Πορεία από το οικονοικό έτος 1975 έως το 2010 των κύριων...

of 84/84
Νόμοι του Κράτους ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΙ ΑΜΕΣΟΙ & ΕΜΜΕΣΟΙ (ΕΚΑΤ.ΔΡΧ.) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΚΑΤ.ΔΡΧ.) ΔΑΝΕΙA (ΕΚΑΤ.ΔΡΧ.) ΧΡΕΟΣ (ΕΚΑΤ.ΔΡΧ.) ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΙ ΑΜΕΣΟΙ & ΕΜΜΕΣΟΙ (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ) ΔΑΝΕΙΑ (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ) ΧΡΕΟΣ (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ) ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 509 & 510 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 127.619 127.619 16.030 142.793 1975 375 375 47 419 13% 112% 13% 112% 766 & 767 ΜΠΟΥΤΟΣ 153.242 153.242 35.844 172.636 1976 450 450 105 507 23% 113% 23% 113% 863 & 864 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 196.148 196.148 39.262 206.675 1977 576 576 115 607 20% 105% 20% 105% 1005 & 1006 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 230.514 230.514 36.069 328.179 1978 676 676 106 963 16% 142% 16% 142% 1111 & 1110 ΕΒΕΡΤ 287.188 312.360 61.911 373.517 1979 843 917 182 1.096 22% 130% 20% 120% 1252 & 1253 ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ 325.236 358.216 63.354 430.430 1980 954 1.051 186 1.263 19% 132% 18% 120% 1311 & 1312 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ 380.915 633.634 89.955 589.402 1981 1.118 1.860 264 1.730 24% 155% 14% 93% 1410 & 1411 ΠΟΤΤΑΚΗΣ 537.081 601.804 111.942 889.206 1982 1.576 1.766 329 2.610 21% 166% 19% 148% 1509 & 1510 ΑΡΣΕΝΗΣ 665.906 828.468 161.021 1.114.346 1983 1.954 2.431 473 3.270 24% 167% 19% 135% 1580 & 1581 ΤΣΟΒΟΛΑΣ 836.557 1.245.027 209.260 1.550.894 1984 2.455 3.654 614 4.551 25% 185% 17% 125% 1677 & 1678 ΤΣΟΒΟΛΑΣ 1.011.405 1.490.698 262.741 2.021.292 1985 2.968 4.375 771 5.932 26% 200% 18% 136% 1742 & 1743 ΤΣΟΒΟΛΑΣ 1.340.494 1.851.522 272.775 2.406.956 1986 3.934 5.434 801 7.064 20% 180% 15% 130% 1825 & 1826 ΤΣΟΒΟΛΑΣ 1.575.824 1.723.934 990.010 3.059.709 1987 4.625 5.059 2.905 8.979 63% 194% 57% 177% 1885 & 1886 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 1.760.223 1.929.028 1.728.154 4.190.856 1988 5.166 5.661 5.072 12.299 98% 238% 90% 217% 1917 & 1918 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 1.938.836 2.126.331 2.395.807 5.198.954 1989 5.690 6.240 7.031 15.257 124% 268% 113% 245% 2001 & 2002 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 2.659.045 2.878.161 3.706.913 7.350.848 1990 7.804 8.447 10.879 21.573 139% 276% 129% 255% 2111 & 2112 ΜΑΝΟΣ 3.353.491 3.661.457 5.995.454 9.640.215 1991 9.841 10.745 17.595 28.291 179% 287% 164% 263% 2176 & 2177 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 4.063.932 4.587.924 7.143.624 14.443.591 1992 11.926 13.464 20.964 42.388 176% 355% 156% 315% 2276 & 2277 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4.497.043 4.970.981 10.752.969 20.553.110 1993 13.197 14.588 31.557 60.317 239% 457% 216% 413% 2368 & 2369 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 5.191.289 5.861.791 11.882.608 24.108.967 1994 15.235 17.203 34.872 70.753 229% 464% 203% 411% 2449 & 2450 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 5.916.738 6.727.773 11.693.815 27.905.346 1995 17.364 19.744 34.318 81.894 198% 472% 174% 415% 2459 & 2560 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 6.565.566 7.384.110 12.916.385 36.246.173 1996 19.268 21.670 37.906 106.372 197% 552% 175% 491% 2674 & 2675 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 7.543.566 8.467.399 13.189.807 46.108.277 1997 22.138 24.849 38.708 135.314 175% 611% 156% 545% Πορεία από το οικονομικό έτος 1975 έως το 2010 των κύριων ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μεγεθών από με Νόμο της Ελληνικής Βουλής εγκεκριμένους Απολογισμούς και Ισολογισμούς. Τα στοιχεία πάρθηκαν από την ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος πρώτο) του Ελληνικού Κράτους: http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108&lang=en
 • date post

  30-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Πορεία από το οικονοικό έτος 1975 έως το 2010 των κύριων...

 • Νόµοι

  του

  Κράτους

  ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΦΟΡΟΙ

  ΑΜΕΣΟΙ &

  ΕΜΜΕΣΟΙ

  (ΕΚΑΤ.∆ΡΧ.)

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  ΕΣΟ∆Α

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ

  (ΕΚΑΤ.∆ΡΧ.)

  ∆ΑΝΕΙA

  (ΕΚΑΤ.∆ΡΧ.)

  ΧΡΕΟΣ

  (ΕΚΑΤ.∆ΡΧ.)

  ΟΙΚΟΝ.

  ΕΤΟΣ

  ΦΟΡΟΙ

  ΑΜΕΣΟΙ &

  ΕΜΜΕΣΟΙ

  (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ)

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  ΕΣΟ∆Α

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ

  (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ)

  ∆ΑΝΕΙΑ

  (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ)

  ΧΡΕΟΣ

  (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ)

  ∆ΑΝΕΙΑ

  ΠΡΟΣ

  ΦΟΡΟΥΣ

  ΧΡΕΟΣ

  ΠΡΟΣ

  ΦΟΡΟΥΣ

  ∆ΑΝΕΙΑ

  ΠΡΟΣ

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  ΕΣΟ∆Α

  ΧΡΕΟΣ

  ΠΡΟΣ

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  ΕΣΟ∆Α

  509 & 510 ∆ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 127.619 127.619 16.030 142.793 1975 375 375 47 419 13% 112% 13% 112%

  766 & 767 ΜΠΟΥΤΟΣ 153.242 153.242 35.844 172.636 1976 450 450 105 507 23% 113% 23% 113%

  863 & 864 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 196.148 196.148 39.262 206.675 1977 576 576 115 607 20% 105% 20% 105%

  1005 & 1006 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 230.514 230.514 36.069 328.179 1978 676 676 106 963 16% 142% 16% 142%

  1111 & 1110 ΕΒΕΡΤ 287.188 312.360 61.911 373.517 1979 843 917 182 1.096 22% 130% 20% 120%

  1252 & 1253 ∆ΡΕΤΤΑΚΗΣ 325.236 358.216 63.354 430.430 1980 954 1.051 186 1.263 19% 132% 18% 120%

  1311 & 1312 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ 380.915 633.634 89.955 589.402 1981 1.118 1.860 264 1.730 24% 155% 14% 93%

  1410 & 1411 ΠΟΤΤΑΚΗΣ 537.081 601.804 111.942 889.206 1982 1.576 1.766 329 2.610 21% 166% 19% 148%

  1509 & 1510 ΑΡΣΕΝΗΣ 665.906 828.468 161.021 1.114.346 1983 1.954 2.431 473 3.270 24% 167% 19% 135%

  1580 & 1581 ΤΣΟΒΟΛΑΣ 836.557 1.245.027 209.260 1.550.894 1984 2.455 3.654 614 4.551 25% 185% 17% 125%

  1677 & 1678 ΤΣΟΒΟΛΑΣ 1.011.405 1.490.698 262.741 2.021.292 1985 2.968 4.375 771 5.932 26% 200% 18% 136%

  1742 & 1743 ΤΣΟΒΟΛΑΣ 1.340.494 1.851.522 272.775 2.406.956 1986 3.934 5.434 801 7.064 20% 180% 15% 130%

  1825 & 1826 ΤΣΟΒΟΛΑΣ 1.575.824 1.723.934 990.010 3.059.709 1987 4.625 5.059 2.905 8.979 63% 194% 57% 177%

  1885 & 1886 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 1.760.223 1.929.028 1.728.154 4.190.856 1988 5.166 5.661 5.072 12.299 98% 238% 90% 217%

  1917 & 1918 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 1.938.836 2.126.331 2.395.807 5.198.954 1989 5.690 6.240 7.031 15.257 124% 268% 113% 245%

  2001 & 2002 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 2.659.045 2.878.161 3.706.913 7.350.848 1990 7.804 8.447 10.879 21.573 139% 276% 129% 255%

  2111 & 2112 ΜΑΝΟΣ 3.353.491 3.661.457 5.995.454 9.640.215 1991 9.841 10.745 17.595 28.291 179% 287% 164% 263%

  2176 & 2177 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 4.063.932 4.587.924 7.143.624 14.443.591 1992 11.926 13.464 20.964 42.388 176% 355% 156% 315%

  2276 & 2277 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 4.497.043 4.970.981 10.752.969 20.553.110 1993 13.197 14.588 31.557 60.317 239% 457% 216% 413%

  2368 & 2369 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 5.191.289 5.861.791 11.882.608 24.108.967 1994 15.235 17.203 34.872 70.753 229% 464% 203% 411%

  2449 & 2450 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 5.916.738 6.727.773 11.693.815 27.905.346 1995 17.364 19.744 34.318 81.894 198% 472% 174% 415%

  2459 & 2560 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 6.565.566 7.384.110 12.916.385 36.246.173 1996 19.268 21.670 37.906 106.372 197% 552% 175% 491%

  2674 & 2675 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 7.543.566 8.467.399 13.189.807 46.108.277 1997 22.138 24.849 38.708 135.314 175% 611% 156% 545%

  Πορεία από το οικονοµικό έτος 1975 έως το 2010 των κύριων ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ µεγεθών

  από µε Νόµο της Ελληνικής Βουλής εγκεκριµένους Απολογισµούς και Ισολογισµούς.

  Τα στοιχεία πάρθηκαν από την ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος πρώτο) του Ελληνικού Κράτους:

  http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108&lang=en

 • Νόµοι

  του

  Κράτους

  ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΦΟΡΟΙ

  ΑΜΕΣΟΙ &

  ΕΜΜΕΣΟΙ

  (ΕΚΑΤ.∆ΡΧ.)

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  ΕΣΟ∆Α

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ

  (ΕΚΑΤ.∆ΡΧ.)

  ∆ΑΝΕΙA

  (ΕΚΑΤ.∆ΡΧ.)

  ΧΡΕΟΣ

  (ΕΚΑΤ.∆ΡΧ.)

  ΟΙΚΟΝ.

  ΕΤΟΣ

  ΦΟΡΟΙ

  ΑΜΕΣΟΙ &

  ΕΜΜΕΣΟΙ

  (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ)

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  ΕΣΟ∆Α

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ

  (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ)

  ∆ΑΝΕΙΑ

  (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ)

  ΧΡΕΟΣ

  (ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ)

  ∆ΑΝΕΙΑ

  ΠΡΟΣ

  ΦΟΡΟΥΣ

  ΧΡΕΟΣ

  ΠΡΟΣ

  ΦΟΡΟΥΣ

  ∆ΑΝΕΙΑ

  ΠΡΟΣ

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  ΕΣΟ∆Α

  ΧΡΕΟΣ

  ΠΡΟΣ

  ΤΑΚΤΙΚΑ

  ΕΣΟ∆Α

  Πορεία από το οικονοµικό έτος 1975 έως το 2010 των κύριων ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ µεγεθών

  από µε Νόµο της Ελληνικής Βουλής εγκεκριµένους Απολογισµούς και Ισολογισµούς.

  Τα στοιχεία πάρθηκαν από την ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος πρώτο) του Ελληνικού Κράτους:

  http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108&lang=en

  2780 & 2781 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 8.775.568 9.498.481 10.954.581 41.552.067 1998 25.754 27.875 32.148 121.943 125% 473% 115% 437%

  2876 & 2877 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 9.829.479 10.592.982 9.637.163 44.117.186 1999 28.847 31.087 28.282 129.471 98% 449% 91% 416%

  2979 & 2980 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 10.933.785 12.137.971 8.338.265 47.512.362 2000 32.087 35.621 24.470 139.435 76% 435% 69% 391%

  3167 & 3168 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 2001 32.884 38.970 16.764 146.532 51% 446% 43% 376%

  3285 & 3286 ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 2002 33.655 37.424 30.336 157.509 90% 468% 81% 421%

  3415 & 3416 ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 2003 34.519 37.500 37.968 171.323 110% 496% 101% 457%

  3509 & 3510 ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 2004 36.704 39.257 50.048 197.831 136% 539% 127% 504%

  3611 & 3612 ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 2005 39.559 42.206 44.797 214.142 113% 541% 106% 507%

  3720 & 3721 ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 2006 42.616 46.293 37.155 225.207 87% 528% 80% 486%

  3809 & 3810 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2007 45.798 49.153 61.367 239.801 134% 524% 125% 488%

  3829 & 3830 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2008 47.452 51.680 69.661 262.308 147% 553% 135% 508%

  3930 & 3931 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2009 44.798 48.941 105.256 296.840 235% 663% 215% 607%

  4045 & 4044 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2010 45.073 50.833 65.575 340.286 145% 755% 129% 669%

  639.879 708.076 849.625ΣΥΝΟΛΟ 36 ΕΤΩΝ =>

  Σαν τακτικά έσοδα εµφανίζονται στους επίσηµους κρατικούς απολογισµούς οι άµεσοι

  και έµµεσοι φόροι, συν µη φορολογικά έσοδα, συν επιδοτήσεις από την Ε.Ε. και συν

  ποσά που εισπράττει το ελληνικό δηµόσιο για λογαριασµό της Ε.Ε.

  1 Ευρώ = 340,75 ∆ραχµές.

 • ΕΚΛΟΓΕΣ

  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

  ΨΗΦΟΥ

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΕΓΚΥΡΩΝ

  ΨΗΦΩΝ

  ΕΛΑΒΕ

  ΨΗΦΟΥΣ

  ΕΛΑΒΕ

  Ε∆ΡΕΣ

  ΨΗΦΟΙ

  ΠΡΟΣ

  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

  ΨΗΦΟΥ

  ΨΗΦΟΙ

  ΠΡΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΕΓΚΥΡΩΝ

  ΨΗΦΩΝ

  Ε∆ΡΕΣ

  ΠΡΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ

  Ε∆ΡΩΝ

  ΕΛΑΒΕ

  ΨΗΦΟΥΣ

  ΕΛΑΒΕ

  Ε∆ΡΕΣ

  ΨΗΦΟΙ

  ΠΡΟΣ

  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

  ΨΗΦΟΥ

  ΨΗΦΟΙ

  ΠΡΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΕΓΚΥΡΩΝ

  ΨΗΦΩΝ

  Ε∆ΡΕΣ

  ΠΡΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ

  Ε∆ΡΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  17/11/1974 6.241.066 4.908.974 2.669.133 220 43% 54% 73% 666.413 12 11% 14% 4% Ν.∆. 36 ΜΗΝΕΣ

  20/11/1977 6.670.458 5.129.771 2.146.365 171 32% 42% 57% 1.300.025 93 19% 25% 31% Ν.∆. 47 ΜΗΝΕΣ

  18/10/1981 7.319.070 5.671.057 2.034.496 115 28% 36% 38% 2.725.395 172 37% 48% 57% ΠΑΣΟΚ 43.5 ΜΗΝΕΣ

  02/06/1985 8.119.410 6.365.039 2.599.949 126 32% 41% 42% 2.916.450 161 36% 46% 54% ΠΑΣΟΚ 48,5 ΜΗΝΕΣ

  18/06/1989 8.302.412 6.521.211 2.887.488 145 35% 44% 48% 2.551.518 125 31% 39% 42% Ν.∆. 4,5 ΜΗΝΕΣ

  05/11/1989 8.425.212 6.696.484 3.093.055 148 37% 46% 49% 2.723.739 128 32% 41% 43% ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ 5 ΜΗΝΕΣ

  08/04/1990 8.453.695 6.586.040 3.088.137 150 37% 47% 50% 2.543.042 123 30% 39% 41% Ν.∆. 35,5 ΜΗΝΕΣ

  10/10/1993 8.972.360 6.900.311 2.711.737 111 30% 39% 37% 3.235.017 170 36% 47% 57% ΠΑΣΟΚ 35,5 ΜΗΝΕΣ

  22/09/1996 9.140.742 6.780.049 2.584.765 108 28% 38% 36% 2.813.245 162 31% 41% 54% ΠΑΣΟΚ 42,5 ΜΗΝΕΣ

  09/04/2000 9.372.541 6.868.011 2.935.196 125 31% 43% 42% 3.007.596 158 32% 44% 53% ΠΑΣΟΚ 47 ΜΗΝΕΣ

  07/03/2004 9.897.626 7.404.934 3.359.058 166 34% 45% 55% 3.002.531 116 30% 41% 39% Ν.∆. 42 ΜΗΝΕΣ

  16/09/2007 9.918.917 7.160.265 2.995.479 152 30% 42% 51% 2.727.853 102 28% 38% 34% Ν.∆. 25 ΜΗΝΕΣ

  04/10/2009 9.929.065 6.858.342 2.295.967 91 23% 33% 30% 3.012.373 160 30% 44% 53% ΠΑΣΟΚ 25 ΜΗΝΕΣ

  10/11/2011 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 06/05/2012

  Ελληνικές Κυβερνήσεις και Εθνικές εκλογές από το έτος 1974 έως το 2011.

  Τα στοιχεία πάρθηκαν από ιστοσελίδες της wikipedia και του ελληνικού υπουργείου εσωτερικών:

  ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

  Σύνολο βουλευτικών εδρών ελληνικού κοινοβουλίου: 300

  http://www.ypes.gr/el/Elections/NationalElections/Results/

  http://el.wikipedia.org/

 • Βέρνη, Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

  Αγαπητή σκεπτόμενη Ελληνίδα και αγαπητέ σκεπτόμενε Έλληνα,

  σε αυτό το έγγραφο που τώρα κρατάς στα χέρια σου, τεκμηριωμένα προτείνεται

  η μοναδική νόμιμη και ειρηνική λύση, όχι μόνο στο οικονομικό πρόβλημα της

  Ελλάδας αλλά και στην αιτία αυτού του προβλήματος που είναι το διοικητικό.

  Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας ξεκινά όταν το νεοσύστατο

  Ελληνικό Κράτος υπογράφει το πρώτο του δάνειο, από την Αγγλία την 9/2/1824

  για 800.000 λίρες και από τις οποίες η Ελλάδα τελικά λαμβάνει 250.000 λίρες

  και αυτές όχι σε μετρητά αλλά σε όπλα αγγλικά με τιμές που οι ίδιοι οι

  εγγλέζοι όρισαν. Το δεύτερο δάνειο η Ελλάδα το υπογράφει την 25/1/1825 για

  2.000.000 λίρες και από τις οποίες η Ελλάδα έλαβε τελικά 230.000 λίρες. Οι

  τεράστιες διαφορές και των δύο δανείων, μεταξύ χρέωσης και τελικού ποσού

  που πήρε η Ελλάδα, πήγαν στα δανειακά έξοδα! και στους προπληρωτέους!

  τόκους. (Γενική Ιστορία, Σ.Καργάκος, 1972 σ.432).

  Το πρόβλημα διοίκησης της Ελλάδας αρχίζει με την έναρξη της

  επανάστασης του 1821 αλλά γίνεται διεθνές όταν αρχές του 1827 έχουν

  σχηματισθεί 3 κόμματα, δηλαδή το "Αγγλικό" με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο, το

  "Γαλλικό" με τον Κωλέττη και το "Ρωσικό" με τον Κολοκοτρώνη και Μεταξά.

  Ακόμη, στην Γ' Εθνοσυνέλευση της Ερμιόνης-Τροιζήνας του 1827 αφαιρείται με

  απόφασή της, η Αρχιστρατηγία από τον Καραϊσκάκη και δίδεται στον Sir

  Richard Church και αφαιρείται η Ναυαρχία από τον Μιαούλη και δίδεται στον

  Lord Thomas Cochrane. (Γενική Ιστορία, Σ.Καργάκος, 1972 σ.433). Επιπλέον,

  δολοφονείται για πολιτικούς λόγους την 9/10/1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας,

  πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας και πάνω σε σχέδια του οποίου έγινε το

  Ελβετικό σύνταγμα.

  Στις επόμενες σελίδες:

  α) εξετάζεται η πορεία του Ελληνικού κρατικού χρέους από το 1975

  έως το 2010 με επισήμανση κύριων σημείων,

  β) εξετάζονται τα στοιχεία των Εθνικών Εκλογών από το 1974 έως το

  2009 και ειδικότερα τα αποτελέσματα που έφεραν η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ,

  γ) περιέχεται μια πρόταση εφικτής δυναμικής και ριζοσπαστικής λύσης

  του Εθνικού μας προβλήματος, με την οποία λύση προτείνεται η γενική

  αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος, δηλαδή του Ανώτατου και Απαράβατου

  Κανόνα Δικαίου της Ελληνικής πολιτείας, μαζί με περίληψη των 20

  καινοτομιών που έχουν ενσωματωθεί στο προτεινόμενο νέο Σύνταγμα,

  δ) περιέχεται η διεύθυνση στο ιντερνέτ όπου θα βρείτε το ΦΕΚ

  120-27/6/2008 που περιέχει το ισχύον σήμερα σύνταγμα της Ελλάδας, και

  ε) περιέχεται το πλήρες κείμενο του σχεδίου του νέου Συντάγματος

  της Ελλάδας.

  Φιλικότατα,

  Γεώργιος Αριστοτέλους Δελούδης ([email protected])

  Υ.Γ. Αυτό το έγγραφο στάλθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στους βουλευτές

  των Ελλήνων και σε 8.655 Ελληνίδες και Έλληνες που έχουν δημοσιοποιημένο

  email στον χρυσό οδηγό.

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 4

 • Η οικονομία

  ***********

  Από τον πρώτο πίνακα "Πορεία 1975-2010 των οικονομικών του

  Ελληνικού κράτους" παρατηρούμε τα επόμενα:

  Οι φόροι που εισέπραξε το Ελληνικό κράτος το 1975 ήταν 375 εκ. Ευρώ

  και το 2010 ήταν 45.073 εκ. Ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν 120 φορές.

  Το συνολικό χρέος του Ελληνικού κράτους το 1975 ήταν 419 εκ. Ευρώ

  και το 2010 ήταν 340.286 εκ. Ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 812 φορές.

  Τα δάνεια που πήρε το Ελληνικό κράτος το 1975 ήταν 47 εκ. Ευρώ και

  το 2010 ήταν 65.575 εκ. Ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν 1.395 φορές.

  Το Ελληνικό κράτος στα 36 χρόνια που εξετάζονται είχε συνολικά

  τακτικά έσοδα 708.076 εκ. Ευρώ από τα οποία τα έσοδα από φόρους ήταν

  639.789 εκ. Ευρώ. Αυτά τα 708 δις Ευρώ συν τα 340 δις Ευρώ που τέλος του

  2010 χρωστάει το Ελληνικό δημόσιο, δηλαδή συνολικά 1.048 δις Ευρώ μέσα σε

  36 χρόνια, ξοδεύτηκαν στις ένοπλες δυνάμεις, στους δημοσίους υπαλλήλους,

  στα δημόσια έργα, στις μίζες επί των δημοσίων έργων, στις κρατικές

  προμήθειες, στις μίζες επί των κρατικών προμηθειών, στον εξαγορασμό ψήφων

  με τις επιδοτήσεις συντεχνιών, κλπ.

  Παραβολικά μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ότι μία οικογένεια ζει όχι

  μόνο με το εισόδημα των μελών της, ας πούμε 708 Ευρώ τον μήνα, αλλά

  δανείζεται και ξοδεύει κάθε μήνα ακόμα 340 Ευρώ και μάλιστα το κάνει αυτό

  επί 36 χρόνια χωρίς να το πάρουν είδηση οι δανειστές της.

  Η επιδοτήσεις από την Ε.Ε. (πρώην ΕΟΚ), περίπου 708 - 640 = 68 δις

  Ευρώ, πηγαίνουν σε λεγόμενα πακέτα στήριξης, κλπ, αλλά στην πραγματικότητα

  για τον εξαγορασμό της Ελληνικής κοινής γνώμης, έτσι ώστε οι Έλληνες να

  πιστέψουν ότι η Ε.Ε. είναι ο αναντικατάστατος σωτήρας της Ελλάδας.

  Μελετώντας την στήλη του συνολικού χρέους στον πρώτο πίνακα και

  προσέχοντας το σχετικό οικονομικό έτος και μετά βλέποντας στον δεύτερο

  πίνακα το ποιός κυβερνούσε την Ελλάδα, βλέπουμε ότι η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ το

  μόνο που έκαναν σαν κυβερνήσεις, ήταν να συναγωνίζονται το ποιός θα ανέβαζε

  το χρέος περισσότερο από τον άλλο.

  Η τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα, "Χρέος προς Τακτικά έσοδα",

  είναι η πιο σημαντική. Εκεί φαίνεται στο 1975 το ποσοστό 112% και στο 2010

  το 669%. Αυτό σημαίνει ότι εάν η Ελλάδα αποφάσιζε να ξεχρεώσει το 1975 θα

  έπρεπε να επιστρέψει στους δανειστές της "Όλα" τα εισοδήματα της, χωρίς να

  ξοδέψει τίποτα για τις ανάγκες του Κράτους, για περίπου 1,12 χρόνια ενώ,

  εάν ήθελε να κάνει το ίδιο το 2010 θα χρειαζότανε 6,69 χρόνια ή αλλιώς 6

  φορές περισσότερο χρόνο.

  Εντελώς χονδρικά, εάν η Ελλάδα έκανε τέλος του 2010 ένα πρόγραμμα

  εξόφλησης του χρέους της, δίνοντας κάθε χρόνο το 20% των εισοδημάτων της,

  χωρίς να κάνει ούτε ένα Ευρώ νέο χρέος, χωρίς να λογαριάσουμε τόκους επί

  του χρέους και ακόμη υποθέτοντας ότι τα εισοδήματα δεν αλλάζουν, τότε σε

  33,45 χρόνια (1/5 κάθε χρόνο επί 6,69 χρόνια) θα εξοφλούσε, ενώ με τους

  ίδιους υποθετικούς τέλειους όρους εάν άρχιζε την εξόφληση το 1975 θα

  χρειαζότανε 5,6 χρόνια (1/5 κάθε χρόνο επί 1,12 χρόνια) για να εξοφλήσει.

  Παρόλα αυτά ουδένα από τα υπόλοιπα κόμματα της βουλής ομιλεί ευθέως

  για την σίγουρη οικονομική σκλαβιά των Ελλήνων στους δανειστές της Ελλάδας.

  Αυτά τα κόμματα εξακολουθούν μέχρι σήμερα να λειτουργούν κυρίως σαν

  βαλβίδες εκτόνωσης της λαϊκής οργής αλλά και σαν πράκτορες των δανειστών

  μας.

  Από το 1974, και με επιταχυνόμενους ρυθμούς από το 1981, ξένοι

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 5

 • κεφαλαιούχοι εισάγουν στην Ελλάδα μικροποσότητες κεφαλαίων και εξαγοράζουν

  κάθε αξιόλογη Ελληνική βιομηχανία, που κατάφερε να δημιουργηθεί κατά

  παράβαση της περιβόητης συμφωνίας της Γιάλτας που έγινε από τις 4 έως τις

  11 Φεβρουαρίου 1945. Εκεί, οι κκ. Ρούσβελτ, Τσώρτσιλ και Στάλιν μεταξύ

  άλλων, αποφάσισαν ότι η Ελλάδα θα είναι 90% υπό την Δυτική επιρροή και 10%

  υπό την Ανατολική. Στην συνέχεια οι κκ. Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ αποφάσισαν

  για την Ελλάδα να γίνει μόνο αγροτική. Για να καμφθεί δε, κάθε πιθανή

  αντίσταση των Ελλήνων, μας έριξαν σε εμφύλιο πόλεμο, Μάρτιος 1946 έως

  Αύγουστος 1949, με ασύμμετρες καταστροφές. Με την παγκόσμια έκρηξη του

  τουρισμού από το 1965 και μετά, η Ελλάδα επιτρέπεται να ασχοληθεί με τον

  τουρισμό αφού έτσι και αλλιώς με μία ταξιδιωτική οδηγία μπορεί να ανακοπεί

  η εισροή τουριστικού συναλλάγματος.

  Συνέπεια των προηγουμένων είναι, ότι του κάθε Έλληνα υπουργού και

  κάθε πρωθυπουργού εγκρίνεται ή εκβιάζεται ο διορισμός από τον Βρετανό

  πρέσβη μέχρι περίπου το 1950 και στην συνέχεια από τον Αμερικανό πρέσβη.

  Ακόμα μια συνέπεια της μη βιομηχανικής Ελλάδας είναι η τρομακτική ανεργία

  με την αύξηση του πληθυσμού. Μοναδική λύση μέχρι περίπου το 1970 είναι η

  μετανάστευση και στην συνέχεια η δημιουργία συνήθως μη παραγωγικών θέσεων

  στο Ελληνικό δημόσιο για την απορρόφηση των ανέργων. Έτσι δικαιολογείται

  πλήρως ο υπέρογκος αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που στην πλειοψηφία τους,

  ουδέν κάνουν.

  Ο άγραφος Ελληνικός κανόνας για τα μεγάλα δημόσια έργα είναι 10%

  προμήθεια επί της αξίας τους μοιρασμένη σε όλα τα κόμματα της βουλής

  ανάλογα με την δύναμη τους. Για τα μικρά δημόσια έργα, που η εκτέλεσή τους

  εξαρτάται από την υπογραφή ενός μόνο υπουργού είτε κάποιου άλλου δημόσιου

  οικονομισάριου, η προμήθεια κυμαίνεται από 10% το λιγότερο έως και 50%. Εάν

  αυτός που παίρνει την προμήθεια μοιράζεται αυτή με το κυβερνών κόμμα, τότε

  αυτός απολαμβάνει πλήρη πολιτική και καταδιωκτική κάλυψη από κάθε

  κυβέρνηση.

  Τώρα ερωτάται: Εάν ένας εργολάβος αναλάβει δημόσιο έργο και

  πληρώσει ας πούμε 20% προμήθεια σε κάποιο αρμόδιο, νομίζετε ότι υπάρχει η

  παραμικρή πιθανότητα να επενδύσει στην κατασκευή του έργου το υπόλοιπο

  80%?. Φυσικά και όχι. Ο εργολάβος με τις καλύτερες ηθικές αρχές θα

  επενδύσει το 60% της αξίας του έργου, δεδομένου και του ότι γνωρίζει

  άριστα, ότι την παραλαβή του σχετικού έργου θα κάνει ο ήδη δωροδοκηθείς με

  το 20% ή άλλο όποιο ποσοστό. Μα ένα έργο που έχει κοστολογηθεί ότι αξίζει

  100 μονάδες, όταν πρέπει να κατασκευαστεί με 60 μονάδες είναι φυσικό να

  έχει κλεμμένα υλικά και ατελείωτες κακοτεχνίες. Συνέπεια είναι, όλα τα

  δημόσια έργα στην Ελλάδα πριν καν παραδοθούν να βρίσκονται ήδη στο στάδιο

  της κατεδάφισης. Τα αυτά συμβαίνουν με τις μεγάλες προμήθειες κρατικού και

  στρατιωτικού υλικού. Εξοπλισμοί, που σχετικά κυρίαρχα κράτη, όπως το

  Ελβετικό, αγοράζουν με 100 χρηματικές μονάδες, στην Ελλάδα αγοράζονται με

  πλέον των 200 και μάλιστα σε χειρότερη ποιότητα. Ούτε νομίζει βέβαια

  κανείς, ότι μια Siemens, που μοιράζει ατελείωτες μίζες, χρεώνει τον ΟΤΕ για

  μια τηλεφωνική συσκευή το ίδιο ποσό με εκείνο που θα χρέωνε εάν δεν έδινε

  προμήθειες.

  Οι λεγόμενοι Διεθνείς Οικονομικοί Επενδυτές που χωρίς ενδοιασμούς

  δάνειζαν την Ελλάδα μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 δεν γνώριζαν ότι το

  Ελληνικό δημόσιο χρέος ήδη άγγιζε τα 300 δις Ευρώ?. Δεν τους είχε

  ενημερώσει άραγε ο υπουργός οικονομικών της Ελλάδος Γ. Παπακωνσταντίνου

  είτε ο προκάτοχός του Γ. Αλογοσκούφης, μέσω της διεθνούς λέσχης Bilderberg

  στην οποία αμφότεροι ήταν προσκεκλημένοι?. Γιατί άραγε οι επενδυτές

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 6

 • ανέβασαν τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας από 2% - 3% σε πάνω από 9%?.

  Γιατί άραγε προ ολίγων μηνών δανείζουν οι επενδυτές το Γερμανικό δημόσιο,

  που ήδη χρωστάει περισσότερα από 2.200 δις Ευρώ, με αρνητικό επιτόκιο περί

  το 0,09%, δηλαδή για κάθε 100 Ευρώ θα πάρουν οι Διεθνείς Οικονομικοί

  Επενδυτές με την λήξη του δανείου τους 99,91 Ευρώ. Σαν δικαιολογία γράφτηκε

  ότι το έκαναν για να έχουν σίγουρα τα λεφτά τους, ενώ και ο πλέον χαζός

  μπορεί να σκεφτεί ότι αυτοί οι επενδυτές θα μπορούσαν να κρατήσουν τα

  χρήματά τους αντί να τα δανείζουν και να παίρνουν πίσω λιγότερα. Ποιό

  αλήθεια είναι το ζητούμενο πίσω από τις ενέργειες των επενδυτών και

  δανειστών εναντίον της Ελλάδος και των νομίμων ιδιοκτητών της, δηλαδή όλων

  των Ελλήνων?

  Όλες οι προηγούμενες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν τεκμηριωμένα

  από υπεύθυνα μέλη κυβερνήσεων που δεν έχουν διοριστεί από τον Αμερικανό

  πρέσβη με την συμφωνία είτε την ανοχή του Εγγλέζου είτε του Γάλλου είτε του

  Ρώσου είτε του Γερμανού είτε τελευταία και του Κινέζου πρέσβη.

  Ας θυμηθεί κανείς την παράξενη προκήρυξη εκλογών του Οκτωβρίου 2009

  και στη συνέχεια παραίτηση του Κώστα Καραμανλή καθώς και πρόσφατα την

  απόλυση (παραίτηση) του Γιώργου Παπανδρέου όταν σκέφτηκε ότι υπάρχει και

  Ελληνικός Λαός που πρέπει να ερωτηθεί με δημοψήφισμα για το τελευταίο

  παράλογο πακέτο στήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

  Οι ευρωπαίοι μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει αρκετά από αυτά τα πακέτα

  στήριξης και δεν έχουν χαλάσει ούτε ένα Ευρώ. Απλά δανείζουν τώρα στην

  Ελλάδα με 4% χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή τράπεζα με 1% περίπου.

  Το μόνο σίγουρο είναι ότι για τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δάνεια

  ιδιωτικών επενδυτών και που έληξαν τα τελευταία 2 χρόνια μας δάνεισαν

  χρήματα για την εξόφλησή τους με εγγύηση ότι θα πληρωθούν πλέον από την

  Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Με αυτό τον τρόπο εάν η Ελλάδα κηρύξει πτώχευση οι

  ιδιώτες τραπεζίτες που απομυζούν τον Ελληνικό Λαό όλα τα χρόνια από την

  ίδρυση του Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα, θα χάσουν από ελάχιστα έως

  τίποτα. Συμπερασματικά, τα τελευταία 2 χρόνια δεν γίνεται τίποτε άλλο από

  το να μεταφέρεται η "ευθύνη" και μόνο του χρέους της Ελλάδας από τους

  "άγνωστους διεθνείς ιδιώτες επενδυτές" στις γνωστές ευρωπαϊκές πολιτείες.

  Οι Εκλογές

  **********

  Για τον δεύτερο πίνακα "Κυβερνήσεις και Εκλογές 1974-2011" παρατηρούμε τα

  επόμενα:

  Από τον Νοέμβριο του 1974 έως το Νοέμβριο του 2011, δηλαδή 37

  χρόνια, έχει κυβερνήσει η Ν.Δ. 190 μήνες (15 χρόνια και 10 μήνες), το ΠΑΣΟΚ

  έχει κυβερνήσει 242 μήνες (20 χρόνια και 2 μήνες) και σε ένα μικρό

  διάλλειμα 5 μηνών το 1989 η Ελλάδα κυβερνήθηκε από μία Οικουμενική

  κυβέρνηση υπό τον Ξενοφώντα Ζολώτα. Τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα

  κυβερνάται από μία δήθεν Οικουμενική κυβέρνηση (βασικά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) υπό

  τον πρώην υπάλληλο της J.P.Morgan Λουκά Παπαδήμο.

  Η Ν.Δ. με 54% των εγκύρων ψήφων (43% των εχόντων δικαίωμα ψήφου),

  λαμβάνει το 73% των εδρών το 1974.

  Το ΠΑΣΟΚ με 48% των εγκύρων ψήφων (37% των εχόντων δικαίωμα ψήφου),

  λαμβάνει το 57% των εδρών το 1981.

  Η Ν.Δ. με 42% των εγκύρων ψήφων (30% των εχόντων δικαίωμα ψήφου),

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 7

 • λαμβάνει το 51% των εδρών το 2007.

  Το ΠΑΣΟΚ με 44% των εγκύρων ψήφων (30% των εχόντων δικαίωμα ψήφου),

  λαμβάνει το 53% των εδρών το 2009.

  Από τις προηγούμενες παρατηρήσεις βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι:

  α) Μόνο το 1974 η Ελλάδα αποκτά κομματική κυβέρνηση με πλειοψηφία

  περισσότερη του 50% των εγκύρων ψήφων. Ακόμα όμως και τότε μόνο το 43% των

  Ελλήνων με δικαίωμα ψήφου πηγαίνουν στις κάλπες και ψηφίζουν την Ν.Δ. Εδώ

  ας σημειωθεί ότι η Ν.Δ. καταληστεύει τα υπόλοιπα κόμματα λαμβάνοντας το 73%

  των εδρών του κοινοβουλίου.

  β) Στο όνομα της αποφυγής "ακυβερνησίας" καταφέρνεται να

  σχηματιστεί κυβέρνηση με 42% των εγκύρων (30% των με δικαίωμα ψήφου) από

  την Ν.Δ. το 2007 και με 44% των εγκύρων (30% των με δικαίωμα ψήφου) από το

  ΠΑΣΟΚ το 2009. Δηλαδή Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ με μια μειοψηφία του 30% από τους

  έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες, καπηλεύεται το υπόλοιπο 70% του Ελληνικού

  λαού και κυβερνούν "νόμιμα" την Ελλάδα.

  Με ποιό δικαίωμα, οι όποιοι κυβερνώντες, και με όποια μειοψηφική

  πλειοψηφία και εάν κατάφεραν να εκλεγούν, υπογράφουν διεθνείς συμβάσεις οι

  οποίες δεσμεύουν τον Ελληνικό λαό για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από τα

  τέσσερα χρόνια της θητείας τους, χωρίς να προκηρύξουν Δημοψήφισμα ζητώντας

  την ειδική έγκριση του Ελληνικού λαού?.

  Με ποιό δικαίωμα, οι όποιοι κυβερνώντες, μας βάζουν στο ΝΑΤΟ

  (18/02/1952), μας βγάζουν από το ΝΑΤΟ, μας ξαναβάζουν στο ΝΑΤΟ, μας βάζουν

  στην ΕΟΚ, μας βάζουν στην Ε.Ε., μας βάζουν στο Ευρώ, ανοίγουν τα σύνορα

  στον κάθε ένα, κλπ, χωρίς να προκηρύξουν Δημοψήφισμα ζητώντας την ειδική

  έγκριση του Ελληνικού λαού?.

  Η λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι άραγε

  "σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας με παραπλανητικό τρόπο"? με βάσει το

  ισχύον σύνταγμα, όπου το άρθρο 120, παράγραφος 3 αναφέρει ακριβώς: "Ο

  σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών

  που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε

  αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος"!.

  Όλα τα προηγούμενα εκπληκτικά συμβαίνουν στην Ελλάδα με την

  απεριόριστη και αξιοθαύμαστη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).

  Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που συμβάλλει στην πραγμάτωση των προηγουμένων

  γεγονότων είναι η βιολογική ανάγκη για καταναλωτικά αγαθά σαν μέσο ατομικής

  επίδειξης που οδηγείται επιτελικά από τα ΜΜΕ σε ασύστολη πλεονεξία.

  Η Ελληνική λέξη "Δημοκρατία", που πρωτοεμφανίζεται ιστορικά στην

  αρχαία Αθήνα το -508 με την εκτόπιση από τον Κλεισθένη του αρχηγού των

  ντόπιων ολιγαρχικών Ισαγόρα και την επιβολή του πρώτου Δημοκρατικού

  πολιτεύματος στον κόσμο, έχει πλέον εξευτελισθεί. Τότε με την λέξη

  Δημοκρατία εννοείτο η παροχή "Ίσων" δικαιωμάτων σε όλους του πολίτες. Η

  σημερινή της σημασία μπορεί να περιγραφεί με "Απολυταρχική τυραννία των

  πραγματικών αφεντικών των κομμάτων που εκπροσωπούνται στην βουλή καθώς και

  των αφεντικών των ΜΜΕ".

  Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Ελληνικός λαός είναι ανίκανος να

  αποφασίζει για τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτοί οι "ορισμένοι" είναι κυρίως τα

  αφεντικά των κομμάτων και των ΜΜΕ καθώς και οι αυλοκόλακές τους. Αυτοί οι

  κύριοι και κυρίες που αυτοαποκαλούνται "Αριστοκράτες", του πνεύματος όπως

  θέλουν να ισχυρίζονται αλλά στην πραγματικότητα του μεγάλου υλικού πλούτου,

  οργανώνονται σε κοινωνικές ομάδες και με "Δημοκρατική" συνεργασία αλλά

  μεταξύ τους μόνο, αναλαμβάνουν να κυβερνήσουν τον ανίκανο λαό, για το "δικό

  του το καλό" φυσικά.

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 8

 • Οι περισσότεροι Έλληνες όταν έρχεται η ώρα, ψηφίζουν συνήθως το

  ίδιο κόμμα που ψήφισαν και την προηγούμενη φορά, κυρίως για να αποδείξουν

  στον εαυτό τους ότι δεν έκαναν λάθος την τελευταία φορά που ψήφισαν. Αυτό

  είναι γνωστό στους "Αριστοκράτες" και με την κατάλληλη παραπληροφόρηση των

  ΜΜΕ η ιστορία της επιτυχίας των "Αριστοκρατών" συνεχίζεται ατελείωτα.

  Η πρόταση

  *********

  Ελληνίδες και Έλληνες, εάν θέλετε να καταναλώσετε ένα μέρος από τον

  ελεύθερο χρόνο σας δουλεύοντας για την πατρίδα σας και κάνοντας κάτι για

  αυτή, εάν δεν θέλετε να αναρωτιέστε "τι δεν έκανε η πατρίδα για σας" και

  εάν θέλετε να σκέπτεστε "τι μπορείτε εσείς να προσφέρεται στην πατρίδα σας

  και μάλιστα χωρίς να περιμένετε ευχαριστώ από οποιονδήποτε" τότε διαβάστε

  προσεκτικά τις επόμενες παραγράφους.

  Χρησιμοποιείστε το υπάρχον σύνταγμα και τους ισχύοντες νόμους του

  Ελληνικού κράτους με δυναμικό αλλά ταυτόχρονα απόλυτα ειρηνικό τρόπο, για

  να πάρετε την εξουσία στα χέρια σας από τους "Αριστοκράτες".

  Κινητοποιηθείτε και οργανωθείτε καλύτερα από τους "Αριστοκράτες"

  και αποσπάστε τους την εξουσία χρησιμοποιώντας μόνο νόμιμα ειρηνικά μέσα.

  Σαν ιδανική και μοναδική λύση προτείνεται η ολοκληρωτική αναθεώρηση

  του Ελληνικού Συντάγματος. Αυτό για να γίνει με βάσει το άρθρο 110 του

  ισχύοντος Συντάγματος του 2008, πρέπει να προταθεί από 50 βουλευτές, μετά

  να το εγκρίνουν το λιγότερο 181 βουλευτές, στην συνέχεια να διαλυθεί η

  βουλή και να προκηρυχθούν νέες εκλογές για αναθεωρητική βουλή και τελικά η

  νέα βουλή μπορεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών να εγκρίνει την αναθεώρηση.

  Αυτός είναι ο μόνος νόμιμος τρόπος να επιστρέψει η εξουσία στον

  Ελληνικό Λαό αρκεί το νέο Σύνταγμα να αποκλείει τουλάχιστο την διαίρεση των

  πολιτών, σε κόμματα και συντεχνίες, ώστε να μην βασιλεύουν οι σφετεριστές

  της λαϊκής κυριαρχίας κκ."Αριστοκράτες".

  Συνεπώς χρειάζεται τουλάχιστο ένα πολιτικό κόμμα που σαν πρώτο

  άρθρο στο καταστατικό του θα ορίζει σαν μοναδικό σκοπό του, την αλλαγή του

  Συντάγματος το συντομότερο δυνατό και στο τελευταίο άρθρο θα γράφει, ότι θα

  αυτοδιαλυθεί με την ψήφιση του αλλαγμένου Συντάγματος. Επειδή δεν φαίνεται

  να υπάρχει ένα τέτοιο κόμμα μέχρι σήμερα, στις ερχόμενες εκλογές της

  6/5/2012 ίσως θα ήταν καλύτερα να ψηφίσετε τον πιο ανεξάρτητο από τους

  ανεξάρτητους της περιοχής σας ή στην χειρότερη περίπτωση βάλτε σταυρό στον

  πιο ανεξάρτητο υποψήφιο του "κόμματός σας".

  Η τεκμηριωμένη γνώση είναι δύναμη και μία πλήρη σφαιρική ενημέρωση

  θα σας δώσει ακριβώς αυτή την γνώση. Έτσι μόνο θα μπορείτε να αποφασίζετε

  εσείς για τους εαυτούς σας και όχι τα αφεντικά των πολιτικών κομμάτων και

  τα αφεντικά των ΜΜΕ, για εσάς.

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 9

 • Διαβάστε στην συνέχεια την εισαγωγή στο νέο Σύνταγμα το οποίο με

  πολύ σκέψη έχει ετοιμασθεί για τον Ελληνικό Λαό και εάν το βρείτε

  ενδιαφέρον μην απλά διαβάσετε, αλλά μελετήστε το σχέδιο του νέου

  Συντάγματος της Ελλάδας και κάντε τις συγκρίσεις σας με το ισχύον σύνταγμα

  του 2008.

  Εισαγωγικό Σημείωμα στο σχέδιο Συντάγματος

  ******************************************

  Το σχέδιο Συντάγματος που ακολουθεί είναι γραμμένο για να μπορεί να

  το καταλάβει, από την αρχή του μέχρι το τέλος του, η κάθε Ελληνίδα και ο

  κάθε Έλληνας, ακόμη και εάν έχει κατώτερη από τον μέσο όρο μόρφωση.

  Αυτό το νέο Σύνταγμα γράφτηκε με πρότυπο το ισχύον σύνταγμα του

  2008 που είναι η τρίτη από την Βουλή αναθεώρηση του πρώτου μεταδικτατορικού

  συντάγματος του 1975.

  Σε αυτό το σχέδιο νέου Συντάγματος υπάρχουν, ελάχιστα άρθρα και

  πολύ λίγες γενικές διατάξεις με κατευθείαν αντιγραφή από το παλαιό του

  1975-2008 καθώς και αρκετές διατάξεις με μεγάλη αλλαγή έως ολοκληρωτική

  αντιστροφή της φιλοσοφίας τους. Στην μεγάλη πλειοψηφία τους τα άρθρα του

  νέου Συντάγματος είναι ολοκληρωτικά πρωτότυπα.

  Το νέο Σύνταγμα δεν καταφεύγει σε αριθμητικές παραπομπές προς άλλα

  άρθρα και παραγράφους, παραπομπές που βρίθουν στο ισχύον σύνταγμα και το

  κάνουν ακόμη και σε καθηγητές συνταγματικού δικαίου δύσκολα κατανοητό.

  Επίσης το νέο Σύνταγμα σε πολύ λίγες περιπτώσεις καταφεύγει στην

  έκφραση "όπως νόμος ορίζει" που και αυτή βρίσκεται σε υπεραφθονία στο

  ισχύον σύνταγμα. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος, και ειδικά σε μια

  κομματική βουλή, τι είδους τέρας "νόμου που θα ορίζει" θα βγει στο τέλος.

  Αν και το ισχύον σύνταγμα εγγυάται την ελεύθερη ψήφο των βουλευτών, ο κάθε

  αρχηγός κόμματος υποχρεώνει τους βουλευτές με την Δαμόκλεια σπάθη της

  "διαγραφής από το κόμμα" να ψηφίσουν αυτό που αυτός θέλει και όχι η

  συνείδηση των βουλευτών, όσων έχουν φυσικά.

  Το σχέδιο μοντέρνου και σύγχρονου Συντάγματος που ακολουθεί αλλάζει

  ριζοσπαστικά τον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής πολιτείας και καθιστά το

  υπάρχον σύνταγμα "κομματικής" δημοκρατίας, εντελώς απηρχαιωμένο και άξιο

  μόνο για μελέτη από τους ιστορικούς.

  Η τελειοποίηση της Δημοκρατίας είναι εντελώς προφανής εάν και μόνο

  προσέξει κανείς τα επόμενα 20 σημεία που συνοπτικά περιγράφουν τις

  καινοτομίες του νέου Συντάγματος. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να

  αφαιρέσει ο κάθε αναγνώστης κάθε τυχόν παρωπίδα που έχει, όπως παρωπίδες

  κομματικές, συντεχνιακές, θρησκευτικές, κληρονομίας όλου του συγκεντρωμένου

  πλούτου χωρίς λογαριασμό στην κοινωνία από την οποία τον απέκτησε, γαλάζιου

  αίματος, κληρονομίας πολιτικής θέσης από την οικογένεια, μεγαλομανίας,

  αχαλίνωτης φιλοδοξίας, κλπ.

  Τα 20 σημεία πρωτοπορίας είναι:

  1. Πλήρη διαχωρισμό των εξουσιών και αύξηση των κλασσικών 3

  εξουσιών, νομοθετική, δικαστική και εκτελεστική σε 8 εξουσίες, όπου

  παίρνουν την δύναμη εξουσίας οι λειτουργίες: αμυντική, οικονομική,

  κυβερνητική, ελεγκτική και προεδρική. Με τον διαχωρισμό των Εξουσιών

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 10

 • επιτυγχάνεται το να μην ελέγχει καμία Εξουσία τον ίδιο της τον εαυτό.

  2. Η βουλή απαρτίζεται από 69 νομοθέτες με αποκλειστικά καθήκοντα

  την έγκριση ή την απόρριψη των νόμων της Ελληνικής πολιτείας, και τίποτα

  άλλο.

  3. Ορίζεται αυστηρή ουδετερότητα της Ελληνικής πολιτείας και

  καθορίζονται τα τελειωτικά σύνορά της.

  4. Ουδεμία θρησκεία έχει το προβάδισμα έναντι κάθε άλλης γνωστής

  θρησκείας.

  5. Περιχαρακώνεται ο έλεγχος της Ελλάδας από Έλληνες και μόνο

  πολίτες.

  6. Ξεκαθαρίζονται οι κανόνες απόκτησης της Ελληνικής υπηκοότητας.

  7. Όλοι οι Έλληνες εν ζωή που γνωρίζουν ανάγνωση και να υπογράφουν

  έχουν το δικαίωμα ψήφου. Τα παιδιά κάτω των 15 ετών εκπροσωπούν οι γονείς

  τους.

  8. Ορίζεται για τους νέους Έλληνες η υποχρέωση να δίνουν όρκο

  πίστης προς την Ελληνική πολιτεία.

  9. Απομονώνεται η ασυδοσία και η παραπληροφόρηση από τα δημόσια

  μέσα ενημέρωσης.

  10. Εντατικοποιείται η εκμετάλλευση του Ελληνικού φυσικού πλούτου

  και ιδιαίτερα από Ελληνικές εταιρείες.

  11. Καθορίζονται οι στόχοι της Ελληνικής οικονομίας.

  12. Η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος είναι υποχρέωση της

  πολιτείας και καταργείται άμεσα ο φόρος ακινήτου περιουσίας, κάθε δημοτικός

  και κοινοτικός φόρος ή τέλος καθώς και τα τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

  13. Ο φόρος και τα τέλη δωρεάς και κληρονομίας μηδενίζονται για τον

  αυτόν λήπτη έως αξία 500.000 ευρώ. Πέραν από αυτό το ποσό ο φόρος είναι

  100%

  14. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

  κάθε βαθμίδας.

  15. Προστατεύεται το δικαίωμα της εργασίας εξ ίσου με το δικαίωμα

  της απεργίας.

  16. Καταργούνται τα μυστικά άρθρα συνθηκών και συμφωνιών,

  διακρατικών είτε όχι.

  17. Αποσαφηνίζονται οι θέσεις και οι μισθοί και οι ευθύνες της

  Ελληνικής διοίκησης, των νομοθετών, κλπ.

  18. Οι πανελλήνιες εκλογές γίνονται με επιστημονικό τρόπο και χρήση

  μοντέρνας παράλληλα με κλασσικής χειρόγραφης τεχνολογίας, με τέτοια μέθοδο

  ώστε επιτυγχάνεται:

  α) ο αποκλεισμός της βίας και νοθείας,

  β) υψηλότατη ταχύτης στην έκδοση των τελικών εκλογικών

  αποτελεσμάτων, και

  γ) μηδενισμός της ανάγκης ύπαρξης πολιτικών κομμάτων.

  19. Με δημοψήφισμα που προτείνεται από 35 μέλη της Ελληνικής

  Εθνοσυνέλευσης, που θα έχει περίπου 600 άμισθα μέλη, και μία στην συνέχεια

  απλή διαδικασία ασφαλείας πάνω στην οποία δεν θα έχει την παραμικρή επιρροή

  η όποια διοίκηση της πολιτείας, θα μπορεί ο Ελληνικός Λαός με καθολική

  μυστική ψηφοφορία να αναθεωρεί το Σύνταγμα και να τροποποιεί, ακυρώνει ή

  εγκρίνει νέους νόμους. Όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται διαφημιστική

  εκστρατεία, χωρίς να χρειάζονται πολιτικά κόμματα και χωρίς να υπάρχει

  ανάγκη να στηθούν συνεργεία σε πλατείες και γειτονιές για την συλλογή

  υπογραφών από τους πολίτες.

  20. Τελικά, η τοπική αυτοδιοίκηση επανακτά τον σωστό της ρόλο. Αυτό

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 11

 • σημαίνει για το νέο Σύνταγμα την χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης με

  τουλάχιστο το 1/10 των συνολικών εσόδων της Ελληνικής πολιτείας και την

  παραχώρηση σε αυτή σημαντικών τοπικών λειτουργιών στις οποίες η κεντρική

  διοίκηση δεν θα μπορεί με κανένα τρόπο να ανακατευτεί.

  Πληροφορίες

  ***********

  Κάθε καλοπροαίρετη κριτική είναι ευπρόσδεκτη και θα απαντηθεί.

  Η τελειωτική μορφή του σχεδίου Συντάγματος θα δοθεί μετά την

  επεξεργασία και έγκριση με εσωτερική ψηφοφορία, των παρατηρήσεων που θα

  φθάσουν, από όλους εσάς, τους ενδιαφερομένους για μια καλύτερη και κυρίαρχη

  Ελλάδα.

  Να προετοιμασθείτε ψυχολογικά ώστε να μπορείτε να αγνοείτε ένα

  καταιγισμό παραπληροφόρησης και εντατικής λασπολογίας προσώπων, από την

  μεγάλη πλειοψηφία των ΜΜΕ εναντίον της αλλαγής του Συντάγματος σε συνδυασμό

  με μεγάλες περιόδους πλήρους άγνοιας και αδιαφορίας.

  Στην ιντερνέτ διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου της Ελλάδας

  "WWW.et.gar", θα βρείτε το ισχύον σύνταγμα. Εκεί αναζητήστε το ΦΕΚ "120"

  του έτους "2008".

  Εάν πήρατε αυτές τις σελίδες έντυπες, ίσως χέρι με χέρι από κάποιο

  γνωστό σας είτε ίσως σε δημόσιο χώρο από κάποιο άγνωστό σας είτε ίσως τις

  βρήκατε ριγμένες στο γραμματοκιβώτιό σας πάλι από κάποιο άγνωστό σας, πάντα

  όμως αυτός ο κάποιος θα είναι ένας που αγαπά την πατρίδα μας, και δεν

  πήρατε μαζί ολόκληρο το προτεινόμενο σχέδιο του νέου Συντάγματος της

  Ελλάδας, ακόμη 72 σελίδες, στείλτε ένα email στην διεύθυνση:

  [email protected] και θα σας στείλουμε, πάλι με email, ένα αντίγραφό

  του.

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 12

 • Τρόπος μελέτης του σχεδίου Συντάγματος

  **************************************

  1. Διαβάστε μία φορά ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος χωρίς

  διακοπή σαν να πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα.

  2. Αρχίστε πάλι να διαβάζετε το Σύνταγμα από το πρώτο του άρθρο.

  3. Είναι χρήσιμο να διαθέτετε λίγα δευτερόλεπτα για τον τίτλο του

  κάθε άρθρου πριν αρχίσετε να διαβάζετε το κείμενο του ίδιου του άρθρου.

  4. Σημειώνετε σε χωριστό χαρτί την διάταξη του νέου Συντάγματος,

  δηλαδή τον αριθμό του άρθρου, την παράγραφο και το τυχόν εδάφιο, που:

  α) σύμφωνα με τα πιστεύω σας νομίζετε ότι πρέπει να

  διαγραφεί,

  β) σύμφωνα με τα πιστεύω σας νομίζετε ότι πρέπει να

  αλλαχθεί,

  γ) σύμφωνα με τις γνώσεις σας νομίζετε ότι έχει ορθογραφικά

  είτε συντακτικά είτε γλωσσικά (καθαρεύουσα μπλεγμένη με δημοτική) λάθη,

  είτε ακόμη περιέχει λέξη που δεν την καταλαβαίνετε είτε είναι ασαφής, και

  δ) το πιο σπουδαίο, αυτή η διάταξη βρίσκεται σε αντίφαση με

  κάποια άλλη διάταξη του ιδίου Συντάγματος.

  3. Μην απορρίψετε ολόκληρο το σχέδιο νέου Συντάγματος επειδή

  ανακαλύψατε μερικά σημεία του που εσείς σίγουρα θα τα κάνατε καλύτερα και

  τα βρίσκετε εντελώς λάθος ή βλακείες. Απλά ενημερώστε μας και να είστε

  σίγουροι ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την γνώμη σας.

  *** ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ***

  ****************************************

  ### Στο όνομα του Ελληνικού Λαού ###

  Άρθρο 1: Πολίτευμα

  ******************

  1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική

  Δημοκρατία.

  (Διάταξη μορφής πολιτεύματος του συντάγματος 1975 μη αναθεωρήσιμη

  λόγω του άρθρου 110,§1 του ιδίου συντάγματος)

  2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία που ασκείται

  μέσα σε μία πολιτεία δικαίου και τάξης.

  3. Ανώτατος και απαράβατος κανόνας δικαίου της Ελληνικής πολιτείας

  είναι το παρόν Σύνταγμα.

  4. Όλες οι Εξουσίες πηγάζουν, υπάρχουν και ασκούνται από τον

  Ελληνικό Λαό, όπως ορίζει το παρόν Σύνταγμα.

  Άρθρο 2: Βασική δομή της Ελληνικής πολιτείας

  ********************************************

  1. Η Ελληνική πολιτεία διοικείται από τις επόμενες 8 χωριστές

  Εξουσίες:

  α) Νομοθετική,

  β) Δικαστική,

  γ) Αμυντική,

  δ) Οικονομική,

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 13

 • ε) Κυβερνητική,

  στ) Ελεγκτική,

  ζ) Εκτελεστική, και

  η) Προεδρική.

  2. Τις πρώτες 7 Εξουσίες, συντονίζει η Προεδρική Εξουσία.

  3. Κάθε Εξουσία διοικείται από επταμελές Συμβούλιο.

  4. Τα 56 μέλη των Συμβουλίων των 8 Εξουσιών, απαρτίζουν την Ανωτάτη

  Πολιτειακή Διοίκηση.

  5. Οι νόμοι της Ελληνικής πολιτείας ψηφίζονται από τους 69

  Νομοθέτες των Ελλήνων που απαρτίζουν την Βουλή των Ελλήνων ή ψηφίζονται με

  δημοψήφισμα.

  6. Οι νόμοι που ψηφίζονται από την Βουλή των Ελλήνων συντάσσονται

  και προτείνονται από την Ανωτάτη Πολιτειακή Διοίκηση.

  7. Αντιπροσωπευτικό σώμα του Ελληνικού Λαού είναι η Μεγάλη

  Πανελλήνια Αντιπροσωπεία. Η Μεγάλη Πανελλήνια Αντιπροσωπεία θα έχει περίπου

  29.400 άμισθα μέλη, από κάθε γεωγραφικό σημείο της Ελλάδας, εάν ψηφίσουν

  περίπου 10 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες με το δικαίωμα του εκλέγειν.

  8. Ανώτερο αντιπροσωπευτικό σώμα του Ελληνικού Λαού είναι η

  Πανελλήνια Αντιπροσωπεία. Η Πανελλήνια Αντιπροσωπεία εκλέγεται από την

  Μεγάλη Πανελλήνια Αντιπροσωπεία μεταξύ των ίδιων των μελών της. Η

  Πανελλήνια Αντιπροσωπεία θα έχει περίπου 4.200 άμισθα μέλη, από κάθε

  γεωγραφικό σημείο της Ελλάδας, εάν η Μεγάλη Πανελλήνια Αντιπροσωπεία έχει

  29.400 μέλη. Τα μέλη της Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας παραμένουν ταυτόχρονα

  και μέλη της Μεγάλης Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας.

  9. Ανώτατο αντιπροσωπευτικό σώμα του Ελληνικού Λαού είναι η

  Εθνοσυνέλευση. Η Εθνοσυνέλευση εκλέγεται από την Πανελλήνια Αντιπροσωπεία

  μεταξύ των ίδιων των μελών της. Η Εθνοσυνέλευση θα έχει 600 άμισθα μέλη,

  από κάθε γεωγραφικό σημείο της Ελλάδας, εάν η Πανελλήνια Αντιπροσωπεία έχει

  4.200 μέλη. Τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης παραμένουν ταυτόχρονα και μέλη της

  Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας.

  10. Αναθεώρηση του Συντάγματος της Ελληνικής Πολιτείας γίνεται, εάν

  εγκριθεί με Δημοψήφισμα από τον Ελληνικό Λαό. Ένα Δημοψήφισμα αναθεώρησης

  του Συντάγματος προτείνεται μόνο, με την προσυπογραφή ενός σχεδίου

  αναθεωρημένου Συντάγματος, από 35 ενεργά μέλη της Εθνοσυνέλευσης, την στην

  συνέχεια προσυπογραφή αυτού του σχεδίου από το 1/3 του συνόλου των ενεργών

  μελών της Εθνοσυνέλευσης και τελικά την προσυπογραφή αυτού του σχεδίου

  αναθεωρημένου Συντάγματος από το 1/2 του συνόλου των ενεργών μελών της

  Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας.

  11. Σχέδιο νόμου της Ελληνικής πολιτείας που αλλάζει είτε καταργεί

  είτε εισάγει νόμο μπορεί να γίνεται νόμος της Ελληνικής πολιτείας, και, εάν

  εγκριθεί με Δημοψήφισμα από τον Ελληνικό Λαό. Ένα τέτοιος νόμος από

  Δημοψήφισμα προτείνεται μόνο, με την προσυπογραφή ενός σχεδίου νόμου που

  αλλάζει είτε καταργεί είτε εισάγει νόμο, από 35 ενεργά μέλη της

  Εθνοσυνέλευσης, την στην συνέχεια προσυπογραφή αυτού του σχεδίου από το 1/3

  του συνόλου των ενεργών μελών της Εθνοσυνέλευσης και τελικά την

  προσυπογραφή αυτού του σχεδίου που αλλάζει είτε καταργεί είτε εισάγει νόμο

  από το 1/2 του συνόλου των ενεργών μελών της Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας.

  12.Τα μέλη της Ανωτάτης Πολιτειακής Διοίκησης, τα μέλη της

  Ελληνικής Βουλής και 14 από τα μέλη του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου

  εκλέγονται από την Εθνοσυνέλευση μεταξύ των ίδιων των μελών της. Τα μέλη

  της Ανωτάτης Πολιτειακής Διοίκησης, τα μέλη της Ελληνικής Βουλής και τα 14

  μέλη του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου παραμένουν ταυτόχρονα και μέλη

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 14

 • της Εθνοσυνέλευσης.

  13. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελείται από 21 μέλη, από

  τα οποία τα 7, επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των ενεργών αρεοπαγιτών.

  14. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σε αποφάσεις του με μυστική

  ψηφοφορία και με 14 τουλάχιστο θετικούς ψήφους, κρίνει την συνταγματικότητα

  των νόμων της Βουλής των Ελλήνων και των αποφάσεων της Ανωτάτης Πολιτειακής

  Διοίκησης καθώς επίσης ερμηνεύει αναλυτικότερα διατάξεις που δεν είναι

  εντελώς σαφείς του Συντάγματος και των νόμων. Τέτοιες αποφάσεις υπερισχύουν

  των αρχικών κρινόμενων ή διερμηνευομένων, εκδίδονται το αργότερο μέσα σε

  28 ημέρες και προκαλούνται μόνο με απόφαση του Συμβουλίου Ελεγκτικής

  Εξουσίας. Κάθε τέτοια απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι

  ανέγκλητη, εκτός εάν μέσα σε 24 ώρες μετά την δημοσιοποίησή της, 35 μέλη

  της Εθνοσυνέλευσης ζητήσουν εγγράφως από την Διεύθυνση Εκλογών, την έκτακτη

  εντός 7 ημερών δημόσια σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης προκειμένου, με

  πλειοψηφία των ενεργών μελών της, να αποφασισθεί, με κατευθείαν ψηφοφορία

  δίχως συζήτηση, η ακύρωση ή όχι της συγκεκριμένης απόφασης του Ανωτάτου

  Συνταγματικού Δικαστηρίου.

  15. Τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, της Ανωτάτης Πολιτειακής

  Διοίκησης, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, της Εθνοσυνέλευσης, της

  Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας, της Μεγάλης Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας και των

  διοικητικών συμβουλίων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκλέγονται για θητεία από

  την ορκωμοσία τους και μέχρι την ορκωμοσία των νέων μελών από τις επόμενες

  Πανελλήνιες Εκλογές.

  Άρθρο 3: Όρια της Ελλάδας

  *************************

  1. Η Ελλάδα εκτείνεται σε όλο τον χώρο, ηπειρωτικό, νησιωτικό,

  θαλάσσιο και εναέριο, τον μεταξύ των σημερινών συνόρων της Ελλάδας. Αυτός ο

  χώρος θεωρείται τελικός και απαραβίαστος.

  2. Την Ελλάδα υπερασπίζονται οι ένοπλες είτε μη ένοπλες δυνάμεις

  της Ελληνικής πολιτείας και ο Ελληνικός Λαός, έναντι παντός τιμήματος.

  3. Ουδεμία μεταβολή στα όρια της Ελληνικής επικράτειας γίνεται

  χωρίς νόμο από Δημοψήφισμα.

  4. Οι όροι Ελληνική Επικράτεια και Ελλάδα είναι ταυτόσημοι.

  5. Μαζικά μεταφορικά μέσα, πλοία, αεροπλάνα, κλπ, που φέρουν νόμιμα

  την Ελληνική Σημαία θεωρούνται Ελληνικό έδαφος.

  Άρθρο 4: Βασικές υποχρεώσεις της Πολιτείας

  ******************************************

  1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την

  πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

  (Διάταξη άρθρου 2, §.1 του συντάγματος 1975 μη αναθεωρήσιμη λόγω

  του άρθρου 110,§1 του ιδίου συντάγματος)

  2. Η γνώμη της μειοψηφίας πρέπει να είναι σεβαστή από την

  πλειοψηφία, αλλά και οι αποφάσεις της πλειοψηφίας πρέπει να υπακούγονται,

  στο όνομα της Δημοκρατίας, από την μειοψηφία.

  3. Η Ελληνική πολιτεία, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους

  κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης και της

  δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ όλων

  των κατοίκων της γης.

  4. Η Ελληνική πολιτεία, ακολουθεί πολιτική αυστηρής ουδετερότητας,

  έναντι οιασδήποτε διαμάχης μεταξύ Θρησκειών, Φιλοσοφικών συστημάτων, Εθνών,

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 15

 • Φυλών και Πολιτειών όλης της Γης.

  5. Απαγορεύεται κάθε είδους πόλεμος για κατάληψη χώρου είτε για

  απομύζηση πλουτοπαραγωγικών πηγών που δεν ανήκουν σήμερα στην Ελλάδα.

  6. Απαγορεύεται η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε άλλη πολιτεία η

  οποία διατηρεί επιθετικές πολεμικές βάσεις είτε βρίσκεται σε πόλεμο έξω από

  τα νόμιμα εδάφη της. Το ποιές πολεμικές βάσεις και το ποιές πολεμικές

  ενέργειες είναι επιθετικές βεβαιώνει το Συμβούλιο της Αμυντικής Εξουσίας με

  ομόφωνη απόφασή του.

  7. Εάν ζητηθεί και υπάρχει δυνατότης, επιτρέπεται η παροχή

  αμυντικής βοήθειας σε άλλη πολιτεία η οποία δέχεται πολεμική επίθεση μέσα

  στα νόμιμα εδάφη της.

  8. Για βεβαιωμένους λόγους συμφέροντος της Ελληνικής πολιτείας, με

  ομόφωνη πρόταση της Αμυντικής Εξουσίας και με απόφαση του Προέδρου της

  Δημοκρατίας, δίδεται άδεια να γίνει δεκτή στην Ελλάδα ξένη στρατιωτική

  δύναμη ή να περάσει μέσα από αυτή, και μόνο για διάστημα έως 14 ημερών.

  9. Μόνο με νόμο από Δημοψήφισμα, που προτείνεται με ομόφωνη απόφαση

  του Συμβουλίου της Αμυντικής Εξουσίας είναι δεκτή να διαμείνει στην Ελλάδα

  ξένη στρατιωτική αμυντική δύναμη και μόνο για διάστημα έως 5 χρόνια, που

  μπορεί να ανανεώνεται μόνο με νέο νόμο από Δημοψήφισμα που διενεργείται 1

  έτος πριν την ημέρα λήξης του προηγούμενου δημοψηφίσματος.

  10. Απαγορεύεται η κατασκευή είτε η προμήθεια είτε η παραμονή εντός

  της Ελλάδας καθώς και η διέλευση δια της Ελλάδας, επιθετικών όπλων. Το ποιά

  όπλα είναι επιθετικά βεβαιώνει η Αμυντική Εξουσία με ομόφωνη απόφασή της.

  11. Η εγχώρια κατασκευή αμυντικών όπλων που να αχρηστεύουν κάθε

  γνωστό επιθετικό όπλο, είναι καθήκον και υποχρέωση της Ελληνικής πολιτείας.

  12. Απαγορεύεται η εξαγωγή όπλων είτε πυρομαχικών που

  κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα καθώς και της τεχνολογίας κατασκευής όπλων είτε

  πυρομαχικών που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, χωρίς νόμο από Δημοψήφισμα.

  13. Η εγχώρια κατασκευή φαρμάκων και ιατρικών μηχανημάτων που να

  καταπολεμούν κάθε γνωστή ασθένεια, είναι καθήκον και υποχρέωση της

  Ελληνικής πολιτείας.

  14. Δικαιώματα επί τεχνολογίας για την κατασκευή αμυντικών όπλων,

  φαρμάκων, γενετικής μεταλλαγής και ιατρικών μηχανημάτων σε ουδένα

  αναγνωρίζονται.

  Άρθρο 5: Θρησκείες

  ******************

  1. Κάθε άνθρωπος μέσα στην Ελλάδα δικαιούται να πιστεύει σε όποια

  θρησκεία επιθυμεί, να ακολουθεί το τυπικό της και να επισκέπτεται

  ανεμπόδιστα τους χώρους λατρείας της.

  2. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η

  απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις

  θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.

  (Διάταξη άρθρου 13, §.1 του συντάγματος 1975 μη αναθεωρήσιμη λόγω

  του άρθρου 110,§1 του ιδίου συντάγματος)

  3. Η γνώση της θρησκείας του κάθε ευρισκομένου μέσα στην Ελλάδα

  είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε Έλληνα.

  4. Κανένας κάτοικος της Ελλάδας δεν μπορεί, εξαιτίας των

  θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των

  υποχρεώσεών του προς την Ελληνική πολιτεία ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς

  το Σύνταγμα και τους νόμους.

  5. Το δόγμα, το τυπικό και η ιδιοκτησία περιουσίας, της εντός της

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 16

 • Ελλάδας διοικητικής οργάνωσης, της κάθε θρησκείας δεν επιτρέπεται να

  αντιτίθεται με το Σύνταγμα και τους νόμους.

  6. Κάθε θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της

  τελούνται ανεμπόδιστα, πάντοτε δημόσια, και υπό την προστασία των νόμων. Η

  άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα

  χρηστά ήθη.

  7. Ο προσηλυτισμός είτε η απόπειρα προσηλυτισμού απαγορεύονται. Σαν

  προσηλυτισμός θεωρείται η δημόσια επιχειρηματολογία για την ορθότητα της

  όποιας θρησκείας έξω από τους χώρους λατρείας της.

  8. Όλοι οι λειτουργοί, της όποιας διοικητικής οργάνωσης, της όποιας

  θρησκείας, που δρα εντός της Ελλάδας, υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της

  Ελληνικής πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της.

  9. Απαγορεύεται η κατασκευή νέων κλειστών χώρων λατρείας της

  οποιαδήποτε θρησκείας στην Ελλάδα με αρχιτεκτονική είτε εξωτερικά

  χαρακτηριστικά σύμβολα που φανερώνουν εύκολα την σχετική θρησκεία καθώς

  και με ηχητικές είτε οπτικές εγκαταστάσεις θρησκευτικών ανακοινώσεων.

  10. Ουδείς όρκος υποδεικνύεται ούτε επιβάλλεται με χρήση

  θρησκευτικών όρων.

  Άρθρο 6: Όρκος πίστης προς την Ελληνική πολιτεία

  ************************************************

  1. Ο τύπος του όρκου πίστης προς την Ελληνική πολιτεία είναι:

  "Ορκίζομαι, στο όνομα του Ελληνικού Λαού, να φυλάσσω και να υπερασπίζω το

  Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής πολιτείας, να μεριμνώ για την πιστή

  τους τήρηση, να υπερασπίζω την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Πατρίδας

  μου έναντι παντός τρίτου, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες

  των Ελλήνων, να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την γενική ισονομία, και να

  αγωνίζομαι για την πρόοδο του Ελληνικού Λαού".

  2. Ο όρκος πίστης προς την Ελληνική πολιτεία δίνεται με τοποθέτηση

  της δεξιάς παλάμης στο σημείο της καρδιάς.

  Άρθρο 7: Έλληνες

  ****************

  1. "Έλληνες Ιθαγενείς" είναι τα άτομα εκείνα τα οποία γεννήθηκαν

  στην σημερινή Ελλάδα από δύο γνωστούς γονείς και ταυτόχρονα Έλληνες

  πολίτες. Η Ελληνική ιθαγένεια δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

  2. Η Ελληνική υπηκοότητα, ακόμη και Ελλήνων Ιθαγενών, μπορεί να

  αφαιρείται.

  3. Οι όροι "Έλληνας", "Έλληνας πολίτης" και "Έλληνας υπήκοος"

  είναι ταυτόσημοι.

  4. Οι Έλληνες σαν σύνολο ονομάζονται Ελληνικός Λαός.

  5. Σαν Έλληνες αυτοδικαίως ορίζονται:

  α) τα άτομα που γεννήθηκαν μέσα ή έξω από την Ελλάδα, από

  ωάριο Ελληνίδας και ουδεμία άλλη υπηκοότητα ξένης χώρας κατέχουν, και

  β) ξένα άτομα που τους έχει ήδη δοθεί η Ελληνική υπηκοότητα

  σύμφωνα με το άρθρο "Απόκτηση Ελληνικής υπηκοότητας".

  6. Όλοι οι Έλληνες υποχρεούνται να έχουν αστυνομική ταυτότητα που

  εκδίδεται από την αστυνομία. Εάν το ίδιο πρόσωπο κατέχει δύο αστυνομικές

  ταυτότητες με την φωτογραφία του αλλά διαφορετικό ονοματεπώνυμο διώκεται

  για κακούργημα κατά της Ελληνικής πολιτείας.

  7. Όλοι οι κάτω των 15 ετών Έλληνες αποκτούν ταυτότητα με αίτηση

  ενός γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του, την τρέχουσα φωτογραφία του παιδιού

  Νέο Σύνταγμα. Σελίδα 17

 • και την προσκόμιση του ίδιου του παιδιού στο αστυνομικό τμήμα. Οι

  ταυτότητες των κάτω των 15 ετών πρέπει να ανανεώνονται κάθε δεύτερο χρόνο

  με νεώτερη φωτογραφία. Οι ταυτότητες των κάτω των 15 ετών φυλάσσονται από

  τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες των παιδιών.

  8. Όλοι οι Έλληνες μετά την συμπλήρωση των 16 χρόνων τους, δίνουν

  τον όρκο πίστης προς την Ελληνική πολιτεία σε ειδική τελετή και μπροστά

  στον ανώτατο αντιπρόσωπο της Ελληνικής πολιτείας της περιοχής τους.

  9. Έλληνες που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν

  έχουν δώσει τον όρκο πίστης προς την Ελληνική πολιτεία, χάνουν αυτόματα την

  Ελληνική τους υπηκοότητα. Νόμος από την Βουλή ορίζει τον τρόπο ανάκτησής

  της.

  10. Οι άνω των 17 ετών Έλληνες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος

  Συντάγματος, θεωρούνται σαν ήδη ορκισμένοι Έλληνες. Αυτοί μπορούν,

  προαιρετικά, να δώσουν τον όρκο πίστης προς την Ελληνική πολιτεία.

  11. Η Ελληνική υπηκοότητα αφαιρείται με δήλωση του ίδιου του ατόμου

  είτε σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια υπηκοότητα άλλης πολιτείας

  είτε απέκτησε ακούσια υπηκοότητα άλλης πολιτείας χωρίς άμεσα να την

  αποποιηθεί είτε είναι κάτοχος διαβατηρίου είτε ταυτότητας άλλης πολιτείας

  είτε ανέλαβε σε άλλη πολιτεία υπηρεσία αντίθετη προς τα συμφέροντα της

  Ελληνικής πολιτείας είτε αρνήθηκε να υπηρετήσει στρατιωτικά τ