ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf ·...

of 87 /87
1 Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες: Στ.Κολοκώτσιου-Ειρ.Καρυώτη Email:[email protected] Αναρτητέα στο Διαύγεια ΑΔΑ Τηλ.: 2741361503, 835 Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Fax : 2741020529 Αρ. Πρωτ. 24554/23-10-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄αριθμ. 75/2017 Του Α΄ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ. (2017ΣΕ09100003)ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 122.900,00€,ΚΑΕ 9349, με χρηματοδότηση σε εφαρμογή: (α) της αρ.πρ.75127/05-07-2017 (ΑΔΑ:ΩΩΥΓ465ΧΙ8-70Γ ΣΑΕ 091) απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης της ένταξης των έργων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 & (β) της αρ.πρ.54063/12-07- 2017 (ΑΔΑ:Ω528465ΦΥΟ-ΣΝ4) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.»και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf ·...

Page 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες: Στ.Κολοκώτσιου-Ειρ.Καρυώτη Email:[email protected] Αναρτητέα στο Διαύγεια ΑΔΑ Τηλ.: 2741361503, 835 Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Fax : 2741020529 Αρ. Πρωτ. 24554/23-10-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄αριθμ. 75/2017

Του Α΄ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ. (2017ΣΕ09100003)ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 122.900,00€,ΚΑΕ 9349, με χρηματοδότηση σε εφαρμογή: (α) της

αρ.πρ.75127/05-07-2017 (ΑΔΑ:ΩΩΥΓ465ΧΙ8-70Γ ΣΑΕ 091) απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

περί έγκρισης της ένταξης των έργων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 & (β) της αρ.πρ.54063/12-07-

2017 (ΑΔΑ:Ω528465ΦΥΟ-ΣΝ4) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΥ Π.Δ.Ε.»και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση

τιμής.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Βασικά στοιχεία διαγωνισμού

Α. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α΄ Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ.»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ1Η: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. CPV 33123100-9 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ- ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ 2. CPV 33123100-9 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ- ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ 3. CPV 33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ- ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Η : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4. CPV 33192120-9 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ- ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 5. CPV 39143123-4 ΚΟΜΟΔΙΝΑ- ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 6. CPV 39111000-3 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 7. CPV 39120000-9 ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ -ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 8.CPV 39120000-9 ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 9. CPV 33192120-9 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ -ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ 10.CPV39120000-9 ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΡΑΦΙΕΡΑ 11.CPV39111000-3 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Η : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12.CPV32235000-9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ- ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 13.CPV32324100-1 ΈΓΧΡΩΜΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.CPV32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 15.CPV32323300-6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ -VIDEO 16.CPV32235000-9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ- VIDEO-CAMERA 17.CPV38651000-3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 18.CPV32552100-8 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ -ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 19.CPV30213000-5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ- Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ 20.CPV30123000-7 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΗ FAX - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 21.CPV30232110-8 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ 22.CPV 30232110-8 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ- ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6Η: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 23. CPV33156000-8 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ -ΤΕΣΤ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ 24. CPV37524000-7 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ -ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) 25. CPV 44423000-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ -ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 122.900,00€με Φ.Π.Α. 24%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30/10/2017 και ώρα 9:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/11/2017 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/11/2017 και ώρα 12:00 μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 25/10/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 25/10/2017

Β. Βασικοί όροι διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΣΧΕΔΙΑΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα κάτωθι:

1) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

2. Του Ν.2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).

3. Του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

4. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

5. Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες

διατάξεις».

6. Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

7. Το Ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

8. Το Ν.4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»

9. Του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

10. Του Ν.4152/2013, παρ. Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

11. Του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167Α), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του

ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 4: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

4

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

12. Του Ν.4250/2014 άρθρα 1 & 3 που αφορούν τη μείωση διοικητικών βαρών απλούστευσης διαδικασιών.

13. Του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/ 7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

14. Του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

15. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160Α), άρθρα134 έως 138,139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου201, «Μέτρα

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες

διατάξεις».

16. Του ν.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α'

297) και άλλες διατάξεις” και του ν.3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

17. Του π.δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

18. Του π.δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

19. Του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4441/2016

(ΦΕΚ227/Τεύχος Α’/6-12-2016), το Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Τεύχος Α’/22-12-2016), το Ν.4456/2017

(ΦΕΚ24/Τεύχος Α’/1-3-2017), το Ν.4465/2017 (ΦΕΚ 47/Τεύχος Α’/4-4-2017), το Ν.4472/ 2017 (ΦΕΚ 74/ Τεύχος Α’/

19-5-2017) και το Ν.4478/2017 (ΦΕΚ 91/Τεύχος Α’/25-6-2017).

20. Του Π.Δ.39/2017(ΦΕΚ64/Α/4-5-2017) που αφορά στον «Κανονισμό εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

21. Της με αρ.57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

22. Της με αρ.56902/215 (Β'1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2) Τις αποφάσεις:

1. Την αριθ.2024709/601/0026/8-4-1998(ΦΕΚ431Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των

δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για προμήθειες και εργασίες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την αριθ.Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ3400Β) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών,

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών

Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

3. Την αριθ.5143/05-12-2014 (ΦΕΚ3335Β) ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 5: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των

λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου3, του άρθρου4 τουΝ.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) όπως ισχύει»

4. Την υπ΄αριθμ.Α2β/Γ.Π.25138/01-09-2016 (ΦΕΚ481/13-09-2016τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού και

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού

Νοσοκομείου Κορίνθου.

5. Την υπ΄αριθμ.Α2β/Γ.Π.50339/26-07-2016 (ΦΕΚ436/10-08-2016τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού και

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον Διορισμό Διοικήτριας στο Γ.Ν. Κορίνθου.

6. Τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L

169/12-7-1993), όπως τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με

την υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2198/2-10-2009)

7. Tην με αρ.20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά

για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».

8. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κατά την 15η/θέμα 6ο/18-07-2011Συνεδρίασή του

σχετικά με την «Έγκριση επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών και σκοπιμότητας Προμήθειας εξοπλισμού για

τη λειτουργία του ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν.Κορίνθου για υποβολή πρότασης στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007 -2013» ‘Άξονας Προτεραιότητας

08 -Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής Πελοποννήσου - Κωδικός Προτεραιότητας 76 – Υποδομές στον Τομέα

Υγείας»

9. Την Υ5α/Γ.Π.οικ.16943/14-02-2013 Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια και τη σχετική διαγωνιστική

διαδικασία για την αγορά ειδών απαραίτητων για την υλοποίηση ενταγμένων έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013

για την Ψυχιατρική Κλινική του Γ. Ν. Κορίνθου

10. Την Υ5α/Γ.Π.οικ.52596/3-6-2013 Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια και τη σχετική διαγωνιστική

διαδικασία για την αγορά ειδών απαραίτητων για την υλοποίηση ενταγμένων έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013

για την Ψυχιατρική Κλινική του Γ. Ν.Άργους

11. Την υπ.αρίθμ.158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-20124) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων σχετικά με την «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4

του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».

12. Τo αρ.5609/23-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όσον αφορά «Διευκρινήσεις σχετικά με

εγκρίσεις τεχνικών προδιαγραφών» στο οποίο αναφέρει ότι, από την θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016 και εντεύθεν οι

τεχνικές προδιαγραφές κάθε αναθέτουσας αρχής εγκρίνονται από το όργανο διοίκησής της.

13. Η απόφαση της 24ης/28-07-2017 (θέμα 13ο) Συνεδρίασης του ΔΣ με την οποία αποφασίστηκε «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ {ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: (Α)ΤΗΣ

ΑΡ.ΠΡ.75127/05-07-2017(ΑΔΑ:ΩΩΥΓ465ΧΙ8-70Γ ΣΑΕ 091) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2017 & (Β) ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡ.54063/12-07-2017(ΑΔΑ:Ω528465ΦΥΟ-ΣΝ4)ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.»} ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1)ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ. (2017ΣΕ09100002) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 90.000,00€, 2) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ. (2017ΣΕ09100003)ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 169.300,00€ & 3) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 6: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΡΗΣΗΣ (2017ΣΕ09100004)ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 80.000,00€»

14. Την αρ.πρωτ.21272/19-9-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΔΕΥΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ: 7Σ8Ο4690Β5-

ΛΩ7

15. Η απόφαση της 33ης/18-10-2017 (θέμα 10ο) Συνεδρίασης του ΔΣ με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια Α΄

Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ.».

Γ) Γενικά στοιχεία της διαδικασίας του διαγωνισμού-Χρηματοδότηση

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου διακηρύσσει Α΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των

ορίων, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ. (2017ΣΕ09100003)» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 122.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.,ΚΑΕ 9349, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, με χρηματοδότηση σε εφαρμογή: (α) της

αρ.πρ.75127/05-07-2017 (ΑΔΑ:ΩΩΥΓ465ΧΙ8-70Γ ΣΑΕ 091) απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης περί έγκρισης της ένταξης των έργων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017& (β) της

αρ.πρ.54063/12-07-2017 (ΑΔΑ:Ω528465ΦΥΟ-ΣΝ4) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.»}.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος,

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο

Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται

αυτόματα από το σύστημα με τις κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.3 του Ν.4412/2016 παρεχόμενες υπηρεσίες

χρονοσήμανσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο

ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.grακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία

εγγραφής:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ-

ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr

25/10/2017

30/10/2017 Ώρα: 9:00 π.μ.

10/11/2017 Ώρα:17:00 μ.μ.

15/11/2017 Ώρα:12:00 μ.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 7: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

7

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των

διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών

Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT

ΙdentificationNumber) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.

αποστέλλοντας:

είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά

προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες

συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του

αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό

δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 - ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να

ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στο τηλέφωνο 2741361503-835 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη

δημοσίευση της διακήρυξης.

Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της διακήρυξης

μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και την 7η εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 3-11-2017 και ώρα 15:00 μ.μ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και

διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

Αιτήματα σχετικά με εκπαίδευση οικονομικών φορέων θα αποβάλλονται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το αντίστοιχο

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό έγγραφο.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 8: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα το άρθρο 102 του Ν.4412/ 2016.

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ) Δημοσίευση της Διακήρυξης

Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:

Α. Στον ελληνικό τύπο στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες:

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΛΟΓΟΣ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ

Β. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων Ελλάδος.

Γ. Στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

Η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε:

Α. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Β. Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γ. Στην ιστοσελίδα του Γ.Ν Κορίνθου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hospkorinthos.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης στον οικονομικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Ν.4270/14.

Τα έξοδα δημοσίευσης στην Εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρεία σύμφωνα με το Ν.

3548/07.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 9: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

9

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Ν.4412/2016. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής

ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της

προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα

με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016.

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3)

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «75/2017 Α΄ Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια ««ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ.» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10-11-2017 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14-11-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15-11-2017

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 15-11-2017,από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων

του διαγωνισμού.

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση

των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν

παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Αν οι

πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων

προσφορών, δεν συντρέχει περίπτωση παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εφτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό,

ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4412/16. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του

συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή

υπογραφή. Η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις επί των

ερωτημάτων των ενδιαφερομένων (εγγεγραμμένων προμηθευτών), σε ηλεκτρονική μορφή. Αιτήματα παροχής

πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 10: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

10

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Άρθρο 2.ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188)

Άρθρο 3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 4.ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

1.Τα τεύχη του διαγωνισμού ή έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:

•Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

•Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας.

•Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας.

•Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

2.Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος είναι:

•Η Σύμβαση.

•Η διακήρυξη.

•Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.

•Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

• Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας.

•Προϋπολογισμός της προμήθειας Άρθρο 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εγγύηση συμμετοχής

α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την

προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα είναι ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α ανά α/α είδους.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

11

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Εφόσον ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά για ορισμένα από τα ζητούμενά είδη (υποχρεωτικά στο σύνολο της

προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών) η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην

συνολική προϋπολογιζόμενη αξία αυτών ανά α/α είδους όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, η δε κατακύρωση

περιορίζεται στα είδη που καλύπτονται από την εγγύηση.

β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση

συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης:

β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β2) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα

διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Αναθέτουσα

Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή

παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν προσκομίσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα

έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης.

ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες

και δε λαμβάνονται υπόψη.

ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και

προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίμων

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα

ορίζει.

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση

των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

δ) Μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας

σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων

που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούντα από δυσλειτουργία του εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής

λειτουργίας.

ε) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 12: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

12

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση

οικονομικό φορέα.

στ) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι:

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της

διζήσεως, και

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής

σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι

αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του

διαγωνισμού.

2. Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια είδη.

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον

συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) μήνες.

4.Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την περίοδο

εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού κατά ένα (1) μήνα.

Άρθρο 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

13

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

6.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση

συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

6.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους,

εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά

περιγράφονται κατωτέρω:

α) Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, σε ποσοστό 2% της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Προσφορές

χωρίς εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) (Άρθρο 79 παρ.4 του ν.4412/2016), το οποίο

αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες

αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις

καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν.4412/2016.

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της

ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, σε δύο μορφές αρχείου: Αρχείο

PDF, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Στ), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της

σύμβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για

τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν

στην αναθέτουσα αρχή σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένο).

Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου αφορά ιδίως:

• α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους

διαχειριστές,

• β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, είναι οι εξής:

Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος

ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

αυτό.

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να

προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 14: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

14

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται

στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του

Ν.4412/2016.

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα

ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του

ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή

όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Γ)Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε

εθνικές διατάξεις νόμου.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων

που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής

του λειτουργίας.

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του

Ν.4412/2016.

Ε)Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του,

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 15: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

15

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα,

όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία

από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε.

ΣΤ) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια

της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω

προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ, Ε και ΣΤ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της

διαδικασίας.

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: - Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συμπληρώνονται

από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή,

όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος ΣΤ της παρούσας

Το μέρος ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς.

Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης

Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την ψηφιακή υπογραφή του κατά

νόμο υπόχρεου/-ων.

Επισημαίνεται ότι:

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα

– μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II

έως ΙV.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό

της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα

οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων.

Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96Ν.4412/2016)

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η

επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος συμμετοχής] και

συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν

χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης .

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 16: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

16

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)

α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της

σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που

προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή

υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ

όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για

καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των

άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν

λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.

6.1.2 Η Τεχνική Προσφορά.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική

επάρκεια των διαγωνιζομένων, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα

της σύμβασης.

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και θα αναφέρονται με

λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Ο οικονομικός φορέας θα

πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραπομπές να είναι σε πρωτότυπα φυλλάδια,

(prospectus ή manual του κατασκευαστικού οίκου) προς απόδειξη των ισχυριζόμενων (π.χ. «βλέπετε

prospectusNo….σελίδα…..»). Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται

αναλυτικά οι αποκλίσεις αυτές.

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος

και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση,

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE (όπου απαιτείται). Οι συμμετέχοντες

συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος,

πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα

οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία

προορίζονται (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα).

Επιπλέον οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) και

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO (όπου απαιτείται).

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 17: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

17

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των τεχνικών φυλλαδίων. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

6.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού

φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον (υπό)φάκελο «Οικονομική

Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος

και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση,

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους

υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο

είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη

την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του

κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το

προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των

προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα

πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο

ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 18: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

18

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής

απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από

τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη

Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω

Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση

των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ .

ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το

σύστημα.

Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν

την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν

εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές

λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή

την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς . Γενικά,

σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.4412/2016

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των

προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Επισημαίνεται επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου είδους, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά.Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Ν.3918/2011, άρθρα 13 & 16). Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και

182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας

ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 19: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

19

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

7.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης

8.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος

της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την ως άνω προβλεπόμενη

αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος

της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν

την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης συνεπάγονται

απόρριψη των προσφορών.

Να κατατεθεί δήλωση χρόνου ισχύος των προσφορών.

9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης περί σύνταξης

και υποβολής της προσφοράς συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών

τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν

διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν

εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε

σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Επίσης, απορρίπτεται η προσφορά

-Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή,

εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση

της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας και στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.

- Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή

η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.

-Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα пου έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 20: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

20

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

-Προσφορά υπό αίρεση.

-Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής ή μη προσήκουσα κατάθεση δειγμάτων.

10.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία, 7 ημερών από την ημερομηνία

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από

τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που

δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74),

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς

από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η

συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει

ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης,

το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι

μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς

και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι υποχρεωτική

για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και

εγγράφων της προσφοράς.

11.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 21: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

21

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών

στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που

αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των

οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των

αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από

το Σύστημα ιδίως:

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στη

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης

των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού

απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί

υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά

περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

Ειδικότερα:

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών παραλαμβάνει τους

σφραγισμένους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα

οποία έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αρχικά

αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο της προσφοράς και τους επιμέρους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και

τεχνικής προσφοράς και τους μονογράφει ανά φύλλο.

2.Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος

οφείλει να σημειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήματος με την ένδειξη «Εμπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση θα

μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών και οι λοιποί συμμετέχοντες. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του,

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της

συγκεκριμένης πληροφορίας.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

22

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε

πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

4.Κατόπιν η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την

νομιμότητά τους και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση των φακέλων τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν

αποκλείονται με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σε σχέση με τους όρους των εγγράφων της

σύμβασης.

5. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες του

συστήματος μπορούν να απευθύνουν αιτήματα ηλεκτρονικά, μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής,

στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως

υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με

ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση

εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.

6. Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης του περιεχομένου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των

τεχνικών προσφορών, καταχωρούνται σε σχετικό πρακτικό όπου η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό

περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, και χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά

αποδεκτές ή μη».

7. Στη συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και

αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα

διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και

ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομικής Προσφοράς και οι

συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι

συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

8. Ακολούθως, η Επιτροπή αφού ελέγξει τη συμμόρφωση των οικονομικών προσφορών με τις απαιτήσεις της

διακήρυξης, αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται κατά σειρά με κριτήριο

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

13.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων του διαγωνισμού επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της

ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 345 του Ν.4412/2016 και

τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 345-374 του Ν.4412/2016 περί έννομης προστασίας κατά την

σύναψη δημόσιων συμβάσεων και το ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64 / Τεύχος Α’/ 4-5-2017).

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 23: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

23

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αντιστοίχιση διατάξεων και ενεργειών ηλεκτρονικής υποβολής προδικαστικής προσφυγής

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 39 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Τεύχος Α' 64/04.05.2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Άρθρο 8 Κατάθεση της προσφυγής 1. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ' ν. 4412/2016). 2. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016). 3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

(Κατάθεση προσφυγής) Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν την Προδικαστική Προσφυγή ως

εξής : 1. Συνδέονται στο ΕΣΗΔΗΣ και επιλέγουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 2. Ακολουθούν τη διαδρομή Ενέργεια ->Επικοινωνία -> Νέο Μήνυμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία: • Αποστολή σε : ΕΣΗΔΗΣ (Αναθέτουσα Αρχή) • Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή / Ένσταση • και επισυνάπτουν το αρχείο της προδικαστικής προσφυγής με το σχετικό παράβολο . 3. (Ενέργεια εκτός ΕΣΗΔΗΣ ) Κοινοποιούν την Προδικαστική Προσφυγή στο email της ΑΕΠΠ president@aepp- procurement.gr

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. 5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία.

(Κατάθεση προσφυγής σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμία του ΕΣΗΔΗΣ)

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν την Προδικαστική Προσφυγή στο email της ΑΕΠΠ [email protected]

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 24: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

24

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Άρθρο 9 Κοινοποίηση της προσφυγής - Απόψεις αναθέτουσας αρχής - Ενημέρωση ενδιαφερόμενων τρίτων 1. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή:(α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. α' ν. 4412/2016). 2. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8, η προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και καλείται αυτή:(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σεκάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΙΊΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη Φάκελο της υπόθεσης, TICαπόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. β' ν. 4412/2016).

(Ειδοποίηση ΑΕΠΠ για κατάθεση προσφυγής - Παραχώρηση δικαιώματος πρόσβασης στην ΑΕΠΠ) Οι Αναθέτουσες Αρχές μετά την λήψη Προδικαστικής Προσφυγής ακολουθούν τις παρακάτω ενέργειες : 1. Εισέρχονται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και επιλέγουν την Ενέργεια ->Διαχείριση Χειριστών - Συλλογικών Οργάνων Αξιολόγησης. 2. Επιλέγουν Προσθήκη νέας σειράς αναζητούν και επιλέγουν τον Πρόεδρο ΑΕΠΠ και του δίνουν Πρόσβαση : Μόνο προβολή. 3. Ακολουθούν τη διαδρομή: Ενέργεια ->Επικοινωνία -> Νέο Μήνυμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία: • Αποστολή σε : Πρόεδρος ΑΕΠΠ • Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή / Ένσταση και επισυνάπτουν το αρχείο της προδικαστικής προσφυγής με κατηγορία : εσωτερικό. (Κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο) 4. Ακολουθείται η διαδρομή: Ενέργεια ->Επικοινωνία -> Νέο Μήνυμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία: • Αποστολή σε : Κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο • Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή / Ένσταση και επισύναψη του αρχείου της προδικαστικής προσφυγής με κατηγορία : Προς προμηθευτή (Διαβίβαση απόψεων Αναθέτουσας Αρχής στην ΑΕΠΠ) 5.Ακολουθείται η διαδρομή: Ενέργεια ->Επικοινωνία -> Νέο Μήνυμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία: • Αποστολή σε: Πρόεδρος ΑΕΠΠ • Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή /'Ενσταση • και επισύναψη του εγγράφου με τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής μεκατηγορία : εσωτερικό.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 25: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

25

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' των δύο προηγούμενων παραγράφων. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο365 παρ.5 ν.4412/2016).Άρθρο 13Εξέταση της προσφυγής 1. Η προσφυγή εξετάζεται από κλιμάκιο της ΑΕΠΠ, που ορίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής. Σε κάθε προβλεπόμενη από το ίδιο άρθρο περίπτωση ορισμού κλιμακίου με σύνθεση τριμελή ή επταμελή, τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 365 και παρ. 1 του 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση της προσφυγής και την έκδοση της απόφασης αντιστοίχως. Για την εξέταση της υπόθεσης, το αρμόδιο κλιμάκιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του μέλους που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Κλιμακίου. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται η ημερομηνία, η ώρα και οι προς εξέταση προδικαστικές προσφυγές, που έχουν ανατεθεί σε αυτό κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΕΠΠ. 2. Με την πράξη ορισμού εισηγητή του προεδρεύοντος του σχηματισμού της ΑΕΠΠ που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος, ορίζεται η ημέρα και η ώρα της εξέτασής της, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής(άρθρο 365 παρ. 4 εδ.α' ν. 4412/2016). 3. Η πράξη της προηγούμενηςπαραγράφου κοινοποιείται προς ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προσφεύγοντος, της αναθέτουσας αργής και των παρεμβαινόντων, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής. Τυχόν παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 3 του Κανονισμού, η σχετική κοινοποίηση συνοδεύεται και από την κλήση του εισηγητή προς τον προσφεύγοντα, την αναθέτουσα αρχή ή τους παρεμβαίνοντες να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που λείπουν ή είναι οπωσδήποτε χρήσιμα εντός τασσόμενης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εργάσιμες πέντε (5) ημέρες.

(Παραχώρηση δικαιώματος πρόσβασης στο οριζόμενο για την εξέταση της προσφυγής Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ) Οι Αναθέτουσες Αρχές μετά την ενημέρωση από την ΑΕΠΠ για τον ορισμό συγκεκριμένου Κλιμακίου για την εξέταση της προσφυγής, ακολουθούν τις παρακάτω ενέργειες:

1. Εισέρχονται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και επιλέγουν την ενέργεια – Διαχείριση Χειριστών – Συλλογικών Οργάνων Αξιολόγησης .

2. Επιλέγουν Προσθήκη νέας σειράς αναζητούν και επιλέγουν τον Πρόεδρο ΑΕΠΠ και του δίνουν Πρόσβαση : Μόνο προβολή.

(Ανάρτηση Απόφασης ΑΕΠΠ στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό) Οι Αναθέτουσες Αρχές μετά την λήψη της Απόφασης της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής Προσφυγής ακολουθούν τις παρακάτω ενέργειες:

1. Εισέρχονται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και στην περιοχή Συνημμένα Προκηρυγμένου διαγωνισμού της Κεφαλίδας, επισυνάπτουν την Απόφαση με κατηγορία: Προς προμηθευτή και στη συνέχεια επιλέγουν Οριστικοποίηση Εγγράφων.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 26: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

26

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

14.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο «προσωρινός ανάδοχος» στον οποίο

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με

σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις

κάτωθι παραγράφους. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

14.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη

δικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της

11.11.2008 σ.42).

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.61997, σ. 1) και στην

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,

στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται

στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 27: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

27

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους

διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

14.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς

προσωπικό.

14.3 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους

τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς

τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών

χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε

ισχύ τουλάχιστον ως και την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

Ειδικότερα:

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο

για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο

για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής

ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών

Συμβουλίων τους.

14.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι

ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ

τουλάχιστον ως και την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

14.5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι

δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

14.6 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄, του

Ν.4412/2016, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το

ειδικό επάγγελμά τους.

14.7 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων

καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και

την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 28: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

28

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του

τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του

συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε.,

και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή

των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από

την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα

συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το τελευταίο δίμηνο από την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του υποφακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν

έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που

έχει κατατεθεί.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα

τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο

άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου

να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία

νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για

κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε

περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις

υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από

τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα

αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το αρμόδιο όργανο αποφασίσει ότι

τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O

αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις:

i. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή

της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών

ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του υποφακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 29: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

29

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ii. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο,

ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και

διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του

Ν. 4412/2016.

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας των συστημάτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά

κατακύρωσης υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς − χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην

αρμόδια υπηρεσία. Η δήλωση του παρόντος άρθρου υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο

και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)

16. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του «προσωρινού αναδόχου» στον οποίο

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από

σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η

αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική

πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν.

16. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

16.1 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,

παρέχεται προθεσμία στον «προσωρινό ανάδοχο» να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

16.2 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με

το άρθρο 79 του ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο «προσωρινός ανάδοχος» κηρύσσεται έκπτωτος και, με την

επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο

της τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 30: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

30

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

16.3 Αν ο «προσωρινός ανάδοχος» δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα

ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία

ματαιώνεται.

16.4 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από

τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του

ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε

προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, χωρίς να λαμβάνεται

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ν.4412/2016, η διαδικασία

ματαιώνεται.

16.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο

γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.

16.6 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,

κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

16.7 Στην περίπτωση που προκύψουν προσφορές ισότιμες, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

17.ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, αν δεν κοινοποιηθεί προηγουμένως σε όλους

τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 31: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

31

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα

τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να

προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 18.ΣΥΜΒΑΣΗ 1.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το κείμενο της

οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη (Παράρτημα Ε’). Δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της

σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή

συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

i.Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

ii.Τα συμβαλλόμενα μέρη.

iii.Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.

iv.Την τιμή.

v.Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

vi.Τις Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

vii.Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

viii.Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

ix.Τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

x.Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.

xi.Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

2.Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη

και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

3.Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση,

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

4.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

i.Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

ii.Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 32: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

32

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

iii.Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

iv.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

19.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

19.1 Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της , με διάρκεια το ανώτερο ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.. 19.2 Η παράδοση θα γίνει κατόπιν γραπτής παραγγελίας, στο Γ.Ν. ΚΟΡΊΝΘΟΥ μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο

τμήμα.

19.3 Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που

θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

19.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η

σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές

προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου

συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα

από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ)

το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

19.5 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος

του προμηθευτή.

19.6 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

19.7 Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/2016

20.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και με την προϋπόθεση ότι θα

προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών που αφορά η πληρωμή ή σε περίπτωση

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης των υλικών στην αποθήκη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

άρθρο 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’),

β) Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών στην αποθήκη του Νοσοκομείου

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή

δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Ο Φ.Π.Α.

βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 33: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

33

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 106 του

Ν.4412/2016.

22. ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί,

των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα

διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν

άγνοιά τους

Για την ακρίβεια Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Τμ. Γραμματείας

ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 34: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

34

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ& ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΠ/ΝΟΥ

ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:1Η ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.860,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

1 33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης Πιεσόμετρο τροχήλατου 1 1.400,00 €

2 33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης Πιεσόμετρα απλά χειρός 8 960,00 €

3 33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί Βαλίτσα έκτακτων αναγκών (πλήρης) 1 500,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 2Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ 90.520,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

4 33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες Κρεβάτια ασθενών ψυχιατρικής 25 65.150,00 €

5 39143123-4 Κομοδίνα Τραπεζοτουαλέτες 25 10.000,00 €

6 39111000-3 Καθίσματα Καρέκλα συνοδού δερματίνη 25 3.000,00 €

7 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Τραπέζια σαλονιού 16 2.720,00 €

8 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Ντουλάπα φαρμάκων 2 2.200,00 €

9 33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες Κρεβάτι εξεταστηρίου 3 2.100,00 €

10 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Βιβλιοθήκη-ραφιέρα 10 1.500,00 €

11 39111000-3 Καθίσματα Καρέκλες επισκεπτών 35 3.850,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.100,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

12 32235000-9 Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

Κάμερα για το ήσυχο δωμάτιο 3 1.500,00 €

13 32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες Τηλεόραση 2 900,00 € 14 32342410-9 Εξοπλισμός ήχου Ηχοσυστήματα 1 300,00 € 15 32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο Video 1 300,00 €

16 32235000-9 Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος Video-camera 1 700,00 €

17 38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές Φωτογραφική μηχανή 2 600,00 €

18 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές Τηλεφωνικές συσκευές 70 4.200,00 €

19 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Η/Υ πλήρης

6 6.000,00 €

20 30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές

Συσκευή FAX – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 600,00 €

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 35: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

35

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ Εκτυπωτής λέιζερ ασπρόμαυρος 1 500,00 €

22 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ Εκτυπωτής λέιζερ έγχρωμος 1 500,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:6Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.420,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

23 33156000-8 Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές Τεστ ψυχοτεχνικά 3 10.500,00 €

24 37524000-7 Παιχνίδια Επιτραπέζια παιχνίδια (εργοθεραπείας) 6 720,00 €

25 44423000-1 Διάφορα είδη Υλικά εργοθεραπείας 2 2.200,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:122.900,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 36: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

36

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ 1 - ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

1.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 1 1

1.2.Τροχήλατο αναλογικό (ανεροειδή) πιεσόμετρο, αυξομειούμενου ύψους με πεντάκτινη βάση

βαρέως τύπου

1.3.Να διαθέτει κλίμακα διαμέτρου 147mm περίπου, με μεγάλους λευκούς χαρακτήρες πάνω σε

μαύρο φόντο για εύκολη αναγνώριση.

1.4.Να φέρει περιχειρίδα ενηλίκων με αυτοκόλλητο κλείσιμο (velcro) καλάθι για την περιχειρίδα,

μακρύ σωλήνα σπιράλ, πουάρ με βαλβίδα και διαβάθμιση 0-300mmHg

ΕΙΔΟΣ 2 - ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ

2.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 2 8

2.2.Να είναι κλασικά, ελαφριά, αξιόπιστα, με πιστοποιημένο αναλογικό μανόμετρο το οποίο να

φέρει προστατευτικό κάλυμμα από ανθεκτικό πλαστικό, ενσωματωμένο πουάρ και βαλβίδα

απελευθέρωσης του αέρα.

2.3.Να παρέχονται με λαβή κατάλληλη για χρήση με ένα χέρι και βαθμονομημένη περιχειρίδα

ενηλίκων, με κλείσιμο velcro και σωλήνα σύνδεσης.

2.4.Να διαθέτουν ευανάγνωστη κλίμακα διαμέτρου 65mm περίπου.

2.5.Να διατίθενται με τσαντάκι αποθήκευσης τύπου νεσεσέρ.

ΕΙΔΟΣ 3 - ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ)

3.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 3 1

3.2.Η βαλίτσα εκτάκτων αναγκών να είναι αδιάβροχη, άθραυστη με αντανακλαστικές λωρίδες.

3.3.Να φέρει ένα μεγάλο κεντρικό διαμέρισμα, ένα πρόσθιο και τρία πλάγια τμήματα (τσέπες).

3.4.Να φέρει ιμάντα ώμου και δύο χειρολαβές.

3.5.Να περιέχει μια ambu

3.6.Να περιέχει μάσκες αερισμού μεγέθους 3,4,5,

3.7.Να περιέχει μια μικρή φιάλη Ο2

3.8.Να περιέχει στηθοσκόπιο

3.9.Να περιέχει πιεσόμετρο

3.10.Να περιέχει στοματικούς αεραγωγούς διαφόρων μεγεθών

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 37: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

37

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3.11.Να περιέχει ψαλίδι κοπής

3.12.Να περιέχει μια ως δύο λαβίδες Magill

3.13.Να περιέχει ένα φακό σε σχήμα στυλό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ 4 -ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

4.1. Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 4 25

4.2. Κρεβάτι σταθερό (χωρίς τροχούς) σύγχρονης σχεδίασης

4.3. Σκελετός κατασκευασμένος από ατσάλι.

4.4.Ο σκελετός θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.

4.5.Το επίπεδο κατάκλισης θα φέρει μεταλλικό πλέγμα που θα εδράζεται στον σκελετό και

δύναται να αφαιρείται εύκολα από ειδικούς συνδέσμους που θα το συγκρατούν με τον σκελετό.

Το πλέγμα θα έχει αντοχή σε χημικά υγρά καθαρισμού

4.6. Το κρεβάτι θα χωρίζεται σε δύο μέρη ,το ένα σταθερό για το κάτω μέρος του σώματος και το

άλλο κινητό για το κεφάλι και την πλάτη.

4.7. Η κίνηση του κινητού μέρους θα γίνεται με τη χρήση υποβοηθούμενου συστήματος που θα

είναι τοποθετημένο στο σκελετό κατάκλισης.

4.8. Θα πραγματοποιεί κίνηση ρύθμισης πλάτης και κεφαλής σε διάφορες θέσεις επιλογής του

ασθενή.

4.9. Το κρεβάτι θα διαθέτει δύο ξύλινες μετώπες ειδικής επίστρωσης για αντοχή του ξύλου σε

νερά , χημικά υγρά κτλ.

4.10. Θα διαθέτει κάγκελα προστατευτικά σε κάθε πλευρά, συρόμενα που θα κινούνται εύκολα

και γρήγορα, από ανθεκτικό πλαστικό ή μέταλλο. Τα κάγκελα θα κλειδώνουν στην κάθετη θέση

αυτόματα και θα απασφαλίζουν με ταυτόχρονη πίεση δύο κατάλληλων κομβίων στα άκρα τους.

4.11. Το κρεβάτι θα φέρει στις τέσσερις γωνίες του ελαστικούς προσκρουστήρες για την

προστασία του ιδίου από χτυπήματα αλλά και των επιφανειών που τυχόν έρθουν σε επαφή

(τοίχοι πόρτες κτλ)

4.12.Να φέρει αμφίπλευρα βάσεις για στατώ και να συνοδεύεται από ένα στατώ

4.13.Οι διαστάσεις του κρεβατιού θα είναι 220Χ100 εκατοστά περίπου

4.14.Να διαθέτει ISO εμπορίας τεχν. Υποστήριξης, & CE

Α/Α ΕΙΔΟΣ 5- ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΚΟΜΟΔΙΝΑ)

5.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 5 25

5.2. Το κομοδίνο θα είναι σταθερό σύγχρονης σχεδίασης και αισθητικής ανάλογης του κρεβατιού

ώστε να αποτελούν ως εικόνα ενιαίο σύνολο

5.3. Η επιφάνειά του θα είναι από υλικό γυαλιστερό το οποίο θα αντέχει σε μηχανικές

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 38: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

38

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

καταπονήσεις ,με απολυμαντική επιφάνεια & αντοχή σε χημικά υγρά, νερά και λεκέδες από

φαγητά.

5.4. Θα διαθέτει ένα συρτάρι στο πάνω μέρος και ένα ερμάριο στο κάτω μέρος με εξωτερική

επίστρωση ανάλογη της άνω επιφάνειας.

5.5. Το ερμάριο θα κλείνει με τη βοήθεια μαγνήτη συγκράτησης και θα διαθέτει ένα ράφι

προσθαφαιρούμενο .

5.6. Το χερούλι του συρταριού δε θα επιτρέπει τραυματισμό του ασθενή ή συνοδού

5.7. Τα πόδια του θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος προκειμένου να ευθυγραμμίζεται άψογα στο

εκάστοτε δάπεδο.

5.8. Θα έχει διαστάσεις 45Χ45Χ75 εκατοστά περίπου

5.9. Να διαθέτει ISO εμπορίας τεχν. Υποστήριξης, ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 & CE ο

κατασκευαστής.

Α/Α ΕΙΔΟΣ 6- ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

6.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 6 25

6.2.Η καρέκλα να έχει μπράτσα

6.3.Να είναι κατασκευασμένη από σωλήνα διαστ. 25x1,8mm

6.4.Η βαφή της να είναι ηλεκτροστατική

6.5.Να έχει σταθερή βάση και να στηρίζεται σε τέσσερα πλαστικά πέλματα από PP ώστε να μην

ολισθαίνει στο δάπεδο,

6.6.Στην έδρα και την πλάτη να είναι επενδεδυμένη με μαξιλάρια από αφρολέξ

6.7.Οι διαστάσεις της να είναι περίπου 64x70x104cm

Α/Α ΕΙΔΟΣ 7- ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

7.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 7 16

7.2.Με επένδυση ξύλου

7.3.Διαστάσεων περίπου 100x60xύψος 50cm

Α/Α ΕΙΔΟΣ 8- ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

8.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 8 2

8.2. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φύλαξη φαρμάκων.

8.3.Ο εργονομικός σχεδιασμός του να εξασφαλίζει: οικονομία χώρου, σωστή ταξινόμηση των

φαρμάκων, ασφαλή αποθήκευση.

8.4.Να είναι κατασκευασμένο στο σύνολό του από υψηλής ποιότητας πολυστρωματικό

φαινοπλαστικό ανθεκτικό υλικό στις εκδορές και στα απολυμαντικά καθαρισμού.

8.5.Να διαθέτει εσωτερικά 4-5 ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και εσωτερικές πόρτες διπλής όψεως.

8.6.Οι πόρτες να είναι εφοδιασμένες με 50-60 περίπου εσωτερικές θήκες (ράφια) για φάρμακα

κατασκευασμένες από ενισχυμένο θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό αναλλοίωτο στα απολυμαντικά

καθαρισμού.

8.7.Στο εσωτερικό του να διαθέτει ντουλάπι με κλειδαριά ασφαλείας για τη φύλαξη των

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 39: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

39

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ναρκωτικών φαρμάκων.

8.8.Οι εξωτερικές πόρτες να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας.

8.9.Η βάση να φέρει τέσσερα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.

8.10.Να είναι συνολικών διαστάσεων περίπου: πλάτος 90xβάθος 60 x ύψος 200cm.

8.11.Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη

8.12.Επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη

Α/Α ΕΙΔΟΣ 9 -ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ

9.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 9 3

9.2. Κρεβάτι σταθερό (χωρίς τροχούς) σύγχρονης σχεδίασης

9.3. Σκελετός κατασκευασμένος από χάλυβα επιχρωμιωμένο.

9.4. Με διαιρούμενο στρώμα επικαλυμμένο με δερματίνη υψηλής αντοχής

9.5. Η ανάκληση της πλάτης θα γίνεται με υποβοηθούμενο σύστημα ελεγχόμενο αμφίπλευρα του

κρεβατιού

9.6. Θα φέρει σύστημα στήριξης ρολού χαρτοσέντονου

9.7. Θα διαθέτει τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση

9.8. Οι διαστάσεις του κρεβατιού θα είναι 180Χ60Χ75 εκατοστά περίπου

9.9. Να διαθέτει ISO εμπορίας τεχν. Υποστήριξης, & CE

ΕΙΔΟΣ 10 -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ΡΑΦΙΕΡΑ

10.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 10 10

10.2. Βιβλιοθήκη τυποποιημένων διαστάσεων λυόμενη

10.3. Θα είναι από μοριοσανίδα πάχους 18 χιλιοστών με επένδυση μελαμίνης

10.4. Επιλογή χρώματος της υπηρεσίας

10.5. Θα διαθέτει πόρτα που κλειδώνει ώστε να μην είναι τα ράφια σε κοινή θέα

10.6. Θα περιέχει τουλάχιστον 5 ράφια εντός με συνεχόμενη διάτρηση στα πλαϊνά ώστε να

ρυθμίζεται η στάθμη του κάθε ραφιού

10.7. Η πλάτη θα είναι από μοριοσανίδα πάχους 16χλσ

10.8.Θα μπορεί να συνθέτει μεγαλύτερο σύνολο με την προσθήκη ομοίων βιβλιοθηκών ως ενιαίο

σύνολο (π.χ. τετράδα )

10.9.Θα έχει διαστάσεις 40Χ200Χ40 εκατοστά περίπου.

ΕΙΔΟΣ 11 -ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

11.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 11 35

11.2.Με τετράποδη βάση μεταλλική κατασκευασμένη από σωλήνα στρογγυλό διαμέτρου Φ25mm

και πάχους 1,5mm βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

11.3.Να έχει έδρα και πλάτη από πολυπροπυλένιο.

11.4.Εσωτερικά να έχει δρύινη μοριοσανίδα πάχους 7,5mm περίπου με κάλυψη από αφρολέξ

πάχους περίπου 40mm και επένδυση από ύφασμα.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 40: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

40

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

11.5.Να φέρει σταθερά μπράτσα από πολυπροπυλένιο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ 12 -ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

12.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 12 3

12.2.Να έχει τρεις κάμερες οροφής έγχρωμες με δυνατότητα λήψης με 0 LUX, με υπέρυθρα LED

12.3.Να έχει φακό 3,6mm έως 6mm και ανάλυση 420tvl

12.4.Να έχει καταγραφικό συνεχούς καταγραφής για 24 ώρες και αποθήκευση για 2 εβδομάδες

με HDD 500GB τουλάχιστον

12.5.Δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης από monitor ή TV

12.6.Δυνατότητα backup μέσω USB σε PC

12.7.Εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία και να έχει εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον

ΕΙΔΟΣ 13 -ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

13.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 13 2

13.2. Έγχρωμη τηλεόραση τουλάχιστον 40 ιντσών

13.3. Τεχνολογίας LCD ή LED

13.4. Ανάλυση εικόνας 1920Χ1080

13.5. Full HD

13.6. Contrast 100.000:1

13.7. Brightness 400 cd/m2

13.8. Format 16:9

13.9.Tuner: DVB-T, MPEG4 , MPEG2, Analog

13.10.Digital inputs: 2 HDMI

13.11.Να έχει εγγύηση 1 έτος τουλάχιστον

ΕΙΔΟΣ 14 -ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

14.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 14 1

14.2.Να είναι τύπου Micro

14.3.Nά έχει 2 ηχεία 2 δρόμων

14.4.Να έχει ισχύ 2x50W rms και άνω

14.5.Δυνατότητα αναπαραγωγής (δίσκων CD) & mp3, cd-r,cd-rw

14.6.Να έχει ψηφιακό δέκτη (tuner)

14.7.Nα έχει δυνατότητα προτοποθετημένων σταθμών

14.8.Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος τουλάχιστον

ΕΙΔΟΣ 15 -VIDEO

15.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 15 1

15.2. Video (DVDR)

15.3.Να έχει σκληρό δίσκο από 100GB και άνω

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 41: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

41

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

15.4.Ναέχει tuner PAL/SECAM

15.5.Να έχει λειτουργία εύκολης εγγραφής

15.6.Να έχει δυνατότητα εγγραφής σε πολλαπλούς τύπους δίσκων

15.7.Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής DivX, MPEG4,JPEG,SVCD,DVDRAM,CDRW,DVD-/ +R

15.8.Να έχει εισόδους Coaxial, HDMI, SCART

15.9.Να έχει τηλεχειριστήριο

15.10.Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος τουλάχιστον

ΕΙΔΟΣ 16 -VIDEO-CAMERA

16.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 16 1

16.2.Να έχει αισθητήρα CCD 1megapixel και άνω

16.3.Nα έχει σκληρό δίσκο 60GB και άνω

16.4.Οπτικό ζουμ 25Χκαι ψηφιακό ζουμ 200Χ

16.5.Να έχει σταθερότητα βίντεο σε χαμηλό φωτισμό

16.6.Να έχει ελάχιστο φωτισμό σε λειτουργία νυχτερινής λήψης

16.7.Οθόνη LCD αφής και 2,7 ιντσών

16.8.Να έχει δυνατότητα συνεχούς λήψης 3 ωρών και άνω

16.9.Να κάνει εγγραφή φορμά 16:9

16.10.Να έχει τηλεχειριστήριο

16.11.Να έχει δυνατότητα εύκολης δημιουργίας αντίγραφων μέσω θύρας USB

16.12.Να έχει φακό με φωτεινότητα F 1,8-3,2

ΕΙΔΟΣ 17 -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

17.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 17 2

17.2.Να έχει ανάλυση 10 megapixel και άνω

17.3.Οπτικό ζουμ 10Χ και ψηφιακό ζουμ 20Χ

17.4.Οθόνη LCD 3 ιντσών

17.5.Να έχει δυνατότητα εξαιρετικά σταθερής λήψης

17.6.Να έχει ενσωματωμένο φλας και δυνατότητα λειτουργίας, αυτόματη, υποχρεωτική, αργού

συγχρονισμού

17.7.Να έχει εσωτερική μνήμη 30ΜΒ και άνω

17.8.Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος τουλάχιστον

ΕΙΔΟΣ 18 -ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

18.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 18 70

18.2.Να είναι συμβατές με το τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου της εταιρείας SELTA

ΕΙΔΟΣ 19-Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ

19.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 19 6

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 42: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

42

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

19.2. Να είναι καινούργιος , σύγχρονος, έκδοσης των τελευταίων 12 μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού

19.3. Το σύστημα θα παραδοθεί συναρμολογημένο, με όλες τις εγκρίσεις και εγγυήσεις των επιμέρους συστατικών του με πιστοποίηση από την προμηθεύτρια εταιρεία..

19.4. Θα παρέχει όλες τις ενδείξεις και πιστοποιήσεις περι ενέργειας (energystar, greenpc κτλ)

19.5. Θα παρέχεται βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών τουλάχιστον για 5 έτη

19.6. Κουτί midi tower

19.7. PSU: 400W with blower

19.8.CPU: τουλάχιστον δύο πυρήνων (Dualcore) με ταχύτητα ≥ 3GHz

19.9. Motherboard: ATXor BTX/μBTX

19.10. USB 2.0 τουλάχιστον4

19.11. Serial & parallel ports

19.12. Sound card

19.13.Graphicscardτουλάχιστον 512 MBκαι επιθυμητή έξοδο DVI ή/και HDMI.

19.14. Ethernet LAN input 10/100/1000 Mbps

19.15.Memory: τουλάχιστον 4GBDDR3≥ 1333 ΜΗz

19.16. HD: τουλάχιστον500 GB SATA

19.17. DVD RW

19.18. Operation system: Windows 7 pro Greek

19.19. Optical mouse

19.20. Keyboard 104

19.21.MonitorTFT 19” με χαρακτηριστικά ίσα ή ανώτερα των ακόλουθων: aspectratio 16:9 ανάλυση 1280x1024 5ms πιστοποίηση energystarcompliant, TCO 06 ή ισοδύναμες είσοδο σήματος συμβατή με αυτή της κάρτας γραφικών (DVI ή/και HDMI )

ΕΙΔΟΣ 20-ΣΥΣΚΕΥΗ FAX-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

20.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 20 3

20.2.Τεχνολογία: Ψεκασμού Μελάνης (Inkjet).

20.3.Δυνατότητες: εκτύπωσης, αποστολής φαξ,, αντιγραφής και σάρωσης, σελίδων Α4,

ασπρόμαυρη και έγχρωμη.

20.4.Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων: τουλάχιστον 30 σελίδων.

20.5. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ταχύτητα τουλάχιστον 30 σελίδων/λεπτό (black A4, πρόχειρη) τουλάχιστον 24

σελίδων/λεπτό (έγχρωμη, Α4, πρόχειρη).

20.6.ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ποιότητα εκτύπωσης: 4800x 1200dpi(έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα).

20.7.ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτύπωση διπλής όψης.

20.8.FAX: Ταχύτητα μετάδοσης: 33,6Kbps (3sec/page).

20.9.FAX: Αριθμός σελίδων στη μνήμη: έως 100 σελίδες.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 43: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

43

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

20.10.FAX: Αριθμοί γρήγορης κλήσης: έως 100.

20.11.FAX: Αυτόματη επανάκληση.

20.12.FAX: Καθυστέρηση αποστολής.

20.13.ΣΑΡΩΣΗ: Τύπος σάρωσης: Επίπεδης επιφάνειας.

20.14.ΣΑΡΩΣΗ: ADF.

20.15.ΣΑΡΩΣΗ: Ανάλυση σάρωσης: 4800x4800dpi.

20.16.ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: Ταχύτητα αντιγραφής έως 7 αντίγραφα/λεπτό (black A4, κανονική) έως 4

αντίγραφα/λεπτό (έγχρωμη, Α4, κανονική).

20.17.ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: Ανάλυση αντιγραφής: 1200x1200 dpi (black) 4800x1200dpi (έγχρωμη,

βέλτιστη ποιότητα).

20.18.Μνήμη: 64 ΜΒ.

20.19.Συνδεσιμότητα: μέσω usb και θύρας δικτύου.

ΕΙΔΟΣ 21-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ

21.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 21 1

21.2.Μέγεθος Σελίδας: Α4.

21.3.Χρώμα Εκτύπωσης: Ασπρόμαυρη.

21.4.Ανάλυση Εκτύπωσης: 1200 x1200.

21.5.Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ/λεπτό (A4 black).

21.6.Εκτύπωση διπλής όψης.

21.7.Μνήμη: 64MB.

21.8.Διαχείριση χαρτιού (Standard): Συρτάρι εξόδου χαρτιού 150- σελίδων.

21.9.Διαχείριση χαρτιού (Standard): Τροφοδότες χαρτιού 300-σελίδων.

21.10.Συνδεσιμότητα: usb (2.0) θύρα και ethernet (δικτύου).

ΕΙΔΟΣ 22-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΕΓΧΡΩΜΟΣ

22.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 22 1

22.2.Μέγεθος Σελίδας: Α4.

22.3.Χρώμα Εκτύπωσης: Έγχρωμη.

22.4.Ανάλυση Εκτύπωσης : 1200 x 1200 dpi.

22.5.Ταχύτητα εκτύπωσης: 22 σελ/λεπτό (A4 black).

22.6.Ταχύτητα εκτύπωσης: 21 σελ/λεπτό (A4 color).

22.7.Μνήμη: 128MB.

22.8.Διαχείριση χαρτιού (Standard): Συρτάρι εξόδου χαρτιού 250-σελίδων.

22.9.Τροφοδότες χαρτιού 250- σελίδων.

22.10.Συνδεσιμότητα: usb (2.0) θύρα και ethernet (δικτύου).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ 23 -ΤΕΣΤ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 44: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

44

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

23.1 Σέτ #1 :

23.1.1 Απαιτούμενη ποσότητα ΣΕΤ για το είδος 23.1/Τεστ ψυχοτεχνικά-Σετ #1 1

23.1.2 Tεστ νοητικής λειτουργίας WAIS ενηλίκων (Weshler Adult Intelligence Scale) αγγλική

έκδοση (τεμ. 2)

23.1.3 Τεστ νοητικής λειτουργίας ελληνικό Wisc-V (Wechlers Intelligence Scale for Clildreu-3rd

Edition) (τεμ. 2)

23.2 Σέτ #2 :

23.2.1 Απαιτούμενη ποσότητα ΣΕΤ για το είδος 23.2/Τεστ ψυχοτεχνικά-Σετ #2 1

23.2.2 Προβολική δοκιμασία Rorschach (τεμ 2)

23.2.3 Προβολική δοκιμασία θεματικής αντίληψης ΤΑΤ (τεμ. 2)

23.2.4 Τεστ συναισθηματικής κατάστασης Rotter (τεμ 2)

23.3 Σέτ #3 :

23.3.1 Απαιτούμενη ποσότητα ΣΕΤ για το είδος 23.3/Τεστ ψυχοτεχνικά-Σετ #3 1

23.3.2 Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας Μ.Μ.Ρ.Ι. η πρώτη έκδοση (1) (τεμ. 2)

23.3.3 Διάγνωση δυσκολιών μάθησης, Αθηνά τεστ (τεμ 2)

ΕΙΔΟΣ 24 -ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

24.1 Ομαδικά παιχνίδια στρατηγικής (set): 1

24.1.1 MASTERMIND (τεμ.1)

24.1.2 MONOPOLY (τεμ.1)

24.1.3 JENGA (τεμ.1)

24.2 Ομαδικά παιχνίδια μνήμης(set): 1

24.2.1 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα (τεμ.1)

24.2.2 Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη (τεμ.1)

24.2.3 Ταξιδεύοντας στον κόσμο (τεμ.1)

24.3. Ομαδικά παιχνίδια αντίληψης (set): 1

24.3.1 Λίγα λόγια & σοφία (τεμ.1)

24.3.2 Ψηφιακό δίλημμα (τεμ.1)

24.3.3 Τριπλό σετ (κυβαριθμοί - κυβόλεξο) (τεμ.1)

24.3.4 40 κλασικά παιχνίδια (τεμ.1)

24.3.5 Pictionary (τεμ.1)

24.4 Ομαδικά παιχνίδια πολλαπλών δεξιοτήτων(set) 1

24.4.1 Bingo - Lotto - Tobola (τεμ.1)

24.4.2 Visionary (τεμ.1)

24.4.3 Scrabble (τεμ.1)

24.5 Πρόγραμμα ήπιας σωματικής άσκησης (ομαδικό ή ατομικό) Ταινία-Βίντεο & Εξοπλισμός(set)

1

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 45: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

45

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

24.5.1 Gentle Does it Video and Starter Activity pack(τεμ.1)

24.5.2 Mini Parachute (τεμ.1)

24.6 Puzzles (set) 1

24.6.1 Τρισδιάστατα (τεμ.1)

24.6.2 Απλά των 80, 120, 200, 500 (κομματιών) (από τεμ. 1)

ΕΙΔΟΣ 25 -ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

25.1 ΥΛΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (set):

1

25.1.1 Λογική Σκέψη-Μνήμη:

25.1.1.1. Color cards (κουτιάμεκάρτες) Problem Solving, Activities and Events, What’s Missing,

What’s Different, What’s Wrong (τεμ.1)

25.1.1.2. Βιβλίο ασκήσεων: Treating Memory Impairment(τεμ.1)

25.1.2 Ασκήσεις-παιχνίδια ακουστικής διάκριση διάκρισης & μνήμης:

25.1.2.1. Listening skills-sequencing sounds (1 τεμ)

25.1.2.2. Musical Bingo (1 τεμ)

25.1.3 Ασκήσεις-εκμάθησηκοινωνικών δεξιοτήτων & συναισθηματικής ανάπτυξης:

25.1.3.1. Life Skills Series (6 τεμ)

25.1.3.2. Workbooks of activities for language and cognition (walk 1-3) (από τεμ. 1)

25.1.3.3. Games for talking: top 5, let’s talk, let’s mime (από (τεμ. 1)

25.1.3.4. Group interaction games (τεμ.1)

25.1.3.5. Draw on your emotions (τεμ.1)

25.2. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (σετ) 1

25.2.1 Ατομικά παιχνίδια άσκησης χώρου-αντίληψης-σκέψη

25.2.1.1. Βιβλίοασκήσεωνιδεών: Craftsintherapyandrehabilitation (τεμ.1)

25.2.1.2. Βιβλίο-colouring patterns (τεμ.1)

25.2.1.3. Υλικά χειροτεχνιών* και εργαλεία (μαρκαδόροι- χαρτόνια-πένσες-πυρογράφος, χάντρες-

ψηφίδες-άμμος-κόλλα-Plexiglas- πινέλα κ. α.).

*Ως χειροτεχνίες θεωρούνται:Πηλός, Ανθοδετική, Χάρτινες κατασκευές, Δημιουργία

κοσμημάτων, Ξύλινες κατασκευές,Μάσκες-Φιγούρες με πατρόν, Ζωγραφική, Γύψινες κατασκευές

με καλούπια, Διακόσμηση γυαλιού-ξύλου με στενσιλς, Μοντελισμός, Ψηφιδωτά, Κολάζ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Χρόνος παράδοσης των ειδών μέχρι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες

2.Δήλωση ότι τα είδη καθώς και τα μέρη αυτών είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

3.Απαραίτητη με την παράδοση του είδους η κατάθεση του εγχειριδίου χρήσης στην ελληνική

γλώσσα και εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπου

απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 46: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

46

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4.Απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού όπου αυτό απαιτείται θα παρέχεται για όσο

διάστημα κριθεί απαραίτητο από το Νοσοκομείο

5.Τα προσφερόμενα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι προσφέροντες

συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του

προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή

άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των

προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του

κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων

με τις οποίες εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία.

6.Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε

μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

7.Επωνυμία Προϊόντων. Για όλον τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του να

αναφέρονται: κατασκευάστρια εταιρεία, τύπος, μοντέλο, σειριακός αριθμός, κ.λπ. όπως ορίζει το

νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.

8.Πιστοποιήσεις. Για το σύνολο του εξοπλισμού, οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να είναι

πιστοποιημένες κατά ISO(όπου απαιτείται). Όλος ο εξοπλισμός να φέρει το σήμα CE(όπου

απαιτείται) και γενικότερα, πέρα από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που εμφανίζονται στα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, να αναφέρονται τυχόν επιπλέον των ανωτέρω όπως

ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.

9.Εγχειρίδια Χρήσης - Συνοδός Εξοπλισμός. Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να παραδοθεί

έτοιμο (πχ. προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα), παραμετροποιήμενο (π.χ. εγκατάσταση

DOS και ελληνικών 928 στους εκτυπωτές) και να λειτουργεί πλήρως. Επίσης, θα πρέπει να

συνοδεύεται με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πχ.τροφοδοσίες, άλλα καλώδια, κλπ), το λογισμικό

εγκατάστασης (CDs, άδειες χρήσης, οδηγοί εγκατάστασης, κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή και την

απαραίτητη τεκμηρίωση (εγχειρίδια χρήσης, γραπτές εγγυήσεις, κλπ), όπως αυτά επισήμως

παρέχονται από τον κατασκευαστή. Διευκρινίζεται ότι, όλα τα ανωτέρω θα αφορούν σε κάθε

συσκευή και θα είναι πλήρως ενημερωμένα. Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί οφείλει να

εγκαταστήσει όλα τα ανωτέρω σε χώρο που θα του υποδείξει το Τμήμα Πληροφορικής.

10.Λειτουργικότητα Εκτυπωτών. Όσον αφορά στους εκτυπωτές, οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο προσδίδει επιπλέον λειτουργικότητα είναι επιθυμητό (πχ. φθηνά αναλώσιμα ή αναλώσιμα μεγάλης χωρητικότητας, δυνατότητα εκτύπωσης μεγάλου εύρους σελίδων, 2ος δίσκος χαρτιού, κλπ).

11.Εγγυήσεις. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός να έχει έγγραφη εγγύηση τουλάχιστον ενός

(1) έτους.

12.Για τα είδη με α/α: Κατηγορία 1η : (α/α 1) Πιεσόμετρα τροχήλατα, (α/α 2) Πιεσόμετρα απλά χειρός, , (α/α 3) Βαλίτσα έκτακτων αναγκών (πλήρη) - Κατηγορία 2η: (α/α 4) Κρεβάτια ασθενών ψυχιατρικής, (α/α 5) Τραπεζοτουαλέτες(κομοδίνα) , (α/α 8) Ντουλάπι φαρμάκων , (α/α 9) Κρεβάτι εξεταστηρίου, η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για εμπορία και τεχνική υποστήριξη.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 47: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

47

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενικές επισημάνσεις:

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας Διακήρυξης.

Ο υποψήφιος προμηθευτής λαμβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των Ειδικών

Όρων και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ.»

όπως περιγράφεται στον παρακάτω Πίνακα- Φύλλο Συμμόρφωσης.

Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα

αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή

Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι

Ο υποψήφιος προμηθευτής απαιτείται να συνυποβάλει πλήρες ηλεκτρονικό έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς -

Φύλλου Συμμόρφωσης ψηφιακά υπογεγραμμένα(επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς).

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη, θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα και καθορίζουν τις ελάχιστες αναγκαίες απατήσεις και είναι απαράβατες. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς και έχουν ως ακολούθως:

NAI

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις NAI

2. ΣΗΜΑΤΑ

Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψουν στην συγκεκριμένη ενότητα της τεχνικής προσφοράς τους και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς ISO του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ως και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε., σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 48: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

48

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 - ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ 1.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 1 1 1.2.Τροχήλατο αναλογικό (ανεροειδή)

πιεσόμετρο, αυξομειούμενου ύψους με

πεντάκτινη βάση βαρέως τύπου ΝΑΙ 1.3.Να διαθέτει κλίμακα διαμέτρου 147mm

περίπου, με μεγάλους λευκούς χαρακτήρες

πάνω σε μαύρο φόντο για εύκολη

αναγνώριση. ΝΑΙ 1.4.Να φέρει περιχειρίδα ενηλίκων με

αυτοκόλλητο κλείσιμο (velcro) καλάθι για την

περιχειρίδα, μακρύ σωλήνα σπιράλ, πουάρ

με βαλβίδα και διαβάθμιση 0-300mmHg ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 2 - ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ 2.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 2 8 2.2.Να είναι κλασικά, ελαφριά, αξιόπιστα,

με πιστοποιημένο αναλογικό μανόμετρο το

οποίο να φέρει προστατευτικό κάλυμμα από

ανθεκτικό πλαστικό, ενσωματωμένο πουάρ

και βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα. ΝΑΙ 2.3.Να παρέχονται με λαβή κατάλληλη για

χρήση με ένα χέρι και βαθμονομημένη

περιχειρίδα ενηλίκων, με κλείσιμο velcro και

σωλήνα σύνδεσης. ΝΑΙ 2.4.Να διαθέτουν ευανάγνωστη κλίμακα

διαμέτρου 65mm περίπου. ΝΑΙ 2.5.Να διατίθενται με τσαντάκι

αποθήκευσης τύπου νεσεσέρ. ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 3 - ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ) 3.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 3 1 3.2.Η βαλίτσα εκτάκτων αναγκών να είναι

αδιάβροχη, άθραυστη με αντανακλαστικές

λωρίδες. ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 49: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

49

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3.3.Να φέρει ένα μεγάλο κεντρικό

διαμέρισμα, ένα πρόσθιο και τρία πλάγια

τμήματα (τσέπες). ΝΑΙ 3.4.Να φέρει ιμάντα ώμου και δύο

χειρολαβές. ΝΑΙ 3.5.Να περιέχει μια ambu ΝΑΙ 3.6.Να περιέχει μάσκες αερισμού μεγέθους

3,4,5, ΝΑΙ 3.7.Να περιέχει μια μικρή φιάλη Ο2 ΝΑΙ 3.8.Να περιέχει στηθοσκόπιο ΝΑΙ 3.9.Να περιέχει πιεσόμετρο ΝΑΙ 3.10.Να περιέχει στοματικούς αεραγωγούς

διαφόρων μεγεθών ΝΑΙ 3.11.Να περιέχει ψαλίδι κοπής ΝΑΙ 3.12.Να περιέχει μια ως δύο λαβίδες Magill ΝΑΙ 3.13.Να περιέχει ένα φακό σε σχήμα στυλό ΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ 4 -ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4.1. Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 4 25 4.2. Κρεβάτι σταθερό (χωρίς τροχούς)

σύγχρονης σχεδίασης ΝΑΙ 4.3. Σκελετός κατασκευασμένος από ατσάλι. ΝΑΙ 4.4.Ο σκελετός θα είναι βαμμένος με

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. ΝΑΙ 4.5.Το επίπεδο κατάκλισης θα φέρει

μεταλλικό πλέγμα που θα εδράζεται στον

σκελετό και δύναται να αφαιρείται εύκολα

από ειδικούς συνδέσμους που θα το

συγκρατούν με τον σκελετό. Το πλέγμα θα

έχει αντοχή σε χημικά υγρά καθαρισμού ΝΑΙ 4.6. Το κρεβάτι θα χωρίζεται σε δύο μέρη ,το

ένα σταθερό για το κάτω μέρος του σώματος

και το άλλο κινητό για το κεφάλι και την

πλάτη. ΝΑΙ 4.7. Η κίνηση του κινητού μέρους θα γίνεται

με τη χρήση υποβοηθούμενου συστήματος ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 50: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

50

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

που θα είναι τοποθετημένο στο σκελετό

κατάκλισης.

4.8. Θα πραγματοποιεί κίνηση ρύθμισης

πλάτης και κεφαλής σε διάφορες θέσεις

επιλογής του ασθενή. ΝΑΙ 4.9. Το κρεβάτι θα διαθέτει δύο ξύλινες

μετώπες ειδικής επίστρωσης για αντοχή του

ξύλου σε νερά , χημικά υγρά κτλ. ΝΑΙ 4.10. Θα διαθέτει κάγκελα προστατευτικά σε

κάθε πλευρά, συρόμενα που θα κινούνται

εύκολα και γρήγορα, από ανθεκτικό πλαστικό

ή μέταλλο. Τα κάγκελα θα κλειδώνουν στην

κάθετη θέση αυτόματα και θα απασφαλίζουν

με ταυτόχρονη πίεση δύο κατάλληλων

κομβίων στα άκρα τους. ΝΑΙ 4.11. Το κρεβάτι θα φέρει στις τέσσερις

γωνίες του ελαστικούς προσκρουστήρες για

την προστασία του ιδίου από χτυπήματα

αλλά και των επιφανειών που τυχόν έρθουν

σε επαφή (τοίχοι πόρτες κτλ)

ΝΑΙ 4.12.Να φέρει αμφίπλευρα βάσεις για στατώ

και να συνοδεύεται από ένα στατώ ΝΑΙ 4.13.Οι διαστάσεις του κρεβατιού θα είναι

220Χ100 εκατοστά περίπου

ΝΑΙ 4.14.Να διαθέτει ISO εμπορίας τεχν.

Υποστήριξης, & CE ΝΑΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ 5- ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΚΟΜΟΔΙΝΑ) 5.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 5 25 5.2. Το κομοδίνο θα είναι σταθερό

σύγχρονης σχεδίασης και αισθητικής

ανάλογης του κρεβατιού ώστε να αποτελούν

ως εικόνα ενιαίο σύνολο ΝΑΙ 5.3. Η επιφάνειά του θα είναι από υλικό

γυαλιστερό το οποίο θα αντέχει σε μηχανικές

καταπονήσεις ,με απολυμαντική επιφάνεια & ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 51: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

51

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

αντοχή σε χημικά υγρά, νερά και λεκέδες από

φαγητά.

5.4. Θα διαθέτει ένα συρτάρι στο πάνω μέρος

και ένα ερμάριο στο κάτω μέρος με εξωτερική

επίστρωση ανάλογη της άνω επιφάνειας. ΝΑΙ 5.5. Το ερμάριο θα κλείνει με τη βοήθεια

μαγνήτη συγκράτησης και θα διαθέτει ένα

ράφι προσθαφαιρούμενο . ΝΑΙ 5.6. Το χερούλι του συρταριού δε θα

επιτρέπει τραυματισμό του ασθενή ή

συνοδού ΝΑΙ 5.7. Τα πόδια του θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’

ύψος προκειμένου να ευθυγραμμίζεται

άψογα στο εκάστοτε δάπεδο. ΝΑΙ 5.8. Θα έχει διαστάσεις 45Χ45Χ75 εκατοστά

περίπου ΝΑΙ 5.9. Να διαθέτει ISO εμπορίας τεχν.

Υποστήριξης, ISO 9001:2000 και ISO

13485:2003 & CE ο κατασκευαστής. ΝΑΙ Α/Α ΕΙΔΟΣ 6- ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 6.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 6 25 6.2.Η καρέκλα να έχει μπράτσα ΝΑΙ 6.3.Να είναι κατασκευασμένη από σωλήνα

διαστ. 25x1,8mm ΝΑΙ 6.4.Η βαφή της να είναι ηλεκτροστατική ΝΑΙ 6.5.Να έχει σταθερή βάση και να στηρίζεται

σε τέσσερα πλαστικά πέλματα από PP ώστε

να μην ολισθαίνει στο δάπεδο, ΝΑΙ 6.6.Στην έδρα και την πλάτη να είναι

επενδεδυμένη με μαξιλάρια από αφρολέξ ΝΑΙ 6.7.Οι διαστάσεις της να είναι περίπου

64x70x104cm ΝΑΙ Α/Α ΕΙΔΟΣ 7- ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 7.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 7 16 7.2.Με επένδυση ξύλου ΝΑΙ 7.3.Διαστάσεων περίπου 100x60xύψος 50cm ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 52: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

52

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ 8- ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 8.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 8 2 8.2. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη

φύλαξη φαρμάκων. ΝΑΙ 8.3.Ο εργονομικός σχεδιασμός του να

εξασφαλίζει: οικονομία χώρου, σωστή

ταξινόμηση των φαρμάκων, ασφαλή

αποθήκευση. ΝΑΙ 8.4.Να είναι κατασκευασμένο στο σύνολό του

από υψηλής ποιότητας πολυστρωματικό

φαινοπλαστικό ανθεκτικό υλικό στις εκδορές

και στα απολυμαντικά καθαρισμού. ΝΑΙ 8.5.Να διαθέτει εσωτερικά 4-5 ράφια

ρυθμιζόμενου ύψους και εσωτερικές πόρτες

διπλής όψεως. ΝΑΙ 8.6.Οι πόρτες να είναι εφοδιασμένες με 50-

60 περίπου εσωτερικές θήκες (ράφια) για

φάρμακα κατασκευασμένες από ενισχυμένο

θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό αναλλοίωτο

στα απολυμαντικά καθα- ρισμού. ΝΑΙ 8.7.Στο εσωτερικό του να διαθέτει ντουλάπι

με κλειδαριά ασφαλείας για τη φύλαξη των

ναρκωτικών φαρμάκων. ΝΑΙ 8.8.Οι εξωτερικές πόρτες να διαθέτουν

κλειδαριά ασφαλείας. ΝΑΙ 8.9.Η βάση να φέρει τέσσερα πόδια

ρυθμιζόμενου ύψους. ΝΑΙ 8.10.Να είναι συνολικών διαστάσεων

περίπου: πλάτος 90xβάθος 60 x ύψος

200cm. ΝΑΙ 8.11.Να παρέχεται εγγύηση καλής

λειτουργίας για δύο (2) έτη ΝΑΙ 8.12.Επάρκεια ανταλλακτικών για

τουλάχιστον δέκα (10) έτη ΝΑΙ Α/Α ΕΙΔΟΣ 9 -ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ 9.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 9 3 9.2. Κρεβάτι σταθερό (χωρίς τροχούς)

σύγχρονης σχεδίασης ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 53: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

53

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

9.3. Σκελετός κατασκευασμένος από χάλυβα

επιχρωμιωμένο. ΝΑΙ 9.4. Με διαιρούμενο στρώμα επικαλυμμένο

με δερματίνη υψηλής αντοχής ΝΑΙ 9.5. Η ανάκληση της πλάτης θα γίνεται με

υποβοηθούμενο σύστημα ελεγχόμενο

αμφίπλευρα του κρεβατιού ΝΑΙ 9.6. Θα φέρει σύστημα στήριξης ρολού

χαρτοσέντονου ΝΑΙ 9.7. Θα διαθέτει τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση ΝΑΙ 9.8. Οι διαστάσεις του κρεβατιού θα είναι

180Χ60Χ75 εκατοστά περίπου ΝΑΙ 9.9. Να διαθέτει ISO εμπορίας τεχν.

Υποστήριξης, & CE ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 10 -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ΡΑΦΙΕΡΑ 10.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 10 10 10.2. Βιβλιοθήκη τυποποιημένων

διαστάσεων λυόμενη ΝΑΙ 10.3. Θα είναι από μοριοσανίδα πάχους 18

χιλιοστών με επένδυση μελαμίνης ΝΑΙ 10.4. Επιλογή χρώματος της υπηρεσίας ΝΑΙ 10.5. Θα διαθέτει πόρτα που κλειδώνει ώστε

να μην είναι τα ράφια σε κοινή θέα ΝΑΙ 10.6. Θα περιέχει τουλάχιστον 5 ράφια εντός

με συνεχόμενη διάτρηση στα πλαϊνά ώστε να

ρυθμίζεται η στάθμη του κάθε ραφιού ΝΑΙ 10.7. Η πλάτη θα είναι από μοριοσανίδα

πάχους 16χλσ ΝΑΙ 10.8.Θα μπορεί να συνθέτει μεγαλύτερο

σύνολο με την προσθήκη ομοίων

βιβλιοθηκών ως ενιαίο σύνολο (π.χ. τετράδα) ΝΑΙ 10.9.Θα έχει διαστάσεις 40Χ200Χ40

εκατοστά περίπου. ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 11 -ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 11.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 11 35 11.2.Με τετράποδη βάση μεταλλική

κατασκευασμένη από σωλήνα στρογγυλό

διαμέτρου Φ25mm και πάχους 1,5mm ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 54: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

54

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

11.3.Να έχει έδρα και πλάτη από

πολυπροπυλένιο. ΝΑΙ 11.4.Εσωτερικά να έχει δρύινη μοριοσανίδα

πάχους 7,5mm περίπου με κάλυψη από

αφρολέξ πάχους περίπου 40mm και

επένδυση από ύφασμα. ΝΑΙ 11.5.Να φέρει σταθερά μπράτσα από

πολυπροπυλένιο ΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ 12 -ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 12.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 12 3 12.2.Να έχει τρεις κάμερες οροφής έγχρωμες

με δυνατότητα λήψης με 0 LUX, με υπέρυθρα

LED ΝΑΙ 12.3.Να έχει φακό 3,6mm έως 6mm και

ανάλυση 420tvl ΝΑΙ 12.4.Να έχει καταγραφικό συνεχούς

καταγραφής για 24 ώρες και αποθήκευση για

2 εβδομάδες με HDD 500GB τουλάχιστον ΝΑΙ 12.5.Δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης

από monitor ή TV ΝΑΙ 12.6.Δυνατότητα backup μέσω USB σε PC ΝΑΙ 12.7.Εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία

και να έχει εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 13 -ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 13.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 13 2 13.2. Έγχρωμη τηλεόραση τουλάχιστον 40

ιντσών ΝΑΙ 13.3. Τεχνολογίας LCD ή LED ΝΑΙ 13.4. Ανάλυση εικόνας 1920Χ1080 ΝΑΙ 13.5. Full HD ΝΑΙ 13.6. Contrast 100.000:1 ΝΑΙ 13.7. Brightness 400 cd/m2 ΝΑΙ 13.8. Format 16:9 ΝΑΙ 13.9.Tuner: DVB-T, MPEG4 , MPEG2, ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 55: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

55

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Analog

13.10.Digital inputs: 2 HDMI ΝΑΙ 13.11.Να έχει εγγύηση 1 έτος τουλάχιστον ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 14 -ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 14.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 14 1 14.2.Να είναι τύπου Micro ΝΑΙ 14.3.Nά έχει 2 ηχεία 2 δρόμων ΝΑΙ 14.4.Να έχει ισχύ 2x50W rms και άνω ΝΑΙ 14.5.Δυνατότητα αναπαραγωγής (δίσκων

CD) & mp3, cd-r,cd-rw ΝΑΙ 14.6.Να έχει ψηφιακό δέκτη (tuner) ΝΑΙ 14.7.Nα έχει δυνατότητα προτοποθετημένων

σταθμών ΝΑΙ 14.8.Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος

τουλάχιστον ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 15 -VIDEO 15.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 15 1 15.2. Video (DVDR) ΝΑΙ 15.3.Να έχει σκληρό δίσκο από 100GB και

άνω ΝΑΙ 15.4.Ναέχει tuner PAL/SECAM ΝΑΙ 15.5.Να έχει λειτουργία εύκολης εγγραφής ΝΑΙ 15.6.Να έχει δυνατότητα εγγραφής σε

πολλαπλούς τύπους δίσκων ΝΑΙ 15.7.Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής

DivX,

MPEG4,JPEG,SVCD,DVDRAM,CDRW,DVD-

/ +R ΝΑΙ 15.8.Να έχει εισόδους Coaxial, HDMI,

SCART ΝΑΙ 15.9.Να έχει τηλεχειριστήριο ΝΑΙ 15.10.Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος

τουλάχιστον ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 16 -VIDEO-CAMERA 16.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 16 1 16.2.Να έχει αισθητήρα CCD 1megapixel και

άνω ΝΑΙ 16.3.Nα έχει σκληρό δίσκο 60GB και άνω ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 56: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

56

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

16.4.Οπτικό ζουμ 25Χκαι ψηφιακό ζουμ

200Χ ΝΑΙ 16.5.Να έχει σταθερότητα βίντεο σε χαμηλό

φωτισμό ΝΑΙ 16.6.Να έχει ελάχιστο φωτισμό σε λειτουργία

νυχτερινής λήψης ΝΑΙ 16.7.Οθόνη LCD αφής και 2,7 ιντσών ΝΑΙ 16.8.Να έχει δυνατότητα συνεχούς λήψης 3

ωρών και άνω ΝΑΙ 16.9.Να κάνει εγγραφή φορμά 16:9 ΝΑΙ 16.10.Να έχει τηλεχειριστήριο ΝΑΙ 16.11.Να έχει δυνατότητα εύκολης

δημιουργίας αντίγραφων μέσω θύρας USB ΝΑΙ 16.12.Να έχει φακό με φωτεινότητα F 1,8-3,2 ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 17 -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 17.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 17 2 17.2.Να έχει ανάλυση 10 megapixel και άνω ΝΑΙ 17.3.Οπτικό ζουμ 10Χ και ψηφιακό ζουμ 20Χ ΝΑΙ 17.4.Οθόνη LCD 3 ιντσών ΝΑΙ 17.5.Να έχει δυνατότητα εξαιρετικά σταθερής

λήψης ΝΑΙ 17.6.Να έχει ενσωματωμένο φλας και

δυνατότητα λειτουργίας, αυτόματη,

υποχρεωτική, αργού συγχρονισμού ΝΑΙ 17.7.Να έχει εσωτερική μνήμη 30ΜΒ και άνω ΝΑΙ 17.8.Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος

τουλάχιστον ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 18 -ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 18.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 18 70 18.2.Να είναι συμβατές με το τηλεφωνικό

κέντρο του νοσοκομείου της εταιρείας SELTA ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 19-Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ 19.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 19 6 19.2. Να είναι καινούργιος , σύγχρονος, έκδοσης των τελευταίων 12 μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 57: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

57

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

19.3. Το σύστημα θα παραδοθεί συναρμολογημένο, με όλες τις εγκρίσεις και εγγυήσεις των επιμέρους συστατικών του με πιστοποίηση από την προμηθεύτρια εταιρεία.. ΝΑΙ 19.4. Θα παρέχει όλες τις ενδείξεις και πιστοποιήσεις περι ενέργειας (energystar, greenpc κτλ) ΝΑΙ 19.5. Θα παρέχεται βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών τουλάχιστον για 5 έτη ΝΑΙ 19.6. Κουτί midi tower ΝΑΙ 19.7. PSU: 400W with blower ΝΑΙ 19.8.CPU: τουλάχιστον δύο πυρήνων

(Dualcore) με ταχύτητα ≥ 3GHz ΝΑΙ

19.9. Motherboard: ATXor BTX/μBTX ΝΑΙ

19.10. USB 2.0 τουλάχιστον4 ΝΑΙ 19.11. Serial & parallel ports ΝΑΙ 19.12. Sound card ΝΑΙ 19.13.Graphicscardτουλάχιστον 512

MBκαι επιθυμητή έξοδο DVI ή/και HDMI. ΝΑΙ

19.14. Ethernet LAN input 10/100/1000 Mbps ΝΑΙ

19.15.Memory: τουλάχιστον 4GBDDR3≥ 1333 ΜΗz ΝΑΙ

19.16. HD: τουλάχιστον500 GB SATA ΝΑΙ

19.17. DVD RW ΝΑΙ 19.18. Operation system: Windows 7 pro Greek ΝΑΙ

19.19. Optical mouse ΝΑΙ

19.20. Keyboard 104 ΝΑΙ 19.21.MonitorTFT 19” με χαρακτηριστικά ίσα ή ανώτερα των ακόλουθων: aspectratio 16:9 ανάλυση 1280x1024 5ms πιστοποίηση energystarcompliant, TCO 06 ή ισοδύναμες είσοδο σήματος συμβατή με αυτή της κάρτας γραφικών (DVI ή/και HDMI ) ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ20- ΣΥΣΚΕΥΗ FAX-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 20.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 20 3 20.2.Τεχνολογία: Ψεκασμού Μελάνης (Inkjet).

ΝΑΙ

20.3.Δυνατότητες: εκτύπωσης, αποστολής φαξ,, αντιγραφής και σάρωσης, σελίδων Α4, ασπρόμαυρη και έγχρωμη.

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 58: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

58

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

20.4.Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων:

τουλάχιστον 30 σελίδων. ΝΑΙ

20.5. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ταχύτητα τουλάχιστον 30

σελίδων/λεπτό (black A4, πρόχειρη)

τουλάχιστον 24 σελίδων/λεπτό (έγχρωμη, Α4,

πρόχειρη).

ΝΑΙ

20.6.ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ποιότητα εκτύπωσης:

4800x 1200dpi(έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα). ΝΑΙ 20.7.ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτύπωση διπλής όψης. ΝΑΙ 20.8.FAX: Ταχύτητα μετάδοσης: 33,6Kbps

(3sec/page). ΝΑΙ 20.9.FAX: Αριθμός σελίδων στη μνήμη: έως

100 σελίδες. ΝΑΙ

20.10.FAX: Αριθμοί γρήγορης κλήσης: έως

100. ΝΑΙ 20.11.FAX: Αυτόματη επανάκληση. ΝΑΙ 20.12.FAX: Καθυστέρηση αποστολής.

ΝΑΙ 20.13.ΣΑΡΩΣΗ: Τύπος σάρωσης: Επίπεδης

επιφάνειας. ΝΑΙ 20.14.ΣΑΡΩΣΗ: ADF.

ΝΑΙ 20.15.ΣΑΡΩΣΗ: Ανάλυση σάρωσης:

4800x4800dpi. ΝΑΙ 20.16.ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: Ταχύτητα αντιγραφής

έως 7 αντίγραφα/λεπτό (black A4, κανονική)

έως 4 αντίγραφα/λεπτό (έγχρωμη, Α4,

κανονική). ΝΑΙ 20.17.ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: Ανάλυση αντιγραφής:

1200x1200 dpi (black) 4800x1200dpi

(έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα). ΝΑΙ 20.18.Μνήμη: 64 ΜΒ. ΝΑΙ 20.19.Συνδεσιμότητα: μέσω usb και θύρας

δικτύου. ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 21-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ 21.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 21

1

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 59: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

59

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21.2.Μέγεθος Σελίδας: Α4. ΝΑΙ

21.3.Χρώμα Εκτύπωσης: Ασπρόμαυρη. ΝΑΙ

21.4.Ανάλυση Εκτύπωσης: 1200 x1200. ΝΑΙ 21.5.Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ/λεπτό (A4

black). ΝΑΙ 21.6.Εκτύπωση διπλής όψης. ΝΑΙ 21.7.Μνήμη: 64MB. ΝΑΙ 21.8.Διαχείριση χαρτιού (Standard): Συρτάρι

εξόδου χαρτιού 150- σελίδων. ΝΑΙ 21.9.Διαχείριση χαρτιού (Standard):

Τροφοδότες χαρτιού 300-σελίδων. ΝΑΙ 21.10.Συνδεσιμότητα: usb (2.0) θύρα και

ethernet (δικτύου). ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ 22-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΕΓΧΡΩΜΟΣ 22.1.Απαιτούμενα τεμάχια για το είδος 22 1 22.2.Μέγεθος Σελίδας: Α4. ΝΑΙ 22.3.Χρώμα Εκτύπωσης: Έγχρωμη.

ΝΑΙ 22.4.Ανάλυση Εκτύπωσης : 1200 x 1200 dpi.

ΝΑΙ 22.5.Ταχύτητα εκτύπωσης: 22 σελ/λεπτό (A4

black). ΝΑΙ 22.6.Ταχύτητα εκτύπωσης: 21 σελ/λεπτό (A4

color). ΝΑΙ 22.7.Μνήμη: 128MB. ΝΑΙ 22.8.Διαχείριση χαρτιού (Standard): Συρτάρι

εξόδου χαρτιού 250-σελίδων. ΝΑΙ 22.9.Τροφοδότες χαρτιού 250- σελίδων. ΝΑΙ 22.10.Συνδεσιμότητα: usb (2.0) θύρα και

ethernet (δικτύου). ΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 23 -ΤΕΣΤ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ

23.1 Σέτ #1 : 23.1.1 Απαιτούμενη ποσότητα ΣΕΤ για το

είδος 23.1/Τεστ ψυχοτεχνικά-Σετ #1 1

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 60: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

60

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

23.1.2 Tεστ νοητικής λειτουργίας WAIS

ενηλίκων (Weshler Adult Intelligence

Scale) αγγλική έκδοση (τεμ. 2) ΝΑΙ 23.1.3 Τεστ νοητικής λειτουργίας ελληνικό

Wisc-V (Wechlers Intelligence Scale for

Clildreu-3rd Edition) (τεμ. 2) ΝΑΙ 23.2 Σέτ #2 :

23.2.1 Απαιτούμενη ποσότητα ΣΕΤ για το

είδος 23.2/Τεστ ψυχοτεχνικά-Σετ #2 1 23.2.2 Προβολική δοκιμασία Rorschach (τεμ

2) ΝΑΙ 23.2.3 Προβολική δοκιμασία θεματικής

αντίληψης ΤΑΤ (τεμ. 2) ΝΑΙ 23.2.4 Τεστ συναισθηματικής κατάστασης

Rotter (τεμ 2) NAI

23.3 Σέτ #3 :

23.3.1 Απαιτούμενη ποσότητα ΣΕΤ για το

είδος 23.3/Τεστ ψυχοτεχνικά-Σετ #3 1 23.3.2 Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας

Μ.Μ.Ρ.Ι. η πρώτη έκδοση (1) (τεμ. 2) ΝΑΙ 23.3.3 Διάγνωση δυσκολιών μάθησης, Αθηνά

τεστ (τεμ 2) NAI ΕΙΔΟΣ 24 -ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) 24.1 Ομαδικά παιχνίδια στρατηγικής (set):

1 24.1.1 MASTERMIND (τεμ.1) ΝΑΙ 24.1.2 MONOPOLY (τεμ.1)

ΝΑΙ 24.1.3 JENGA (τεμ.1)

NAI 24.2 Ομαδικά παιχνίδια μνήμης(set):

1 24.2.1 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα (τεμ.1)

ΝΑΙ 24.2.2 Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη (τεμ.1) ΝΑΙ 24.2.3 Ταξιδεύοντας στον κόσμο (τεμ.1) NAI 24.3. Ομαδικά παιχνίδια αντίληψης (set): 1

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 61: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

61

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

24.3.1 Λίγα λόγια & σοφία (τεμ.1) NAI 24.3.2 Ψηφιακό δίλημμα (τεμ.1) ΝΑΙ

24.3.3 Τριπλό σετ (κυβαριθμοί - κυβόλεξο)

(τεμ.1) NAI 24.3.4 40 κλασικά παιχνίδια (τεμ.1) NAI 24.3.5 Pictionary (τεμ.1) NAI 24.4 Ομαδικά παιχνίδια πολλαπλών δεξιοτήτων(set) 1 24.4.1 Bingo - Lotto - Tobola (τεμ.1) NAI 24.4.2 Visionary (τεμ.1) NAI 24.4.3 Scrabble (τεμ.1) NAI 24.5 Πρόγραμμα ήπιας σωματικής άσκησης (ομαδικό ή ατομικό) Ταινία-Βίντεο & Εξοπλισμός(set) 1 24.5.1 Gentle Does it Video and Starter

Activity pack(τεμ.1) NAI 24.5.2 Mini Parachute (τεμ.1)

ΝΑΙ 24.6 Puzzles (set) 1 24.6.1 Τρισδιάστατα (τεμ.1) NAI 24.6.2 Απλά των 80, 120, 200, 500

(κομματιών) (από τεμ. 1) NAI

ΕΙΔΟΣ 25 -ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

25.1 ΥΛΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (set): 1 25.1.1 Λογική Σκέψη-Μνήμη: 25.1.1.1. Color cards (κουτιάμεκάρτες)

Problem Solving, Activities and Events,

What’s Missing, What’s Different, What’s

Wrong (τεμ.1) ΝΑΙ 25.1.1.2. Βιβλίο ασκήσεων: Treating Memory

Impairment(τεμ.1) NAI 25.1.2 Ασκήσεις-παιχνίδια ακουστικής διάκριση διάκρισης & μνήμης: 25.1.2.1. Listening skills-sequencing sounds

(1 τεμ) ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 62: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

62

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

25.1.2.2. Musical Bingo (1 τεμ) ΝΑΙ

25.1.3 Ασκήσεις-εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων & συναισθηματικής ανάπτυξης:

25.1.3.1. Life Skills Series (6 τεμ) NAI

25.1.3.2. Workbooks of activities for

language and cognition (walk 1-3) (από τεμ.

1) NAI 25.1.3.3. Games for talking: top 5, let’s talk,

let’s mime (από (τεμ. 1) NAI 25.1.3.4. Group interaction games (τεμ.1) NAI 25.1.3.5. Draw on your emotions (τεμ.1) NAI 25.2. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (σετ)

1 25.2.1 Ατομικά παιχνίδια άσκησης χώρου-

αντίληψης-σκέψη ΝΑΙ 25.2.1.1.Βιβλίο ασκήσεων ιδεών:

Craftsintherapyandrehabilitation (τεμ.1) NAI 25.2.1.2. Βιβλίο-colouring patterns (τεμ.1)

NAI 25.2.1.3. Υλικά χειροτεχνιών* και εργαλεία

(μαρκαδόροι- χαρτόνια-πένσες-πυρογράφος,

χάντρες-ψηφίδες-άμμος-κόλλα-Plexiglas-

πινέλα κ. α.). *Ως χειροτεχνίες θεωρούνται: Πηλός,

Ανθοδετική, Χάρτινες κατασκευές,

Δημιουργία κοσμημάτων, Ξύλινες

κατασκευές,Μάσκες-Φιγούρες με πατρόν,

Ζωγραφική, Γύψινες κατασκευές με

καλούπια, Διακόσμηση γυαλιού-ξύλου με

στενσιλς, Μοντελισμός, Ψηφιδωτά, Κολάζ. NAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Χρόνος παράδοσης των ειδών μέχρι

ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες NAI 2.Δήλωση ότι τα είδη καθώς και τα μέρη

αυτών είναι καινούργια και αμεταχείριστα. NAI

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 63: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

63

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3.Απαραίτητη με την παράδοση του είδους η

κατάθεση του εγχειριδίου χρήσης στην

ελληνική γλώσσα και εγχειριδίου χρήσης και

συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική

γλώσσα, όπου απαιτείται με βάση την

ισχύουσα νομοθεσία NAI 4.Απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού

όπου αυτό απαιτείται θα παρέχεται για όσο

διάστημα κριθεί απαραίτητο από το

Νοσοκομείο NAI 5.Τα προσφερόμενα πρέπει να φέρουν

σήμανση πιστότητας CE. Οι προσφέροντες

συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την

τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την

κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά

κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις

συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα

έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η

απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των

προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την

οποία προορίζονται και γενικά η

συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις

διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ή των

κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις

οποίες εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία

προς την πιο πάνω οδηγία. NAI 6.Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο

σύνολό τους απαράβατους όρους και η

οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 7.Επωνυμία Προϊόντων. Για όλον τον

εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του

να αναφέρονται: κατασκευάστρια εταιρεία,

τύπος, μοντέλο, σειριακός αριθμός, κ.λπ.

όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί

προμηθειών Δημοσίου. NAI 8.Πιστοποιήσεις. Για το σύνολο του

εξοπλισμού, οι κατασκευάστριες εταιρείες θα NAI

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 64: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

64

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά

ISO(όπου απαιτείται). Όλος ο εξοπλισμός να

φέρει το σήμα CE(όπου απαιτείται) και

γενικότερα, πέρα από τις απαραίτητες

πιστοποιήσεις που εμφανίζονται στα Τεχνικά

Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, να

αναφέρονται τυχόν επιπλέον των ανωτέρω

όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί

προμηθειών Δημοσίου.

9.Εγχειρίδια Χρήσης - Συνοδός Εξοπλισμός.

Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να

παραδοθεί έτοιμο (πχ. προεγκατεστημένο

λειτουργικό σύστημα), παραμετροποιήμενο

(π.χ. εγκατάσταση DOS και ελληνικών 928

στους εκτυπωτές) και να λειτουργεί πλήρως.

Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται με τον

απαιτούμενο εξοπλισμό (πχ.τροφοδοσίες,

άλλα καλώδια, κλπ), το λογισμικό

εγκατάστασης (CDs, άδειες χρήσης, οδηγοί

εγκατάστασης, κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή

και την απαραίτητη τεκμηρίωση (εγχειρίδια

χρήσης, γραπτές εγγυήσεις, κλπ), όπως αυτά

επισήμως παρέχονται από τον

κατασκευαστή. Διευκρινίζεται ότι, όλα τα

ανωτέρω θα αφορούν σε κάθε συσκευή και

θα είναι πλήρως ενημερωμένα. Ο

προμηθευτής που θα επιλεγεί οφείλει να

εγκαταστήσει όλα τα ανωτέρω σε χώρο που

θα του υποδείξει το Τμήμα Πληροφορικής. NAI 10.Λειτουργικότητα Εκτυπωτών. Όσον

αφορά στους εκτυπωτές, οποιοδήποτε άλλο

χαρακτηριστικό το οποίο προσδίδει επιπλέον

λειτουργικότητα είναι επιθυμητό (πχ. φθηνά

αναλώσιμα ή αναλώσιμα μεγάλης

χωρητικότητας, δυνατότητα εκτύπωσης

μεγάλου εύρους σελίδων, 2ος δίσκος

χαρτιού, κλπ). NAI

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 65: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

65

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

11.Εγγυήσεις. Όλος ο προσφερόμενος

εξοπλισμός να έχει έγγραφη εγγύηση

τουλάχιστον ενός (1) έτους. NAI 12.Για τα είδη με α/α: Κατηγορία 1η : (α/α 1)

Πιεσόμετρα τροχήλατα, (α/α 2) Πιεσόμετρα

απλά χειρός, , (α/α 3) Βαλίτσα έκτακτων

αναγκών (πλήρη) - Κατηγορία 2η: (α/α 4)

Κρεβάτια ασθενών ψυχιατρικής, (α/α 5)

Τραπεζοτουαλέτες (κομοδίνα) , (α/α 8)

Ντουλάπι φαρμάκων , (α/α 9) Κρεβάτι

εξεταστηρίου, η προμηθεύτρια εταιρεία θα

πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση

κατά ISO για εμπορία και τεχνική

υποστήριξη. NAI

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 66: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

66

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 75/2017 ΤΙΤΛΟΣ Προμήθειας: «……………………………………………………………………………»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(αριθμητικώς)

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(αριθμητικώς) 1 …………………………………………………. 1 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως)

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 67: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

67

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. ……. ΜΕΤΑΞΥ Τ…… ……………………….ΚΑΙ ΤΗΣ ………….……………….

ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………………………………….

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ......

Στην Κόρινθο, σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που εδρεύει Λ. Αθηνών 53 ΤΚ.20131, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

της παρούσας από ……………………………….., και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η

Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει ……………… …………………….. *, έχει αριθμό

φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 68: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

68

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται

στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.

2) Την από …………….. προσφορά του προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της

προαναφερόμενης διακήρυξης.

3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του

διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται

βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια : …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές

αρμοδιότητες την τμηματική – οριστική παραλαβή της προμήθειας. Παραδοτέα: Τα είδη που ο προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα

με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την

επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του

χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας

μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της

προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς και όλα τα

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη

Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMEΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «…..……………………..». Η προμήθεια θα

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 69: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

69

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε συνδυασμό με τους όρους της από

…………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα, ο προμηθευτής θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο, με τα παρακάτω είδη στις αντίστοιχες τιμές:

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ως ορίζεται στη διακήρυξη………………………………

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

Για την τμηματική – οριστική παραλαβή των ειδών θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παραλαβής.

Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται μέσα σε ………………. (………) ημερολογιακές ημέρες μετά

την προσκόμισή τους στο Νοσοκομείο.

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά το εμπρόθεσμο της παράδοσης

και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5.1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης είδους με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, επιβάλλονται κυρώσεις,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

5.2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση

οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

5.3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει

πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα

οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

5.4. Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 6.1. Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της κάθε τμηματικής αξίας σε ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60)

ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του

Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά

την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.

166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν

μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. 6.2. Toν προμηθευτή βαρύνoυν oι από το νόμο ισχύουσες κρατήσεις Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από τo Νoσoκoμείo.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 70: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

70

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 7.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό

…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ

(………………. €) (5% της παρούσας σύμβασης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή

της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την

εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της

παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

7.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ α. Το χρονικό διάστημα των ..... (.........) ετών (βάσει της με αριθμ. .............................. συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ

προσφορά) από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Εξοπλισμού καλείται «περίοδος εγγύησης καλής

λειτουργίας». Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας των ....... (..........) ετών,ο Ανάδοχος, θα καταθέσει με την οριστική παραλαβή, Εγγυητική Επιστολή Καλής

Λειτουργίας το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας της προμήθειας, με Φ.Π.Α.. Για το διάστημα

αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α. β. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό

χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 8.1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση

της σύμβασης.

8.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο

204 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με

έγγραφη γνωστοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται καμία

αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία

την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης

της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει

ανασταλεί.

9.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά από

απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 71: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

71

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αμοιβής των παραγγελιών προϊόντων, που αποδεδειγμένα έχουν

προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό.

9.3. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης

των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

9.4. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία

των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 10.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

10.2.Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι

(20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της

προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται στην

παρούσα σύμβαση, και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 12.1. Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ.75/2017 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από

…………………….. κατατεθείσα προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας

σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η

σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση

β) Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 12.2. Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν

ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 12.3. Αντίκλητος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ , στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος

………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 …………………..

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 72: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

72

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

12.4. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνεται ταχυδρομικά στη

διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 13.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής

πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. 13.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια που

εδρεύουν στην Κόρινθο, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 73: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

73

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΥΔ»

[άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών (ΦΕΚ 3698/16-11-2016/Τ’ Β (*) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ] - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 Τ.Κ.20131] - Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ - ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝ.] - Τηλέφωνο: [2741-361818, -878] - Ηλ. ταχυδρομείο: [[email protected]] - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.hospkorinthos.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [] - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 74: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

74

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [ ] Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……] [……] [……] [……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[] Ναι [] Όχι [...............] […...............]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

α) [……] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……] γ) [……] δ) [] Ναι [] Όχι ε) [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……]

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 75: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

75

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……] β) [……] γ) [……]

Τμήματα Απάντηση: Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρεται το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……] [……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] Τηλέφωνο: [……] Ηλ. ταχυδρομείο: [……] Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 76: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

76

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 77: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

77

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 2. δωροδοκίαx,xi· 3. απάτηxii· 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [……] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 78: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

78

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):xxiv [……][……][……]

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 79: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

79

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι[.......................] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι […...........] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι [.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι [...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο

[] Ναι [] Όχι [….................]

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 80: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

80

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 81: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

81

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ …] [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 82: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

82

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : και/ή, 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiii: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: και/ή, 2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…] νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη αξία) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........] διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 83: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

83

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxviii:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […...........] Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

4) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχωνxxxix όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

5) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

6) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........]

7) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxl το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

9) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 84: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

84

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

10) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι [….............................................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι [……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι [……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 85: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

85

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxli, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 86: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

86

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02
Page 87: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ©ΜΥΖ4690Β5-Γ02.pdf · ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14.cpv32342410-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ- ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

87

Διακήρυξη 75/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:47794 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. xxx Πρβλ άρθρο 48. xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. xxxviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. xxxix Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. xl Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. xli Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

ΑΔΑ: ΩΜΥΖ4690Β5-Γ02