Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light...

10
EMBIOMHXANIKH Αισθητήρες

Transcript of Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light...

Page 1: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature

EMBIOMHXANIKHΑισθητήρες

Page 2: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature

Μετατροπέας

Αισθητήρας

Ενεργοποιητής

Μία συσκευή που μετατρέπει ενέργεια από μια μορφή σε άλλη

μετατροπή φυσικής παραμέτρου σε μια ηλεκτρική έξοδο (μετρήσιμη έξοδο)

μετατροπή ενός ηλεκτρικού σήματος σε μια φυσική έξοδο

Page 3: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature
Page 4: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature
Page 5: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature
Page 6: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature
Page 7: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature

Φυσική παράμετρος που θέλουμε να μετρήσουμε

Βέλτιστη αρχή λειτουργίας αισθητήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί

αυτή η παράμετρος

Ακρίβεια που απαιτείται για αυτή την μέτρηση

Πως θα μειωθεί το σφάλμα της μέτρησης

Επιλογή Αισθητήρων

Page 8: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature

Precision without accuracy

Accuracy without precision

Precision and accuracy

Precision - Επαναληψιμότητα

Accuracy - Πραγματική Τιμή Μέτρησης

Page 9: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature
Page 10: Βιο - Sensors...DIFFERENT TYPES OF SENSORS Proximity Sensor LDR Color Sensor Gas Sensor (Light Sensor) LM3S ( Temperature Sensor) Alcohol Sensor Smoke Sensor Thermistor ( Temperature

https://www.youtube.com/watch?v=CDsNZJTWw0w