ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

of 6 /6

Embed Size (px)

Transcript of ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

Page 1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)
Page 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

Υλικό-Λογισμικό και Εφαρμογές

Δομή είναι τα μέρη του υλικού και ο τρόπος που αυτά

συνδέονται μεταξύ τους.

Page 3: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

Λογισμικό (SOFTWARE)

• διαχειρίζεται το υλικό του Η/Υ • παρέχει στοιχειώδη λειτουργικότητα • αποτελεί την βάση ανάπτυξης και

εκτέλεσης του λογισμικού εφαρμογών

Περιλαμβάνει: • Λειτουργικό σύστημα • Οδηγούς συσκευών • Διαγνωστικά εργαλεία • Παραθυρικό σύστημα • Βοηθητικά προγράμματα

Προγράμματα που επιτρέπουν διάφορες χρήσεις

Τυπική διαστρωμάτωση

λογισμικού

Page 4: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

• Διαχειρίζεται και συντονίζει εργασίες • Κατανέμει διαθέσιμους πόρους • Αποτελεί ενδιάμεσο μεταξύ εφαρμογών

και υλικού του υπολογιστή

• Επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος

Περιβάλλον εντολών γραμμής Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας

Κατηγορίες Λειτουργικών συστημάτων • Πραγματικού χρόνου • Πολλών χρηστών • Πολύ-διεργασιακά • Κατανεμημένα • Ενσωματωμένα

Page 5: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

Λογισμικό Εφαρμογών

Προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο

Εφαρμογές γραφείου

Προγράμματα antivirus

Προγράμματα πολυμέσων

Page 6: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

Ελεύθερο Λογισμικό

http://www.ellak.gr

Πίνακας ισοδύναμου λογισμικού ανοικτού κώδικα

Το λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό.

Λογισμικό Ανοικτού κώδικα Το λογισμικό που επιτρέπει στον χρήστη να εξετάσει και να χρησιμοποιήσει τη γνώση και τις δυνατότητες του πηγαίου του κώδικα.