ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»...

of 57 /57
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ليونانية الغة ال منولىتي ا كلماμε υποστήριξη στα Αραβικά العربيةلغة بال دعم مع

Embed Size (px)

Transcript of ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»...

Page 1: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

كلماتي األولى من اللغة اليونانية

με υποστήριξη στα Αραβικά

مع دعم باللغة العربية

Page 2: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

2

«ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποτελούν ευγενική χορηγία του Ερευνητικού Κέντρου

«Αθηνά» με στόχο να διευκολύνει την πρώτη επαφή των αραβόφωνων προσφύγων με

την ελληνική γλώσσα.

Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν την ελληνική αλφάβητο,

λέξεις του βασικού λεξιλογίου και εκφράσεις, μέχρι να εκπονηθούν ειδικά εγχειρίδια και

βοηθήματα που θα αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των

αναγκών τους για επικοινωνία στα Ελληνικά .

Επιμέλεια: Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού

Μετάφραση στα Αραβικά: Κατερίνα Ελ-Ράχεμπ, Αλ Φαντέλ Γασσάν

Αθήνα 2016

Page 3: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΟ /alfavito األبجدية الحروف ........................................................................................................... 5

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / sinðiazmi ɣramaton / 10 ........................................ الحروف المركبة

ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / vasiko leksiloʝio / األساسية 13 ................................................................. المفردات

1. ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ / laxaniká ce frúta / 13 ........................................ الخضروات والفواكه

2. ΖΩΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ / zόa pu zún kondá stus anθrόpus /

.اإلنسان مع تعيش حيوانات .................................................................................................................................. 15

3. ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ /aʝria zόa/ .برية حيوانات ............................................................................................... 17

4. ΡΟΥΧΑ /rúxa/ .ومالبس ثياب ................................................................................................................ 20

5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ /pexniðʝa/ .ألعاب ..................................................................................................... 22

6. ΜΠΑΝΙΟ /báɲio/ .الحّمام ................................................................................................................. 24

7. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ /meri tu somatos/ .الجسم أجزاء .................................................... 26

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ /epang΄elmata/ .ِمهَن ................................................................................ 28

9. ΟΧΗΜΑΤΑ /oximata/ .نقل ووسائط عربات ..................................................................................... 30

10. ΦΑΓΗΤΑ /faʝita/ .أطعمة ............................................................................................................... 32

11. ΦΥΣΗ /fisi/ .طبيعة .......................................................................................................................... 34

12. ΣΠΙΤΙ /spiti/ .البيت ............................................................................................................................. 36

13. ΚΟΥΖΙΝΑ /kuzina/ .المطبخ .................................................................................................... 38

14. ΧΡΩΜΑΤΑ /xromata/ األلوان. .......................................................................................................... 40

15. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ /kaθimerines ðrastiriotites/ .يومية نشاطات

........................................................................................................................................................................... 42

16. ΑΡΙΘΜΟΙ / ariθmi/ 44 ................................................................................................................. األرقام

17. ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ /imeres tis evðomaðas/46 ....................................... أيام األسبوع

18. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ /ikoʝenia/ 46 ...................................................................................................... عائلة

19. ΩΡΑ /ora/ 47 ............................................................................................................................... الوقت

20. ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ /epoxes ce mines/ وأشهر فصول .......................................................... 48

ΤΟ ΡΗΜΑ «ΕΙΜΑΙ» / ................................................................................................... 49/ الكون وفعل /الضمير

) أملك: الملك فعل /لدي ( عندي ΤΟ ΡΗΜΑ «ΕΧΩ» / ......................................................................................... 49

ΤΟ ΡΗΜΑ «ΜΕΝΩ»/ ............................................................................................................ 49 أقيم ، أسكن فعل

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ/ ..................................................................................................................... 50 أداة التعريف

ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ/ ................................................................................................................................. 51 النكرة

سماءاأل ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ / ..................................................................................................... 51 تصريف

Αρσενικά ουσιαστικά / ذكرةم 51 ...................................................................................................... أسماء

Θηλυκά ουσιαστικά / 52 ........................................................................................................... أسماء مؤنثة

Ουδέτερα ουσιαστικά / األسماء المحايدة ................................................................................................. 52

Page 4: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

4

ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ/ ........................................................... 53 النطق في الصوتي المقطع إشباع عالمة

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ/ ...................................................................................... 54 األحاديث اليومية

Page 5: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

5

ΑΛΦΑΒΗΤΟ /alfavito الحروف األبجدية

الحرف

(كبير وصغير )

اسم

الحرف

1النطق

مثال

Α, α άλφα /a/ أ

أسد

αεροπλάνο /aeropláno/

طائرة

Β, β βήτα /v/-

فيديو

نوفمبر

βιβλίο /vivlίo/كتاب

Γ, γ γάμα /ɣ/غ

غدا

γάτα /ɣáta / قطة

/ ʝ / يا

ياسمين

γιαγιά / ʝaʝá/ جدة

/i/ أو /e/ تلفظ بشكل مختلف عندما تكون قبل κ, γ, χ

و بشكل آخر عندما تكون قبل /a/, /o/, /u/ أو حرف ساكن 1

Page 6: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

6

Δ, δ δέλτα / ð /ذ

ذهب

δίσκος /ðίskos/

صينية

Ε, ε έψιλον /e/ي

ذيل

ελέφαντας /eléfandas/

فيل

Ζ, ζ ζήτα /z/ز

زمرد

ζέβρα /zévra/

الزرد حمار

Η, η ήτα / i/ ي

النيل

ημερολόγιο /imerolόjio/

تقويم

Θ, θ θήτα /θ/ ث

ثوم

θρανίο /θranío /

مقعد

Ι, ι γιώτα / i/ي

يوناني

ινδιάνος /inðiános/

هندي أمريكا

Page 7: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

7

Κ, κ κάπα / k/ك

κάλτσα /káltsa/جورب

/c/ ك

بكتا

κερί /cerί/

شمعة

Λ, λ λάμδα / l/ ل

ليمون

λεμόνι /lemόni/

ليمون

/ʎ/ ل

لون

ήλιος /ίʎos / شمس

Μ, μ μι / m/م

مربى

μαργαρίτα /marγaríta /

أقحوان

Ν, ν νι / n/ن

نار

νοσοκόμα /nosokόma/

ممرضة

Page 8: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

8

/ɲ/ ن

Εννιά /eɲá/ رقم تسعة

9 Ξ, ξ ξι / ks/-

العكس

ξίφος /ksίfos/ سيف

Ο, ο όμικρον / o/و

أم

ομπρέλα /ombréla/ مظلة

Π, π πι / p/-

παγωτό / paγotó /

أيس كريم

Ρ, ρ ρο / r/ر

رمل

ρινόκερος /rinόceros/

الكركدن

Σ, σ σίγμα / s/س

سمراء

σαλάμι /salámi/2

سجق

2 Πατέρας مثاال : ς عندما يكون في الكلمة نهاية ,يكون σ حرف

Page 9: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

9

Τ, τ ταυ / t/ت

تفاحة

τετράδιο /tetráðio/

كراس

Υ, υ ύψιλον / i/ ي

يوناني

υπογραφή /ipoγrafí /

توقيع

Φ, φ φι /f/ف

فواكه

φρυγανιά /friγaɲá/

خبز محمص

Χ, χ χι /x/خ

خاتم

χτένα /xténa/ مشط

/ç/ خ

خير

χέρι /çéri/ يد

Ψ, ψ ψι /ps/-

بس

جبس

ψαλίδι /psalίði/ مقص

Ω, ω ωμέγα / o/ و

أزر

موز

ώμος /όmos/ كتف

Page 10: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

10

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / sinðiazmi ɣramaton / الحروف المركبة

الحروف

المركبة

3 النطق

مثال

αι /e/ ي

ليل

(ألِف مع إمالة نحو الياء)

παιδίατρος /peðίatros/ فال طبيب أط

αϊ /αι/ يأ

أين

αϊτός /aitόs/ نسر

3

(α, ε, η, ι, ο, υ, ω) عندما تكون قبل حروف العلة /av/ تلفظ αυ

γ, δ, λ, μ, ν, ρ: أو الحروف الساكنة التالية

κ, π, τ, χ, θ, σ,ξ: عندما تكون قبل الحروف الساكنة التالية /af/ تلفظ αυ

(α, ε, η, ι, ο, υ, ω) عندما تكون قبل حروف العلة /ev/ تلفظ ευ β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ أو الحروف الساكنة التالية

κ, π, τ, χ, φ, θ, σ, ξ, ψ:عندما تكون قبل الحروف الساكنة التالية /ef/ تلفظ ευ

/i/ أو /e/ تلفظ بشكل مختلف عندما تكون قبل γγ/γκ

و بشكل آخر عندما تكون قبل /a/, /o/, /u/ أو حرف ساكن

Page 11: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

11

οι

/ i/ ي

يوناني

σκοινί /scinί/ حبل

ει / i/ ي

يوناني

μάγειρας /mάjiras/ طباخ

ου / u / و

النور

γουρούνι /γurúni/ خنزير

αυ / av/

آڤ

ταύρος / távros / ثور

αυ / af / آف

آالف

αυτοκίνητο /aftocίnito/ سيارة

ευ / ef / إف

افتتح

ευχή /efçί/ أمنية

Page 12: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

12

ευ /ev/-

ڤإ

ευρώ /evrό/ اليورو

γγ /g /نج

جمل

(جيم مصرية)*

αγγούρι /a(ŋ)gúri/ خيار

/ g΄/ ج

بنج

(جيم مصرية)*

άγγελος /áng΄elos/ مالك

γκ

/g/ ج

جمل

(جيم مصرية)*

γκρι /gri/ رمادي

/ g΄/ ج

بنجر

(جيم مصرية)*

άγκυρα /áng΄ira/ مرساة

μπ / b /ب

باب

μπανάνα /banána/ موز

Page 13: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

13

ντ / d /د

ديك

αντηλιακό /andiliakό/

مستحضر واق من الشمس

τσ / ts /تس

اتسالي

τσαγιέρα /tsaʝéra/ إبريق الشاي

τζ / tz / ت ز τζάκι /dzáci/ موقد

ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / vasiko leksiloʝio / المفردات األساسية

1. ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ / laxaniká ce frúta / الخضروات والفواكه

i domáta/ η ντομάτα/ الطماطم

to portokáli/ το πορτοκάλι/ البرتقال

to cerási/ το κεράσι/ الكرز

Page 14: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

14

i banána/ η μπανάνα/ الموز

i patáta/ η πατάτα/ البطاطس

to marύli/ το μαρούλι/ الخس

to karpúzi/ το καρπούζι/ البطيخ

i piperʝá/ η πιπεριά/ الفلفل

to lemόni/ το λεμόνι/ الليمون

to kremίði/ το κρεμμύδι/ البصل

to stafίli/ το σταφύλι / العنب

Page 15: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

15

، الكمثرىاألجاص /to axláði/ το αχλάδι

to pepόni/ το πεπόνι/ البطيخ األصفر

i fráula / η φράουλα/ الفراولة

to aŋgúri/ το αγγούρι/ الخيار

to mίlo/ το μήλο/ التفاح

2. ΖΩΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ / zόa pu zún kondá stus

anθrόpus / اإلنسان مع تعيش حيوانات. i γáta/ η γάτα/ القطة

Page 16: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

16

o scίlos/ ο σκύλος/ الكلب

i katsίka / η κατσίκα/ العنزة

to prόvato/ το πρόβατο/ الخروف

to áloγo/ το άλογο/ الحصان

o kόkoras/ ο κόκορας/ الديك

to kunéli/ το κουνέλι/ األرنب

i aʝeláða/ η αγελάδα/ البقرة

Page 17: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

17

i kόta/ η κότα/ الدجاجة

i pápʝa / η πάπια / البطة

to γurúni/ το γουρούνι/ خنزيرال

o γáiðaros/ ο γάιδαρος/ الحمار

3. ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ /aʝria zόa/ .حيوانات برية

to ʎondári/ το λιοντάρι/ األسد

o eléfandas/ ο ελέφαντας/ الفيل

Page 18: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

18

o krokόðilos / ο κροκόδειλος/ التمساح

to eláfi/ το ελάφι/ الغزال

i arkúða/ η αρκούδα/ الدب

o lίkos/ ο λύκος/ الذئب

o ipopόtamos/ ο ιπποπόταμος/ فرس النهر

i kamilopárðali/ η καμηλοπάρδαλη/ الزرافة

Page 19: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

19

i alepú/ η αλεπού/ الثعلب

i zévra/ η ζέβρα/ حمار الزرد

o rinόceros/ ο ρινόκερος/ وحيد القرن

i tíγri/ η τίγρη/ النمر

o piŋguínos/ ο πιγκουΐνος/ البطريق

i kukuváʝa/ η κουκουβάγια/ البومة

Page 20: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

20

o karxarίas/ ο καρχαρίας/ سمك القرش

to ðelfίni/ το δελφίνι/ الدلفين

4. ΡΟΥΧΑ /rúxa/ .ثياب ومالبس

ta papútsia/ τα παπούτσια/ الحذاء

to paltό/ το παλτό/ المعطف

i zacéta/ η ζακέτα/ السترة

to fόrema/ το φόρεμα/ الثوب

to pukámiso/ το πουκάμισο/ القميص

Page 21: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

21

to kapélo/ το καπέλο/ القبعة

i káltses/ οι κάλτσες/ الجوارب

ta ɣándʝa/ τα γάντια/ القفازات

i zόni/ η ζώνη/ الحزام

i fústa/ η φούστα/ التنورة

i blúza/ η μπλούζα/ البلوزة

i fόrma/ η φόρμα/ لباس الرياضة

i bόtes/ οι μπότες/ األحذية الرياضية

Page 22: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

22

to pandelόni/ το παντελόνι/ السروال

ta ʝaʎá/ τα γυαλιά/ النظارات

o skúfos/ ο σκούφος/ القلنسوة

5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ /pexniðʝa/ .عابأل

i kúɲa/ η κούνια/ األرجوحة

i trambála/ η τραμπάλα/ المزلقة

i kúkla/ η κούκλα / الدمية

to skáci/ το σκάκι/ الشطرنج

Page 23: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

23

i bála/ η μπάλα/ الكرة

to trabolίno/ το τραμπολίνο/ الترامبليون

i sfirίxtra/ η σφυρίχτρα/ الصفارة

to balόni/ το μπαλόνι/ البالون

to aftocinitáci/ το αυτοκινητάκι / السيارة

to poðίlato/ το ποδήλατο/ الدراجة

to patίni/ το πατίνι/ السكوتر

Page 24: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

24

ta tuvláca/ τα τουβλάκια/ اللبنات البالستيكية

i racéta/ η ρακέτα/ المضرب

to baláci/ το μπαλάκι/ الكريات الصغيرة

to pazl/ το παζλ/ األلغاز

6. ΜΠΑΝΙΟ /báɲio/ .ام الحم

i oðondόvurtsa/ η οδοντόβουρτσα/ فرشاة األسنان

i xténa/ η χτένα/ المشط

to sfugári/ το σφουγγάρι/ اإلسفنجة

Page 25: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

25

i petséta/ η πετσέτα/ المنشفة

to sapúni/ το σαπούνι/ الصابونة

i baɲéra/ η μπανιέρα/ المغطس

i oðondόkrema/ η οδοντόκρεμα/ معجون األسنان

to burnúzi/ το μπουρνούζι/ البٌرنس

o niptίras/ ο νιπτήρας/ ةالمغسل

i lekáni tualétas/ η λεκάνη (τουαλέτας)/ المرحاض

Page 26: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

26

to xartί tualétas/ το χαρτί τουαλέτας/ ورق الصحة

i vúrtsa/ η βούρτσα/ الفرشاة

7. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ /meri tu somatos/ .أجزاء الجسم

to cefáli/ το κεφάλι/ الرأس

i mίti/ η μύτη/ األنف

to aftί/ το αφτί/ األذن

to çéri/ το χέρι/ اليد

to pόði/ το πόδι/ القدم

Page 27: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

27

to máti/ το μάτι/ العين

to stόma/ το στόμα/ الفم

to ðáxtilo/ το δάχτυλο/ اإلصبع

to ɣόnato/ το γόνατο/ الركبة

to mustáci / το μουστάκι/ الشوارب

to frίði/ το φρύδι/ واجبالح

i pláti/ η πλάτη/ هرالظ

i ɣlόsa/ η γλώσσα/ لسان ال

Page 28: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

28

o όmos/ ο ώμος/ الكتف

to ðόndi/ το δόντι/ السن

ta maʎá/ τα μαλλιά/ الشعر

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ /epang΄elmata/ .ِمهَن

i ðaskála/ η δασκάλα/ المعلمة

o traɣuðistίs/ ο τραγουδιστής/ المغني

o aɣrόtis/ ο αγρότης/ الفالح

o boʝadzίs/ ο μπογιατζής/ الدهان

Page 29: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

29

o taksidzίs/ ο ταξιτζής/ سائق التكسي

o máɣiras/ ο μάγειρας/ الطباخ

i servitόra/ η σερβιτόρα/ النادلة

i ʝatrόs/ η γιατρός/ الطبيبة

o pilόtos/ ο πιλότος/ الطيار

o troxonόmos/ ο τροχονόμος/ شرطي السير

o pirozvéstis/ ο πυροσβέστης/ رجل اإلطفاء

Page 30: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

30

i xoréftria/ η χορεύτρια/ الراقصة

9. ΟΧΗΜΑΤΑ /oximata/ . عربات ووسائط نقل

القطار /to tréno/ το τρένο

to aftocίnito/ το αυτοκίνητο/ السيارة

to aeropláno/ το αεροπλάνο/ الطائرة

to leoforίo/ το λεωφορείο/ الحافلة

عمودية الطائرة ال /to elikόptero/ το ελικόπτερο

Page 31: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

31

to taksί/ το ταξί/ سيارة األجرة

to fortiɣό/ το φορτηγό/ سيارة الشحن

to mixanáci/ το μηχανάκι/ الدراجة النارية

i várka/ η βάρκα/ القارب

to plίo/ το πλοίο/ السفينة

to pirozvestikό/ το πυροσβεστικό/ سيارة اإلطفاء

to peripolikό/ το περιπολικό/ سيارة الدورية

Page 32: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

32

10. ΦΑΓΗΤΑ /faʝita/ .أطعمة to ɣála/ το γάλα/ الحليب

to suvláci/ το σουβλάκι/ (الكباب ) سندويش اللحم

i makaronáða/ η μακαρονάδα/ المكرونة

to paɣotό/ το παγωτό/ البوظة

to céik / το κέικ/ الكعك

to psomί/ το ψωμί/ الخبز

o ximόs/ ο χυμός/ عصيرال

i patátes/ οι πατάτες/ البطاطس

Page 33: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

33

i saláta / η σαλάτα/ السالطة

to salámi/ το σαλάμι/ السجق

i sokoláta/ η σοκολάτα/ الشوكوالتة

i karaméla/ η καραμέλα/ كراميلال

i túrta/ η τούρτα/ قالب الحلوى

ta avɣá/ τα αβγά/ البيض

to ʝaúrti/ το γιαούρτι/ اللبن الزبادي

to tirί/ το τυρί/ الجبن

Page 34: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

34

11. ΦΥΣΗ /fisi/ .طبيعة

i θálasa/ η θάλασσα/ البحر

to vunό/ το βουνό/ الجبل

to potámi/ το ποτάμι/ النهر

o ίʎos/ ο ήλιος/ الشمس

to ðásos/ το δάσος/ الغابة

to nisί/ το νησί/ الجزيرة

Page 35: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

35

to fegári/ το φεγγάρι/ القمر

i lίmni/ η λίμνη/ البحيرة

ta lulúðia/ τα λουλούδια/ الزهور

to ðéndro/ το δέντρο / الشجرة

to astéri/ το αστέρι/ النجم

to sίnefo/ το σύννεφο/ الغيمة

Page 36: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

36

i vroxί/ η βροχή/ المطر

to çόni/ το χιόνι/ الثلج

o ceravnόs/ ο κεραυνός/ الصاعقة

to uránio tόkso/ το ουράνιο τόξο/ قوس القزح

12. ΣΠΙΤΙ /spiti/ .البيت

o kanapés/ ο καναπές/ الكنبة

to paráθiro / το παράθυρο/ النافذة

Page 37: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

37

i pόrta/ η πόρτα/ الباب

to kreváti/ το κρεβάτι/ السرير

to dzáci/ το τζάκι/ الموقد

to ɣrafίo/ το γραφείο/ المكتب

i karékla/ η καρέκλα/ الكرسي

to trapézi/ το τραπέζι/ الطاولة

i tileόrasi/ η τηλεόραση/ التلفاز

i skύpa/ η σκούπα/ المكنسة

Page 38: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

38

اةالمكو /to sίðero/ το σίδερο

to tiléfono/ το τηλέφωνο/ الهاتف

to plindίrio/ το πλυντήριο/ الغسالة

i dulápa/ η ντουλάπα/ الخزانة

i poliθrόna/ η πολυθρόνα/ األريكة

i vivlioθίci/ η βιβλιοθήκη/ المكتبة

13. ΚΟΥΖΙΝΑ /kuzina/ .المطبخ

الشوكة

/to pirúni/ το πιρούνι

Page 39: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

39

to kutáli/ το κουτάλι/ الملعقة

to maxéri/ το μαχαίρι/ السكين

to pçáto/ το πιάτο/ الطبق

to potίri/ το ποτήρι/ الكأس

i kύpa/ η κούπα/ الكوب

i katsarόla/ η κατσαρόλα/ القدر

to psiʝo/ το ψυγείο/ ةالثالج

Page 40: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

40

o neroxίtis/ ο νεροχύτης/ حوض المطبخ

to tiɣáni/ το τηγάνι/ المقالة

i kanáta/ η κανάτα/ اإلبريق

to trapezomándilo/ το τραπεζομάντηλο/ غطاء المائدة

14. ΧΡΩΜΑΤΑ /xromata/ األلوان.

kόcino/ κόκκινο/ األحمر

cίtrino/ κίτρινο/ األصفر

Page 41: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

41

prásino/ πράσινο/ األخضر

السماوي األزرق /ɣalázjo/ γαλάζιο

جيالبنفس /mov/ μοβ

portokalί/ πορτοκαλί/ البرتقالي

άspro/ άσπρο/ األبيض

mávro/ μαύρο/ األسود

roz/ ροζ/ الوردي

Page 42: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

42

kafé/ καφέ/ البني

blé/ μπλε/ األزرق

gri/ γκρι/ الرمادي

15. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ /kaθimerines ðrastiriotites/

نشاطات يومية.

آكل /trόo/ Τρώω

káθome/ Κάθομαι/ أجلس

cimáme/ Κοιμάμαι/ أنام

Page 43: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

43

perpatáo/ Περπατάω/ أمشي

، أركض أجري /tréxo/ Τρέχω

ðjavázo/ Διαβάζω/ أقرأ

ɣráfo/ Γράφω/ أكتب

kléo/ Κλαίω/ أبكي

maɣirévo/ Μαγειρεύω/ أطبخ

zoɣrafίzo/ Ζωγραφίζω/ أرسم

piðáo/ Πηδάω/ أقفز

Page 44: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

44

kolimbáo/ Κολυμπάω/ أسبح

pίno/ Πίνω/ أشرب

xorévo/ Χορεύω/ أرقص

traɣuðáo/ Τραγουδάω/ أغني

pézo/ Παίζω/ ألعب

16. ΑΡΙΘΜΟΙ / ariθmi/ األرقام

0 μηδέν /miðén/

1 ένα /éna/

2 δύο /ðίo/

3 τρία /trίa/

4 τέσσερα /tésera/

5 πέντε /péde/

Page 45: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

45

6 έξι /έksi/

7 επτά /eptá/

8 οκτώ /oktό/

9 εννιά / eɲá/

10 δέκα /ðéka/

11 έντεκα /éndeka/

12 δώδεκα /ðόðeka/

13 δεκατρία /ðekatrίa/

14 δεκατέσσερα /ðekatésera/

15 δεκαπέντε /ðekapénde/

16 δεκαέξι /ðekaéksi/

17 δεκαεπτά /ðekaeptá/

18 δεκαοκτώ /ðekaoktό/

19 δεκαεννιά /ðekaeɲá/

20 είκοσι /ίkosi/

30 τριάντα /triánda/

40 σαράντα /saránda/

50 πενήντα /penínda /

60 εξήντα /eksίnda/

70 εβδομήντα /evðomίnda/

80 ογδόντα /oγðónda/

90 ενενήντα /enenίda/

100 εκατό /ekatό/

Page 46: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

46

1000 χίλια /çίʎa/

1000000 ένα

εκατομμύριο /éna ekatomίrio/

17. ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ /imeres tis evðomaðas/أيام األسبوع

Δευτέρα

/ðeftéra/

اإلثنين

Τρίτη

/trίti/

الثالثاء

Τετάρτη

/tetárti/

األربعاء

Πέμπτη

/pémpti/

الخميس

Παρασκευή

/parascevί/

الجمعة

Σάββατο

/sávato/

السبت

Κυριακή

/cirʝacί/

األحد

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

18. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ /ikoʝenia/ عائلة

η μητέρα

ο πατέρας

ο παππούς

η γιαγιά

η κόρη

ο γιος

ο αδελφός, η αδελφή

ο θείος, η θεία

ο ξάδελφος, η ξαδέλφη

ο ανιψιός, η ανιψιά

/i mitéra/

/o patéras/

/o papύs/

/i ʝa ʝá/

/i kόri/

/o ʝos/

/o aðelfόs i ðelfί/

/o θίos i θίa/

/o ksάðelfos i ksaðélfi/

/o anipsçόs_ i anipsçά/

األم

األب

الجد

الجدة

االبنة

اإلبن

األخ -األخت

العم– العمة

ابن العم - ابنة العم

- ابنة األخ أو األخت ابن

Page 47: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

47

19. ΩΡΑ /ora/ الوقت

1:00 H ώρα είναι μία / i όra ίne mίa/

2:00 Η ώρα είναι δύο / i όra ίne ðίo/

3:00 Η ώρα είναι τρεις / i όra ίne trίs /

4:00 Η ώρα είναι τέσσερις / i όra ίne téseris /

5:00 Η ώρα είναι πέντε / i όra ίne péde /

6:00 Η ώρα είναι έξι / i όra ίne éksi /

7:00 Η ώρα είναι επτά / i όra ίne eptá/

8:00 Η ώρα είναι οκτώ / i όra ίne oktό /

9:00 Η ώρα είναι εννιά / i όra ίne eɲά /

10:00 Η ώρα είναι δέκα / i όra ίne ðéka /

11:00 Η ώρα είναι έντεκα / i όra ίne éndeka/

12:00 Η ώρα είναι δώδεκα / i όra ίne ðόðeka/

:05 και πέντε / ce péde /

:10 και δέκα / ce ðéka /

:15 και τέταρτο /ce tétarto/

:20 και είκοσι / ce ίkosi/

:25 και είκοσι πέντε / ce ίkosi

péde /

:30 και μισή / ce misί /

:35 παρά είκοσι πέντε

/ pará ίkosi péde /

:40 παρά είκοσι

/ pará ίkosi /

:45 παρά τέταρτο

/ pará tétarto /

:50 παρά δέκα

/ pará ðéka/

:55 παρά πέντε

/ pará péde/

Page 48: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

48

20. ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ /epoxes ce mines/ فصول وأشهر

Φθινόπωρο /fθinόporo/

فصل الخريف

Σεπτέμβριος /septémvrios/ سبتمبر

Οκτώβριος /oktόvrios/ كتوبرأ

Νοέμβριος /noémvrios / نوفمبر

Χειμώνας /ximόnas/

فصل الشتاء

Δεκέμβριος / ðecémvrios/ ديسمبر

Ιανουάριος /ianuários/ يناير

Φεβρουάριος /fevruários/ فبراير

Άνοιξη /ániksi/

فصل الربيع

Μάρτιος /mártios/ مارس

Απρίλιος /aprίlios/ أبريل

Μάιος /máios / مايو

Καλοκαίρι /kalocéri/

فصل الصيف

Ιούνιος /iúnios/ يونيو

Ιούλιος /iúlios/ يوليو

Αύγουστος /ávɣustos/ أغسطس

Page 49: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

49

/ «ΤΟ ΡΗΜΑ «ΕΙΜΑΙ/ وفعل الكون /الضمير

صيغة الجمع صيغة المفرد

(εγώ) είμαι

(εσύ) είσαι

(αυτός) είναι

(αυτή) είναι

(αυτό) είναι

أنا

أنت

هو

هي

هو

(εμείς) είμαστε

(εσείς) είστε

(αυτοί) είναι

(αυτές) είναι

(αυτά) είναι

نحن

أنتم

هم

هن

هم

/ «ΤΟ ΡΗΜΑ «ΕΧΩ( عندي/لدي ) أملك : فعل الملك

لدي- عندي

معالج صيغة المفرد صيغة

(εγώ) έχω

(εσύ) έχεις

(αυτός) έχει

(αυτή) έχει

(αυτό) έχει

لدي

لديك

لديه

الديه

لديه

εμείς) έχουμε

(εσείς) έχετε

(αυτοί) έχουν

(αυτές) έχουν

(αυτά) έχουν

لدينا

كملدي

لديهم

لديهن

لديهم

/«ΤΟ ΡΗΜΑ «ΜΕΝΩ، أقيم أسكنفعل

صيغة الجمع صيغة المفرد

(εγώ) μένω

(εσύ) μένεις

(αυτός) μένει

(αυτή) μένει

(αυτό) μένει

أنا أسكن

تسكن أنت

هو يسكن

هي تسكن

هو يسكن

(εμείς) μένουμε

(εσείς) μένετε

(αυτοί) μένουν

(αυτές) μένουν

(αυτά) μένουν

نحن نسكن

ن تسكنو أنتم

نيسكنو هم

هن يسكن

نيسكنو هم

Page 50: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

50

Το ρήμα «μένω» με άρνηση. فعل أسكن في صيغة النفي

صيغة الجمع صيغة المفرد

(εγώ) δεν μένω

(εσύ) δεν μένεις

(αυτός) δεν μένει

(αυτή) δεν μένει

(αυτό) δεν μένει

أنا ال أسكن

أنت ال تسكن

يسكن الهو

هي ال تسكن

هو ال يسكن

(εμείς) δεν μένουμε

(εσείς) δεν μένετε

(αυτοί) δεν μένουν

(αυτές) δεν μένουν

(αυτά) δεν μένουν

نحن ال نسكن

تسكنون ال أنتم

نيسكنو هم ال

هنّ ال يسكن

نيسكنو هم ال

/ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ أداة التعريف.محدد شيء يتم استخدام أداة التعريف عندما نريد .لإلشارة إلى شخص أو حيوان أو

محايد مؤنث مذكر

ο η Το

ο πατέρας األب

ο καναπές الكنبة

ο σκύλος الكلب

η μητέρα األم

η σοκολάτα الشوكوالتة

η γάτα القطة

το παιδί الولد

το παράθυρο النافذة

το λουλούδι الزهرة

صيغة المفرد

محايد مؤنث مذكر

ο η Το حالة الرفع

του της Του حالة اإلضافة

το (ν) τη (ν) Το حالة النصب

صيغة الجمع

محايد مؤنث مذكر

الرفع οι οι Τα حالة

των των Των حالة اإلضافة

Page 51: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

51

τους τις Τα حالة النصب

/ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ النكرة

أو . شيء غير محدد عندما( ما أحد) نريد اإلشارة بوجه عام إلى شخص أو حيوان النكرة يتم استخدام

محايد مؤنث مذكر

ένας μια Ένα

ένας πατέρας أحد اآلباء

ένας καναπές إحدى الكنبات

ένας σκύλος أحد الكالب

μια μητέρα إحدى األمهات

μια σοκολάτα إحدى قطع شوكوالتة

μια γάτα إحدى القطات

ένα παιδί أحد األوالد

ένα παράθυρο إحدى النوافذ

ένα λουλούδι إحدى األزهار

صيغة المفرد

محايد مؤنث مذكر

ένας μια Ένα حالة الرفع

ενός μιας Ενός حالة اإلضافة

ένα (ν) μια Ένα حالة النصب

/ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ تصريف األسماءΑρσενικά ουσιαστικά / رةذكم أسماء

ο δάσκαλος فتصر مثل -ος األسماء الذكورية التي تنتهي ب

المعلم ο δάσκαλος الطبيب، و ο γιατρός تصرف مثل -ός ـب األسماء المذكرة األسما التي تنتهي

صيغة الجمع صيغة المفرد

ο δάσκαλος ο γιατρός οι δάσκαλοι οι γιατροί حالة الرفع

του δασκάλου του γιατρού των δασκάλων των γιατρών حالة اإلضافة

τον δάσκαλο τον γιατρό τους حالة النصب

δασκάλους

τους γιατρούς

Δάσκαλε γιατρέ δάσκαλοι Γιατροί حالة المنادى

Page 52: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

52

Θηλυκά ουσιαστικά / أسماء مؤنثة

الباب η πόρτα تصرف مثل -α األسماء المؤنثة التي تنتهي بـ

صيغة الجمع صيغة المفرد

η πόρτα οι πόρτες حالة الرفع

της πόρτας των πορτών حالة اإلضافة

την πόρτα τις πόρτες حالة النصب

- - المنادى

(الحنفية)الصنبور η βρύση تصرف مثل -η األسماء المؤنثة التي تنتهي بـ

صيغة الجمع صيغة المفرد

η βρύση οι βρύσες حالة الرفع

الةح اإلضافة της βρύσης των βρυσών

την βρύση τις βρύσες حالة النصب

- - حالة المنادى

Ουδέτερα ουσιαστικά / المحايدة األسماء

الهاتف το τηλέφωνο تصرف مثل -ο األسماء المحايدة التي تنتهي ب

الماء το νερό تصرف مثل -ό األسماء المحايدة التي تنتهي ب

معالج صيغة المفرد صيغة

το τηλέφωνο το νερό τα τηλέφωνα τα νερά حالة الرفع

του τηλεφώνου του νερού των τηλεφώνων των νερών حالة اإلضافة

το τηλέφωνο το νερό τα τηλέφωνα τα νερά حالة النصب

- - - - حالة المنادى

Page 53: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

53

(النبيذ) الخمر το κρασί تصرف مثل -ί التي تنتهي بـ األسماء المحايدة

صيغة الجمع صيغة المفرد

το πόδι το κρασί τα πόδια τα κρασιά حالة الرفع

του ποδιού του κρασιού των ποδιών των κρασιών حالة اإلضافة

το πόδι το κρασί τα πόδια τα κρασιά حالة النصب

- - - - حالة المنادى

/ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ إشباع المقطع الصوتي في النطق عالمة

في كل كلمة يزيد عدد مقاطعها عن المقطع الواحد ، أي المؤلفة من مقطعين اثنين أو أكثر ، توضع فوق أحد الحروف

. عند النطق به( يستغرق وقتا أطول) لكي تدلنا على الحرف الصوتي الذي يجب إشباعه (΄)الصوتية فيها العالمة

3 2 1

τη λέ φω νο

ρά δι ο

δά σκα λος

αυτο κί νη το

3 2 1

πα τέ ρας

πό δι

αε ρο πλά νο

λε μό νι

3 2 1

νε ρό

μη χα νή

κρα σί

πει ρα τής

Page 54: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

54

/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ األحاديث اليومية

Παρουσιάζομαι / أقدم نفسي

Εσύ ποιος είσαι;

Είμαι ο Αχμέντ. Είμαι ο πατέρας του

Φαρίντ.

أنت ؟ من

انا احمد .أنا والد فريد.

Από πού είσαι;

Είμαι από τη Συρία.

نت؟أ من أين

. أنا من سوريا

Από ποια πόλη είσαι;

Είμαι από την Παλμύρα.

نت؟أ من أي مدينة

أنا من تدمر.

Πόσο χρονών είσαι;

Είμαι είκοσι (20) ετών.

كم عمرك؟

عمري عشرون (20) سنة.

Τι δουλειά κάνεις;

Είμαι γιατρός.

ما هو عملك؟

أنا طبيب

Τώρα πού βρίσκεσαι;

Είμαι στην Ελλάδα.

؟اآلن أنت أين

. في اليونان أنا

Πόσα αδέλφια είστε στην οικογένεια;

Είμαστε πέντε (5) αδέλφια.

األسرة؟في أًخا كم

أخوة نحن خمسة (5)

Τι/ Πώς/ Πότε / Πού/ Γιατί/ Ποιος, α, ο- لماذا / أين / متى / كيف / ماذا/ من

Τι ώρα είναι;

Η ώρα είναι οκτώ.

Τι ψάχνεις;

Ψάχνω τον Αχμέντ.

Πώς τον λένε;

Τον λένε Φαρίντ.

كم الساعة ؟

الساعة هي الثامنة.

(عن ماذا ) عم تبحث؟

ا بحث عن أحمد.

؟سمها ما

سمها فريد.

Page 55: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

55

Πώς είσαι σήμερα;

Είμαι καλύτερα. Ευχαριστώ.

Πότε γεννήθηκες;

Γεννήθηκα το 1980.

Πότε θα έρθεις;

Θα έρθω αύριο.

Πού γεννήθηκες;

Γεννήθηκα στη Συρία.

Πού είναι το γραφείο καταγραφής;

Εκεί είναι.

Γιατί δεν τρως;

Δεν πεινάω.

Γιατί είσαι έτσι;

Έχασα το μπουφάν μου.

Ποιος είναι αυτός;

Αυτός είναι ο Αχμέντ.

Ποια είναι η γιατρός;

Η κυρία με την άσπρη μπλούζα.

Ποιο είναι το δικό σου μπουφάν;

Εκείνο εκεί, το πράσινο.

كيف حالك اليوم؟

أنا أحسن، شكرا.

متى ولدت؟

.1980 دلقد ولدت عام

متى سوف تأتي ؟

حضرسأ غدا

أين ولدت؟

.لقد ولدت في سوريا

أين مكتب التسجيل؟

هناك.

لماذا ال تأكل؟

اجائع أنا لست

لماذا أنت هكذا؟

لقد فقدت سترتي

من هو؟

هذا هو أحمد

؟ الطبيبة من

السيدة التي ترتدي بلوزة بيضا ء

أّي منها سترتك؟

تلك هي الخضراء

Δεν μιλώ Ελληνικά./ أنا ال أتكلم اليونانية

Τι γλώσσα μιλάς;

Μιλάω Αραβικά.

ما اللغة التي تتكلمها؟

أتحدث العربية

Μιλάς Αγγλικά;

Ξέρω λίγα Αγγλικά.

هل تتكلم اإلنجليزية؟

أنا أعرف اإلنجليزية قليال.

Δεν καταλαβαίνω τι λες. Μίλα πιο σιγά. .أنا ال أفهم ما تقوله تكلم .ببطء

Page 56: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

56

Συγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα.

Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τι λες.

Τι θέλεις να πεις;/Τι θέλετε να πείτε;

Πώς το λένε αυτό στα Ελληνικά;

Τι σημαίνει αυτό;

.لكنني لم أفهم آسف،

.ال أستطيع متابعة ما تقوله

ماذا تريدون أن تقولوا؟ / ماذا تريد ان تقول؟

كيف أقول هذا في اليونانية؟

؟هذا ماذ يعني

Συναντώ κάποιον / مقابلة شخص ما

Καλημέρα! / Καλησπέρα! /Καληνύχτα!

Γεια σου! Τι κάνεις;

Είμαι καλά. Ευχαριστώ. Εσύ;

Αντίο!

Πώς είσαι σήμερα;

Δεν είμαι καλά. Έχω πυρετό.

Τι έχεις;

Δεν έχω τίποτα.

Έχω δουλειά.

صباح الخير! / مساء الخير !/ سعيدة ليلة

مرحبا!/ كيف حالك؟

وأنت؟. أنا بخير، شكرا

وداعا!

كيف حالك اليوم؟

أنا لست بخير. عندي حمى.

ماذا عندك؟ لديك؟ ماذا

ليس لدي شيء أي

مشغول انا

Ψάχνω κάποιον / البحث عن شخص ما

Ψάχνω τον Αχμέντ.

Πού είναι ο Αχμέντ;

Ξέρεις πού είναι;

Ναι! Είναι εκεί.

Όχι, δεν ξέρω.

Δεν είναι εδώ.

Έφυγε.

ا بحث أحمد عن

أين أحمد؟

هل تعرف أين هو؟

.هو هناك ! نعم

ال ، أنا ال أعرف

ليس هنا.

انه ذهب

Page 57: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - pi...2 «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» αποελον εγενικ ορηγα ο Ερενηικο Κνρο «Αθην» με σ

57

Προσφέρω κάτι / أعطي شيئا

Θέλεις ένα μπισκότο;

Ναι. Ευχαριστώ πολύ!

Θέλεις να πιείς κάτι;

Τι να σου προσφέρω;

Τι θα πάρεις;

البسكويت؟ب هل ترغب

نعم، شكرا جزيال!

هل تريد أن تشرب شيئا؟

ماذا يمكنني أن أقدم لك؟

ماذا ستأخذ؟

Σ΄ αρέσει;

Μ΄ αρέσει πολύ.

هل أحببت ذلك؟

أعجبني كثيرا

Θέλω να αγοράσω κάτι / أريد أن أشتري شيئا

Μπορώ να δω αυτό εκεί;

Δυο λεπτά να σας το φέρω.

هل أستطيع أن أرى ذلك الذي هناك؟

.دقيقتين، سوف أحضره لك

Πόσο κάνει;

Είκοσι (20) ευρώ.

كم ثمنه؟ كم يكلف؟

عشرين (20) .يورو

Δέχεστε πιστωτική κάρτα;

Βεβαίως.

هل تقبلون بطاقة ائتمان؟

.بالتأكيد

Λέω τι θέλω / أقول ما أريد

Θα ήθελα να φορτίσω το κινητό μου; أود أن أ شحن هاتفي

Μου δίνετε, παρακαλώ, ένα κουτί

ασπιρίνες.

أعطني من فضلك علبة األسبرين

Μου δείχνετε, παρακαλώ, πώς λειτουργεί; هل يمكنك أن تريني كيف يعمل؟

Χρειάζομαι ένα σαπούνι. أحتاج إلى الصابون

Θέλω να έρθεις μαζί μου. Μπορείς; أريد أن تأتي معي، فهل تستطيع؟