ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MInI SILVER) …€¦ ·...

of 2 /2
ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 Με θεΜΑ: «εΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ» €10 SILVER COIN DEDICATED TO: «GREEK CULTURE - HISTORIANS - HERODOTUS» Ονομαστική αξία: €10 Διάμετρος: 40 χιλ. Βάρος: 34,10 γρ. Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag) Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια Ποιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof) Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Denomination: €10 Diameter: 40 mm Weight: 34.10 gr Edge: plain Material: silver 92.5% (Ag) Packaging: coin box with certificate of authenticity Maximum issue: 2,000 pieces Minting quality: proof Price: TO BE ANNOUNCED Coin designed by: G. Stamatopoulos Launch of sales: TO BE ANNOUNCED ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 Με θεΜΑ: «εΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤεΣ - ΠΙΝΔΑΡΟΣ» €10 SILVER COIN DEDICATED TO: «GREEK CULTURE - LYRIC POETS - PINDAR» ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6 Με θεΜΑ: «100 ΧΡΟΝΙΑ εΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΗ εΤΑΙΡεΙΑ - εΤΟΣ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ» €6 MINI SILVER COIN DEDICATED TO: «CENTENARY OF THE HELLENIC MATHEMATICAL SOCIETY - YEAR OF MATHEMATICS» Ονομαστική αξία: €6 Διάμετρος: 28,50 χιλ. Βάρος: 10 γρ. Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag) Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια Ποιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof) Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Denomination: €6 Diameter: 28.50 mm Weight: 10 gr Edge: plain Material: silver 92.5% (Ag) Packaging: coin box with certificate of authenticity Maximum issue: 1,500 pieces Minting quality: proof Price: TO BE ANNOUNCED Coin designed by: M. Antonatou Launch of sales: TO BE ANNOUNCED Ονομαστική αξία: €10 Διάμετρος: 40 χιλ. Βάρος: 34,10 γρ. Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag) Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια Ποιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof) Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Denomination: €10 Diameter: 40 mm Weight: 34.10 gr Edge: plain Material: silver 92.5% (Ag) Packaging: coin box with certificate of authenticity Maximum issue: 2,000 pieces Minting quality: proof Price: TO BE ANNOUNCED Coin designed by: G. Stamatopoulos Launch of sales: TO BE ANNOUNCED ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €200 Με θεΜΑ: «εΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ» €200 GOLD COIN DEDICATED TO: «GREEK CULTURE - HISTORIANS - HERODOTUS» Denomination: €200 Diameter: 22.10 mm Weight: 7.98 gr Edge: milled Material: gold 917‰ (Au), silver 53‰ (Ag) Packaging: wooden box with certificate of authenticity Maximum issue: 1,000 pieces Minting quality: proof Price: TO BE ANNOUNCED Coin designed by: G. Stamatopoulos Launch of sales: TO BE ANNOUNCED ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD PLUS) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100 Με θεΜΑ: «εΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥθΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ θεΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ» Ονομαστική αξία: €100 Διάμετρος: 17,50 χιλ. Βάρος: 3,89 γρ. Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: χρυσός 99,99% (Au) Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.200 τεμάχια Ποιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof) Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MINI GOLD) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €50 Με θεΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣεΙΔΩΝΑ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ» Ονομαστική αξία: €50 Διάμετρος: 14 χιλ. Βάρος: 1 γρ. Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: χρυσός 99,99% (Au) Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότητας Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια Ποιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof) Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Καλλιτέχνης: Μ. Αντωνάτου Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ €100 MINI GOLD PLUS COIN DEDICATED TO: «GREEK MYTHOLOGY - THE OLYMPIAN GODS - APOLLO» Denomination: €100 Diameter: 17.50 mm Weight: 3.89 gr Edge: plain Material: gold 99.99% (Au) Packaging: wooden box with certificate of authenticity Maximum issue: 1,200 pieces Minting quality: proof Price: TO BE ANNOUNCED Coin designed by: M. Antonatou Launch of sales: TO BE ANNOUNCED €50 MINI GOLD COIN DEDICATED TO: «CULTURAL HERITAGE - THE TEMPLE OF POSEIDON AT SOUNION» Denomination: €50 Diameter: 14 mm Weight: 1 gr Edge: plain Material: gold 99.99% (Au) Packaging: wooden box with certificate of authenticity Maximum issue: 1,500 pieces Minting quality: proof Price: TO BE ANNOUNCED Coin designed by: M. Antonatou Launch of sales: TO BE ANNOUNCED ΣεΙΡΑ Με ΤΑ ΔεΚΑ εΛΛΗΝΙΚΑ ΚεΡΜΑΤΑ εΥΡΩ (PROOF COIN SET) ΚΟΠΗΣ 2018 Σε ΣΥΣΚεΥΑΣΙΑ ΚΑΣεΤΙΝΑΣ Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχια Ποιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof) Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Συσκευασία: ξύλινη κασετίνα με πιστοποιητικό γνησιότητας Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ PROOF COIN SET CONTAINING ALL TEN DENOMINATIONS OF 2018 GREEK EURO COINS IN A WOODEN BOX Maximum coin issue: 2,000 pieces Minting quality: proof Price: TO BE ANNOUNCED Packaging: wooden box with certificate of authenticity Launch of sales: TO BE ANNOUNCED Ονομαστική αξία: €6 Διάμετρος: 30 χιλ. Βάρος: 10 γρ. Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag) Συσκευασία: ξύλινη συσκευασία με πιστοποιητικό γνησιότητας Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχια Ποιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof) Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Καλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Denomination: €6 Diameter: 30 mm Weight: 10 gr Edge: plain Material: silver 92.5% (Ag) Packaging: wooden case with certificate of authenticity Maximum issue: 1,500 pieces Minting quality: proof Price: TO BE ANNOUNCED Coin designed by: G. Stamatopoulos Launch of sales: TO BE ANNOUNCED ΣεΙΡΑ εΞΙ ΑΡΓΥΡΩΝ ΣΥΛΛεΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ εΠΙΜεΛΗΜεΝΗΣ ΚΟΠΗΣ, εΤΟΥΣ 2018, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6 ΤΟ ΚΑθεΝΑ, Με θεΜΑ: «ΔΙΑΠΡεΠεΙΣ εΛΛΗΝεΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ» SET OF SIX SILVER PROOF COLLECTOR COINS, ISSUE 2018, FACE VALUE €6 EACH, DEDICATED TO: «PROMINENT GREEK ECONOMISTS»

Embed Size (px)

Transcript of ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MInI SILVER) …€¦ ·...

Page 1: ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MInI SILVER) …€¦ · «εΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥθΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ θεΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ»

ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 Με θεΜΑ:«εΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ»

€10 SILVER coIn dEdIcatEd to:«GREEK cULtURE - HIStoRIanS - HERodotUS»

Ονομαστική αξία: €10Διάμετρος: 40 χιλ.Βάρος: 34,10 γρ.Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag)Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότηταςΜέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχιαΠοιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης: Γ. ΣταματόπουλοςΗμερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Denomination: €10Diameter: 40 mmWeight: 34.10 grEdge: plain Material: silver 92.5% (Ag)Packaging: coin box with certificate of authenticityMaximum issue: 2,000 piecesMinting quality: proofPrice: TO BE ANNOUNCEDCoin designed by: G. StamatopoulosLaunch of sales: TO BE ANNOUNCED

ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 Με θεΜΑ:«εΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤεΣ - ΠΙΝΔΑΡΟΣ»

€10 SILVER coIn dEdIcatEd to:«GREEK cULtURE - LyRIc poEtS - pIndaR»

ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MInI SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6 Με θεΜΑ:«100 ΧΡΟΝΙΑ εΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΗ εΤΑΙΡεΙΑ - εΤΟΣ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ»

€6 MInI SILVER coIn dEdIcatEd to:«cEntEnaRy oF tHE HELLEnIc MatHEMatIcaL SocIEty - yEaR oF MatHEMatIcS»

Ονομαστική αξία: €6Διάμετρος: 28,50 χιλ.Βάρος: 10 γρ.Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag)Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότηταςΜέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχιαΠοιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης: Μ. ΑντωνάτουΗμερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Denomination: €6Diameter: 28.50 mmWeight: 10 grEdge: plain Material: silver 92.5% (Ag)Packaging: coin box with certificate of authenticityMaximum issue: 1,500 piecesMinting quality: proofPrice: TO BE ANNOUNCEDCoin designed by: M. AntonatouLaunch of sales: TO BE ANNOUNCED

Ονομαστική αξία: €10Διάμετρος: 40 χιλ.Βάρος: 34,10 γρ.Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag)Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότηταςΜέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχιαΠοιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης: Γ. ΣταματόπουλοςΗμερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Denomination: €10Diameter: 40 mmWeight: 34.10 grEdge: plain Material: silver 92.5% (Ag)Packaging: coin box with certificate of authenticityMaximum issue: 2,000 piecesMinting quality: proofPrice: TO BE ANNOUNCEDCoin designed by: G. StamatopoulosLaunch of sales: TO BE ANNOUNCED

ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (GoLd) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €200 Με θεΜΑ:«εΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ»

Ονομαστική αξία: €200Διάμετρος: 22,10 χιλ.Βάρος: 7,98 γρ.Μορφή στεφάνης: οδόντωση Υλικό: χρυσός 917‰ (Au), άργυρος 53‰ (Ag)Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότηταςΜέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.000 τεμάχιαΠοιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης: Γ. ΣταματόπουλοςΗμερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€200 GoLd coIn dEdIcatEd to: «GREEK cULtURE - HIStoRIanS - HERodotUS»

Denomination: €200Diameter: 22.10 mmWeight: 7.98 grEdge: milled Material: gold 917‰ (Au), silver 53‰ (Ag)Packaging: wooden box with certificate of authenticityMaximum issue: 1,000 piecesMinting quality: proofPrice: TO BE ANNOUNCEDCoin designed by: G. StamatopoulosLaunch of sales: TO BE ANNOUNCED

ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MInI GoLd pLUS) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100 Με θεΜΑ:«εΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥθΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ θεΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ»

Ονομαστική αξία: €100Διάμετρος: 17,50 χιλ.Βάρος: 3,89 γρ.Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: χρυσός 99,99% (Au)Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότηταςΜέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.200 τεμάχιαΠοιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης: Μ. ΑντωνάτουΗμερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΧΡΥΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MInI GoLd) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €50 Με θεΜΑ:«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣεΙΔΩΝΑ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ»

Ονομαστική αξία: €50Διάμετρος: 14 χιλ.Βάρος: 1 γρ.Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: χρυσός 99,99% (Au)Συσκευασία: ξύλινο κουτί με πιστοποιητικό γνησιότηταςΜέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχιαΠοιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης: Μ. ΑντωνάτουΗμερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

€100 MInI GoLd pLUS coIn dEdIcatEd to:«GREEK MytHoLoGy - tHE oLyMpIan GodS - apoLLo»

Denomination: €100Diameter: 17.50 mmWeight: 3.89 grEdge: plain Material: gold 99.99% (Au)Packaging: wooden box with certificate of authenticityMaximum issue: 1,200 piecesMinting quality: proofPrice: TO BE ANNOUNCEDCoin designed by: M. AntonatouLaunch of sales: TO BE ANNOUNCED

€50 MInI GoLd coIn dEdIcatEd to:«cULtURaL HERItaGE - tHE tEMpLE oF poSEIdon at SoUnIon»

Denomination: €50Diameter: 14 mmWeight: 1 grEdge: plain Material: gold 99.99% (Au)Packaging: wooden box with certificate of authenticityMaximum issue: 1,500 piecesMinting quality: proofPrice: TO BE ANNOUNCEDCoin designed by: M. AntonatouLaunch of sales: TO BE ANNOUNCED

ΣεΙΡΑ Με ΤΑ ΔεΚΑ εΛΛΗΝΙΚΑ ΚεΡΜΑΤΑ εΥΡΩ (pRooF coIn SEt) ΚΟΠΗΣ 2018 Σε ΣΥΣΚεΥΑΣΙΑ ΚΑΣεΤΙΝΑΣ

Μέγιστη ποσότητα τύπωσης: 2.000 τεμάχιαΠοιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΣυσκευασία: ξύλινη κασετίνα με πιστοποιητικό γνησιότηταςΗμερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

pRooF coIn SEt contaInInG aLL tEn dEnoMInatIonS oF 2018 GREEK EURo coInSIn a WoodEn BoX

Maximum coin issue: 2,000 piecesMinting quality: proofPrice: TO BE ANNOUNCEDPackaging: wooden box with certificate of authenticityLaunch of sales: TO BE ANNOUNCED

Ονομαστική αξία: €6Διάμετρος: 30 χιλ.Βάρος: 10 γρ.Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag)Συσκευασία: ξύλινη συσκευασία με πιστοποιητικό γνησιότηταςΜέγιστη ποσότητα τύπωσης: 1.500 τεμάχιαΠοιότ. τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)Τιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης: Γ. ΣταματόπουλοςΗμερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Denomination: €6Diameter: 30 mmWeight: 10 grEdge: plain Material: silver 92.5% (Ag)Packaging: wooden case with certificate of authenticityMaximum issue: 1,500 piecesMinting quality: proofPrice: TO BE ANNOUNCEDCoin designed by: G. StamatopoulosLaunch of sales: TO BE ANNOUNCED

ΣεΙΡΑ εΞΙ ΑΡΓΥΡΩΝ ΣΥΛΛεΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ εΠΙΜεΛΗΜεΝΗΣ ΚΟΠΗΣ, εΤΟΥΣ 2018, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6 ΤΟ ΚΑθεΝΑ, Με θεΜΑ: «ΔΙΑΠΡεΠεΙΣ εΛΛΗΝεΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ»

SEt oF SIX SILVER pRooF coLLEctoRcoInS, ISSUE 2018, FacE VaLUE €6 EacH, dEdIcatEd to: «pRoMInEnt GREEK EconoMIStS»

Page 2: ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (MInI SILVER) …€¦ · «εΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥθΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ θεΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ»

ΣεΙΡΑ Με ΤΑ ΟΚΤΩ εΛΛΗΝΙΚΑ ΚεΡΜΑΤΑ εΥΡΩ ΚΟΠΗΣ 2018Σε ΣΥΣΚεΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ εΝΤΥΠΟΥ BLIStER Με θεΜΑ: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΔΟΣ»

Συσκευασία: τρίπτυχη συσκευασία σε θήκηΜέγ. ποσ. τύπωσης: 15.000 τεμ.Ποιότητα τύπωσης: λαμπρή ακυκλοφόρητηΤιμή διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης συλλ. συσκευασίας: Α. ΜιχελιουδάκηΗμερομ. διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

BLIStER SEt dEdIcatEd to: «GREEK toURISM - RHodES»contaInInG aLL EIGHt dEnoMInatIonS oF 2018 GREEK EURo coInSPackaging: blister setMaximum issue: 15,000 setsMinting quality: brilliant uncirculatedPrice: TO BE ANNOUNCEDPackaging designed by: A. MichelioudakiLaunch of sales: TO BE ANNOUNCED

Ονομαστική αξία: €2Διάμετρος: 25,75 χιλ.Βάρος: 8,50 γρ.Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ.Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή γραφή Υλικό δακτυλίου: χαλκονικέλιοΥλικό πυρήνα: νικέλιο-ορείχαλκοςΠοιότητα τύπωσης: κυκλοφορίαςΜέγιστη ποσότητα διάθεσης σε φυσίγγια: 748.000 τεμάχιαΤιμή διάθεσης: €50Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚεΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 Με θεΜΑ:«ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ - 75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ»

€2 cIRcULatIon coIn dEdIcatEd to:«70 yEaRS SIncE tHE UnIon oF tHE dodEcanESE WItH GREEcE»

Denomination: €2Diameter: 25.75 mmWeight: 8.50 grThickness: 2.20 mmEdge: fine milled/edge lettering Ring material: copper nickelInner material: nickel brassMinting quality: circulationMaximum issue of coins in rolls: 748,000 piecesPrice: €50Launch of sales: TO BE ANNOUNCEDCoin designed by: G. Stamatopoulos

€2 coMMEMoRatIVE cIRcULatIon coIn dEdIcatEd to: «KoStIS paLaMaS - 75 yEaRS In MEMoRIaM»

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚεΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ €2 Με θεΜΑ:«70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ εΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔεΚΑΝΗΣΩΝ Με ΤΗΝ εΛΛΑΔΑ»

Πληροφορίες για το Νομισματικό Πρόγραμμα της χώρας μας δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και

της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο για τα νομισματικά μας προϊόντα, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο [email protected]

Για παραγγελίες μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος μπορείτε να επισκεφθείτε:http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Euro/Notes-coins/Collectors/default.aspx

Το Υπουργείο Οικονομικών διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τα προϊόντα, τις μακέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές τους χωρίς προειδοποίηση.

For further information on Greece’s Numismatic Programme, please visit the websites of the Ministry of Finance (www.minfin.gr)

and the Bank of Greece (www.bankofgreece.gr).

If you wish to subscribe to the Newsletter on our numismatic products, please email your request to [email protected]

To place orders via the Bank of Greece, please visit: http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Euro/Notes-coins/Collectors/default.aspx

The Ministry of Finance reserves the right to change the products or their designs and/or their technical specifications without prior notice, if deemed appropriate.

Denomination: €2Diameter: 25.75 mmWeight: 8.50 grThickness: 2.20 mmEdge: fine milled/edge lettering Ring material: copper nickelInner material: nickel brassMinting quality: circulationMaximum issue of coins in rolls: 748,000 piecesPrice: €50Launch of sales: TO BE ANNOUNCEDCoin designed by: G. Stamatopoulos

Ονομαστική αξία: €2Διάμετρος: 25,75 χιλ.Βάρος: 8,50 γρ.Πάχος στεφάνης: 2,20 χιλ.Μορφή στεφάνης: λεπτή οδόντωση/περιφερειακή γραφή Υλικό δακτυλίου: χαλκονικέλιοΥλικό πυρήνα: νικέλιο-ορείχαλκοςΠοιότητα τύπωσης: κυκλοφορίαςΜέγιστη ποσότητα διάθεσης σε φυσίγγια: 748.000 τεμάχιαΤιμή διάθεσης: €50Ημερομηνία διάθεσης: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΚαλλιτέχνης: Γ. Σταματόπουλος

ΑΡΓΥΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10 Με θεΜΑ: «EURopa StaR 2018 - ΜΠΑΡΟΚ & ΡΟΚΟΚΟ»

€10 SILVER coIn dEdIcatEd to: «EURopa StaR 2018 - BaRoQUE & Rococo»

Ονομαστική αξία: €10Διάμετρος: 38,61 χιλ.Βάρος: 31,10 γρ.Μορφή στεφάνης: λεία Υλικό: άργυρος 92,5% (Ag)Συσκευασία: κουτί με πιστοποιητικό γνησιότηταςΜέγιστη ποσότητα τύπωσης: 5.000 τεμάχιαΠοιότητα τύπωσης: επιμελημένης κοπής (proof)Τιμή διάθεσης: 48,39€ πλέον Φ.Π.Α.Καλλιτέχνης: Γ. ΣταματόπουλοςΗμερομηνία διάθεσης: 12/03/2018

Denomination: €10Diameter: 38.61 mmWeight: 31.10 grEdge: plain Material: silver 92.5% (Ag)Packaging: coin box with certificate of authenticityMaximum issue: 5,000 piecesMinting quality: proofPrice: €48.39 plus V.A.T. Coin designed by: G. StamatopoulosLaunch of sales: 12/03/2018

Ι∆ΡΥΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣΤΡAΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑHELLENIC REPUBLIC

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

NUMISMATICPROGRAMME 2018