Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και...

of 31 /31
Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες 1 ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ Σχολικό έτος 2012-2013

Embed Size (px)

Transcript of Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και...

Page 1: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή

Τηλεφωνία: Μύθοι και

Πραγματικότητες

1ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ Σχολικό έτος 2012-2013

Page 2: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

1

Κινητή

Τηλεφωνία: Μύθοι και

Πραγματικότητες

Ερευνητική εργασία

3ου τμήματος

ενδιαφέροντος

Α΄ Λυκείου

1ου ΕΠΑ.Λ. Ιλίου

των μαθητών: Ανδρέας Γίτσας Χρήστος Γκότσε Γιώργος Δουγιέκος Βασίλης Καγκαλάς Γεράσιμος Κούτρας Νικόλας Μάκαρικ Γιάννης Μαυροειδάκος

Βασίλης Ντίνας

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Θοδωρής Παναγόπουλος

Μάριος Χανδρινός

Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Ειρήνη-Παυλίνα Αθανασίου

ΠΕ04.01 Φυσικός

1ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ Σχολικό έτος 2012-2013

Page 3: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής εργασίας, καταρχήν μελετήσαμε την ιστορία

της τηλεφωνίας, σταθερής και κινητής. Στη συνέχεια, ερευνήσαμε τις βασικές αρχές της

κινητής τηλεφωνίας, και πιο συγκεκριμένα, το φάσμα την ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας και ειδικότερα την περιοχή των ραδιοκυμάτων, επειδή αυτά εκπέμπονται

και φέρουν το σήμα του κινητού τηλεφώνου. Συλλέξαμε πληροφορίες σχετικά με τον

τρόπο λειτουργίας, τις υλικοτεχνικές υποδομές που απαιτούνται, όπως δίκτυα, σταθμοί

βάσης, κεραίες κλπ. Μελετήσαμε τον τρόπο μέτρησης της ακτινοβολίας που εκπέμπεται

από τα κινητά τηλέφωνα, και τους παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση σε αυτήν την

ακτινοβολία. Μελετήσαμε τη νομοθεσία που ορίζει τα όρια έκθεσης του κοινού στην

ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Κατόπιν, ασχοληθήκαμε με τις έρευνες σχετικά με επιδράσεις της ακτινοβολίας των

κινητών τηλεφώνων και των κεραιών στο ανθρώπινο οργανισμό, και με τις

αποδεδειγμένες αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Βρήκαμε απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται καθημερινά σχετικά με τα κινητά

τηλέφωνα. Συντάξαμε ερωτηματολόγιο για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και

επεξεργαστήκαμε τις απαντήσεις που λάβαμε. Τέλος, αφού συλλέξαμε και αξιολογήσαμε

τα ευρήματα της έρευνάς μας, προτείναμε τρόπους ορθής χρήσης του κινητού

τηλεφώνου.

Page 4: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή ............................................................................................................. 5

2. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και το κινητό τηλέφωνο ..................................... 6

2.1 Τι είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; ........................................................................... 6

2.2 Ποιο είναι το χαρακτηριστικό μέγεθος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας; ..................... 7

2.3 Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι ακτινοβολίες ανάλογα με την επίδρασή τους; .............. 7

2.4 Τι είδους ακτινοβολία εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα; ...................................................... 8

2.5 Η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς βάσης είναι ραδιενεργή; ........ 8

3. Η ιστορία και η εξέλιξη του τηλεφώνου ................................................................. 9

4. Αρχές λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας ........................................................... 10

4.1 Δίκτυα και σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας ................................................................... 10

4.2 Αρχή λειτουργίας κινητού τηλεφώνου ................................................................................ 10

4.3 Κυψέλη κινητής τηλεφωνίας ............................................................................................... 11

4.4 Κατανομή σταθμών βάσης ................................................................................................. 12

4.5 Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ............................................................................ 13

5. Μέτρηση της ακτινοβολίας και όρια ασφαλούς χρήσης ......................................... 14

5.1 Πώς μετράται η ενέργεια των ραδιοκυμάτων που απορροφά ο χρήστης κινητού

τηλεφώνου; ........................................................................................................................ 14

5.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση στην ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου......... 14

5.3 Όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ......................................................................... 14

5.4 Ελληνική νομοθεσία για την εγκατάσταση κεραιών ............................................................ 15

6. Οι έρευνες σχετικά με την επίδραση της ακτινοβολίας .......................................... 16

6.1 Αν ο SAR ενός κινητού τηλεφώνου είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια, είναι

ασφαλής η χρήση του; ....................................................................................................... 16

6.2 Τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας σε ζωντανούς

οργανισμούς ...................................................................................................................... 16

6.3 Οι αντίθετες απόψεις σχετικά με την επίδραση της ακτινοβολίας ....................................... 16

Page 5: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

4

6.4 Χρήση κινητών τηλεφώνων σε κλειστούς χώρους ............................................................. 17

6.5 Χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του ύπνου ................................................... 17

6.6 Εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών (hands-free) ............................................................... 17

6.7 Χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά ............................................................................. 18

6.8 Γιατί στα αεροπλάνα και στις εντατικές μονάδες των νοσοκομείων απαγορεύεται η

λειτουργία κινητών τηλεφώνων; ......................................................................................... 18

6.9 Υπάρχουν ‘‘αυτοκόλλητα’’ που μειώνουν την ακτινοβολία της συσκευής; .......................... 18

7. Τα πορίσματά μας από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου ........................... 19

8. Τι είναι καλό να προσέχουμε; ............................................................................... 22

9. Βιβλιογραφία ........................................................................................................ 23

10. Παράρτημα ........................................................................................................... 24

10.1 Το ερωτηματολόγιο ............................................................................................................ 24

10.2 Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολόγιου - Αποτελέσματα ............................................... 26

Page 6: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

5

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Είναι

ίσως το πιο διαδεδομένο μέσο επικοινωνίας. Πίσω όμως από μία τόσο μικρή και

εύχρηστη συσκευή κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος επιστήμης και τεχνολογίας. Πώς

είναι δυνατόν ηχητικά και οπτικά σήματα να διαδίδονται με τέτοια ταχύτητα; Πού

στηρίζεται αυτή η φαινομενικά απλή λειτουργία; Είναι ασφαλής η συνεχής χρήση του;

Γύρω από όλα αυτά τα θέματα αναρωτηθήκαμε, και σε αυτά τα ερωτήματα θα

προσπαθήσουμε να απαντήσουμε.

Τα ερευνητικά μας ερωτήματα:

Πώς λειτουργεί το κινητό τηλέφωνο;

Τι είδους ακτινοβολία εκπέμπεται κατά τη χρήση του;

Πώς επιδρά αυτή η ακτινοβολία στους ζωντανούς οργανισμούς;

Τι γνωρίζουμε και τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη χρήση

του κινητού τηλεφώνου;

Page 7: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

6

2. Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2.1 Τι είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι η σύνθεση δύο

κυμάτων, ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού, τα

οποία διαδίδονται ταυτόχρονα στο χώρο.

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ονομάζεται το εύρος της

περιοχής συχνοτήτων που καλύπτουν τα

ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε:

Ραδιοκύματα

Μικροκύματα

Υπέρυθρη

Ορατή (φως)

Υπεριώδης ακτινοβολία

Ακτίνες Χ

Ακτίνες γ (ραδιενέργεια)

Όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται με

την ταχύτητα του φωτός δηλαδή 3∙108 m/s ή

1.080.000.000 km/h!

Η

Ε

Η

Ηλεκτρικό πεδίο

Μαγνητικό πεδίο

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα

λ

Ε

Page 8: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

7

2.2 Ποιο είναι το χαρακτηριστικό μέγεθος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας;

Το χαρακτηριστικό μέγεθος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι η συχνότητα, δηλαδή ο

αριθμός των κυμάτων που εκπέμπονται από την πηγή ανά δευτερόλεπτο. Η μονάδα μέτρησης

της συχνότητας είναι το 1 Hertz (Hz), που ισούται με ένα κύμα ανά δευτερόλεπτο.

Ένα Kilohertz (1KHz) ισούται με χίλια κύματα ανά δευτερόλεπτο, ένα Megahertz (1ΜΗz) ισούται

με ένα εκατομμύριο κύματα ανά δευτερόλεπτο και ένα Gigahertz (1GHz) ισούται με ένα

δισεκατομμύριο κύματα ανά δευτερόλεπτο.

2.3 Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι ακτινοβολίες ανάλογα με την επίδρασή τους;

Οι ακτινοβολίες ανάλογα με την επίδρασή τους χωρίζονται στις ιονίζουσες ακτινοβολίες και

στις μη ιονίζουσες. Οι πρώτες προκαλούν ιονισμό της ύλης (άρα έχουν και βιολογικές

επιδράσεις στους ζωντανούς οργανισμούς), ενώ οι δεύτερες όχι.

Page 9: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

8

Στις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες περιλαμβάνονται οι ραδιοφωνικές, οι τηλεοπτικές, των

τηλεπικοινωνιών (κινητής/σταθερής), των μικροκυμάτων, ως και οι υπεριώδεις μικρής

συχνότητας.

Στις ιονίζουσες ακτινοβολίες που βρίσκονται στο άλλο άκρο του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος

περιλαμβάνονται οι υπεριώδεις υψηλής συχνότητας, οι ακτίνες Χ, και οι ακτίνες γ, με ευρύτατη

εφαρμογή στην ιατρική και σε άλλους κλάδους της τεχνολογίας.

2.4 Τι είδους ακτινοβολία εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα;

Τα κινητά τηλέφωνα και οι σταθμοί βάσης - όπως και η τηλεόραση, οι ραδιοπομποί και τα

ραντάρ - δημιουργούν πεδία ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση

πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις και αποτελούν τη βάση των τηλεπικοινωνιών, καθώς και

της εκπομπής ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ζώνες συχνοτήτων στα 900 MHz,

1800 ΜΗz, και 2100 MHz.

2.5 Η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς βάσης είναι ραδιενεργή;

Όχι. Η εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τα κινητά

τηλέφωνα και τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας

εντάσσεται στις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες, δηλαδή τις

ακτινοβολίες που είναι αδύνατο να διασπάσουν έτσι χημικούς

δεσμούς. Η ραδιενεργός ακτινοβολία βρίσκεται στο άλλο άκρο του ηλεκτρομαγνητικού

φάσματος.

Page 10: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

9

3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

18/02/1876 Το πρώτο τηλέφωνο O αμερικανικός εφευρέτης Alexander Graham Bell παρήγαγε το πρώτο

τηλέφωνο ικανό να αναπαράγει την ανθρώπινη ομιλία

10/03/1876

Η πρώτη πλήρης

πρόταση μέσω του

τηλεφώνου

Τα πειράματα του Bell και του βοηθού του Thomas Watson αποδείχθηκαν

τελικά επιτυχή στις 10 Μαρτίου 1876, όταν διαβιβάστηκε η πρώτη πλήρης

πρόταση μέσω του τηλεφώνου: "Watson, έλα εδώ, σε θέλω"

15/02/1880 Η ίδρυση του

εργοστασίου Volta

Το 1880 η Γαλλία απονέμει στον Bell το βραβείο Volta, το οποίο

συνοδευόταν από χρηματικό έπαθλο 50.000 φράγκων, για την εφεύρεσή του

Με αυτά τα χρήματα ίδρυσε το εργαστήριο Volta στην Ουάσιγκτον, όπου τον

ίδιο χρόνο οι συνεργάτες του και εκείνος εφηύραν το φωτόφωνο

(photophone), το οποίο διαβίβαζε την ομιλία μέσω ακτίνων φωτός

10/11/1901

Η πρώτη αποστολή

μηνύματος από την

Αγγλία στην

Αμερική

Ο Guglielmo Marconi πραγματοποίησε το 1901 μέσω ραδιοκυμάτων την

αποστολή μηνύματος από την Αγγλία στη Αμερική

Ο Marconi (1874-1937) ήταν Ιταλός εφευρέτης, γνωστός ως ο πατέρας της

εκπομπής ραδιοκυμάτων σε μεγάλη απόσταση και για την ανάπτυξη του

Νόμου του Μαρκόνι και ενός ραδιοτηλεγραφικού συστήματος

10/10/1903 Η πρώτη εκπομπή

ήχου και ομιλίας

Το 1903, οι Γερμανικές AEG και Siemens & Halske ιδρύουν την Deutsche

Telefunken GmbH και σε συνεργασία με τη Lorezn AG πραγματοποιούν την

πρώτη εκπομπή ήχου και ομιλίας

30/12/1918 Η γέννηση της

τηλεφωνίας

Επισήμως μπορούμε να τοποθετήσουμε τη γένεση της κινητής τηλεφωνίας

το 1918

03/11/1946 Δημιουργία Mobile

Telephone System Το 1946 δημιουργείται το Μοbile Telephone System από την Bell

25/07/1956

Δημιουργία του

Ericsson Mobile

System A

Το 1956 δημιουργείται το Ericsson Mobile System A

07/05/1964

Δημιουργία του

Mobile Telephone

Service

Το 1964 δημιουργείται το Mobile Telephone Service από τη Motorola

08/04/1983 Η πρώτη συσκευή

κινητού Η πρώτη συσκευή κινητού τηλεφώνου εμφανίστηκε το 1983 από τη Motorola

21/11/1992 Κινητή τηλεφωνία

στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε την εμφάνισή της για πρώτη φορά το

1992 και είχε μεγάλη επιτυχία

29/06/1993 Telestet H Telestet ξεκίνησε την εμπορική της εκμετάλλευση στις 29 Ιουνίου 1993

01/07/1993 Panafon Η Panafon ξεκίνησε την εμπορική της εκμετάλλευση την 1η Ιουλίου 1993

09/01/1998 Cosmote Η Cosmote ξεκίνησε την εμπορική της εκμετάλλευση τον Ιανουάριο του 1998

19/06/2002 Q Η Q ξεκίνησε την εμπορική της εκμετάλλευση στις 19 Ιουνίου 2002

Page 11: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

10

4. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

4.1 Δίκτυα και σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας

Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού

τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον

ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν σταθμούς βάσης για να

καλύψουν με ηλεκτρομαγνητικό σήμα τους χώρους που

βρισκόμαστε.

Ο σταθμός βάσης είναι οι εγκαταστάσεις μίας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που τοποθετούνται

σε μία περιοχή για την υποστήριξη του ασύρματου δικτύου της.

Οι σταθμοί βάσης αποτελούνται από κεραίες εκπομπής

και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, καθώς και

ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την επεξεργασία των

σημάτων.

Οι κεραίες πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλο ύψος,

γι’αυτό τοποθετούνται σε ειδικούς πυλώνες. Εντός των

πόλεων τοποθετούνται στις οροφές ψηλών κτιρίων.

4.2 Αρχή λειτουργίας κινητού τηλεφώνου

Τα κινητά τηλέφωνα μετατρέπουν τη φωνή σε

ραδιοκύματα.

Όταν ο σταθμός βάσης λάβει τα ραδιοκύματα, προωθεί

την κλήση σε ένα άλλο σταθμό βάσης.

Έτσι, η κλήση αποστέλλεται μέσω του δικτύου στο

σταθμό βάσης που βρίσκεται πλησιέστερα στον

καλούμενο χρήστη.

Στη συνέχεια, ο σταθμός βάσης εκπέμπει ραδιοκύματα

που λαμβάνονται από το δέκτη (κινητό τηλέφωνο) του

καλούμενου χρήστη, όπου τα ραδιοκύματα

μετατρέπονται ξανά σε ήχο (φωνή).

Το κινητό τηλέφωνο είναι ένας

ασύρματος πομποδέκτης που

μετατρέπει τη φωνή και τα

σήματα δεδομένων σε

ραδιοκύματα. Κάθε φορά που

πραγματοποιείται μία κλήση,

εκπέμπονται ραδιοκύματα

από το κινητό τηλέφωνο προς

την πλησιέστερη κεραία και

αντίστροφα.

Page 12: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

11

4.3 Κυψέλη κινητής τηλεφωνίας

Κάθε σταθμός βάσης

καλύπτει συγκεκριμένη

γεωγραφική περιοχή, η

οποία χωρίζεται σε μία

ή περισσότερες

κυψέλες.

Το μέγεθος της

κυψέλης καθορίζεται με

βάση τα γεωγραφικά

χαρακτηριστικά της

περιοχής, καθώς και

τον αριθμό και τη χρήση

των κινητών

τηλεφώνων που συνήθως υπάρχουν εκεί.

Επειδή κάθε σταθμός βάσης μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα περιορισμένο αριθμό

τηλεφώνων (50 με 100), οι κυψέλες είναι σχετικά μικρές εντός των πόλεων (της τάξης των

εκατοντάδων μέτρων), και σχετικά μεγάλες στις αγροτικές περιοχές (της τάξης των δεκάδων

χιλιομέτρων).

Page 13: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

12

4.4 Κατανομή σταθμών βάσης

Οι σταθμοί βάσης τοποθετούνται σε κορυφές βουνών με σκοπό

να υπάρχει σήμα σε όλα τα σημεία της χώρας που μπορεί να

βρεθεί ο χρήστης κινητού τηλεφώνου.

Ωστόσο, στις πόλεις λειτουργούν πάρα πολλά κινητά τηλέφωνα.

Γι’αυτό οι σταθμοί βάσης πρέπει να έχουν μικρή περιοχή κάλυψης

- να ανήκουν σε μικρή κυψέλη -, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι

χρήστες.

Ο αριθμός των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε όλη τη χώρα ανέρχεται σήμερα σε 6.500

περίπου.

Όσο πιο κοντά βρίσκεται το κινητό

τηλέφωνο στο σταθμό βάσης, η σύνδεσή

του με το δίκτυο είναι ευκολότερη, και έτσι η

ισχύς της ακτινοβολίας που εκπέμπεται

είναι χαμηλότερη.

Όμως, όσο σε κάθε σταθμό προστίθενται

νέες υπηρεσίες που εκπέμπουν σε

περισσότερες συχνότητες, η ακτινοβολία

από τους σταθμούς βάσης αυξάνεται.

Page 14: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

13

4.5 Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

Το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Επίσης, σε κατάσταση αναμονής (stand by), εκπέμπει κάθε λίγα λεπτά ένα βραχύ παλμό προς

το δίκτυό του, για να δηλώσει ότι βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή κάλυψης (κυψέλη) και

ότι είναι διαθέσιμο.

Τελικά τι είναι ποιο επικίνδυνο:

τα κινητά τηλέφωνα………

Οι μεν λένε...

Η παρατεταμένη έκθεση του

ανθρώπου στο ηλεκτρομαγνητικό

πεδίο της κεραίας του σταθμού βάσης

μπορεί να κρύβει κινδύνους.

Αντίθετα, δεν έχει τεκμηριωθεί σοβαρή

βλάβη από την καθημερινή χρήση του

κινητού τηλεφώνου.

………ή οι κεραίες;

Οι δε λένε...

Η έκθεση είναι υψηλότερη για τους

χρήστες κινητών τηλεφώνων σε σχέση

με αυτούς που κατοικούν κοντά σε

σταθμούς βάσης.

Αντίθετα, παρόλο που οι σταθμοί

βάσης εκπέμπουν συνεχώς, τα

επίπεδα είναι πολύ χαμηλά, ακόμα και

για όσους κατοικούν πολύ κοντά.

Page 15: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

14

5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΌΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

5.1 Πώς μετράται η ενέργεια των ραδιοκυμάτων που απορροφά ο χρήστης κινητού

τηλεφώνου;

Το μέγεθος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενέργειας των ραδιοκυμάτων που

απορροφάται από το σώμα ονομάζεται Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption

Rate - SAR).

Συνήθως εκφράζεται σε Watts ανά χιλιόγραμμο (W/kg).

Για τα κινητά τηλέφωνα μετράται ο τοπικός SAR στην περιοχή του κεφαλιού, και για τους

σταθμούς βάσης ο μέσος ολόσωμος SAR.

Στις πιο πρόσφατες λίστες δεικτών βρήκαμε συσκευές με δείκτη SAR από 0,196 ως 1,56 W/kg.

Ο δείκτης SAR όμως δεν εξαρτάται μόνο από τον τύπο της συσκευής…

5.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση στην ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου

Ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (SAR) εξαρτάται από:

τον τύπο του κινητού τηλεφώνου

την ένταση του λαμβανόμενου σήματος

τη χρονική διάρκεια της κλήσης

την απόσταση της συσκευής από το κεφάλι και το σώμα του χρήστη.

5.3 Όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη και αλλού ακολουθούν τις οδηγίες έκθεσης που έχουν

εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP). Η ICNIRP έχει

θεσπίσει ως όριο SAR από τα κινητά τηλέφωνα την τιμή 2W/kg.

Αυτό το όριο έχει υιοθετήσει η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στις

Η.Π.Α. και στον Καναδά το όριο SAR είναι χαμηλότερο (1,6W/kg).

Page 16: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

15

5.4 Ελληνική νομοθεσία για την εγκατάσταση κεραιών

Νόμος 3431 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,

άρθρο 31 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών».

Σύμφωνα με το άρθρο, τα Ελληνικά όρια για την έκθεση του κοινού τίθενται στο 70% των ορίων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σταθμούς κεραιών που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη

των 300 μέτρων από την περίμετρο των κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων, βρεφονηπιακών

σταθμών, νοσοκομείων και γηροκομείων και στο 60% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

τους σταθμούς κεραιών που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις

εγκαταστάσεις αυτές.

Στην Ελλάδα, το όριο ασφαλούς έκθεσης είναι αυστηρότερο από

εκείνο που ορίζουν οι διεθνείς οδηγίες και έχει υιοθετήσει η

Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούνται από τα αυστηρότερα της

Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Νόμο 3431 «Περί Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Ρυθμίσεις

σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών» (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006),

ορίζεται στο 70% του ορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν όμως σε

απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από τις κεραίες υπάρχει σχολείο, βρεφονηπιακός

σταθμός, νοσοκομείο ή γηροκομείο, το όριο είναι ακόμα πιο αυστηρό και ορίζεται στο 60% του

ορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το νέο Νόμο 4070 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 082/Α/10-4-2012), διατηρούνται τα όρια ασφαλούς

έκθεσης, όπως ορίστηκαν από το Νόμο 3431 του 2006.

Page 17: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

16

6. ΟΙ ΈΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

6.1 Αν ο SAR ενός κινητού τηλεφώνου είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια, είναι

ασφαλής η χρήση του;

Αν ο SAR ενός κινητού τηλεφώνου είναι κάτω από το θεσμοθετημένο όριο, η χρήση του είναι

ασφαλής σύμφωνα με τα ως τώρα επιστημονικά στοιχεία. Όμως, δεδομένης της διάδοσης της

χρήσης των κινητών τηλεφώνων, δεν αποκλείονται οι μακροχρόνιες επιβλαβείς επιδράσεις στη

δημόσια υγεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι αρμόδιοι

φορείς υποστηρίζουν τη διεξαγωγή σχετικής επιστημονικής έρευνας για την εξέταση του

θέματος.

6.2 Τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας σε

ζωντανούς οργανισμούς

Οι αποδεδειγμένες επιπτώσεις στη υγεία του ανθρώπου από την έκθεση στην ακτινοβολία των

κινητών τηλεφώνων είναι θερμικές. Επιπτώσεις άλλου είδους δεν έχουν μέχρι τώρα

τεκμηριωθεί. Σήμερα, οι έρευνες επικεντρώνονται στην πιθανότητα να προκαλείται σημαντική

αύξηση της θερμοκρασίας στον οργανισμό, με επιβλαβή αποτελέσματα στην υγεία από τη

μακροπρόθεσμη έκθεση. Ωστόσο, η τεχνολογία είναι πολύ πρόσφατη για να μπορούν να

αποκλειστούν και άλλου είδους μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που

εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα, οι ερευνητές μελετούν την επίδρασή της σε

πειραματόζωα.

Από τις θερμικές επιπτώσεις έχουν προκύψει τα όρια του SΑR ως όρια αποδεκτής έκθεσης.

6.3 Οι αντίθετες απόψεις σχετικά με την επίδραση της ακτινοβολίας

Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο χρόνος που έχει περάσει από την εμφάνιση της

ασύρματης τεχνολογίας είναι ήδη αρκετός για να βγουν συμπεράσματα και ότι εάν η

ακτινοβολία των ασύρματων δικτύων ήταν όντως βλαβερή, τα συμπτώματα θα είχαν ήδη φανεί.

Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που μας παρακινούν να προβληματιστούμε περισσότερο. Οι

έρευνες διαπίστωσαν σημαντική επίδραση της ακτινοβολίας σε κυτταροκαλλιέργειες και

πειραματόζωα.

Ισχύει άραγε το ίδιο και για τους ανθρώπους; Ο χρόνος θα δείξει...

Page 18: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

17

6.4 Χρήση κινητών τηλεφώνων σε κλειστούς χώρους

Σε αντίθεση με το εξωτερικό περιβάλλον, οι εσωτερικοί χώροι σπιτιών και γραφείων

αναγκάζουν το κινητό τηλέφωνο να εκπέμπει μεγάλη ισχύ, ώστε η εκπεμπόμενη ακτινοβολία

να φτάσει στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

6.5 Χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σύμφωνα με έρευνες, η χρήση κινητού τηλεφώνου το βράδυ

διαταράσσει σοβαρά τον ύπνο και προκαλεί πονοκεφάλους και

σύγχυση.

Εκείνοι που χρησιμοποιούν το κινητό τους πριν κοιμηθούν, αργούν

να φτάσουν στα βαθύτερα στάδια του ύπνου και παραμένουν λιγότερο χρόνο σε αυτά, γεγονός

που περιορίζει την ικανότητα του οργανισμού να ανασυντάσσει τις δυνάμεις του.

6.6 Εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών (hands-free)

Υπάρχουν δύο τύποι εξαρτημάτων αποδέσμευσης

χεριών (hands-free): τα ενσύρματα (ακουστικά)

και τα ασύρματα (bluetooth).

Έστω και μικρή

αύξηση της

απόστασης του

κινητού τηλεφώνου

από το σώμα μας μειώνει σημαντικά την έκθεσή

μας σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Έτσι, χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα αυτά σίγουρα

μειώνουμε την έκθεση του κεφαλιού μας. Αν όμως χρησιμοποιούμε τα εξαρτήματα αυτά

έχοντας το κινητό τηλέφωνο κολλημένο στο σώμα μας, όπως σε κάποια τσέπη, το μόνο που

επιτυγχάνουμε είναι να μεταφέρουμε την έκθεση από το κεφάλι σε κάποιο άλλο μέρος του

σώματός μας.

Όταν γίνεται αποτελεσματική χρήση του συστήματος αποδέσμευσης χεριών, η τιμή του SAR

μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 100 φορές (απόσταση συσκευής από το κεφάλι και το σώμα

μισό μέτρο τουλάχιστον).

Page 19: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

18

6.7 Χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα μικρά παιδιά

είναι πιο ευαίσθητα από τους ενήλικες σε ότι αφορά την έκθεσή τους

σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, προτείνεται από κάποιους διεθνείς

φορείς τα παιδιά κάτω των 16 ετών να αποθαρρύνονται από τη

χρήση των κινητών τηλεφώνων.

Ως την ηλικία των 16 ετών περίπου, το νευρικό σύστημα του

ανθρώπου αναπτύσσεται. Συνεπώς, δεν αποκλείεται κατά τις ηλικίες

αυτές τα άτομα να είναι πιο ευαίσθητα σε κάποιους παράγοντες απ’ ότι αργότερα.

6.8 Γιατί στα αεροπλάνα και στις εντατικές μονάδες των νοσοκομείων απαγορεύεται η

λειτουργία κινητών τηλεφώνων;

Η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε

ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

Επειδή τα αεροπλάνα και οι εντατικές

μονάδες των νοσοκομείων έχουν τέτοιες

συσκευές και επειδή κάποια παρεμβολή σε αυτές θα μπορούσε να έχει

ολέθρια αποτελέσματα, συστήνεται η απενεργοποίηση των κινητών

τηλεφώνων σε αυτούς τους χώρους.

6.9 Υπάρχουν ‘αυτοκόλλητα’ που μειώνουν την ακτινοβολία της συσκευής;

Όχι, δεν μειώνουν την ακτινοβολία. Αν υπήρχαν, οι εταιρείες θα τα

είχαν ήδη ενσωματώσει στις συσκευές. Άλλωστε, αν με κάποιο τρόπο

μειωνόταν η ακτινοβολία που εκπέμπει το κινητό τηλέφωνο, θα

δυσχεραινόταν η επικοινωνία του με το σταθμό βάσης, με αποτέλεσμα

να ανεβούν τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για να αποκατασταθεί η σύνδεση.

Page 20: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

19

7. ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σε σύνολο 100 ερωτηθέντων, σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο,

παραθέτουμε τις απαντήσεις που λάβαμε σε μερικές από τις ερωτήσεις που θέσαμε.

Page 21: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

20

Page 22: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

21

Page 23: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

22

8. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ;

Όποια και αν είναι τα μέχρι σήμερα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας σχετικά

με την ακτινοβολία που δεχόμαστε ως χρήστες κινητού τηλεφώνου, καλό είναι να

λαμβάνονται κάποια μέτρα, έστω και προληπτικά, για τη μείωση της

ακτινοβόλησης.

Αποφεύγουμε τη χρήση σε κλειστούς χώρους (ασανσέρ, υπόγεια, μετρό, αυτοκίνητο), όπου

το κινητό τηλέφωνο έχει κακό σήμα! Προτιμάμε μέρη όπου το σήμα είναι

ικανοποιητικό, ώστε να χρειάζεται μικρότερη ισχύς για τη σύνδεση με τον

σταθμό βάσης.

Οι συνομιλίες μας πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερης διάρκειας! Προτιμάμε τη χρήση

σταθερών τηλεφώνων, όταν διατίθενται, ή την αποστολή SMS.

Χρησιμοποιούμε hands-free και κρατάμε το κινητό τηλέφωνο σε

απόσταση από το σώμα και το κεφάλι!

Προτιμάμε συσκευές με χαμηλό SAR. Προσοχή: το όριο για την τιμή του

SAR είναι 2W/kg, αλλά ακόμα και SAR 1,5W/kg θεωρείται μεγάλος!

Αποθαρρύνουμε τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μικρά παιδιά!

Αποφεύγουμε τη χρήση κατά την

οδήγηση - αυτοκίνητου, μηχανής, ποδήλατου -

ακόμα και αν χρησιμοποιούμε hands free! Είναι

αποδεδειγμένο ότι αυξάνει τους κινδύνους οδικού

ατυχήματος. Τα ατυχήματα αποδίδονται στην

απόσπαση της προσοχής του οδηγού και όχι στη

δυσχέρεια οδήγησης λόγω του χειρισμού της συσκευής.

Page 24: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

23

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Young, H.D. (1995). Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος Β: Ηλεκτρομαγνητισμός, Κυματική, Οπτική.

(Μετάφραση στα Ελληνικά της 8ης αγγλικής έκδοσης από ομάδα πανεπιστημιακών.) Αθήνα: Παπαζήση

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΜΠ. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και κινητή

τηλεφωνία. Τα επιστημονικά δεδομένα. Αθήνα: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Κινητά τηλέφωνα και κεραίες κινητής

τηλεφωνίας. Τι πρέπει να γνωρίζουμε. Αθήνα: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Υπουργείο Ανάπτυξης. (2006). Κινητή τηλεφωνία και υγεία. Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής

Ενέργειας

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. (2009). Η

ακτινοβολία στη ζωή μας. Λευκωσία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Κινητά - ασύρματα τηλέφωνα - Laptop. Πόσο επικίνδυνη είναι η ακτινοβολία τους; (Φεβρουάριος 2008).

Το Βήμα

Κινητά. Ο δεκάλογος της χρήσης τους. Πώς θα ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. (Σεπτέμβριος 2004).

Το Βήμα Science

http://www.eekt.gr/TechnologyofMobileTelephonyHuman/ElectromagneticRadiationBasicKnowledge/ta

bid/102/Default.aspx

http://www.timetoast.com/timelines/η-ιστορία-και-η-εξέλιξη-του-τηλεφώνου

http://www.otherside.gr/2011/09/exelixi-kinitwn-1946-simera/

http://www.eeae.gr/gr/index.php?menu=0&fvar=html/president/_info_radiation

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Antennas_EMR/health/Base

StationRdt/GRNetworks

http://el.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications

http://hermes.physics.auth.gr/gr/emrinfo_basic

http://kyttariki.biol.uoa.gr/MOBILE-PHONES/ERMHS-MARGARITIS-teliko7-07-07-05.htm

http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=1763

http://www.home-biology.gr/index.php/asfali-oria-ekthesis-se-ilektromagnitikes-aktinovolies

http://reviews.cnet.com/cell-phone-radiation-levels/

Page 25: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

24

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

10.1 Ερωτηματολόγιο

1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ιλίου, Τάξη Α’

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ηλικία:□ 12-15 □ 15-18 □ 18-25 □ 25-... □

Φύλο:□ Άντρας □ Γυναίκα □

1. Για ποιον λόγο χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο;

Κυρίως για να επικοινωνώ □

Περισσότερο για επικοινωνία και λιγότερο για ψυχαγωγία □

Περισσότερο για ψυχαγωγία και λιγότερο για να επικοινωνώ □

Κυρίως για ψυχαγωγία □

2. Πόσο χρόνο μιλάτε κατά μέσο όρο κάθε μέρα χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο;

0-10 λεπτά □ 10-25 λεπτά □ 25-60 λεπτά □ πάνω από 60 λεπτά □

3. Πόσα γραπτά μηνύματα κατά μέσο όρο στέλνετε καθημερινά;

0-15 □ 15-30 □ περισσότερα από 30 □

4. Πόσα χρήματα ξοδεύετε κατά μέσο όρο κάθε μήνα για το κινητό σας τηλέφωνο;

€1-10 □ €10-25 □ περισσότερα από €25 □

5. Πόσες ώρες καθημερινά χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για οποιονδήποτε λόγο;

0-3 ώρες □ 3-7 ώρες □ 7-14 ώρες □ πάνω από 14 ώρες □

6. Κάθε πότε περίπου αγοράζετε καινούργια συσκευή κινητού τηλεφώνου;

κάθε 6 μήνες □ κάθε 1 χρόνο □ κάθε 2 χρόνια □ κάθε 3 χρόνια □

7. Παίρνετε το κινητό σας τηλέφωνο μαζί σας όπου και αν πάτε;

Ναι □ Όχι □

Page 26: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

8. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο σχολείο ή στον χώρο εργασίας σας;

Ναι □ Όχι □

9. Το κινητό τηλέφωνο σάς είναι απαραίτητο ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητά σας;

Ναι, δεν μπορώ χωρίς αυτό □

Ναι, αλλά θα τα κατάφερνα και χωρίς αυτό □

Όχι, δεν μου είναι απαραίτητο □

10. Πιστεύετε ότι η παρατεταμένη χρήση κινητού τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει εθισμό;

Ναι □ Όχι □

11. Είστε ενημερωμένοι σχετικά με την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι συσκευές κινητών

τηλεφώνων ή/και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας;

Ναι, είμαι επαρκώς ενημερωμένος/η □

Έχω κάποια πληροφόρηση, αλλά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες □

Όχι, δεν με ενδιαφέρει να ενημερωθώ □

12. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών (hands-free), ενσύρματα (ακουστικά) ή

ασύρματα (bluetooth), ή ανοιχτή ακρόαση όταν μιλάτε;

Πάντα □ Συχνά □ Σπάνια □ Ποτέ □

13. Συνήθως αφήνετε το κινητό σας τηλέφωνο δίπλα σας όταν κοιμάστε;

Ναι □ Όχι □

14. Πιστεύετε ότι η παρατεταμένη χρήση κινητού τηλεφώνου μπορεί να βλάψει την υγεία;

Ναι □ Όχι □ Δεν γνωρίζω □

Σας ευχαριστούμε!

Page 27: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

1

10.2 Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίου - Αποτελέσματα

12-15 15-18 18-25 25-…

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

12 3 24 12 4 7 15 23

15 36 11 38

51 49

100

Page 28: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

2

ΗΛΙΚΙΑ: 12-18 ΗΛΙΚΙΑ: 18-…

ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ:

51 49

1 α β γ δ 1 α β γ δ

27 17 6 1 51

32 14 2 1 49

53% 33% 12% 2% 100% 65% 29% 4% 2% 100%

2 α β γ δ 2 α β γ δ

9 22 13 7 51

25 19 1 4 49

18% 43% 25% 14% 100% 51% 39% 2% 8% 100%

3 α β γ 3 α β γ

19 21 11 51

38 7 4 49

37% 41% 22% 100% 78% 14% 8% 100%

4 α β γ 4 α β γ

26 22 3 51

20 18 11 49

51% 43% 6% 100% 41% 37% 22% 100%

5 α β γ δ 5 α β γ δ

13 23 7 8 51

40 5 2 2 49

25% 45% 14% 16% 100% 82% 10% 4% 4% 100%

6 α β γ δ 6 α β γ δ

5 19 18 9 51

2 10 3 34 49

10% 37% 35% 18% 100% 4% 20% 6% 69% 100%

7 α β 7 α β

47 4 51

41 8 49

92% 8% 100% 84% 16% 100%

Page 29: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

3

8 α β 8 α β

42 9 51

32 17 49

82% 18% 100% 65% 35% 100%

9 α β γ 9 α β γ

26 22 3 51

10 34 5 49

51% 43% 6% 100% 20% 69% 10% 100%

10 α β 10 α β

33 18 51

40 9 49

65% 35% 100% 82% 18% 100%

11 α β γ 11 α β γ

29 18 4 51

34 13 2 49

57% 35% 8% 100% 69% 27% 4% 100%

12 α β γ δ 12 α β γ δ

10 22 17 2 51

5 17 12 15 49

20% 43% 33% 4% 100% 10% 35% 24% 31% 100%

13 α β 13 α β

35 16 51

19 30 49

69% 31% 100% 39% 61% 100%

14 α β γ 14 α β γ

33 11 7 51

44 0 5 49

65% 22% 14% 100% 90% 0% 10% 100%

ΗΛΙΚΙΑ: 12-18 ΗΛΙΚΙΑ: 18-…

ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ:

51 49

Page 30: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

4

ΗΛΙΚΙΑ: all

ΣΥΝΟΛΟ:

100

1 α β γ δ

59 31 8 2 100

59% 31% 8% 2% 100%

2 α β γ δ

34 41 14 11 100

34% 41% 14% 11% 100%

3 α β γ

57 28 15 100

57% 28% 15% 100%

4 α β γ

46 40 14 100

46% 40% 14% 100%

5 α β γ δ

53 28 9 10 100

53% 28% 9% 10% 100%

6 α β γ δ

7 29 21 43 100

7% 29% 21% 43% 100%

7 α β

88 12 100

88% 12% 100%

Page 31: Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες1epal-iliou.att.sch.gr/_PROJECT/MOBILE-MYTHS-REALITY.pdfΚινηή Τηλ 0φωνία: Μύθοι και

Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες

5

8 α β

74 26 100

74% 26% 100%

9 α β γ

36 56 8 100

36% 56% 8% 100%

10 α β

73 27 100

73% 27% 100%

11 α β γ

63 31 6 100

63% 31% 6% 100%

12 α β γ δ

15 39 29 17 100

15% 39% 29% 17% 100%

13 α β

54 46 100

54% 46% 100%

14 α β γ

77 11 12 100

77% 11% 12% 100%

ΗΛΙΚΙΑ: all

ΣΥΝΟΛΟ:

100