Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

16

Transcript of Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Page 1: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape
Page 2: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

(Σχέδιο Νο1)

1. ΟΘΟΝΗ 9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 2. ΑΠΛΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 10. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ /

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΑΛΦΑΔΙΑΣ

11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ / ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ

4. ΕΜΒΑΔΟΝ 12. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 5. ΟΓΚΟΣ 13. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 6. ΠΡΟΣΘΕΣΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ /

ΜΝΗΜΗΣ 7. ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 15. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(m, ft) 8. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ελληνικός οδηγός χρήσης 1

Page 3: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

(Σχέδιο Νο2)

A. ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΑ J. ΑΠΛΗ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΣΥΝΕΧΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ B. ΑΣΘΕΝΕΣ ΣΗΜΑ K. ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C. ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ /

ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ L. ΕΝΔΕΙΞΗ LASER

D. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ M. ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

E. ΕΜΒΑΔΟΝ / ΟΓΚΟΣ N. ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ F. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ O. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ G. ΜΝΗΜΗ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΜΝΗΜΗΣ P. ΠΟΔΙΑ (ft)

H. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Q. ΜΕΤΡΑ (m) I. ΕΝΔΕΙΞΗ

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Ελληνικός οδηγός χρήσης 2

Page 4: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

3. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Το αποστασιόμετρο laser της εταιρείας Robotoolz, μοντέλο RT-900 παράγει μία δέσμη laser η οποία εξέρχεται από την μπροστά πλευρά της συσκευής. Το προϊόν ανταποκρίνεται στα παρακάτω διεθνή δεδομένα(standards): 1. US CDRH performance standards, 21 CFR, subchapter J 2. IEC 60825-1/EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001 standard Μη κοιτάτε και μη κατευθύνετε τη δέσμη laser σε άλλα πρόσωπα. Η προστασία των ματιών πραγματοποιήτε συνήθως με αντιδράσεις απομάκρυνσης συμπεριλαμβανομένου του αντανακλαστικού των βλεφάρων.

Το απευθείας κοίταγμα της δέσμης με γυμνό μάτι ή τη χρήση βοηθημάτων ( π.χ. κυάλια, τηλεσκόπιο) μπορεί να είναι επικύνδυνο. Tο σύμβολο αυτό βρίσκεται στο πίσω μέρος

του αποστασιόμετρου για να δηλώνει το σημείο εξόδου της δέσμης laser.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πίσω μέρος της συσκευής υπάρχουν πινακίδες με σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας. Μην μετακινήσετε τις πινακίδες για κανένα λόγο. Μην επιχειρήσετε το «λύσιμο» της συσκευής και την επιδιόρθωση τυχόν βλάβης μόνοι σας ή σε μη εξουσιοδοτημένο service. Οι παραπάνω ενέργειες καταργούν αυτομάτως την εγγύηση καλής λειτουργίας. 4. Τοποθέτηση μπαταριών Γυρίστε τη συσκευή στο πίσω μέρος και ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών (δες τη δίπλα φωτογραφία). Βγάλτε την εσωτερική θήκη και τοποθετείστε 4x1,5V αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ. Τοποθετήστε ξανά την εσωτερική θήκη μέσα στην συσκευή με το χερούλι της να κοιτά προς το κάτω μέρος της συσκευής. Πιέστε το καπάκι μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 3

Page 5: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 Μέτρηση απόστασης Ενεργοποιήστε τη συσκευή (σχ.1,10). Πιέστε το πλήκτρο

μέτρησης για να εμφανιστεί η κουκίδα laser. Στοχεύστε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης . Κρατήστε σταθερή τη συσκευή εως να εμφανιστεί το αποτέλεσμα της μέτρησης στο κάτω μέρος της οθόνης. 4.2 Μέτρηση αλφαδιάς Το αποστασιόμετρο RT-900 μας δίνει τη μοναδική δυνατότητα να μετρήσουμε την αλφαδιά από το σημείο που το στηρίζουμε έως τον απέναντι τοίχο. Για την πραγματοποίηση της μέτρησης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: - Στηρίζουμε τη συσκευή σε τρίποδα ή σε σταθερό σημείο και στοχεύουμε πάνω από το επίπεδο της αλφαδιάς μας. - Πιέζουμε το πλήκτρο της μέτρησης αλφαδιάς

- Πιέζουμε το πλήκτρο της μέτρησης - Με αργή κίνηση φέρνουμε τη συσκευή προς το επίπεδο της αλφαδιά ενώ αυτή παίρνει συνεχής μετρήσεις. - Μόλις η συσκευή βρει το οριζόντιο επίπεδο (αλφαδιά) τότε θα πάρει τη μέτρηση αυτόματα και θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης. Επίσης με την εμφάνιση της μέτρησης θα ακούσουμε και χαρακτηριστικό ήχο ειδοποίησης.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 4

Page 6: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

4.3 Μέτρηση εμβαδού

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης εμβαδού

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να εμφανιστεί η κουκίδα laser. Στοχεύστε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης .

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να εμφανιστεί ξανά η κουκίδα laser. Στοχεύστε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης . Το εμβαδόν υπολογίζεται ακαριαία και θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Επίσης στην οθόνη θα εμφανίζονται και οι επιμέρους μετρήσεις.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 5

Page 7: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

4.4 Μέτρηση όγκου

Πιέστε το πλήκτρο όγκου

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να εμφανιστεί η κουκίδα laser. Στοχεύστε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης .

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να εμφανιστεί ξανά η κουκίδα laser. Στοχεύστε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης .

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να εμφανιστεί η κουκίδα laser. Στοχεύστε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης . Ο όγκος υπολογίζεται ακαριαία και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Επίσης στην οθόνη θα εμφανίζονται και οι επιμέρους μετρήσεις.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 6

Page 8: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

4.5 Απλή έμμεση μέτρηση απόστασης (Απλό πυθαγόρειο)

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει αποστάσεις με έμμεση μέτρηση(Πυθαγόρειο θεώρημα). Με τη χρήση της έμμεσης μέτρησης είναι απαραίτητη η καλή στήριξη της συσκευής σε σταθερό σημείο ή τρίποδα. Τέλος η έμμεση μέτρηση δεν αντικαθιστά την ακριβή μέτρηση απόστασης για την οποία ισχύουν οι προδιαγραφές ακρίβειας της συσκευής. Η απλή έμμεση μέτρηση χρησιμοποιείται όταν απέναντί μας έχουμε μία κάθετη επιφάνεια και θέλουμε να μετρήσουμε μία συγκεκριμένη απόσταση πάνω από το οριζόντιο επίπεδο (αλφαδιά). Για τη χρήση της απλής έμμεσης μέτρησης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Πιέστε το πλήκτρο της έμμεσης μέτρησης (Πυθαγόρειο)

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να εμφανιστεί η κουκίδα laser. Στοχεύστε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης . Στοχεύστε με τη συσκευή πάνω από το επίπεδο της αλφαδιάς(οριζόντιο επίπεδο) και πιέστε το πλήκτρο μέτρησης

για να εμφανιστεί η κουκίδα laser. Με αργή κίνηση φέρνουμε τη συσκευή προς το επίπεδο της αλφαδιά ενώ αυτή παίρνει συνεχής μετρήσεις. Μόλις η συσκευή βρει το οριζόντιο επίπεδο (αλφαδιά) τότε θα πάρει τη μέτρηση αυτόματα και θα υπολογιστεί η έμμεση απόσταση από την επίλυση του Πυθαγορείου θεωρήματος. Το αποτέλεσμα της απλής έμμεσης μέτρησης καθώς και οι επιμέρους μετρήσεις θα εμφανιστούν στην οθόνη σας.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 7

Page 9: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

4.6 Σύνθετη έμμεση μέτρηση (Διπλό πυθαγόρειο) Η σύνθετη έμμεση μέτρηση χρησιμοποιείται όταν θέλετε να υπολογίσετε την απέναντι κάθετη απόσταση και δεν είναι δυνατό να τοποθετήσετε σε μία από τις άκρες τη συσκευή. Για την επίτευξη της μέτρησης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Πιέστε το πλήκτρο της έμμεσης μέτρησης (Πυθαγόρειο) παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο των δύο τριγώνων με κοινή κάθετη πλευρά.

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να εμφανιστεί η κουκίδα laser. Στοχεύστε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης . Για το δεύτερο σημείο στοχεύστε με τη συσκευή πάνω από το επίπεδο της αλφαδιάς(οριζόντιο επίπεδο) και πιέστε το πλήκτρο

μέτρησης για να εμφανιστεί η κουκίδα laser. Με αργή κίνηση φέρνουμε τη συσκευή προς το επίπεδο της αλφαδιά ενώ αυτή παίρνει συνεχής μετρήσεις. Μόλις η συσκευή βρει το οριζόντιο επίπεδο (αλφαδιά) τότε θα πάρει τη μέτρηση αυτόματα και θα μας ειδοποιήσει με χαρακτηριστικό ήχο.

Για το τρίτο σημείο πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να εμφανιστεί η κουκίδα laser στοχεύστε και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης . Η σύνθετη έμμεση μέτρηση υπολογίζεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μέτρησης εμφανίζονται και οι επιμέρους μετρήσεις.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 8

Page 10: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

4.7 Μέτρηση Ελάχιστης / Μέγιστης απόστασης Πιέστε το πλήκτρο της ελάχιστης / μέγιστης μέτρησης για να ενεργοποιήσετε την διαδικασία. Στην οθόνη εμφανίζονται τα σύμβολα (min) και (max) ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται και η κουκίδα laser. Στοχεύετε στην επιθυμητή περιοχή.

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να ξεκινήσουν οι συνεχείς μετρήσεις.

Πιέστε ξανά το πλήκτρο μέτρησης για να σταματήσουν οι συνεχής μετρήσεις. Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν η μέγιστη και ελάχιστη απόσταση που μετρήθηκε κατά την διαδικασία. Η ελάχιστη απόσταση χρησιμοποιείται συνήθως για μετρήσεις κουφωμάτων, τοποθετήσεις πόρτες, κατασκευή διαχωριστικών κ.α. Η μέγιστη απόσταση χρησιμοποιείται συνήθως για την εύρεση της διαγωνίου σε ένα χώρο κ.α. Τέλος με την ενεργοποίηση της μέτρησης ελάχιστης / μέγιστης απόστασης και κινώντας τη συσκευή προς μία κατεύθυνση μπορούμε να υπολογίσουμε επιθυμητές αποστάσεις (π.χ. να τοποθετήσουμε διαχωριστικό στα δύο μέτρα από τον απέναντι τοίχο κ.α.) όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχέδιο.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 9

Page 11: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

5. ΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ – ΠΡΑΞΕΩΝ 5.1 Αποθήκευση μετρήσεων Μετά την μέτρηση μπορούμε να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα στη μνήμη της συσκευής. Το αποστασιόμετρο RT-900 μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 μετρήσεις. Αφού εμφανιστεί το αποτέλεσμα της μέτρησης στην οθόνη της συσκευής πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης . Η αποθήκευση γίνεται αυτόματα.

5.2 Ανάκληση μετρήσεων από τη μνήμη Πιέστε το πλήκτρο ανάκλησης μετρήσεων από τη μνήμη Για να ανακαλέσετε μια παλαιότερη μέτρηση πιέστε το πλήκτρο

όσες φορές χρειαστεί. Αν το κρατήσετε συνεχώς πατημένο οι μετρήσεις από την μνήμη θα εμφανίζονται στην οθόνη σας με ρυθμό μία μέτρηση ανά ένα δευτερόλεπτο.

5.3 Διαγραφή μέτρησης από μνήμη Πιέστε το πλήκτρο ανάκλησης μετρήσεων μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή μέτρηση στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο διαγραφής μετρήσεων από τη μνήμη . Σε περίπτωση που πιέστε το πλήκτρο διαγραφής μετρήσεων από τη μνήμη για τρία (3) δευτερόλεπτα συνεχώς τότε θα διαγράφεται μετρήσεις με το ρυθμό των μίας μέτρησης ανά ένα δευτερόλεπτο.

5.4 Πρόσθεση – Αφαίρεση τιμών Αφού λάβετε την μέτρηση πιέστε το πλήκτρο της πρόσθεσης ή αφαίρεσης . Στη συνέχεια λάβετε τη δεύτερη μέτρησή σας και πιέστε το πλήκτρο του αποτελέσματος . Για μία ακόμα μέτρηση πιέστε το πλήκτρο της πρόσθεσης ή αφαίρεσης και στη συνέχεια μετρήστε την επιθυμητή απόσταση. Για την εξαγωγή του αποτελέσματος πιέστε ξανά το πλήκτρο . Συνεχίστε τη διαδικασία για όσες μετρήσεις θελήσετε. Μπορείτε να προσθέσετε ή αφαιρέσετε αποστάσεις, εμβαδά και όγκους.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 10

Page 12: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

5.5 Πρόσθεση – Αφαίρεση μετρήσεων από τη μνήμη

Πιέστε το πλήκτρο ανάκλησης μνήμης ή κρατήστε το συνεχώς πατημένο μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή μέτρηση. Πιέστε το πλήκτρο πρόσθεσης ή αφαίρεσης . Στη συνέχεια ακολουθώντας την ίδια διαδικασία ανακαλέστε από τη μνήμη τη δεύτερη επιθυμητή μέτρηση. Επίσης εάν θέλετε μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία καινούρια μέτρηση. Για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα της πρόσθεσης ή αφαίρεσης πιέστε το πλήκτρο αποτελέσματος . 6. ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6.1 Χρήση αντάπτορα γωνιών

Για την υλοποίηση μετρήσεων εντός γωνιών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ειδικό αντάπτορα στη βάση της συσκευής. Μετακινήστε τον αντάπτορα ώστε να εξέλθει από τη βάση του αποστασιόμτερου. Άμεσα θα διαπιστώσετε στην οθόνη της συσκευής ότι πλέον οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από την άκρη της ακίδας. Τοποθετήστε τη ακίδα του αντάπτορα εντός της γωνίας και πραγματοποιήστε την επιθυμητή μέτρησή σας. Μόλις τοποθετήσετε τον αντάπτορα εντός της βάσης του αποστασιόμετρου οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται πάλι από την αρχικό επίπεδο αναφοράς.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 11

Page 13: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

6.2 Χρήση σταθερής βάσης Το αποστασιόμετρο RT-900 διαθέτει ειδική βάση για σταθερή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες. Ανοίξτε τη βάση τοποθέτησης στο πίσω μέρος της συσκευής και χρησιμοποιήστε την όπως φαίνεται στο δίπλα σχεδιάγραμμα. 6.3 Χρήση τρίποδα Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχει υποδοχή για να τοποθετήσουμε το αποστασιόμετρο σε τρίποδα. Η διάσταση της υποδοχής είναι ¼’’ x 20 και ταιριάζει απόλυτα σε τρίποδες φωτογραφικών μηχανών. Μπορούμε να επιλέξουμε το αποστασιόμετρο να υλοποιεί μετρήσεις με αρχή το σημείο τοποθέτησης του τρίποδα. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής: Τοποθετήστε το αποστασιόμετρο στην κεφαλή του τρίποδα και πιέστε το πλήκτρο της ελάχιστης / μέγιστης μέτρησης συνεχόμενα. Στην οθόνη θα μεταβάλλεται το σημείο αρχής των μετρήσεων μεταξύ των θέσεων πίσω – μπροστά - θέση τρίποδα με ρυθμό εναλλαγής μία θέση ανά δευτερόλεπτα. Αφήστε το χέρι σας από το πλήκτρο όταν στην οθόνη δείτε ως αρχή μετρήσεων τη θέση τρίποδα.

Θέση τρίποδα

Ελληνικός οδηγός χρήσης 12

Page 14: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

6.4 Σκόπευτρο εξωτερικών χώρων Στους εξωτερικούς χώρους και σε μακρινές μετρήσεις είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τη θέση της κουκίδας laser. Για τη διευκόλυνσή μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκόπευτρο μακρινών αποστάσεων. Γυρίστε τον αντάπτορα γωνιών προς τα δεξιά όπως κοιτάτε τη βάση της συσκευής. Η ακίδα του αντάπτορα προεξέχει πλέον από το σώμα της συσκευής και δημιουργεί μία νοητή ευθεία με το μπροστά μέρος της συσκευής. Η προέκταση της ευθείας αυτής στο χώρο μας δίνει το σημείο όπου «χτυπά» η κουκίδα του laser. 7. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Η οθόνη της συσκευής διαθέτει φως για τη χρήση σε σκοτεινό περιβάλλον. Η ενεργοποίηση της φωτεινής οθόνης επιτυγχάνετε με τον εξής τρόπο: Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης-απενεργοποίησης της συσκευής συνεχόμενα για τρία δευτερόλεπτα. Το φως της οθόνης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν σε χρόνο δέκα δευτερολέπτων δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο η το φως της οθόνης θα σβήσει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν θέλετε να σβήσετε εσείς το φως οθόνης τότε πιέστε συνεχόμενα το ίδιο πλήκτρο (ενεργοποίησης-απενεργοποίησης συσκευής) για τρία δευτερόλεπτα. 8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη μετρήσεων ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης αλφαδιάς συνεχόμενα για τρία δευτερόλεπτα.

Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να εμφανιστεί η κουκίδα laser. Στοχεύστε στο επιθυμητό σημείο και πιέστε ξανά το πλήκτρο

μέτρησης . Η μέτρηση θα ληφθεί μετά από τριάντα δευτερόλεπτα ενώ ταυτόχρονα θα ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 13

Page 15: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

9. ΕΜΦΑΝΗΣ ΚΟΥΚΙΔΑ LASER Η κουκίδα laser ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου

μέτρησης . Μετά από χρόνο δέκα δευτερολέπτων και αν δεν γίνει καμία ενέργεια αυτομάτως σβήνει για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν θελήσετε να την έχετε συνεχώς ενεργοποιημένη

πιέστε το πλήκτρο μέτρησης συνεχώς για τρία δευτερόλεπτα. Η κουκίδα laser θα είναι εμφανής συνέχεια για διάστημα πέντε λεπτών. Σε αυτήν την περίπτωση οι μετρήσεις θα λαμβάνονται με το πάτημα του πλήκτρου μέτρησης μόνο για μία φορά. 10. ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Το αποστασιόμετρο RT-900 είναι προγραμματισμένο ώστε οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται με σημείο αρχής τη πίσω πλευρά της συσκευής. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την αρχή των μετρήσεων με την εξής διαδικασία: Πιέστε το πλήκτρο της ελάχιστης / μέγιστης μέτρησης συνεχόμενα. Στην οθόνη θα μεταβάλλεται το σημείο αρχής των μετρήσεων μεταξύ των θέσεων πίσω – μπροστά - θέση τρίποδα με ρυθμό εναλλαγής μία θέση ανά δευτερόλεπτα. Αφήστε το χέρι σας από το πλήκτρο όταν στην οθόνη δείτε ως αρχή μετρήσεων τη θέση τρίποδα. Τέλος αν ανοίξουμε τον αντάπτορα μέτρησης γωνιών αυτομάτως το αποστασιόμετρο θέτει ως αρχή των μετρήσεων την ακμή του αντάπτορα.

Ελληνικός οδηγός χρήσης 14

Page 16: Ελληνικός οδηγός χρήσης RoboTape

Αποστασιόμετρο laser RoboTape RT-900

11. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 11.1 Εμβέλεια μετρήσεων Το αποστασιόμετρο RT-900 διαθέτει εμβέλεια μετρήσεων έως και 200 μέτρα. Συνήθως για μετρήσεις άνω των πενήντα μέτρων απαιτείται η χρήση ανακλαστικού στόχου (περιέχεται στη συσκευασία). Σε περίπτωση έντονης ηλιοφάνειας, ύπαρξης σκόνης ή ομίχλης η εμβέλεια χρήσης της συσκευής μειώνεται ενώ σε σκοτεινό περιβάλλον μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της . 11.2 Επιφάνειες ανάκλασης Σφάλματα στις μετρήσεις μπορούν να παρατηρηθούν όταν υπάρχει επιφάνεια μεγάλης ανακλαστικότητας σε μικρή εμβέλεια από τη συσκευή. Επίσης οι μετρήσεις σε σκουρόχρωμες ή μη λείες επιφάνειες απαιτούν τη χρήση ανακλαστικού στόχου. Τέλος δεν επιτρέπεται η μέτρηση αποστάσεων μέσω υγρών ή γυάλινων επιφανειών. 12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ακρίβεια μετρήσεων ± 3mm Εμβέλεια μετρήσεων Από 1m έως 200m

Laser class

635nm – Class II IEC 60825-1, FDA 21 CFR-1040 905nm – Class1 IEC 60825-1, FDA 21 CFR-1040

Ενέργεια 4 x AAA αλκαλικές μπαταρίες Θερμοκρασία λειτουργίας Από -10°C έως +50°C Θερμοκρασία αποθήκευσης Από -20°C έως +70°C Αντάπτορας τρίποδα ¼΄΄ x 20 (φωτογραφικός τρίποδας) Διαστάσεις 7,6 x 3,8 x 14,5 cm

Ελληνικός οδηγός χρήσης 15