Κωνσταντίνος Πλεύρης - Οι Έλληνες Α'.pdf

download Κωνσταντίνος Πλεύρης - Οι Έλληνες Α'.pdf

of 169

 • date post

  14-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  272
 • download

  46

Embed Size (px)

Transcript of Κωνσταντίνος Πλεύρης - Οι Έλληνες Α'.pdf

 • Q !!> >

  8

 • ' ,

  '

  , , yy u enu nu

  '

  1996

  5

 • W

  i)'

  1 .: 1982 2 .: 1987 3 .: 1992 4 .: 1994 S .: 1996

  ISBN 960-7076-20-

  :

 • ( 01

  . v fj { lv ( v l Q .

  ' &i (.

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4. 2 .. ............. ................ ..... ....... . 45 5. 3 ... . ......... ....................... ....... . 95 6. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  ) .............................................................. . 37

  8) . . . . . . . . . . . . . . . 4J 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 57 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-73

 • 1:n l l i {vr

  r vr. W lv r, v l i , l v.

  ' 8r8io r il; rr rr v{ rfl fl, { lb r{ r l r, { v { ol > , > r> { > v>.

  ( r ( dl;ror r l; , 11 r (, l ( (r , r .

  W > r> r>r l r rr rvi. r { .fl , vr ,{ fl rvrfl fl lr r r t fl v;

  (Jr fl vrfl fl v l { v rd> rr-

  7

 • . l t vv r t, r vl. ', 12-13, 1940 1946-1949. ol { ' { , , , rJv, ll, v, , , , > , , ' .

  v , vl v ; v ; , ', ' fl.

  } fl , ol , : oi :: : :> (29). ; :'> ;

  ( {; fl vl fl , rJfl fl , v '.

  fl vfl , > v> -

  8

 • , fl fl fl, fl, } } l}, fl fl l, f1 vfl , , fl fl , l d vf ' , d d v ( ( fl fl fl, l , f , ', } l ( d fl . . , '.

  . ' ) llJ. t dv, d r dv.

  } , . , fl ( d d, . l a f1 a t d fl lv, .

  d, l di . l . lJ d v fl l i . ( , (} ) (} ) fl d. } l } '.

  d. l -

  9

 • , lvfl . vn fj . , , . , . fj lv f . Al fj , r C v , , . ' n, v v v. ol .

  (' 9) r fj : . . . ' rfj (421) , f, v f l . f l ' : , ' t u ' f, .

  l l . , f fj fj fj fj , . fl l .. , v i

  1 0

 • , 6 vd , r : : vv: v.

  } l v: v{ l v .

  1 1

 • 1

  8

  8

  8 'f

  8

  8

  13

 • p v pvpov n pnp vv

  . ' . li . ' .

  " . .

  '

  15

 • f . ' f i , { i f . i , f >.

  & { & { . At l { . t . Oi '

  16

 • , , , , . . Oi ' l , . l . r - , : . , , , t.: , , ', , , , ', , , , l ' - { , . { ' ' i ..

  ' i d oi l .' l . , , ... t d , , ., l , l ..

  ' l , i> i { ' { oi. ii. ' . l . { . f, . { . , f , .. F. Nietzshe (' f1

  1 7

 • . f:. fi- . 1 975, . 28) { ' ol >>. i . Zeller (W. Nest1e :fl . f:. . 1969, . 25) . , " ' r r v . . . . . . >>. 6 . Heidigger ( { . f:. y> . 10) l - r: l , pt >>.

  ' { , { f\ f\ . ' , { . ' { i , l , , .

  '> , { 'i ' l -

  18

 • . . . ' "f\ . & ., .. f..& ., l l , l { ' (' .6) . l . 0{ l i , .' { .

  6 . .

  l , l . l t > d. 1l . . l , 1l 1l , l { ' , . & . l ( ) ( ) .

  l . , - . { .

  . { ' ' & & . . .-

  1 9

 • , f d dt d 1\ t. ' ' . & ' & d, d d& d, , d, d , .

  G. Hegel ( - . f. ' . 257) , vv ti) >>. d d ' . d \: . ' , & ' f d.

  &> d, ', - ut - 1\ d . Hitler ( . f. , . 43) f1 ol

  20

 • ', lr fl 6 fl fj fl t r fl fl.

  , , - - 'i . { 'i , l { ' '. .

  { i . ' , ' ' f\ , . { { . ' { . ' ( f f\ f\ f\, i f\ .

  f\ & i f\ , ' . , { , , -

  21

 • , , i i f , , l

  f ' . i f f . Milovan Djilas (. . f. . 1970, . 1 2) f6 f , { i l ': l d 18 l. d , { . l d d , t d d, , d ', l { d , d .

  f , . , { f . .. { y geographie physique, philosophie, mathematiques, astronomie, politique, mecanique, ophtalmologie, architecture, ..., ... , i { ,

  22

 • ; ;

  l f\: ot 6 . -6 ' , , , ... ' .. , , ' , oi f ' i\ '> , i'. '> . ' l1.. , , ... l1.., i\ t i\ . f\ ' f\ . 1.. 1..lb 1..lb. , , , ', . oi f . f f. '. ' .

  '. f\ lb b . t t 6. ' 1..'> b i f\ , lb '. 1..i b lb 1.. -

  23

 • . Will Durant ( (

  . f. \'i)r..: { t l., , . { '> , , , , , , , , , , , ... i , ', , ' , l { 'i ' i . , , . ' , ., , '> i '>, { i '> i '> .

  1850- 1950

  24

 • i i\ i i r f, , f fl t, () i { , { & { '.

  i i { . , { i , , , {, fl, ", , , , i\ d . & & () () '.

  . : fj :{ :{ '. t . 0{ () ' ', i

 • { . { i . , , ' , ( { , ' i ( ( n .

  l , , , a i . ' , . ' , i , .

  i : . , , { . . , . . . . , .

  26

 • , .

  &, f\ . i , 6 f ! { , . l . , - - 6 Max Nordau ( : Simon Suedfeld) 6 6 f 6 6i . >> (. f. . , . 1966, . 41) : 6 l r6 t l 6 f f l"6v , . . . >>!

  , , i . ii d { . Karl Marx ( . f. . 1963, . 95) fj >>. { ii { , { f ,

  27

 • , . { , '', ...

  Paul Natorp >> (. f. i'\)) . 1929, . 9) : 88 i ol y l v v ( l l>>!

  t l , { { , .

  , { { . . . !!! . Oi ' { l , , c, , , .

  ' (. , . : ' . . )) . 5) : , l ' li r , >>.

  28

 • f ( - - - . . . ) .

  (" . .

 • . ' i i , t , .

  ' ' i , i . , oi t t .

  , d i f . t . . . . pyi ' ( ) , ( ) f d .

  f , , . { . , i d>.

  i f . i . ( ) -

  30

 • l &t . { t t f. . f\ l . t . f\ lit t . t t f r f\. f\ cf\ f\.

  . Hitler ( . f. >> , . 159) : ( v vv : l tv , ttlJ rfl b oi ' f\.

  f\ t f\ f\ t : t t { l t r , .

  , , { c l , , f\ { f .

  f d> . -

  31

 • ' . ' f { , () .

  { f () {, , () , , () , () , , .

  f ' f f , : , , , , , , ... . - , . f . { { () .

  { { . , ' , . J. Bury (01 i ' . f. , . 1970, . 19) : ) "' >> >> , ' ol . {

  32

 • ... , , C ' .

  i , ci { . ' d ci i, l G ci () f\ f\ , i> i . ci ci , ci d ci, d .

  f i, ci i ci, . . f , ci , i i G f\ (.l. . 1925, . 98) : C ', ) v , v , ( i t t f7 f7 f7 ' C , , , ... v r ) t .

  ' f\ G. Gurvitch

  33

 • (raite de sociologie edit. P.U.F. Paw 1967, p. 29) d) ft vft d .. . , . . . v b b f { , l . . . b.

  (i-y . f. . 192 1 . 2 1 2) b f b b f : d) lvv , ft ) ) . ft , 9 ft , fJ fJ v , fJ U ft . t