ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ...

of 12 /12
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις Τετάρτη, 7 Μαίου 2014, 16.00-17.00

Embed Size (px)

Transcript of ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ...

Page 1: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ …ucyweb.ucy.ac.cy/ir/documents/LLP_Erasmus/ERASMUS... · ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ erasmus+ 2014-2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

2014-2021

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1:

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων

για τοποθετήσεις

Τετάρτη, 7 Μαίου 2014, 16.00-17.00

Page 4: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ …ucyweb.ucy.ac.cy/ir/documents/LLP_Erasmus/ERASMUS... · ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ erasmus+ 2014-2021

Αλλαγές στις προϋποθέσεις για την

κινητικότητα •Η κινητικότητα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε άλλη χώρα από

αυτή του οργανισμού αποστολής ή της μόνιμης διαμονής

•Μέχρι 12 μήνες για σπουδές και τοποθετήσεις για κάθε κύκλο

σπουδών (οι παλιές κινητικότητες μετρούν)

•Με το ECHE – παρακολουθείται η συμμόρφωση του Ιδρύματος

Page 5: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ …ucyweb.ucy.ac.cy/ir/documents/LLP_Erasmus/ERASMUS... · ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ erasmus+ 2014-2021

KA1 Κινητικότητα Φοιτητών

Credit Mobility

•Κινητικότητα για Κατάρτιση/Εργασία (δικαίωμα από το πρώτο έτος)

•Κινητικότητα αποφοίτων για Κατάρτιση/Εργασία πρέπει να

ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή τους φτάνει

να κάνουν αίτηση ενώ είναι ακόμα φοιτητές

Απαραίτητο το Training Agreement για την κινητικότητα

Page 6: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ …ucyweb.ucy.ac.cy/ir/documents/LLP_Erasmus/ERASMUS... · ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ erasmus+ 2014-2021

KA1 Κινητικότητα Φοιτητών

Credit Mobility Φοιτητές για κατάρτιση – προϋποθέσεις:

•Αν και τα 2 είναι ιδρύματα, να έχουν ECHE

•Επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί,

επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά κέντρα, σχολεία,

ινστιτούτα, κέντρα ΕΕΚ και ενηλίκων, κ.α.

•Δεν είναι επιλέξιμα τα Ιδρύματα της ΕΕ (Πληροφ.:

http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

•Διάρκεια: Από 2 μέχρι 12 μήνες

Page 7: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ …ucyweb.ucy.ac.cy/ir/documents/LLP_Erasmus/ERASMUS... · ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ erasmus+ 2014-2021

KA1 Κινητικότητα Φοιτητών

Credit Mobility ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Χώρες ομάδα 1 (υψηλό κόστος ζωής):

Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία, Η.Β.,

Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία

Χώρες ομάδα 2 (μέτριο κόστος ζωής):

Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος,

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία,

Τουρκία

Χώρες ομάδα 3 (χαμηλό κόστος ζωής):

Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα,

Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, FYROM

Page 8: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ …ucyweb.ucy.ac.cy/ir/documents/LLP_Erasmus/ERASMUS... · ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ erasmus+ 2014-2021

KA1 Κινητικότητα Φοιτητών

Credit Mobility ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Προς χώρες της ομάδας 1 επιχορήγηση μέχρι 750 ευρώ το μήνα

Προς χώρες της ομάδας 2 επιχορήγηση μέχρι 700 ευρώ το μήνα

Προς χώρες της ομάδας 3 επιχορήγηση μέχρι 650 ευρώ το μήνα

Επιπλέον θα πάρουν στήριξη για τα έξοδα ταξιδίου ως εξής:

Page 9: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ …ucyweb.ucy.ac.cy/ir/documents/LLP_Erasmus/ERASMUS... · ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ erasmus+ 2014-2021

KA1 Κινητικότητα Φοιτητών

Credit Mobility •Απόσταση μεταξύ 100 και 499 ΚΜ 180 ευρώ κατά δικαιούχο

•Απόσταση μεταξύ 500 και 1999 ΚΜ 275 ευρώ κατά δικαιούχο

•Απόσταση μεταξύ 2000 και 2999 ΚΜ 360 ευρώ κατά δικαιούχο

•Απόσταση μεταξύ 3000 και 3999 ΚΜ 530 ευρώ κατά δικαιούχο

•Απόσταση μεταξύ 4000 και 7999 ΚΜ 820 ευρώ κατά δικαιούχο

•Απόσταση 8000 ΚΜ και πάνω, 1100 ευρώ κατά δικαιούχο

Καμία επιπλέον επιχορήγηση για φοιτητές κατάρτισης ή από

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

Page 11: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ …ucyweb.ucy.ac.cy/ir/documents/LLP_Erasmus/ERASMUS... · ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ erasmus+ 2014-2021

Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος για τελειόφοιτους μέχρι

31/5/2014 – μόνο η δήλωση και μετά θα φέρετε τους οργανισμούς

Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος φοιτητών για το 2014-2015

μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014

http://ucy.ac.cy/ir/el/erasmus-programme/student-mobility-for-

placements/student-outgoing-mobility-for-placements

Μέχρι πότε δηλώνω ενδιαφέρον???