ΥΛΗ ΑΡΧΑΪΩΝ...

of 18 /18

Embed Size (px)

Transcript of ΥΛΗ ΑΡΧΑΪΩΝ...

 •    ΥΛΗ  ΑΡΧΑΪΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ: Β  Α. Από το βιβλίο «Ρητορικά κείμενα Β θεωρητικής κατεύθυνσης»  Εισαγωγή:  σελ. 12‐13 (ρητορεία και σοφιστική),  σελ. 15‐20  (Ε Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου, ΣΤ Τα μέρη του ρητορικού λόγου),  σελ.79‐80.  Β. Από το ρητορικό λόγο του Λυσία «Υπέρ Μαντιθέου» οι παρακάτω παράγραφοι: && 4‐8,  && 9‐13,  && 18‐19,  && 20‐21  Β. Αρχαία Ελληνική  Θεματογραφία: Πεζό κείμενο, αττικής διαλέκτου, άγνωστο.  Γραμματική:   όλη η ύλη που περιέχεται στα σχολικά εγχειρίδια της γραμματικής και του εγχειριδίου γλωσσικής διδασκαλίας, εκτός από τη συζυγία των ρημάτων σε μι/μια.   Συντακτικό: όλη η ύλη που περιέχεται στο σχολικό εγχειρίδιο του συντακτικού και στο εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας εκτός από τις ενότητες: Πλάγιος λόγος και μετατροπή των μετοχών σε προτάσεις.     Η καθηγήτρια:  Μαργαριτάκη  Β.                                

 • 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016‐17 

  ΤΑΞΗ Β΄ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

  ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1: Παρ. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. 

                            ΣΕΛΙΔΕΣ: 13‐14. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2: Α. Παρ.  2.2.4, 2.2.5, 2.5, 2.8. 

                            ΣΕΛΙΔΕΣ:30, 35‐36, 41‐42. 

                           Β. Παρ. 2.2, 2.3, 2.4. 

                            ΣΕΛΙΔΕΣ:49‐56. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3: Παρ. 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3. 

                            ΣΕΛΙΔΕΣ: 71‐72, 77‐82. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4: Β. Παρ. 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 

                          ΣΕΛΙΔΕΣ: 112, 114‐119, 121‐123. 

   

  Η  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ 

   

 • Υλη Βιολογίας Β΄ Λυκείου 

  Εντός Ύλης 

  ΚΕΦ 1 

  Σελ 20 Γενικά στοιχεία 

  Σελ 22‐25 Πρωτεΐνες 

  Σελ 28‐32 Νουκλεϊκά οξέα  

  Σελ 37 Φωσφολιπίδια 

  ΚΕΦ 2 

  Σελ 47 Μέγεθος κυττάρων  

  Σελ 48‐52 Εκτός η μεταφορά ιόντων αντλία Να‐Κ 

  Σελ 60‐65 (εκτός υπεροξειδιοσώματα και κενοτόπια) 

  ΚΕΦ 3 

  Σελ 82‐85 

  ΚΕΦ 4 

  Σελ 123‐129 ( εκτός η χρωματίνη και το χρωμόσωμα) 

  Σελ 138 (βιολογική σημασία Μίτωσης) 

  Σελ 144 (βιολογική σημασία Μείωσης) 

   

   

   

   

 • Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

  ΥΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: σελ. 8-10

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 2η; σελ. 13-16

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: σελ. 18-19

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: σελ. 24-26

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: σελ. 32

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: σελ. 35-39

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: σελ. 60-64

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: σελ.79-85

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: σελ. 116-119

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: σελ. 121- 122

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: σελ. 124- 127

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: σελ. 141-146

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: σελ. 152- 153

  - ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: σελ. 163- 165

  Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  Π.Δ. ΚΑΡΤΑΛΟΥ

  1

 • ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Εξεταστέα ύλη περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2017

  Εντός εξεταστέας ύλης οι παράγραφοι ανά κεφάλαιο:

  Κεφ.1: 1-1, 1-2 και 1-3 (σελίδες 8-18) Κεφ.2: 2-1 μέχρι και 2-7 (σελίδες 39-57)

  Κεφ.3: 3-2 και 3-3 (σελίδες 71-75)

  Κεφ.4: 4-5 μέχρι και 4-9 (σελίδες 102-108) Κεφ.5: 5-8 (σελ. 158-161), 5-12, 5-13 (σελ. 175-179)

  Οι καθηγητές Κωστόπουλος Θεόδωρος

  Λυκούρας Φώτης

 • ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ 8.

  § 8.2 χωρίς απoδείξεις ……………………………………………………………………………………………… ΚΕΦ 9.

  § 9.1 – 9.2

  § 9.4 χωρίς αποδείξεις ..................................................................................................................................... ΚΕΦ 10.

  § 10.1 – 10.2 - 10.3

  § 10.4 – 10.5 χωρίς τις αποδείξεις ..................................................................................................................................... ΚΕΦ 11.

  § 11.1

  § 11.2 , χωρίς αποδείξεις

  § 11.3

  § 11.4 – 11.5 – 11.6 – 11.7 , χωρίς αποδείξεις

 •    Εξεταστέα ύλη ιστορίας Β λυκείου 2017‐05  Κεφ. I. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν.  

  Σελ. 12‐14, Ενότητα 2β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2γ. εξελληνισμός του κράτους. Σελ. 17‐18, Ενότητα 4. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους από: «Οι αραβικές κατακτήσεις έθεσαν                       τέρμα……μικρασιατικών πληθυσμών» Σελ. 19‐21, Ενότητα 5. Εικονομαχία Σελ. 26‐28, Ενότητα 8β, Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 8γ, Το πρόβλημα των δυο αυτοκρατοριών.   Κεφ. II. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της εικονομαχίας ως το σχίσμα των δυο εκκλησιών (843‐1054)  

  Σελ. 36‐37, Ενότητα 3. Κοινωνία, 3γ. Η κοινωνία του χωριού και η πάλη κατά των δυνατών. Σελ. 45‐46, Ενότητα 5στ. Το σχίσμα μεταξύ των δυο εκκλησιών. Σελ. 48‐49, Ενότητα 7. Κοινωνία και οικονομία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας.   Κεφ.III. Από το σχίσμα των δυο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1054‐1204)  

  Σελ. 53‐54, Ενότητα 2β. Ο στρατός και ο θεσμός της πρόνοιας Σελ. 59‐61, Ενότητα 5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη  α. Ο πληθυσμός  και η γεωργία β. οι πόλεις Σελ.65, Ενότητα 7α. Οι αιτίες Σελ.68‐69, ενότητα 7ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους.   Κεφ.IV. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204‐1453). Ο ύστερος μεσαίωνας στη Δύση.  

  Σελ. 85‐87, Ενότητα 7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης.   Κεφ. VI. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των νέων χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453‐1648)  

  Σελ. 115‐119, Ενότητα 2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός Σελ. 120‐121, Ενότητες 3α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων και 3β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοϊα Σελ. 124‐126, Ενότητα 3ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις. Σελ. 127‐129. Ενότητες 4α. Η ρωμαϊοκαθολική εκκλησία σε κρίση και 4β. Η Μεταρρύθμιση του Λούθυρου.   Κεφ. VII. Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) εως το συνέδριο της Βιέννης (1815)  

  Σελ. 160‐166, Ενότητα 1. Ο Διαφωτισμός. Σελ. 167‐197, Ενότητα 2. Οι οικονομικές εξελίξεις: α. Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης.   Οι καθηγήτριες Σαρρή Καλλιόπη Μαργαριτάκη Βαϊα        

 • ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΟΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

  ΚΕΦ 1.

  § 1.3 χωρίς τις αποδείξεις σελ 22 και χωρίς την απόδειξη σελ 24

  § 1. 4 χωρίς τις αποδείξεις σελ 31 και σελ 36-37

  § 1.5 χωρίς την απόδειξη σελ 42 και χωρίς την υποπαράγραφο προβολή διανύσματος σε διάνυσμα.

  ΚΕΦ 2.

  § 2.1

  § 2.2 χωρίς την απόδειξη σελ 66

  § 2.3 μόνο οι τύποι ΚΕΦ 3.

  § 3.1 χωρίς την υποπαράγραφο παραμετρικές εξισώσεις κύκλου

  § 3.2 μόνο ο ορισμός και οι τύποι ……………………………………………………………………………………

 •       Εξεταστέα ύλη στη νεοελληνική γλώσσα  Τάξη: Β Η είδηση και το σχολείο  σελ. 14‐30 Η οργάνωση της είδησης  σελ.32‐68 Βιογραφικά είδη   σελ.71‐135 Οργάνωση του λόγου  με ορισμό και διαίρεση   σελ.226‐233 Σημειώσεις από το γραπτό και προφορικό λόγο    σελ.240‐259  Περίληψη   σελ. 262‐286    Οι καθηγήτριες Σαρρή Καλ. Μαργαριτάκη  Β. Δήμου  Ευστ. Καρτάλου  Π. 

 •       Εξεταστέα ύλη κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Β’ Λυκείου 2016‐2017 1. Το μοιρολόγι της φώκιας               Αλ. Παπαδιαμάντης 2. Η τιμή και το χρήμα                       Κ. Θεοτόκης 3. Τα χταποδάκια                               Μ. Καραγάτσης 4. Επί ασπαλάθων                             Γ. Σεφέρης 5. Μυστική παπαρούνα                  Στ. Μυριβήλης 6. Το άξιον εστί                                 Οδ. Ελύτης 7. Αμάξι στη βροχή                          Τ. Άγρας      Οι καθηγήτριες Σαρρή Καλλιόπη Καρτάλου Παρασκευή Δήμου Ευσταθία Μαργαριτάκη Βαϊα                               

 • 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016‐17 

  ΤΑΞΗ Β΄ 

  ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1: Παρ. 1.6, 1.6.1, 1.6.2.,1.7, 1.7.1, 1.7.2,1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.9,    

                            1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 

                            ΣΕΛΙΔΕΣ: 18‐26. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2: Παρ.2.1,2.2, 2.4, 2.4.1,2.4.2, 2.6. 

                            ΣΕΛΙΔΕΣ:30‐33,36‐37, 40‐41. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παρ. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4. 

                          ΣΕΛΙΔΕΣ:48‐55. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4: Παρ. 4.2.3,4.2.4,  4.3. 

                            ΣΕΛΙΔΕΣ: 62‐63, 66‐68. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Παρ. 5.6, 5.6.1, 5.6.2. 

                           ΣΕΛΙΔΕΣ:82‐84. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Παρ. 6.6, 6.7. 

                           ΣΕΛΙΔΕΣ:99‐102. 

   

  Η  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ 

   

 • 1  

  ΤΑΞΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ (Β’) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ : ΟΥΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ Το σύμβολο της Πίστεως (Παράθεση κειμένου) 4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού 6. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον»; 9. Αρχή και πορεία του κόσμου 10 Ο άνθρωπος στο αρχικό του μεγαλείο 23. Το φαινόμενο της αθεΐας 25. Ελληνισμός και Χριστιανισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ 27. Η αρχαία ελληνική θρησκεία 28. Τα αφρικανικά θρησκεύματα 29. Ο Ιουδαϊσμός 30. Το Ισλάμ (Α) 31. Το Ισλάμ (Β) 32. Ο Ινδουισμός Α’ 34. Η Γιόγκα 35. Ο Βουδισμός 36. Η κινεζική θρησκεία και οι σελίδες 11 – 18, 27 – 34, 37 – 46, 55 – 64, 187 – 195, 205 – 211, 221 – 262, 272 – 299

 • 2o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ    

  XHMEIA Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ σχολ. έτους 2016‐17 

  1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  §1.1. σελ 10 (από ‘Γιατί ό άνθρακας ξεχωρίζει’), σελ 11  

  §1.2.  σελ 11 ‐15. (από τον πίνακα 1.3 όχι τους κορεσμένους μονοαιθέρες) 

  §1.3. σελ 15‐19 (εξαιρείται η ονοματολογία αιθέρων και εστέρων) 

  §1.4.  σελ  19‐22  (παραδείγματα  ισομερών  που  περιέχουν  μέχρι  4  άτομα  άνθρακα  ‐  εξαιρείται  η συντακτική ισομέρεια αιθέρων‐αλκοολών) 

  2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  § 2.1. σελ 39, σελ 40‐41 (ορισμός πετρελαίου, σχηματισμός πετρελαίου και διύλιση πετρελαίου), σελ 43 (εκτός από τη χημική αντίδραση της πυρόλυσης της βενζίνης) 

  §2.2. σελ 44 

  §2.3. σελ 45, σελ 46 (εκτός από την τετραεδρική διάταξη των αλκανίων και παρασκευές), σελ 47 (εκτός από ‘παρασκευές’ και ‘φυσικές ιδιότητες’), σελ 48, σελ 49 (μόνο το παράδειγμα 2.1), σελ 50 

  §2.5.   σελ 53‐54  (εκτός από  ‘προέλευση – παρασκευές’ και  ‘φυσικές  ιδιότητες’), σελ 55, σελ 56    (εκτός από τον πίνακα της ενότητας ‘πολυμερισμός’), σελ 57 (εκτός από τις ‘χρήσεις αλκενίων και αιθυλενίου’), σελ 58‐59 

  §2.6.  σελ  60‐61  (εκτός  από  ‘προέλευση  –  παρασκευές’,  ‘παρασκευές  ακετυλενίου’  και  ‘φυσικές ιδιότητες’), σελ 62 (εκτός από τη χημική ιδιότητα ‘πολυμερισμός’ και το σχηματισμό χαλκοακετυλενιδίου στην ιδιότητα δ. Αντιδράσεις όξινου υδρογόνου). 

  3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  Εισαγωγή. σελ 87 

  §3.1. σελ 88 (εκτός από τα εμπειρικά ονόματα) 

  §3.2.  σελ 89, σελ 90, σελ 91 (εκτός από ‘γ. ειδικές μέθοδοι παρασκευής μεθανόλης’), σελ 92 (εκτός από ‘φυσικές  ιδιότητες’),  σελ  93  (εκτός  από  τη  χημική  ιδιότητα  ‘δ.  Αφυδάτωση’),  σελ  94  (μόνο  η  χημική ιδιότητα ‘ε. Αντίδραση με δραστικά μέταλλα’)   

  4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  Εισαγωγή. σελ 110 (εκτός του πίνακα, σελ 111 (όχι τα εμπειρικά ονόματα) 

  §4.1. σελ 112 (εκτός από τα κοινά ονόματα του πίνακα 4.1, μόνο το μυρμηκικό και το οξικό οξύ), σελ 113 (μόνο η δεύτερη βιομηχανική παρασκευή που αφορά το ξίδι), σελ 114  (εκτός από  ‘φυσικές  ιδιότητες’), σελ 115 (εκτός από τις χρήσεις του οξικού οξέος στη βιομηχανία από την ενότητα ‘Χρήσεις’)  

   

  Algebra-BArxaia-Gen-Paideias-BArxaia-Prosanatolismoy-BBasikes-Arxes-Koinwnikwn-Episthmwn-BBiologia-BEisagwgh-Ypologist-BFilosofia-BFysikh-B-Gen-PaideiasFysikh-Prosanatolismou-BGeometria-BIstoria-BKallitexnika-B-gia-kat-idian-didaxthentesMathimatika-Prosanatolismou-BNeoell-Glwssa-BNeoell-Logotexnia-BPolitikh-Paideia-BThriskeytika-BXhmeia-B