σπύρογλου Seed quality-tests_gr

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  426
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of σπύρογλου Seed quality-tests_gr

 1. 1. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Seed quality tests . - 22-24/3/2011
 2. 2. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE ; ; 22-24/3/2011
 3. 3. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE ; , 22-24/3/2011
 4. 4. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE ; & 22-24/3/2011
 5. 5. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE & ISTA 22-24/3/2011
 6. 6. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE PURITY ANALYSIS 22-24/3/2011
 7. 7. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011
 8. 8. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011
 9. 9. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE % %Acer pseudoplatanus 92,57,5 0Arbutus unedo 18,581,50Celtis australis98,72,3 0Cercis siliquastrum 88,2 11,8 0Cornus mas99,10,9 0Cornus sanguinea98,61,4 0Fraxinis ornus98,11,9 0Phillyrea latifolia 98,31,7 0Pinus brutia98,31,7 0Pinus halepensis97,82,2 0Pinus nigra 99,01,0 0Pinus pinea 99,80,2 0Platanus orientalis 67,732,30Prunus avium99,50,5 0Prunus cocomilia98,9 1,10Prunus mahaleb99.40,6 0Prunus spinosa98,81,2 0Pyrus pyraster71,328,70Quercus frainetto1000 0Quercus ilex 1000 0Quercus pubescens1000 0Rosa canina 94,55,5 0Tilia tomentosa 97,82,2 0 22-24/3/2011
 10. 10. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE Viability test 22-24/3/2011
 11. 11. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE TTZ 1% . 22-24/3/2011
 12. 12. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011
 13. 13. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE Moisture content test 22-24/3/2011
 14. 14. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE , ( ) 103 2 C 171 30-45 22-24/3/2011
 15. 15. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011
 16. 16. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE . %Acer pseudoplatanus 31,0Arbutus unnedo17,5Celtis australis 8,3Cercis siliquastrum 15,5Cornus mas25,6Cornus sanguinea16,9Fraxinis ornus18,0Phillyrea latifolia29,05Pinus brutia10,5Pinus halepensis 7,5Pinus nigra8,0Pinus pinea8,3Platanus orientalis 13,6Prunus avium18,9Prunus cocomilia17,4Prunus mahaleb20,7Prunus spinosa16,5Pyrus pyraster21,5Quercus frainetto 45,5Quercus ilex40,5Quercus pubescens 50,0Rosa canina 17,7Tilia tomentosa 16,5 22-24/3/2011
 17. 17. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE Seeds weight determination 22-24/3/2011
 18. 18. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 100 3 : 4 6 100 & 16 2 22-24/3/2011
 19. 19. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011
 20. 20. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE Seeds weight results 22-24/3/2011
 21. 21. LIFE +Natue & Biodiversity 100 (g)VERENIKE /Kg CV% Acer pseudoplatanus 5,83617.136 3,5 Arbutus unnedo 0,2520397.5554,0 Celtis australis 19,885.0281,7 Cercis siliquastrum 2,275 43.9563,9 Cornus mas22,65 4.415 3,5 Cornus sanguinea7,23 13.8413,1 Fraxinis ornus2,425 41.2372,9 Phillyrea latifolia 4,450 22.4723,7 Pinus brutia 50,097 19.9433,4 Pinus halepensis2,288 43.7162,8 Pinus nigra 2,225 44.9444,0 Pinus pinea67,675 1.478 2,2 Platanus orientalis0,5280189.3002,9 Prunus avium20,05.000 0,9 Prunus cocomilia42,72.3421,8 Prunus mahaleb 10,825 9.238 2,8 Prunus spinosa 19,5 5.1281,6 Pyrus pyraster 3,15031.7464,0 Quercus frainetto 449,0 223 4,0 Quercus ilex169,813 589 2,7 Quercus pubescens 347,6 288 2,6 Rosa canina1,75257.0692,4 Tilia tomentosa 8,76311.412 4,0 22-24/3/2011
 22. 22. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE Germination test 22-24/3/2011
 23. 23. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011
 24. 24. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE : 22-24/3/2011
 25. 25. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE : (25C) (2-4C) : . 22-24/3/2011
 26. 26. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 20 C 20- 30C, 8 16 22-24/3/2011
 27. 27. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011
 28. 28. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE % Acer pseudoplatanus 6,5 2,5 Arbutus unnedo47,024 . .Celtis australis0,0 24 . .Cercis siliquastrum 2,0 24 . .Cornus mas0,0 24 . .Cornus sanguinea0,0 24 . .Fraxinis ornus0,0 24 . .Phillyrea latifolia 0,0 24 . .Pinus brutia 81,5 24 . .Pinus halepensis 81,5 24 . .Pinus nigra 35,524 . .Pinus pinea 37,024 . .Platanus orientalis 54,0 56,821 Prunus avium 0,0 24 . . Prunus cocomilia 0,0 24 . . Prunus mahaleb 2,5 24 . . Prunus spinosa 0,0 24 . . Pyrus pyraster 0,0 24 . . Rosa canina0,0 24 . . 22-24/3/2011 Tilia tomentosa0,0 24 . .
 29. 29. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011
 30. 30. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011
 31. 31. LIFE +Natue & BiodiversityVERENIKE 22-24/3/2011