ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome...

26
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ Δημήτριος Λυσίτσας, MD, PhD, MRCP Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος Κλινική Άγιος Λουκάς

Transcript of ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome...

Page 1: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ

Δηµήτριος Λυσίτσας, MD, PhD, MRCP Επεµβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος

Κλινική Άγιος Λουκάς

Page 2: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

EARLY REPOLARISATION PATTERN• 2-5% of population • Predominance in young people, especially ones predisposed to vagotonia • Afrocaribeans • Males (77%) • Athletes, cocaine users, HCM • Normalizing with ageing

Page 3: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

ECG CHARACTERISTICS• J deflection

•QRS notching or slurring descending limb of QRS, the S wave is  prematurely interrupted as it travels downhill before reaching the baseline •ST segment elevation

Concave or dome-like

• positive T wave

• V2-V5 leads •fluctuation of STE due to heart rate, vagal tone, cardiac drugs

Gussak et al IPEJ 2008

Page 4: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline
Page 5: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline
Page 6: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

56 BPM

Page 7: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

76 BPM

Page 8: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

Importance of ECG leads positioning

Page 9: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

DIFFERENTIAL DIAGNOSISCONDITIONS FEATURES

Reversible causes of early repolarization pattern on ECG must be excluded, namely acute schemia, Vasospastic angina Mostly normal CAG

Brugada syndrome limited to V1-V3 leads,

Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline injection attenuates ERP.

Page 10: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline
Page 11: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline
Page 12: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline
Page 13: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

P=0.008

Haissaguerre et al NEJM 2008;358:2016-23

Page 14: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

Rosso et al. JACC 2008;52:1231-38

Page 15: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

NEJM 2009

Page 16: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

RESULTS

Page 17: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

SPECTRUM OF EARLY REPOLARISATION SYNDROME

Page 18: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

GENETIC BASIS

Page 19: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

HRS 2013

Page 20: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline
Page 21: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline
Page 22: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline
Page 23: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

CIRC EP 2012

Page 24: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

ICD AND COMPLICATIONS

Page 25: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

....δεν είχαµε ιδέα, φοβόµασταν οτι το κοριτσάκι µας θα πεθάνει!

....εχω 2 παιδιά, δεν µπορώ να το ρισκάρω, πρέπει να βάλω το µηχάνηµα....

...µου είπε οτι όλα θα είναι οκ και ο απινιδωτής µε χτύπησε 12 φορές µπροστά στα παιδιά µου (απρόσφορες όλες οι θεραπείες)...

Page 26: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΠΡΏΙΜΗ ΕΠΑΝΑΠΌΛΩΣΗ · Brugada syndrome limited to V1-V3 leads, Early repolarization pattern INF/Lateral leads and Ajmaline

CONCLUSIONS• ER increases the RR of arrhythmic events, the AR remains very low.

• Special attention should be devoted to the family history of primary EVR abnormalities and/or SCD

• Incidental identification of ER should not be interpreted as a high risk marker.

• Additional diagnostic work-up, such as tilt-test, signal-averaging ECG, and electrophysiological studies with or without drug testing, should be considered on the case-by-case basis upon physician's discretion

• All patients with ER should continue to have modifiable cardiac risk factors addressed