επικοινωνία με PowerPoint -...

download επικοινωνία με PowerPoint - ucy.ac.cy · PDF fileσυμπερασμάτων στο πλαίσιο που μελετάμε ... Αποτελεσματική επικοινωνία

If you can't read please download the document

Transcript of επικοινωνία με PowerPoint -...

 • PowerPoint

  25 2013

 • PowerPoint |

  1

  (focus & reinforce)

 • PowerPoint | 2

 • PowerPoint | 3

  POWERPOINT

  projects,

  (slides )

  email ( !)

  1-3

 • PowerPoint |

  4

  ; ;

  ; ;

  /

  ; ;

  ; ;

  /

  ; , , , ;

  ; ;

  ;

  ; ;

 • PowerPoint | 5

  PowerPoint

  ,

  PowerPoint :

  , templates, ,

  format

  format ,

  .

 • PowerPoint |

  6

  Distribution ofOur Time

  Communication100%

  0Start Final Presentation

  Duration

  Problem Solving

  Allocation of Our Time

 • PowerPoint |

  7

  Encoding

  SensoryMemory(unlimited)

  WorkingMemory(limited*)

  Long TermMemory(unlimited)Selective

  AttentionRetrievalInformation

  LostMemory

  Lost within1 to 2 seconds

  Lost within15 to 30 secondsif unrehearsed

  Lost withpassage of time

  Rehearsal

  (simplicity):

  (reinforce)

  (focus):

 • PowerPoint |

  8

  Encoding

  SensoryMemory(unlimited)

  WorkingMemory(limited*)

  Long TermMemory(unlimited)Selective

  AttentionRetrievalInformation

  LostMemory

  Lost within1 to 2 seconds

  Lost within15 to 30 secondsif unrehearsed

  Lost withpassage of time

  Rehearsal

  (focus):

  (reinforce):

  (simplicity): , (less is more)

  (visual cues)

  , page transitions, , .

 • PowerPoint | 9

 • PowerPoint | 10

  Story

  MECE

  page tracker

  mini-trackers

 • PowerPoint |

  (+)

  , : min 16pt

  (.., )

  (-)

  :

  , .., CEO

  , , .., , marketing,

  , , , ..,

  , , .., ,

  ) Story

  11

 • PowerPoint |

  /

  12

  ,

  /

  /

  / Situation, Conflict, Resolution (, , )

  ) Story

 • PowerPoint |

  :

  13

  5

  5

  /

  Situation

  ,

  /

  Conflict

  Resolution

  ) Story

 • PowerPoint |

  14

  NextSteps

  Key Line(5 Minutes)

  Support(15 Minutes)

  Support(45 Minutes)

  Solution(Main Message)

  Context

  Role

  Gap

  (.., , )

  (.., , , )

  Source: The Pyramid Principle Barbara Minto

  )

 • PowerPoint |

  :

  15

  )

  X; :

 • PowerPoint |

  :

  16

  )

  -

  -

  :

  (boiling the ocean)

 • PowerPoint |

  MECE (MUTUALLY EXCLUSIVE, COLLECTIVELY EXHAUSTIVE)

  17

  MECE (.., ),

  MECE

  ,

  ,

  ,

  )

 • PowerPoint |

  ---PowerPoint- | 2

  !

  !

  !

  !

  !

  MECE

  18

  Powerpoint

  ( )

  (

  )

  )

 • PowerPoint |

  PAGE TRACKER KAI -TRACKER

  19

  )

  Page tracker:

  Mini-tracker: (set-up page)

  (set-up page)

  mini-tracker

 • PowerPoint | 20

 • PowerPoint |

  ;

  21

 • PowerPoint |

  ;

  22

 • PowerPoint |

  (reinforce)

  23

  ---PowerPoint- |

  /

  30

  tombstone (!)

  1

  2

  3

  4

  5

  1 : ( )

  2 : /

  3 Tombstone:

  ,

  4 / : Mini-tracker

  5 : , , ,

 • PowerPoint | 24

  (1/7)

  ( )

  5-6

 • PowerPoint | 25

  (2/7)

  (.., )

  (3-4) ,

 • PowerPoint | 26

  (3/7) , , ,

  mini ,

 • PowerPoint | 27

  (4/7)

  1 2

  Tombstone

 • PowerPoint | 28

  (5/7)

 • PowerPoint | 29

  (6/7) 2x2

  1

  2

 • PowerPoint | 30

  (7/7)

  ( )

 • PowerPoint |

  31

  Exercise

  ,

  ,

  ,

  ,

  . .

 • PowerPoint | 32

 • PowerPoint |

  33

 • PowerPoint |

  POWERPOINT

  34

  COMPONENT ITEM TIME SERIES FREQUENCY CO-RELATION

  PIE

  BAR

  COLUMN

  STEP

  LINE/CURVE

  SURFACE

  SCATTER

  RelativeComparison

  RankingImportance

  VariationOver Time Histogram

  Correlation of Data

  powerpoint

 • PowerPoint |

  PIE CHART

  35

  :

  XYZ Corp59%

  Percent Share of the 2006 Widget

  MarketCompetitor A

  13%

  Competitor B28%

  : 12

  ,

  4-5 . ,

  : bar chart

  bar column chart

 • PowerPoint |

  BAR CHART

  36

  2006 XYZ Corp Widget Sales by Region

  Sales

  $MM

  $48MM

  $20MM

  $15MM

  $10MM

  $5MM

  0 10 20 30 40 50

  South

  Mountain

  Midwest

  East

  West

  :

  :

  (.., West, East, Midwest, .)

  :

  , column chart

 • PowerPoint |

  COLUMN CHART

  37

  2004 2005 2006$0

  $10

  $20

  $30

  $40

  Revenue($MM)

  Year

  2006 XYZ Corp Revenues

  : ,

  :

  :

  , line chart

 • PowerPoint |

  STACKED COLUMN CHART

  38

  Year Over Year Inventory Level ($MM)

  65100

  175

  80

  20

  20

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  FY04 FY05 FY06

  45

  Other

  Europe

  U.S.

  125

  165

  275

  15

  45

  InventoryLevel

  ($MM)

  Year Source: Company Analysis

  :

  column chart

  :

  ,

  column chart stacked column chart

  :

 • PowerPoint |

  LINE CHART

  39

  Consumer GoodsConsumer Services

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Jan Feb March April May June July Aug Sept Nov Dec

  Consumer Spending($ Billons)

  :

  (trends)

  :

  Legend

  : ,

 • PowerPoint |

  SCATTER CHART

  40

  LinesPer

  Hour

  Source: Company Analysis

  Units/Line Productivity60

  50

  40

  30

  20

  10

  1

  Average Units Per Line

  1 5 10 20 25 30 35

  :

  (patterns)

  : trend lines

  :

  , scatter chart

 • PowerPoint |

  41

  PowerPoint |

  PIE CHART

  43

  : !

  XYZ Corp59%

  Percent Share of the 2006 Widget

  MarketCompetitor A

  13%

  Competitor B28%

  : ! ! 12

  ,

  ! 4-5 . ,

  : ! bar chart

  !

  bar column chart

  PowerPoint |

  SCATTER CHART

  48

  LinesPer

  Hour

  Source: Company Analysis

  Units/Line Productivity60

  50

  40

  30

  20

  10

  1

  Average Units Per Line

  1 5 10 20 25 30 35

  : !

  !

  (patterns)

  : ! trend lines

  : !

  , scatter chart

  ,

  , -

  ,

  - ,

  , -

  ,

  - ,

  . ;

 • PowerPoint | 42

 • PowerPoint |

  43

 • PowerPoint |

  44

  serif . PowerPoint, (Times New Roman)

  sans serif (Tahoma) x. :

  X_calibri_x X_tahoma_x X_arial_x: xxx

  , sans serif (Calibri): -Arial -Lucida Sans -Tahoma -Trebuchet MS -Calibri

  , , ,

  , , labels. , ... (Myriad Pro Condensed, Regular, Light)

 • PowerPoint |

  45

  Italics PowerPoint (Tahoma)

  bold , Italics (Lucida Sans)

  web links (Trebuchet MS)

  ME . (Myriad Pro)

 • PowerPoint |

  46

  No No No

  Yes Yes Yes

  No

  Yes

  Humphrey Bogart - 1940

  Jon Bon Jovi - 1985

  >$250

  >$250

  :

  projectors

  ( )

  : bevels Apple

  iOS7 Less is more!

  PowerPoint

  ... ... , ,

  1940 80 90