Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

of 23 /23
Aquarium Laura Barbosa

Embed Size (px)

description

Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Transcript of Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Page 1: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

AquariumLaura Barbosa

Page 2: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Deep DiveLyn Cook

Page 3: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Crab

Page 4: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

CrabAlison Fennell

Page 5: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Lil ShrimpJoann Wheeler

Page 6: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Orange JelliesEllen Henneke

Page 7: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Jellies

Page 8: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

SquidChazal

Page 9: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

GoldfishDebra Sisson

Page 10: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Good Luck GoldfishSamantha Lockwood

Page 11: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

ProposalMarina Gnetetsky

Page 12: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Rhapsody in Blue Marina Gnetetsky

Page 13: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Fishes and water lilies

Page 14: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Sea BiscuitSamantha Lockwood

SeahorseAlison Fennell

Page 15: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Marlin and AhiCarol Lynne

Page 16: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

The Old Man and the SeaHarry Seabright

Page 17: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Hunting the Reef Kirsten Carlson

Page 18: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Sea TurtleTracy Teeter

Page 19: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Sea Turtle

Page 20: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Sea TurtlePatti Schermerhorn

Page 21: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

Equally fascinatingMark Adlington

Page 22: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

DolphinDavid Stribbling

Page 23: Πίνακες Ζωγραφικής με Ζώα της Θάλασσας-Paintings with Sea Animals

DolphinsZaira Dzhaubaeva