ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία...

31
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις

Transcript of ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία...

Page 1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

2014 - 2015

Ισχύει για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015

Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται

από τις Εθνικές Εξετάσεις

Page 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Α΄ Λυκείου

1. Ελληνική Γλώσσα (9):

Αρχαία (5)

Έκθεση (2)

Λογοτεχνία (2)

2. Μαθηματικά (5):

Άλγεβρα (3)

Γεωμετρία (2)

3. Φυσικές Επιστήμες (6):

Φυσική (2)

Χημεία (2)

Βιολογία (2)

4. Πολιτική Παιδεία (3):

Οικονομία

Πολιτικοί θεσμοί και Αρχές Δικαίου

Κοινωνιολογία

5. Θρησκευτικά (2)

6. Ιστορία (2)

7. Ξένη Γλώσσα (2)

8. Φυσική Αγωγή * (2)

9. Ερευνητική Εργασία * (2)

10. Επιλογή * (2):

α. Εφαρμογές Πληροφορικής

β. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

γ. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

δ. Καλλιτεχνική Παιδεία

Β΄ Λυκείου

1. Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμματεία (3)

2. Βασικές Αρχές Κοιν. Επιστημών (2):

Κοινωνιολογία - Πολιτική Επιστήμη - Οικονομική Επιστήμη

1. Φυσική (3)

2. Μαθηματικά (2)

1. Ελληνική Γλώσσα (6):

Αρχαία (2) - Έκθεση (2) - Λογοτεχνία (2)

2. Μαθηματικά (5):

Άλγεβρα (3) - Γεωμετρία (2)

3. Φυσικές Επιστήμες (6):

Φυσική (2) - Χημεία (2) - Βιολογία (2)

4. Πολιτική Παιδεία (2):

Οικονομία - Πολιτικοί θεσμοί και Αρχές Δικαίου

- Κοινωνιολογία

5. Θρησκευτικά (2)

6. Ιστορία (2)

7. Ξένη Γλώσσα (2)

8. Φυσική Αγωγή * (1)

9. Ερευνητική Εργασία * (1)

10. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ

11. Φιλοσοφία (2)

Γ΄ Λυκείου

1. Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμματεία (10)

2. Λατινικά (4)

3. Ιστορία (6)

1. Φυσική (6)

2. Μαθηματικά (8) ή Βιολογία (8)(για Επιστήμες Υγείας)

3. Χημεία (6)

1. Μαθηματικά κ Στοιχεία Στατιστικής (8)

2. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης (6)

(για Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες)

ή Αρχές Φυσικών Επιστημών (6) (για Παιδαγωγικά Τμήματα)

3. Στοιχεία Κοινωνικών κ Πολιτικών Επιστημών (6)

(για Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες)

ή Ιστορία (6) (για Παιδαγωγικά Τμήματα)

1. Νεοελληνική Γλώσσα κ Γραμματεία (6):

Έκθεση (4) - Λογοτεχνία (2)

2. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ

3. Ιστορία (2)

4. Θρησκευτικά (1)

5. Ξένη Γλώσσα (2)

6. Φυσική Αγωγή * (1)

Κοινά Μαθήματα

Γενικής Παιδείας

Μόνο Μαθήματα

Γενικής Παιδείας 1η Ομάδα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

2η Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

1η Ομάδα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

2η Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

3η Ομάδα Προσανατολισμού

Οικονομικών - Πολιτικών -

Κοινωνικών κ Παιδαγωγικών

Σπουδών

Κοινά Μαθήματα

Γενικής Παιδείας

35h

35h

34h

Σελίδα 1

Page 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Οι Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις Α΄- Β΄- Γ΄Λυκείου:

Διεξάγονται ενδοσχολικά.

Όλα τα διδασκόμενα εκτός της Γυμναστικής, του Project και των Καλλιτεχνικών

(που αποτελεί μάθημα επιλογής) εξετάζονται γραπτά.

Το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από την τράπεζα θεμάτων του ΥΠΕΠΘ με

ειδικό κωδικό πρόσβασης που έχει το κάθε Σχολείο.

Το υπόλοιπο 50% των θεμάτων προτείνεται από τους διδάσκοντες.

Τα γραπτά διορθώνονται από τους διδάσκοντες.

Προσοχή!

Σελίδα 2

Page 4: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Για την Α΄ Λυκείου:

Η προαγωγή πραγματοποιείται με το γενικό βαθμό της Α΄Λυκείου που αποτελεί το Μ.Ο.

προφορικών και γραπτών. (Για τα Καλλιτεχνικά, τη Γυμναστική και το Project της Α΄ Λυκείου εξάγεται Μ.Ο.

προφορικών)

Προϋπόθεση για την προαγωγή των μαθητών αποτελεί:

α. Η επίτευξη γενικού βαθμού (ενδεικτικού) ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

β. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των

μαθημάτων, Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών για την Α΄Λυκείου τουλάχιστον δέκα

(10) ήτοι:

- Ελληνική Γλώσσα: Αρχαία Ελληνικά (10), Έκθεση (10) και Λογοτεχνία (10)

- Μαθηματικά: Άλγεβρα (10) και Γεωμετρία (10)

γ. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας να είναι τουλάχιστον οχτώ (08) σε καθένα

από τα υπόλοιπα μαθήματα.

Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (α. β. γ.) ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση,

ενώ όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (β. γ.) κατά διακριτά γνωστικά αντικείμενα, ο

μαθητής παραπέμπεται σε επανεξέταση.

Η Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση των Μαθητών

Σελίδα 3

Page 5: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Για τη Β΄ Λυκείου:

Η προαγωγή πραγματοποιείται με το γενικό βαθμό της Β΄Λυκείου που αποτελεί το Μ.Ο.

προφορικών και γραπτών. (Για τη Γυμναστική και το Project της Β΄Λυκείου εξάγεται Μ.Ο. προφορικών)

Προϋπόθεση για την προαγωγή των μαθητών αποτελεί:

α. Η επίτευξη γενικού βαθμού (ενδεικτικού) ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

β. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των

μαθημάτων, Γενικής Παιδείας, Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών και Ομάδας

Προσανατολισμού για την Β΄Λυκείου τουλάχιστον δέκα (10) ήτοι:

- Γ.Π.: Ελληνική Γλώσσα: Αρχαία Ελληνικά (10), Έκθεση (10) και Λογοτεχνία (10)

Μαθηματικά: Άλγεβρα (10) και Γεωμετρία (10)

- Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (10)

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (10) ή

- Ο.Π. Θετικών Σπουδών: Φυσική (10)

Μαθηματικά (10)

γ. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας να είναι τουλάχιστον οχτώ (08) σε καθένα από τα

υπόλοιπα μαθήματα.

Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (α. β. γ.) ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ

όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (β. γ.) κατά διακριτά γνωστικά αντικείμενα, ο

μαθητής παραπέμπεται σε επανεξέταση.

Η Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση των Μαθητών

Σελίδα 4

Page 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Για τη Γ΄ Λυκείου: Η απόλυση πραγματοποιείται με το γενικό βαθμό της Γ΄Λυκείου που αποτελεί το Μ.Ο. προφορικών και γραπτών.

(Για τη Γυμναστική Γ΄Λυκείου εξάγεται Μ.Ο. προφορικών)

Προϋπόθεση για την απόλυση των μαθητών αποτελεί:

α. Η επίτευξη γενικού βαθμού (απολυτηρίου) ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

β. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας στα ακόλουθα μαθήματα τουλάχιστον δέκα (10) ήτοι:

- Γ.Π.: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (10) (Εξετάζεται και βαθμολογείται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με

αναλογία θεμάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% θεμάτων Λογοτεχνίας)

- Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (10)

Λατινικά (10)

Ιστορία (10)

- Ο.Π. Θετικών Σπουδών: Φυσική (10)

Μαθηματικά (10) ή Βιολογία (10) (για Επιστήμες Υγείας)

Χημεία (10)

- Ο.Π. Οικονομικών - Πολιτικών - Κοινωνικών κ Παιδαγωγικών Σπουδών:

Μαθηματικά κ Στοιχεία Στατιστικής (10)

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης (10) (για Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες)

ή Αρχές Φυσικών Επιστημών (10) (για Παιδαγωγικά Τμήματα)

Στοιχεία Κοινωνικών κ Πολιτικών Επιστημών (10) (για Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες)

ή Ιστορία (για Παιδαγωγικά Τμήματα)

γ. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας να είναι τουλάχιστον οχτώ (08) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (α. β. γ.) ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ

όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (β. γ.) κατά διακριτά γνωστικά αντικείμενα, ο μαθητής

παραπέμπεται σε επανεξέταση.

Η Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση των Μαθητών

Σελίδα 5

Page 7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Παράδειγμα:

Προσέξετε τους συνδυασμούς βαθμολογίας στον ακόλουθο πίνακα :

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 12 10 9 12 11 11

Νέα Ελληνική Γλώσσα 13 8 13 13 13 9

Νέα Ελληνική Λογοτεχνια 17 5 17 17 17 17

Θρησκευτικά 15 10 15 15 7 7

Ιστορία 12 10 12 9 12 9

Άλγεβρα 13 5 13 13 13 8

Γεωμετρία 11 7 11 9 11 11

Ξένη Γλώσσα

(Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά)18 10 18 18 18 18

Φυσική 12 10 12 12 12 12

Χημεία 14 7 14 14 14 14

Βιολογία 10 9 10 10 10 10

Φυσική Αγωγή 20 20 20 20 20 20

Πολιτική Παιδεία

(Οικονομια, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές

Δικαίου και Κοινωνιολογία)

16 10 16 16 16 16

Ερευνητική Εργασία 20 16 20 20 20 20

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4

Εφαρμογές Πληροφορικής 18 10 18 18 18 18

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ελληνικός και Ευρωπαϊκος Πολιτισμός

Καλλιτεχνική Παιδεία

ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.Ο. 14,7 9,8 14,5 14,4 14,1 13,3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -

ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

(ΙΙI) Ο μαθητής με ΓΜ.Ο. ≥ 10 και βαθμό στα μαθήματα με διακριτό γνωστικό αντικείμενο από τα ελληνικά < 10 : ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΌ

(Ι) Ο μαθητής με ΓΜ.Ο. ≥ 10 και βαθμό στα μαθήματα με διακριτό γνωστικό αντικείμενο από τα μαθηματικά ή τα ελληνικά ≥ 10 : ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσικές Επιστήμες

(ΙI) Ο μαθητής με ΓΜ.Ο. < 10 : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ)

(V) Ο μαθητής με ΓΜ.Ο. ≥ 10 και βαθμό σε μάθημα εκτός μαθηματικών και ελληνικών < 8 : ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΌ

(VΙ) Ο μαθητής με ΓΜ.Ο. ≥ 10 ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ στα μαθήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ με βαθμό < 10, στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ με βαθμό < 08,

στην ΑΛΓΕΒΡΑ με βαθμό < 10, ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ διότι έχει βαθμό >08.

(ΙV) Ο μαθητής με ΓΜ.Ο. ≥ 10 και βαθμό στα μαθήματα με διακριτό γνωστικό αντικείμενο από τα μαθηματικά < 10 : ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΌ, δηλαδή στη Γεωμετρία ενώ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ στο μάθημα τηε ΙΣΤΟΡΙΑΣ γιατί έχει βαθμό ≥ 08

Σελίδα 6

Page 8: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Υπενθυμίζουμε ότι στη Β΄Λυκείου έχουμε 2 Ομάδες Προσανατολισμού (Ο.Π.):

1η Ο.Π.

Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Ελληνική Γλώσσα κ Γραμματεία

•Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών:

Κοινωνιολογία - Πολιτική Επιστήμη - Οικονομική Επιστήμη

Κοινά Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα:

Αρχαία - Έκθεση - Λογοτεχνία

•Μαθηματικά:

Άλγεβρα - Γεωμετρία

•Φυσικές Επιστήμες:

Φυσική - Χημεία - Βιολογία

•Πολιτική Παιδεία:

Οικονομία - Πολιτικοί θεσμοί κ Αρχές Δικαίου - Κοινωνιολογία

•Θρησκευτικά

•Ιστορία

•Ξένη Γλώσσα

•Φυσική Αγωγή

•Ερευνητική Εργασία

•Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ

•Φιλοσοφία

2η Ο.Π.

Θετικών Σπουδών Φυσική

•Μαθηματικά

1η Ο.Π. (Γ΄Λυκείου)

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα κ Γραμματεία

•Λατινικά

• Ιστορία 3η Ο. Π. (Γ΄Λυκείου)

Οικονομικών - Πολιτικών -

Κοινωνικών κ Παιδαγωγικών Σπουδών •Μαθηματικά κ Στοιχεία Στατιστικής

•Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ή Αρχές Φυσικών Επιστημών

•Στοιχεία Κοινωνικών κ Πολιτικών Επιστημών ή Ιστορία

2η Ο.Π. (Γ΄Λυκείου)

Θετικών Σπουδών Φυσική

•Μαθηματικά ή Βιολογία

•Χημεία

Κοινά Μαθήματα Γενικής Παιδείας •Νεοελληνική Γλώσσα κ Γραμματεία

Έκθεση - Λογοτεχνία

•Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ

•Ιστορία

•Θρησκευτικά

•Ξένη Γλώσσα

•Φυσική Αγωγή Σελίδα 7

1ο Ε.Π.Ε.

Ανθρωπιστικών Σπουδών

κ Νομικές Σχολές •Νεοελληνική Γλώσσα

κ Λογοτεχνία

•Αρχαία

•Ιστορία

•Λατινικά

2ο Ε.Π.Ε.

Θετικών κ Τεχνολογικών

Επιστημών •Νεοελληνική Γλώσσα κ

Λογοτεχνία

•Μαθηματικά

•Φυσική

•Χημεία

3ο Ε.Π.Ε.

Επιστήμες Υγείας •Νεοελληνική Γλώσσα

κ Λογοτεχνία

•Βιολογία

•Φυσική

•Χημεία

4ο Ε.Π.Ε.

Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές κ

Πολιτικές Επιστήμες Νεοελληνική Γλώσσα

κ Λογοτεχνία

•Μαθηματικά

κ Στοιχεία Στατιστικής

•Αρχές Οικονομικής Επιστήμής

•Στοιχεία Κοινωνικών

κ Πολιτικών Επιστημών

5ο Ε.Π.Ε.

Παιδαγωγικών Επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα κ Λογοτεχνία

•Μαθηματικά

κ Στοιχεία Στατιστικής

•Ιστορία

•Αρχές Φυσικών Επιστημών

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΕ 90

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΕ 200

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΕ 55

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 95

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΕ 20

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΣΧΟΛΕΣ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Page 9: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Υποστηρικτικός μηχανισμός για τα ενδοσχολικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α’ Λυκείου

Page 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Υποστηρικτικός μηχανισμός για τα ενδοσχολικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α’ Λυκείου

Page 11: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Ποιοι βαθμοί ‘μετρούν’ για την εισαγωγή

στα ΑΕΙ / ΤΕΙ

• Οι βαθμοί στα τέσσερα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα

μαθήματα

• Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης (ΒΠΑ)

Σελίδα 8

Page 12: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Μέσος Όρος Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων

4

4321MO

Υπολογίζουμε τον Μέσο Όρο των Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων:

Σελίδα 9

Page 13: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Βαθμός Προαγωγής και απόλυσης (ΒΠΑ)

Πρόκειται για το βαθμό που προκύπτει από τους βαθμούς

προαγωγής και απόλυσης των τριών τάξεων του Λυκείου,

αφού αυτοί έχουν πρώτα αναπροσαρμοστεί.

Ο τύπος υπολογισμού είναι:

2

9,0*7,0*4,0*

Σελίδα 10

Page 14: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Αν κάποιος από τους βαθμούς προαγωγής ή απόλυσης

είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον ΜΟ

των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τότε

αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω ώστε να μην απέχει

πάνω από μία μονάδα από τον ΜΟ.

Περίπτωση 1

Σελίδα 11

Page 15: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Ι. Έστω μαθητής με τους ακόλουθους βαθμούς προαγωγής και απόλυσης:

και βαθμούς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 18,0

Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 17,0

Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 16,0

Μάθημα 1 12,0

Μάθημα 2 15,0

Μάθημα 3 16,0

Μάθημα 4 19,0

ΜΟ Πανελλαδικών Εξετάσεων 15,50

Σελίδα 12

Page 16: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

ΙΙ. Σύμφωνα με τον ΜΟ των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων που είναι

15,50 παρατηρούμε στον ακόλουθο πίνακα τη διαδικασία προσαρμογής:

Υπολογίζουμε τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ) ως εξής:

Προσαρμογή; Διαφορά Τελικός Βαθμός

Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 18,0 ΝΑΙ 2,5 16,50

Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 17,0 ΝΑΙ 1,5 16,50

Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 16,0 OXI 0,5 16,00

275,16

2

9,0*00,167,0*50,164,0*50,16

2

9,0*7,0*4,0*

Σελίδα 13

Page 17: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Συμπέρασμα

Άρα ο μαθητής χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στα ΑΕΙ / ΤΕΙ τους πέντε

παρακάτω βαθμούς:

Οι συντελεστές βαρύτητας δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί από το

Υπουργείο Παιδείας.

Μάθημα 1 12,0

Μάθημα 2 15,0

Μάθημα 3 16,0

Μάθημα 4 19,0

Μάθημα 5 (ΒΠΑ) 16,275

Σελίδα 14

Page 18: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Περίπτωση 2

Αν ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος

μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον ΜΟ των

Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τότε δε γίνεται

αναπροσαρμογή στους βαθμούς.

Σελίδα 15

Page 19: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Ι. Έστω μαθητής με τους ακόλουθους βαθμούς προαγωγής και απόλυσης:

και βαθμούς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 16,5

Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 16,0

Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 15,5

Μάθημα 1 12,0

Μάθημα 2 15,0

Μάθημα 3 16,0

Μάθημα 4 19,0

ΜΟ Πανελλαδικών Εξετάσεων 15,50

Σελίδα 16

Page 20: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

ΙΙ. Σύμφωνα με τον ΜΟ των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων που είναι

15,50 παρατηρούμε στον ακόλουθο πίνακα τη διαδικασία προσαρμογής:

Υπολογίζουμε τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ) ως εξής:

Προσαρμογή; Διαφορά Τελικός Βαθμός

Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 16,5 ΌΧΙ 1,0 16,50

Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 16,0 OXI 0,5 16,00

Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 15,5 OXI 0,0 15,50

875,15

2

9,0*50,157,0*00,164,0*50,16

2

9,0*7,0*4,0*

Σελίδα 17

Page 21: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Άρα ο μαθητής χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ τους

πέντε παρακάτω βαθμούς:

Συμπέρασμα

Οι συντελεστές βαρύτητας δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί από το

Υπουργείο Παιδείας.

Μάθημα 1 12,0

Μάθημα 2 15,0

Μάθημα 3 16,0

Μάθημα 4 19,0

Μάθημα 5 (ΒΠΑ) 15,875

Σελίδα 18

Page 22: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Αν κάποιος από τους βαθμούς προαγωγής ή απόλυσης

είναι μικρότερος σε σχέση με τον ΜΟ των

Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τότε

αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω το πολύ μία μονάδα

και μέχρι του ορίου του ΜΟ.

Περίπτωση 3

Σελίδα 19

Page 23: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

και βαθμούς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Ι. Έστω μαθητής με τους ακόλουθους βαθμούς προαγωγής και απόλυσης:

Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 18,0

Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 16,5

Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 13,8

Μάθημα 1 17,0

Μάθημα 2 15,0

Μάθημα 3 17,0

Μάθημα 4 19,0

ΜΟ Πανελλαδικών Εξετάσεων 17,00

Σελίδα 20

Page 24: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

ΙΙ. Σύμφωνα με τον ΜΟ των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων που είναι

17,00 παρατηρούμε στον ακόλουθο πίνακα τη διαδικασία προσαρμογής

Υπολογίζουμε τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ) ως εξής:

Προσαρμογή; Διαφορά Τελικός Βαθμός

Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 18,0 ΌΧΙ 1,0 18,00

Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 16,5 NAI -0,5 17,00

Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 13,8 NAI -3,2 14,80

210,16

2

9,0*80,147,0*00,174,0*00,18

2

9,0*7,0*4,0*

Σελίδα 21

Page 25: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Άρα ο μαθητής χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ τους πέντε

παρακάτω βαθμούς

Συμπέρασμα

Οι συντελεστές βαρύτητας δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί από το

Υπουργείο Παιδείας.

Μάθημα 1 17,0

Μάθημα 2 15,0

Μάθημα 3 17,0

Μάθημα 4 19,0

Μάθημα 5 (ΒΠΑ) 16,210

Σελίδα 22

Page 26: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

• Αξονικό σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση του

ΒΠΑ είναι τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

• Όμως το σύστημα επιβραβεύει ή τιμωρεί τον μαθητή

για τη συνέπεια του σε όλο το εύρος των μαθημάτων

Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, ενώ

υποχρεώνει τον καθηγητή του Λυκείου να κάνει όσο το

δυνατόν πιο αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών.

• Παρακολουθήστε το ακόλουθο παράδειγμα:

Ανακεφαλαίωση

Σελίδα 23

Page 27: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Έστω δύο μαθητές με την ακόλουθη επίδοση στις τρεις τάξεις του Λυκείου:

Μάθημα 1 20,0

Μάθημα 2 20,0

Μάθημα 3 20,0

Μάθημα 4 20,0

και την ακόλουθη άριστη επίδοση στις γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 14,0 Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 18,0

Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 15,0 Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 17,0

Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 13,0 Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 19,0

Μαθητής (Χ) Μαθητής (Υ)

Παράδειγμα 1

Σελίδα 24

Page 28: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Οι βαθμοί για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ διαμορφώνονται ως εξής:

Μάθημα 1 20,0

Μάθημα 2 20,0

Μάθημα 3 20,0

Μάθημα 4 20,0

Μάθημα 5 (ΒΠΑ) 14,90

Μαθητής (Χ)

Μάθημα 1 20,0

Μάθημα 2 20,0

Μάθημα 3 20,0

Μάθημα 4 20,0

Μάθημα 5 (ΒΠΑ) 19,10

Μαθητής (Υ)

Παρατηρούμε ότι το σύστημα τιμωρεί τον Μαθητή (Χ) παρά το γεγονός

πως είναι άριστος στα μαθήματα Προσανατολισμού, γιατί αδιαφόρησε

για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, ενώ επιβραβεύει τον Μαθητή (Υ) που

παρουσίασε εξαιρετική επίδοση σε όλα.

Άρα ο (Χ) χάνει την εισαγωγή στις υψηλόβαθμες σχολές.

Σελίδα 25

Page 29: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Έστω δύο μαθητές με την ακόλουθη επίδοση στις τρεις τάξεις του Λυκείου:

Παράδειγμα 2

Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 18,0

Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 14,0

Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 13,0

ΜΟ Πανελλαδικών Εξετάσεων 16

Μάθημα 5 (ΒΠΑ) 14,950

Μαθητής (Χ)Βαθμός Προαγωγής Α' Λυκείου 18,0

Βαθμός Προαγωγής Β' Λυκείου 18,0

Βαθμός Απόλυσης Γ' Λυκείου 18,0

ΜΟ Πανελλαδικών Εξετάσεων 13,5

Μάθημα 5 (ΒΠΑ) 14,500

Μαθητής (Υ)

M.O ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 16

Μάθημα 1 18 Μάθημα 2 14 Μάθημα 3 17 Μάθημα 4 15

Μάθημα 1 18 Μάθημα 2 09 Μάθημα 3 14 Μάθημα 4 13

M.O ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 13,5

Οι βαθμοί για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ διαμορφώνονται ως εξής:

Μάθημα 1 18

Μάθημα 2 14

Μάθημα 3 17

Μάθημα 4 15

Μάθημα 5 (ΒΠΑ) 14,950

Μαθητής (Χ)

Μάθημα 1 18

Μάθημα 2 09

Μάθημα 3 14

Μάθημα 4 13

Μάθημα 5 (ΒΠΑ) 14,500

Μαθητής (Υ)

Παρατηρούμε ότι το σύστημα επιβραβεύει τον Μαθητή (Χ) γιατί έχει καλύτερο

Μ.Ο στα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων από τον Μαθητή (Υ). Σελίδα 26

Page 30: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

Σας ευχαριστούμε

για την προσοχή σας!

Page 31: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 - 2015 · 4. Πολιτική Παιδεία (3): 1. Ελληνική Γλσσα (6): Οικονομία Αρχαία (2) Πολιτικοί

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ

Μαρμαρά 7-9, Σταμάτα Τηλ: 2108144137-8

Fax: 2108144139 Email: [email protected]

Web: www.othisi.gr F: www.facebook/othisi.school.com

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΘΗΣΗ Χαϊμαντά 5-7, Μαρούσι

Τηλ: 2106143812-3 Fax: 2108061353

Email: [email protected] Web: www.othisi.gr