ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ …fd-nestosvistonis.gr/PDF/To...

of 96 /96
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ Ι. Εισαγωγή - Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου - Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών - Το πρόβλημα των κουνουπιών ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις - Φυσικό σύστημα - Αγροτικό σύστημα - Αστικό σύστημα ΙV. Συνολικές προτάσεις 1

Embed Size (px)

Transcript of ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ …fd-nestosvistonis.gr/PDF/To...

 • ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  Ι. Εισαγωγή - Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου

  - Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών- Το πρόβλημα των κουνουπιών

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

  - Φυσικό σύστημα

  - Αγροτικό σύστημα

  - Αστικό σύστημα

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

  - Φυσικό σύστημα

  - Αγροτικό σύστημα

  - Αστικό σύστημα

  ΙV. Συνολικές προτάσεις1

 • 2

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  Ι. Εισαγωγή

  Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του ΝέστουΤουλάχιστον 20 διαφορετικά είδη κουνουπιών που ανήκουν σε 7 γένη και 2 υποοικογένειες, έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Καβάλας (Πιάκης 2004)

 • 3

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  Ι. Εισαγωγή

  Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών (Ι)Για κάθε είδος ισχύει η δική του βιολογία δηλαδή:

  – Διαφορετικές προτιμήσεις οικοτόπων αναπαραγωγής

  – Διαφορετικές τροφικές προτιμήσεις

  – Διαφορετικές ικανότητες μετακίνησης

  – Διαφορετικές στρατηγικές διαχείμασης

  – Διαφορετική συμπεριφορά σε ετήσιο και ημερήσιο κύκλο

  – Διαφορετική δυνητική ικανότητα μεταφοράς μικροβίων και ασθενειών

  – Διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση τους

 • 4

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  Ι. Εισαγωγή

  Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών (ΙΙ)

 • 5

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  Ι. Εισαγωγή

  Το πρόβλημα των κουνουπιών στην περιοχήΙδιαίτερα έντονο κατά τη θερινή περίοδο

  Όχληση των κατοίκων

  Όχληση των επισκεπτών

  Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία (ελονοσία, ιός του Δυτικού Νείλου, Δάγκειος πυρετός, εγκεφαλίτιδες κτλ)

  Αναστολή τουριστικής ανάπτυξης

  Οικονομικές επιπτώσεις (πχ πτώση της αξίας της γης)

 • 6

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

  Ι. Εισαγωγή

  -Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου- Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών- Το πρόβλημα των κουνουπιών

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα- Φυσικό σύστημα

  - Αγροτικό σύστημα

  - Αστικό σύστημα

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

  - Φυσικό σύστημα

  - Αγροτικό σύστημα

  - Αστικό σύστημα

  ΙV. Συνολικές προτάσεις

 • 7

  ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ;

  Τι φταίει;

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 8

  Φυσικό σύστημα (γενικά στοιχεία) Έκταση φυσικού συστήματος: 12.942 στρ. Τουλάχιστον 1062 στρ. είναι νησιά στις λιμνοθάλασσες 18 φυσιογνωμικά διακριτοί τύποι βλάστησης Πλημμυρίζουν κυρίως με την παροδική άνοδο της στάθμης της

  θάλασσας Πρόκειται για οικολογικά ευαίσθητες περιοχές που γειτνιάζουν

  με φυσικά ιχθυοτροφεία και προστατεύονται από εθνικές και διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις

  Δυναμικά συστήματα => συνεχείς αλλαγές => διαρκής παρακολούθηση

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 9

  Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 1: μεγάλες πυκνότητες προνυμφών ταυτόχρονα σε μεγάλες εκτάσεις)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 10

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

  Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 2: μαζικές εκκολάψεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις)

 • 11

  Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 3: δύσκολη πρόσβαση)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 12

  Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 4: δύσκολη εφαρμογή)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 13

  Φυσικό σύστημα (Πρόβλημα 5: Bti) Ακριβότερο στην εφαρμογή του από τα συμβατικά σκευάσματα Μειωμένης αποτελεσματικότητας (όχι μεγάλης πάντως) σε

  σχέση με τα συμβατικά σκευάσματα Δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό σε μεγάλα στάδια, άρα τα

  χρονικά περιθώρια εφαρμογής περιορίζονται Όχι τόσο αποτελεσματικό σε συγκεκριμένα γένη κουνουπιών

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 14

  Αγροτικό σύστημα – ορυζώνες (γενικά στοιχεία) 697 ρυζοχώραφα συνολικής έκτασης 21.042 στρ. Από 2,3 μέχρι 201 στρ. Μ.Ό. στρ./ρυζοχώραφο: 30 στρ. 87 ρυζοχώραφα έκτασης 2961 στρ. τέμνονται με καλώδια της

  ΔΕΗ & του ΟΤΕ 100 ρυζοχώραφα έκτασης 3425 στρ. βρίσκονται σε απόσταση

  10m από καλώδια της ΔΕΗ & του ΟΤΕ 413,5 στρ. ορυζώνων βρίσκονται σε απόσταση 15m από

  καλώδια

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 15

  Αγροτικό σύστημα – ορυζώνες (χάρτης)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 16

  Αγροτικό σύστημα – ορυζώνες (Πρόβλημα 1: κατανομή ορυζώνων)

  Πίνακας 1: Κατανομή ορυζώνων σε σχέση με την απόσταση τους από τους οικισμούς.

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 17

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

  Αγροτικό σύστημα – ορυζώνες Λαμίας (χάρτης)

 • 18

  Αγροτικό σύστημα – ορυζώνες Λαμίας• 51 ρυζοχώραφα συνολικής έκτασης: 9.067, 5 στρ.• Από 12,7 έως 356,8 στρ.• Μ.Ό. στρ./ρυζοχώραφο: 178 στρ.

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 19

  Αγροτικό σύστημα – ορυζώνες (Πρόβλημα 1: κατανομή ορυζώνων => προβληματικοί αεροψεκασμοί)

  Αυξημένες απαιτήσεις παρακολούθησης – δειγματοληψιών Δυσκολίες στους αεροψεκασμούς

  – Δυσκολία προσανατολισμού

  – Δυσκολία εύρεσης του σωστού αγροτεμαχίου

  – Δυσκολία ολοκληρωμένου αεροψεκασμού

  – Αυξημένη επικινδυνότητα

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 20

  Αγροτικό σύστημα – ορυζώνες (Πρόβλημα 2: Μικρή μέση έκταση ανά ορυζώνα)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 21

  Αγροτικό σύστημα – ορυζώνες (Πρόβλημα 2: Εμπόδια αεροψεκασμού)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 22

  Αγροτικό σύστημα – ορυζώνες (Πρόβλημα 3: Διαρροές νερού από ορυζώνες)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 23

  Αγροτικό σύστημα – χέρσα (γενικά στοιχεία) 324 χέρσα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 4.702 στρ. Από 0,84 μέχρι 217,4 στρ. Μ.Ό. στρ./χέρσο: 14,5 στρ. Τρεις επιμέρους υποκατηγορίες χέρσων χωραφιών: i)

  μακροχρόνια ακαλλιέργητα ii) αγροτεμάχια σε ολιγοετή αγρανάπαυση iii) βοσκοτόπια

  Υψηλή παραγωγικότητα σε προνύμφες κουνουπιών

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 24

  Αγροτικό σύστημα – χέρσα (χάρτης)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 25

  Αγροτικό σύστημα – χέρσα (Πρόβλημα 1: Κατανομή χέρσων)Πίνακας 2: Κατανομή χέρσων σε σχέση με την απόσταση τους από τους οικισμούς.

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 26

  Αγροτικό σύστημα – χέρσα (Πρόβλημα 2: Κατάκλυση χέρσων για αύξηση χορτονομής 1)

  Φραγή αποστραγγιστικού καναλιού

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 27

  Αγροτικό σύστημα – χέρσα (Πρόβλημα 2: Κατάκλυση χέρσων για αύξηση χορτονομής 2)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 28

  Αγροτικό σύστημα – χέρσα (Πρόβλημα 2: Κατάκλυση χέρσων για αύξηση χορτονομής 3)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 29

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (καλαμπόκι 1)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 30

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (καλαμπόκι 2)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 31

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (καλαμπόκι 3)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 32

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (καλαμπόκι 4)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 33

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 1)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 34

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 2)

  Προνύμφες κουνουπιών

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 35

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 3)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 36

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 4)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 37

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (σιτάρι 5, σκόπιμη κατάκλυση)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 38

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (ζαχαρότευτλα)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 39

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (πεπόνια)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 40

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (καρυδιές)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 41

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (ακτινίδια 1)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 42

  Αγροτικό σύστημα – άλλες καλλιέργειες (ακτινίδια 2)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 43

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (γενικά) Περίπου 800 km τσιμεντένιων αρδευτικών καναλέτων Κατασκευάστηκε πριν 40 περίπου χρόνια Πολλές διαρροές και πολλά σπασμένα καναλέτα Όπου διαρροή => δυνητική εστία αναπαραγωγής κουνουπιών Σε αυτό οφείλεται η αναπαραγωγή κουνουπιών και σε άλλες,

  εκτός του ρυζιού καλλιέργειες

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 44

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές – σπασμένα καναλέτα 1)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 45

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές – σπασμένα καναλέτα 2)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 46

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές – σπασμένα καναλέτα 3)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 47

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές – καναλέτο χωρίς τέρμα 4)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 48

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές – λείπει ενδιάμεσο καναλέτο 5)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 49

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 6)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 50

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 7)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 51

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 8)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 52

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 9)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 53

  Αγροτικό σύστημα – αρδευτικό σύστημα (Πρόβλημα: διαρροές 10)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 54

  Αγροτικό σύστημα – αποστραγγιστικό σύστημαΠερίπου 1150 χλμ αποστραγγιστικών καναλιών, τάφρων και ρεμάτωνΑυξημένη παραγωγικότητα σε κανάλια κυρίως κοντά σε οικισμούς και κτηνοτροφικές μονάδες λόγω απόρριψης οργανικών λυμάτωνΑυξημένη παραγωγικότητα σε στεγνά κανάλια που πλημμυρίζουν λόγω του άφθονου αρδευτικού νερούΠολλά σημεία με δύσκολη ή και αδύνατη πρόσβασηΔυσκολίες στην εφαρμογή λόγω πυκνής βλάστησης

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 55

  Αγροτικό σύστημα – αποστραγγιστικό σύστημα (χάρτης)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 56

  Αγροτικό σύστημα – αποστραγγιστικό σύστημα (κανάλι με λύματα κτηνοτροφικής μονάδας)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 57

  Αγροτικό σύστημα – άλλα προβλήματα (κακή κατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου σε ορισμένα σημεία 1)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 58

  Αγροτικό σύστημα – άλλα προβλήματα (κακή κατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου σε ορισμένα σημεία 2)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 59

  Αγροτικό σύστημα – άλλα προβλήματα (δυσκολίες διέλευσης λόγω ποτισμάτων)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 60

  Αγροτικό σύστημα – άλλα προβλήματα (αμμοληψίες 1)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 61

  Αγροτικό σύστημα – άλλα προβλήματα (αμμοληψίες 2)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 62

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 1)

  Μη καλά κλεισμένο καπάκι

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 63

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 2)

  Ανοιχτός εξαερισμός

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 64

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 3)

  Καλά κλεισμένο καπάκι

  Ανοιχτός εξαερισμός

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 65

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 4)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 66

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 1: βόθροι 5)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 67

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 2: πιατάκια από γλάστρες)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 68

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 2: γλάστρες)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 69

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 3: τσιμεντένια καναλέτα)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 70

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 4: βάρκες)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 71

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 5: ελαστικά 1)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 72

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 5: ελαστικά 2)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 73

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 6: πρόχειρες ποτίστρες)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 74

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 7: πηγάδια)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 75

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 8: οτιδήποτε κρατά νερό)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 76

  Αστικό σύστημα (Πρόβλημα 8: κυριολεκτικά οτιδήποτε κρατά νερό)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

 • 77

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

  Τι πρέπει και μπορεί να γίνει;

 • 78

  Ι. Εισαγωγή

  - Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου

  - Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών- Το πρόβλημα των κουνουπιών

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

  - Φυσικό σύστημα

  - Αγροτικό σύστημα

  - Αστικό σύστημα

  IΙΙ.Επιμέρους προτάσεις - Φυσικό σύστημα

  - Αγροτικό σύστημα

  - Αστικό σύστημα

  ΙV. Συνολικές προτάσεις

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

 • 79

  Φυσικό σύστημαΠολύτιμα και ευαίσθητα οικοσυστήματα που απαιτούν προσοχή

  στον χειρισμό τους. Άρα: Καταγραφή χωρική και χρονική όλων των εφαρμογών που γίνονται

  Συλλογή δεδομένων παραγωγικότητας προνυμφών

  Διευκόλυνση της πρόσβασης σε δύσκολα σημεία

  Παροχή δεδομένων (π.χ. κλιματικών, στάθμης νερού) στον εκάστοτε ανάδοχο

  Διερεύνηση του προβλήματος με τα πολλά νησάκια

  Δημιουργία μοντέλων χωρικής και χρονικής πρόβλεψης των εκκολάψεων προνυμφών κουνουπιών

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

 • 80

  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

  Αγροτικό σύστημα (ορυζώνες)Η ορυζοκαλλιέργεια είναι πολύτιμο διαχειριστικό εργαλείο και δυναμική καλλιέργεια. Η ανεξέλεγκτη κατανομή τους και το μικρό μέγεθος τους δημιουργεί προβλήματα. Άρα:Καθορισμός ζωνών επιτρεπόμενης ορυζοκαλλιέργειας

  Απαγόρευση καλλιέργειας ρυζιού σε μια ελάχιστη απόσταση από κατοικημένες περιοχές

  Απαγόρευση καλλιέργειας ρυζιού κάτω από πυλώνες και κολώνες δικτύων κοινής ωφελείας

  Έγκαιρη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τα καλλιεργούμενα στρέμματα και την χωροθέτηση τους

 • 81

  Αγροτικό σύστημα (ορυζώνες – υποθετική κατανομή)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

 • 82

  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

  Αγροτικό σύστημα (ορυζώνες – υποθετική κατανομή)Πίνακας 3: Κατανομή υποθετικών ορυζώνων σε σχέση με την

  απόσταση τους από τους οικισμούς.

 • 83

  Αγροτικό σύστημα (χέρσα)Κτηνοτροφία και καταπολέμηση κουνουπιών μπορούν να

  συνυπάρξουν με την τήρηση κάποιων απλών κανόνων. Άρα: Ναι στην προγραμματισμένη άρδευση τους για αύξηση της χορτονομής

  Όχι στην ανεξέλεγκτη κατάκλυση των ακαλλιέργητων αγροτεμαχίων

  Αξιοποίηση τους για άλλους σκοπούς πέρα από την αναπαραγωγή κουνουπιών

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

 • 84

  Αγροτικό σύστημα (αρδευτικό δίκτυο)Μια διαρροή μπορεί να προκαλεί ζημιές σε καλλιέργειες, στο

  οδικό δίκτυο, να σπαταλά πολύτιμο νερό και να παράγει κουνούπια εσαεί. Εκτός αν επισκευαστεί. Άρα:

  Καλύτερη συντήρηση αρδευτικού δικτύου – ταχύτερη επιδιόρθωση διαρροών

  Ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας στους ΤΟΕΒ για την άμεση αναφορά διαρροών με σκοπό την συντομότερο δυνατόν επιδιόρθωση τους

  Οι αγρότες να βοηθούν στη συντήρηση του (αντί, ευτυχώς λίγοι, να προκαλούν ζημιές)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

 • 85

  Αστικό σύστημαΌλες οι αστικές εστίες μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα, με

  μικρό κόστος και σε μόνιμη βάση. Άρα: Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση

  • Ενημερωτικά φυλλάδια

  • Ενημέρωση ενηλίκων και ενημέρωση σε σχολεία

  • Τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά

  Έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος• Επιτόπιος έλεγχος και συμβουλές από σπίτι σε σπίτι

  • Εφαρμογές όπου χρειαστεί

  • Επανέλεγχος και παρακολούθηση της κατάστασης

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

 • 86

  Ι. Εισαγωγή - Τα είδη των κουνουπιών στο δέλτα του Νέστου

  - Λίγα στοιχεία για τη βιολογία των κουνουπιών- Το πρόβλημα των κουνουπιών

  ΙΙ. Εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών - Προβλήματα

  - Φυσικό σύστημα

  - Αγροτικό σύστημα

  - Αστικό σύστημα

  IΙΙ. Επιμέρους προτάσεις

  - Φυσικό σύστημα

  - Αγροτικό σύστημα

  - Αστικό σύστημα

  ΙV. Συνολικές προτάσεις

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 87

  Βαθύτερα αίτια του προβλήματοςΜερικότητα στην αντίληψη του προβλήματος και άρα αποσπασματικές προσπάθειες αντιμετώπισης του

  Ασυνέχεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Κάθε χρονιά ξεκινούμε πάλι από την αρχή, από το μηδέν

  Δεν φταίει πάντα κάποιος άλλος (οι ορυζοκαλλιεργητές, οι απατεώνες εργολάβοι, οι ανίκανοι δήμαρχοι, οι οικολόγοι, οι παράγοντες που τα παίρνουν, οι ΤΟΕΒ, οι βάλτοι, ο καιρός κτλ κτλ.). ΦΤΑΙΜΕ ΟΛΟΙ (σε διαφορετικό βαθμό βέβαια). ΑΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ. (συντονισμένα σαν ομάδα και όχι σαν άθροισμα μονάδων)

  Η φύση, αλλά κυρίως ο άνθρωπος έχει κάνει ότι ήταν δυνατόν στην Καβάλα για να αναπαράγει προνύμφες κουνουπιών

  Τουλάχιστον 80% των κουνουπιών στην Καβάλα οφείλονται στον άνθρωπο και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες (προσωπική εκτίμηση)

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 88

  Βαθύτερα αίτια του προβλήματος

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 89

  Βαθύτερα αίτια του προβλήματοςΖούμε σε έναν πολιτισμό δικαιωμάτων (πχ. δικαίωμα σε μια ζωή χωρίς κουνούπια)

  Πρέπει να προσθέσουμε και έναν πολιτισμό υποχρεώσεων (πχ. πρέπει να μην παράγω κουνούπια στο σπίτι μου ή να μην έχω τον ορυζώνα μου ακριβώς δίπλα στο σπίτι ενός συνανθρώπου μου ή να συντηρώ το αρδευτικό δίκτυο που περνά από το χωράφι μου)

  Θα πρέπει να δοθεί προβάδισμα στο αναγκαίο για το σύνολο και όχι στο ευχάριστο για τους μερικούς (πλέον το διακύβευμα είναι η δημόσια υγεία)

  Θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε ουσιαστικά για να μπορέσουμε επιτέλους να επικοινωνήσουμε χρησιμοποιώντας κοινή γλώσσα και τελικά να συνεννοηθούμε

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 90

  Απλές λύσεις οριστικής επίλυσης του προβλήματος (όχι χωρίς κόστος)

  1.Περιοδικός αεροψεκασμός των πάντων • οικονομική λύση

  • περιβαλλοντικό κόστος: ανυπολόγιστο

  • νομικά: παράνομο (μέχρι στιγμής)

  2.Ολοκληρωτική απαγόρευση ορυζώνων, υπογειοποίηση αρδευτικού δικτύου, μπάζωμα λιμνοθαλασσών

  • οικονομικό κόστος: μεγάλο βραχυπρόθεσμα, ανυπολόγιστο μακροπρόθεσμα

  • περιβαλλοντικό κόστος: ανυπολόγιστο

  • νομικά: μη πραγματοποιήσιμο

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 91

  Απλές λύσεις οριστικής επίλυσης του προβλήματος (όχι χωρίς κόστος)

  3.Δημιουργία πρότυπου κέντρου καταπολέμησης• οικονομικό κόστος: απροσδιόριστο (μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό,

  εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, ελικόπτερα, βοηθητικό προσωπικό κτλ κτλ)

  • περιβαλλοντικό κόστος: ελαχιστοποιημένο

  • νομικά: σύννομη

  • Ανεφάρμοστη στο σημερινή συγκυρία

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΟΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 92

  Βασικό ερώτημα: Τι θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας; Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας;

  • Θέλουμε τουρισμό;

  • Θέλουμε αγροτική παραγωγή;

  • Θέλουμε προστασία του περιβάλλοντος;

  • Θέλουμε κτηνοτροφία;

  • Θέλουμε ιχθυοκαλλιέργειες;

  • Θέλουμε προστασία της δημόσιας υγείας;

  • Θέλουμε ποιότητα ζωής;

  Τα θέλουμε όλα; Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον δύσκολο δρόμο. Ποιος είναι αυτός;

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 93

  Κατανόηση από όλους του προβλήματος στις πραγματικές του διαστάσειςΈγκαιρη διεξαγωγή διαγωνισμού και έγκαιρη έναρξη έργου καταπολέμησης Επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση Συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων και διαρκής ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τουςΚεντρική διαχείριση και χωροθέτηση των ορυζώνων και των χέρσων της περιοχής με βάση ένα προκαθορισμένο σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψιν και παραμέτρους δημόσιας υγείαςΔιαχείριση των άφθονων υδάτινων πόρων με τρόπο που να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού η αναπαραγωγή κουνουπιών, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της σπατάλης

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 94

  Ουσιαστική και διαρκής παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του έργου καταπολέμησης και ειδικότερα των ψεκαστικών εφαρμογώνΣυνεχής παρακολούθηση της προκαλούμενης από τα κουνούπια όχλησης Διαρκής αξιολόγηση των κινδύνων για την δημόσια υγεία Διαρκείς δράσεις ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδαΤήρηση δεδομένων και στοιχείων, ώστε χρόνο με τον χρόνο να βελτιώνεται το αποτέλεσμα και να περιορίζεται το κόστος Διεπιστημονική και εξειδικευμένη προσέγγιση του προβλήματοςΑξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών (GIS, GPS, εργαστηριακών αναλύσεων υπολειμματικότητας, ανθεκτικότητας κ.ά.) για την επίτευξη των παραπάνω

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 95

  Θέματα προς περαιτέρω διερεύνηση:εναλλακτικές μέθοδοι καλλιέργειας ρυζιού (κυρίως διαφορετική διαχείριση του νερού) με έμφαση στην αποτροπή μαζικών εκκολάψεων προνυμφών κουνουπιών

  βιολογική σημασία των ορυζώνων στα υπάρχοντα φυσικά οικοσυστήματα

  αποτροπή μαζικών εκκολάψεων στο φυσικό σύστημα μέσω της ρύθμισης της στάθμης των νερών εντός των λιμνοθαλασσών με μηχανικά μέσα εάν αυτό είναι δυνατόν χωρίς σημαντικέ επιπτώσεις και πάντα σε συνεννόηση με τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς και τον φορέα διαχείρισης

  βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων

  εναλλακτικές μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης

  εναλλακτικά χημικά ή βιολογικά σκευάσματα

  ανθεκτικότητες και υπολειμματικότητες σκευασμάτων

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  IV. Συνολικές προτάσεις

 • 96

  Πανέμορφο μέρος •παραλίες

  •περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (παραποτάμιο δάσος, λιμνοθάλασσες, πανίδα, χλωρίδα)

  •αγροτική παραγωγή (απεριόριστο αρδευτικό νερό)

  •κτηνοτροφία

  •ιχθυοτροφεία, μυδοκαλλιέργειες

  •διπλά στη Θάσο και σε δύο σημαντικά αστικά κέντρα με σύγχρονο αεροδρόμιο

  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ;

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ

  Διαφάνεια 1Διαφάνεια 2Διαφάνεια 3Διαφάνεια 4Διαφάνεια 5Διαφάνεια 6Διαφάνεια 7Διαφάνεια 8Διαφάνεια 9Διαφάνεια 10Διαφάνεια 11Διαφάνεια 12Διαφάνεια 13Διαφάνεια 14Διαφάνεια 15Διαφάνεια 16Διαφάνεια 17Διαφάνεια 18Διαφάνεια 19Διαφάνεια 20Διαφάνεια 21Διαφάνεια 22Διαφάνεια 23Διαφάνεια 24Διαφάνεια 25Διαφάνεια 26Διαφάνεια 27Διαφάνεια 28Διαφάνεια 29Διαφάνεια 30Διαφάνεια 31Διαφάνεια 32Διαφάνεια 33Διαφάνεια 34Διαφάνεια 35Διαφάνεια 36Διαφάνεια 37Διαφάνεια 38Διαφάνεια 39Διαφάνεια 40Διαφάνεια 41Διαφάνεια 42Διαφάνεια 43Διαφάνεια 44Διαφάνεια 45Διαφάνεια 46Διαφάνεια 47Διαφάνεια 48Διαφάνεια 49Διαφάνεια 50Διαφάνεια 51Διαφάνεια 52Διαφάνεια 53Διαφάνεια 54Διαφάνεια 55Διαφάνεια 56Διαφάνεια 57Διαφάνεια 58Διαφάνεια 59Διαφάνεια 60Διαφάνεια 61Διαφάνεια 62Διαφάνεια 63Διαφάνεια 64Διαφάνεια 65Διαφάνεια 66Διαφάνεια 67Διαφάνεια 68Διαφάνεια 69Διαφάνεια 70Διαφάνεια 71Διαφάνεια 72Διαφάνεια 73Διαφάνεια 74Διαφάνεια 75Διαφάνεια 76Διαφάνεια 77Διαφάνεια 78Διαφάνεια 79Διαφάνεια 80Διαφάνεια 81Διαφάνεια 82Διαφάνεια 83Διαφάνεια 84Διαφάνεια 85Διαφάνεια 86Διαφάνεια 87Διαφάνεια 88Διαφάνεια 89Διαφάνεια 90Διαφάνεια 91Διαφάνεια 92Διαφάνεια 93Διαφάνεια 94Διαφάνεια 95Διαφάνεια 96