Κλάδος Οχημάτων - Sirio-group...01.2 Basic PlusΠρόκειται για το...

28
Κλάδος Οχημάτων Προγράμματα Αυτοκινήτου, Φορτηγών, Αγροτικών, Μοτοσυκλετών, Ποδηλάτου, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία

Transcript of Κλάδος Οχημάτων - Sirio-group...01.2 Basic PlusΠρόκειται για το...

Κλάδος ΟχημάτωνΠρογράμματα Αυτοκινήτου, Φορτηγών, Αγροτικών, Μοτοσυκλετών, Ποδηλάτου, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Περιεχόμενα

01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων01.1 Basic Simple .....................................................................................................................................0401.2 Basic Plus ..........................................................................................................................................0501.3 Triplex ..................................................................................................................................................0601.4 Quattro ................................................................................................................................................0701.5 Minikasko ...........................................................................................................................................0801.6 Teilkasko ............................................................................................................................................1001.7 Extensionkasko ................................................................................................................................1201.8 Vollkasko ............................................................................................................................................14

02 Πρόγραμμα Ασφάλισης Ποδηλάτου02.1 SAFEBIKE ..........................................................................................................................................16

03 Αστική Ευθύνη03.1 Αστική Ευθύνη από το Μεταφερόμενο Φορτίο .......................................................................2103.2 Αστική Ευθύνη από Λειτουργία του Οχήματος σαν Εργαλείο .............................................2203.3 Αστική Ευθύνη Γερανοφόρου Οχήματος από το Ανυψούμενο Φορτίο ............................2303.4 Αστική Ευθύνη Γερανοφ. Οχήματος για ζημίες επί του Ανυψούμενου Φορτίου............24

04 Νομική Προστασία04.1 Νομική Προστασία Οδηγού & Οχήματος ..................................................................................2604.2 Νομική Προστασία Οδηγού ξένων οχημάτων ........................................................................27

2

3

Ασφαλίσεις ΟχημάτωνΑισθανθείτε σιγουριά και ασφάλεια με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της INTERLIFE.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική σας προσφέρει τις κατάλληλες καλύψεις για το αυτοκίνητό σας, μέσα από 8 ολοκληρωμένα προγράμματα που προσφέρονται στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες ασφάλισης του καθενός.

01

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

01.1 Basic SimpleΠρόκειται για την απλή ασφάλιση και περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

Περιγραφή Καλύψεων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο 1.220.000€Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 1.220.000€Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω 3-8:Αστική ευθύνη κλέπτου ΙσχύειΑστική ευθύνη από διαρροή υγρών ΙσχύειΑστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΙσχύειΑστική ευθύνη σε πορθμεία ΙσχύειΑστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης ΙσχύειΑστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο ΙσχύειΑστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000€Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς ΙσχύειΥλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000€Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος ΙσχύειΦροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα ΙσχύειΜεταφορά οχήματος από ατύχημα Ισχύει

Διευκρίνιση•Το πρόγραμμα BASIC Simple μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα πακέτα

4

01.2 Basic PlusΠρόκειται για το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης και περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

Περιγραφή Καλύψεων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο 1.220.000€Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 1.220.000€Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω 3-8:Αστική ευθύνη κλέπτου ΙσχύειΑστική ευθύνη από διαρροή υγρών ΙσχύειΑστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΙσχύειΑστική ευθύνη σε πορθμεία ΙσχύειΑστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης ΙσχύειΑστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο ΙσχύειΑστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000€Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς ΙσχύειΥλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000€Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος ΙσχύειΦροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα ΙσχύειΜεταφορά οχήματος από ατύχημα ΙσχύειΝομική προστασία Οδηγού - Ιδιοκτήτη 5.000€Τροχαίο Ατύχημα Όδηγού 5.000€Αστική ευθύνη από τροχαίο μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας 3.000€

Διευκρινίσεις•Το πρόγραμμα BASIC Plus μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα πακέτα•Η κάλυψη του Τροχαίου Ατυχήματος δεν παρέχεται σε Μοτοσυκλέτες, Μοτοποδήλατα και Τρακτέρ

5

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

01.3 TriplexΈνα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκτός από τις βασικές καλύψεις και καλύψεις Θραύσης Κρυστάλλων και Αερόσακων σε Α’ κίνδυνο.

Περιγραφή Καλύψεων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο 1.220.000€Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 1.220.000€Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω 3-8:Αστική ευθύνη κλέπτου ΙσχύειΑστική ευθύνη από διαρροή υγρών ΙσχύειΑστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΙσχύειΑστική ευθύνη σε πορθμεία ΙσχύειΑστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης ΙσχύειΑστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο ΙσχύειΑστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000€Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς ΙσχύειΥλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000€Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος ΙσχύειΦροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα ΙσχύειΜεταφορά οχήματος από ατύχημα ΙσχύειΝομική προστασία Οδηγού - Ιδιοκτήτη 5.000€Τροχαίο Ατύχημα Όδηγού 5.000€Αστική ευθύνη από τροχαίο μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας 3.000€Θραύση Υαλοπινάκων  σε Α’ Κίνδυνο 1.000€Κάλυψη Αερόσακων σε Α’ Κίνδυνο 1.000€

Διευκρινίσεις•Το πρόγραμμα Triplex μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα πακέτα•Το πακέτο δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Η κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων διπλασιάζεται όταν δίδεται με Minikasko, Teilkasko

Extensionkasko ή Vollkasko•Στην κάλυψη Θραύση Κρυστάλλων δεν ισχύει απαλλαγή εφόσον επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο

Συνεργείο, εκτός των ενοικιαζόμενων που ισχύει απαλλαγή 50€. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζεται απαλλαγή ως εξής:

Απαλλαγή Θραύσης Κρυστάλλων σε περίπτωση επισκευής σε μη Συνεργαζόμενο Συνεργείο

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP & ΤΑΞΙ 150 €Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 200 €

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού & Ενοικιαζόμενα 250 €

6

7

01.4 QuattroΠρόκειται για ένα Πρόγραμμα Ασφάλισης που περιλαμβάνει κάποιες από τις βασικές καλύψεις του αυτοκινήτου με ένα ενιαίο ασφάλιστρο.

Περιγραφή Καλύψεων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο 1.220.000€Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 1.220.000€Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω 3-8:Αστική ευθύνη κλέπτου ΙσχύειΑστική ευθύνη από διαρροή υγρών ΙσχύειΑστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων ΙσχύειΑστική ευθύνη σε πορθμεία ΙσχύειΑστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης ΙσχύειΑστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο ΙσχύειΑστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000€Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς ΙσχύειΥλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000€Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος ΙσχύειΦροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα ΙσχύειΜεταφορά οχήματος από ατύχημα ΙσχύειΝομική προστασία Οδηγού - Ιδιοκτήτη 5.000€Τροχαίο Ατύχημα Όδηγού 5.000€Αστική ευθύνη από τροχαίο μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας 3.000€Θραύση Υαλοπινάκων  σε Α’ Κίνδυνο 1.000€Κάλυψη Αερόσακων σε Α’ Κίνδυνο 1.000€Οδική βοήθεια οχημάτων Ισχύει

Διευκρινίσεις•Το πρόγραμμα Quattro μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα πακέτα•Το πακέτο δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Η κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων διπλασιάζεται όταν δίδεται με Minikasko, Teilkasko

Extensionkasko ή Vollkasko•Στην κάλυψη Θραύση Κρυστάλλων δεν ισχύει απαλλαγή εφόσον επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο

Συνεργείο, εκτός των ενοικιαζόμενων που ισχύει απαλλαγή 50€. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζεται απαλλαγή ως εξής:

Απαλλαγή Θραύσης Κρυστάλλων σε περίπτωση επισκευής σε μη Συνεργαζόμενο Συνεργείο

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP & ΤΑΞΙ 150 €Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 200 €

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού & Ενοικιαζόμενα 250 €

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

01.5 MinikaskoΤο πρόγραμμα Minikasko προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για το αυτοκίνητο πέραν αυτών της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης για οχήματα παλαιότητας μέχρι 15 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 3.000€.

Περιγραφή Καλύψεων

Πυρκαγιά Απαλλαγή5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο απαλλαγής τα 1.000€

(για Ενοικιαζόμενα Οχήματα & ΤΑΞΙ ισχύει απαλλαγή 10%

επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με κατώτατο όριο 500€)

Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών*Πυρκαγιά από δόλιο εμπρησμό τρίτου*Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειεςΚλοπή ΟλικήΚλοπή Μερική*

Θραύση κρυστάλλων σε Α΄ ΚίνδυνοΑσφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€

Απαλλαγή σύμφωνα με τον πίνακαΚάλυψη αερόσακων σε Α΄ Κίνδυνο Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€Ζημιές από λανθασμένο καύσιμο, ετησίως Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 850€Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων, ετησίως έως

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 200€

* δεν παρέχεται σε Ενοικιαζόμενα Οχήματα και ΤΑΞΙ

Ετήσιο Κόστος Ασφάλισης επί του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου

Χρήση Οχήματος Απαλλαγή Ελάχιστο Ετήσιο Κόστος

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP 0,50% 40€Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 0,75% 110€

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού 1,50% 200€Φ.Δ.Χ. TIR 2,25% 300€

ΤΑΞΙ 1,00% 90€Ενοικιαζόμενα 1,00% 90€

8

9

Διευκρινίσεις•Η Κάλυψη Αερόσακων παρέχεται χωρίς απαλλαγή•Το πακέτο δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Για οχήματα ασφαλιζόμενης αξίας άνω των 50.000 € καθώς και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων ή

εύφλεκτων φορτίων, συνεννόηση με την έδρα της Εταιρίας•Η κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων διπλασιάζεται όταν δίδεται με Minikasko, Teilkasko,

Extensionkasko ή Vollkasko•Στην κάλυψη Θραύση Κρυστάλλων δεν ισχύει απαλλαγή εφόσον επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο

Συνεργείο εκτός των ενοικιαζόμενων που ισχύει απαλλαγή 50€. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζεται απαλλαγή ως εξής:

Απαλλαγή Θραύσης Κρυστάλλων σε περίπτωση επισκευής σε μη Συνεργαζόμενο Συνεργείο

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP 150€Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 200€

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού 250€Φ.Δ.Χ. TIR 300€

ΤΑΞΙ 150€Ενοικιαζόμενα 250€

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

01.6 TeilkaskoΤο πρόγραμμα Teilkasko είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πακέτο, που προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για το αυτοκίνητο πέραν αυτών της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης για οχήματα παλαιότητας μέχρι 15 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 3.000€. Προτείνεται για τις καλύψεις που ζητούν κυρίως οι Τράπεζες.

Περιγραφή Καλύψεων

Πυρκαγιά

Απαλλαγή σύμφωνα με τον πίνακα

Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιώνΠυρκαγιά από δόλιο εμπρησμό τρίτουΠυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειεςΚλοπή ΟλικήΚλοπή Μερική*Φυσικά Φαινόμενα(Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιονόπτωση)

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 300€

Χαλαζόπτωση2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου

με ελάχιστο ποσό 300€Ζημίες κατά τη διάρρηξη Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 150€Κλοπή  ηχοσυστήματος Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 150€

Θραύση κρυστάλλων σε Α’ ΚίνδυνοΑσφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€

Απαλλαγή σύμφωνα με τον πίνακαΚάλυψη αερόσακων σε Α’ Κίνδυνο Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€Ζημιές από λανθασμένο καύσιμο, ετησίως Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 850€Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων, ετησίως έως

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 200€

10

Ετήσιο Κόστος Ασφάλισης επί του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου

Χρήση ΟχήματοςΑπαλλαγή Ελάχιστο

Ετήσιο Κόστος500€ 250€ καμία

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP 0,80% 1,00% 1,50% 40€Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 1,20% 1,50% 2,25% 110€

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού 2,50% 3,00% 4,50% 200€Φ.Δ.Χ. TIR 3,75% 4,50% 6,75% 300€

Ειδικές ΕξαιρέσειςΣτα οχήματα τύπου cabrio εξαιρούνται οι ζημίες στην κουκούλα και η κλοπή στο ηχοσύστημα

Διευκρινίσεις•Η Κάλυψη Αερόσακων παρέχεται χωρίς απαλλαγή•Το πακέτο δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Για οχήματα ασφαλιζόμενης αξίας άνω των 50.000 € καθώς και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων ή

εύφλεκτων φορτίων, συνεννόηση με την έδρα της Εταιρίας•Η κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων διπλασιάζεται όταν δίδεται με Minikasko, Teilkasko,

Extensionkasko ή Vollkasko•Στην κάλυψη Θραύση Κρυστάλλων δεν ισχύει απαλλαγή εφόσον επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο

Συνεργείο. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζεται απαλλαγή ως εξής:

Απαλλαγή Θραύσης Κρυστάλλων σε περίπτωση επισκευής σε μη Συνεργαζόμενο Συνεργείο

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP 150€Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 200€

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού 250€Φ.Δ.Χ. TIR 300€

11

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

01.7 ExtensionkaskoΤο πρόγραμμα Extensionkasko είναι ένα ακόμα πρόγραμμα της οικογένειας προγραμμάτων Kasko που επεκτείνει τις καλύψεις του Teilkasko, που προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για το αυτοκίνητο πέραν αυτών της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης. Καλύπτονται οχήματα παλαιότητας μέχρι 15 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 3.000€. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με 1 επιπλέον νέα κάλυψη.

Περιγραφή Καλύψεων

Πυρκαγιά

Απαλλαγή σύμφωνα με τον πίνακα

Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιώνΠυρκαγιά από δόλιο εμπρησμό τρίτουΠυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειεςΚλοπή ΟλικήΚλοπή ΜερικήΦυσικά Φαινόμενα(Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιονόπτωση)

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 300€

Χαλαζόπτωση2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου

με ελάχιστο ποσό 300€Ζημίες κατά τη διάρρηξη Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 150€Κλοπή ηχοσυστήματος Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 150€

Θραύση κρυστάλλων σε Α’ ΚίνδυνοΑσφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€

Απαλλαγή σύμφωνα με τον πίνακαΚάλυψη αερόσακων σε Α’ Κίνδυνο Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€Ζημιές από λανθασμένο καύσιμο, ετησίως Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 850€Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων, ετησίως έως

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 200€

Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απόλυσης από την εργασία ή διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας

Καλύπτεται

12

Ετήσιο Κόστος Ασφάλισης επί του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου

Χρήση ΟχήματοςΑπαλλαγή Ελάχιστο

Ετήσιο Κόστος500€ 250€ καμία

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP 1,00% 1,25% 2,25% 40€Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 1,50% 1,90% 3,40% 110€

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού 3,00% 3,60% 5,70% 200€Φ.Δ.Χ. TIR 4,50% 5,40% 8,55% 300€

Ειδικές ΕξαιρέσειςΣτα οχήματα τύπου cabrio εξαιρούνται οι ζημίες στην κουκούλα και η κλοπή στο ηχοσύστημα

Διευκρινίσεις•Η Κάλυψη Αερόσακων παρέχεται χωρίς απαλλαγή•Το πακέτο δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Για οχήματα ασφαλιζόμενης αξίας άνω των 50.000 € καθώς και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων ή

εύφλεκτων φορτίων, συνεννόηση με την έδρα της Εταιρίας•Η κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων διπλασιάζεται όταν δίδεται με Minikasko, Teilkasko,

Extensionkasko ή Vollkasko•Στην κάλυψη Θραύση Κρυστάλλων δεν ισχύει απαλλαγή εφόσον επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο

Συνεργείο. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζεται απαλλαγή ως εξής:

Απαλλαγή Θραύσης Κρυστάλλων σε περίπτωση επισκευής σε μη Συνεργαζόμενο Συνεργείο

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP 150€Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 200€

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού 250€Φ.Δ.Χ. TIR 300€

13

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

01.8 VollkaskoΤο πρόγραμμα παρέχει τις ίδιες καλύψεις με αυτές του Teilkasko και επιπλέον καλύπτει τις Ίδιες Ζημίες του αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης που προτείνεται για πρωτασφαλιζόμενα αυτοκίνητα παλαιότητας μέχρι 12 ετών, ενώ οι καλύψεις του παραμένουν σε ισχύ για αυτοκίνητα έως και 15 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 3.000€.

Περιγραφή Καλύψεων

Πυρκαγιά

Απαλλαγή σύμφωνα με τον πίνακα

Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιώνΠυρκαγιά από δόλιο εμπρησμό τρίτουΠυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειεςΚλοπή ΟλικήΚλοπή ΜερικήΊδιες Ζημίες & Ίδιες Ζημίες από κακόβουλες βλάβεςΦυσικά Φαινόμενα(Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιονόπτωση)

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 300€

Χαλαζόπτωση2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου

με ελάχιστο ποσό 300€Ζημίες κατά τη διάρρηξη Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 150€Κλοπή ηχοσυστήματος Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 150€

Θραύση κρυστάλλων σε Α’ ΚίνδυνοΑσφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€

Απαλλαγή σύμφωνα με τον πίνακαΚάλυψη αερόσακων σε Α’ Κίνδυνο Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€Ζημιές από λανθασμένο καύσιμο, ετησίως Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 850€Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων, ετησίως έως

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 200€

Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απόλυσης από την εργασία ή διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας

Καλύπτεται

14

Ετήσιο Κόστος Ασφάλισης επί του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου

Χρήση ΟχήματοςΣΧΕΔΙΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ 2 ΣΧΕΔΙΟ 3 ΣΧΕΔΙΟ 4 Ελάχιστο

Ετήσιο Κόστος250€ 500€ 750€ 1.000€

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP 3,80% 3,00% 2,50% 2,00% 60€Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 4,50% 3,75% 3,00% 2,25% 110€

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού 9,00% 7,50% 6,00% 4,50% 200€Φ.Δ.Χ. TIR 13,50€ 11,25% 9,00% 6,75% 300€

Ειδικές ΕξαιρέσειςΣτα οχήματα τύπου cabrio εξαιρούνται οι ζημίες στην κουκούλα και η κλοπή στο ηχοσύστημα

Διευκρινίσεις•Η Κάλυψη Αερόσακων παρέχεται χωρίς απαλλαγή•Το πακέτο δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Για οχήματα ασφαλιζόμενης αξίας άνω των 50.000 € καθώς και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων ή

εύφλεκτων φορτίων, συνεννόηση με την έδρα της Εταιρίας•Η κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων διπλασιάζεται όταν δίδεται με Minikasko, Teilkasko,

Extensionkasko ή Vollkasko•Στην κάλυψη Θραύση Κρυστάλλων δεν ισχύει απαλλαγή εφόσον επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο

Συνεργείο. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζεται απαλλαγή ως εξής:

Απαλλαγή Θραύσης Κρυστάλλων σε περίπτωση επισκευής σε μη Συνεργαζόμενο Συνεργείο

Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. έως 30HP 150€Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.- Αγρ. άνω των 30HP 200€

Φ.Δ.Χ. Εσωτερικού 250€Φ.Δ.Χ. TIR 300€

15

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

16

Ασφάλιση ΠοδηλάτουΗ καθημερινή μετακίνηση με ποδήλατο βελτιώνει την υγεία, βοηθά στη γενική ευεξία και καλή διάθεση ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς. Επιπλέον, αποτελεί μια ευέλικτη εναλλακτική αλλά και οικονομική λύση για τις μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης.

Η INTERLIFE δημιούργησε το SAFEBIKE, ένα νέο πρόγραμμα που καλύπτει τόσο τους ποδηλάτες όσο και το ίδιο το ποδήλατο για όλους όσους έχουν κάνει τρόπο ζωής τις μετακινήσεις με το ποδήλατο, τις εξορμήσεις στη φύση και την άθληση.

02

17

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

02.1 SAFEBIKEΜε το πρόγραμμα Ασφάλισης Ποδηλάτου SAFEBIKE, ασφαλίζονται, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, ποδήλατα πόλης ή mountain, μεταχειρισμένα ή μη, για ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους και σε περιπτώσεις κλοπής και ατυχημάτων, για να απολαμβάνει κάθε ποδηλάτης χωρίς άγχος όλα τα προνόμια που παρέχει το αγαπημένο του μέσο.

Καλύψεις Προγράμματος•Αστική Ευθύνη προς τρίτους έως 50.000€ ανά συμβάν και ετησίως Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου σε περίπτωση -που με δική του υπαιτιότητα-

προκαλέσει σε τρίτους Σωματική Βλάβη ή Θάνατο ή και Υλική Ζημιά κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του ποδηλάτου του.

•Ολική Κλοπή Ποδηλάτου έως 3.000€ Καλύπτεται η Ολική Κλοπή του ποδηλάτου από την κύρια κατοικία, την αποθήκη της κύριας

κατοικίας ή από το κλειστό γκαράζ της κύριας κατοικίας του Ασφαλισμένου, εφόσον αυτά ήταν κλειδωμένα και υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου – εξόδου.

• Ίδιες Ζημίες Ποδηλάτου έως 3.000€ Αποζημιώνονται οι ζημίες που θα προκύψουν στο ίδιο το ποδήλατο του Ασφαλισμένου από

ζημιά συνεπεία ατυχήματος, κατά την κανονική του χρήση.

•Απώλεια Ζωής Ποδηλάτη από Ατύχημα 10.000€ Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από ατύχημα ή σωματικής βλάβης η οποία θα επιφέρει την

Απώλεια Ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.

•Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 10.000€ Σε περίπτωση που σωματική βλάβη από ατύχημα επιφέρει στον Ασφαλισμένο Μόνιμη Ολική

Ανικανότητα, που δεν του επιτρέπει να ασκήσει κάποιο επάγγελμα ή κάποια εργασία με αμοιβή, η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.

•Έξοδα Θεραπείας για Σωματικές Βλάβες από Ατύχημα έως 1.000€ Καλύπτονται οι ιατρικές ή χειρουργικές αμοιβές, έξοδα νοσοκομείου ή κλινικής, ακτινογραφίες,

εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου εντός του νοσοκομείου ή της κλινικής, χρήση ασθενοφόρου αυτοκινήτου, φάρμακα, έξοδα φυσιοθεραπείας, χειρουργικούς επιδέσμους, νάρθηκες, γύψινους επιδέσμους, πατερίτσες, λάμες, αναγκαίες ειδικές συσκευές και μηχανικά βοηθήματα.

18

•Οδοντιατρικά Έξοδα έως 500€ Καλύπτονται όλα τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος για τη θεραπεία ή αποκατάσταση

των φυσικών δοντιών του που έπαθαν βλάβη από το Ατύχημα.

•Οπτικά Έξοδα έως 500€ Καλύπτονται όλα τα έξοδα αντικατάστασης των φακών επαφής ή των γυαλιών όρασης στα οποία

υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος και τα οποία καταστράφηκαν από το Ατύχημα.

•Νοσοκομειακό Επίδομα 15€/ήμερα Σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή κλινική λόγω ατυχήματος,

η Εταιρία θα καταβάλλει 15€ ημερησίως για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο ή στην κλινική, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες για κάθε ατύχημα.

•Άμεση Φροντίδα Ατυχήματος Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου, αυτό ακινητοποιηθεί από ατύχημα

που καθιστά αδύνατη την κίνησή του, η Εταιρία καλύπτει τη μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο ή στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου.

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €

Αξία Ποδηλάτου ΑσφάλιστραΑπαλλαγές γιαΟλική Κλοπή

Απαλλαγές γιαΊδιες Ζημίες

από 100€ έως 150€ 40,00 - 50€από 151€ έως 300€ 40,00 50€ 50€από 301€ έως 400€ 45,00 50€ 50€από 401€ έως 500€ 55,00 50€ 50€από 501€ έως 800€ 65,00 100€ 100€

από 801€ έως 1.000€ 75,00 100€ 100€από 1.001€ έως 1.500€ 85,00 150€ 150€από 1.501€ έως 2.000€ 135,00 150€ 150€από 2.001€ έως 3.000€ 135,00 200€ 200€

Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις•Στο πρόγραμμα ασφαλίζονται ποδηλάτες από 12 έως 65 ετών•Δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων άνω των 2 τροχών καθώς και ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων

σε συνεννόηση με την εταιρία

19

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Αστική Ευθύνη03

20

03.1 Αστική Ευθύνηαπό το Μεταφερόμενο Φορτίο

Παρεχόμενες ΚαλύψειςΠοσά σε €

Ασφαλιζόμενα ΚεφάλαιαΣχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3

Σωματικές Βλάβες Τρίτων 25.000 50.000 100.000Υλικές Ζημίες Τρίτων 12.500 25.000 50.000

Ομαδικό Ατύχημα 40.000 80.000 150.000Ανώτατη Ασφαλιστική Κάλυψη 50.000 100.000 200.000

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα σε €

Είδος Μηχανήματος Απαλλαγή Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3Φ.Ι.Χ – Φ.Δ.Χ 200€ 75€ 110€ 170€

Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις•Η κάλυψη δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Εξαιρούνται ζημίες που προκαλούνται στο ίδιο το μεταφερόμενο φορτίο•Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την έδρα της εταιρίας

21

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

03.2 Αστική Ευθύνηαπό τη Λειτουργία του Οχήματος σαν Εργαλείο

Παρεχόμενες ΚαλύψειςΠοσά σε €

Ασφαλιζόμενα ΚεφάλαιαΣχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3

Σωματικές Βλάβες Τρίτων 25.000 50.000 100.000Υλικές Ζημίες Τρίτων 12.500 25.000 50.000

Ομαδικό Ατύχημα 40.000 80.000 150.000Ανώτατη Ασφαλιστική Κάλυψη 50.000 100.000 200.000

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα σε €

Είδος Μηχανήματος Απαλλαγή Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3Φ.Ι.Χ – Φ.Δ.Χ 200€ 75€ 110€ 170€

Γερανοί, Μηχανήματα έργων, Φορτωτές, Εκσκαφείς 300€ 90€ 135€ 200€

Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις•Η κάλυψη δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Εξαιρούνται ζημίες σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΚΩ, υπόγειες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις•Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την έδρα της εταιρίας

22

23

03.3 Αστική Ευθύνη Γερανοφόρου Οχήματος από το Ανυψούμενο Φορτίο

Παρεχόμενες ΚαλύψειςΠοσά σε €

Ασφαλιζόμενα ΚεφάλαιαΣχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3

Σωματικές Βλάβες Τρίτων 25.000 50.000 100.000Υλικές Ζημίες Τρίτων 12.500 25.000 50.000

Ομαδικό Ατύχημα 40.000 80.000 150.000Ανώτατη Ασφαλιστική Κάλυψη 50.000 100.000 200.000

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα σε €

Είδος Μηχανήματος Απαλλαγή Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3Φ.Ι.Χ – Φ.Δ.Χ Γερανοφόρο 200€ 75€ 110€ 170€

Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις•Η κάλυψη δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Εξαιρούνται οι ζημίες που προκαλούνται στο ανυψούμενο φορτίο•Εξαιρούνται ζημίες σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΚΩ, υπόγειες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις•Αφορά Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. και όχι Μηχανήματα Έργων•Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την έδρα της εταιρίας

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

03.4 Αστική Ευθύνη Γερανοφόρου Οχήματος για ζημίες επί του Ανυψούμενου Φορτίου

Παρεχόμενες ΚαλύψειςΠοσά σε €

Ασφαλιζόμενα ΚεφάλαιαΣχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3

Υλικές Ζημίες Τρίτων 5.000 10.000 20.000Ανώτατη Ασφαλιστική Κάλυψη 5.000 10.000 20.000

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα σε €

Είδος Μηχανήματος Απαλλαγή Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3Φ.Ι.Χ – Φ.Δ.Χ Γερανοφόρο 200€ 100€ 200€ 400€

Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις•Η κάλυψη δεν παρέχεται σε συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών•Εξαιρούνται ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους•Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την έδρα της εταιρίας

24

25

Νομική Προστασία04

ΚΛΑΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

04.1 Νομική ΠροστασίαΟδηγού & ΟχήματοςΚαλύψεις ΠρογράμματοςΗ ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται:•Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ’ ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν

ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για: - έξοδα επισκευής του οχήματος, - οικονομική ζημία από την απώλεια ή μη χρήση του οχήματος, μείωση εμπορικής αξίας, διαφυγόντα κέρδη (για επαγγελματικά οχήματα), έξοδα μίσθωσης ταξί,

- νοσοκομειακά έξοδα, ψυχική οδύνη για τραυματισμό, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,

- ποσό ιδιοσυμμετοχής (απαλλαγή) εφόσον το όχημα καλύπτεται με μικτή ασφάλιση, καθώς και διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής του ασφαλισμένου οχήματος.

•Σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών ή θανάτωσης προσώπου εξ’ αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα υπεράσπισης στα ποινικά δικαστήρια.•Σε περίπτωση ποινικής δίωξης λόγω τροχαίας παράβασης, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα

ποινικής υπεράσπισής, όπως παραπάνω.•Σε περίπτωση διαφορών από πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου οχήματος, η

εταιρία αναλαμβάνει τη διεκδίκηση των αστικών απαιτήσεων.•Σε περίπτωση αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας, διπλώματος οδήγησης ή πινακίδων του

οχήματος η εταιρία αναλαμβάνει να ασκήσει τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και δικαστήρια.•Όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για ατυχήματα στο εξωτερικό όπου η εταιρία αναλαμβάνει

όλες τις σχετικές δαπάνες και ένα επιτελείο γλωσσομαθών διακανονιστών.

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:•Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ασφαλισμένος)•Οποιοσδήποτε οδηγεί το όχημα με την άδεια του ασφαλισμένου•Οι συνεπιβάτες•Ο ασφαλισμένος σας οδηγός ξένων οχημάτων (για ποινικά αδικήματα ή τροχαίες παραβάσεις)

Γεωγραφική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης:•Ελλάδα•Ευρώπη και χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα

για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €ΕΙΧ & Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα 57,25€

Ρυμουλκούμενα & Τροχόσπιτα 34,21€ΕΙΧ με Τροχόσπιτα 81,46€

Φορτηγά μέχρι 2 τόνους ή 0-20hp 58,14€Δίκυκλα 45,90€

26

04.2 Νομική ΠροστασίαΟδηγού Ξένων ΟχημάτωνΚαλύψεις ΠρογράμματοςΗ Νομική Προστασία Οδηγού Ξένων Οχημάτων απευθύνεται σε επαγγελματίες οδηγούς.

•Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται:•Σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών ή θανάτωσης προσώπου εξ’ αμελείας, η εταιρία

αναλαμβάνει τα έξοδα υπεράσπισης στα ποινικά δικαστήρια.•Σε ποινικής δίωξης λόγω τροχαίας παράβασης, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα ποινικής

υπεράσπισής, όπως παραπάνω.•Σε περίπτωση διεκδίκησης αποζημίωσης όταν υπάρχει τραυματισμός του οδηγού.

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:•Ο οδηγός του οχήματος (ασφαλισμένος)

Γεωγραφική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης:•Ελλάδα

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα

για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €Οδηγός Οχήματος Ιδιωτικής Χρήσης ΕΙΧ – ΦΙΧ 50,41€

Οδηγός Φορτηγών & Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσεως ΦΔΧ – ΛΔΧ 112,51€

27

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε δωρεάν στο

800 11 16600

[email protected]

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, 57 001 Θέρμη - ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099

ΑΘΗΝΑΚαλλιρρόης 65, 11 743 ΑθήναΤηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773

ΡΟΔΟΣΓ. Παπανικολάου 20, 85 100 ΡόδοςΤηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΛεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 152, 71 306 ΗράκλειοΤηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410

Καλαμαριά ΘεσσαλονίκηςΚαπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη Γωνία, 55 131 ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 428160, Fax: 2310 428174

Λαγκαδάς ΘεσσαλονίκηςΣερ. Τσιακμάνη 10, 57 200 ΛαγκαδάςΤηλ.: 23940 24433, Fax: 23940 24473

Θέρμη ΘεσσαλονίκηςΗρώων Πολυτεχνείου 3, 57 001 Εμπορικό ΚέντροΤηλ.: 2310 465601, Fax: 2310 465602

Κλάδος ΟχημάτωνΠρογράμματα Αυτοκινήτου, Φορτηγών, Αγροτικών, Μοτοσυκλετών, Ποδηλάτου, Αστική Ευθύνη, Νομική Προστασία