ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ρόσκλησηΕκδήλωσης... ·...

of 12 /12
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ.95/29-08-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για τη διεξαγωγή διδακτικού/ ερευνητικού έργου, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων(Θ) 2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων(Ε) 3 Δημιουργικό κινούμενο σχέδιο(Θ) 4 Δημιουργικό κινούμενο σχέδιο(Ε) 5 Ορολογία Αγγλικά ΙΙ(Θ) 6 Διαδραστική επικοινωνία(Θ) 7 Διαδραστική επικοινωνία(Ε) 8 Δημιουργικό στούντιο και οπτικοακουστικές παραγωγές(Μ) 9 Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και στην επιστήμη του ιστού(Ε) 10 Αρχές λήψης και επεξεργασίας εικόνας(Ε) 11 Αρχές επεξεργασίας βίντεο και ήχου(Ε) 12 Τεχνολογίες διαδικτύου και σχεδίαση στον παγκόσμιο ιστό(Ε) 13 Παραγωγή ψηφιακών εκπομπών(Ε) 14 Τεχνολογίες κοινωνικών δικτύων(Ε) 15 Δημοσκοπήσεις(Ε) 16 Δημόσιες σχέσεις και μαρκετινγκ στο διαδίκτυο(Ε) 17 Ολοκληρωμένη δημιουργία πολυμέσων(Ε) 18 Σεμινάριο Τελειοφοίτων(Ε) Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. 50100 Κοζάνη Τηλέφωνο: 24610-56282 FAX: 24610-56271 Πληροφορίες: Λιάκου Μαρία Email: [email protected] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 30-08-2019 Α.Π.: 7617 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ρόσκλησηΕκδήλωσης... ·...

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Δ / Ν Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ . & Ο Ι Κ . Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ

  Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ.95/29-08-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για τη διεξαγωγή διδακτικού/ ερευνητικού έργου, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων(Θ) 2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων(Ε) 3 Δημιουργικό κινούμενο σχέδιο(Θ) 4 Δημιουργικό κινούμενο σχέδιο(Ε) 5 Ορολογία Αγγλικά ΙΙ(Θ) 6 Διαδραστική επικοινωνία(Θ) 7 Διαδραστική επικοινωνία(Ε) 8 Δημιουργικό στούντιο και οπτικοακουστικές παραγωγές(Μ) 9 Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και στην επιστήμη του ιστού(Ε)

  10 Αρχές λήψης και επεξεργασίας εικόνας(Ε) 11 Αρχές επεξεργασίας βίντεο και ήχου(Ε) 12 Τεχνολογίες διαδικτύου και σχεδίαση στον παγκόσμιο ιστό(Ε) 13 Παραγωγή ψηφιακών εκπομπών(Ε) 14 Τεχνολογίες κοινωνικών δικτύων(Ε) 15 Δημοσκοπήσεις(Ε) 16 Δημόσιες σχέσεις και μαρκετινγκ στο διαδίκτυο(Ε) 17 Ολοκληρωμένη δημιουργία πολυμέσων(Ε) 18 Σεμινάριο Τελειοφοίτων(Ε)

  Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. 50100 Κοζάνη

  Τηλέφωνο: 24610-56282 FAX: 24610-56271 Πληροφορίες: Λιάκου Μαρία Email: [email protected]

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  Κοζάνη, 30-08-2019 Α.Π.: 7617

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

  ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

  mailto:[email protected]ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, περιοχή Φούρκα, Καστοριά Τ.Κ. 52100, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24670-87061.

  Β)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Μικροδιδασκαλία και πρακτική άσκηση

  2 Οικονομικά της Εκπαίδευσης

  3 Αγγλικά

  4 Μουσική

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα,Τ.Κ.53100 από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 23850-55004

  Γ)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Μουσικοπαιδαγωγική

  2 Συγκριτική Παιδαγωγική

  3 Αγγλική γλώσσα

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα,Τ.Κ.53100 από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 23850-55100

  Δ) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Γνωστική ψυχολογία ΙΙ: Μνήμη, γλώσσα, σκέψη, επίλυση προβλημάτων(Θ+Ε)

  2 Αναπτυξιακή ψυχολογία Ι: προγενετική ανάπτυξη έως μέση παιδική ηλικία(Θ+Ε)

  3

  Γνωστική ψυχολογία Ι: Αντίληψη, προσοχή, κατηγοριοποίηση, αναπαραστάσεις(Θ+Ε)

  4

  Κοινωνική ψυχολογία Ι: Ιστορία, μεθοδολογία, ενδοατομικές διαδικασίες, διαπροσωπικές διαδικασίες(Θ+Ε)

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 23850-55200

  ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Εδαφολογία-Αξιοποίηση Εδαφών(Θ+Ε)

  2 Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού(Ε)

  3 Μελισσοκομία (συνδιδασκαλία Μελισσοκομία-Σηροτροφία) (Ε)

  4 Γεωργική Εντομολογία(Θ+Ε)

  5 Γεωργική Μηχανολογία –Αρδεύσεις(Θ+E)

  6 Αειθαλή Οπωροφόρα(Θ+Ε)

  7 Θερμοκηπιακές καλλιέργειες(Θ+Ε)

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  8 Μορφολογία-Ανατομία φυτών(Ε)

  9 Γεωργικός Πειραματισμός (Θ+Ε)

  10 Φαρμακολογία (Θ+Ε)

  11 Λειμώνες Βοσκές (Θ+Ε)

  12 Φυσιολογία αναπαραγωγής Αγροτικών ζώων (Θ+Ε)

  13 Λοιμώδη & παρασιτικά νοσήματα (Θ+Ε)

  14 Χοιροτροφία (Θ+Ε)

  15 Εφαρμοσμένη Διατροφή μονογαστρικών (Θ+Ε)

  16 Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων (Θ+E)

  17 Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Θ+E)

  18 Προώθηση Πωλήσεων –Διαφήμιση (Θ)

  19 Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων (Θ)

  20 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης στη Γεωργία (Θ)

  21 Εφαρμοσμένη Στατιστική (Θ+Ε)

  22 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Θ+Ε)

  23 Αναλυτική Χημεία (Θ+Ε)

  24 Δειγματοληψία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (Θ+Ε)

  25 Τεχνολογία και Ποιοτικός έλεγχος ύδατος (Θ+Ε)

  26 Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας-Νομοθεσία(Θ)

  27

  Τεχνολογία κρέατος (συνδιδασκαλία Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος προϊόντων κρέατος, κρεατοσκευασμάτων ) (Θ+Ε)

  28 Τεχνολογία και Ποιοτικός έλεγχος Σιτηρών και αλεύρων (Θ+Ε)

  29

  Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος βιομηχανικών αγροτικών προϊόντων (Θ+Ε)

  30

  Τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (Θ+Ε)

  31

  Τεχνολογία και Ποιοτικός έλεγχος οπωροκηπευτικών προϊόντων (Θ+Ε)

  32

  Αξιοποίηση υποπροϊόντων και περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων (Θ)

  33

  Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Γάλακτος και των Προϊόντων του (Θ+Ε)

  34 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (Σιτηρά-Ψυχανθή) (Θ+Ε)

  35 Θρέψη φυτών-λιπάσματα(Θ+Ε)

  36 Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων (Θ+Ε)

  37 Υγιεινή- Στοιχεία Παθολογίας (Θ+Ε)

  38 Πτηνοτροφία (Θ+Ε)

  39 Ιχθυοτροφία- Αλιεία (Θ+Ε)

  40 Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή Αγροτικών ζώων (Θ+Ε)

  41 Τεχνολογία Γάλακτος (Θ+Ε)

  42 Γουνοφόρα (Θ+Ε)

  43 Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Θ)

  44 Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (Θ)

  45 Εφαρμογές στην Πληροφορική (Θ+Ε)

  46 Διεθνές Εμπόριο και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Θ)

  47

  Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Θ+Ε)

  48

  Υγιεινή και Ασφάλεια Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων –Νομοθεσία (Θ+Ε)

  49 Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων, μελιού και

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  αβγών (Θ+Ε)

  50

  Μέθοδοι επεξεργασίας και Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Θ+Ε)

  51 Ενόργανη ανάλυση Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων (Θ+Ε)

  52 Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Λιπών και Ελαίων(Θ+Ε)

  53 Φυσιολογία Φυτών(Ε)

  54 Αγροτική Τεχνοοικονομική Ανάλυση(Θ+Ε)

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη

  Γραμματεία του Τμήματος, Τέρμα Κοντοπούλου,53100 Φλώρινα, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 23850-54622

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Α)ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Ψυχοπαθολογία παίδων και εφήβων

  2 Ψυχολογία της υγείας

  3 Πληροφορική(Ε)

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη

  Γραμματεία του Τμήματος, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδα Τ.Κ.50200,από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24630-55303

  Β)ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  1 Βασική Νοσηλευτική Θ

  2 Βασική Νοσηλευτική Ε

  3 Γενική Ανατομία Ε

  4 Παθολογική - Χειρουργική Νοσηλευτική Θ

  5 Βιοηθική στην Υγεία Θ

  6 Παθολογική - Χειρουργική Νοσηλευτική Ε

  7 Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα Ε

  8 Παιδιατρική Θ

  9 Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα Θ

  10 Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα Ε

  11 Μαιευτική Ι - Φυσιολογία Κύησης Θ

  12 Αναισθησιολογία Θ

  13 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Θ

  14 Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Ε

  15 Μαιευτική ΙΙ - Παθολογία Κύησης Θ

  16 Νεογνολογία Θ

  17

  Μαιευτική Δεοντολογία - Νομοθεσία Επαγγέλματος

  Θ

  18 Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας Θ

  19 Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας Ε

  20 Μαιευτική ΙΙΙ - Ειδικά Προβλήματα Θ

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  21 Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα Θ

  22 Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα Ε

  23 Ξένη Γλώσσα - Ορολογία Θ

  24 Διατροφή Μητέρας - Παιδιού Θ

  25 Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Θ

  26

  Οικογενειακός Προγραμματισμός - Σεξουαλική Υγεία

  Θ

  27 Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα Θ

  28 Προετοιμασία Γονέων - Φυσιολογικός Τοκετός Θ

  29 Προετοιμασία Γονέων - Φυσιολογικός Τοκετός Ε

  30 Μητρικός Θηλασμός Θ

  31 Μεθοδολογία Έρευνας Μ/Γ Θ

  32 Κοινωνιολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου Θ

  33 Συγγενείς Περιγεννετικές Λοιμώξεις Θ

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη

  Γραμματεία του Τμήματος, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδα Τ.Κ.50200,από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24630-55303

  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Ακολουθιακά ψηφιακά ηλεκτρονικά

  2 Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού

  3 Μαθηματική Ανάλυση

  4 Οπτικός Προγραμματισμός

  5 Πιθανότητες Στατιστική

  6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

  7 Προγραμματισμός ΙΙ

  8 Προηγμένες Αρχιτεκτονικές

  9 Σεμινάριο Τελειοφοίτων

  10 Συστήματα Αναμονής

  11 Τεχνολογία Λογισμικού

  12 Τηλεπικοινωνίες

  13 Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα

  14 Υπολογιστικά Νέφη

  15 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη

  Γραμματεία του Τμήματος, Περιοχή Φούρκα, Καστοριά Τ.Κ.52100, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24670-87062

  ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α) ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Αγγλική οικονομική και εμπορική ορολογία(Θ)

  2 Αγγλική χρηματοοικονομική ορολογία(Θ)

  3 Μεθοδεμπορία(Θ)

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  4 Μικροοικονομική Ανάλυση(Θ)

  5 Πληροφορική οικονομίας και διοίκησης(Θ)

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ.50100, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24610-68095

  Β) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Αγγλική Ορολογία Ι(Θ+Ε)

  2 Αγγλική ορολογία ΙΙ(Θ+Ε)

  3 Αλυσίδα επιβεβαιωμένων ομάδων συναλλαγών(Θ)

  4 Ασφαλιστικά μαθηματικά(Θ)

  5 Ασφαλιστικά μαθηματικά(Ε)

  6 Διοίκηση εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας

  7 Διοίκησης Λειτουργιών

  8 Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος

  9 Επιστήμη Δεδομένων Εφαρμογές R-SQL(Θ)

  10 Επιστήμη Δεδομένων Εφαρμογές R-SQL(Ε)

  11 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία(Θ+Ε)

  12 Πληροφοριακά συστήματα & διαδίκτυο & ιστοσελίδες(Ε)

  13 Προγραμματισμός Η/Υ(Ε)

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, , Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ.50100, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24610-68221

  Γ) ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 Business English

  2 Αγγλική Ορολογία Ι

  3 Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Ι

  4 Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών ΙΙ

  5 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

  6 Αξιολόγηση Επενδύσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

  7 Αρχές Τουρισμού

  8 Ασφάλεια και Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων

  9 Βάσεις Δεδομένων Ι

  10 Διαχείριση κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

  11 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

  12 Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

  13 Δίκτυα Υπολογιστών

  14 Διοίκηση Επισιτισμού Ι

  15 Διοίκηση Επισιτισμού ΙΙ

  16 Διοίκηση Λειτουργιών

  17 Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό

  18 Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

  19 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

  20 Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι

  21 Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ

  22 Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  23 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

  24 Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό

  25 Επιχειρηματικά Σχέδια

  26 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

  27 Έρευνα Τουριστικής Αγοράς

  28 Εσωτερικός έλεγχος και Ελεγκτική

  29 Εταιρική Διακυβέρνηση

  30 Ηγεσία

  31 Κοινωνιολογία

  32 Λειτουργικά Συστήματα

  33 Ξενόγλωσση Τουριστική Ορολογία

  34 Οινοτουρισμός

  35 Οργάνωση & Διοίκηση Μικρομεσσαίων Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων

  36 Οργάνωση και Λειτουργία Ταξ. Βιομηχανίας

  37 Πληροφοριακά Συστήματα Απομακρυσμένης Εποπτείας και Μετρήσεων

  38 Πληροφοριακά συστήματα στον Τουρισμό

  39 Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης

  40 Πληροφορική στην Εκπαίδευση

  41 Προγραμματισμός Η/Υ

  42 Προγραμματισμός κινητών συσκευών

  43 Ρωσική Γλώσσα Ι

  44 Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

  45 Σεμινάριο Τελειοφοίτων

  46 Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

  47 Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών

  48 Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

  49 Τεχνολογία Λογισμικού

  50 Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη

  51 Τουριστική Γεωγραφία

  52 Τουριστική Νομοθεσία

  53 Τουριστική Πολιτική

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη

  Γραμματεία του Τμήματος,6ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Γρεβενών-Κοζάνης, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24620-61605

  Δ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων

  2 Ορολογία Αγγλικά Ι

  3 Ορολογία Γερμανικά Ι

  4 Ηλεκτρονικό επιχειρείν

  5 Ορολογία Γερμανικά ΙΙ

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Περιοχή Φούρκα Καστοριά Τ.Κ.52100, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24670-87060

  Ε)ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

  2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

  3 ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  4 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι

  5 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

  6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  7 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

  8 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι Ι

  9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

  10 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

  12 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  13 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

  14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  16 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

  17 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  18 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

  19 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι

  20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη

  Γραμματεία του Τμήματος, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ.50100, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24610-68222/68207

  ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Α) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  2 Ηλεκτρονικά ισχύος

  3 Μικροϋπολογιστές

  4 Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές

  5 Ηλ/πνευματικά - ηλ/υδραυλικά συστήματα

  6 PLC-CIM

  7 Διαχείριση Τεχνικών Έργων

  8 Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

  9 Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

  10 ΠΜΔΗΕ ΙΙ

  11 Συστήματα SCADA

  12 Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα

  13 Αναγνώριση προτύπων και μηχανική μάθηση

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Καραμανλή και Λυγερής 50131 Κοζάνη, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24610-56500

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  Β) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Αποκατάσταση περιβάλλοντος

  2 Γεωτεχνικές μελέτες καταλληλότητας

  3 Διαχείριση αερίων αποβλήτων - έλεγχος θορύβου και ακτινοβολιών

  4 Διοίκηση μεταλλευτικών και γεωτεχνικών έργων

  5 Εκμετάλλευση και επεξεργασία μαρμάρων και αδρανών υλικών

  6 Ενεργειακές πηγές

  7 Μηχανολογικός εξοπλισμός τεχνικών έργων

  8 Μοντέλα για περιβαλλοντικές εφαρμογές

  9 Περιβαλλοντική μεταλλευτική

  10 Υδρογεωλογία περιβάλλοντος

  11 Εμπλουτισμός πρωτογενών και δευτερογενών υλικών

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100,από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24610-68255

  Γ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 CAD I

  2 Σχεδιασμός προϊόντων Ι

  3 Επιχειρησιακή έρευνα

  4 Σχεδιασμός προϊόντων ΙΙ

  5 CAD II

  6 Σχεδιασμός προϊόντων ΙΙΙ

  7 Ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανών

  8 Τεχνική μελέτη με τη βοήθεια Η/Υ (CAE)

  9 Ιστορία Design

  10 Στούντιο Ι - Γραμμικό Σχέδιο

  11 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης

  12 Στούντιο ΙΙ - Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

  13 Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς

  14 Αρχές Κοστολόγησης

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη

  Γραμματεία του Τμήματος, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100,από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24610-68225

  Δ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Αντοχή υλικών

  2 Βασικές αρχές μηχανουργικών κατεργασιών

  3 Γραμμική Άλγεβρα

  4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

  5 Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  6 Μαθηματική ΙV

  7 Μαθηματική ΙΙΙ

  8

  Μεθοδολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και βελτιστοποίησης βιομηχανικών συστημάτων

  9 Μετάδοση θερμότητας

  10 Πολιτική έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας

  11 Στοιχεία μηχανών Ι

  12 Συστήματα αυτόματου ελέγχου

  13 Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανολογικών προϊόντων

  14 Αριθμητική ανάλυση

  15 Μετάδοση θερμότητας

  16 Μηχανικές κατεργασίες Μ.Π.Β.Π.

  17 Στατιστική

  18 Τεχνολογία μη καταστροφικού ελέγχου

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα Τ.Κ.50132 Κοζάνη, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24610-56600.

  Ε) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Φαινόμενα Μεταφοράς

  2 Τεχνολογία μετρήσεων ΙΙ

  3 Περιβαλλοντική χημεία

  4 Ατμοσφαιρική ρύπανση

  5 Ρύπανση υδάτων και εδαφών

  6 Θόρυβος και ηχοπροστασία

  7 Αντιρρυπαντική τεχνολογία αιωρούμενων σωματιδίων

  8 Καύσιμα, καύση και παραγωγή ρύπων

  9 Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων

  10 Αντιρρυπαντική τεχνολογία αερίων χημικών ρύπων

  11 Βιομηχανική αντιρρυπαντική τεχνολογία

  12 Προχωρημένες και σύγχρονες διαδικασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

  13 Αρχές Βιολογίας

  14 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

  15 Γεωδαισία (Τοπογραφία και GIS)

  16 Υδραυλική

  17 Εδαφομηχανική

  18 Υδρολογία

  19 Μηχανισμοί και Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτων

  20 Eξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

  21 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Ι

  22 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων

  23 Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

  24 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΙΙ

  25 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα Τ.Κ 50132, Κοζάνη από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 24610-56606.

  ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019, τηλ. 23850-55250.

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (το τμήμα επιλέγει τις προϋποθέσεις). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα www.uowm.gr).

  2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής,

  διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ και υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους και περιλήψεις των δημοσιεύσεων, (για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ,την καλλιτεχνική τους δράση και την ανάλυση των έργων τους).

  4. 1 CD που να περιέχει τα παραπάνω δηλ. την αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και το υπόμνημα των εργασιών και περιλήψεων αυτών και τις επιστημονικές εργασίες.

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1 Αγγλικά ΙV 2 Αγγλικά ΙΙ 3 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών 4 Εφαρμοσμένη Αγιογραφία 5 Εφαρμοσμένη Κεραμική 6 Εφαρμοσμένη Σκηνογραφία 7 Εφαρμοσμένη Φωτογραφία 8 Εφαρμοσμένο Κόσμημα 9 Εφαρμοσμένο Ψηφιδωτό

  10 Κόσμημα ΙΙ 11 Μεταπολεμικά Κινήματα 12 Μουσειολογία-Μουσειοπαιδαγωγική και Πολιτιστική Διαχείριση 13 Προοπτική και σκιαγραφία 14 Ρυθμολογία 15 Σκηνογραφία ΙΙ 16 Φωτογραφία ΙΙ 17 Χαρακτική 18 Χαρακτική ΙΙ

  http://www.uowm.gr/ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 50100 Κοζάνη- [email protected]

  5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του ανατεθούν (παρέχεται από την υπηρεσία).

  6. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου. 7. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η

  ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. 8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας). 9. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 11. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ.

  Τα δικαιολογητικά 6 έως 11 θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους στις Γραμματείες των Τμημάτων οι οποίες έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν την γνησιότητα τους (ν.4250/2014) πριν την σύναψη της σύμβασης.

  Επίσης κάθε Τμήμα παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους οι οποίοι κρίνουν ότι μπορούν να διδάξουν περισσότερα του ενός μαθήματα, να τα δηλώσουν στην αίτησή τους.

  Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη

  Γραμματεία κάθε Τμήματος δηλώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019.

  Ο Πρύτανης

  Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

  ΑΔΑ: ΨΡΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7

  2019-09-02T11:50:23+0300Maria Liakou

  2019-09-02T13:08:13+0300Athens