Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2System / SL2-Power System, μονάδα...

of 12 /12
*23059508_0916* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 Έκδοση 09/2016 23059508/EL

Embed Size (px)

Transcript of Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2System / SL2-Power System, μονάδα...

 • *23059508_0916*Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες

  Διόρθωση

  Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2

  Έκδοση 09/2016 23059508/EL

 • SEW-EURODRIVE—Driving the world

 • Περιεχόμενα

  Διόρθωση – Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 3

  Περιεχόμενα1 Διορθώσεις................................................................................................................................   4

  1.1 Κωδικός τύπου................................................................................................................ 51.2 Τεχνικά στοιχεία κινητήρων SL2 με προσαρμοσμένη περιέλιξη ..................................... 61.3 Σύστημα μέτρησης μήκους AL2H ................................................................................... 7

  2305

  9508

  /EL

  – 09

  /201

  6

 • 1 Διορθώσεις

  Διόρθωση – Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL24

  1 Διορθώσεις

  ΥΠΟΔΕΙΞΗΓια τις οδηγίες λειτουργίας "Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2" υπάρχουν διορ-θώσεις.- Πρωτεύοντα τμήματα με προσαρμοσμένη περιέλιξη- Σύστημα μέτρησης μήκους AL2HΤηρείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό το συμπληρωματικό δελτίο. Αυτό τοέντυπο δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας!

  ΥΠΟΔΕΙΞΗΤα πρωτεύοντα τμήματα της έκδοσης 01 δεν πρέπει να αντικαθίστανται με τα πρω-τεύοντα τμήματα της έκδοσης 00.

  2305

  9508

  /EL

  – 09

  /201

  6

 • 1ΔιορθώσειςΚωδικός τύπου

  Διόρθωση – Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 5

  1.1 Κωδικός τύπου1.1.1 Πρωτεύον τμήμα

  Παράδειγμα: SL2-P050VS-030-T-B-KVX1-490-00Όνομα προϊόντος SL2 • Σύγχρονος γραμμικός κινητήρας της 2ης γενιάς

  Τμήμα κινητήρα P • P = πρωτεύον τμήμα

  Ενεργό πλάτος του πρω-τεύοντος τμήματος

  050 • 025 = 25 mm• 050 = 50 mm• 100 = 100 mm• 150 = 150 mm• 200 = 200 mm• 250 = 250 mm

  Μήκος του πρωτεύοντοςτμήματος

  VS • VS = (very short) πολύ κοντό• S = (short) κοντό• M = (medium) μεσαίο• ML = (medium long) λίγο μακρύ

  Κατηγορία ταχύτητας 030 • 010 = 1 m/s• 030 = 3 m/s• 060 = 6 m/s

  Προστασία κινητήρα TF • TF = αισθητήρας θερμοκρασίας θετικού συντελεστή• KY = συνεχής καταγραφή θερμοκρασίας κινητήρα

  Τύπος κινητήρα B • A = SL2-Advanced System• B = SL2-Basic• P = SL2-Power System

  Σύνδεση KVX1 • KVX1 = προέκταση καλωδίου (SL2-Basic)• SSXS = βύσμα (SL2-Power System, SL2-Advanced System)

  Τάση περιέλιξης 490 • 490 = 490 V

  Έκδοση 00 • 00 = στάνταρ• 01 = ειδική έκδοση

  2305

  9508

  /EL

  – 09

  /201

  6

 • 1 ΔιορθώσειςΤεχνικά στοιχεία κινητήρων SL2 με προσαρμοσμένη περιέλιξη

  Διόρθωση – Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL26

  1.2 Τεχνικά στοιχεία κινητήρων SL2 με προσαρμοσμένη περιέλιξη1.2.1 Γραμμικοί κινητήρες SL2 BasicΤύπος κινη-τήρα

  Έκ-δοση

  Κατηγ.ταχύ-τητας

  Fpeak F1 Fονομ. FD v1 vονομ. Ipeak I1 Iονομ. R1 L1 Βάρος Διατομήκαλωδίου

  m/s N N N N m/s m/s A A A Ω mH kg mm2

  SL2-P050M-.. 01 1 1950 1500 840 4300 1.1 1.1 5.8 4.3 2.1 22 313.5 10.4 1.5SL2-P050ML-.. 01 1 2600 2000 1120 5700 1.2 1.2 8.2 6.1 3 15 207.5 13.9 1.5SL2-P100S-.. 01 1 2650 2000 1200 5760 1.2 1.2 8 6.1 3.2 12.5 207.5 12.5 1.5SL2-P100ML-.. 01 1 5300 4000 2400 11380 1.2 1.2 17 12.2 6.3 6 103.5 25 1.5SL2-P150S-.. 01 1 3900 3000 1800 8640 1.3 1.4 14 10.3 5.4 5.5 107 18 1.5SL2-P150M-.. 01 1 5800 4500 2700 12860 1.4 1.5 23 17 9 2.9 57 27 1.5SL2-P150ML-.. 01 1 7700 6000 3600 17000 1.4 1.5 31 23 12 2.2 42.5 36 1.5

  1.2.2 Γραμμικοί κινητήρες SL2 AdvanceΤύπος κινη-τήρα

  Έκδο-ση

  Κατηγ.ταχύτη-

  τας

  Fpeak F1 Fονομ. FD v1 vονομ. Ipeak I1 Iονομ. R1 L1 Βάρος

  m/s N N N N m/s m/s A A A Ω mH kgSL2-P050M-.. 01 1 1950 1500 840 4300 1.1 1.1 5.8 4.3 2.1 22 313.5 17.6SL2-P050ML-.. 01 1 2600 2000 1120 5700 1.2 1.2 8.2 6.1 3 15 207.5 23SL2-P100S-.. 01 1 2650 2000 1200 5760 1.2 1.2 8 6.1 3.2 12.5 207.5 19.4SL2-P100ML-.. 01 1 5300 4000 2400 11380 1.2 1.2 17 12.2 6.3 6 103.5 37SL2-P150S-.. 01 1 3900 3000 1800 8640 1.3 1.4 14 10.3 5.4 5.5 107 29.5SL2-P150M-.. 01 1 5800 4500 2700 12860 1.4 1.5 23 17 9 2.9 57 42.6SL2-P150ML-.. 01 1 7700 6000 3600 17000 1.4 1.5 31 23 12 2.2 42.5 56.1

  1.2.3 Γραμμικοί κινητήρες SL2 PowerΤύπος κινη-τήρα

  Έκδο-ση

  Κατηγ.ταχύτη-

  τας

  Fpeak F1 Fονομ. FD v1 vονομ. Ipeak I1 Iονομ. R1 L1 Βάρος

  m/s N N N N m/s m/s A A A Ω mH kgSL2-P050M-.. 01 1 1950 1500 980 4300 1.1 1.1 5.8 4.3 2.5 22 313.5 17.8SL2-P050ML-.. 01 1 2600 2000 1280 5700 1.2 1.2 8.2 6.1 3.4 15 207.5 23.2SL2-P100S-.. 01 1 2650 2000 1570 5760 1.2 1.2 8 6.1 4.2 12.5 207.5 19.6SL2-P100ML-.. 01 1 5300 4000 2700 11380 1.2 1.2 17 12.2 7.1 6 103.5 37.2SL2-P150S-.. 01 1 3900 3000 2700 8640 1.3 1.4 14 10.3 8 5.5 107 29.9SL2-P150M-.. 01 1 5800 4500 3800 12860 1.4 1.5 23 17 12.7 2.9 57 43.1SL2-P150ML-.. 01 1 7700 6000 5500 17000 1.4 1.5 31 23 18.3 2.2 42.5 56.6

  Τα ηλεκτρικά μεγέθη ισχύουν για την ημιτονοειδή μεταγωγή και δίνονται σαν ενεργέςτιμές ή αντίστοιχα αναφέρονται σε αυτές.L1 = αυτεπαγωγή μεταξύ φάσης σύνδεσης και σημείου αστέραR1 = αντίσταση μεταξύ φάσης σύνδεσης και σημείου αστέρα

  2305

  9508

  /EL

  – 09

  /201

  6

 • 1ΔιορθώσειςΣύστημα μέτρησης μήκους AL2H

  Διόρθωση – Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 7

  1.3 Σύστημα μέτρησης μήκους AL2H1.3.1 Τεχνικά στοιχεία

  Μήκος μέτρησης Μέγ. 4000 mm

  Μήκος μαγνητικής ταινίας Μήκος μέτρησης + 80 mm1)

  Ικανότητα αναπαραγωγής Μέγ. ± 2 μm

  Ακρίβεια μέτρησης ±10 μm σε 20 °C

  Ταχύτητα διαδρομής Μέγ. 10 m/s

  Ταχύτητα διαδρομής μέχρι την οποία μπορεί να σχη-ματιστεί αξιόπιστα η απόλυτη θέση

  1.3 m/s

  Συντελεστής θερμικής διαστολής Tk μαγνητικής ταινίας (11 ± 1) μm/K/m

  Ανοχή αποθήκευσης και διαστάσεις Βλέπε σχέδιο διαστάσεων

  Βάρος

  - Κεφαλή ανάγνωσης 0.08 kg

  - Μαγνητική ταινία 0.18 kg/m

  Υλικά

  - Κεφαλή ανάγνωσης Χυτός ψευδάργυρος

  - Μαγνητική ταινία 17410 σκληρός φερρίτης 9/28 P

  Θερμοκρασία περιβάλλοντος, λειτουργία -20 °C – +80 °C

  Βαθμός προστασίας (κατά IEC 60529) IP 65, αν έχει συνδεθεί αντίθετο βύσμα1) σταθερά εξαρτώμενο από τα τεχνικά δεδομένα

  Διεπαφή HIPERFACE®

  Μήκος περιόδου 1 mm

  Βήμα μέτρησης 0.244 μm με παρεμβολή σήματος ημιτόνου/συνη-μιτόνου με π.χ. 12 Bit

  Τάση τροφοδοσίας 7 V DC – 12 V DC

  Προτεινόμενη τάση τροφοδοσίας 8 V DC

  Μέγ. ρεύμα λειτουργίας χωρίς φορτίο1) 65 mA

  Κατανάλωση ισχύος Μέγ. 1 W

  Ηλεκτρική διεπαφή HIPERFACE®

  Κανάλι δεδομένων διεργασίας - SIN, REFSIN, COS,REFCOS

  Αναλογικό, διαφορικό

  Κανάλι παραμέτρων - RS 485 Ψηφιακό

  Τύπος σύνδεσης Βύσμα M12, 8 πόλων1) Κατά τη διαδικασία προσαρμογής περ. 100 mA

  2305

  9508

  /EL

  – 09

  /201

  6

 • 1 ΔιορθώσειςΣύστημα μέτρησης μήκους AL2H

  Διόρθωση – Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL28

  Σχέδια διαστάσεων

  19066915851

  Ανοχές τοποθέτησης

  19066920331

  1) χωρίς καλυπτική ταινία2) με καλυπτική ταινίαΓενικές ανοχές κατά DIN ISO 2768-mk

  2305

  9508

  /EL

  – 09

  /201

  6

 • 1ΔιορθώσειςΣύστημα μέτρησης μήκους AL2H

  Διόρθωση – Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 9

  1.3.2 Τοποθέτηση συστήματος μέτρησης AL2H

  ΥΠΟΔΕΙΞΗΠρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε τις οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστή τουσυστήματος κωδικοποιητών.Κατά την τοποθέτηση, ο γραμμικός αισθητήρας [1] πρέπει να είναι τοποθετημένοςσύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα και οι σημάνσεις φοράς [5] στη μετροταινία [2] νασυμφωνούν με εκείνες του γραμμικού αισθητήρα.

  18876242315

  [1] Γραμμικός αισθητήρας

  [2] Μετροταινία

  [3] Βάση συναρμολόγησης

  [4] Έλασμα θωράκισης

  [5] Σήμανση της θετικής φοράς μέτρησης

  [6] Βίδες M5x14

  [7] Βίδες

  [8] Σύνδεση του γραμμικού αισθητήρα

  1. Τοποθετήστε το έλασμα θωράκισης [4] μεταξύ του γραμμικού μοτέρ [1] και τηςβάσης συναρμολόγησης [3].

  2. Σφίξτε τις βίδες M5x14 με μέγιστη ροπή σύσφιξης 5 Nm.

  2305

  9508

  /EL

  – 09

  /201

  6

 • 1 ΔιορθώσειςΣύστημα μέτρησης μήκους AL2H

  Διόρθωση – Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL210

  1.3.3 Εξαρτήματα σύνδεσης κωδικοποιητή

  Λειτουργία Κωδικός ΠεριγραφήΓραμμικός αισθητήρας [1] 16524608 AL2H, HIPERFACE®, βύ-

  σμα M12, 8 πόλων

  Μετροταινία [2] 13368567 (1000 mm)13368575 (2000 mm)13368583 (3000 mm)13368591 (4000 mm)

  Μαγνητική ταινία με κολλη-τική και καλυπτική ταινία

  Εξαρτήματα [3] - [7] 13334069 Εξαρτήματα AL2H σε κινη-τήρες SL2-AdvanceSystem / SL2-PowerSystem, μονάδα ψύξης

  1.3.4 Καλώδιο κωδικοποιητή (για αλυσίδα μεταφοράς)

  Κωδικός Μήκος καλωδίου κωδικοποιητή AL2H18157335 10,0 m

  18161219 5,0 m

  18161227 2,0 m

  18161235 0,5 m

  ΥΠΟΔΕΙΞΗΕκτός από το καλώδιο κωδικοποιητή χρειάζεται ένα από τα ακόλουθα καλώδια:• Για τη σύνδεση σε MOVIDRIVE®: Κωδικός 05951518• Για τη σύνδεση σε MOVIAXIS®: Κωδικός 13332244

  2305

  9508

  /EL

  – 09

  /201

  6

 • SEW-EURODRIVE—Driving the world

  SEW-EURODRIVE GmbH & Co KGP.O. Box 302376642 BRUCHSALGERMANYPhone +49 7251 75-0Fax +49 7251 [email protected]

  Περιεχόμενα1 ΔιορθώσειςΚωδικός τύπουΠρωτεύον τμήμα

  Τεχνικά στοιχεία κινητήρων SL2 με προσαρμοσμένη περιέλιξηΓραμμικοί κινητήρες SL2 BasicΓραμμικοί κινητήρες SL2 AdvanceΓραμμικοί κινητήρες SL2 Power

  Σύστημα μέτρησης μήκους AL2HΤεχνικά στοιχείαΔιεπαφή HIPERFACE®Σχέδια διαστάσεωνΑνοχές τοποθέτησης

  Τοποθέτηση συστήματος μέτρησης AL2HΕξαρτήματα σύνδεσης κωδικοποιητήΚαλώδιο κωδικοποιητή (για αλυσίδα μεταφοράς)