ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ.pdf

2
ΕΝΩΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 42 & ΥΔΡΑΣ 4, 11147, ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΗΛ: 2102932220, 2102932333 - FAX: 2102932220 Email: [email protected] - Website: eska.gr ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Α' ΦΑΣΗ 14ος ΟΜΙΛΟΣ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΚΥ 25/10/2015 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10:45 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 0 ΚΥ 25/10/2015 ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. 15:45 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 - 0 ΚΥ 25/10/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 16:30 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0 - 0 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΚΥ 01/11/2015 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 12:00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 - 0 ΚΥ 01/11/2015 ΛΑΥΡΙΟΥ 13:15 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 - 0 ΚΥ 01/11/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 14:30 ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 0 - 0 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΚΥ 08/11/2015 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 12:00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0 - 0 ΚΥ 08/11/2015 ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. 15:45 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 0 ΚΥ 08/11/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 16:30 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 - 0 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΚΥ 15/11/2015 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10:45 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 0 - 0 ΚΥ 15/11/2015 ΛΑΥΡΙΟΥ 13:15 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0 - 0 ΚΥ 15/11/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 16:30 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 - 0 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΚΥ 22/11/2015 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 12:00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 0 ΚΥ 22/11/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 14:30 ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 - 0 ΚΥ 22/11/2015 ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. 15:45 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 - 0 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΚΥ 29/11/2015 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 12:00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 0 - 0

Transcript of ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ.pdf

Page 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ.pdf

ΕΝΩΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 42 & ΥΔΡΑΣ 4, 11147, ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΗΛ: 2102932220, 2102932333 - FAX: 2102932220Email: [email protected] - Website: eska.gr

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Α' ΦΑΣΗ 14ος ΟΜΙΛΟΣ

1 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 25/10/2015 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10:45 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 0ΚΥ 25/10/2015 ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. 15:45 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 - 0ΚΥ 25/10/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 16:30 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0 - 0

2 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 01/11/2015 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 12:00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 - 0ΚΥ 01/11/2015 ΛΑΥΡΙΟΥ 13:15 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 - 0ΚΥ 01/11/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 14:30 ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 0 - 0

3 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 08/11/2015 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 12:00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0 - 0ΚΥ 08/11/2015 ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. 15:45 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 0ΚΥ 08/11/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 16:30 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 - 0

4 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 15/11/2015 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10:45 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 0 - 0ΚΥ 15/11/2015 ΛΑΥΡΙΟΥ 13:15 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0 - 0ΚΥ 15/11/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 16:30 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 - 0

5 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 22/11/2015 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 12:00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 0ΚΥ 22/11/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 14:30 ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 - 0ΚΥ 22/11/2015 ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. 15:45 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 - 0

6 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 29/11/2015 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 12:00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 0 - 0

Page 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ.pdf

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 29/11/2015 ΛΑΥΡΙΟΥ 13:15 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 - 0ΚΥ 29/11/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 14:30 ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 - 0

7 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 06/12/2015 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10:45 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 - 0ΚΥ 06/12/2015 ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. 15:45 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0 - 0ΚΥ 06/12/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 16:30 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 0

8 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 13/12/2015 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10:45 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 - 0ΚΥ 13/12/2015 ΛΑΥΡΙΟΥ 13:15 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 0 - 0ΚΥ 13/12/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 14:30 ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 - 0

9 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 20/12/2015 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 12:00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 - 0ΚΥ 20/12/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 14:30 ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 0ΚΥ 20/12/2015 ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. 15:45 ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 - 0

1 0 η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΚΥ 17/01/2016 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10:45 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0 - 0ΚΥ 17/01/2016 ΛΑΥΡΙΟΥ 13:15 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 - 0ΚΥ 17/01/2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 16:30 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 0 - 0