ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...

Click here to load reader

 • date post

  11-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...

 • 4η ΕΝΟΤΗΤΑ – Λειτουργική ανάλυση

  χωματουργικών εργασιών

  (Ταχύς υπολογισμός)

  ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

  ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος

 • Άδεια Χρήσης

  Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative Commons. για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

 • 3

  1. Εκτίμηση παραγωγής προωθητή

   Πρότυπη Καμπύλη μηχανήματος

 • 4

  1. Εκτίμηση παραγωγής προωθητή

  Παραδοχές:

  • Συντελεστής εκμετάλλευσης η =1

  • Μήκος φόρτωσης 15m

  • Πυκνότητα σχηματισμού σε χαλαρή κατάσταση 1370 kg/m3

  • Συντελεστής πρόσφυσης για ερπυστριοφόρο όχημα  0.5 ελαστικοφόρο όχημα  0.4

  • Υδραυλική λειτουργία λεπίδας

 • 5

  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

  50’ / h 0,83 0,83

  40’ / h 0,67 0,67

  1. Εκτίμηση παραγωγής προωθητή

  Διορθωτικοί Συντελεστές (1/3)

  ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

  ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ

  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

  Πολύ πεπειραμένος 1,00 1,00

  Μέτρια πεπειραμένος 0,75 0,60

  Λίγο πεπειραμένος 0,60 0,50

 • 6

  ΥΛΙΚΟ

  Χαλαρό σωρευμένο 1,20 1,20

  Σκληρό / παγωμένο 0,80 0,75

  Δύσκολα προωθούμενο 0,80 0,80

  Βράχος σπασμένος 0,60-0,80 ---

  1. Εκτίμηση απόδοσης προωθητή

  Διορθωτικοί Συντελεστές (2/3)

  ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

  Σκόνη, βροχή, χιόνι,

  ομίχλη ή σκοτάδι

  0,80 0,70

  ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

  ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ

 • 7

  1. Εκτίμηση παραγωγής προωθητή

  Διορθωτικοί Συντελεστές (3/3)

  ΚΛΙΣΗ

 • 8

  2. Επιλογή Φορτωτή με χρήση διαγραμμάτων

  Παράδειγμα:

  Ζητείται το κατάλληλο μοντέλο φορτωτή μεταξύ αυτών του πίνακα και η προκύπτουσα ωριαία παραγωγή σε τόνους και m3.

  Μοντέλο Χωρητικότητα πτύου (m3) Μέγιστο μεταφερόμενο βάρος

  (kg)

  939C 1,15 2040

  953C 1,85 3340

  963C 2,45 4550

  973C 3,2 6750

  Απαιτούμενη ωριαία παραγωγή ερπυστρ. φορτωτή: 200 m3 /h Χρόνος κύκλου φορτωτή: 0,5 λεπτά Συντελεστής εκμετάλλευσης: 0,83 Συντελεστής πλήρωσης πτύου φ: 1,1 Πυκνότητα χαλαρού υλικού: 1600 kg/m3

 • 9

  Βήμα 1: Υπολογισμός πλήθους κύκλων φόρτωσης την ώρα Σε 60 λεπτά πραγματοποιούνται 0,83*60/0,5=100 κύκλοι φόρτωσης.

  Βήμα 2: Χρήση Νομογραφήματος 1 1. Γνωστά σημεία Α , Β C 2. Γνωστά σημεία C, D  Ε

  2. Επιλογή Φορτωτή με χρήση διαγραμμάτων

 • 10

  Βήμα 3: Χρήση Νομογραφήματος 2 Γνωστά σημεία C, F  G

  2. Επιλογή Φορτωτή με χρήση διαγραμμάτων

 • 11

  Βήμα 4: Επιλογή μηχανήματος

  Τα σημεία Ε, G αντιστοιχούν στα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά

  Απαιτούμενη χωρητικότητα

  πτύου (m3)

  1,8

  Μοντέλο Χωρητικότητα πτύου (m3) Μέγιστο μεταφερόμενο βάρος (kg)

  939C 1,15 2040

  953C 1,85 3340

  963C 2,45 4550

  973C 3,2 6750

  Βάρος υλικού

  / κύκλο (kg)

  3.150

  2. Επιλογή Φορτωτή με χρήση διαγραμμάτων

 • 12

  Βήμα 5: Υπολογισμός ωριαίας παραγωγής σε τόνους και m3

  Γνωστά σημεία G, Α  Ι

  Σημείο Ι  315 tn/h

  = 315000/1600

  m3/h = 196.88 m3/h

  2. Επιλογή Φορτωτή με χρήση διαγραμμάτων

 • 13

  3. Επιλογή Εκσκαφέα  Διακύμανση χρόνου κύκλου αναλόγως συνθηκών

  • Σκληρότητα σχηματισμού • Βάθος εκσκαφής • Γωνία περιστροφής • Μέγεθος επιφάνειας απόθεσης • Ύπαρξη εμποδίων • Εμπειρία χειριστή

 • 14

  3. Επιλογή Εκσκαφέα

  Παράδειγμα: Εκσκαφή μετρίως κερματισμένου βράχου Πυκνότητα χαλαρού υλικού: 1,6 tn/m3

  Ελάχιστη απαιτούμενη παραγωγή 500 tn/h

  Σχηματισμός Σκληρή άργιλος Κερματισμένος βράχος

  Μοντέλο 320C 322C 325C 330C 345B II 365B II 385 B

  Χωρητικότητα

  πτύου (m3)

  0,8 1,0 1,1 1,4 2,4 1,9 3,76

 • 15

  Βήμα 1: Εκτίμηση συντελεστή πλήρωσης με βάση το υλικό

  Μετρίως κερματισμένος βράχος: φ = 0,75 - 0,90.  φ = 0.85

  3. Επιλογή Εκσκαφέα

  Υλικό φ (%)

  Βράχος λίγο / μέτρια / πολύ κερματισμένος 0.60-0.75 / 0.75-0.90 / 0.90-0.95

  Αμμοχάλικα 0.95 – 1.10

  Άμμος 1.10 - 1.15

  Άργιλος 1.10-1.20

  Χέρσο έδαφος 0.90

 • 16

  Βήμα 2: Χρόνος κύκλου κατάλληλων εκσκαφέων: 0,35 - 0,45 min. Θεωρείται μέση τιμή χρόνου κύκλου 0,40 min.

  3. Επιλογή Εκσκαφέα

  Σχηματισμός Σκληρή άργιλος Κερματισμένος βράχος

  Μοντέλο 320C 322C 325C 330C 345B II 365B II 385 B

 • 17

  3. Επιλογή Εκσκαφέα

  Βήμα 3: Προσεγγιστικός υπολογισμός πραγματοποιούμενων κύκλων / ώρα στις συνθήκες του έργου

  Για μέτριες συνθήκες υποτίθενται: Συντελεστής εμπειρίας χειριστή: 0,9 Συντελεστής διαθεσιμότητας μηχανήματος: 0,95 Συντελεστής εκμετάλλευσης: 0,83 (50 min/h)

  Άρα στη διάρκεια μίας ώρας (60 λεπτά) πραγματοποιούνται

  (60/0.40) * 0,9*0,95*0,83 = 106 κύκλοι

 • 18

  3. Επιλογή Εκσκαφέα

  Βήμα 4: Απαιτούμενη παραγωγή : 500 tn/h, Απαιτούμενη παραγωγή/κύκλο: 500/106= 4,72 tn/κύκλο

  ή 4,72 /1,6= 2,95 m3 /κύκλο Απαιτούμενη χωρητικότητα πτύου για φ= 0,85 Vπτ = 2,95 / 0,85 = 3,47 m3.

  Βήμα 5: Καταλληλότερο διατιθέμενο πτύο: 3,76 m3 (μοντέλο 385Β)

  Βήμα 6: Μέσος χρόνος κύκλου 385Β για μέτριες συνθήκες: 0,40 min δηλ. όσο υποτέθηκε αρχικά

  Δεν είναι απαραίτητη η επανάληψη των βημάτων 2 έως 5.

  Μοντέλο 320C 322C 325C 330C 345B II 365B II 385 B

  Όγκος πτύου (m3) 0,8 1,0 1,1 1,4 2,4 2,9 3,76

 • 19

  4. Αποξεστικό Όχημα – Μεγέθη κίνησης

  Με τη βοήθεια κατάλληλων διαγραμμάτων και γνωστά

  α) το βάρος του μηχανήματος β) τις αντιστάσεις κίνησης

  Προσδιορίζονται:

  α) η μέγιστη επιτυγχανόμενη ταχύτητα κίνησης β) η απαιτούμενη βαθμίδα κιβωτίου ταχυτήτων γ) η αναπτυσσόμενη δύναμη πρόσφυσης

 • 20

  4. Αποξεστικό Όχημα – Μεγέθη Κίνησης

  1. Μικτό βάρος μηχανήματος: 82.647 kg (Σημείο Α)

  Κάθετος από το Α  τομή με κεκλιμένη ευθεία για αντίσταση κίνησης 10% 

  σημείο Β. Η οριζόντια από το Β τέμνει τον κατακόρυφο άξονα σ