σύγκριση ισχύος οξέων και υπολογισμός P h

of 2 /2
Σύγκριπη ιπχύξο ξνέωμ και υπξλξγιπμόο pH

Embed Size (px)

Transcript of σύγκριση ισχύος οξέων και υπολογισμός P h

  • pH