Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

of 34 /34
Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ 1. Απασχόληση εκπαιδευτών Εκπαιδευτές για απασχόληση στο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 6-7-2011, λήξη 9-8-2011) με θέμα «Δενδρώδεις Καλλιέργειες». Υποβολή δικαιολογητικών και πληροφορίες στο τηλ. 23310 41202 (Τοσουνίδου Αρχόντισσα) Απασχόληση εκπαιδευτών στο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 18/7/201, λήξη 19/8/2011) με θέμα «ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ». Υποβολή δικαιολογητικών και πληροφορίες στο τηλ. 2410- 611092 & 6977376753 (Μπάσδρας Γιώργος) Απασχόληση εκπαιδευτών στο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 13/7/201, λήξη 17/8/2011) με θέμα «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ». Υποβολή δικαιολογητικών και πληροφορίες στο τηλ. 2410- 611092 & 6977376753 (Μπάσδρας Γιώργος) 2. Πρόσληψη 23 ατόμων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Embed Size (px)

description

Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Transcript of Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Page 1: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ –

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ1. Απασχόληση εκπαιδευτών

Εκπαιδευτές για απασχόληση στο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 6-7-2011, λήξη 9-8-2011) με θέμα «Δενδρώδεις Καλλιέργειες».Υποβολή δικαιολογητικών και πληροφορίες στο τηλ. 23310 41202 (Τοσουνίδου Αρχόντισσα)Απασχόληση εκπαιδευτών στο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 18/7/201, λήξη 19/8/2011) με θέμα «ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ».Υποβολή δικαιολογητικών και πληροφορίες στο τηλ. 2410-611092 & 6977376753 (Μπάσδρας Γιώργος)Απασχόληση εκπαιδευτών στο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 13/7/201, λήξη 17/8/2011) με θέμα «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ».Υποβολή δικαιολογητικών και πληροφορίες στο τηλ. 2410-611092 & 6977376753 (Μπάσδρας Γιώργος)

2. Πρόσληψη 23 ατόμων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου συνολικού αριθμού είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.ΔΕ28 Χειριστής μηχανημάτων έργων ομάδας Β' & τάξης

Page 2: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Γ΄(ΑΜΒΙΕΝΤΕ)ΥΕ Εργάτες ΑποχέτετυσηςΥΕ Εργατών ΚαθαριότηταςΥΕ Εργατών Γενικών ΚαθηκόντωνΠληροφορίες στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τηλέφωνο 2285360147 (κα. Β. Κιναλίδου).

3. Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητώνΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2011/2012 ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :α) Μέχρι δύο (2) Πλοίαρχους Α΄ Τάξης Ε.Ν. για θεωρητικά - πρακτικά μαθήματα χρήσης σωστικών και πυροσβεστικών μέσων πλοίων.β) Μέχρι δύο (2) Πλοίαρχους Β΄ Τάξης Ε.Ν. για θεωρητικά - πρακτικά μαθήματα χρήσης σωστικών και πυροσβεστικών μέσων πλοίων.γ) Έναν (1) Πλοίαρχο Γ΄ Τάξης Ε.Ν. για διδασκαλία πρακτικών εφαρμογών, διαφύλαξη - συντήρηση και προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού. Συνεκτιμάται προϋπηρεσία στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση.δ) Έναν (1) Ιατρό (Παθολόγο ή Χειρούργο) για διδασκαλία μαθήματος "ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ".

Page 3: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις συναφείς των διδασκομένων μαθημάτων, βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , τηλέφωνο 23920-34200 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4. Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών

Το Γενικό Νοσοκομείο 'Αμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία στον Εισαγωγικό Βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Νοσοκομείο μας και για το Κ.Υ. Λιδωρικίου ως εξής:

Για το Νοσοκομείο· (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄· (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄· (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄· (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Για το Κ.Υ. Λιδωρικίου· (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθενται, στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ’μφισσας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας

Page 4: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

δημοσίευσης της προκήρυξης ήτοι από 06 Ιουλίου 2011 μέχρι και 25 Ιουλίου 2011 .

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένο δέμα μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία στο Γενικό Νοσοκομείο ’μφισσας (331.00 - ’μφισσα).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265023852.

5. Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων

    Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011-2012 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

    Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 07/07/2011 μέχρι 15/07/2011.

      Η εγκύκλιος και το σχετικό υλικό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr

Page 5: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

6.Ανακοίνωση για 3 θέσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στην Ελευσίνα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

ΥπηρεσίαΈδρα

υπηρεσίας

ΕιδικότηταΔιάρκε

ια σύμβα

σης

Αριθμός

ατόμων

100

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚ

ΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ εν ελλείψει

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Από την έναρξη

της απασχόλησης

έως και 30-11-2011

2

101

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚ

ΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΔΕ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ

Από την έναρξη

της απασχόλησης

έως και 30-11-2011

1

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 06 Ιουλίου 2011 έως και 18 Ιουλίου 2011 (10 εργάσιμες ημέρες).Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού

Page 6: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Οικονομικού της ΠΕ Δυτικής Αττικής: Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ΤΚ 192 00, ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2047076, 213 2047024.

7. Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γλωσσολογίας Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Νεολογισμοί της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Συλλογή, Ταξινόμηση, Έλεγχος, Φάση Β΄" που θα εκπονηθεί από το Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή, προκηρύσσει μια θέση ερευνητή Γλωσσολογίας για ένα έτος, με σύμβαση έργου, με αντικείμενο την Ηλεκτρονική αναζήτηση, μορφολογική ταξινόμηση και ηλεκτρονική λεξικογράφηση νεολογισμών με χρήση/σύσταση σωμάτων κειμένων. Σκοπός της εργασίας είναι η συμβολή στην ολοκλήρωση και χρήση ενός πολυεπίπεδου ηλεκτρονικού προγράμματος αναζήτησης, μορφολογικής ταξινόμησης και κειμενικής ένταξης των νεολογισμών με σκοπό τη μορφολογική επεξεργασία και τη σύσταση σωμάτων κειμένων με ειδική κατηγοριοποίηση.Απαραίτητα Προσόντα:* Διδακτορικό στη Γλωσσολογία* Δημοσιεύσεις σχετικές με Παραγωγική Μορφολογία και σώματα κειμένων* Άριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή της Γερμανικής* Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με πλήρη σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει βιογραφικό σημείωμα με τίτλους σπουδών (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) και δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους ως υποψηφίων, όπως συστατικές επιστολές

Page 7: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

από πρόσφατες συνεργασίες.Η τελική επιλογή του ερευνητή θα γίνει μετά από συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα και υπέβαλαν αίτηση. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) κατά το διάστημα 20/6/2011 έως και 10/7/2011 και ώρα 12.00 στη διεύθυνση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝΣΟΛΩΝΟΣ 8410680 ΑΘΗΝΑ

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη "Νεολογισμοί της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Συλλογή, Ταξινόμηση, Έλεγχος, Φάση Β'". Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-3664748 (κ. Δεληκάρη)

8. Θέσεις εργασίας στην Κύπρο

1. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Χρηματοοικονομική».Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Odigoi.aspxΤα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:

Page 8: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €56,905.42 - €76,747.19Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €48,057.36 - €70,383.17Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - από τα ακόλουθα:Ι Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα).II Βιογραφικό Σημείωμα (2 αντίγραφα).III Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις - 2 αντίγραφα).IV Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).V Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).VI Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων τους θα πρέπει να σαρώνονται και να συμπεριλαμβάνονται στον ψηφιακό δίσκο (2 αντίγραφα).

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011,τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:Υπηρεσία Ανθρώπινου ΔυναμικούΠανεπιστήμιο ΚύπρουΠανεπιστημιούποληΚτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. ΛεβέντηςΤ.Θ. 205371678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣΤηλ.: 22894155/4158,το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 και ώρα 2:00μ.μ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη

Page 9: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 22 Αυγούστου 2011. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 29 Αυγούστου 2011 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 22 Αυγούστου 2011), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 15/08/2011 μέχρι και 19/08/2011 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894155/4158) ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (00357 22893605/3650/3636).

2. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης:

Διευθυντή/Διευθύντριας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία. Ο/ή υποψήφιος/φια που θα επιλεγεί θα εκλεγεί στη θέση του Καθηγητή στο Τμήμα Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας) και θα εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντή μέχρι το 2014 χρονολογία κατά την οποία  λήγει η συμφωνία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Harvard School of Public Health.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία λειτουργεί από το 2009 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard. Προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) και διεξάγει έρευνα σε τομείς αιχμής του πεδίου της Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν στην Κύπρο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της. Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κέντρο αριστείας, στους τομείς της δραστηριότητάς του, με διεθνή αναγνώριση.

Η θέση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Ινστιτούτου αποτελεί θέση κλειδί για την περαιτέρω πορεία ανάπτυξης και τις μελλοντικές προοπτικές του Ινστιτούτου. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Harvard, επιθυμεί να διορίσει στη θέση αυτή ένα δυναμικό επιστήμονα με αποδεδειγμένες ικανότητες στην ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, την έρευνα και τη διοίκηση, για να ηγηθεί του Ινστιτούτου, διαμορφώνοντας και

Page 10: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

προωθώντας τη στρατηγική ανάπτυξης του Ινστιτούτου, καθοδηγώντας το επιστημονικό και άλλο προσωπικό του Ινστιτούτου και επιτυγχάνοντας τη δικτύωσή του με άλλα αξιόλογα ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα της περιοχής.

Για τη θέση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία απαιτούνται τα προσόντα που αντιστοιχούν στη  βαθμίδα του Καθηγητή τα οποία περιγράφονται στην ιστοσελίδα  http://www.cut.ac.cy.   Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Για τη θέση απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα, καθώς επίσης είτε η κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, είτε έντεκα τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας.

Επιπλέον απαιτείται: Διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο στην Επιδημιολογία ή Διατροφή ή Βιοστατιστική ή Δημόσια Υγεία. Αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες σε σχέση με επιστημονικά Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα ή άλλες ακαδημαϊκές μονάδες. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και συντονισμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Αποδεδειγμένη ικανότητα προσέλκυσης εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικές ή άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής: Κλίμακα Α15 – Α16, € 69.147 - € 89.882. Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960 το χρόνο.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμένεται ότι ο υποψήφιος που θα εκλεγεί θα μπορεί να αναλάβει καθήκοντα όχι αργότερα από την 1η   Ιανουαρίου 2012 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα στην Αγγλική Γλώσσα:

(Ι)    Σε έντυπη μορφήΒιογραφικό Σημείωμα (2 αντίγραφα) Σημείωμα για το άτομό τους και για το πως προτίθενται να οργανώσουν και να διευθύνουν το Ινστιτούτο (2 αντίγραφα) Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2

Page 11: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

αντίγραφα) Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα) (ΙΙ)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή, να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα)

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών  του εκλεκτορικού σώματος, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Θέση Διευθυντή/Διευθύντριας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποταθούν στη διεύθυνση Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (00357 22893605/3650/3636).

4. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Page 12: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα: «Επιστήμες Φυτικής Παραγωγής με εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: Αξιοποίηση Εδαφικών και Υδατικών Πόρων στη Φυτική Παραγωγή, Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροοικολογία Φυτών»

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:  http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/departments/Qualifications/ 

Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.  Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:Καθηγητής                                            (Κλίμακα Α15 – Α16)                           € 69.147 – € 89.882 Αναπληρωτής Καθηγητής                  (Κλίμακα Α14 – Α15)                           € 60.985 – € 83.143

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και μέχρι του ποσού των €6.834 το χρόνο  σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2012 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:(Ι)    Σε έντυπη μορφήΕπιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής  (2 αντίγραφα) Βιογραφικό Σημείωμα -  στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα  (2

Page 13: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

αντίγραφα) Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα) Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα) Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα) Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

(ΙΙ)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες,τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα)

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο +357 25002466.

9. Πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 στο Πανεπιστήμιο

Page 14: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

ΑιγαίουΗ Γ. Σ. του τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην 4η/06.04.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελλοντική πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του τμήματος:

Συγκριτική Εκπαίδευση σχεδιασμός εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τη σχολική μονάδα Μουσειολογεία, Μουσειοπαιδαγωγική Εικαστικές δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Θεσμών, Οργανισμών και Προγραμμάτωνκαλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος που έχουν σημαντική ερευνητική ή καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος που έχουν σημαντική ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο πεδίο, να καταθέσουν ή να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου), τα παρακάτω δικαιολογητικά:αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται το γνωστικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει εκτενές βιογραφικό σημείωμα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά αντίγραφα του δημοσιευμένου έργου τους αντίγραφα τίτλων σπουδών, (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΣΤΑ - ΔΟΑΣΑΠ).τίθεται υπόψη των ενδιαφερομένων ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κληθούν σε προφορική συνέντευξη.Η Διεύθυνση του Σμήματος είναι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Οδός Λ. Δημοκρατίας 1, Κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΤΛΟΥ», 1ος όροφος, Σ. Κ. 85100, Ρόδος.

Page 15: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

10. Προκηρύξεις θέσεων Ερευνητικού/ Διδακτικού προσωπικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

1. To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από τον τακτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με την υπ`αριθ. 58/02-06-2011 απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ./τος 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για τη διδασκαλία 04 (τεσσάρων) γνωστικών αντικειμένων. Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα προσόντα των υποψηφίων και τις ώρες διδασκαλίας τους. Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντιστοίχων γνωστικών αντικειμένων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τo πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr (Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας). Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες (Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών , 23100, Σπάρτη, κα: Παπαστρατάκου, τηλ.:27310-89662, 27310- 89658, 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.) από την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011.

2. To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον τακτικό

Page 16: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

προϋπολογισμό και σύμφωνα με την υπ’αριθμ.13/08-06-2011 απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ./τος 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για τη διδασκαλία 07 γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα προσόντα των υποψηφίων και τις ώρες διδασκαλίας τους. Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντιστοίχων γνωστικών αντικειμένων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τo πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr (Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας). Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες (Βας. Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη, Ναύπλιο 21100, τηλ. 27520 96129, 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.) από την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011.

11. Έγκριση πρόσληψης: α) εξήντα τριών (63) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες και β) πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τη Λειτουργία των

Page 17: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Παιδικών Εξοχών, Κρατικού Προγράμματος στις οικείες Περιφέρειες (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Η Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), όπως ισχύει, αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης 63 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 4 μήνες, και 585 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες, για τη Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, Κρατικού Προγράμματος στις οικείες Περιφέρειες, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994), όπως ισχύει. H πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης β) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περ. κ΄ του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄/2009).

Πληροφορίες: 210-5232803

Page 18: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

12. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με εκατόν δώδεκα (112) Ελεγκτές Ιατρούς και Οδοντιάτρους, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ. – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)

Η Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), όπως ισχύει, αποφάσισε την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με 112 Ελεγκτές Ιατρούς και Οδοντιάτρους, για χρονικό διάστημα 1 έτους, στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ., του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Οι ανωτέρω συμβάσεις θα συναφθούν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ212/Α΄/2002).

Πληροφορίες: 210 – 8208837

13. Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης θέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Α) την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης χιλίων πεντακοσίων

Page 19: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

(1500) κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού, στην Ελληνική Αστυνομία, ως εξής:Δόκιμοι αστυφύλακες 1300Δόκιμοι υπαστυνόμοι 100Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων 100Β) την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης χιλίων διακοσίων (1200) θέσεων ειδικών φρουρών με πενταετή θητεία, στην Ελληνική Αστυνομία, των οποίων η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011.Γ) την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης επτακοσίων πενήντα (750) θέσεων στη Σχολή Πυροσβεστών και πενήντα (50) θέσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία, των οποίων η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011.Δ) την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) θέσεων στο Λιμενικό Σώμα, ως εξής:Δόκιμοι Σημαιοφόροι 60Ανθυποπλοίαρχοι Τεχνικοί 40Ανθυποπλοίαρχοι Οικονομικών 5Ανθυποπλοίαρχος Ιατρός 1Δόκιμοι Αξιωματικοί 181 Δόκιμοι Λιμενοφύλακες 300 (των οποίων η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011).

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πληροφορίες: 210- 6977774, 2132157692/95, 210-4191546

Page 20: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

14. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητας ηλεκτρολόγου), της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης έχουν :α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,  β) Οι τακτικοί υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο  κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από τη πρόσληψή τους  ή από προηγούμενη μετάταξη.

Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη με μετάταξη των προκηρυσσόμενων  θέσεων  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με το  Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α/5-3-2001), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε  και ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας και άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος

Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γενική Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών, Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού, Τμήμα  Κατάστασης  Προσωπικού,   Αγ.   Κων/νου   8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα, από 8/7/2011 – 9/8/2011, τα  δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

Page 21: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού στα τηλέφωνα 210-5215285, 287, 288 και 284.

15. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει δέκα (10) κενές

οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητας ηλεκτρολόγου), της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης έχουν :α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,  β) Οι τακτικοί υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο  κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από τη πρόσληψή τους  ή από προηγούμενη μετάταξη.

Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη με μετάταξη των προκηρυσσόμενων  θέσεων  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με το  Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α/5-3-2001), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε  και ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας και άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος

Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γενική Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών, Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού, Τμήμα  Κατάστασης  Προσωπικού,   Αγ.   Κων/νου   8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα, από 8/7/2011 – 9/8/2011, τα  δικαιολογητικά.

Page 22: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού στα τηλέφωνα 210-5215285, 287, 288 και 284.

16. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα, προτίθεται να καλύψει τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή κρατικά ΝΠΙΔ ή ΔΕΚΟ ως εξής:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (2) ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1) ΘΕΣΗ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3821109 και 210-3806668.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Συλλόγου (Νικηταρά 8-10, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει από 01/07/2011 και λήγει στις 01/09/2011.

Ο Δήμος Στυλίδας (νομός Φθιώτιδας) επιθυμεί να καλύψει δώδεκα κενές οργανικές θέσεις, του νέου Ο.Ε.Υ. του κλάδου μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής &  Διοικητικής Υπηρεσίας του με την διαδικασία μετάταξης από άλλο ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007.1. ΠΕ5 ή ΤΕ 4 Ηλεκ/γο ή Μηχ/γο Μηχανικό                     Θέση : 1            2. ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικό                                        Θέση : 1      3. ΠΕ3 Πολιτικό Μηχανικό                                              Θέση : 1     4. ΔΕ24 Ηλεκτρολόγο                                                    Θέση : 1       

Page 23: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

5. ΔΕ1 Διοικητικού  - Λογιστικού                                     Θέση : 3     6. ΥΕ1 Κλητήρων - Φυλάκων - Γενικών Καθηκόντων         Θέση : 1    7. ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης                                            Θέση : 2    8. ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας                                      Θέση : 2      Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου στο τηλ: 2238350109.

Page 24: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ17. Εκπαιδευτές για απασχόληση στο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 6-7-2011, λήξη 9-8-2011) με θέμα «Δενδρώδεις Καλλιέργειες».Υποβολή δικαιολογητικών και πληροφορίες στο τηλ. 23310 41202 (Τοσουνίδου Αρχόντισσα)Απασχόληση εκπαιδευτών στο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 18/7/201, λήξη 19/8/2011) με θέμα «ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ».Υποβολή δικαιολογητικών και πληροφορίες στο τηλ. 2410-611092 & 6977376753 (Μπάσδρας Γιώργος)Απασχόληση εκπαιδευτών στο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών (έναρξη 13/7/201, λήξη 17/8/2011) με θέμα «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ».Υποβολή δικαιολογητικών και πληροφορίες στο τηλ. 2410-611092 & 6977376753 (Μπάσδρας Γιώργος)

Page 25: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και υποψήφιους φοιτητές, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, για διεκδίκηση υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012, ως ακολούθως:

(α) Για φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Πανεπιστήμια του εξωτερικού (προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές),(β) Για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές),(γ) Για φοίτηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) της Ελλάδας (προπτυχιακές) και(δ) Για φοίτηση στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας.

2. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου, θα προσφέρει αριθμό υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Πρόγραμμα Β5).Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ 51 από τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Λευκωσία ή από τα κατά τόπους Γραφεία των Επάρχων ή από τα κατά τόπους Γραφεία Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή και από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy .Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ μέσω ταχυδρομείου, μέχρι τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14.00 στις ακόλουθες

Page 26: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45

διευθύνσεις:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΚύπρουΟδός Φλωρίνης 7 Greg Tower,3ος όροφος,1065 Λευκωσία

ή

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΚύπρουΤ.Θ. 23949,1687 Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις, οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν στο Τηλ:+35722–456433,Fax: +35722 – 673910 ή / και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση των εν λόγω υποτροφιών καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι καταχωρημένα στην Ιστοσελίδα http://www.cyscholarships.gov.cy του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.http://www.cyscholarships.gov.cy/ikyk/ikyk.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Page 27: Περιλήψεις Προσληψεων Δημοσίων Φορέων prokirikseis_45