καβάφης Ppt

39
Η Ζωή και το Η Ζωή και το Έργο του Κ.Π. Έργο του Κ.Π. Καβάφη Καβάφη 1863-1933 1863-1933

description

Πρόκειται για ένα power point που έχει θέμα τη ζωή και το έργο του Κ.Π. Καβάφη!

Transcript of καβάφης Ppt

Page 1: καβάφης Ppt

Η Ζωή και το Έργο Η Ζωή και το Έργο του Κ.Π. Καβάφητου Κ.Π. Καβάφη1863-19331863-1933

Page 2: καβάφης Ppt

Βιογραφικές ΣημειώσειςΒιογραφικές Σημειώσεις

Page 3: καβάφης Ppt

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1863. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1863. Ήταν το ένατο και τελευταίο παιδί γονέων από την Ήταν το ένατο και τελευταίο παιδί γονέων από την Κωνσταντινούπολη (Πέτρος και Χαρίκλεια Καβάφη).Κωνσταντινούπολη (Πέτρος και Χαρίκλεια Καβάφη).

H Xαρίκλεια Kαβάφη, μητέρα του H Xαρίκλεια Kαβάφη, μητέρα του ποιητή, στα πρώτα χρόνια του γάμου ποιητή, στα πρώτα χρόνια του γάμου της, στην Aγγλία. H φωτογραφία αυτή της, στην Aγγλία. H φωτογραφία αυτή

βρισκόταν κορνιζαρισμένη στο βρισκόταν κορνιζαρισμένη στο σαλόνι του Kαβάφη. σαλόνι του Kαβάφη.

Page 4: καβάφης Ppt

Η οικογένειά του είχε στην ιδιοκτησία της μια εταιρεία Η οικογένειά του είχε στην ιδιοκτησία της μια εταιρεία εισαγωγών - εξαγωγών (βαμβακιού και υφασμάτων κυρίως) εισαγωγών - εξαγωγών (βαμβακιού και υφασμάτων κυρίως) που ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρα για κάποια χρόνια.που ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρα για κάποια χρόνια.

O μικρός Kωνσταντίνος Kαβάφης, σε O μικρός Kωνσταντίνος Kαβάφης, σε ηλικία 2 ετών, με τους αδελφούς του ηλικία 2 ετών, με τους αδελφούς του Tζων και Παύλο. H χρονολογία στη Tζων και Παύλο. H χρονολογία στη φωτογραφία γραμμένη με το χέρι του φωτογραφία γραμμένη με το χέρι του ποιητή.ποιητή.

Φωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 5: καβάφης Ppt

Η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στην Η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στην Αλεξάνδρεια το 1850 (13 χρόνια πριν τη Αλεξάνδρεια το 1850 (13 χρόνια πριν τη γέννηση του ποιητή), σε μια εποχή, κατά γέννηση του ποιητή), σε μια εποχή, κατά την οποία η ελληνική παροικία περνούσε την οποία η ελληνική παροικία περνούσε την περίοδο της μεγάλης οικονομικής ακμής την περίοδο της μεγάλης οικονομικής ακμής της.της.

Η οικογένεια του Καβάφη ήταν ανάμεσα Η οικογένεια του Καβάφη ήταν ανάμεσα στις πιο σημαντικές οικονομικά και στις πιο σημαντικές οικονομικά και κοινωνικά οικογένειες της παροικίας. Έτσι, κοινωνικά οικογένειες της παροικίας. Έτσι, περνά τα παιδικά του χρόνια μέσα στον περνά τα παιδικά του χρόνια μέσα στον πλούτο και την πολυτέλεια. πλούτο και την πολυτέλεια.

Page 6: καβάφης Ppt

Όταν ο πατέρας του Πέτρος πέθανε το 1870, η οικογένεια Όταν ο πατέρας του Πέτρος πέθανε το 1870, η οικογένεια μετακόμισε στην Αγγλία (1872) και ο μεγαλύτερος αδερφός μετακόμισε στην Αγγλία (1872) και ο μεγαλύτερος αδερφός του ποιητή, Γεώργιος, ανέλαβε τη διαχείριση της εταιρείας. Η του ποιητή, Γεώργιος, ανέλαβε τη διαχείριση της εταιρείας. Η απειρία του οδήγησε στην πτώχευση και την οικονομική απειρία του οδήγησε στην πτώχευση και την οικονομική καταστροφή της οικογένειας. Επτά χρόνια μετά, το 1879 η καταστροφή της οικογένειας. Επτά χρόνια μετά, το 1879 η οικογένεια επιστρέφει πάμφτωχη στην Αλεξάνδρεια.οικογένεια επιστρέφει πάμφτωχη στην Αλεξάνδρεια.

Τρεις από τους αδερφούς του ποιητή:Τρεις από τους αδερφούς του ποιητή:Ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος (Τζον), ο Παύλος και ο Αριστείδης. Ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος (Τζον), ο Παύλος και ο Αριστείδης.

Φωτογραφίες από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφίες από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 7: καβάφης Ppt

Τα 7 χρόνια (1872-1879) που ο Καβάφης έζησε στην Αγγλία Τα 7 χρόνια (1872-1879) που ο Καβάφης έζησε στην Αγγλία (αρχικά στο Λίβερπουλ, στη συνέχεια στο Λονδίνο) ήταν πολύ (αρχικά στο Λίβερπουλ, στη συνέχεια στο Λονδίνο) ήταν πολύ σημαντικά για την εκπαίδευσή του και τη διαμόρφωση της σημαντικά για την εκπαίδευσή του και τη διαμόρφωση της ποιητικής του ευαισθησίας. Μαθαίνει τέλεια την αγγλική ποιητικής του ευαισθησίας. Μαθαίνει τέλεια την αγγλική γλώσσα (στην Αγγλική κρατούσε τις προσωπικές του γλώσσα (στην Αγγλική κρατούσε τις προσωπικές του σημειώσεις και γράφει τους πρώτους του στίχους). σημειώσεις και γράφει τους πρώτους του στίχους).

1879: Συνεχίζει τις σπουδές του στο εμποροπρακτικό λύκειο 1879: Συνεχίζει τις σπουδές του στο εμποροπρακτικό λύκειο «Ερμής» και συγχρόνως ξεκινάει τη συγγραφή ενός ιστορικού «Ερμής» και συγχρόνως ξεκινάει τη συγγραφή ενός ιστορικού λεξικού που θα σταματήσει στο λήμμα «Αλέξανδρος»!λεξικού που θα σταματήσει στο λήμμα «Αλέξανδρος»!

Το 1882 η οικογένεια φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Η Το 1882 η οικογένεια φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Η κοινωνική θέση του παππού του τού δίνει τη δυνατότητα να κοινωνική θέση του παππού του τού δίνει τη δυνατότητα να γνωριστεί με τους πνευματικούς κύκλους της Πόλης. Εδώ γνωριστεί με τους πνευματικούς κύκλους της Πόλης. Εδώ γνωρίζει τη ρομαντική αθηναϊκή ποίηση και κάτω από την γνωρίζει τη ρομαντική αθηναϊκή ποίηση και κάτω από την επίδρασή της κάνει τις πρώτες του ποιητικές δοκιμές επίδρασή της κάνει τις πρώτες του ποιητικές δοκιμές (1884/1885). (1884/1885).

Page 8: καβάφης Ppt

Πίσω στην Αλεξάνδρεια το 1885. Εργάζεται για λίγο ως Πίσω στην Αλεξάνδρεια το 1885. Εργάζεται για λίγο ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Τηλέγραφος» και στο δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Τηλέγραφος» και στο Αιγυπτιακό Χρηματιστήριο Βάμβακος ως βοηθός του Αιγυπτιακό Χρηματιστήριο Βάμβακος ως βοηθός του αδερφού του.αδερφού του.

Κάρτα εισόδου για το Κάρτα εισόδου για το Χρηματιστήριο της Αλεξάνδρειας Χρηματιστήριο της Αλεξάνδρειας στο όνομα του Kωνσταντίνου στο όνομα του Kωνσταντίνου Kαβάφη.Kαβάφη.Φωτογραφία από το δικτυακό τόπο Ιθάκη - IthakaΦωτογραφία από το δικτυακό τόπο Ιθάκη - Ithaka

Page 9: καβάφης Ppt

Το 1892 ο Καβάφης προσλαμβάνεται ως έκτακτος γραφέας Το 1892 ο Καβάφης προσλαμβάνεται ως έκτακτος γραφέας στην υπό αγγλική διοίκηση Υπηρεσία Αρδεύσεων της στην υπό αγγλική διοίκηση Υπηρεσία Αρδεύσεων της Αιγύπτου όπου και θα παραμείνει τα επόμενα 30 χρόνια. Όλα Αιγύπτου όπου και θα παραμείνει τα επόμενα 30 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται εντατικά με το ποιητικό του έργο. αυτά τα χρόνια ασχολείται εντατικά με το ποιητικό του έργο. Παραιτείται το 1922 με το βαθμό του υποτμηματάρχη…Παραιτείται το 1922 με το βαθμό του υποτμηματάρχη…

O Kωνσταντίνος Kαβάφης, σε O Kωνσταντίνος Kαβάφης, σε φωτογραφία βγαλμένη στην φωτογραφία βγαλμένη στην Aλεξάνδρεια, πιθανώς το 1890.Aλεξάνδρεια, πιθανώς το 1890.

Φωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

……και σημειώνει για το γεγονός και σημειώνει για το γεγονός

««Επιτέλους ελευθερώθηκα απ’ Επιτέλους ελευθερώθηκα απ’ αυτό το μισητό πράγμααυτό το μισητό πράγμα».».

Page 10: καβάφης Ppt

Aν κάτι εντυπωσιάζει στη ζωή του, είναι ότι αφοσιώθηκε Aν κάτι εντυπωσιάζει στη ζωή του, είναι ότι αφοσιώθηκε απόλυτα στο έργο του. Tούτη η προσήλωση εκφράζεται απόλυτα στο έργο του. Tούτη η προσήλωση εκφράζεται ποικιλότροπα –όπως λόγου χάρη, δραματικά καταγράφεται ποικιλότροπα –όπως λόγου χάρη, δραματικά καταγράφεται στο ακόλουθο σημείωμα του ποιητή:στο ακόλουθο σημείωμα του ποιητή:

Ένας νέος ποιητής μ’ επεσκέφθηκε. Ήταν πολύ πτωχός, Ένας νέος ποιητής μ’ επεσκέφθηκε. Ήταν πολύ πτωχός, εζούσε από την φιλολογική του εργασία, και με φαίνονταν εζούσε από την φιλολογική του εργασία, και με φαίνονταν σαν κάπως να λυπούνταν βλέποντας το καλό σπίτι που σαν κάπως να λυπούνταν βλέποντας το καλό σπίτι που κατοικούσα, τον δούλο μου που τον έφερε ένα καλά σερβιτό κατοικούσα, τον δούλο μου που τον έφερε ένα καλά σερβιτό τσάι, τα ρούχα μου τα καμωμένα σε καλό ράπτη. Eίπε· τσάι, τα ρούχα μου τα καμωμένα σε καλό ράπτη. Eίπε· «Tι φρικτό πράγμα να έχει κανείς να παλεύει να βγάζει τα «Tι φρικτό πράγμα να έχει κανείς να παλεύει να βγάζει τα προς το ζην, να κυνηγάς συνδρομητάς για περιοδικό σου, προς το ζην, να κυνηγάς συνδρομητάς για περιοδικό σου, αγοραστάς για βιβλίο σου».αγοραστάς για βιβλίο σου».

Page 11: καβάφης Ppt

Δεν θέλησα να τον αφήσω στην πλάνη του και τον είπα Δεν θέλησα να τον αφήσω στην πλάνη του και τον είπα μερικά λόγια, περίπου σαν τα εξής. μερικά λόγια, περίπου σαν τα εξής. Δυσάρεστη και βαριά η θέσις του –αλλά τι ακριβά που με Δυσάρεστη και βαριά η θέσις του –αλλά τι ακριβά που με κόστιζαν εμένα οι μικρές μου πολυτέλειες. Για να τες κόστιζαν εμένα οι μικρές μου πολυτέλειες. Για να τες αποκτήσω βγήκα απ’ την φυσική μου γραμμή κι έγινα ένας αποκτήσω βγήκα απ’ την φυσική μου γραμμή κι έγινα ένας κυβερνητικός υπάλληλος (τι γελοίο), και ξοδιάζω και χάνω κυβερνητικός υπάλληλος (τι γελοίο), και ξοδιάζω και χάνω τόσες πολύτιμες ώρες την ημέρα, στες οποίες πρέπει να τόσες πολύτιμες ώρες την ημέρα, στες οποίες πρέπει να προστεθούν και οι ώρες καμάτου και χαυνώσεως που τες προστεθούν και οι ώρες καμάτου και χαυνώσεως που τες διαδέχονται. Tι ζημιά, τι ζημιά, τι προδοσία. Eνώ εκείνος ο διαδέχονται. Tι ζημιά, τι ζημιά, τι προδοσία. Eνώ εκείνος ο πτωχός δεν χάνει καμιά ώρα· είναι πάντα εκεί, πιστό και του πτωχός δεν χάνει καμιά ώρα· είναι πάντα εκεί, πιστό και του καθήκοντος παιδί της Tέχνης.καθήκοντος παιδί της Tέχνης.

Page 12: καβάφης Ppt

Πόσες φορές μες στην δουλειά μου μ’ έρχεται μια ωραία Πόσες φορές μες στην δουλειά μου μ’ έρχεται μια ωραία ιδέα, μια σπάνια εικόνα, σαν ετοιμοκαμωμένοι αιφνίδιοι ιδέα, μια σπάνια εικόνα, σαν ετοιμοκαμωμένοι αιφνίδιοι στίχοι, και αναγκάζομαι να τα παραμελώ, διότι η υπηρεσία στίχοι, και αναγκάζομαι να τα παραμελώ, διότι η υπηρεσία δεν αναβάλλεται. Έπειτα σαν γυρίσω σπίτι μου, σαν δεν αναβάλλεται. Έπειτα σαν γυρίσω σπίτι μου, σαν συνέλθω κομμάτι, γυρεύω να τ’ ανακαλέσω αλλά πάνε πια. συνέλθω κομμάτι, γυρεύω να τ’ ανακαλέσω αλλά πάνε πια. Kαι δικαίως. Mοιάζει σαν η Tέχνη να με λέγει «Kαι δικαίως. Mοιάζει σαν η Tέχνη να με λέγει «Δεν είμαι μια Δεν είμαι μια δούλα εγώ· για να με διώχνεις σαν έρχομαι, και να δούλα εγώ· για να με διώχνεις σαν έρχομαι, και να ‘ρχομαι σαν θες. Eίμαι η μεγαλύτερη Kερά του κόσμου.‘ρχομαι σαν θες. Eίμαι η μεγαλύτερη Kερά του κόσμου. Kαι αν με αρνήθηκες, προδότη και ταπεινέ, για το ελεεινό Kαι αν με αρνήθηκες, προδότη και ταπεινέ, για το ελεεινό σου καλό σπίτι, για τα ελεεινά σου καλά ρούχα, για την σου καλό σπίτι, για τα ελεεινά σου καλά ρούχα, για την ελεεινή καλή κοινωνική σου θέση, αρκέσου μ’ αυτά λοιπόν, ελεεινή καλή κοινωνική σου θέση, αρκέσου μ’ αυτά λοιπόν, (αλλά πού μπορείς ν’ αρκεσθείς) και με τες λίγες στιγμές που (αλλά πού μπορείς ν’ αρκεσθείς) και με τες λίγες στιγμές που όταν έρχομαι συμπίπτει να είσαι έτοιμος να με δεχθείς, όταν έρχομαι συμπίπτει να είσαι έτοιμος να με δεχθείς, βγαλμένος στην πόρτα να με περιμένεις, όπως έπρεπε να βγαλμένος στην πόρτα να με περιμένεις, όπως έπρεπε να είσαι κάθε μέρα».είσαι κάθε μέρα».(Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ANEKΔOTA ΣHMEIΩMATA ΠOIHTIKHΣ KAI HΘIKHΣ, I΄)(Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ANEKΔOTA ΣHMEIΩMATA ΠOIHTIKHΣ KAI HΘIKHΣ, I΄)

Page 13: καβάφης Ppt

Το 1899 η μητέρα του, Χαρίκλεια, πεθαίνει. Ο θάνατός της Το 1899 η μητέρα του, Χαρίκλεια, πεθαίνει. Ο θάνατός της επηρεάζει σημαντικά τον ψυχισμό του ευαίσθητου Καβάφη.επηρεάζει σημαντικά τον ψυχισμό του ευαίσθητου Καβάφη.

Το διαβατήριό του.Το διαβατήριό του.Επάγγελμα: «Ποιητής»Επάγγελμα: «Ποιητής»

Φωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Το 1901 ταξιδεύει στην Αθήνα.Το 1901 ταξιδεύει στην Αθήνα.

Page 14: καβάφης Ppt

Το 1899 η μητέρα του, Χαρίκλεια, πεθαίνει. Ο θάνατός της Το 1899 η μητέρα του, Χαρίκλεια, πεθαίνει. Ο θάνατός της επηρεάζει σημαντικά τον ψυχισμό του ευαίσθητου Καβάφη.επηρεάζει σημαντικά τον ψυχισμό του ευαίσθητου Καβάφη.

Ο Καβάφης όταν Ο Καβάφης όταν επέστρεψε από την επέστρεψε από την Αγγλία στην Αγγλία στην Αλεξάνδρεια (1885) Αλεξάνδρεια (1885) εγκατέλειψε την εγκατέλειψε την αγγλική υπηκοότητα, αγγλική υπηκοότητα, που είχε αποκτήσει που είχε αποκτήσει ο πατέρας του στα ο πατέρας του στα 1850, πράγμα που 1850, πράγμα που δεν έκανε η δεν έκανε η υπόλοιπη υπόλοιπη οικογένεια.οικογένεια.

Το 1901 ταξιδεύει στην Αθήνα.Το 1901 ταξιδεύει στην Αθήνα.

Page 15: καβάφης Ppt

Το 1932 και μετά από Το 1932 και μετά από αρκετά μακροχρόνια αρκετά μακροχρόνια ασθένεια, οι γιατροί ασθένεια, οι γιατροί διέγνωσαν καρκίνο στο διέγνωσαν καρκίνο στο λάρυγγα. Χειρουργείται λάρυγγα. Χειρουργείται στην Αθήνα και επιστρέφει στην Αθήνα και επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια, όμως η στην Αλεξάνδρεια, όμως η υγεία του σταδιακά υγεία του σταδιακά επιδεινώνεται.επιδεινώνεται.

Ο Καβάφης σε σχέδιο της Ο Καβάφης σε σχέδιο της Θάλειας Φλωρά Καραβία (1926)Θάλειας Φλωρά Καραβία (1926)

Το 1922 παραιτείται από Το 1922 παραιτείται από την Υπηρεσία Αρδεύσεων.την Υπηρεσία Αρδεύσεων.

Το 1923 ο Καβάφης γράφει Το 1923 ο Καβάφης γράφει τη διαθήκη του και διορίζει τη διαθήκη του και διορίζει εκτελεστή και κύριο εκτελεστή και κύριο κληρονόμο του τον Αλέκο κληρονόμο του τον Αλέκο Σεγκόπουλο. Σεγκόπουλο.

Page 16: καβάφης Ppt

Πεθαίνει στην ηλικία των Πεθαίνει στην ηλικία των 70 ετών το Σάββατο, 29 70 ετών το Σάββατο, 29 Απριλίου 1933, ημέρα των Απριλίου 1933, ημέρα των γενεθλίων του, μετά από γενεθλίων του, μετά από συμφόρηση.συμφόρηση.

Το διαμέρισμά του, στην Το διαμέρισμά του, στην οδό Λέψιους στην οδό Λέψιους στην Αλεξάνδρεια, είναι τώρα Αλεξάνδρεια, είναι τώρα μουσείο...μουσείο...

Page 17: καβάφης Ppt

Το Έργο τουΤο Έργο του

Page 18: καβάφης Ppt

Κέντρο της ζωής του Κέντρο της ζωής του Καβάφη υπήρξε η ποίηση.Καβάφη υπήρξε η ποίηση.

Ο Καβάφης δεν ήταν από Ο Καβάφης δεν ήταν από τους ποιητές που τους ποιητές που ξεκίνησαν την καλλιτεχνική ξεκίνησαν την καλλιτεχνική τους πορεία τους πορεία ολοκληρωμένοι. ολοκληρωμένοι.

Χρειάστηκε αρκετό δρόμο Χρειάστηκε αρκετό δρόμο και χρόνο ώσπου ο ίδιος και χρόνο ώσπου ο ίδιος να μπορέσει να βρει τη να μπορέσει να βρει τη δική του προσωπική δική του προσωπική φωνή.φωνή.

Πολλοί μελετητές Πολλοί μελετητές παρατήρησαν ότι ο παρατήρησαν ότι ο Καβάφης ξεκίνησε χωρίς Καβάφης ξεκίνησε χωρίς ταλέντο.ταλέντο.

Page 19: καβάφης Ppt

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιόδους στην ποιητική Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιόδους στην ποιητική του δημιουργία: του δημιουργία:

α. Πριν το 1900: περίοδος αναζήτησης για το δικό του α. Πριν το 1900: περίοδος αναζήτησης για το δικό του λογοτεχνικό δρόμολογοτεχνικό δρόμο

Ο Καβάφης κάνει τις πρώτες του ποιητικές Ο Καβάφης κάνει τις πρώτες του ποιητικές προσπάθειεςπροσπάθειες

στην Κωνσταντινούπολη (1882-1885) και τις πρώτες τουστην Κωνσταντινούπολη (1882-1885) και τις πρώτες του

δημοσιεύσεις (1886,1891).δημοσιεύσεις (1886,1891).

Αρχικά είναι επηρεασμένος από το ρεύμα του Αρχικά είναι επηρεασμένος από το ρεύμα του ρομαντισμού ρομαντισμού της Αθηναϊκής Σχολής (απαισιοδοξία, της Αθηναϊκής Σχολής (απαισιοδοξία, καθαρεύουσα), ενώ στη συνέχεια στρέφεται προς τον καθαρεύουσα), ενώ στη συνέχεια στρέφεται προς τον παρνασσισμό και τοπαρνασσισμό και το συμβολισμό. συμβολισμό.

Ποιήματα δεκαετίας 1890 (π.χ. Ποιήματα δεκαετίας 1890 (π.χ. Κεριά, Περιμένοντας τουςΚεριά, Περιμένοντας τους

Βαρβάρους, Πόλις, Τείχη, ΠαράθυραΒαρβάρους, Πόλις, Τείχη, Παράθυρα): ):

Ταλαντεύεται ανάμεσα στο ρομαντισμό και στο Ταλαντεύεται ανάμεσα στο ρομαντισμό και στο συμβολισμόσυμβολισμό και παρνασσισμό / κυριαρχεί και παρνασσισμό / κυριαρχεί ατμόσφαιρα μελαγχολίαςατμόσφαιρα μελαγχολίας

Page 20: καβάφης Ppt

β. Δεκαετία 1900-1910: περίοδος αναθεώρησης και β. Δεκαετία 1900-1910: περίοδος αναθεώρησης και κατασταλάγματοςκατασταλάγματος

Το μεταίχμιο του 19ου – 20ου αιώνα αποτελεί Το μεταίχμιο του 19ου – 20ου αιώνα αποτελεί ορόσημο για την ποίηση του Καβάφη. Υποχωρεί η ορόσημο για την ποίηση του Καβάφη. Υποχωρεί η ρομαντική τάση, παραμένει η συμβολιστική, ρομαντική τάση, παραμένει η συμβολιστική, παρνασσιστική. παρνασσιστική.

Εδώ αρχίζει η φάση της ωριμότητας του ποιητή. Εδώ αρχίζει η φάση της ωριμότητας του ποιητή. Κατασταλάζει σ' ένα τρόπο γραφής και στις κύριες Κατασταλάζει σ' ένα τρόπο γραφής και στις κύριες θέσεις της βιοθεωρίας του (τα περισσότερα θέσεις της βιοθεωρίας του (τα περισσότερα βιοθεωρητικά/ φιλοσοφικά του ποιήματα γράφονται βιοθεωρητικά/ φιλοσοφικά του ποιήματα γράφονται αυτή την περίοδο, απαισιόδοξα ποιήματα, στωική αυτή την περίοδο, απαισιόδοξα ποιήματα, στωική σειρά ποιημάτων με αποκορύφωμα τις σειρά ποιημάτων με αποκορύφωμα τις ΘερμοπύλεςΘερμοπύλες). ).

Όμως, ο ποιητής δεν έχει φτάσει ακόμη στην Όμως, ο ποιητής δεν έχει φτάσει ακόμη στην ποιητική του ολοκλήρωση. ποιητική του ολοκλήρωση.

Page 21: καβάφης Ppt

Ο ποιητής αυτή τη δεκαετία νιώθει την ανάγκη να Ο ποιητής αυτή τη δεκαετία νιώθει την ανάγκη να αναθεωρήσει όσα είχε γράψει και αναθεωρήσει όσα είχε γράψει και είτε απορρίπτει είτε είτε απορρίπτει είτε επεξεργάζεταιεπεξεργάζεται ό,τι δεν ανταποκρίνεται στα κριτήριά ό,τι δεν ανταποκρίνεται στα κριτήριά του (π.χ. ρομαντικές συναισθηματικές υπερβολές/ του (π.χ. ρομαντικές συναισθηματικές υπερβολές/ αλλαγή στη γλώσσα από καθαρεύουσα σε δημοτική, αλλαγή στη γλώσσα από καθαρεύουσα σε δημοτική, αν και διατηρεί αρκετά στοιχεία από την πρώτη).αν και διατηρεί αρκετά στοιχεία από την πρώτη).

Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης και της Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης και της επεξεργασίας 27 δημιοσιευμένα ποιήματα επεξεργασίας 27 δημιοσιευμένα ποιήματα αποκηρύσσονται από τον ποιητή (τα αποκηρύσσονται από τον ποιητή (τα “αποκηρυγμένα”) ενώ τα υπόλοιπα 14 θα τα “αποκηρυγμένα”) ενώ τα υπόλοιπα 14 θα τα δημοσιεύσει το 1904. Το 1910 επαναλαμβάνει αυτή δημοσιεύσει το 1904. Το 1910 επαναλαμβάνει αυτή την έκδοση προσθέτοντας άλλα 7 ποιήματα. την έκδοση προσθέτοντας άλλα 7 ποιήματα.

Page 22: καβάφης Ppt

γ. 1910 και εξής: η περίοδος της φτασμένης πια γ. 1910 και εξής: η περίοδος της φτασμένης πια ωριμότητας, της ποιητικής ολοκλήρωσης του ποιητήωριμότητας, της ποιητικής ολοκλήρωσης του ποιητή

Ο ίδιος ο ποιητής θεώρησε το 1911 ορόσημο στην Ο ίδιος ο ποιητής θεώρησε το 1911 ορόσημο στην ποιητική του δημιουργία, γι' αυτό και έκανε τη ποιητική του δημιουργία, γι' αυτό και έκανε τη διάκριση των ποιημάτων σε “Προ του 1911”.διάκριση των ποιημάτων σε “Προ του 1911”.

Στα πενήντα του χρόνια, έχοντας ήδη ολοκληρώσει Στα πενήντα του χρόνια, έχοντας ήδη ολοκληρώσει την αναθεώρηση όλης της ποιητικής παραγωγής και την αναθεώρηση όλης της ποιητικής παραγωγής και τις κύριες θέσεις της βιοθεωρίας του:τις κύριες θέσεις της βιοθεωρίας του:

● Εγκαταλείπει τα σύμβολα και η ποίησή του γίνεται Εγκαταλείπει τα σύμβολα και η ποίησή του γίνεται πιο αποκαλυπτικήπιο αποκαλυπτική

Page 23: καβάφης Ppt

● Στρέφεται στην Αλεξάνδρεια και το παρελθόν της Στρέφεται στην Αλεξάνδρεια και το παρελθόν της αναζητώντας ένα αρχαίο μοντέλο για να μπορέσει αναζητώντας ένα αρχαίο μοντέλο για να μπορέσει μέσω αυτού να εκφράσει τις απόψεις του για το μέσω αυτού να εκφράσει τις απόψεις του για το σύγχρονο κόσμο (π.χ. σύγχρονο κόσμο (π.χ. Απολείπειν ο θεός Αντώνιον, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον, Αλεξανδρινοί ΒασιλείςΑλεξανδρινοί Βασιλείς).).

● Το ερωτικό στοιχείο μετουσιώνεται σε ποίηση κυρίως Το ερωτικό στοιχείο μετουσιώνεται σε ποίηση κυρίως μέσω της προσωπικής μνήμης ή με την αναγωγή του μέσω της προσωπικής μνήμης ή με την αναγωγή του στην ελληνιστική ιστορική πραγματικότηταστην ελληνιστική ιστορική πραγματικότητα

● Εκμεταλλεύεται ποιητικά την ιστορία με πιο άμεσο Εκμεταλλεύεται ποιητικά την ιστορία με πιο άμεσο τρόπο (τρόπο (Καισαρίων, Αλεξανδρινοί ΒασιλείςΚαισαρίων, Αλεξανδρινοί Βασιλείς))

Page 24: καβάφης Ppt

Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971

Σύμφωνα με τον Σύμφωνα με τον Σεφέρη το καβαφικό Σεφέρη το καβαφικό έργο μετά το 1910 έργο μετά το 1910 πρέπει να πρέπει να διαβάζεται σαν διαβάζεται σαν ένα ένα ποίημα “εν προόδω” ποίημα “εν προόδω” (work in process), (work in process), εννοώντας πως θα εννοώντας πως θα πρέπει να βλέπουμε πρέπει να βλέπουμε το έργο του Καβάφη το έργο του Καβάφη ως ενότητα και όχι ως ενότητα και όχι αποσπασματικά. αποσπασματικά.

Page 25: καβάφης Ppt

Έκδοση του έργου τουΈκδοση του έργου τουΟ Καβάφης, όσο ζούσε, δεν Ο Καβάφης, όσο ζούσε, δεν εξέδωσε ποτέ ολόκληρο το ποιητικό εξέδωσε ποτέ ολόκληρο το ποιητικό του έργο, το οποίο, άλλωστε, του έργο, το οποίο, άλλωστε, συμπλήρωνε ως την τελευταία συμπλήρωνε ως την τελευταία στιγμή της ζωής του.στιγμή της ζωής του.

Ούτε, φυσικά, πραγματοποίησε Ούτε, φυσικά, πραγματοποίησε ποτέ μια κανονικά εμπορική ποτέ μια κανονικά εμπορική έκδοση. Ακολούθησε ένα δικό του, έκδοση. Ακολούθησε ένα δικό του, ιδιόρρυθμο σύστημα έκδοσης και ιδιόρρυθμο σύστημα έκδοσης και κυκλοφορίας του έργου. Υπήρξαν κυκλοφορίας του έργου. Υπήρξαν τρία διαφορετικά στάδια εκδοτικής τρία διαφορετικά στάδια εκδοτικής τακτικής, σε τακτικής, σε «μονόφυλλα»«μονόφυλλα», , «τεύχη»«τεύχη» και και «συλλογές».«συλλογές».

Πολύ σπάνια δημοσιεύει ποιήματά Πολύ σπάνια δημοσιεύει ποιήματά του σε περιοδικά.του σε περιοδικά.

Φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα του Καβάφη από το «Ημερολόγιον 1899».Φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα του Καβάφη από το «Ημερολόγιον 1899».Φωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 26: καβάφης Ppt

Τα ποιήματά του είναι χωρισμένα Τα ποιήματά του είναι χωρισμένα σε 4 (εκδοτικές) κατηγορίες: σε 4 (εκδοτικές) κατηγορίες: τα τα «αναγνωρισμένα»,«αναγνωρισμένα», τα τα «ανέκδοτα»,«ανέκδοτα», τα τα «αποκηρυγμένα»«αποκηρυγμένα» και και τα τα «ατελή».«ατελή».

Όλα τα ποιήματά του ο Καβάφης Όλα τα ποιήματά του ο Καβάφης τα έγραψε στην ελληνική, με την τα έγραψε στην ελληνική, με την εξαίρεση ελαχίστων από τα μέχρι εξαίρεση ελαχίστων από τα μέχρι το 1968 ανεκδότων ποιημάτων το 1968 ανεκδότων ποιημάτων του.του.

Ο Καβάφης σε φωτογραφία βγαλμένη στην Αλεξάνδρεια, χρονολογημένη διστακτικά Ο Καβάφης σε φωτογραφία βγαλμένη στην Αλεξάνδρεια, χρονολογημένη διστακτικά από τον ίδιο «1901 ή 1903».από τον ίδιο «1901 ή 1903».

Φωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 27: καβάφης Ppt

Η Ρίκα Σεγκοπούλου εξέδωσε για Η Ρίκα Σεγκοπούλου εξέδωσε για πρώτη φορά ολόκληρο το σώμα πρώτη φορά ολόκληρο το σώμα της αναγνωρισμένης καβαφικής της αναγνωρισμένης καβαφικής ποίησης το 1935, αλλά ήταν ο Γ.Π. ποίησης το 1935, αλλά ήταν ο Γ.Π. Σαββίδης που το 1968 εξέδωσε Σαββίδης που το 1968 εξέδωσε συλλογές των συλλογές των αναγνωρισμένωναναγνωρισμένων, , των των ανέκδοτωνανέκδοτων (κρυμμένων) (κρυμμένων) και και των των αποκηρυγμένωναποκηρυγμένων ποιημάτων ποιημάτων του.του.

Συνολικά τα ποιήματα που έγραψε Συνολικά τα ποιήματα που έγραψε ο Καβάφης είναι ο Καβάφης είναι 154154. Άλλα . Άλλα 7575 παρέμειναν ανέκδοτα έως το 1968 παρέμειναν ανέκδοτα έως το 1968 και τα οποία βρέθηκαν στο αρχείο και τα οποία βρέθηκαν στο αρχείο του ή σε χέρια φίλων του και άλλα του ή σε χέρια φίλων του και άλλα 2727 ποιήματα δημοσίευσε ο ίδιος ποιήματα δημοσίευσε ο ίδιος μεταξύ 1886 και 1898 αλλά τα μεταξύ 1886 και 1898 αλλά τα αποκήρυξε αργότερα. αποκήρυξε αργότερα.

Ο Καβάφης σε αχρονολόγητο Ο Καβάφης σε αχρονολόγητο σχέδιο από τον Γιάννη Κεφαληνόσχέδιο από τον Γιάννη ΚεφαληνόΕικόνα από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΕικόνα από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 28: καβάφης Ppt

Σύμφωνα με υποδείξεις του ποιητή, Σύμφωνα με υποδείξεις του ποιητή, τα ποιήματά του κατατάσσονται σε τα ποιήματά του κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:τρεις κατηγορίες: τα «τα «ιστορικάιστορικά», τα », τα ««φιλοσοφικάφιλοσοφικά» και τα «» και τα «ηδονικάηδονικά» ή » ή ««αισθησιακάαισθησιακά».».

Σκίτσο του LevinΣκίτσο του LevinΕικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983Εικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983

Page 29: καβάφης Ppt

ΙστορικάΙστορικά

Ποιήματα σχετικά με περιστατικά των ελληνιστικών κυρίως Ποιήματα σχετικά με περιστατικά των ελληνιστικών κυρίως χρόνων (αλλά και της κλασικής αρχαιότητας, των χρόνων (αλλά και της κλασικής αρχαιότητας, των ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων) ή με πλαστά ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων) ή με πλαστά περιστατικά τοποθετημένα σε ιστορικό περιβάλλον περιστατικά τοποθετημένα σε ιστορικό περιβάλλον (ψευδοϊστορικά), που εκφράζουν συνήθως σύγχρονες (ψευδοϊστορικά), που εκφράζουν συνήθως σύγχρονες καταστάσεις.καταστάσεις.

ΦιλοσοφικάΦιλοσοφικά

ΕρωτικάΕρωτικά

154 εκδοθέντα ποιήματα154 εκδοθέντα ποιήματα + 75 ανέκδοτα+ 75 ανέκδοτα + 27 αποκηρυγμένα+ 27 αποκηρυγμένα

Ποιήματα βιοθεωρίας με διδακτικό τόνο Ποιήματα βιοθεωρίας με διδακτικό τόνο

Ηδονισμός και αισθητισμός.Ηδονισμός και αισθητισμός.

Page 30: καβάφης Ppt

Ο Καβάφης έχει Ο Καβάφης έχει χαρακτηριστεί με χαρακτηριστεί με πάρα πολλά επίθετα πάρα πολλά επίθετα που δηλώνουν το που δηλώνουν το είδος της ποίησής του: είδος της ποίησής του: ερωτικός, ερωτικός, αισθησιακός, αισθησιακός, ιστορικός, ιστορικός, φιλοσοφικός, φιλοσοφικός, διδακτικός, πολιτικός, διδακτικός, πολιτικός, λυρικός κλπ.λυρικός κλπ.

Όλες αυτές οι Όλες αυτές οι διαστάσεις διαστάσεις συνυπάρχουν στην συνυπάρχουν στην ποίησή τουποίησή του

Page 31: καβάφης Ppt

Η αποδοχή του έργου Η αποδοχή του έργου τουτου

Ο δρόμος προς την αναγνώριση Ο δρόμος προς την αναγνώριση υπήρξε μακρύς.υπήρξε μακρύς.

•Ο Καβάφης κατάφερε να Ο Καβάφης κατάφερε να επιβληθεί στην Αλεξάνδρεια επιβληθεί στην Αλεξάνδρεια κυρίως μετά το 1911, όταν κυρίως μετά το 1911, όταν άρχισε να δημοσιεύει τακτικά τα άρχισε να δημοσιεύει τακτικά τα ποιήματά του. ποιήματά του.

•Στην Αθήνα, όμως, άργησε να Στην Αθήνα, όμως, άργησε να γίνει γνωστός και να καθιερωθεί γίνει γνωστός και να καθιερωθεί στους λογοτεχνικούς κύκλους στους λογοτεχνικούς κύκλους της.της.

Σκίτσο του LevinΣκίτσο του LevinΕικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983Εικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983

Page 32: καβάφης Ppt

Οι λόγοι γι’ αυτό είναι ακριβώς οι ίδιοι για τους οποίους Οι λόγοι γι’ αυτό είναι ακριβώς οι ίδιοι για τους οποίους ο Καβάφης σήμερα θεωρείται ως ένας από τους ο Καβάφης σήμερα θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης Ελλάδας με σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης Ελλάδας με παγκόσμια επιρροή: παγκόσμια επιρροή: - Ο αντικομφορμισμός του και η αντίστασή του στα - Ο αντικομφορμισμός του και η αντίστασή του στα ρητορικά σχήματα που είχαν καθιερωθεί στην ποίηση ρητορικά σχήματα που είχαν καθιερωθεί στην ποίηση της Ελλάδαςτης Ελλάδας -Η ιδιομορφία του έργου του (φαινομενική πεζολογία, -Η ιδιομορφία του έργου του (φαινομενική πεζολογία, γλωσσικές και στιχουργικές καινοτομίες, τα θέματα της γλωσσικές και στιχουργικές καινοτομίες, τα θέματα της ποίησής του και ο τρόπος που τα πραγματεύεται κ.ά.)ποίησής του και ο τρόπος που τα πραγματεύεται κ.ά.)-Η διαρκής επιδίωξη της αισθητικής τελειότητας... Η διαρκής επιδίωξη της αισθητικής τελειότητας... -«Καραγκιόζης της δημοτικής» (Ψυχάρης, 1924)«Καραγκιόζης της δημοτικής» (Ψυχάρης, 1924)

Page 33: καβάφης Ppt

Κωστής ΠαλαμάςΚωστής Παλαμάς

Μάλιστα, ο Κωστής Παλαμάς, ηγετική Μάλιστα, ο Κωστής Παλαμάς, ηγετική φυσιογνωμία φυσιογνωμία της Β΄ Αθηναϊκής Σχολής, χαρακτήρισε της Β΄ Αθηναϊκής Σχολής, χαρακτήρισε τα ποιήματά τα ποιήματά του ωςτου ως««άτεχνα στιχουργήματαάτεχνα στιχουργήματα» » και τον στίχο του “και τον στίχο του “ξεχαρβαλωμένο”ξεχαρβαλωμένο”

Page 34: καβάφης Ppt

Γρηγόριος ΞενόπουλοςΓρηγόριος Ξενόπουλος

• Στην Αθήνα, πρώτος τον Στην Αθήνα, πρώτος τον παρουσίασε ο Ξενόπουλος, ο παρουσίασε ο Ξενόπουλος, ο οποίος θα κάνει γνωστό το έργο του οποίος θα κάνει γνωστό το έργο του Καβάφη στην Ελλάδα με το Καβάφη στην Ελλάδα με το περίφημο άρθρο του «Ένας Ποιητής» περίφημο άρθρο του «Ένας Ποιητής» ((ΠαναθήναιαΠαναθήναια, , 1903)1903)

Γνωριμία με τον Ε. Μ. Φόρστερ Γνωριμία με τον Ε. Μ. Φόρστερ συνέβαλε στη φήμη του έργου του συνέβαλε στη φήμη του έργου του έξω από τα ελληνικά σύνορα- 1916έξω από τα ελληνικά σύνορα- 1916

Page 35: καβάφης Ppt

Για αρκετά χρόνια, όμως, λογοτέχνες και αναγνωστικό Για αρκετά χρόνια, όμως, λογοτέχνες και αναγνωστικό κοινό– με ελάχιστες εξαιρέσεις -στάθηκαν εχθρικοί κοινό– με ελάχιστες εξαιρέσεις -στάθηκαν εχθρικοί απέναντι στον ποιητή. απέναντι στον ποιητή.

Μετά το 1920, όμως, η καβαφική ποίηση κατακτά κριτικούς Μετά το 1920, όμως, η καβαφική ποίηση κατακτά κριτικούς και ποιητές και αρχίζει να καθιερώνεται πλατύτερα. και ποιητές και αρχίζει να καθιερώνεται πλατύτερα.

Το 1926 του απονέμεται το παράσημο του Φοίνικος από Το 1926 του απονέμεται το παράσημο του Φοίνικος από το δικτάτορα Πάγκαλο. Γίνεται αποδέκτης πολλών το δικτάτορα Πάγκαλο. Γίνεται αποδέκτης πολλών αρνητικών κριτικών για την αποδοχή του μεταλλίου.αρνητικών κριτικών για την αποδοχή του μεταλλίου.

Βραβεύεται ένας ποιητής που υμνούσε τα γυμνά σώματα, Βραβεύεται ένας ποιητής που υμνούσε τα γυμνά σώματα, από έναν δικτάτορα που μέτραγε το μήκος της φούστας από έναν δικτάτορα που μέτραγε το μήκος της φούστας στις γυναίκες!στις γυναίκες!

Page 36: καβάφης Ppt

Η σημασία του έργου του άρχισε Η σημασία του έργου του άρχισε να αναγνωρίζεται μόνον μετά να αναγνωρίζεται μόνον μετά θάνατον, όμως σήμερα θεωρείται θάνατον, όμως σήμερα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης Ελλάδας με ποιητές της σύγχρονης Ελλάδας με παγκόσμια επιρροή και, παρόλο παγκόσμια επιρροή και, παρόλο που χρονολογικά είναι ένας που χρονολογικά είναι ένας παλαιός ποιητής, διαβάζεται παλαιός ποιητής, διαβάζεται σήμερα με την αμεσότητα ενός σήμερα με την αμεσότητα ενός σύγχρονου ποιητήσύγχρονου ποιητή

Η γοητεία που ασκεί η καβαφική Η γοητεία που ασκεί η καβαφική ποίηση αιχμαλωτίζει διαρκώς και ποίηση αιχμαλωτίζει διαρκώς και περισσότερους αναγνώστες περισσότερους αναγνώστες παγκοσμίως.παγκοσμίως.

Σκίτσο του Γ. ΔήμουΣκίτσο του Γ. ΔήμουΕικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983Εικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983

Page 37: καβάφης Ppt

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, αραβικά, ιαπωνικά, αρμενικά, αραβικά, ιαπωνικά, αρμενικά, ινδικά, σλαβικές γλώσσες και σε ινδικά, σλαβικές γλώσσες και σε πολλές άλλες γλώσσες.πολλές άλλες γλώσσες.

Κάθε χρόνο και σ’ όλο τον κόσμο Κάθε χρόνο και σ’ όλο τον κόσμο παρουσιάζονται και εκδίδονται παρουσιάζονται και εκδίδονται νέες μελέτες, δοκίμια, άρθρα, νέες μελέτες, δοκίμια, άρθρα, μονογραφίες, συλλογές και άλλες μονογραφίες, συλλογές και άλλες εκδόσεις πάνω στο έργο του και εκδόσεις πάνω στο έργο του και τη ζωή του.τη ζωή του.

Σκίτσο του Τ. ΚαλμούχουΣκίτσο του Τ. ΚαλμούχουΕικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983Εικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983

Page 38: καβάφης Ppt

Μερικές ποιητικές εκφράσεις του Καβάφη Μερικές ποιητικές εκφράσεις του Καβάφη που έχουν περάσει στην καθημερινότηταπου έχουν περάσει στην καθημερινότητα

Σαν έτοιμος καιρό…Σαν έτοιμος καιρό… Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια…Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια… Καινούργιους τόπους δε θα βρεις...Καινούργιους τόπους δε θα βρεις... Δε έχει πλοίο για σε...Δε έχει πλοίο για σε... Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναιΕδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι Τι θα γένουμε δίχως βαρβάρους;Τι θα γένουμε δίχως βαρβάρους;

Page 39: καβάφης Ppt

Κανένας άλλος ποιητής δεν Κανένας άλλος ποιητής δεν ήταν καλύτερος κριτικός ήταν καλύτερος κριτικός αναγνώστης του έργου του αναγνώστης του έργου του από τον ίδιο τον Καβάφη.από τον ίδιο τον Καβάφη.

Η φράση του Η φράση του «Ο Καβάφης «Ο Καβάφης είναι ποιητής του είναι ποιητής του μέλλοντος»μέλλοντος» («Αυτοεγκώμιο», 1930) («Αυτοεγκώμιο», 1930) υπαγορευόταν λιγότερο από υπαγορευόταν λιγότερο από ματαιοδοξία και ματαιοδοξία και περισσότερο από την περισσότερο από την επίγνωση ότι θα ερχόταν επίγνωση ότι θα ερχόταν μια εποχή που η ασύμβατη μια εποχή που η ασύμβατη με τα ποιητικά δεδομένα του με τα ποιητικά δεδομένα του καιρού του ποίησή του θα καιρού του ποίησή του θα επιβαλλόταν ως μεγάλη επιβαλλόταν ως μεγάλη ποίηση.ποίηση.

Λιθογραφία του Δ. ΜυταράΛιθογραφία του Δ. ΜυταράΕικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983Εικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983