Κωνσταντίνος Πλεύρης - Σκόπιμα Λάθη.pdf

download Κωνσταντίνος Πλεύρης - Σκόπιμα Λάθη.pdf

of 226

 • date post

  14-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  368
 • download

  56

Embed Size (px)

Transcript of Κωνσταντίνος Πλεύρης - Σκόπιμα Λάθη.pdf

 • ' i

  3

 • .

  ' l

  1995

 • 6

  .

  t i

  1 : fj 1995 a ' 65, 106 80 , : 36.34.932, : 36. 1 7.592

  l ' i.

 • 7

  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. . . . . . . . . . . 1 1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5. . . . . . . . . 45 6. . . . . . . . . . . . . 115 7. ill . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 8. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 9. p ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1

 • 9

  1. ' f:

  . i i ) ) , , i .

  ' a , i i , i i . . . . ' : ' i . : . a i] a. , . , .

  i: a ', ) 1 987 ) .

  a i, a .

  i i i i. a i , a .

  a , . a , ' ai i

 • 1 0

  . U u . .

  i, i , u ) .

  li i ' i i i li , i .

  Vp, i .

  , . , ) .

  !

  . p

 • 2.

  1 1

  i . fi i, fi . , :

  ) f . ) f a . ) ,

  . ) . ) f i ) t . ii u .

  . , li , i . i . ' u a :

  ) . , ) .

  i , ) a

  , ) , . ij . ,

  . , u.

  u . i . a i.

 • 1 2

  & i, i , . u f\ , . r . t) v . : i i . , .

  ! i .

  . i & . i , i i, i .

  i , iv v i .

  &, & i & a i , , i & & i& i &.

  & i& i : & i. i i i . ii, i . , , i f\ , i .

 • 1 3

  i u . al a , u '.

  i i a a i u a a a .

 • 3.

  1 5

  1 987 : i ', . .

  1 . , ;

  2. ' , & &, & m&, . ..

  3. a ' , a a ;

  4. ' - ' - ;

  5. a ', ' ' ;

  6. & ' ' ;

 • 1 6

  7. i a a , : , , , , , ..., r i a .

  8. i a a ;

  9. i a fj fj a, ;

  1 . i i a - , ;

  fj i , , :

  ( ), :4, ( . . , . . , . 1 46).

  ' (' a), , (Scpta Minoa, l. 1 , Oxford 1909).

  ( ), , (. : , fl 1 97 1 , . 260).

  ( . ), i i , (' , . . . 1 965, ', . 3 1 2).

  ( ), '-

 • 1 7

  a a , aa a ', (Les civilisations prehelleniques dans le basin de la mer Egee, 1 905, , . 357).

  ( ), i; i; i a, (Der retische Ursprung des phnisischen Alphabets, 19 1 3).

  (), ' a , () , . . >, . 1 09).

  ( ), " f a- . . . " a- . . . (Courses in generallinguistics, . 39) .

  (' ), a ( a) a a ij (Funk and Wagnalis new Encycopedia, . 1 972, 1 3, . 45 1 , . Alphabet ).

  ( ), a a i i , aa a i i i i , ( , . . , . 253) .

  (' - ), a i " ' ... v a i a, vij, (., . >, . 1 937, . , . 1 6-32).

  (' - '), ij ij a a, ( , . 1 9 1 4, . 834) .

 • 1 8

  (' - ), ( rj) i , ( , . ), . 1 9 1 7, . 1 3 1 ) .

  ( ) )) ), ' Ji a a i Ji . . . )) i (. )), . ', . 1 986, . 3056).

  ( . ))), i )), ( ), . '), . 96).

  - ( -), 'J f f a i )), ( i )), . 1 983, . 1 6) .

  ( - '), . . . e i ovi , p . . . i e a li . . . . )) ( fi )), 1 958, . 1 4- 1 5).

  ( . ), . . . a 8 9 .. v a a a (2000 - 5000 ..) i ' a v )) i , (' ' , ' 1980, . ), u 3, . 1 982, . 83) .

  . (p ), ' a a a i -

 • 1 9

  , , v l i , a v v v v . a , (. , . , . 1 95 1 , . 80) .

  f

 • 20

  ( . 1931) v u i a f i , (. 1 93 1 , . 1 2, . 656, . ).

  : a . . . a l 22 i i l l , (. 7, . 92 1 ) .

  ( 1 .. i), v a , a v , ( , , 74).

  ( i) 6 .. i), , (' 34, 8).

  ( 3 .. i), u ( ', (. , a ' , 783, 1 4) .

  , a iJ. , a l, (, , 76, 3).

  , , (, 460).

 • EffiNOHAN

  2 1

  : ) , . li, ) , . ' ) ' u i] () u , u .

  '. . , u . : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ...

  a u u ' u >> , . . , - .

  ' i] i] . i . . li a u i i . :

 • 22

  . () ): ( . ,) , v , ( v, j 1 972, . 14) .

  (1 ): u ) ' : a. . . . ' . . . d; , ( , i , / 1958, . 1 4- 1 5) .

  () ): 5 i ', ) , ) it.i] : a dJ . . . , (. , . 1934, . 58).

  . , , , u - . Auoi u a . :

  ( '>>): ' ( . 1 986, . 5 1 , . 2697) u i] u . . : , (. "-

 • 23

  ") v ' , ( , f 1 972, . 1 4). t , , a . . . . v ' . . . . i .

  ( ): ' ( 1 8 t 1 986) ' i i a i i i . ' , ii ii i , ' . ii . , a ( , . 1 985, . 3) . ' i (' . , . 1 934, . 4 1 -42) ' : (. 58), .

  Ta i . ii i . i i . , ii . i ii , . :

  : Mi a ' . a . v a

 • 24

  v , a f f f , . .

  f : - a a a a f e . i f a e- a , a a a a , (. , . 1 986, . v- 25. 1 1 .86).

  ' t i , f: i , .

  i i . t u , (. ': Scpta Minoa, . 89, 92).

  ua p11 . . 'fp yic

  l \ \ l7 f *f ** 7 i

  Z-l> '\L

  () () r-r sity i 1 t r

 • 25

  ..

  n : vn : . . . . y

  D\

  10

  I V 1 1 1 vv f1 -:J h. 6-

 • 26

  li ' u - " , (' , . , . 1 1 , .).

  . - , i i 5 5 5 . . . , ' . . . , ( ).

 • 27

  4.

  i] i] . (. , 1 70) , . . a i i . a u a ui u u i '. li .

  ' , . . a a ', 'a i a . . . . fj , ovi ( ', , . 97 . ).

  ' u i - '.

  a i i i i i a a i a . u i .

 • 28 r

  f: . -cr . , . :

  .

  li i i i (> 18 .5 .1986 ). f: , , ' i i i i . . a , , , , , ' ... . , .

  .

  , i '. ( , . 1985): a v ( a) . a a . . . (. 76). i a . . . (. 81-83) . f: f: , yv v , v .

  . . , ' i ,

 • 29

  i fj ' ' (. 45, 1 993) i ( 1 42, . 1 993, . 824 1) , :

  . . , . , , a i a i a . .

  i , a . , :

  f a ' . . . i , i l , .ii . a a . , . i /i a . ' i a i . a . . , i . 44/1992 /i i c. a a . a , , , i va ' i . .: .

  a ' . . . . . . i-

 • 30

  , . . u, . ' f: . i !

  ' u . . l i , (. .) . i ; u .

  . i

  . : i . . . l} (. . . 86) . '& f: ' a , , . & i , . r u , ' i . & u ( u 1 1 8, . 91 . 6 7 -69 ):

  .. i

  (i i ) ' >

  i & ' uu, u u u : i i .

 • 31

  ' ' , ' (1, 5 7, 58 ) :

  57. , 1, i i , i] , , v i] . ' i] . ' '. ' '.. . " , v , i 8.

  57. , & ', , , , c, . c: . u c;. (& ' ), & ' :, ": . , ' u , ' .

  q : 1 . ( )

  . ' , '. ( i '), ' , , i -

 • 32

  , .

  ' , , '. ' . i ' .

  ;

  2. , , .. ', ... a ' , a , ) , ', ij , , i> i , i i a a a ( ') a -, ' ' ...

  ' ' it)) i p)) l, , 58 {) .

  58. v a v a a v ' i i , v i ' i , iv i a , a ii 'f 'f i p .

 • 33

  58. , i , i , i a f i ( .) ' i () , i ', r , u i a f: u ( ) f () i .

  u a f: , a a ' . i , u i a ', i , u i ' . . .

  ' a f f i [ = i i ] ; i i u i f: '; ' ( , i i , i - , u u ' - i . a u i a ). . a u '-

 • 34

  . . . . a i a i, , ' i i ; a i a u , a a i ' a . . .

  ' u . i a i i i aa :

  a a f a a , , , i f , ij .

  f: u ( ) ' ( ) ', a i a u . f: ua , r , i , a .