α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2...

395
α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 530755 Εμπορικών/Οικονομικών 3 542661 Θρησκευτικών 4 545608 Εμπορικών/Οικονομικών 5 553209 Φυσικής 6 556944 Εμπορικών/Οικονομικών 7 557013 Γαλλικών 8 557368 Εμπορικών/Οικονομικών 9 557426 Εμπορικών/Οικονομικών 10 561131 Αγγλικών 11 561346 Εμπορικών/Οικονομικών 12 562981 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. 13 564835 Εμπορικών/Οικονομικών 14 565212 Νηπιαγωγών 15 566282 Εμπορικών/Οικονομικών 16 567431 Φιλολογικών 17 568175 Θρησκευτικών 18 568396 Μηχανολογίας (Γενική) 19 571966 Φιλολογικών 20 575201 Αγγλικών 21 575201 Γαλλικών 22 575201 Φιλολογικών 23 579152 Εμπορικών/Οικονομικών 24 581303 Μαθηματικών 25 583021 Εμπορικών/Οικονομικών 26 583832 Μηχανολογίας (Γενική) 27 583832 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 28 586457 Εμπορικών/Οικονομικών 29 586800 Εμπορικών/Οικονομικών 30 586937 Εμπορικών/Οικονομικών 31 587934 Δομικών (Αρχιτεκτονική) 32 588671 Φιλολογικών 33 590712 Αγγλικών 34 591304 Φυσιοθεραπείας 35 591397 Εμπορικών/Οικονομικών 36 592468 Ξενοδοχειακών (Γενικά) 37 592676 Εμπορικών/Οικονομικών 38 595438 Δομικών (Αρχιτεκτονική) 39 599019 Ηλεκτρολογίας (Γενική) 40 599019 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 41 599091 Ρωσσικών 42 600090 Εμπορικών/Οικονομικών 43 603624 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 44 604042 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές) 45 605082 Εμπορικών/Οικονομικών 46 605082 Νηπιαγωγών 47 605140 Ρωσσικών 48 605222 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)

Transcript of α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2...

Page 1: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1 510712 Μηχανολογίας (Γενική)2 530755 Εμπορικών/Οικονομικών3 542661 Θρησκευτικών4 545608 Εμπορικών/Οικονομικών5 553209 Φυσικής6 556944 Εμπορικών/Οικονομικών7 557013 Γαλλικών8 557368 Εμπορικών/Οικονομικών9 557426 Εμπορικών/Οικονομικών

10 561131 Αγγλικών11 561346 Εμπορικών/Οικονομικών12 562981 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13 564835 Εμπορικών/Οικονομικών14 565212 Νηπιαγωγών15 566282 Εμπορικών/Οικονομικών16 567431 Φιλολογικών17 568175 Θρησκευτικών18 568396 Μηχανολογίας (Γενική)19 571966 Φιλολογικών20 575201 Αγγλικών21 575201 Γαλλικών22 575201 Φιλολογικών23 579152 Εμπορικών/Οικονομικών24 581303 Μαθηματικών25 583021 Εμπορικών/Οικονομικών26 583832 Μηχανολογίας (Γενική)27 583832 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας28 586457 Εμπορικών/Οικονομικών29 586800 Εμπορικών/Οικονομικών30 586937 Εμπορικών/Οικονομικών31 587934 Δομικών (Αρχιτεκτονική)32 588671 Φιλολογικών33 590712 Αγγλικών34 591304 Φυσιοθεραπείας35 591397 Εμπορικών/Οικονομικών36 592468 Ξενοδοχειακών (Γενικά)37 592676 Εμπορικών/Οικονομικών38 595438 Δομικών (Αρχιτεκτονική)39 599019 Ηλεκτρολογίας (Γενική)40 599019 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας41 599091 Ρωσσικών42 600090 Εμπορικών/Οικονομικών43 603624 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας44 604042 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)45 605082 Εμπορικών/Οικονομικών46 605082 Νηπιαγωγών47 605140 Ρωσσικών48 605222 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)

Page 2: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα49 608313 Εμπορικών/Οικονομικών50 608531 Εμπορικών/Οικονομικών51 608687 Μαθηματικών52 611048 Εμπορικών/Οικονομικών53 611113 Φυσικής Αγωγής54 617179 Εμπορικών/Οικονομικών55 618013 Αγγλικών56 618166 Εμπορικών/Οικονομικών57 618811 Φιλολογικών58 618883 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)59 618991 Εμπορικών/Οικονομικών60 619959 Φιλολογικών61 622191 Ξενοδοχειακών (Γενικά)62 624773 Χημείας63 625354 Εμπορικών/Οικονομικών64 625807 Εμπορικών/Οικονομικών65 626009 Εμπορικών/Οικονομικών66 626838 Εμπορικών/Οικονομικών67 628382 Διακοσμητικής68 629120 Ξενοδοχειακών (Γενικά)69 629528 Εμπορικών/Οικονομικών70 630678 Εμπορικών/Οικονομικών71 631100 Φυσιοθεραπείας72 631265 Ρωσσικών73 632821 Εμπορικών/Οικονομικών74 634167 Φυσικής Αγωγής75 635740 Εμπορικών/Οικονομικών76 636624 Αγγλικών77 637339 Φιλολογικών78 637801 Αγγλικών79 638600 Εμπορικών/Οικονομικών80 638980 Φυσικής Αγωγής81 639827 Εμπορικών/Οικονομικών82 640372 Αγγλικών83 640825 Αγγλικών84 641296 Εμπορικών/Οικονομικών85 641693 Φυσικής Αγωγής86 641858 Εμπορικών/Οικονομικών87 642212 Δασκάλων88 642424 Εμπορικών/Οικονομικών89 642930 Ξενοδοχειακών (Γενικά)90 642930 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)91 643204 Τέχνης92 643343 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας93 644673 Γαλλικών94 644950 Φυσικής Αγωγής95 645298 Εμπορικών/Οικονομικών96 645298 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Page 3: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα97 645810 Ηλεκτρολογίας (Γενική)98 647395 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας99 648733 Ξενοδοχειακών (Γενικά)

100 648769 Εμπορικών/Οικονομικών101 649954 Ρωσσικών102 650986 Γαλλικών103 651663 Εμπορικών/Οικονομικών104 651926 Εμπορικών/Οικονομικών105 652371 Γραφικών Τεχνών106 652547 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)107 652565 Ρωσσικών108 653589 Μηχανολογίας (Γενική)109 653711 Μηχανολογίας (Γενική)110 653711 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας111 653895 Φυσιοθεραπείας112 654246 Εμπορικών/Οικονομικών113 654391 Νηπιαγωγών114 654456 Νηπιαγωγών115 654736 Ρωσσικών116 654781 Φυσικής Αγωγής117 656629 Εμπορικών/Οικονομικών118 656889 Νηπιαγωγών119 657037 Εμπορικών/Οικονομικών120 657043 Μηχανολογίας (Γενική)121 657122 Εμπορικών/Οικονομικών122 657122 Φυσικής Αγωγής123 657610 Εμπορικών/Οικονομικών124 657845 Φιλολογικών125 658617 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας126 660428 Ηλεκτρολογίας (Γενική)127 660441 Νηπιαγωγών128 660831 Μηχανολογίας (Γενική)129 661599 Χημείας130 663531 Φυσικής Αγωγής131 663702 Εμπορικών/Οικονομικών132 663992 Νηπιαγωγών133 664114 Φιλολογικών134 665829 Εμπορικών/Οικονομικών135 666047 Αγγλικών136 666047 Γαλλικών137 666509 Εμπορικών/Οικονομικών138 667565 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.139 668389 Ξενοδοχειακών (Γενικά)140 668389 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)141 668657 Νηπιαγωγών142 669778 Δομικών (Αρχιτεκτονική)143 669785 Νηπιαγωγών144 669819 Αγγλικών

Page 4: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα145 669937 Δασκάλων146 669938 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)147 669944 Εμπορικών/Οικονομικών148 670470 Μουσικής149 670587 Φυσικής Αγωγής150 671055 Φυσικής Αγωγής151 671795 Εμπορικών/Οικονομικών152 671881 Φυσικής Αγωγής153 672016 Φυσικής Αγωγής154 672346 Γραφικών Τεχνών155 672530 Φυσιοθεραπείας156 672682 Εμπορικών/Οικονομικών157 672813 Μουσικής158 673149 Φυσικής Αγωγής159 674263 Φυσικής Αγωγής160 674587 Φυσικής Αγωγής161 674771 Φυσικής Αγωγής162 675367 Φυσικής Αγωγής163 676447 Ρωσσικών164 676661 Φυσικής Αγωγής165 676949 Εμπορικών/Οικονομικών166 677270 Φυσικής Αγωγής167 677735 Γαλλικών168 677816 Εμπορικών/Οικονομικών169 677874 Φυσικής Αγωγής170 678961 Εμπορικών/Οικονομικών171 679389 Φυσικής Αγωγής172 679548 Φυσικής Αγωγής173 680436 Εμπορικών/Οικονομικών174 680723 Φυσικής Αγωγής175 680819 Εμπορικών/Οικονομικών176 680933 Φυσικής Αγωγής177 681049 Αγγλικών178 681642 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας179 681688 Αγγλικών180 681708 Θρησκευτικών181 681900 Φυσικής Αγωγής182 682137 Εμπορικών/Οικονομικών183 682617 Νηπιαγωγών184 682854 Εμπορικών/Οικονομικών185 683259 Εμπορικών/Οικονομικών186 683602 Φυσικής Αγωγής187 685562 Εμπορικών/Οικονομικών188 685579 Μηχανολογίας (Γενική)189 685579 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας190 685657 Δασκάλων191 685691 Φυσικής Αγωγής192 686047 Φιλολογικών

Page 5: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα193 686892 Ρωσσικών194 687347 Χημείας195 687485 Μαθηματικών196 687709 Χημείας197 687786 Φυσικής Αγωγής198 687981 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.199 688112 Ηλεκτρολογίας (Γενική)200 688112 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας201 688252 Φυσικής Αγωγής202 688504 Εμπορικών/Οικονομικών203 689028 Θρησκευτικών204 689810 Φυσικής Αγωγής205 689842 Φυσιοθεραπείας206 690092 Χημείας207 690238 Φυσικής Αγωγής208 690452 Φυσικής Αγωγής209 690654 Φυσικής Αγωγής210 690832 Εμπορικών/Οικονομικών211 691054 Μουσικής212 691108 Μουσικής213 691644 Φυσικής Αγωγής214 692227 Δασκάλων215 692255 Φυσικής Αγωγής216 692334 Φυσικής Αγωγής217 692501 Χημείας218 692892 Φιλολογικών219 693133 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας220 693229 Νηπιαγωγών221 693245 Ηλεκτρολογίας (Γενική)222 693245 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας223 693267 Εμπορικών/Οικονομικών224 694071 Φυσικής Αγωγής225 694275 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών226 694784 Νηπιαγωγών227 695457 Φιλολογικών228 695727 Αγγλικών229 695931 Αγγλικών230 696527 Αγγλικών231 697019 Εμπορικών/Οικονομικών232 697265 Εμπορικών/Οικονομικών233 697800 Μουσικής234 698558 Φιλολογικών235 699116 Φυσικής Αγωγής236 699156 Εμπορικών/Οικονομικών237 699328 Χημείας238 699789 Εμπορικών/Οικονομικών239 699906 Εμπορικών/Οικονομικών240 700000 Γραφικών Τεχνών

Page 6: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα241 700110 Φυσικής Αγωγής242 701163 Φυσικής Αγωγής243 701361 Θρησκευτικών244 701476 Διακοσμητικής245 701535 Φυσικής Αγωγής246 701564 Φιλολογικών247 701738 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας248 702771 Φυσικής Αγωγής249 703293 Φυσικής Αγωγής250 703314 Εμπορικών/Οικονομικών251 703491 Φιλολογικών252 703666 Αγγλικών253 703763 Ξενοδοχειακών (Γενικά)254 703767 Τέχνης255 703781 Τέχνης256 704106 Αγγλικών257 704303 Εμπορικών/Οικονομικών258 704361 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.259 704435 Φυσικής Αγωγής260 704674 Ρωσσικών261 704690 Φυσικής Αγωγής262 704810 Εμπορικών/Οικονομικών263 704930 Αγγλικών264 705239 Γαλλικών265 705305 Αγγλικών266 705337 Νηπιαγωγών267 705453 Νηπιαγωγών268 705659 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων269 705663 Αγγλικών270 705921 Δομικών (Αρχιτεκτονική)271 706776 Χημείας272 708203 Φυσικής Αγωγής273 708222 Νηπιαγωγών274 708290 Φυσιοθεραπείας275 708422 Εμπορικών/Οικονομικών276 708959 Νηπιαγωγών277 709150 Αγγλικών278 709962 Εμπορικών/Οικονομικών279 709989 Εμπορικών/Οικονομικών280 710449 Αγγλικών281 710484 Γαλλικών282 710495 Διακοσμητικής283 711135 Τέχνης284 711191 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας285 711273 Εμπορικών/Οικονομικών286 711413 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.287 711685 Μηχανολογίας (Γενική)288 711685 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 7: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα289 711759 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής290 711988 Χημείας291 712072 Χημείας292 712320 Φυσικής Αγωγής293 712412 Φυσικής Αγωγής294 712433 Φυσικής Αγωγής295 712550 Φυσικής Αγωγής296 712667 Γραφικών Τεχνών297 712854 Νηπιαγωγών298 712904 Εμπορικών/Οικονομικών299 713347 Φυσικής Αγωγής300 713466 Μηχανολογίας (Γενική)301 714270 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών302 714270 Νηπιαγωγών303 714491 Αγγλικών304 714624 Θρησκευτικών305 714698 Δασκάλων306 714698 Νηπιαγωγών307 714885 Ξενοδοχειακών (Γενικά)308 714885 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)309 715412 Θρησκευτικών310 715426 Νηπιαγωγών311 715480 Χημείας312 715481 Φυσικής Αγωγής313 715522 Ηλεκτρολογίας (Γενική)314 715522 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών315 715522 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.316 715522 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας317 715932 Δασκάλων318 716203 Εμπορικών/Οικονομικών319 716549 Εμπορικών/Οικονομικών320 716955 Φυσικής Αγωγής321 716961 Φυσικής Αγωγής322 716981 Ξενοδοχειακών (Γενικά)323 717249 Ρωσσικών324 717382 Φυσικής Αγωγής325 717525 Αγγλικών326 717708 Μηχανολογίας (Γενική)327 718089 Αγγλικών328 719355 Ξενοδοχειακών (Γενικά)329 719355 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)330 719883 Ρωσσικών331 720392 Φυσικής Αγωγής332 720907 Τέχνης333 721206 Εμπορικών/Οικονομικών334 721477 Φυσικής Αγωγής335 723000 Φυσικής Αγωγής336 723226 Φυσικής Αγωγής

Page 8: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα337 723252 Αγγλικών338 723426 Αγγλικών339 723763 Ξενοδοχειακών (Γενικά)340 724133 Αγγλικών341 724328 Νηπιαγωγών342 724565 Αγγλικών343 724795 Εμπορικών/Οικονομικών344 724835 Αγγλικών345 724928 Φυσικής Αγωγής346 725109 Εμπορικών/Οικονομικών347 725125 Νηπιαγωγών348 725148 Θρησκευτικών349 725742 Ξενοδοχειακών (Γενικά)350 725742 Φιλολογικών351 725757 Εμπορικών/Οικονομικών352 725877 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.353 725996 Αγγλικών354 726284 Γαλλικών355 726284 Εμπορικών/Οικονομικών356 726382 Φιλολογικών357 726450 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων358 726596 Αγγλικών359 727158 Νηπιαγωγών360 727428 Φυσικής Αγωγής361 727852 Φυσικής Αγωγής362 727854 Εμπορικών/Οικονομικών363 727863 Εμπορικών/Οικονομικών364 728274 Φυσικής Αγωγής365 728479 Φιλολογικών366 728518 Φυσικής Αγωγής367 728710 Αγγλικών368 728822 Διακοσμητικής369 728954 Ηλεκτρολογίας (Γενική)370 729295 Γαλλικών371 729394 Αγγλικών372 729577 Νηπιαγωγών373 729877 Μουσικής374 730003 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)375 730230 Εμπορικών/Οικονομικών376 730230 Μουσικής377 730287 Ηλεκτρολογίας (Γενική)378 730287 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας379 730307 Εμπορικών/Οικονομικών380 730307 Φιλολογικών381 730563 Εμπορικών/Οικονομικών382 730757 Εμπορικών/Οικονομικών383 731131 Εμπορικών/Οικονομικών384 731353 Φιλολογικών

Page 9: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα385 731422 Φιλολογικών386 731775 Φυσικής Αγωγής387 731787 Αγγλικών388 731929 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)389 732114 Εμπορικών/Οικονομικών390 732149 Αγγλικών391 732392 Φιλολογικών392 732537 Αγγλικών393 732634 Αγγλικών394 732675 Νηπιαγωγών395 732792 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών396 732792 Νηπιαγωγών397 732822 Φυσικής Αγωγής398 732837 Αγγλικών399 732905 Τέχνης400 732958 Δασκάλων401 733239 Φυσικής Αγωγής402 733408 Αγγλικών403 733667 Φιλολογικών404 734342 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας405 734346 Θρησκευτικών406 734550 Νηπιαγωγών407 734659 Αγγλικών408 734798 Φυσικής Αγωγής409 734957 Αγγλικών410 734995 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής411 735032 Φυσικής Αγωγής412 735032 Φυσιοθεραπείας413 735053 Εμπορικών/Οικονομικών414 735170 Αγγλικών415 735288 Φιλολογικών416 735422 Μηχανολογίας (Γενική)417 735422 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας418 735518 Εμπορικών/Οικονομικών419 735983 Δασκάλων420 735983 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών421 735983 Νηπιαγωγών422 736384 Νηπιαγωγών423 736393 Αγγλικών424 736654 Φυσικής Αγωγής425 736826 Φυσικής Αγωγής426 737080 Αγγλικών427 737245 Αγγλικών428 737733 Αγγλικών429 737813 Αγγλικών430 737872 Αγγλικών431 737945 Νηπιαγωγών432 738039 Γαλλικών

Page 10: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα433 738267 Μηχανικής Αυτοκινήτων434 738429 Νηπιαγωγών435 738481 Φιλολογικών436 738651 Αγγλικών437 738760 Αγγλικών438 738798 Δασκάλων439 738831 Γραφικών Τεχνών440 738879 Δασκάλων441 738934 Μουσικής442 739157 Χημείας443 739234 Μουσικής444 739329 Φυσικής Αγωγής445 739390 Γραφικών Τεχνών446 739431 Μουσικής447 739444 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών448 739444 Νηπιαγωγών449 739548 Φυσικής Αγωγής450 739747 Χημείας451 739879 Τέχνης452 739891 Εμπορικών/Οικονομικών453 740009 Δασκάλων454 740009 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών455 740066 Χημείας456 740097 Χημείας457 740134 Εμπορικών/Οικονομικών458 740154 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.459 740242 Εμπορικών/Οικονομικών460 740259 Φυσικής Αγωγής461 740428 Φυσικής Αγωγής462 740486 Φυσικής Αγωγής463 740648 Γαλλικών464 740648 Τέχνης465 740820 Νηπιαγωγών466 740920 Αγγλικών467 741253 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών468 741741 Φυσικής Αγωγής469 741819 Αγγλικών470 741821 Φυσικής Αγωγής471 741854 Μουσικής472 741879 Φυσικής Αγωγής473 741923 Φυσικής Αγωγής474 742038 Γαλλικών475 742134 Εμπορικών/Οικονομικών476 742646 Φυσικής Αγωγής477 742698 Αγγλικών478 742823 Φυσικής Αγωγής479 742828 Αγγλικών480 743055 Αγγλικών

Page 11: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα481 743073 Νηπιαγωγών482 743277 Μουσικής483 743482 Αγγλικών484 744037 Εμπορικών/Οικονομικών485 744788 Αγγλικών486 745109 Φυσικής Αγωγής487 745273 Νηπιαγωγών488 745321 Μουσικής489 745519 Φυσικής Αγωγής490 745577 Εμπορικών/Οικονομικών491 745668 Εμπορικών/Οικονομικών492 745997 Εμπορικών/Οικονομικών493 746074 Μουσικής494 746157 Εμπορικών/Οικονομικών495 746255 Νηπιαγωγών496 746388 Νηπιαγωγών497 746409 Αγγλικών498 746712 Αγγλικών499 746781 Νηπιαγωγών500 746832 Γεωγραφίας501 746946 Φυσιοθεραπείας502 747646 Φυσικής Αγωγής503 747849 Χημείας504 747939 Τέχνης505 748387 Φυσικής Αγωγής506 748435 Εμπορικών/Οικονομικών507 748444 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)508 748465 Αγγλικών509 748527 Τέχνης510 748542 Χημείας511 748543 Οικιακής Οικονομίας512 748582 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.513 748776 Εμπορικών/Οικονομικών514 748925 Φυσικής Αγωγής515 748926 Φυσικής Αγωγής516 748981 Γραφικών Τεχνών517 749057 Νηπιαγωγών518 749317 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών519 749354 Φυσικής Αγωγής520 749453 Αγγλικών521 749523 Θρησκευτικών522 749530 Αγγλικών523 749550 Αγγλικών524 750121 Αγγλικών525 750216 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)526 750311 Νηπιαγωγών527 750336 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών528 750336 Νηπιαγωγών

Page 12: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα529 750384 Εμπορικών/Οικονομικών530 750405 Τέχνης531 750452 Αγγλικών532 750459 Νηπιαγωγών533 750801 Τέχνης534 750815 Γραφικών Τεχνών535 750819 Μουσικής536 750962 Εμπορικών/Οικονομικών537 751053 Μουσικής538 751175 Χημείας539 751251 Φυσικής Αγωγής540 751490 Δομικών (Αρχιτεκτονική)541 751860 Φυσικής Αγωγής542 751866 Φυσιοθεραπείας543 751976 Γραφικών Τεχνών544 752027 Νηπιαγωγών545 752032 Φυσικής Αγωγής546 752133 Φυσικής Αγωγής547 752255 Αγγλικών548 752524 Εμπορικών/Οικονομικών549 752546 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.550 752615 Νηπιαγωγών551 752700 Φιλολογικών552 752733 Φιλολογικών553 752739 Αγγλικών554 752844 Εμπορικών/Οικονομικών555 752847 Αγγλικών556 752892 Μουσικής557 752999 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας558 753027 Εμπορικών/Οικονομικών559 753242 Φιλολογικών560 753289 Φυσικής Αγωγής561 753444 Φυσικής Αγωγής562 753458 Αγγλικών563 753464 Μηχανολογίας (Γενική)564 753464 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας565 753622 Νηπιαγωγών566 753675 Γραφικών Τεχνών567 753745 Θρησκευτικών568 753763 Τέχνης569 753827 Μουσικής570 754058 Νηπιαγωγών571 754219 Εμπορικών/Οικονομικών572 754398 Μαθηματικών573 754412 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών574 754412 Νηπιαγωγών575 754591 Φυσικής Αγωγής576 754607 Γαλλικών

Page 13: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα577 754747 Νηπιαγωγών578 754791 Θρησκευτικών579 754828 Νηπιαγωγών580 755087 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας581 755325 Μηχανολογίας (Γενική)582 755325 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας583 755387 Μουσικής584 755513 Φυσικής585 755554 Φυσικής Αγωγής586 755566 Δασκάλων587 755692 Αγγλικών588 755868 Αγγλικών589 756489 Νηπιαγωγών590 756762 Φυσικής Αγωγής591 756869 Μουσικής592 756984 Αγγλικών593 757012 Βιολογίας594 757012 Δασκάλων595 757012 Μαθηματικών596 757012 Μουσικοθεραπείας597 757012 Φυσικής598 757012 Χημείας599 757014 Φυσικής Αγωγής600 757088 Φυσιοθεραπείας601 757214 Φυσικής Αγωγής602 757464 Εμπορικών/Οικονομικών603 757585 Νηπιαγωγών604 757633 Εμπορικών/Οικονομικών605 757890 Εμπορικών/Οικονομικών606 758130 Αγγλικών607 758469 Νηπιαγωγών608 758701 Νηπιαγωγών609 758722 Νηπιαγωγών610 758728 Νηπιαγωγών611 758827 Εμπορικών/Οικονομικών612 758911 Εμπορικών/Οικονομικών613 758976 Εμπορικών/Οικονομικών614 758980 Μουσικής615 759029 Νηπιαγωγών616 759055 Αγγλικών617 759148 Νηπιαγωγών618 759202 Φυσικής Αγωγής619 759723 Φυσικής Αγωγής620 759793 Φυσιοθεραπείας621 759966 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.622 760000 Φυσικής Αγωγής623 760098 Εμπορικών/Οικονομικών624 760474 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 14: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα625 760536 Εμπορικών/Οικονομικών626 760723 Μαθηματικών627 760760 Φυσικής Αγωγής628 760796 Μηχανολογίας (Γενική)629 760796 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας630 760910 Αγγλικών631 760938 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.632 761511 Δασκάλων633 761525 Εμπορικών/Οικονομικών634 761629 Μαθηματικών635 761684 Φιλολογικών636 761774 Νηπιαγωγών637 762226 Αγγλικών638 762413 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας639 762443 Φυσικής Αγωγής640 762485 Αγγλικών641 762583 Νηπιαγωγών642 762678 Γραφικών Τεχνών643 762698 Φυσικής Αγωγής644 762779 Αγγλικών645 762792 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.646 762808 Νηπιαγωγών647 762825 Τέχνης648 762947 Εμπορικών/Οικονομικών649 762969 Τέχνης650 763048 Φυσικής Αγωγής651 763165 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.652 763168 Φυσικής Αγωγής653 763256 Αγγλικών654 763268 Φυσικής Αγωγής655 763335 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων656 763473 Εμπορικών/Οικονομικών657 763604 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.658 763665 Νηπιαγωγών659 763744 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας660 763747 Φυσικής Αγωγής661 763925 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας662 763930 Εμπορικών/Οικονομικών663 763992 Μαθηματικών664 764062 Αγγλικών665 764244 Γραφικών Τεχνών666 764344 Εμπορικών/Οικονομικών667 764361 Τέχνης668 764365 Αγγλικών669 764467 Μουσικής670 764495 Φυσικής Αγωγής671 764525 Μαθηματικών672 764610 Αγγλικών

Page 15: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα673 764763 Φυσικής Αγωγής674 764791 Γαλλικών675 764806 Μαθηματικών676 764864 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.677 764916 Γραφικών Τεχνών678 765032 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας679 765089 Εμπορικών/Οικονομικών680 765104 Μουσικής681 765251 Μουσικής682 765295 Μουσικής683 765344 Νηπιαγωγών684 765366 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών685 765410 Εμπορικών/Οικονομικών686 765460 Ηλεκτρολογίας (Γενική)687 765460 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας688 765612 Νηπιαγωγών689 765758 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.690 765905 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας691 766105 Μουσικής692 766114 Φυσικής Αγωγής693 766118 Εμπορικών/Οικονομικών694 766173 Φυσιοθεραπείας695 766281 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών696 766281 Φυσικής Αγωγής697 766394 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)698 766394 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας699 766605 Νηπιαγωγών700 766676 Αγγλικών701 766786 Εμπορικών/Οικονομικών702 766854 Μαθηματικών703 766883 Εμπορικών/Οικονομικών704 766904 Ρωσσικών705 766952 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.706 767111 Εμπορικών/Οικονομικών707 767306 Νηπιαγωγών708 767671 Φυσικής Αγωγής709 768037 Εμπορικών/Οικονομικών710 768198 Νηπιαγωγών711 768297 Μουσικής712 768392 Φυσικής Αγωγής713 768504 Φιλολογικών714 768517 Χημείας715 768602 Φυσικής Αγωγής716 768625 Αγγλικών717 768677 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)718 768811 Φυσικής Αγωγής719 768996 Μαθηματικών720 768996 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 16: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα721 769116 Βιολογίας722 769180 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων723 769211 Φυσικής Αγωγής724 769383 Νηπιαγωγών725 769448 Γραφικών Τεχνών726 769510 Χημείας727 769511 Γαλλικών728 769518 Εμπορικών/Οικονομικών729 769518 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής730 769647 Μηχανολογίας (Γενική)731 769647 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας732 769666 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών733 769666 Νηπιαγωγών734 769687 Αγγλικών735 769714 Φυσικής Αγωγής736 769791 Χημείας737 769829 Αγγλικών738 769852 Μηχανολογίας (Γενική)739 769852 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας740 769864 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.741 769973 Αγγλικών742 770021 Εμπορικών/Οικονομικών743 770024 Αγγλικών744 770049 Φιλολογικών745 770061 Νηπιαγωγών746 770216 Μαθηματικών747 770278 Αγγλικών748 770378 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)749 770502 Αγγλικών750 770504 Αγγλικών751 770525 Φυσικής Αγωγής752 770539 Αγγλικών753 770555 Χημείας754 770652 Νηπιαγωγών755 770936 Εμπορικών/Οικονομικών756 770936 Μαθηματικών757 771000 Φιλολογικών758 771021 Φυσικής Αγωγής759 771068 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής760 771223 Φυσικής Αγωγής761 771719 Εμπορικών/Οικονομικών762 771757 Αγγλικών763 771811 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)764 771965 Εμπορικών/Οικονομικών765 772125 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας766 772251 Αγγλικών767 772306 Εμπορικών/Οικονομικών768 772310 Φυσικής Αγωγής

Page 17: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα769 772353 Τέχνης770 772361 Αγγλικών771 772409 Φιλολογικών772 772464 Μουσικής773 772474 Βιολογίας774 772534 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.775 772893 Αγγλικών776 773029 Αγγλικών777 773069 Τέχνης778 773114 Εμπορικών/Οικονομικών779 773178 Αγγλικών780 773194 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.781 773445 Χημείας782 773503 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.783 773521 Νηπιαγωγών784 773541 Νηπιαγωγών785 773601 Αγγλικών786 773724 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)787 773787 Νηπιαγωγών788 773863 Τέχνης789 773883 Γραφικών Τεχνών790 774116 Φιλολογικών791 774206 Νηπιαγωγών792 774225 Λογοθεραπείας793 774338 Αγγλικών794 774497 Αγγλικών795 774559 Χημείας796 774561 Χημείας797 774564 Βιολογίας798 774589 Μουσικής799 774655 Φυσικής Αγωγής800 774670 Αγγλικών801 774681 Νηπιαγωγών802 774687 Εμπορικών/Οικονομικών803 774706 Φιλολογικών804 774722 Αγγλικών805 774728 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)806 774774 Τέχνης807 774883 Φυσικής Αγωγής808 774916 Χημείας809 774965 Εργοθεραπείας810 775012 Αγγλικών811 775017 Νηπιαγωγών812 775083 Αγγλικών813 775093 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.814 775179 Φυσικής Αγωγής815 775179 Φυσιοθεραπείας816 775231 Θρησκευτικών

Page 18: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα817 775288 Νηπιαγωγών818 775312 Μαθηματικών819 775438 Νηπιαγωγών820 775572 Θρησκευτικών821 775572 Φυσιοθεραπείας822 775729 Εμπορικών/Οικονομικών823 775785 Αγγλικών824 775826 Αγγλικών825 775835 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας826 775850 Θρησκευτικών827 775857 Εμπορικών/Οικονομικών828 775860 Χημείας829 775865 Φυσικής Αγωγής830 775942 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.831 776006 Νηπιαγωγών832 776010 Ρωσσικών833 776109 Θρησκευτικών834 776127 Νηπιαγωγών835 776136 Φυσικής Αγωγής836 776149 Αγγλικών837 776187 Αγγλικών838 776194 Φιλολογικών839 776234 Φυσικής Αγωγής840 776260 Φυσικής Αγωγής841 776313 Φιλολογικών842 776479 Φυσικής Αγωγής843 776623 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)844 776668 Ηλεκτρολογίας (Γενική)845 776668 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας846 776671 Ηλεκτρολογίας (Γενική)847 776671 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας848 776683 Εμπορικών/Οικονομικών849 776734 Βιολογίας850 776790 Νηπιαγωγών851 776979 Μουσικής852 777115 Μουσικής853 777229 Νηπιαγωγών854 777290 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών855 777290 Νηπιαγωγών856 777331 Εμπορικών/Οικονομικών857 777504 Γραφικών Τεχνών858 777530 Φυσικής Αγωγής859 777545 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.860 777582 Εμπορικών/Οικονομικών861 777603 Φιλολογικών862 777640 Ηλεκτρολογίας (Γενική)863 777640 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών864 777640 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 19: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα865 777645 Τέχνης866 777745 Μουσικής867 777755 Νηπιαγωγών868 777784 Φιλολογικών869 777868 Φυσικής Αγωγής870 777918 Λογοθεραπείας871 777931 Νηπιαγωγών872 777938 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.873 778104 Νηπιαγωγών874 778160 Νηπιαγωγών875 778176 Τέχνης876 778178 Φυσικής Αγωγής877 778227 Φυσικής Αγωγής878 778240 Αγγλικών879 778286 Χημείας880 778335 Μουσικής881 778360 Μαθηματικών882 778373 Φυσικής Αγωγής883 778427 Φιλολογικών884 778508 Αγγλικών885 778521 Χημείας886 778566 Μαθηματικών887 778579 Αγγλικών888 778606 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας889 778628 Φυσικής Αγωγής890 778682 Αγγλικών891 778809 Λογοθεραπείας892 778956 Φιλολογικών893 779025 Νηπιαγωγών894 779069 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.895 779069 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας896 779128 Χημείας897 779165 Αγγλικών898 779327 Φυσικής Αγωγής899 779338 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.900 779452 Ηλεκτρολογίας (Γενική)901 779452 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών902 779452 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.903 779452 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας904 779496 Ηλεκτρολογίας (Γενική)905 779496 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας906 779510 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής907 779518 Αγγλικών908 779525 Αγγλικών909 779581 Δασκάλων910 779582 Βιολογίας911 779598 Αγγλικών912 779655 Μουσικής

Page 20: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα913 779919 Αγγλικών914 780207 Νηπιαγωγών915 780288 Χημείας916 780331 Μουσικής917 780714 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.918 781087 Εμπορικών/Οικονομικών919 781131 Νηπιαγωγών920 781132 Χημείας921 781259 Αγγλικών922 781273 Αγγλικών923 781297 Αγγλικών924 781313 Φυσικής Αγωγής925 781345 Φιλολογικών926 781390 Φυσικής Αγωγής927 781403 Μουσικής928 781578 Χημείας929 781630 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών930 781630 Νηπιαγωγών931 781705 Γραφικών Τεχνών932 781864 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας933 781885 Φιλολογικών934 781977 Νηπιαγωγών935 782006 Φυσικής Αγωγής936 782065 Φυσιοθεραπείας937 782158 Φυσικής Αγωγής938 782223 Μαθηματικών939 782224 Αγγλικών940 782365 Χημείας941 782705 Θρησκευτικών942 782710 Νηπιαγωγών943 783049 Τέχνης944 783097 Φιλολογικών945 783244 Εμπορικών/Οικονομικών946 783452 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών947 783452 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.948 783660 Εμπορικών/Οικονομικών949 783812 Θρησκευτικών950 783883 Φυσικής Αγωγής951 783950 Αγγλικών952 784012 Μαθηματικών953 784096 Γραφικών Τεχνών954 784185 Αγγλικών955 784194 Τέχνης956 784294 Μουσικής957 784339 Φιλολογικών958 784429 Μαθηματικών959 784439 Νηπιαγωγών960 784461 Αγγλικών

Page 21: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα961 784533 Γαλλικών962 784533 Μουσικής963 784634 Φυσικής Αγωγής964 784710 Τέχνης965 784731 Γαλλικών966 784769 Αγγλικών967 784786 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας968 784876 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.969 784892 Τέχνης970 784947 Αγγλικών971 784948 Νηπιαγωγών972 785011 Ξενοδοχειακών (Γενικά)973 785019 Μουσικής974 785119 Ηλεκτρολογίας (Γενική)975 785119 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας976 785123 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών977 785123 Νηπιαγωγών978 785159 Φιλολογικών979 785265 Νηπιαγωγών980 785287 Νηπιαγωγών981 785339 Νηπιαγωγών982 785370 Αγγλικών983 785404 Εμπορικών/Οικονομικών984 785569 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας985 785610 Διακοσμητικής986 785645 Αγγλικών987 785890 Νηπιαγωγών988 785938 Αγγλικών989 785955 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)990 785955 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)991 785976 Αγγλικών992 785976 Δασκάλων993 786028 Εμπορικών/Οικονομικών994 786035 Νηπιαγωγών995 786073 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας996 786170 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.997 786174 Αγγλικών998 786203 Νηπιαγωγών999 786206 Εμπορικών/Οικονομικών

1000 786247 Δομικών (Αρχιτεκτονική)1001 786271 Φυσικής Αγωγής1002 786316 Εμπορικών/Οικονομικών1003 786329 Φιλολογικών1004 786362 Φυσικής Αγωγής1005 786388 Νηπιαγωγών1006 786424 Βιολογίας1007 786470 Μουσικής1008 786508 Τέχνης

Page 22: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1009 786581 Δασκάλων1010 786683 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1011 786837 Φιλολογικών1012 786838 Μουσικής1013 786849 Μουσικής1014 786869 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1015 786869 Νηπιαγωγών1016 786907 Φυσικής Αγωγής1017 786941 Εμπορικών/Οικονομικών1018 786974 Νηπιαγωγών1019 787052 Αγγλικών1020 787164 Νηπιαγωγών1021 787173 Μαθηματικών1022 787189 Λογοθεραπείας1023 787209 Εμπορικών/Οικονομικών1024 787282 Φιλολογικών1025 787290 Αγγλικών1026 787308 Φιλολογικών1027 787338 Θρησκευτικών1028 787346 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1029 787350 Μαθηματικών1030 787353 Ξενοδοχειακών (Γενικά)1031 787353 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)1032 787376 Θρησκευτικών1033 787414 Γαλλικών1034 787430 Νηπιαγωγών1035 787441 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1036 787481 Φιλολογικών1037 787533 Νηπιαγωγών1038 787554 Εμπορικών/Οικονομικών1039 787588 Αγγλικών1040 787593 Νηπιαγωγών1041 787645 Δασκάλων1042 787671 Μαθηματικών1043 787731 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1044 787772 Φιλολογικών1045 787774 Φυσιοθεραπείας1046 787937 Φυσικής Αγωγής1047 787956 Μαθηματικών1048 787972 Μουσικής1049 787986 Τέχνης1050 788013 Μηχανολογίας (Γενική)1051 788091 Φιλολογικών1052 788106 Νηπιαγωγών1053 788110 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1054 788211 Αγγλικών1055 788260 Δασκάλων1056 788330 Αγγλικών

Page 23: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1057 788348 Φιλολογικών1058 788371 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1059 788371 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών1060 788371 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1061 788371 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1062 788452 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1063 788466 Μουσικής1064 788520 Δασκάλων1065 788523 Αγγλικών1066 788533 Εμπορικών/Οικονομικών1067 788536 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1068 788604 Φυσικής Αγωγής1069 788635 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1070 788635 Μηχανολογίας (Γενική)1071 788635 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1072 788656 Τέχνης1073 788665 Αγγλικών1074 788667 Χημείας1075 788703 Νηπιαγωγών1076 788813 Νηπιαγωγών1077 788819 Ξενοδοχειακών (Γενικά)1078 788863 Θρησκευτικών1079 788910 Αγγλικών1080 788911 Φιλολογικών1081 788917 Ξενοδοχειακών (Γενικά)1082 788917 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)1083 788958 Μουσικής1084 788961 Φυσικής Αγωγής1085 788963 Αγγλικών1086 788971 Τέχνης1087 788983 Αγγλικών1088 789115 Μουσικής1089 789230 Θρησκευτικών1090 789273 Γραφικών Τεχνών1091 789303 Εμπορικών/Οικονομικών1092 789307 Εμπορικών/Οικονομικών1093 789315 Θρησκευτικών1094 789316 Θρησκευτικών1095 789325 Αγγλικών1096 789344 Εμπορικών/Οικονομικών1097 789363 Αγγλικών1098 789498 Φυσικής Αγωγής1099 789721 Αγγλικών1100 789747 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1101 789798 Νηπιαγωγών1102 789813 Φυσικής Αγωγής1103 789886 Εμπορικών/Οικονομικών1104 789892 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 24: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1105 789911 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1106 789957 Μηχανολογίας (Γενική)1107 789957 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1108 789998 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1109 790038 Αγγλικών1110 790081 Λογοθεραπείας1111 790103 Αγγλικών1112 790127 Εμπορικών/Οικονομικών1113 790137 Εμπορικών/Οικονομικών1114 790266 Μαθηματικών1115 790275 Χημείας1116 790358 Μαθηματικών1117 790485 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1118 790485 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών1119 790542 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1120 790571 Μαθηματικών1121 790580 Μαθηματικών1122 790695 Εμπορικών/Οικονομικών1123 790754 Μουσικής1124 790757 Μαθηματικών1125 790879 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1126 790879 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1127 790880 Μηχανολογίας (Γενική)1128 790880 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1129 790914 Νηπιαγωγών1130 790976 Φυσικής Αγωγής1131 790990 Χημείας1132 791006 Μηχανολογίας (Γενική)1133 791006 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1134 791006 Χημείας1135 791018 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1136 791018 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1137 791068 Αγγλικών1138 791070 Φιλολογικών1139 791133 Μαθηματικών1140 791136 Εμπορικών/Οικονομικών1141 791141 Δασκάλων1142 791193 Φυσιοθεραπείας1143 791307 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1144 791309 Γαλλικών1145 791322 Μουσικής1146 791361 Χημείας1147 791441 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1148 791487 Μαθηματικών1149 791554 Νηπιαγωγών1150 791709 Γαλλικών1151 791714 Νηπιαγωγών1152 791715 Οικιακής Οικονομίας

Page 25: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1153 791733 Νηπιαγωγών1154 791823 Θρησκευτικών1155 791874 Αγγλικών1156 791922 Βιολογίας1157 792335 Φιλολογικών1158 792363 Αγγλικών1159 792396 Δασκάλων1160 792397 Αγγλικών1161 792477 Τέχνης1162 792477 Χημείας1163 792527 Μαθηματικών1164 792592 Φιλολογικών1165 792737 Μαθηματικών1166 792752 Φυσιοθεραπείας1167 792844 Αγγλικών1168 792850 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών1169 792850 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1170 792906 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1171 792967 Φυσικής Αγωγής1172 793110 Αγγλικών1173 793140 Θρησκευτικών1174 793159 Αγγλικών1175 793159 Γαλλικών1176 793543 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1177 793660 Μουσικής1178 793838 Λογοθεραπείας1179 793844 Λογοθεραπείας1180 794108 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)1181 794210 Φυσικής Αγωγής1182 794216 Εμπορικών/Οικονομικών1183 794294 Εμπορικών/Οικονομικών1184 794545 Μουσικής1185 794607 Εμπορικών/Οικονομικών1186 794807 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)1187 794807 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1188 794860 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1189 794867 Φιλολογικών1190 794935 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1191 794935 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών1192 794935 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1193 794935 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1194 794965 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1195 794965 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1196 795051 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1197 795288 Δομικών (Αρχιτεκτονική)1198 795389 Μουσικής1199 795506 Αγγλικών1200 795633 Νηπιαγωγών

Page 26: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1201 795747 Μουσικής1202 795868 Θρησκευτικών1203 795882 Φιλολογικών1204 795927 Αγγλικών1205 795972 Αγγλικών1206 795997 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1207 796007 Μαθηματικών1208 796016 Εργοθεραπείας1209 796208 Αγγλικών1210 796224 Λογοθεραπείας1211 796231 Αγγλικών1212 796243 Νηπιαγωγών1213 796338 Νηπιαγωγών1214 796435 Μουσικής1215 796452 Φυσικής Αγωγής1216 796517 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1217 796657 Τέχνης1218 796698 Γραφικών Τεχνών1219 796707 Χημείας1220 796728 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1221 796846 Αγγλικών1222 796966 Δασκάλων1223 796972 Θρησκευτικών1224 796982 Φυσικής Αγωγής1225 797007 Χημείας1226 797010 Νηπιαγωγών1227 797021 Νηπιαγωγών1228 797023 Νηπιαγωγών1229 797091 Νηπιαγωγών1230 797240 Βιολογίας1231 797266 Μαθηματικών1232 797289 Θρησκευτικών1233 797348 Αγγλικών1234 797408 Αγγλικών1235 797410 Νηπιαγωγών1236 797515 Φιλολογικών1237 797532 Αγγλικών1238 797594 Εμπορικών/Οικονομικών1239 797658 Εμπορικών/Οικονομικών1240 797776 Δασκάλων1241 797899 Αγγλικών1242 797937 Μουσικής1243 798129 Μουσικής1244 798293 Φιλολογικών1245 798295 Βιολογίας1246 798302 Ξενοδοχειακών (Γενικά)1247 798302 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)1248 798343 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 27: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1249 798344 Αγγλικών1250 798379 Νηπιαγωγών1251 798414 Βιολογίας1252 798422 Φυσικής Αγωγής1253 798493 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)1254 798509 Αγγλικών1255 798514 Εμπορικών/Οικονομικών1256 798576 Νηπιαγωγών1257 798655 Νηπιαγωγών1258 798694 Μαθηματικών1259 798724 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1260 798724 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1261 798732 Τέχνης1262 798819 Χημείας1263 798830 Φυσικής Αγωγής1264 798835 Αγγλικών1265 798843 Αγγλικών1266 798850 Φιλολογικών1267 798851 Γαλλικών1268 798874 Αγγλικών1269 798994 Φυσικής Αγωγής1270 799002 Δασκάλων1271 799013 Φυσικής Αγωγής1272 799034 Μαθηματικών1273 799064 Μαθηματικών1274 799199 Γαλλικών1275 799206 Φυσικής Αγωγής1276 799207 Δασκάλων1277 799213 Φυσικής Αγωγής1278 799218 Μουσικής1279 799231 Νηπιαγωγών1280 799236 Νηπιαγωγών1281 799258 Αγγλικών1282 799274 Νηπιαγωγών1283 799345 Μουσικής1284 799375 Ρωσσικών1285 799462 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1286 799462 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών1287 799462 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1288 799625 Φυσιοθεραπείας1289 799637 Μαθηματικών1290 799639 Αγγλικών1291 799673 Γραφικών Τεχνών1292 799681 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1293 799681 Νηπιαγωγών1294 799791 Δασκάλων1295 799828 Αγγλικών1296 799843 Φυσικής

Page 28: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1297 799898 Φυσικής Αγωγής1298 799908 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)1299 799923 Μουσικής1300 799943 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1301 799943 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1302 799950 Εμπορικών/Οικονομικών1303 799998 Νηπιαγωγών1304 800000 Φιλολογικών1305 800215 Νηπιαγωγών1306 800274 Λογοθεραπείας1307 800282 Μαθηματικών1308 800444 Φυσικής Αγωγής1309 800445 Τέχνης1310 800497 Εμπορικών/Οικονομικών1311 800502 Δασκάλων1312 800502 Εμπορικών/Οικονομικών1313 800563 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1314 800563 Χημείας1315 800566 Γαλλικών1316 800576 Μαθηματικών1317 800591 Αγγλικών1318 800613 Γραφικών Τεχνών1319 800614 Μαθηματικών1320 800639 Εμπορικών/Οικονομικών1321 800656 Γαλλικών1322 800669 Εμπορικών/Οικονομικών1323 800671 Φυσικής1324 800690 Τέχνης1325 800692 Εμπορικών/Οικονομικών1326 800792 Εμπορικών/Οικονομικών1327 800822 Νηπιαγωγών1328 800872 Μουσικής1329 800906 Φυσικής Αγωγής1330 800976 Εμπορικών/Οικονομικών1331 801080 Μαθηματικών1332 801093 Λογοθεραπείας1333 801112 Χημείας1334 801216 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1335 801235 Νηπιαγωγών1336 801288 Αγγλικών1337 801300 Μαθηματικών1338 801332 Νηπιαγωγών1339 801333 Φιλολογικών1340 801349 Μουσικής1341 801385 Μαθηματικών1342 801486 Φιλολογικών1343 801527 Χημείας1344 801532 Νηπιαγωγών

Page 29: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1345 801541 Αγγλικών1346 801569 Εμπορικών/Οικονομικών1347 801625 Γαλλικών1348 801626 Νηπιαγωγών1349 801634 Μαθηματικών1350 801643 Φυσικής1351 801703 Μαθηματικών1352 801716 Αγγλικών1353 801748 Εμπορικών/Οικονομικών1354 801839 Μαθηματικών1355 801910 Βιολογίας1356 801911 Νηπιαγωγών1357 801923 Χημείας1358 802043 Θρησκευτικών1359 802073 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1360 802079 Νηπιαγωγών1361 802118 Φυσικής1362 802146 Μαθηματικών1363 802177 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1364 802221 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1365 802221 Νηπιαγωγών1366 802223 Αγγλικών1367 802245 Γαλλικών1368 802368 Αγγλικών1369 802388 Νηπιαγωγών1370 802408 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών1371 802408 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1372 802412 Αγγλικών1373 802449 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1374 802456 Χημείας1375 802497 Μουσικής1376 802509 Φιλολογικών1377 802552 Αγγλικών1378 802561 Τέχνης1379 802644 Δασκάλων1380 802691 Φυσικής Αγωγής1381 802714 Χημείας1382 802730 Νηπιαγωγών1383 802768 Νηπιαγωγών1384 802813 Αγγλικών1385 802872 Νηπιαγωγών1386 802930 Νηπιαγωγών1387 802948 Μουσικής1388 802985 Φιλολογικών1389 803054 Φυσικής Αγωγής1390 803072 Δασκάλων1391 803113 Φυσικής Αγωγής1392 803141 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 30: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1393 803144 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1394 803184 Μαθηματικών1395 803256 Φιλολογικών1396 803279 Ρωσσικών1397 803410 Νηπιαγωγών1398 803427 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1399 803478 Αγγλικών1400 803498 Φυσικής Αγωγής1401 803517 Δασκάλων1402 803599 Φυσικής1403 803619 Αγγλικών1404 803703 Νηπιαγωγών1405 803721 Μαθηματικών1406 803722 Χημείας1407 803736 Εμπορικών/Οικονομικών1408 803755 Φιλολογικών1409 803794 Γαλλικών1410 803840 Μαθηματικών1411 803848 Φιλολογικών1412 803890 Νηπιαγωγών1413 803896 Εμπορικών/Οικονομικών1414 803912 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1415 803957 Λογοθεραπείας1416 803973 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1417 803973 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1418 804003 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1419 804052 Τέχνης1420 804097 Φιλολογικών1421 804128 Μαθηματικών1422 804193 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1423 804193 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1424 804300 Εμπορικών/Οικονομικών1425 804315 Λογοθεραπείας1426 804317 Λογοθεραπείας1427 804369 Νηπιαγωγών1428 804370 Φιλολογικών1429 804388 Αγγλικών1430 804388 Ρωσσικών1431 804398 Δασκάλων1432 804446 Θρησκευτικών1433 804506 Φιλολογικών1434 804584 Λογοθεραπείας1435 804598 Θρησκευτικών1436 804625 Μουσικής1437 804655 Φυσικής Αγωγής1438 804732 Μουσικής1439 804795 Φυσικής1440 804874 Τέχνης

Page 31: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1441 804938 Μηχανολογίας (Γενική)1442 804938 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1443 804970 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1444 804970 Λογοθεραπείας1445 805003 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1446 805030 Μαθηματικών1447 805058 Γαλλικών1448 805072 Φυσικής Αγωγής1449 805093 Μαθηματικών1450 805125 Τέχνης1451 805130 Νηπιαγωγών1452 805222 Χημείας1453 805227 Αγγλικών1454 805262 Θρησκευτικών1455 805269 Αγγλικών1456 805275 Φυσικής Αγωγής1457 805305 Φιλολογικών1458 805319 Μαθηματικών1459 805322 Εμπορικών/Οικονομικών1460 805326 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1461 805326 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1462 805429 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)1463 805523 Φυσικής Αγωγής1464 805590 Φιλολογικών1465 805593 Μαθηματικών1466 805639 Τέχνης1467 805714 Θρησκευτικών1468 805731 Εμπορικών/Οικονομικών1469 805754 Φιλολογικών1470 805763 Μουσικής1471 805779 Χημείας1472 805797 Φυσικής Αγωγής1473 805857 Αγγλικών1474 805872 Αγγλικών1475 805876 Μαθηματικών1476 805882 Νηπιαγωγών1477 805936 Χημείας1478 805966 Φιλολογικών1479 806001 Φιλολογικών1480 806009 Νηπιαγωγών1481 806049 Λογοθεραπείας1482 806075 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών1483 806075 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1484 806075 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1485 806148 Τέχνης1486 806175 Μαθηματικών1487 806192 Εμπορικών/Οικονομικών1488 806286 Χημείας

Page 32: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1489 806358 Βιολογίας1490 806405 Δασκάλων1491 806405 Νηπιαγωγών1492 806451 Τέχνης1493 806489 Χημείας1494 806513 Χημείας1495 806514 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1496 806528 Αγγλικών1497 806571 Αγγλικών1498 806614 Φυσικής Αγωγής1499 806633 Γραφικών Τεχνών1500 806657 Δασκάλων1501 806689 Οικιακής Οικονομίας1502 806690 Νηπιαγωγών1503 806695 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1504 806703 Μουσικής1505 806711 Φιλολογικών1506 806718 Αγγλικών1507 806784 Δασκάλων1508 806834 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1509 806853 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1510 806870 Νηπιαγωγών1511 806904 Θρησκευτικών1512 806908 Νηπιαγωγών1513 806909 Εμπορικών/Οικονομικών1514 807111 Μουσικής1515 807254 Νηπιαγωγών1516 807289 Φιλολογικών1517 807340 Εμπορικών/Οικονομικών1518 807464 Εμπορικών/Οικονομικών1519 807535 Φιλολογικών1520 807574 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1521 807622 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1522 807622 Χημείας1523 807679 Χημείας1524 807708 Φυσικής Αγωγής1525 807732 Γαλλικών1526 807745 Εμπορικών/Οικονομικών1527 807751 Νηπιαγωγών1528 807758 Μουσικής1529 807840 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1530 807841 Εμπορικών/Οικονομικών1531 807856 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1532 807928 Εμπορικών/Οικονομικών1533 808016 Μουσικής1534 808045 Φιλολογικών1535 808061 Νηπιαγωγών1536 808106 Αγγλικών

Page 33: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1537 808123 Αγγλικών1538 808129 Αγγλικών1539 808152 Φιλολογικών1540 808155 Φυσικής1541 808207 Φυσικής Αγωγής1542 808209 Νηπιαγωγών1543 808216 Μαθηματικών1544 808243 Μουσικής1545 808265 Μαθηματικών1546 808267 Νηπιαγωγών1547 808268 Εμπορικών/Οικονομικών1548 808280 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1549 808403 Θρησκευτικών1550 808457 Μαθηματικών1551 808489 Φιλολογικών1552 808522 Φιλολογικών1553 808552 Τέχνης1554 808558 Μαθηματικών1555 808587 Τέχνης1556 808605 Γαλλικών1557 808609 Μαθηματικών1558 808654 Αγγλικών1559 808677 Χημείας1560 808708 Μαθηματικών1561 808729 Νηπιαγωγών1562 808765 Μαθηματικών1563 808768 Νηπιαγωγών1564 808824 Ξενοδοχειακών (Γενικά)1565 808825 Αγγλικών1566 808892 Φυσικής Αγωγής1567 808904 Φυσικής Αγωγής1568 808934 Γραφικών Τεχνών1569 808958 Αγγλικών1570 808972 Αγγλικών1571 808986 Αγγλικών1572 808987 Μαθηματικών1573 809006 Εμπορικών/Οικονομικών1574 809012 Μαθηματικών1575 809043 Φιλολογικών1576 809049 Αγγλικών1577 809077 Φιλολογικών1578 809128 Φυσικής Αγωγής1579 809193 Φυσικής Αγωγής1580 809284 Μουσικής1581 809287 Δομικών (Αρχιτεκτονική)1582 809338 Ξενοδοχειακών (Γενικά)1583 809338 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)1584 809345 Δασκάλων

Page 34: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1585 809348 Νηπιαγωγών1586 809388 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1587 809388 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1588 809395 Αγγλικών1589 809429 Αγγλικών1590 809466 Φιλολογικών1591 809499 Νηπιαγωγών1592 809530 Μαθηματικών1593 809560 Αγγλικών1594 809562 Αγγλικών1595 809567 Φυσικής Αγωγής1596 809598 Μαθηματικών1597 809604 Γαλλικών1598 809604 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1599 809634 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1600 809640 Αγγλικών1601 809643 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1602 809643 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1603 809653 Μαθηματικών1604 809661 Εμπορικών/Οικονομικών1605 809712 Νηπιαγωγών1606 809760 Μουσικής1607 809798 Εμπορικών/Οικονομικών1608 809802 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1609 809836 Φιλολογικών1610 809840 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1611 809910 Τέχνης1612 809960 Νηπιαγωγών1613 809968 Μαθηματικών1614 810018 Μουσικής1615 810021 Φυσικής1616 810046 Αγγλικών1617 810062 Φιλολογικών1618 810087 Αγγλικών1619 810092 Φιλολογικών1620 810093 Φιλολογικών1621 810134 Φυσιοθεραπείας1622 810178 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1623 810213 Δασκάλων1624 810213 Νηπιαγωγών1625 810220 Νηπιαγωγών1626 810282 Θρησκευτικών1627 810315 Ξενοδοχειακών (Γενικά)1628 810315 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)1629 810322 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)1630 810393 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)1631 810405 Θρησκευτικών1632 810412 Μαθηματικών

Page 35: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1633 810417 Μουσικής1634 810432 Φιλολογικών1635 810440 Φυσικής Αγωγής1636 810492 Αγγλικών1637 810492 Ρωσσικών1638 810503 Μαθηματικών1639 810504 Νηπιαγωγών1640 810511 Θρησκευτικών1641 810547 Βιολογίας1642 810552 Φιλολογικών1643 810580 Θρησκευτικών1644 810582 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1645 810582 Νηπιαγωγών1646 810592 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1647 810592 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών1648 810592 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1649 810604 Μαθηματικών1650 810659 Χημείας1651 810746 Χημείας1652 810776 Φιλολογικών1653 810789 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1654 810818 Νηπιαγωγών1655 810828 Θρησκευτικών1656 810849 Μαθηματικών1657 810852 Νηπιαγωγών1658 810914 Νηπιαγωγών1659 810941 Φυσιοθεραπείας1660 810971 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1661 810992 Φυσικής Αγωγής1662 811008 Φυσικής Αγωγής1663 811010 Μουσικής1664 811020 Τέχνης1665 811059 Φιλολογικών1666 811067 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1667 811096 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1668 811096 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1669 811119 Εμπορικών/Οικονομικών1670 811154 Εμπορικών/Οικονομικών1671 811214 Νηπιαγωγών1672 811246 Λογοθεραπείας1673 811317 Λογοθεραπείας1674 811331 Μουσικής1675 811341 Αγγλικών1676 811377 Νηπιαγωγών1677 811405 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1678 811405 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1679 811426 Δασκάλων1680 811426 Νηπιαγωγών

Page 36: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1681 811448 Φυσικής Αγωγής1682 811474 Δασκάλων1683 811502 Φυσικής1684 811538 Φιλολογικών1685 811560 Φυσικής Αγωγής1686 811564 Αγγλικών1687 811576 Μαθηματικών1688 811678 Δασκάλων1689 811678 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1690 811692 Μουσικής1691 811728 Αγγλικών1692 811755 Φυσικής Αγωγής1693 811781 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1694 811781 Νηπιαγωγών1695 811796 Φιλολογικών1696 811807 Μαθηματικών1697 811809 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1698 811860 Αγγλικών1699 811866 Μαθηματικών1700 811868 Μηχανολογίας (Γενική)1701 811890 Χημείας1702 811912 Φυσικής Αγωγής1703 811921 Μουσικής1704 811971 Μαθηματικών1705 811993 Δασκάλων1706 812007 Λογοθεραπείας1707 812009 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1708 812018 Λογοθεραπείας1709 812023 Δασκάλων1710 812023 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1711 812051 Χημείας1712 812072 Φυσικής Αγωγής1713 812102 Θρησκευτικών1714 812110 Φυσικής Αγωγής1715 812192 Θρησκευτικών1716 812192 Μηχανολογίας (Γενική)1717 812200 Φιλολογικών1718 812230 Φιλολογικών1719 812255 Μαθηματικών1720 812288 Αγγλικών1721 812309 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1722 812321 Φιλολογικών1723 812346 Φυσικής Αγωγής1724 812378 Φιλολογικών1725 812407 Γαλλικών1726 812419 Εργοθεραπείας1727 812439 Μαθηματικών1728 812443 Αγγλικών

Page 37: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1729 812505 Φιλολογικών1730 812508 Μαθηματικών1731 812573 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1732 812573 Λογοθεραπείας1733 812580 Αγγλικών1734 812617 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1735 812644 Αγγλικών1736 812665 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1737 812707 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1738 812707 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1739 812740 Θρησκευτικών1740 812792 Φιλολογικών1741 812795 Φυσικής Αγωγής1742 812841 Αγγλικών1743 812843 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1744 812843 Νηπιαγωγών1745 812906 Φιλολογικών1746 812948 Χημείας1747 812955 Μουσικής1748 812969 Νηπιαγωγών1749 813007 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1750 813007 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1751 813037 Φιλολογικών1752 813042 Μουσικής1753 813099 Φιλολογικών1754 813108 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1755 813108 Φιλολογικών1756 813126 Αγγλικών1757 813135 Αγγλικών1758 813225 Φυσιοθεραπείας1759 813228 Φιλολογικών1760 813261 Μουσικής1761 813299 Μαθηματικών1762 813301 Φιλολογικών1763 813319 Μαθηματικών1764 813333 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1765 813422 Φιλολογικών1766 813449 Λογοθεραπείας1767 813528 Αγγλικών1768 813532 Χημείας1769 813537 Φυσικής1770 813547 Εμπορικών/Οικονομικών1771 813565 Μαθηματικών1772 813582 Φιλολογικών1773 813596 Φιλολογικών1774 813604 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1775 813604 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1776 813636 Μουσικής

Page 38: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1777 813673 Νηπιαγωγών1778 813698 Μουσικής1779 813745 Αγγλικών1780 813777 Μαθηματικών1781 813800 Νηπιαγωγών1782 813845 Εμπορικών/Οικονομικών1783 813855 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1784 813873 Φυσικής Αγωγής1785 813912 Μουσικής1786 813917 Φιλολογικών1787 813950 Δασκάλων1788 813970 Φιλολογικών1789 813983 Γαλλικών1790 814046 Μαθηματικών1791 814047 Εμπορικών/Οικονομικών1792 814056 Βιολογίας1793 814061 Μαθηματικών1794 814159 Τέχνης1795 814229 Γαλλικών1796 814230 Αγγλικών1797 814250 Φυσικής1798 814268 Δασκάλων1799 814294 Δομικών (Αρχιτεκτονική)1800 814311 Γαλλικών1801 814319 Αγγλικών1802 814319 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1803 814385 Δασκάλων1804 814400 Φυσικής Αγωγής1805 814527 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1806 814572 Μουσικής1807 814616 Μαθηματικών1808 814686 Μουσικής1809 814789 Μαθηματικών1810 814815 Γραφικών Τεχνών1811 814849 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1812 814849 Νηπιαγωγών1813 814908 Νηπιαγωγών1814 814932 Εμπορικών/Οικονομικών1815 815005 Νηπιαγωγών1816 815040 Φυσικής1817 815098 Μουσικής1818 815146 Φυσικής1819 815185 Γαλλικών1820 815210 Γεωπονίας (Γενική)1821 815290 Φυσικής Αγωγής1822 815309 Βιολογίας1823 815344 Μουσικής1824 815379 Θρησκευτικών

Page 39: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1825 815385 Μουσικής1826 815385 Μουσικοθεραπείας1827 815400 Χημείας1828 815410 Εμπορικών/Οικονομικών1829 815465 Δασκάλων1830 815532 Νηπιαγωγών1831 815538 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1832 815538 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών1833 815538 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1834 815639 Νηπιαγωγών1835 815650 Διακοσμητικής1836 815677 Θρησκευτικών1837 815684 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1838 815757 Φιλολογικών1839 815821 Φιλολογικών1840 815855 Φιλολογικών1841 815902 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1842 815903 Μαθηματικών1843 815912 Χημείας1844 815949 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1845 815961 Εργοθεραπείας1846 815962 Εμπορικών/Οικονομικών1847 815962 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής1848 816037 Αγγλικών1849 816085 Μαθηματικών1850 816117 Εμπορικών/Οικονομικών1851 816129 Νηπιαγωγών1852 816136 Χημείας1853 816154 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1854 816194 Μαθηματικών1855 816205 Τέχνης1856 816206 Χημείας1857 816237 Φυσικής1858 816242 Φιλολογικών1859 816282 Ρωσσικών1860 816284 Φιλολογικών1861 816322 Χημείας1862 816354 Ξενοδοχειακών (Γενικά)1863 816354 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)1864 816355 Εμπορικών/Οικονομικών1865 816356 Φυσιοθεραπείας1866 816391 Φιλολογικών1867 816434 Αγγλικών1868 816435 Τέχνης1869 816442 Τέχνης1870 816463 Φιλολογικών1871 816478 Λογοθεραπείας1872 816484 Μαθηματικών

Page 40: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1873 816496 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών1874 816496 Νηπιαγωγών1875 816584 Μηχανολογίας (Γενική)1876 816584 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1877 816592 Ηλεκτρολογίας (Γενική)1878 816592 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1879 816604 Θρησκευτικών1880 816638 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1881 816643 Νηπιαγωγών1882 816688 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1883 816708 Φιλολογικών1884 816735 Φυσικής1885 816744 Μαθηματικών1886 816776 Χημείας1887 816803 Φιλολογικών1888 816850 Φιλολογικών1889 816867 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1890 816875 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1891 816930 Λογοθεραπείας1892 816949 Λογοθεραπείας1893 816999 Νηπιαγωγών1894 817013 Φυσικής Αγωγής1895 817046 Νηπιαγωγών1896 817075 Φυσικής Αγωγής1897 817086 Φυσικής Αγωγής1898 817120 Φιλολογικών1899 817126 Θρησκευτικών1900 817134 Μαθηματικών1901 817196 Αγγλικών1902 817211 Μαθηματικών1903 817222 Νηπιαγωγών1904 817253 Φυσικής Αγωγής1905 817274 Φιλολογικών1906 817287 Μαθηματικών1907 817291 Μαθηματικών1908 817310 Χημείας1909 817375 Γαλλικών1910 817413 Νηπιαγωγών1911 817422 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1912 817430 Μαθηματικών1913 817495 Μαθηματικών1914 817550 Φιλολογικών1915 817572 Εμπορικών/Οικονομικών1916 817588 Φυσικής1917 817619 Φιλολογικών1918 817626 Νηπιαγωγών1919 817639 Φιλολογικών1920 817679 Λογοθεραπείας

Page 41: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1921 817702 Φυσικής Αγωγής1922 817712 Αγγλικών1923 817728 Θρησκευτικών1924 817729 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1925 817785 Φιλολογικών1926 817839 Μουσικής1927 817852 Γραφικών Τεχνών1928 817852 Τέχνης1929 817857 Τέχνης1930 817863 Νηπιαγωγών1931 817947 Νηπιαγωγών1932 817950 Νηπιαγωγών1933 817954 Λογοθεραπείας1934 817958 Λογοθεραπείας1935 817963 Ρωσσικών1936 817974 Φιλολογικών1937 817983 Φιλολογικών1938 817986 Αγγλικών1939 818006 Μαθηματικών1940 818011 Εμπορικών/Οικονομικών1941 818012 Μουσικής1942 818043 Μουσικής1943 818143 Νηπιαγωγών1944 818169 Τέχνης1945 818182 Νηπιαγωγών1946 818201 Εμπορικών/Οικονομικών1947 818227 Μαθηματικών1948 818228 Λογοθεραπείας1949 818241 Εμπορικών/Οικονομικών1950 818245 Αγγλικών1951 818269 Τέχνης1952 818312 Μαθηματικών1953 818326 Φυσικής Αγωγής1954 818357 Φυσικής Αγωγής1955 818382 Νηπιαγωγών1956 818384 Αγγλικών1957 818408 Φιλολογικών1958 818427 Φυσικής Αγωγής1959 818431 Νηπιαγωγών1960 818439 Νηπιαγωγών1961 818446 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1962 818450 Φιλολογικών1963 818471 Δασκάλων1964 818471 Νηπιαγωγών1965 818497 Χημείας1966 818526 Μαθηματικών1967 818539 Μουσικής1968 818546 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 42: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα1969 818557 Χημείας1970 818586 Φυσικής Αγωγής1971 818608 Λογοθεραπείας1972 818630 Εμπορικών/Οικονομικών1973 818639 Νηπιαγωγών1974 818640 Βιολογίας1975 818651 Χημείας1976 818699 Λογοθεραπείας1977 818716 Νηπιαγωγών1978 818737 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1979 818743 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)1980 818767 Φιλολογικών1981 818783 Μαθηματικών1982 818797 Μηχανολογίας (Γενική)1983 818797 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας1984 818849 Φιλολογικών1985 818850 Μουσικής1986 818868 Μαθηματικών1987 818890 Μαθηματικών1988 818892 Χημείας1989 818895 Φιλολογικών1990 818904 Βιολογίας1991 818925 Αγγλικών1992 818958 Μαθηματικών1993 819045 Φιλολογικών1994 819076 Φιλολογικών1995 819079 Φυσικής Αγωγής1996 819097 Φιλολογικών1997 819117 Φυσικής1998 819124 Μαθηματικών1999 819140 Φιλολογικών2000 819158 Φιλολογικών2001 819159 Φιλολογικών2002 819166 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2003 819167 Νηπιαγωγών2004 819170 Μαθηματικών2005 819200 Φυσικής2006 819205 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)2007 819278 Φιλολογικών2008 819296 Γραφικών Τεχνών2009 819337 Χημείας2010 819349 Φυσικής2011 819411 Φιλολογικών2012 819421 Φυσικής Αγωγής2013 819422 Νηπιαγωγών2014 819432 Εμπορικών/Οικονομικών2015 819444 Φιλολογικών2016 819459 Αγγλικών

Page 43: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2017 819460 Μαθηματικών2018 819464 Χημείας2019 819478 Φιλολογικών2020 819493 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2021 819523 Χημείας2022 819525 Φυσικής Αγωγής2023 819532 Φυσικής Αγωγής2024 819534 Γαλλικών2025 819564 Αγγλικών2026 819589 Χημείας2027 819602 Βιολογίας2028 819633 Μουσικής2029 819644 Φιλολογικών2030 819660 Μηχανολογίας (Γενική)2031 819660 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2032 819667 Μουσικής2033 819694 Βιολογίας2034 819695 Μαθηματικών2035 819707 Νηπιαγωγών2036 819724 Μαθηματικών2037 819769 Φιλολογικών2038 819770 Μαθηματικών2039 819773 Αγγλικών2040 819797 Φιλολογικών2041 819801 Φυσικής Αγωγής2042 819804 Γαλλικών2043 819822 Αγγλικών2044 819833 Νηπιαγωγών2045 819873 Μαθηματικών2046 819914 Φυσικής2047 819927 Βιολογίας2048 819931 Φυσικής Αγωγής2049 819949 Τέχνης2050 819978 Μαθηματικών2051 820046 Νηπιαγωγών2052 820055 Μαθηματικών2053 820062 Φυσικής Αγωγής2054 820106 Θρησκευτικών2055 820106 Φιλολογικών2056 820116 Φιλολογικών2057 820118 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2058 820129 Αγγλικών2059 820130 Βιολογίας2060 820148 Χημείας2061 820161 Μουσικής2062 820167 Φιλολογικών2063 820178 Νηπιαγωγών2064 820179 Νηπιαγωγών

Page 44: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2065 820182 Χημείας2066 820194 Θρησκευτικών2067 820276 Μαθηματικών2068 820282 Φυσικής2069 820294 Γαλλικών2070 820323 Γαλλικών2071 820348 Νηπιαγωγών2072 820382 Νηπιαγωγών2073 820385 Φιλολογικών2074 820413 Εμπορικών/Οικονομικών2075 820452 Νηπιαγωγών2076 820476 Μαθηματικών2077 820481 Εμπορικών/Οικονομικών2078 820482 Αγγλικών2079 820485 Λογοθεραπείας2080 820508 Αγγλικών2081 820518 Λογοθεραπείας2082 820548 Μαθηματικών2083 820591 Χημείας2084 820627 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών2085 820627 Λογοθεραπείας2086 820654 Τέχνης2087 820701 Θρησκευτικών2088 820734 Φυσικής Αγωγής2089 820752 Θρησκευτικών2090 820752 Φιλολογικών2091 820760 Μαθηματικών2092 820769 Θρησκευτικών2093 820782 Φιλολογικών2094 820801 Μαθηματικών2095 820804 Λογοθεραπείας2096 820820 Αγγλικών2097 820859 Μαθηματικών2098 820864 Φυσικής2099 820867 Νηπιαγωγών2100 820869 Νηπιαγωγών2101 820874 Φυσικής Αγωγής2102 820891 Χημείας2103 820899 Εμπορικών/Οικονομικών2104 820937 Φιλολογικών2105 820962 Νηπιαγωγών2106 821001 Νηπιαγωγών2107 821010 Νηπιαγωγών2108 821089 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2109 821089 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2110 821104 Μηχανολογίας (Γενική)2111 821104 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2112 821162 Μαθηματικών

Page 45: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2113 821180 Νηπιαγωγών2114 821182 Αγγλικών2115 821194 Μαθηματικών2116 821207 Φιλολογικών2117 821219 Νηπιαγωγών2118 821235 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2119 821277 Ξενοδοχειακών (Γενικά)2120 821277 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)2121 821284 Νηπιαγωγών2122 821325 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2123 821325 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2124 821329 Φιλολογικών2125 821355 Μαθηματικών2126 821397 Φιλολογικών2127 821445 Βιολογίας2128 821482 Θρησκευτικών2129 821482 Φιλολογικών2130 821502 Χημείας2131 821540 Φυσικής Αγωγής2132 821596 Τέχνης2133 821619 Μαθηματικών2134 821621 Θρησκευτικών2135 821639 Αγγλικών2136 821652 Μουσικής2137 821662 Εργοθεραπείας2138 821687 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)2139 821710 Γραφικών Τεχνών2140 821711 Δασκάλων2141 821749 Θρησκευτικών2142 821765 Θρησκευτικών2143 821814 Μηχανολογίας (Γενική)2144 821814 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2145 821816 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2146 821843 Αγγλικών2147 821882 Νηπιαγωγών2148 821896 Νηπιαγωγών2149 821901 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2150 821911 Φιλολογικών2151 821942 Χημείας2152 821957 Φυσικής Αγωγής2153 821970 Φιλολογικών2154 821980 Φιλολογικών2155 821993 Λογοθεραπείας2156 822030 Μαθηματικών2157 822059 Τέχνης2158 822071 Μηχανολογίας (Γενική)2159 822071 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2160 822099 Μαθηματικών

Page 46: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2161 822115 Φιλολογικών2162 822137 Αγγλικών2163 822145 Νηπιαγωγών2164 822156 Φιλολογικών2165 822158 Φιλολογικών2166 822218 Γαλλικών2167 822246 Φιλολογικών2168 822279 Φυσικής Αγωγής2169 822288 Μουσικής2170 822288 Νηπιαγωγών2171 822294 Δασκάλων2172 822371 Φιλολογικών2173 822433 Φυσικής Αγωγής2174 822434 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2175 822436 Ξενοδοχειακών (Γενικά)2176 822436 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)2177 822445 Δασκάλων2178 822448 Φιλολογικών2179 822471 Φιλολογικών2180 822483 Λογοθεραπείας2181 822523 Γαλλικών2182 822543 Φυσικής2183 822560 Αγγλικών2184 822587 Φιλολογικών2185 822589 Φιλολογικών2186 822595 Φιλολογικών2187 822601 Μουσικής2188 822605 Φυσικής Αγωγής2189 822607 Εμπορικών/Οικονομικών2190 822613 Εμπορικών/Οικονομικών2191 822659 Φυσικής2192 822666 Νηπιαγωγών2193 822676 Αγγλικών2194 822703 Φιλολογικών2195 822720 Τέχνης2196 822728 Φιλολογικών2197 822730 Τέχνης2198 822744 Φιλολογικών2199 822751 Γαλλικών2200 822786 Μαθηματικών2201 822791 Φιλολογικών2202 822811 Γαλλικών2203 822813 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2204 822814 Αγγλικών2205 822815 Λογοθεραπείας2206 822841 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών2207 822845 Νηπιαγωγών2208 822854 Φιλολογικών

Page 47: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2209 822865 Μαθηματικών2210 822869 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2211 822869 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2212 822900 Νηπιαγωγών2213 822904 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2214 822928 Μουσικής2215 822947 Λογοθεραπείας2216 823002 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2217 823009 Εμπορικών/Οικονομικών2218 823033 Φιλολογικών2219 823035 Νηπιαγωγών2220 823049 Φιλολογικών2221 823050 Μαθηματικών2222 823071 Μαθηματικών2223 823076 Εμπορικών/Οικονομικών2224 823089 Φιλολογικών2225 823137 Νηπιαγωγών2226 823162 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2227 823162 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών2228 823162 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2229 823181 Εμπορικών/Οικονομικών2230 823199 Δασκάλων2231 823230 Φιλολογικών2232 823235 Μουσικής2233 823282 Λογοθεραπείας2234 823299 Αγγλικών2235 823309 Χημείας2236 823336 Φιλολογικών2237 823341 Αγγλικών2238 823348 Τέχνης2239 823356 Φυσικής2240 823368 Εμπορικών/Οικονομικών2241 823374 Φιλολογικών2242 823387 Λογοθεραπείας2243 823450 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2244 823494 Φιλολογικών2245 823495 Φιλολογικών2246 823522 Φιλολογικών2247 823551 Ξενοδοχειακών (Γενικά)2248 823551 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)2249 823562 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)2250 823604 Νηπιαγωγών2251 823606 Μουσικής2252 823654 Νηπιαγωγών2253 823658 Φιλολογικών2254 823665 Δασκάλων2255 823665 Φυσικής Αγωγής2256 823687 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Page 48: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2257 823687 Φιλολογικών2258 823694 Φιλολογικών2259 823701 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2260 823748 Διακοσμητικής2261 823755 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2262 823773 Φιλολογικών2263 823776 Θρησκευτικών2264 823776 Χημείας2265 823792 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας2266 823823 Γεωπονίας (Γενική)2267 823828 Τέχνης2268 823832 Φιλολογικών2269 823836 Εργοθεραπείας2270 823870 Μουσικής2271 823871 Φιλολογικών2272 823872 Φιλολογικών2273 823899 Φιλολογικών2274 823902 Φιλολογικών2275 823907 Νηπιαγωγών2276 823947 Φιλολογικών2277 823948 Χημείας2278 823989 Χημείας2279 823999 Φιλολογικών2280 824013 Φιλολογικών2281 824116 Φυσικής Αγωγής2282 824140 Φιλολογικών2283 824145 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2284 824166 Φυσικής Αγωγής2285 824189 Νηπιαγωγών2286 824213 Λογοθεραπείας2287 824214 Φιλολογικών2288 824235 Μαθηματικών2289 824245 Φυσικής Αγωγής2290 824246 Μαθηματικών2291 824262 Φιλολογικών2292 824304 Φιλολογικών2293 824335 Μουσικής2294 824376 Βιολογίας2295 824391 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών2296 824391 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2297 824420 Εμπορικών/Οικονομικών2298 824426 Φυσικής Αγωγής2299 824435 Φιλολογικών2300 824442 Μαθηματικών2301 824456 Φιλολογικών2302 824464 Μαθηματικών2303 824482 Τέχνης2304 824510 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)

Page 49: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2305 824518 Μαθηματικών2306 824552 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)2307 824563 Νηπιαγωγών2308 824581 Νηπιαγωγών2309 824582 Νηπιαγωγών2310 824588 Αγγλικών2311 824597 Μουσικής2312 824623 Μαθηματικών2313 824649 Μαθηματικών2314 824654 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2315 824681 Ξενοδοχειακών (Γενικά)2316 824690 Φιλολογικών2317 824714 Μηχανολογίας (Γενική)2318 824714 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2319 824727 Φυσικής2320 824730 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2321 824770 Φιλολογικών2322 824772 Εμπορικών/Οικονομικών2323 824804 Νηπιαγωγών2324 824834 Μουσικής2325 824844 Μαθηματικών2326 824851 Εμπορικών/Οικονομικών2327 824859 Θρησκευτικών2328 824863 Μαθηματικών2329 824875 Θρησκευτικών2330 824882 Νηπιαγωγών2331 824912 Αγγλικών2332 824934 Μουσικής2333 824947 Μηχανικής Αυτοκινήτων2334 824953 Χημείας2335 824957 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών2336 824971 Φυσικής Αγωγής2337 824991 Χημείας2338 824995 Μηχανολογίας (Γενική)2339 824995 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2340 825007 Φιλολογικών2341 825027 Φυσικής Αγωγής2342 825030 Νηπιαγωγών2343 825031 Βιολογίας2344 825044 Λογοθεραπείας2345 825050 Ξενοδοχειακών (Γενικά)2346 825050 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)2347 825128 Εμπορικών/Οικονομικών2348 825140 Θρησκευτικών2349 825148 Εμπορικών/Οικονομικών2350 825158 Εμπορικών/Οικονομικών2351 825175 Λογοθεραπείας2352 825179 Βιολογίας

Page 50: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2353 825191 Φιλολογικών2354 825237 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας2355 825237 Σχεδίασης Επίπλων2356 825326 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2357 825395 Εμπορικών/Οικονομικών2358 825450 Νηπιαγωγών2359 825460 Τέχνης2360 825461 Αγγλικών2361 825537 Νηπιαγωγών2362 825587 Μαθηματικών2363 825621 Νηπιαγωγών2364 825703 Νηπιαγωγών2365 825706 Χημείας2366 825709 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2367 825709 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2368 825718 Νηπιαγωγών2369 825737 Θρησκευτικών2370 825789 Χημείας2371 825793 Βιολογίας2372 825799 Φιλολογικών2373 825807 Χημείας2374 825902 Αγγλικών2375 825974 Αγγλικών2376 825975 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2377 826121 Σχεδίασης Επίπλων2378 826139 Δασκάλων2379 826139 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών2380 826142 Δασκάλων2381 826142 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών2382 826145 Φυσικής Αγωγής2383 826225 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2384 826233 Φιλολογικών2385 826286 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2386 826286 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών2387 826295 Φυσικής Αγωγής2388 826306 Εμπορικών/Οικονομικών2389 826350 Χημείας2390 826377 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2391 826377 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2392 826408 Μουσικής2393 826441 Μουσικής2394 826444 Νηπιαγωγών2395 826559 Φυσικής Αγωγής2396 826585 Φιλολογικών2397 826594 Φιλολογικών2398 826612 Λογοθεραπείας2399 826640 Γαλλικών2400 826663 Φυσικής

Page 51: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2401 826680 Λογοθεραπείας2402 826712 Νηπιαγωγών2403 826714 Φυσικής2404 826743 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2405 826743 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2406 826751 Εμπορικών/Οικονομικών2407 826839 Φιλολογικών2408 826852 Μαθηματικών2409 826858 Φιλολογικών2410 826866 Γραφικών Τεχνών2411 826886 Φιλολογικών2412 826892 Φιλολογικών2413 826906 Φιλολογικών2414 826921 Μηχανολογίας (Γενική)2415 826921 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2416 826928 Νηπιαγωγών2417 826949 Φιλολογικών2418 827020 Θρησκευτικών2419 827084 Νηπιαγωγών2420 827141 Μαθηματικών2421 827147 Αγγλικών2422 827150 Νηπιαγωγών2423 827153 Μαθηματικών2424 827156 Γαλλικών2425 827159 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)2426 827169 Μηχανικής Αυτοκινήτων2427 827195 Φιλολογικών2428 827202 Νηπιαγωγών2429 827206 Αγγλικών2430 827249 Νηπιαγωγών2431 827252 Φυσικής Αγωγής2432 827253 Φυσικής Αγωγής2433 827257 Αγγλικών2434 827303 Φιλολογικών2435 827307 Μαθηματικών2436 827331 Νηπιαγωγών2437 827371 Μουσικής2438 827433 Μαθηματικών2439 827436 Εμπορικών/Οικονομικών2440 827475 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2441 827477 Φυσικής2442 827495 Φιλολογικών2443 827526 Φιλολογικών2444 827532 Φιλολογικών2445 827557 Θρησκευτικών2446 827593 Εμπορικών/Οικονομικών2447 827602 Χημείας2448 827620 Μαθηματικών

Page 52: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2449 827636 Γραφικών Τεχνών2450 827637 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2451 827637 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2452 827719 Φιλολογικών2453 827746 Μαθηματικών2454 827754 Φιλολογικών2455 827763 Αγγλικών2456 827768 Φυσικής2457 827773 Φυσικής Αγωγής2458 827775 Μαθηματικών2459 827777 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2460 827793 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2461 827793 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2462 827805 Φιλολογικών2463 827833 Θρησκευτικών2464 827838 Γαλλικών2465 827841 Φιλολογικών2466 827859 Νηπιαγωγών2467 827884 Φυσικής Αγωγής2468 827889 Φιλολογικών2469 827928 Φιλολογικών2470 827950 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2471 827955 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2472 827955 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών2473 827955 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2474 827955 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2475 827961 Λογοθεραπείας2476 827999 Φυσικής2477 828013 Φιλολογικών2478 828017 Φιλολογικών2479 828023 Νηπιαγωγών2480 828038 Φυσικής Αγωγής2481 828042 Φιλολογικών2482 828052 Δασκάλων2483 828059 Εμπορικών/Οικονομικών2484 828064 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2485 828070 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2486 828084 Φιλολογικών2487 828089 Θρησκευτικών2488 828123 Χημείας2489 828125 Εμπορικών/Οικονομικών2490 828208 Αγγλικών2491 828254 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2492 828257 Φυσικής2493 828259 Τέχνης2494 828281 Μαθηματικών2495 828309 Μουσικής2496 828320 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 53: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2497 828352 Φυσικής2498 828361 Νηπιαγωγών2499 828391 Αγγλικών2500 828411 Φιλολογικών2501 828422 Τέχνης2502 828455 Μαθηματικών2503 828503 Γαλλικών2504 828506 Λογοθεραπείας2505 828521 Φιλολογικών2506 828566 Εργοθεραπείας2507 828567 Λογοθεραπείας2508 828572 Μουσικής2509 828597 Φιλολογικών2510 828619 Γαλλικών2511 828638 Αγγλικών2512 828641 Φιλολογικών2513 828663 Φυσικής Αγωγής2514 828716 Νηπιαγωγών2515 828719 Νηπιαγωγών2516 828758 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών2517 828766 Αγγλικών2518 828828 Νηπιαγωγών2519 828863 Φιλολογικών2520 828915 Νηπιαγωγών2521 828971 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2522 828971 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2523 828972 Φιλολογικών2524 829032 Νηπιαγωγών2525 829051 Γαλλικών2526 829163 Δασκάλων2527 829185 Μουσικής2528 829193 Μαθηματικών2529 829254 Χημείας2530 829276 Αγγλικών2531 829287 Νηπιαγωγών2532 829297 Τέχνης2533 829343 Γαλλικών2534 829533 Φιλολογικών2535 829545 Φιλολογικών2536 829579 Φυσικής2537 829581 Αγγλικών2538 829627 Γραφικών Τεχνών2539 829641 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2540 829700 Μηχανολογίας (Γενική)2541 829700 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2542 829719 Μαθηματικών2543 829732 Γαλλικών2544 829737 Νηπιαγωγών

Page 54: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2545 829751 Φιλολογικών2546 829765 Φιλολογικών2547 829788 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)2548 829808 Νηπιαγωγών2549 829812 Μαθηματικών2550 829831 Εμπορικών/Οικονομικών2551 829953 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2552 829999 Φυσικής Αγωγής2553 830008 Μαθηματικών2554 830009 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2555 830057 Μαθηματικών2556 830089 Γαλλικών2557 830105 Μουσικής2558 830108 Φυσικής2559 830140 Φιλολογικών2560 830154 Εμπορικών/Οικονομικών2561 830204 Αγγλικών2562 830214 Φυσικής2563 830221 Νηπιαγωγών2564 830241 Νηπιαγωγών2565 830259 Μουσικής2566 830267 Μαθηματικών2567 830270 Φιλολογικών2568 830273 Φιλολογικών2569 830318 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2570 830349 Χημείας2571 830358 Φυσικής2572 830387 Φιλολογικών2573 830419 Μαθηματικών2574 830421 Μηχανικής Αυτοκινήτων2575 830421 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2576 830434 Φιλολογικών2577 830440 Φιλολογικών2578 830449 Φιλολογικών2579 830462 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2580 830467 Φιλολογικών2581 830471 Φιλολογικών2582 830493 Εμπορικών/Οικονομικών2583 830540 Τέχνης2584 830569 Φυσικής2585 830596 Γραφικών Τεχνών2586 830596 Τέχνης2587 830617 Μαθηματικών2588 830619 Φιλολογικών2589 830624 Φυσικής2590 830638 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2591 830651 Μαθηματικών2592 830663 Φιλολογικών

Page 55: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2593 830673 Μαθηματικών2594 830674 Φιλολογικών2595 830700 Νηπιαγωγών2596 830709 Φυσικής Αγωγής2597 830709 Φυσιοθεραπείας2598 830718 Φιλολογικών2599 830733 Φιλολογικών2600 830746 Μηχανολογίας (Γενική)2601 830761 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2602 830761 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2603 830765 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2604 830811 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2605 830811 Φιλολογικών2606 830843 Μαθηματικών2607 830844 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2608 830844 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2609 830863 Μαθηματικών2610 830915 Δομικών (Αρχιτεκτονική)2611 830969 Μαθηματικών2612 830987 Φιλολογικών2613 831113 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2614 831143 Φιλολογικών2615 831161 Μαθηματικών2616 831168 Εμπορικών/Οικονομικών2617 831183 Νηπιαγωγών2618 831204 Φιλολογικών2619 831205 Φυσιοθεραπείας2620 831210 Φιλολογικών2621 831224 Νηπιαγωγών2622 831236 Τέχνης2623 831302 Φυσικής2624 831306 Φιλολογικών2625 831341 Εμπορικών/Οικονομικών2626 831342 Φιλολογικών2627 831346 Μαθηματικών2628 831370 Φιλολογικών2629 831373 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2630 831378 Φιλολογικών2631 831397 Αγγλικών2632 831441 Μουσικής2633 831447 Φυσικής2634 831449 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)2635 831466 Φιλολογικών2636 831479 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2637 831480 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2638 831487 Τέχνης2639 831510 Φιλολογικών2640 831558 Μαθηματικών

Page 56: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2641 831649 Φυσικής2642 831674 Χημείας2643 831686 Νηπιαγωγών2644 831693 Φιλολογικών2645 831705 Τέχνης2646 831744 Λογοθεραπείας2647 831752 Φιλολογικών2648 831766 Φυσικής Αγωγής2649 831769 Αγγλικών2650 831774 Χημείας2651 831790 Γαλλικών2652 831809 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2653 831821 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2654 831836 Φιλολογικών2655 831852 Φιλολογικών2656 831916 Φιλολογικών2657 831995 Φιλολογικών2658 832005 Χημείας2659 832013 Νηπιαγωγών2660 832019 Φιλολογικών2661 832030 Φιλολογικών2662 832054 Θρησκευτικών2663 832058 Φυσικής2664 832064 Αγγλικών2665 832074 Αγγλικών2666 832088 Μαθηματικών2667 832115 Μηχανολογίας (Γενική)2668 832115 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2669 832139 Γαλλικών2670 832142 Μουσικής2671 832149 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2672 832188 Φιλολογικών2673 832195 Εμπορικών/Οικονομικών2674 832199 Μαθηματικών2675 832213 Φιλολογικών2676 832220 Οικιακής Οικονομίας2677 832224 Χημείας2678 832243 Νηπιαγωγών2679 832247 Φυσικής Αγωγής2680 832253 Γαλλικών2681 832269 Νηπιαγωγών2682 832302 Θρησκευτικών2683 832341 Αγγλικών2684 832348 Νηπιαγωγών2685 832361 Μαθηματικών2686 832369 Εμπορικών/Οικονομικών2687 832370 Χημείας2688 832371 Φυσικής Αγωγής

Page 57: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2689 832372 Μουσικής2690 832382 Φυσικής Αγωγής2691 832403 Αγγλικών2692 832411 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2693 832413 Θρησκευτικών2694 832439 Φυσικής Αγωγής2695 832443 Αγγλικών2696 832456 Φιλολογικών2697 832490 Μαθηματικών2698 832546 Φιλολογικών2699 832569 Φιλολογικών2700 832582 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2701 832595 Βιολογίας2702 832598 Μαθηματικών2703 832610 Μαθηματικών2704 832612 Μουσικής2705 832631 Φυσιοθεραπείας2706 832634 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2707 832653 Γαλλικών2708 832678 Φιλολογικών2709 832728 Φιλολογικών2710 832729 Φυσικής2711 832735 Φυσικής Αγωγής2712 832758 Φυσικής Αγωγής2713 832760 Μαθηματικών2714 832768 Μαθηματικών2715 832806 Τέχνης2716 832823 Φιλολογικών2717 832827 Νηπιαγωγών2718 832837 Νηπιαγωγών2719 832853 Αγγλικών2720 832881 Νηπιαγωγών2721 832910 Αγγλικών2722 832954 Φιλολογικών2723 832963 Μαθηματικών2724 832983 Γαλλικών2725 833019 Φιλολογικών2726 833028 Φιλολογικών2727 833051 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών2728 833063 Μαθηματικών2729 833075 Λογοθεραπείας2730 833103 Μαθηματικών2731 833107 Φιλολογικών2732 833125 Μουσικής2733 833127 Φυσικής Αγωγής2734 833132 Λογοθεραπείας2735 833145 Μουσικής2736 833162 Μηχανολογίας (Γενική)

Page 58: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2737 833172 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών2738 833172 Νηπιαγωγών2739 833187 Μουσικής2740 833196 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)2741 833197 Χημείας2742 833198 Φυσικής2743 833208 Νηπιαγωγών2744 833234 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2745 833235 Μαθηματικών2746 833255 Φυσικής Αγωγής2747 833258 Γαλλικών2748 833264 Μαθηματικών2749 833267 Αγγλικών2750 833284 Αγγλικών2751 833296 Φιλολογικών2752 833301 Μουσικής2753 833350 Μαθηματικών2754 833389 Βιολογίας2755 833391 Φιλολογικών2756 833395 Θρησκευτικών2757 833401 Φιλολογικών2758 833431 Φιλολογικών2759 833438 Φιλολογικών2760 833468 Νηπιαγωγών2761 833477 Αγγλικών2762 833483 Φιλολογικών2763 833509 Μαθηματικών2764 833511 Δασκάλων2765 833521 Διακοσμητικής2766 833533 Μαθηματικών2767 833545 Φιλολογικών2768 833588 Αγγλικών2769 833605 Δασκάλων2770 833608 Φιλολογικών2771 833609 Φιλολογικών2772 833611 Τέχνης2773 833614 Φιλολογικών2774 833647 Χημείας2775 833663 Μηχανικής Αυτοκινήτων2776 833669 Αγγλικών2777 833670 Νηπιαγωγών2778 833699 Φιλολογικών2779 833712 Τέχνης2780 833714 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2781 833722 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας2782 833726 Φιλολογικών2783 833755 Φιλολογικών2784 833764 Νηπιαγωγών

Page 59: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2785 833780 Φυσικής2786 833793 Εμπορικών/Οικονομικών2787 833804 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2788 833805 Βιολογίας2789 833815 Αγγλικών2790 833828 Χημείας2791 833838 Μαθηματικών2792 833841 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2793 833841 Φιλολογικών2794 833863 Τέχνης2795 833871 Μουσικής2796 833875 Φιλολογικών2797 833878 Νηπιαγωγών2798 833881 Μαθηματικών2799 833890 Νηπιαγωγών2800 833908 Μαθηματικών2801 833922 Νηπιαγωγών2802 833923 Φυσικής2803 833935 Μαθηματικών2804 833943 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2805 833957 Λογοθεραπείας2806 833992 Φιλολογικών2807 834027 Εμπορικών/Οικονομικών2808 834042 Τέχνης2809 834047 Φιλολογικών2810 834052 Αγγλικών2811 834069 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2812 834079 Φιλολογικών2813 834108 Μαθηματικών2814 834132 Νηπιαγωγών2815 834178 Τέχνης2816 834184 Γεωγραφίας2817 834191 Θρησκευτικών2818 834202 Νηπιαγωγών2819 834237 Φιλολογικών2820 834241 Ρωσσικών2821 834282 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2822 834300 Φυσικής Αγωγής2823 834321 Φιλολογικών2824 834334 Χημείας2825 834357 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2826 834420 Αγγλικών2827 834450 Φιλολογικών2828 834460 Αγγλικών2829 834505 Φιλολογικών2830 834515 Μαθηματικών2831 834522 Φιλολογικών2832 834529 Μαθηματικών

Page 60: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2833 834581 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2834 834600 Φυσικής Αγωγής2835 834601 Αγγλικών2836 834615 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2837 834627 Φιλολογικών2838 834628 Εμπορικών/Οικονομικών2839 834633 Μουσικής2840 834643 Φυσικής2841 834646 Αγγλικών2842 834656 Φιλολογικών2843 834658 Φιλολογικών2844 834661 Μηχανολογίας (Γενική)2845 834661 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2846 834664 Φιλολογικών2847 834679 Μαθηματικών2848 834682 Μαθηματικών2849 834726 Φιλολογικών2850 834759 Χημείας2851 834760 Εμπορικών/Οικονομικών2852 834782 Μαθηματικών2853 834794 Θρησκευτικών2854 834829 Φυσικής2855 834831 Εμπορικών/Οικονομικών2856 834872 Γραφικών Τεχνών2857 834887 Ξενοδοχειακών (Γενικά)2858 834892 Νηπιαγωγών2859 834913 Φυσικής Αγωγής2860 834917 Θρησκευτικών2861 834917 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2862 834937 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2863 834937 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2864 834979 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2865 834990 Γραφικών Τεχνών2866 835003 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2867 835006 Φιλολογικών2868 835007 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2869 835007 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2870 835012 Μαθηματικών2871 835029 Φυσικής2872 835066 Τέχνης2873 835072 Φιλολογικών2874 835075 Λογοθεραπείας2875 835091 Μαθηματικών2876 835130 Μουσικής2877 835146 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2878 835157 Θρησκευτικών2879 835175 Μηχανολογίας (Γενική)2880 835175 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 61: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2881 835220 Μαθηματικών2882 835285 Οικιακής Οικονομίας2883 835346 Φιλολογικών2884 835379 Νηπιαγωγών2885 835410 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)2886 835438 Κωφών2887 835473 Χημείας2888 835479 Μηχανολογίας (Γενική)2889 835479 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2890 835515 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2891 835516 Μαθηματικών2892 835517 Νηπιαγωγών2893 835538 Φιλολογικών2894 835561 Χημείας2895 835580 Χημείας2896 835587 Μαθηματικών2897 835607 Νηπιαγωγών2898 835642 Εμπορικών/Οικονομικών2899 835646 Φιλολογικών2900 835665 Γαλλικών2901 835708 Μαθηματικών2902 835734 Μαθηματικών2903 835750 Λογοθεραπείας2904 835757 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2905 835757 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2906 835808 Μαθηματικών2907 835809 Νηπιαγωγών2908 835810 Νηπιαγωγών2909 835814 Γαλλικών2910 835825 Φιλολογικών2911 835831 Μαθηματικών2912 835855 Νηπιαγωγών2913 835871 Μουσικής2914 835900 Φιλολογικών2915 836023 Μαθηματικών2916 836033 Εμπορικών/Οικονομικών2917 836051 Μαθηματικών2918 836085 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2919 836103 Μαθηματικών2920 836108 Νηπιαγωγών2921 836124 Φιλολογικών2922 836129 Φιλολογικών2923 836130 Μουσικής2924 836168 Φιλολογικών2925 836208 Μαθηματικών2926 836248 Φιλολογικών2927 836249 Φυσικής Αγωγής2928 836271 Νηπιαγωγών

Page 62: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2929 836294 Φυσικής2930 836300 Μαθηματικών2931 836334 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)2932 836347 Φιλολογικών2933 836362 Χημείας2934 836364 Μαθηματικών2935 836365 Φιλολογικών2936 836375 Νηπιαγωγών2937 836393 Αγγλικών2938 836409 Αγγλικών2939 836415 Φιλολογικών2940 836417 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2941 836453 Φιλολογικών2942 836455 Θρησκευτικών2943 836480 Φυσικής Αγωγής2944 836564 Φιλολογικών2945 836570 Μαθηματικών2946 836581 Δασκάλων2947 836584 Φυσικής2948 836606 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2949 836606 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2950 836610 Φυσικής2951 836620 Νηπιαγωγών2952 836626 Γεωπονίας (Γενική)2953 836652 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής2954 836653 Γαλλικών2955 836672 Αγγλικών2956 836722 Φιλολογικών2957 836737 Αγγλικών2958 836756 Μαθηματικών2959 836758 Θρησκευτικών2960 836776 Φυσικής Αγωγής2961 836816 Μαθηματικών2962 836854 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2963 836854 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2964 836859 Θρησκευτικών2965 836878 Μαθηματικών2966 836888 Αγγλικών2967 836895 Βιολογίας2968 836899 Φιλολογικών2969 836901 Γραφικών Τεχνών2970 836904 Ξενοδοχειακών (Γενικά)2971 836904 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)2972 836944 Μουσικής2973 836950 Φυσικής2974 836956 Χημείας2975 836966 Νηπιαγωγών2976 836976 Φιλολογικών

Page 63: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα2977 836992 Φυσικής Αγωγής2978 837025 Μαθηματικών2979 837028 Φιλολογικών2980 837031 Χημείας2981 837038 Βιολογίας2982 837043 Αγγλικών2983 837057 Λογοθεραπείας2984 837064 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών2985 837064 Νηπιαγωγών2986 837065 Μαθηματικών2987 837075 Βιολογίας2988 837087 Θρησκευτικών2989 837125 Ηλεκτρολογίας (Γενική)2990 837125 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών2991 837125 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2992 837132 Μουσικής2993 837136 Βιολογίας2994 837150 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.2995 837150 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας2996 837165 Μουσικής2997 837183 Εμπορικών/Οικονομικών2998 837213 Γαλλικών2999 837229 Φιλολογικών3000 837246 Φιλολογικών3001 837310 Δασκάλων3002 837317 Μαθηματικών3003 837373 Φιλολογικών3004 837377 Φιλολογικών3005 837387 Μαθηματικών3006 837388 Εμπορικών/Οικονομικών3007 837395 Εμπορικών/Οικονομικών3008 837400 Φιλολογικών3009 837401 Νηπιαγωγών3010 837425 Φιλολογικών3011 837428 Μαθηματικών3012 837442 Γαλλικών3013 837484 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3014 837503 Γαλλικών3015 837529 Φιλολογικών3016 837531 Νηπιαγωγών3017 837536 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3018 837545 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3019 837545 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3020 837545 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3021 837548 Ξενοδοχειακών (Γενικά)3022 837548 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)3023 837581 Φιλολογικών3024 837591 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 64: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3025 837602 Φιλολογικών3026 837608 Φιλολογικών3027 837644 Βιολογίας3028 837649 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3029 837660 Φιλολογικών3030 837679 Φυσικής Αγωγής3031 837698 Λογοθεραπείας3032 837706 Φιλολογικών3033 837756 Φυσικής Αγωγής3034 837775 Μαθηματικών3035 837780 Αγγλικών3036 837808 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3037 837808 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3038 837808 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3039 837822 Φυσικής3040 837845 Θρησκευτικών3041 837857 Φυσικής3042 837895 Βιολογίας3043 837898 Φυσικής3044 837917 Φιλολογικών3045 837940 Νηπιαγωγών3046 837969 Φιλολογικών3047 838057 Νηπιαγωγών3048 838090 Φυσικής3049 838122 Φυσικής3050 838141 Φιλολογικών3051 838176 Δασκάλων3052 838194 Φιλολογικών3053 838212 Φυσικής3054 838239 Φιλολογικών3055 838264 Φιλολογικών3056 838316 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3057 838368 Μουσικής3058 838385 Εμπορικών/Οικονομικών3059 838386 Φυσικής Αγωγής3060 838438 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3061 838445 Φιλολογικών3062 838447 Φιλολογικών3063 838454 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3064 838461 Μαθηματικών3065 838475 Νηπιαγωγών3066 838508 Φυσικής Αγωγής3067 838544 Φιλολογικών3068 838620 Φιλολογικών3069 838635 Γραφικών Τεχνών3070 838638 Θρησκευτικών3071 838748 Φιλολογικών3072 838763 Φυσικής Αγωγής

Page 65: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3073 838789 Μηχανικής Αυτοκινήτων3074 838792 Νηπιαγωγών3075 838816 Βιολογίας3076 838829 Μαθηματικών3077 838836 Φυσικής Αγωγής3078 838907 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας3079 838907 Σχεδίασης Επίπλων3080 838930 Αγγλικών3081 838952 Νηπιαγωγών3082 838956 Λογοθεραπείας3083 838989 Φιλολογικών3084 839026 Μαθηματικών3085 839051 Βιολογίας3086 839127 Φυσικής3087 839157 Φυσικής Αγωγής3088 839159 Μαθηματικών3089 839208 Φιλολογικών3090 839234 Εργοθεραπείας3091 839241 Φιλολογικών3092 839246 Οικιακής Οικονομίας3093 839323 Μουσικής3094 839324 Λογοθεραπείας3095 839335 Δασκάλων3096 839351 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3097 839357 Βιολογίας3098 839381 Νηπιαγωγών3099 839384 Δασκάλων3100 839404 Θρησκευτικών3101 839423 Φυσικής3102 839434 Θρησκευτικών3103 839467 Φιλολογικών3104 839484 Γαλλικών3105 839533 Φιλολογικών3106 839553 Φυσικής Αγωγής3107 839578 Φιλολογικών3108 839592 Δασκάλων3109 839611 Μουσικής3110 839612 Θρησκευτικών3111 839639 Φυσικής Αγωγής3112 839658 Αγγλικών3113 839658 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3114 839659 Φιλολογικών3115 839661 Εμπορικών/Οικονομικών3116 839679 Θρησκευτικών3117 839704 Φιλολογικών3118 839706 Μαθηματικών3119 839760 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3120 839784 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 66: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3121 839784 Νηπιαγωγών3122 839825 Φιλολογικών3123 839858 Λογοθεραπείας3124 839861 Φιλολογικών3125 839864 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3126 839911 Νηπιαγωγών3127 839918 Φιλολογικών3128 839924 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3129 839924 Νηπιαγωγών3130 839941 Μαθηματικών3131 839943 Φιλολογικών3132 839967 Νηπιαγωγών3133 839971 Φυσικής Αγωγής3134 839976 Νηπιαγωγών3135 840027 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3136 840051 Μαθηματικών3137 840055 Φιλολογικών3138 840073 Χημείας3139 840083 Μαθηματικών3140 840154 Χημείας3141 840170 Φιλολογικών3142 840183 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3143 840183 Νηπιαγωγών3144 840236 Βιολογίας3145 840240 Φιλολογικών3146 840263 Φιλολογικών3147 840265 Χημείας3148 840268 Ξενοδοχειακών (Γενικά)3149 840276 Νηπιαγωγών3150 840288 Μουσικής3151 840291 Μαθηματικών3152 840325 Εργοθεραπείας3153 840338 Φιλολογικών3154 840340 Φυσικής3155 840343 Μαθηματικών3156 840375 Μαθηματικών3157 840384 Φιλολογικών3158 840386 Φυσικής3159 840388 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)3160 840396 Μαθηματικών3161 840414 Φυσικής3162 840420 Φιλολογικών3163 840430 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3164 840506 Εμπορικών/Οικονομικών3165 840508 Μουσικής3166 840508 Ρωσσικών3167 840550 Θρησκευτικών3168 840554 Λογοθεραπείας

Page 67: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3169 840568 Φιλολογικών3170 840612 Δασκάλων3171 840635 Φιλολογικών3172 840640 Μαθηματικών3173 840710 Θρησκευτικών3174 840715 Φιλολογικών3175 840732 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3176 840732 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3177 840740 Ξενοδοχειακών (Γενικά)3178 840740 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)3179 840775 Φιλολογικών3180 840787 Νηπιαγωγών3181 840795 Βιολογίας3182 840804 Αγγλικών3183 840805 Φιλολογικών3184 840835 Φιλολογικών3185 840847 Φιλολογικών3186 840853 Χημείας3187 840894 Γαλλικών3188 840906 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3189 840906 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3190 840922 Θρησκευτικών3191 840923 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3192 840923 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3193 840929 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3194 840951 Νηπιαγωγών3195 840970 Φυσικής Αγωγής3196 840996 Χημείας3197 841000 Ξενοδοχειακών (Γενικά)3198 841003 Φιλολογικών3199 841005 Θρησκευτικών3200 841006 Εμπορικών/Οικονομικών3201 841039 Μαθηματικών3202 841088 Μαθηματικών3203 841117 Φυσικής Αγωγής3204 841153 Μαθηματικών3205 841156 Φυσικής3206 841186 Αγγλικών3207 841214 Μουσικής3208 841291 Μουσικοθεραπείας3209 841297 Φυσικής Αγωγής3210 841329 Φυσικής Αγωγής3211 841330 Νηπιαγωγών3212 841339 Φιλολογικών3213 841340 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3214 841388 Φιλολογικών3215 841393 Θρησκευτικών3216 841407 Φιλολογικών

Page 68: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3217 841414 Βιολογίας3218 841439 Φιλολογικών3219 841478 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3220 841491 Αγγλικών3221 841547 Φιλολογικών3222 841555 Φιλολογικών3223 841566 Χημείας3224 841582 Νηπιαγωγών3225 841607 Νηπιαγωγών3226 841642 Δασκάλων3227 841645 Μαθηματικών3228 841668 Φυσικής Αγωγής3229 841708 Φυσικής3230 841710 Δασκάλων3231 841744 Φιλολογικών3232 841751 Θρησκευτικών3233 841765 Δασκάλων3234 841765 Φυσικής Αγωγής3235 841783 Εμπορικών/Οικονομικών3236 841793 Φυσικής Αγωγής3237 841804 Μαθηματικών3238 841851 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3239 841851 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3240 841872 Μαθηματικών3241 841879 Μαθηματικών3242 841896 Δασκάλων3243 841969 Μαθηματικών3244 841983 Αγγλικών3245 842015 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3246 842015 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3247 842015 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3248 842054 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3249 842091 Φιλολογικών3250 842114 Φιλολογικών3251 842145 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)3252 842181 Φιλολογικών3253 842225 Φιλολογικών3254 842236 Νηπιαγωγών3255 842267 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3256 842267 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3257 842284 Θρησκευτικών3258 842299 Νηπιαγωγών3259 842318 Αγγλικών3260 842324 Γραφικών Τεχνών3261 842345 Δασκάλων3262 842345 Νηπιαγωγών3263 842353 Δασκάλων3264 842356 Μαθηματικών

Page 69: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3265 842445 Δασκάλων3266 842485 Φιλολογικών3267 842513 Εμπορικών/Οικονομικών3268 842520 Μαθηματικών3269 842526 Φυσικής3270 842532 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3271 842543 Φιλολογικών3272 842556 Εμπορικών/Οικονομικών3273 842558 Εμπορικών/Οικονομικών3274 842597 Βιολογίας3275 842606 Φιλολογικών3276 842631 Εμπορικών/Οικονομικών3277 842686 Γαλλικών3278 842693 Φιλολογικών3279 842713 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3280 842713 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3281 842739 Αγγλικών3282 842753 Μαθηματικών3283 842784 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3284 842809 Φυσιοθεραπείας3285 842829 Φιλολογικών3286 842864 Φιλολογικών3287 842869 Χημείας3288 842873 Φιλολογικών3289 842876 Νηπιαγωγών3290 842884 Θρησκευτικών3291 842888 Εμπορικών/Οικονομικών3292 842888 Ξενοδοχειακών (Γενικά)3293 842888 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)3294 842899 Φιλολογικών3295 842911 Εμπορικών/Οικονομικών3296 842922 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3297 842922 Νηπιαγωγών3298 842930 Φιλολογικών3299 842959 Ξενοδοχειακών (Γενικά)3300 842959 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)3301 842959 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)3302 842982 Φυσικής Αγωγής3303 842983 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3304 842983 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3305 842983 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3306 842993 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3307 842993 Νηπιαγωγών3308 842998 Φυσικής Αγωγής3309 843008 Αγγλικών3310 843017 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3311 843017 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3312 843017 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 70: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3313 843017 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3314 843019 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3315 843034 Φιλολογικών3316 843047 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3317 843047 Λογοθεραπείας3318 843084 Νηπιαγωγών3319 843089 Μαθηματικών3320 843102 Μαθηματικών3321 843105 Γαλλικών3322 843119 Δασκάλων3323 843136 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3324 843160 Φιλολογικών3325 843161 Αγγλικών3326 843167 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων3327 843175 Νηπιαγωγών3328 843246 Μαθηματικών3329 843260 Δασκάλων3330 843262 Θρησκευτικών3331 843265 Τέχνης3332 843273 Φιλολογικών3333 843275 Φιλολογικών3334 843294 Μαθηματικών3335 843302 Εμπορικών/Οικονομικών3336 843315 Νηπιαγωγών3337 843336 Δασκάλων3338 843344 Λογοθεραπείας3339 843345 Νηπιαγωγών3340 843356 Αγγλικών3341 843403 Μουσικής3342 843413 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3343 843413 Νηπιαγωγών3344 843420 Τέχνης3345 843431 Γαλλικών3346 843460 Νηπιαγωγών3347 843499 Δασκάλων3348 843505 Αγγλικών3349 843508 Νηπιαγωγών3350 843531 Φυσικής3351 843543 Μηχανολογίας (Γενική)3352 843543 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3353 843592 Φιλολογικών3354 843602 Μουσικής3355 843606 Αγγλικών3356 843606 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3357 843641 Χημείας3358 843667 Αγγλικών3359 843696 Τέχνης3360 843714 Αγγλικών

Page 71: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3361 843774 Λογοθεραπείας3362 843829 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3363 843829 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3364 843831 Φιλολογικών3365 843833 Φυσικής3366 843837 Μαθηματικών3367 843847 Δασκάλων3368 843855 Νηπιαγωγών3369 843876 Φυσικής Αγωγής3370 843903 Φυσικής3371 843909 Εμπορικών/Οικονομικών3372 843981 Φιλολογικών3373 843999 Φιλολογικών3374 844011 Μαθηματικών3375 844048 Μηχανολογίας (Γενική)3376 844048 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3377 844061 Φιλολογικών3378 844080 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3379 844120 Τέχνης3380 844127 Χημείας3381 844269 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3382 844270 Φυσιοθεραπείας3383 844324 Αγγλικών3384 844354 Φυσικής3385 844365 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3386 844365 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3387 844369 Δασκάλων3388 844375 Λογοθεραπείας3389 844390 Φιλολογικών3390 844408 Μουσικής3391 844447 Μαθηματικών3392 844453 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3393 844504 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3394 844525 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3395 844547 Μαθηματικών3396 844578 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3397 844578 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3398 844578 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3399 844582 Μαθηματικών3400 844590 Φιλολογικών3401 844601 Αγγλικών3402 844604 Λογοθεραπείας3403 844623 Φυσικής3404 844648 Φιλολογικών3405 844670 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3406 844670 Νηπιαγωγών3407 844673 Φιλολογικών3408 844685 Μουσικής

Page 72: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3409 844688 Αγγλικών3410 844692 Λογοθεραπείας3411 844698 Μαθηματικών3412 844728 Ρωσσικών3413 844737 Φιλολογικών3414 844742 Φυσικής Αγωγής3415 844757 Μαθηματικών3416 844772 Εμπορικών/Οικονομικών3417 844778 Λογοθεραπείας3418 844801 Νηπιαγωγών3419 844810 Βιολογίας3420 844819 Δασκάλων3421 844843 Φιλολογικών3422 844861 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3423 844875 Φυσικής Αγωγής3424 844935 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3425 844946 Μηχανικής Αυτοκινήτων3426 844947 Ξενοδοχειακών (Γενικά)3427 844947 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)3428 844949 Νηπιαγωγών3429 844952 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3430 844969 Ρωσσικών3431 844971 Λογοθεραπείας3432 844994 Φιλολογικών3433 844998 Μηχανολογίας (Γενική)3434 844998 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3435 845016 Νηπιαγωγών3436 845017 Φυσικής3437 845032 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3438 845036 Φυσικής3439 845037 Φιλολογικών3440 845039 Εμπορικών/Οικονομικών3441 845040 Φυσικής Αγωγής3442 845042 Μαθηματικών3443 845095 Φιλολογικών3444 845111 Νηπιαγωγών3445 845120 Μηχανολογίας (Γενική)3446 845120 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3447 845122 Θρησκευτικών3448 845146 Φιλολογικών3449 845186 Φυσικής Αγωγής3450 845193 Νηπιαγωγών3451 845197 Νηπιαγωγών3452 845214 Φιλολογικών3453 845279 Εμπορικών/Οικονομικών3454 845283 Αγγλικών3455 845296 Φιλολογικών3456 845306 Φιλολογικών

Page 73: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3457 845318 Φυσικής Αγωγής3458 845343 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3459 845343 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3460 845350 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3461 845374 Δασκάλων3462 845374 Θρησκευτικών3463 845376 Φιλολογικών3464 845390 Δασκάλων3465 845407 Εμπορικών/Οικονομικών3466 845426 Χημείας3467 845427 Φυσικής3468 845448 Τέχνης3469 845454 Αγγλικών3470 845454 Γαλλικών3471 845464 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3472 845470 Φιλολογικών3473 845504 Φιλολογικών3474 845509 Φιλολογικών3475 845510 Αγγλικών3476 845513 Λογοθεραπείας3477 845516 Δασκάλων3478 845546 Γαλλικών3479 845579 Εμπορικών/Οικονομικών3480 845585 Δασκάλων3481 845585 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3482 845592 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3483 845613 Εμπορικών/Οικονομικών3484 845614 Μαθηματικών3485 845623 Μαθηματικών3486 845637 Λογοθεραπείας3487 845646 Φυσικής3488 845653 Νηπιαγωγών3489 845659 Εμπορικών/Οικονομικών3490 845678 Μαθηματικών3491 845693 Λογοθεραπείας3492 845705 Μαθηματικών3493 845739 Τέχνης3494 845748 Βιολογίας3495 845751 Μηχανικής Αυτοκινήτων3496 845774 Αγγλικών3497 845783 Νηπιαγωγών3498 845789 Χημείας3499 845794 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3500 845812 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3501 845848 Αγγλικών3502 845853 Μαθηματικών3503 845866 Φιλολογικών3504 845867 Γαλλικών

Page 74: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3505 845883 Φυσικής3506 845887 Φυσικής3507 845895 Λογοθεραπείας3508 845908 Βιολογίας3509 845910 Φιλολογικών3510 845928 Φυσικής3511 845933 Φυσικής3512 845942 Αγγλικών3513 845946 Εμπορικών/Οικονομικών3514 846041 Φιλολογικών3515 846047 Μαθηματικών3516 846098 Τέχνης3517 846100 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3518 846116 Φιλολογικών3519 846136 Εμπορικών/Οικονομικών3520 846140 Φυσικής Αγωγής3521 846141 Μουσικής3522 846142 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3523 846145 Νηπιαγωγών3524 846146 Νηπιαγωγών3525 846148 Νηπιαγωγών3526 846162 Αγγλικών3527 846167 Μαθηματικών3528 846168 Φιλολογικών3529 846175 Μηχανικής Αυτοκινήτων3530 846177 Εμπορικών/Οικονομικών3531 846178 Μαθηματικών3532 846187 Θρησκευτικών3533 846197 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3534 846214 Αγγλικών3535 846221 Νηπιαγωγών3536 846232 Μαθηματικών3537 846244 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3538 846260 Φιλολογικών3539 846273 Φιλολογικών3540 846287 Μουσικής3541 846297 Φιλολογικών3542 846305 Νηπιαγωγών3543 846320 Εμπορικών/Οικονομικών3544 846323 Νηπιαγωγών3545 846338 Μαθηματικών3546 846350 Μαθηματικών3547 846369 Αγγλικών3548 846378 Εμπορικών/Οικονομικών3549 846385 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3550 846445 Τέχνης3551 846490 Φυσικής3552 846491 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 75: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3553 846533 Νηπιαγωγών3554 846560 Φιλολογικών3555 846568 Φιλολογικών3556 846576 Φυσικής3557 846587 Φιλολογικών3558 846588 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3559 846592 Μαθηματικών3560 846617 Μαθηματικών3561 846653 Μαθηματικών3562 846684 Μαθηματικών3563 846702 Νηπιαγωγών3564 846714 Αγγλικών3565 846734 Φιλολογικών3566 846739 Μαθηματικών3567 846752 Φιλολογικών3568 846758 Φιλολογικών3569 846789 Αγγλικών3570 846796 Δασκάλων3571 846826 Μαθηματικών3572 846854 Νηπιαγωγών3573 846889 Δασκάλων3574 846890 Μαθηματικών3575 846909 Μαθηματικών3576 846910 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3577 846939 Ξενοδοχειακών (Γενικά)3578 846939 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)3579 846942 Φιλολογικών3580 846948 Φιλολογικών3581 846954 Φιλολογικών3582 846965 Φιλολογικών3583 846970 Νηπιαγωγών3584 846979 Δασκάλων3585 846979 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3586 846979 Θρησκευτικών3587 847016 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3588 847020 Μαθηματικών3589 847041 Μαθηματικών3590 847053 Τέχνης3591 847058 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3592 847058 Νηπιαγωγών3593 847060 Νηπιαγωγών3594 847076 Μουσικής3595 847087 Μαθηματικών3596 847088 Μαθηματικών3597 847108 Μαθηματικών3598 847123 Νηπιαγωγών3599 847128 Δασκάλων3600 847128 Φιλολογικών

Page 76: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3601 847138 Φιλολογικών3602 847141 Μαθηματικών3603 847154 Εμπορικών/Οικονομικών3604 847181 Φιλολογικών3605 847190 Μουσικοθεραπείας3606 847197 Εμπορικών/Οικονομικών3607 847198 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3608 847206 Γαλλικών3609 847214 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3610 847221 Μαθηματικών3611 847245 Φιλολογικών3612 847247 Μουσικής3613 847248 Μαθηματικών3614 847269 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3615 847289 Φυσικής Αγωγής3616 847289 Φυσιοθεραπείας3617 847301 Μαθηματικών3618 847328 Γεωπονίας (Γενική)3619 847332 Φιλολογικών3620 847337 Φιλολογικών3621 847342 Θρησκευτικών3622 847348 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3623 847349 Φιλολογικών3624 847351 Φιλολογικών3625 847375 Φιλολογικών3626 847431 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3627 847463 Εμπορικών/Οικονομικών3628 847486 Φιλολογικών3629 847488 Λογοθεραπείας3630 847517 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3631 847517 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3632 847520 Φιλολογικών3633 847561 Νηπιαγωγών3634 847580 Φιλολογικών3635 847583 Μαθηματικών3636 847631 Λογοθεραπείας3637 847636 Θρησκευτικών3638 847663 Φυσικής3639 847666 Λογοθεραπείας3640 847705 Φιλολογικών3641 847713 Θρησκευτικών3642 847752 Χημείας3643 847785 Μουσικής3644 847824 Εμπορικών/Οικονομικών3645 847841 Φιλολογικών3646 847845 Φιλολογικών3647 847849 Φιλολογικών3648 847854 Φιλολογικών

Page 77: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3649 847882 Χημείας3650 847883 Φιλολογικών3651 847886 Φιλολογικών3652 847890 Φιλολογικών3653 847896 Δασκάλων3654 847904 Αγγλικών3655 847933 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3656 847933 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3657 847938 Φιλολογικών3658 847979 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3659 848007 Φιλολογικών3660 848014 Φιλολογικών3661 848039 Φιλολογικών3662 848041 Βιολογίας3663 848046 Λογοθεραπείας3664 848047 Μαθηματικών3665 848062 Λογοθεραπείας3666 848084 Φυσικής3667 848104 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3668 848104 Φιλολογικών3669 848113 Φιλολογικών3670 848114 Φιλολογικών3671 848118 Εμπορικών/Οικονομικών3672 848119 Αγγλικών3673 848160 Φυσιοθεραπείας3674 848163 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3675 848163 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3676 848170 Βιολογίας3677 848230 Γεωπονίας (Γενική)3678 848272 Βιολογίας3679 848282 Δασκάλων3680 848321 Αγγλικών3681 848358 Νηπιαγωγών3682 848370 Νηπιαγωγών3683 848389 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3684 848391 Φυσικής Αγωγής3685 848396 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)3686 848422 Φυσικής3687 848446 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3688 848446 Νηπιαγωγών3689 848456 Αγγλικών3690 848480 Εμπορικών/Οικονομικών3691 848501 Φυσικής Αγωγής3692 848506 Μαθηματικών3693 848518 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3694 848685 Αγγλικών3695 848686 Φιλολογικών3696 848712 Φιλολογικών

Page 78: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3697 848714 Φυσικής3698 848727 Μαθηματικών3699 848734 Μουσικής3700 848796 Τέχνης3701 848813 Μαθηματικών3702 848874 Φιλολογικών3703 848906 Νηπιαγωγών3704 848921 Νηπιαγωγών3705 848923 Μηχανολογίας (Γενική)3706 848923 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3707 848924 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3708 848943 Φυσικής3709 848962 Μαθηματικών3710 848981 Βιολογίας3711 849008 Φιλολογικών3712 849033 Θρησκευτικών3713 849075 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)3714 849085 Φιλολογικών3715 849107 Λογοθεραπείας3716 849127 Φιλολογικών3717 849129 Φιλολογικών3718 849134 Νηπιαγωγών3719 849136 Εμπορικών/Οικονομικών3720 849151 Φυσικής Αγωγής3721 849167 Νηπιαγωγών3722 849173 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3723 849191 Χημείας3724 849204 Εμπορικών/Οικονομικών3725 849218 Φυσικής3726 849219 Εμπορικών/Οικονομικών3727 849226 Λογοθεραπείας3728 849230 Μαθηματικών3729 849291 Φιλολογικών3730 849343 Εμπορικών/Οικονομικών3731 849348 Δασκάλων3732 849359 Βιολογίας3733 849361 Νηπιαγωγών3734 849376 Χημείας3735 849426 Λογοθεραπείας3736 849432 Βιολογίας3737 849434 Φυσικής3738 849442 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3739 849442 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3740 849448 Χημείας3741 849452 Λογοθεραπείας3742 849471 Φιλολογικών3743 849511 Μουσικοθεραπείας3744 849555 Φιλολογικών

Page 79: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3745 849562 Χημείας3746 849563 Φιλολογικών3747 849565 Νηπιαγωγών3748 849581 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3749 849623 Χημείας3750 849641 Νηπιαγωγών3751 849660 Φιλολογικών3752 849664 Μαθηματικών3753 849701 Μαθηματικών3754 849718 Μαθηματικών3755 849743 Μαθηματικών3756 849752 Μαθηματικών3757 849763 Φυσικής3758 849765 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3759 849784 Φυσικής3760 849788 Φιλολογικών3761 849794 Μαθηματικών3762 849799 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3763 849809 Φιλολογικών3764 849855 Γραφικών Τεχνών3765 849859 Δασκάλων3766 849859 Φιλολογικών3767 849883 Φιλολογικών3768 849885 Μαθηματικών3769 849889 Θρησκευτικών3770 849913 Φιλολογικών3771 849921 Γεωγραφίας3772 849924 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3773 849961 Φυσικής Αγωγής3774 849968 Φιλολογικών3775 849982 Αγγλικών3776 849984 Δασκάλων3777 849984 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3778 850015 Χημείας3779 850017 Μουσικής3780 850025 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3781 850031 Φιλολογικών3782 850032 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3783 850069 Φιλολογικών3784 850072 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3785 850091 Μαθηματικών3786 850094 Φιλολογικών3787 850096 Αγγλικών3788 850156 Φιλολογικών3789 850174 Νηπιαγωγών3790 850217 Λογοθεραπείας3791 850227 Δασκάλων3792 850242 Γαλλικών

Page 80: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3793 850270 Αγγλικών3794 850276 Νηπιαγωγών3795 850303 Φιλολογικών3796 850324 Χημείας3797 850338 Φιλολογικών3798 850350 Φυσικής Αγωγής3799 850373 Φιλολογικών3800 850408 Δασκάλων3801 850424 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3802 850431 Δασκάλων3803 850433 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3804 850441 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3805 850441 Φιλολογικών3806 850514 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3807 850665 Γεωπονίας (Γενική)3808 850676 Φιλολογικών3809 850682 Δασκάλων3810 850692 Φιλολογικών3811 850694 Μηχανολογίας (Γενική)3812 850694 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3813 850755 Φιλολογικών3814 850767 Φιλολογικών3815 850771 Γραφικών Τεχνών3816 850797 Αγγλικών3817 850875 Φιλολογικών3818 850907 Βιολογίας3819 850916 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3820 850924 Αγγλικών3821 850932 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)3822 850942 Μαθηματικών3823 850943 Θρησκευτικών3824 850947 Δασκάλων3825 851021 Φιλολογικών3826 851066 Μηχανολογίας (Γενική)3827 851066 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3828 851078 Χημείας3829 851102 Δασκάλων3830 851105 Νηπιαγωγών3831 851132 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής3832 851184 Μουσικής3833 851215 Θρησκευτικών3834 851241 Φιλολογικών3835 851253 Μουσικής3836 851300 Χημείας3837 851309 Φιλολογικών3838 851324 Φιλολογικών3839 851357 Φιλολογικών3840 851368 Δασκάλων

Page 81: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3841 851385 Φυσικής Αγωγής3842 851389 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3843 851402 Φιλολογικών3844 851412 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)3845 851414 Δασκάλων3846 851438 Νηπιαγωγών3847 851443 Μαθηματικών3848 851444 Φιλολογικών3849 851449 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3850 851449 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3851 851450 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3852 851451 Αγγλικών3853 851470 Αγγλικών3854 851473 Δασκάλων3855 851482 Μουσικής3856 851483 Φιλολογικών3857 851502 Φυσικής Αγωγής3858 851513 Μουσικής3859 851593 Φυσικής3860 851603 Φιλολογικών3861 851675 Φιλολογικών3862 851692 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3863 851698 Μαθηματικών3864 851703 Λογοθεραπείας3865 851761 Φιλολογικών3866 851780 Αγγλικών3867 851785 Φιλολογικών3868 851790 Χημείας3869 851818 Δασκάλων3870 851841 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3871 851924 Νηπιαγωγών3872 851944 Δασκάλων3873 851978 Μηχανολογίας (Γενική)3874 851978 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3875 852030 Φιλολογικών3876 852033 Αγγλικών3877 852044 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3878 852044 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3879 852050 Φιλολογικών3880 852090 Φιλολογικών3881 852102 Μαθηματικών3882 852137 Φιλολογικών3883 852138 Φιλολογικών3884 852156 Νηπιαγωγών3885 852179 Μουσικής3886 852181 Νηπιαγωγών3887 852225 Λογοθεραπείας3888 852253 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Page 82: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3889 852265 Φυσικής3890 852266 Φιλολογικών3891 852278 Νηπιαγωγών3892 852295 Θρησκευτικών3893 852306 Αγγλικών3894 852315 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)3895 852343 Μαθηματικών3896 852362 Μαθηματικών3897 852370 Αγγλικών3898 852377 Φιλολογικών3899 852400 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3900 852421 Δασκάλων3901 852422 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3902 852431 Αγγλικών3903 852459 Νηπιαγωγών3904 852472 Λογοθεραπείας3905 852477 Νηπιαγωγών3906 852483 Φυσικής3907 852531 Αγγλικών3908 852532 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3909 852532 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3910 852579 Μαθηματικών3911 852583 Φιλολογικών3912 852585 Φιλολογικών3913 852595 Φιλολογικών3914 852627 Βιολογίας3915 852632 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)3916 852655 Νηπιαγωγών3917 852658 Μαθηματικών3918 852666 Εμπορικών/Οικονομικών3919 852778 Φιλολογικών3920 852784 Αγγλικών3921 852828 Θρησκευτικών3922 852835 Αγγλικών3923 852848 Εμπορικών/Οικονομικών3924 852848 Ηλεκτρολογίας (Γενική)3925 852848 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών3926 852848 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3927 852848 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας3928 852863 Νηπιαγωγών3929 852870 Εμπορικών/Οικονομικών3930 852880 Νηπιαγωγών3931 852907 Μουσικής3932 852974 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)3933 852999 Γαλλικών3934 853007 Θρησκευτικών3935 853010 Εμπορικών/Οικονομικών3936 853019 Φιλολογικών

Page 83: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3937 853027 Φιλολογικών3938 853035 Φιλολογικών3939 853057 Μουσικής3940 853060 Νηπιαγωγών3941 853066 Φυσικής Αγωγής3942 853068 Γραφικών Τεχνών3943 853078 Χημείας3944 853100 Φιλολογικών3945 853107 Δασκάλων3946 853109 Χημείας3947 853117 Φυσικής3948 853123 Βιολογίας3949 853145 Μαθηματικών3950 853169 Νηπιαγωγών3951 853187 Φυσικής Αγωγής3952 853201 Αγγλικών3953 853211 Φυσικής3954 853223 Χημείας3955 853248 Τέχνης3956 853265 Φιλολογικών3957 853296 Φυσικής Αγωγής3958 853306 Φιλολογικών3959 853316 Φιλολογικών3960 853328 Θρησκευτικών3961 853336 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3962 853347 Δασκάλων3963 853404 Φυσικής3964 853433 Φιλολογικών3965 853436 Φυσικής Αγωγής3966 853447 Φιλολογικών3967 853453 Δασκάλων3968 853453 Ρωσσικών3969 853456 Νηπιαγωγών3970 853463 Φυσικής3971 853467 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.3972 853481 Αγγλικών3973 853489 Μουσικής3974 853491 Φιλολογικών3975 853546 Φιλολογικών3976 853585 Μαθηματικών3977 853617 Θρησκευτικών3978 853670 Δασκάλων3979 853711 Νηπιαγωγών3980 853716 Θρησκευτικών3981 853721 Φιλολογικών3982 853727 Φιλολογικών3983 853803 Δασκάλων3984 853828 Νηπιαγωγών

Page 84: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα3985 853882 Μουσικής3986 853904 Μαθηματικών3987 853941 Μαθηματικών3988 853949 Λογοθεραπείας3989 853952 Φιλολογικών3990 853959 Φυσικής3991 853967 Χημείας3992 853973 Φιλολογικών3993 854009 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών3994 854009 Λογοθεραπείας3995 854016 Χημείας3996 854036 Δασκάλων3997 854056 Φυσικής3998 854072 Φιλολογικών3999 854074 Εμπορικών/Οικονομικών4000 854079 Φυσικής4001 854090 Δασκάλων4002 854111 Μαθηματικών4003 854139 Φυσικής Αγωγής4004 854140 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4005 854148 Θρησκευτικών4006 854187 Φυσικής Αγωγής4007 854229 Φυσικής Αγωγής4008 854251 Φιλολογικών4009 854284 Φιλολογικών4010 854291 Φιλολογικών4011 854294 Αγγλικών4012 854319 Θρησκευτικών4013 854327 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4014 854333 Αγγλικών4015 854336 Εμπορικών/Οικονομικών4016 854361 Δασκάλων4017 854368 Θρησκευτικών4018 854368 Φιλολογικών4019 854380 Θρησκευτικών4020 854403 Νηπιαγωγών4021 854419 Μουσικής4022 854421 Φιλολογικών4023 854429 Φιλολογικών4024 854442 Νηπιαγωγών4025 854461 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας4026 854476 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων4027 854488 Γαλλικών4028 854527 Θρησκευτικών4029 854569 Εμπορικών/Οικονομικών4030 854599 Λογοθεραπείας4031 854634 Φιλολογικών4032 854636 Φιλολογικών

Page 85: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4033 854650 Δασκάλων4034 854651 Δασκάλων4035 854656 Οικιακής Οικονομίας4036 854666 Δασκάλων4037 854694 Φυσικής Αγωγής4038 854701 Αγγλικών4039 854761 Γεωπονίας (Γενική)4040 854765 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4041 854765 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4042 854765 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4043 854782 Μαθηματικών4044 854792 Νηπιαγωγών4045 854816 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4046 854816 Νηπιαγωγών4047 854832 Φιλολογικών4048 854858 Φιλολογικών4049 854861 Νηπιαγωγών4050 854863 Δασκάλων4051 854903 Ξενοδοχειακών (Γενικά)4052 854903 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)4053 854903 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)4054 854910 Φιλολογικών4055 854914 Εμπορικών/Οικονομικών4056 854914 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4057 854914 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4058 854921 Φιλολογικών4059 854936 Φιλολογικών4060 854957 Θρησκευτικών4061 854966 Φιλολογικών4062 854996 Νηπιαγωγών4063 854997 Γαλλικών4064 855032 Μουσικής4065 855040 Δασκάλων4066 855048 Δασκάλων4067 855064 Εμπορικών/Οικονομικών4068 855129 Αγγλικών4069 855137 Τέχνης4070 855149 Μουσικής4071 855150 Ρωσσικών4072 855151 Χημείας4073 855155 Εμπορικών/Οικονομικών4074 855157 Μουσικής4075 855159 Θρησκευτικών4076 855175 Νηπιαγωγών4077 855212 Λογοθεραπείας4078 855240 Λογοθεραπείας4079 855246 Δασκάλων4080 855246 Μαθηματικών

Page 86: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4081 855256 Νηπιαγωγών4082 855260 Φιλολογικών4083 855261 Φιλολογικών4084 855301 Νηπιαγωγών4085 855306 Μαθηματικών4086 855344 Αγγλικών4087 855373 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4088 855386 Αγγλικών4089 855386 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4090 855401 Λογοθεραπείας4091 855443 Φιλολογικών4092 855445 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4093 855445 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4094 855445 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4095 855493 Δασκάλων4096 855493 Φυσικής Αγωγής4097 855506 Χημείας4098 855509 Χημείας4099 855533 Μαθηματικών4100 855535 Εμπορικών/Οικονομικών4101 855541 Δασκάλων4102 855545 Φυσικής Αγωγής4103 855549 Τέχνης4104 855551 Βιολογίας4105 855619 Μαθηματικών4106 855639 Βιολογίας4107 855642 Λογοθεραπείας4108 855645 Νηπιαγωγών4109 855653 Δασκάλων4110 855667 Αγγλικών4111 855677 Φιλολογικών4112 855696 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)4113 855727 Φιλολογικών4114 855757 Νηπιαγωγών4115 855764 Αγγλικών4116 855803 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4117 855818 Μαθηματικών4118 855833 Νηπιαγωγών4119 855847 Βιολογίας4120 855850 Αγγλικών4121 855856 Αγγλικών4122 855856 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4123 855863 Φιλολογικών4124 855870 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4125 855870 Νηπιαγωγών4126 855871 Νηπιαγωγών4127 855873 Γαλλικών4128 855884 Γαλλικών

Page 87: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4129 855894 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4130 855925 Χημείας4131 855934 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4132 855934 Φιλολογικών4133 855944 Δασκάλων4134 855944 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4135 855954 Νηπιαγωγών4136 855960 Νηπιαγωγών4137 855973 Φιλολογικών4138 855977 Φυσικής Αγωγής4139 855980 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4140 855984 Χημείας4141 855985 Δασκάλων4142 855997 Φιλολογικών4143 856014 Μαθηματικών4144 856015 Εμπορικών/Οικονομικών4145 856034 Φιλολογικών4146 856040 Λογοθεραπείας4147 856042 Φιλολογικών4148 856053 Φυσικής Αγωγής4149 856054 Χημείας4150 856062 Μαθηματικών4151 856074 Δασκάλων4152 856078 Οικιακής Οικονομίας4153 856104 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4154 856107 Νηπιαγωγών4155 856134 Νηπιαγωγών4156 856163 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4157 856163 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4158 856163 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4159 856163 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4160 856174 Μαθηματικών4161 856179 Μαθηματικών4162 856191 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4163 856191 Φιλολογικών4164 856208 Φιλολογικών4165 856212 Γαλλικών4166 856216 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας4167 856216 Σχεδίασης Επίπλων4168 856243 Γαλλικών4169 856277 Φιλολογικών4170 856281 Μαθηματικών4171 856287 Φιλολογικών4172 856293 Μαθηματικών4173 856301 Φυσικής Αγωγής4174 856314 Εμπορικών/Οικονομικών4175 856317 Φιλολογικών4176 856338 Αγγλικών

Page 88: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4177 856347 Φιλολογικών4178 856360 Μαθηματικών4179 856361 Φιλολογικών4180 856388 Γαλλικών4181 856405 Φιλολογικών4182 856413 Φυσικής4183 856415 Μαθηματικών4184 856453 Μαθηματικών4185 856466 Νηπιαγωγών4186 856473 Βιολογίας4187 856493 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4188 856498 Φυσικής4189 856509 Νηπιαγωγών4190 856529 Φυσικής Αγωγής4191 856553 Μαθηματικών4192 856557 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)4193 856606 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4194 856611 Νηπιαγωγών4195 856661 Αγγλικών4196 856673 Μαθηματικών4197 856704 Νηπιαγωγών4198 856732 Φιλολογικών4199 856772 Φιλολογικών4200 856773 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4201 856780 Νηπιαγωγών4202 856781 Φιλολογικών4203 856790 Αγγλικών4204 856804 Γαλλικών4205 856815 Χημείας4206 856824 Θρησκευτικών4207 856830 Αγγλικών4208 856848 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4209 856848 Φιλολογικών4210 856901 Φιλολογικών4211 856905 Φιλολογικών4212 856908 Φιλολογικών4213 856910 Χημείας4214 856912 Φιλολογικών4215 856919 Μαθηματικών4216 856924 Μαθηματικών4217 856942 Νηπιαγωγών4218 856964 Φιλολογικών4219 856966 Φιλολογικών4220 856968 Φυσικής Αγωγής4221 856981 Δασκάλων4222 856990 Νηπιαγωγών4223 857016 Αγγλικών4224 857086 Μουσικής

Page 89: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4225 857147 Φιλολογικών4226 857148 Εμπορικών/Οικονομικών4227 857158 Βιολογίας4228 857164 Αγγλικών4229 857191 Τέχνης4230 857195 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4231 857235 Φιλολογικών4232 857240 Νηπιαγωγών4233 857243 Μαθηματικών4234 857273 Φιλολογικών4235 857281 Εμπορικών/Οικονομικών4236 857285 Φιλολογικών4237 857286 Θρησκευτικών4238 857310 Εμπορικών/Οικονομικών4239 857312 Λογοθεραπείας4240 857317 Δασκάλων4241 857332 Μαθηματικών4242 857338 Φυσικής4243 857356 Φιλολογικών4244 857400 Γαλλικών4245 857413 Φιλολογικών4246 857433 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4247 857433 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4248 857433 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4249 857433 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4250 857454 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4251 857454 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4252 857454 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4253 857456 Αγγλικών4254 857465 Γαλλικών4255 857487 Φυσικής Αγωγής4256 857506 Δασκάλων4257 857517 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)4258 857546 Χημείας4259 857548 Βιολογίας4260 857592 Θρησκευτικών4261 857600 Φυσικής4262 857611 Φυσικής4263 857614 Διακοσμητικής4264 857632 Φυσικής Αγωγής4265 857649 Φιλολογικών4266 857654 Δασκάλων4267 857670 Φιλολογικών4268 857671 Αγγλικών4269 857690 Φιλολογικών4270 857709 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4271 857797 Φιλολογικών4272 857812 Δασκάλων

Page 90: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4273 857813 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4274 857816 Αγγλικών4275 857833 Θρησκευτικών4276 857834 Δασκάλων4277 857836 Νηπιαγωγών4278 857855 Μηχανικής Αυτοκινήτων4279 857863 Δασκάλων4280 857865 Φιλολογικών4281 857877 Θρησκευτικών4282 857893 Θρησκευτικών4283 857894 Αγγλικών4284 857907 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4285 857907 Νηπιαγωγών4286 857926 Δασκάλων4287 857929 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4288 857930 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4289 857942 Νηπιαγωγών4290 857957 Φιλολογικών4291 857961 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4292 857961 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4293 857965 Δασκάλων4294 857966 Θρησκευτικών4295 857977 Φιλολογικών4296 858100 Φιλολογικών4297 858102 Μαθηματικών4298 858113 Γραφικών Τεχνών4299 858134 Δασκάλων4300 858134 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4301 858163 Φιλολογικών4302 858189 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4303 858199 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4304 858203 Νηπιαγωγών4305 858220 Φιλολογικών4306 858228 Φιλολογικών4307 858234 Φιλολογικών4308 858239 Νηπιαγωγών4309 858291 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4310 858297 Φιλολογικών4311 858306 Φυσικής Αγωγής4312 858348 Δασκάλων4313 858348 Νηπιαγωγών4314 858368 Δασκάλων4315 858388 Μαθηματικών4316 858391 Μουσικής4317 858391 Μουσικοθεραπείας4318 858392 Νηπιαγωγών4319 858399 Φυσικής Αγωγής4320 858448 Φυσικής Αγωγής

Page 91: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4321 858455 Νηπιαγωγών4322 858459 Δασκάλων4323 858466 Εμπορικών/Οικονομικών4324 858475 Εμπορικών/Οικονομικών4325 858485 Θρησκευτικών4326 858487 Γεωπονίας (Γενική)4327 858525 Εμπορικών/Οικονομικών4328 858537 Φιλολογικών4329 858553 Μουσικής4330 858559 Χημείας4331 858586 Δασκάλων4332 858590 Φιλολογικών4333 858593 Μουσικής4334 858607 Φυσικής4335 858615 Φιλολογικών4336 858623 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4337 858633 Φιλολογικών4338 858650 Δασκάλων4339 858662 Λογοθεραπείας4340 858663 Νηπιαγωγών4341 858686 Φιλολογικών4342 858689 Δασκάλων4343 858690 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4344 858715 Νηπιαγωγών4345 858738 Γαλλικών4346 858740 Δασκάλων4347 858764 Δομικών (Αρχιτεκτονική)4348 858784 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4349 858784 Φιλολογικών4350 858787 Βιολογίας4351 858810 Ξενοδοχειακών (Γενικά)4352 858828 Λογοθεραπείας4353 858831 Φιλολογικών4354 858866 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4355 858866 Νηπιαγωγών4356 858887 Φιλολογικών4357 858888 Αγγλικών4358 858889 Μηχανικής Αυτοκινήτων4359 858892 Φιλολογικών4360 858900 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4361 858900 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4362 858901 Φυσικής4363 858918 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4364 858919 Φιλολογικών4365 858971 Δασκάλων4366 858999 Δασκάλων4367 859006 Δασκάλων4368 859019 Βιολογίας

Page 92: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4369 859020 Δασκάλων4370 859031 Νηπιαγωγών4371 859032 Νηπιαγωγών4372 859051 Φιλολογικών4373 859064 Φιλολογικών4374 859068 Φιλολογικών4375 859073 Φυσικής Αγωγής4376 859074 Μαθηματικών4377 859130 Φυσικής Αγωγής4378 859140 Φυσικής4379 859181 Μαθηματικών4380 859200 Φυσικής4381 859204 Φυσιοθεραπείας4382 859207 Εργοθεραπείας4383 859220 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4384 859234 Νηπιαγωγών4385 859246 Φιλολογικών4386 859257 Εμπορικών/Οικονομικών4387 859266 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4388 859268 Εμπορικών/Οικονομικών4389 859280 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4390 859315 Μαθηματικών4391 859319 Θρησκευτικών4392 859323 Φιλολογικών4393 859335 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4394 859335 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4395 859371 Δασκάλων4396 859387 Φιλολογικών4397 859409 Φυσικής4398 859431 Δασκάλων4399 859447 Χημείας4400 859459 Εμπορικών/Οικονομικών4401 859481 Φυσικής4402 859485 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4403 859502 Θρησκευτικών4404 859541 Φιλολογικών4405 859549 Νηπιαγωγών4406 859554 Δασκάλων4407 859566 Φιλολογικών4408 859580 Εμπορικών/Οικονομικών4409 859595 Δασκάλων4410 859630 Δασκάλων4411 859638 Μουσικής4412 859656 Δασκάλων4413 859668 Φιλολογικών4414 859682 Μαθηματικών4415 859693 Μαθηματικών4416 859694 Ηλεκτρολογίας (Γενική)

Page 93: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4417 859694 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4418 859698 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)4419 859709 Δασκάλων4420 859726 Φιλολογικών4421 859732 Οικιακής Οικονομίας4422 859737 Μηχανολογίας (Γενική)4423 859737 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4424 859765 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4425 859772 Φιλολογικών4426 859775 Εμπορικών/Οικονομικών4427 859817 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4428 859837 Φιλολογικών4429 859868 Δασκάλων4430 859884 Δασκάλων4431 859896 Φυσικής4432 859941 Δασκάλων4433 859950 Λογοθεραπείας4434 859953 Φιλολογικών4435 860001 Βιολογίας4436 860033 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4437 860033 Νηπιαγωγών4438 860057 Ξενοδοχειακών (Γενικά)4439 860057 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)4440 860079 Αγγλικών4441 860081 Νηπιαγωγών4442 860129 Φιλολογικών4443 860159 Φιλολογικών4444 860161 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4445 860178 Φιλολογικών4446 860207 Φιλολογικών4447 860210 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4448 860220 Φιλολογικών4449 860226 Λογοθεραπείας4450 860234 Φιλολογικών4451 860235 Φιλολογικών4452 860249 Νηπιαγωγών4453 860259 Εμπορικών/Οικονομικών4454 860273 Φιλολογικών4455 860301 Φιλολογικών4456 860321 Νηπιαγωγών4457 860336 Νηπιαγωγών4458 860343 Βιολογίας4459 860355 Φιλολογικών4460 860368 Φιλολογικών4461 860380 Φιλολογικών4462 860437 Εμπορικών/Οικονομικών4463 860474 Νηπιαγωγών4464 860507 Μαθηματικών

Page 94: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4465 860519 Φιλολογικών4466 860529 Φυσικής Αγωγής4467 860538 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)4468 860541 Εμπορικών/Οικονομικών4469 860542 Δασκάλων4470 860544 Φιλολογικών4471 860553 Οικιακής Οικονομίας4472 860581 Νηπιαγωγών4473 860597 Δασκάλων4474 860608 Εμπορικών/Οικονομικών4475 860626 Δασκάλων4476 860653 Μαθηματικών4477 860665 Γαλλικών4478 860676 Φιλολογικών4479 860682 Φυσικής4480 860709 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4481 860709 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4482 860709 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4483 860723 Φυσικής4484 860729 Αγγλικών4485 860736 Φιλολογικών4486 860739 Μαθηματικών4487 860763 Φιλολογικών4488 860768 Αγγλικών4489 860779 Μαθηματικών4490 860785 Θρησκευτικών4491 860840 Δασκάλων4492 860860 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4493 860862 Θρησκευτικών4494 860887 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4495 860887 Νηπιαγωγών4496 860890 Δασκάλων4497 860907 Δασκάλων4498 860911 Μουσικής4499 860957 Δασκάλων4500 860971 Αγγλικών4501 860986 Φιλολογικών4502 861002 Φιλολογικών4503 861019 Χημείας4504 861021 Μαθηματικών4505 861039 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4506 861040 Μαθηματικών4507 861047 Μαθηματικών4508 861054 Δασκάλων4509 861061 Νηπιαγωγών4510 861079 Λογοθεραπείας4511 861116 Ξενοδοχειακών (Γενικά)4512 861116 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)

Page 95: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4513 861127 Φυσικής4514 861140 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4515 861155 Αγγλικών4516 861162 Δασκάλων4517 861163 Μουσικής4518 861169 Δασκάλων4519 861174 Εμπορικών/Οικονομικών4520 861175 Μαθηματικών4521 861192 Φιλολογικών4522 861212 Οικιακής Οικονομίας4523 861227 Δομικών (Αρχιτεκτονική)4524 861231 Εμπορικών/Οικονομικών4525 861236 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4526 861245 Φυσικής4527 861246 Χημείας4528 861281 Φιλολογικών4529 861295 Φιλολογικών4530 861305 Φιλολογικών4531 861324 Φιλολογικών4532 861361 Αγγλικών4533 861367 Φιλολογικών4534 861368 Δασκάλων4535 861370 Δομικών (Αρχιτεκτονική)4536 861374 Φυσιοθεραπείας4537 861383 Εμπορικών/Οικονομικών4538 861389 Νηπιαγωγών4539 861395 Νηπιαγωγών4540 861414 Εμπορικών/Οικονομικών4541 861419 Μαθηματικών4542 861442 Τέχνης4543 861450 Μαθηματικών4544 861458 Φυσικής4545 861478 Δασκάλων4546 861478 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4547 861490 Φυσικής4548 861503 Νηπιαγωγών4549 861507 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4550 861542 Δασκάλων4551 861574 Φιλολογικών4552 861592 Φυσικής4553 861598 Χημείας4554 861607 Δασκάλων4555 861616 Μουσικής4556 861627 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4557 861640 Δασκάλων4558 861651 Νηπιαγωγών4559 861673 Φιλολογικών4560 861704 Δασκάλων

Page 96: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4561 861717 Εμπορικών/Οικονομικών4562 861725 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4563 861728 Βιολογίας4564 861761 Δασκάλων4565 861762 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4566 861762 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4567 861785 Δασκάλων4568 861787 Θρησκευτικών4569 861840 Φυσικής4570 861844 Φιλολογικών4571 861860 Φιλολογικών4572 861875 Μηχανικής Αυτοκινήτων4573 861891 Φιλολογικών4574 861903 Δασκάλων4575 861910 Φυσικής Αγωγής4576 861912 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4577 861951 Εμπορικών/Οικονομικών4578 861962 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4579 861967 Φιλολογικών4580 861969 Δασκάλων4581 861979 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4582 861994 Βιολογίας4583 861996 Εμπορικών/Οικονομικών4584 861999 Αγγλικών4585 862009 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4586 862027 Δασκάλων4587 862051 Φυσικής4588 862068 Θρησκευτικών4589 862074 Αγγλικών4590 862083 Δασκάλων4591 862098 Φιλολογικών4592 862131 Φιλολογικών4593 862147 Μαθηματικών4594 862149 Εμπορικών/Οικονομικών4595 862150 Νηπιαγωγών4596 862182 Φιλολογικών4597 862213 Αγγλικών4598 862257 Νηπιαγωγών4599 862268 Φιλολογικών4600 862283 Φιλολογικών4601 862310 Νηπιαγωγών4602 862320 Νηπιαγωγών4603 862330 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4604 862330 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4605 862330 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4606 862330 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4607 862333 Δασκάλων4608 862387 Μαθηματικών

Page 97: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4609 862388 Φυσικής Αγωγής4610 862422 Φιλολογικών4611 862430 Εμπορικών/Οικονομικών4612 862459 Φιλολογικών4613 862484 Φιλολογικών4614 862495 Βιολογίας4615 862507 Φυσικής Αγωγής4616 862525 Δασκάλων4617 862530 Φυσικής4618 862571 Φιλολογικών4619 862578 Δασκάλων4620 862607 Δασκάλων4621 862610 Νηπιαγωγών4622 862649 Μηχανολογίας (Γενική)4623 862649 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4624 862718 Φυσικής4625 862722 Φυσικής4626 862723 Δασκάλων4627 862737 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4628 862744 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4629 862792 Βιολογίας4630 862815 Αγγλικών4631 862844 Αγγλικών4632 862865 Φιλολογικών4633 862872 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4634 862875 Φιλολογικών4635 862884 Μαθηματικών4636 862887 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4637 862900 Φιλολογικών4638 862905 Νηπιαγωγών4639 862919 Φιλολογικών4640 862923 Μουσικής4641 862937 Φιλολογικών4642 862967 Φιλολογικών4643 862989 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4644 862989 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4645 862997 Νηπιαγωγών4646 863003 Φιλολογικών4647 863004 Αγγλικών4648 863023 Νηπιαγωγών4649 863024 Νηπιαγωγών4650 863029 Μηχανικής Αυτοκινήτων4651 863032 Χημείας4652 863045 Φυσικής Αγωγής4653 863064 Φιλολογικών4654 863087 Φιλολογικών4655 863090 Μαθηματικών4656 863091 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 98: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4657 863118 Φιλολογικών4658 863120 Αγγλικών4659 863128 Μαθηματικών4660 863157 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4661 863157 Νηπιαγωγών4662 863165 Τέχνης4663 863181 Φιλολογικών4664 863188 Φιλολογικών4665 863245 Φιλολογικών4666 863262 Φυσικής4667 863263 Δασκάλων4668 863269 Δασκάλων4669 863272 Φιλολογικών4670 863312 Φυσικής Αγωγής4671 863333 Δασκάλων4672 863367 Γραφικών Τεχνών4673 863380 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4674 863380 Φιλολογικών4675 863392 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)4676 863416 Θρησκευτικών4677 863430 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4678 863430 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4679 863484 Δασκάλων4680 863488 Μαθηματικών4681 863512 Φιλολογικών4682 863633 Φυσικής4683 863641 Φιλολογικών4684 863662 Φιλολογικών4685 863691 Δασκάλων4686 863693 Φυσικής Αγωγής4687 863746 Φιλολογικών4688 863776 Φιλολογικών4689 863803 Μαθηματικών4690 863858 Φυσικής4691 863877 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4692 863880 Δασκάλων4693 863920 Φυσικής4694 863925 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4695 863938 Αγγλικών4696 863981 Φιλολογικών4697 864009 Φιλολογικών4698 864019 Εμπορικών/Οικονομικών4699 864033 Μαθηματικών4700 864035 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4701 864035 Νηπιαγωγών4702 864070 Εμπορικών/Οικονομικών4703 864099 Γαλλικών4704 864147 Μηχανικής Αυτοκινήτων

Page 99: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4705 864244 Φιλολογικών4706 864256 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4707 864256 Νηπιαγωγών4708 864285 Νηπιαγωγών4709 864298 Θρησκευτικών4710 864326 Μαθηματικών4711 864398 Φιλολογικών4712 864400 Νηπιαγωγών4713 864416 Φυσικής Αγωγής4714 864427 Μαθηματικών4715 864435 Αγγλικών4716 864440 Δασκάλων4717 864453 Φυσικής Αγωγής4718 864458 Αγγλικών4719 864458 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4720 864464 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4721 864464 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4722 864478 Μουσικής4723 864503 Δασκάλων4724 864517 Αγγλικών4725 864529 Εμπορικών/Οικονομικών4726 864544 Βιολογίας4727 864635 Φιλολογικών4728 864644 Φιλολογικών4729 864652 Μηχανολογίας (Γενική)4730 864687 Μαθηματικών4731 864720 Αγγλικών4732 864723 Δασκάλων4733 864723 Εμπορικών/Οικονομικών4734 864724 Βιολογίας4735 864756 Μαθηματικών4736 864758 Φιλολογικών4737 864794 Νηπιαγωγών4738 864813 Φιλολογικών4739 864840 Φιλολογικών4740 864841 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4741 864850 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4742 864850 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4743 864853 Χημείας4744 864856 Δασκάλων4745 864862 Μηχανολογίας (Γενική)4746 864862 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4747 864875 Νηπιαγωγών4748 864885 Φιλολογικών4749 864912 Φιλολογικών4750 864925 Φιλολογικών4751 864937 Γαλλικών4752 864995 Φιλολογικών

Page 100: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4753 865011 Φιλολογικών4754 865029 Νηπιαγωγών4755 865047 Μηχανολογίας (Γενική)4756 865047 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4757 865074 Αγγλικών4758 865083 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4759 865083 Φιλολογικών4760 865084 Νηπιαγωγών4761 865090 Οικιακής Οικονομίας4762 865103 Δασκάλων4763 865156 Νηπιαγωγών4764 865161 Αγγλικών4765 865162 Φιλολογικών4766 865164 Λογοθεραπείας4767 865166 Φυσικής4768 865167 Μηχανικής Αυτοκινήτων4769 865178 Φιλολογικών4770 865191 Μαθηματικών4771 865194 Φιλολογικών4772 865207 Μαθηματικών4773 865219 Δασκάλων4774 865253 Νηπιαγωγών4775 865258 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4776 865258 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4777 865258 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4778 865263 Δασκάλων4779 865268 Ξενοδοχειακών (Γενικά)4780 865268 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)4781 865268 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)4782 865293 Γαλλικών4783 865304 Μαθηματικών4784 865312 Μαθηματικών4785 865313 Δασκάλων4786 865328 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4787 865337 Δασκάλων4788 865339 Δασκάλων4789 865339 Φιλολογικών4790 865377 Φυσικής4791 865418 Δασκάλων4792 865438 Φυσικής Αγωγής4793 865446 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4794 865450 Μαθηματικών4795 865452 Φιλολογικών4796 865457 Εμπορικών/Οικονομικών4797 865470 Βιολογίας4798 865484 Μουσικής4799 865491 Μαθηματικών4800 865493 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Page 101: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4801 865493 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4802 865497 Νηπιαγωγών4803 865500 Θρησκευτικών4804 865567 Μαθηματικών4805 865568 Γαλλικών4806 865580 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)4807 865582 Χημείας4808 865627 Δασκάλων4809 865631 Δασκάλων4810 865662 Μηχανολογίας (Γενική)4811 865662 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4812 865666 Δασκάλων4813 865669 Φυσικής Αγωγής4814 865673 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4815 865679 Γραφικών Τεχνών4816 865699 Λογοθεραπείας4817 865701 Μαθηματικών4818 865711 Λογοθεραπείας4819 865745 Δασκάλων4820 865750 Λογοθεραπείας4821 865761 Νηπιαγωγών4822 865764 Δασκάλων4823 865764 Μαθηματικών4824 865778 Δασκάλων4825 865784 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4826 865792 Δομικών (Αρχιτεκτονική)4827 865796 Φιλολογικών4828 865798 Μαθηματικών4829 865803 Δασκάλων4830 865813 Δασκάλων4831 865832 Γεωπονίας (Γενική)4832 865852 Φυσικής Αγωγής4833 865861 Γαλλικών4834 865876 Δασκάλων4835 865900 Δασκάλων4836 865900 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4837 865905 Φιλολογικών4838 865923 Φιλολογικών4839 865939 Φιλολογικών4840 865941 Φιλολογικών4841 865954 Τέχνης4842 865955 Φιλολογικών4843 865964 Θρησκευτικών4844 865979 Θρησκευτικών4845 865981 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4846 865981 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4847 865984 Μαθηματικών4848 865994 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας

Page 102: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4849 866014 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4850 866016 Φιλολογικών4851 866056 Μηχανολογίας (Γενική)4852 866056 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4853 866064 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4854 866067 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4855 866067 Νηπιαγωγών4856 866076 Φιλολογικών4857 866078 Νηπιαγωγών4858 866079 Φιλολογικών4859 866080 Λογοθεραπείας4860 866084 Γαλλικών4861 866088 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4862 866093 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4863 866093 Λογοθεραπείας4864 866111 Δομικών (Αρχιτεκτονική)4865 866111 Τέχνης4866 866123 Αγγλικών4867 866150 Φιλολογικών4868 866165 Μαθηματικών4869 866166 Νηπιαγωγών4870 866258 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4871 866282 Δασκάλων4872 866306 Φιλολογικών4873 866339 Φιλολογικών4874 866350 Μαθηματικών4875 866355 Φυσικής4876 866360 Ξενοδοχειακών (Γενικά)4877 866417 Φυσικής4878 866423 Εμπορικών/Οικονομικών4879 866442 Τέχνης4880 866473 Νηπιαγωγών4881 866515 Λογοθεραπείας4882 866527 Μουσικής4883 866547 Φιλολογικών4884 866576 Θρησκευτικών4885 866585 Φυσικής Αγωγής4886 866600 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)4887 866615 Φιλολογικών4888 866621 Θρησκευτικών4889 866636 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4890 866636 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4891 866636 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4892 866641 Μαθηματικών4893 866644 Φιλολογικών4894 866646 Αγγλικών4895 866661 Βιολογίας4896 866671 Δασκάλων

Page 103: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4897 866689 Λογοθεραπείας4898 866691 Δασκάλων4899 866737 Μαθηματικών4900 866749 Βιολογίας4901 866762 Μαθηματικών4902 866777 Λογοθεραπείας4903 866782 Δασκάλων4904 866787 Δασκάλων4905 866813 Θρησκευτικών4906 866823 Φυσικής Αγωγής4907 866825 Φιλολογικών4908 866850 Φιλολογικών4909 866860 Φιλολογικών4910 866889 Μαθηματικών4911 866956 Δασκάλων4912 866989 Φιλολογικών4913 867009 Φυσικής4914 867021 Αγγλικών4915 867079 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)4916 867085 Μουσικής4917 867116 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4918 867118 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4919 867127 Φιλολογικών4920 867133 Μαθηματικών4921 867152 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4922 867166 Μουσικής4923 867186 Φιλολογικών4924 867198 Μαθηματικών4925 867201 Νηπιαγωγών4926 867204 Φιλολογικών4927 867211 Δασκάλων4928 867216 Μαθηματικών4929 867220 Φιλολογικών4930 867222 Μαθηματικών4931 867233 Αγγλικών4932 867239 Φιλολογικών4933 867258 Νηπιαγωγών4934 867265 Φιλολογικών4935 867296 Μηχανικής Αυτοκινήτων4936 867301 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4937 867312 Μαθηματικών4938 867322 Αγγλικών4939 867330 Λογοθεραπείας4940 867333 Δασκάλων4941 867348 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών4942 867348 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4943 867350 Φιλολογικών4944 867354 Γαλλικών

Page 104: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4945 867452 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4946 867452 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4947 867455 Φιλολογικών4948 867467 Φιλολογικών4949 867475 Αγγλικών4950 867497 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4951 867515 Δασκάλων4952 867520 Φιλολογικών4953 867537 Νηπιαγωγών4954 867565 Χημείας4955 867569 Φιλολογικών4956 867574 Αγγλικών4957 867580 Φυσικής4958 867606 Φιλολογικών4959 867620 Φιλολογικών4960 867639 Μηχανολογίας (Γενική)4961 867639 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4962 867642 Φιλολογικών4963 867661 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4964 867664 Φυσικής Αγωγής4965 867681 Φιλολογικών4966 867682 Μαθηματικών4967 867706 Αγγλικών4968 867723 Μουσικής4969 867728 Δασκάλων4970 867728 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4971 867780 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.4972 867783 Φιλολογικών4973 867796 Φιλολογικών4974 867797 Φιλολογικών4975 867842 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών4976 867842 Νηπιαγωγών4977 867845 Μουσικής4978 867846 Ηλεκτρολογίας (Γενική)4979 867846 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας4980 867868 Εμπορικών/Οικονομικών4981 867887 Μαθηματικών4982 867914 Μαθηματικών4983 867920 Δασκάλων4984 867920 Νηπιαγωγών4985 867928 Φυσικής4986 867933 Εμπορικών/Οικονομικών4987 867943 Γαλλικών4988 867949 Θρησκευτικών4989 867949 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής4990 867956 Αγγλικών4991 867957 Φυσικής4992 867958 Εργοθεραπείας

Page 105: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα4993 867972 Δασκάλων4994 867983 Φυσικής Αγωγής4995 867995 Φιλολογικών4996 867998 Αγγλικών4997 868004 Φυσικής4998 868032 Δασκάλων4999 868034 Φυσικής Αγωγής5000 868060 Φιλολογικών5001 868086 Δασκάλων5002 868091 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5003 868091 Νηπιαγωγών5004 868130 Βιολογίας5005 868188 Φυσιοθεραπείας5006 868191 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5007 868200 Φιλολογικών5008 868206 Φιλολογικών5009 868216 Δασκάλων5010 868241 Μαθηματικών5011 868254 Εμπορικών/Οικονομικών5012 868316 Φυσικής5013 868319 Μαθηματικών5014 868385 Μαθηματικών5015 868391 Εμπορικών/Οικονομικών5016 868413 Μαθηματικών5017 868434 Φιλολογικών5018 868465 Φιλολογικών5019 868515 Λογοθεραπείας5020 868521 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5021 868522 Μαθηματικών5022 868537 Βιολογίας5023 868546 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5024 868551 Δασκάλων5025 868551 Μουσικής5026 868576 Αγγλικών5027 868601 Φιλολογικών5028 868607 Δασκάλων5029 868624 Δασκάλων5030 868624 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5031 868624 Φιλολογικών5032 868625 Νηπιαγωγών5033 868651 Φιλολογικών5034 868664 Μαθηματικών5035 868688 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5036 868694 Δασκάλων5037 868730 Νηπιαγωγών5038 868734 Φιλολογικών5039 868744 Νηπιαγωγών5040 868758 Φιλολογικών

Page 106: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5041 868762 Μουσικής5042 868769 Νηπιαγωγών5043 868773 Φιλολογικών5044 868792 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5045 868792 Φιλολογικών5046 868793 Βιολογίας5047 868798 Αγγλικών5048 868799 Φυσικής Αγωγής5049 868804 Γαλλικών5050 868825 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5051 868827 Διακοσμητικής5052 868850 Μαθηματικών5053 868853 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5054 868868 Γαλλικών5055 868880 Βιολογίας5056 868884 Μαθηματικών5057 868885 Φυσικής5058 868916 Νηπιαγωγών5059 868950 Γαλλικών5060 868975 Γεωπονίας (Γενική)5061 868976 Χημείας5062 868979 Θρησκευτικών5063 868991 Εμπορικών/Οικονομικών5064 868992 Χημείας5065 868998 Μαθηματικών5066 869011 Δασκάλων5067 869022 Φιλολογικών5068 869057 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών5069 869057 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5070 869057 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5071 869071 Δασκάλων5072 869123 Νηπιαγωγών5073 869133 Φιλολογικών5074 869144 Χημείας5075 869186 Λογοθεραπείας5076 869190 Δασκάλων5077 869201 Μαθηματικών5078 869219 Μαθηματικών5079 869276 Μαθηματικών5080 869279 Δασκάλων5081 869294 Νηπιαγωγών5082 869339 Δασκάλων5083 869380 Φυσικής Αγωγής5084 869383 Φιλολογικών5085 869385 Λογοθεραπείας5086 869388 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5087 869388 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών5088 869388 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 107: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5089 869398 Δασκάλων5090 869401 Φιλολογικών5091 869404 Νηπιαγωγών5092 869418 Δασκάλων5093 869418 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5094 869420 Τέχνης5095 869421 Νηπιαγωγών5096 869422 Θρησκευτικών5097 869440 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)5098 869446 Θρησκευτικών5099 869446 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5100 869480 Βιολογίας5101 869496 Νηπιαγωγών5102 869500 Δασκάλων5103 869529 Εμπορικών/Οικονομικών5104 869550 Νηπιαγωγών5105 869558 Δασκάλων5106 869561 Δασκάλων5107 869562 Φιλολογικών5108 869568 Εμπορικών/Οικονομικών5109 869574 Μαθηματικών5110 869605 Δασκάλων5111 869606 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5112 869612 Νηπιαγωγών5113 869635 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5114 869682 Φιλολογικών5115 869685 Λογοθεραπείας5116 869687 Φυσικής Αγωγής5117 869713 Φυσικής5118 869719 Εμπορικών/Οικονομικών5119 869720 Φιλολογικών5120 869723 Φιλολογικών5121 869726 Τέχνης5122 869727 Μαθηματικών5123 869728 Φιλολογικών5124 869745 Φιλολογικών5125 869762 Εμπορικών/Οικονομικών5126 869768 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5127 869776 Γραφικών Τεχνών5128 869786 Μαθηματικών5129 869787 Φυσικής5130 869800 Θρησκευτικών5131 869807 Δασκάλων5132 869807 Οικιακής Οικονομίας5133 869832 Βιολογίας5134 869857 Δασκάλων5135 869874 Εμπορικών/Οικονομικών5136 869875 Φυσικής

Page 108: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5137 869877 Αγγλικών5138 869881 Γραφικών Τεχνών5139 869892 Μηχανικής Αυτοκινήτων5140 869892 Μηχανολογίας (Γενική)5141 869892 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5142 869893 Δασκάλων5143 869896 Γεωγραφίας5144 869925 Φιλολογικών5145 869926 Φιλολογικών5146 869927 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5147 869942 Λογοθεραπείας5148 869955 Μαθηματικών5149 869969 Δασκάλων5150 869969 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5151 869970 Εμπορικών/Οικονομικών5152 869975 Μαθηματικών5153 869981 Φιλολογικών5154 869983 Φυσικής Αγωγής5155 869986 Δασκάλων5156 869994 Φιλολογικών5157 869998 Λογοθεραπείας5158 870024 Φιλολογικών5159 870032 Φιλολογικών5160 870044 Αγγλικών5161 870044 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5162 870045 Θρησκευτικών5163 870046 Αγγλικών5164 870065 Μηχανολογίας (Γενική)5165 870065 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5166 870072 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5167 870082 Δασκάλων5168 870087 Δασκάλων5169 870101 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5170 870101 Φιλολογικών5171 870103 Αγγλικών5172 870106 Φυσικής5173 870116 Φυσικής5174 870141 Φιλολογικών5175 870143 Φιλολογικών5176 870155 Δασκάλων5177 870158 Φυσικής Αγωγής5178 870168 Θρησκευτικών5179 870184 Φιλολογικών5180 870204 Φιλολογικών5181 870222 Μαθηματικών5182 870225 Αγγλικών5183 870226 Φιλολογικών5184 870240 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 109: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5185 870244 Δασκάλων5186 870247 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5187 870248 Φιλολογικών5188 870253 Φιλολογικών5189 870262 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας5190 870302 Τέχνης5191 870319 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5192 870319 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών5193 870319 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5194 870340 Μαθηματικών5195 870345 Δομικών (Αρχιτεκτονική)5196 870362 Δασκάλων5197 870362 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5198 870367 Αγγλικών5199 870381 Μουσικής5200 870382 Μαθηματικών5201 870399 Γεωπονίας (Γενική)5202 870404 Χημείας5203 870415 Φιλολογικών5204 870483 Μαθηματικών5205 870516 Νηπιαγωγών5206 870540 Θρησκευτικών5207 870570 Βιολογίας5208 870584 Εμπορικών/Οικονομικών5209 870584 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5210 870588 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5211 870615 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5212 870628 Λογοθεραπείας5213 870634 Μαθηματικών5214 870664 Δασκάλων5215 870692 Δασκάλων5216 870693 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)5217 870714 Φυσικής Αγωγής5218 870721 Θρησκευτικών5219 870725 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας5220 870727 Αγγλικών5221 870728 Φιλολογικών5222 870729 Φυσικής5223 870771 Μαθηματικών5224 870777 Δασκάλων5225 870777 Θρησκευτικών5226 870792 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5227 870792 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5228 870817 Μαθηματικών5229 870830 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5230 870848 Μαθηματικών5231 870870 Δασκάλων5232 870870 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 110: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5233 870874 Νηπιαγωγών5234 870875 Μαθηματικών5235 870877 Δασκάλων5236 870879 Μαθηματικών5237 870887 Μηχανολογίας (Γενική)5238 870887 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5239 870928 Φιλολογικών5240 870930 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5241 870939 Εμπορικών/Οικονομικών5242 870943 Φιλολογικών5243 870948 Οικιακής Οικονομίας5244 870949 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5245 870949 Νηπιαγωγών5246 870962 Δασκάλων5247 870972 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5248 870979 Δασκάλων5249 871012 Φυσικής5250 871056 Φιλολογικών5251 871058 Νηπιαγωγών5252 871093 Φιλολογικών5253 871095 Αγγλικών5254 871114 Αγγλικών5255 871121 Μαθηματικών5256 871129 Φιλολογικών5257 871130 Φιλολογικών5258 871146 Δασκάλων5259 871146 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5260 871148 Φυσικής5261 871150 Νηπιαγωγών5262 871151 Γαλλικών5263 871158 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5264 871174 Δασκάλων5265 871178 Μουσικής5266 871188 Φιλολογικών5267 871189 Οικιακής Οικονομίας5268 871197 Νηπιαγωγών5269 871200 Θρησκευτικών5270 871221 Δασκάλων5271 871222 Δασκάλων5272 871222 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5273 871226 Φιλολογικών5274 871228 Χημείας5275 871247 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5276 871266 Διακοσμητικής5277 871267 Δασκάλων5278 871292 Δασκάλων5279 871303 Αγγλικών5280 871321 Φιλολογικών

Page 111: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5281 871331 Νηπιαγωγών5282 871333 Δασκάλων5283 871338 Αγγλικών5284 871339 Νηπιαγωγών5285 871347 Λογοθεραπείας5286 871368 Νηπιαγωγών5287 871372 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5288 871372 Νηπιαγωγών5289 871385 Φιλολογικών5290 871392 Φιλολογικών5291 871398 Δασκάλων5292 871410 Δασκάλων5293 871422 Δασκάλων5294 871445 Μαθηματικών5295 871449 Εμπορικών/Οικονομικών5296 871455 Νηπιαγωγών5297 871472 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών5298 871472 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5299 871472 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5300 871484 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας5301 871505 Εμπορικών/Οικονομικών5302 871527 Τέχνης5303 871533 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5304 871544 Μαθηματικών5305 871547 Φιλολογικών5306 871573 Νηπιαγωγών5307 871600 Νηπιαγωγών5308 871607 Φιλολογικών5309 871618 Εμπορικών/Οικονομικών5310 871626 Φιλολογικών5311 871660 Φιλολογικών5312 871661 Δασκάλων5313 871661 Νηπιαγωγών5314 871662 Αγγλικών5315 871688 Νηπιαγωγών5316 871695 Νηπιαγωγών5317 871707 Φιλολογικών5318 871716 Χημείας5319 871729 Δασκάλων5320 871733 Φυσικής Αγωγής5321 871737 Μαθηματικών5322 871775 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5323 871775 Νηπιαγωγών5324 871791 Μαθηματικών5325 871799 Δασκάλων5326 871799 Φιλολογικών5327 871821 Φιλολογικών5328 871826 Δασκάλων

Page 112: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5329 871827 Φιλολογικών5330 871829 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5331 871829 Νηπιαγωγών5332 871837 Δασκάλων5333 871862 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5334 871874 Χημείας5335 871881 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5336 871894 Γαλλικών5337 871908 Θρησκευτικών5338 871926 Βιολογίας5339 871955 Τέχνης5340 871962 Αγγλικών5341 871963 Δασκάλων5342 871963 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5343 871984 Νηπιαγωγών5344 872002 Δασκάλων5345 872008 Φιλολογικών5346 872023 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών5347 872023 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5348 872023 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5349 872025 Δασκάλων5350 872029 Φιλολογικών5351 872072 Νηπιαγωγών5352 872074 Φιλολογικών5353 872086 Νηπιαγωγών5354 872087 Νηπιαγωγών5355 872090 Νηπιαγωγών5356 872101 Οικιακής Οικονομίας5357 872155 Μουσικής5358 872170 Μαθηματικών5359 872175 Φιλολογικών5360 872186 Φυσικής5361 872201 Φυσικής5362 872208 Φιλολογικών5363 872209 Φιλολογικών5364 872212 Φυσικής5365 872216 Τέχνης5366 872229 Διακοσμητικής5367 872229 Δομικών (Αρχιτεκτονική)5368 872229 Σχεδίασης Επίπλων5369 872229 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5370 872232 Αγγλικών5371 872237 Φυσικής Αγωγής5372 872238 Δασκάλων5373 872239 Δασκάλων5374 872241 Νηπιαγωγών5375 872248 Τέχνης5376 872253 Δασκάλων

Page 113: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5377 872274 Φιλολογικών5378 872277 Νηπιαγωγών5379 872279 Φυσιοθεραπείας5380 872280 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5381 872307 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5382 872307 Νηπιαγωγών5383 872309 Φιλολογικών5384 872317 Μαθηματικών5385 872323 Χημείας5386 872328 Δασκάλων5387 872331 Δασκάλων5388 872354 Νηπιαγωγών5389 872356 Φιλολογικών5390 872365 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5391 872365 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών5392 872365 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5393 872366 Οικιακής Οικονομίας5394 872369 Θρησκευτικών5395 872383 Μαθηματικών5396 872394 Μουσικής5397 872394 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5398 872398 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας5399 872403 Μαθηματικών5400 872422 Φιλολογικών5401 872450 Μαθηματικών5402 872453 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5403 872462 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5404 872469 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5405 872471 Φιλολογικών5406 872489 Φυσικής5407 872495 Φιλολογικών5408 872497 Φιλολογικών5409 872510 Δασκάλων5410 872510 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5411 872515 Χημείας5412 872523 Δασκάλων5413 872545 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5414 872578 Γαλλικών5415 872591 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5416 872591 Νηπιαγωγών5417 872628 Δασκάλων5418 872630 Δασκάλων5419 872638 Δασκάλων5420 872655 Εμπορικών/Οικονομικών5421 872665 Φιλολογικών5422 872669 Φυσικής5423 872671 Θρησκευτικών5424 872678 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 114: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5425 872689 Δασκάλων5426 872692 Δασκάλων5427 872702 Μαθηματικών5428 872703 Φιλολογικών5429 872723 Δασκάλων5430 872741 Νηπιαγωγών5431 872746 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5432 872753 Φυσικής Αγωγής5433 872759 Βιολογίας5434 872761 Δασκάλων5435 872761 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5436 872777 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5437 872781 Φιλολογικών5438 872783 Μαθηματικών5439 872784 Μαθηματικών5440 872804 Δασκάλων5441 872822 Νηπιαγωγών5442 872826 Φιλολογικών5443 872841 Μαθηματικών5444 872842 Φιλολογικών5445 872860 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)5446 872870 Νηπιαγωγών5447 872877 Δασκάλων5448 872920 Φιλολογικών5449 872933 Φιλολογικών5450 872935 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5451 872941 Δασκάλων5452 872943 Δασκάλων5453 872954 Αγγλικών5454 872976 Δασκάλων5455 873006 Νηπιαγωγών5456 873026 Νηπιαγωγών5457 873041 Φυσικής5458 873058 Βιολογίας5459 873072 Δασκάλων5460 873077 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)5461 873088 Δασκάλων5462 873102 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5463 873131 Αγγλικών5464 873151 Δασκάλων5465 873176 Δασκάλων5466 873191 Αγγλικών5467 873220 Χημείας5468 873228 Βιολογίας5469 873237 Δασκάλων5470 873251 Εμπορικών/Οικονομικών5471 873253 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5472 873254 Φιλολογικών

Page 115: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5473 873276 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5474 873279 Φυσικής5475 873284 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5476 873284 Νηπιαγωγών5477 873285 Χημείας5478 873313 Μηχανολογίας (Γενική)5479 873313 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5480 873336 Φιλολογικών5481 873344 Εργοθεραπείας5482 873353 Φιλολογικών5483 873359 Νηπιαγωγών5484 873371 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5485 873371 Φιλολογικών5486 873404 Νηπιαγωγών5487 873415 Φυσικής5488 873427 Φιλολογικών5489 873454 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5490 873474 Φυσικής5491 873479 Νηπιαγωγών5492 873517 Δασκάλων5493 873519 Δασκάλων5494 873532 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5495 873534 Μαθηματικών5496 873562 Δασκάλων5497 873568 Φυσικής Αγωγής5498 873570 Δασκάλων5499 873581 Φυσικής5500 873597 Φιλολογικών5501 873602 Φιλολογικών5502 873603 Φιλολογικών5503 873618 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5504 873624 Γεωγραφίας5505 873635 Φιλολογικών5506 873645 Μαθηματικών5507 873647 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5508 873647 Φιλολογικών5509 873650 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5510 873652 Φιλολογικών5511 873654 Δασκάλων5512 873654 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5513 873654 Φιλολογικών5514 873697 Νηπιαγωγών5515 873698 Δασκάλων5516 873698 Κωφών5517 873715 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5518 873715 Νηπιαγωγών5519 873727 Δασκάλων5520 873736 Μουσικής

Page 116: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5521 873737 Δασκάλων5522 873738 Φυσικής5523 873744 Δασκάλων5524 873745 Αγγλικών5525 873757 Φυσικής Αγωγής5526 873760 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5527 873762 Φυσικής5528 873763 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5529 873763 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5530 873805 Δασκάλων5531 873812 Φιλολογικών5532 873827 Νηπιαγωγών5533 873829 Δασκάλων5534 873851 Φιλολογικών5535 873910 Νηπιαγωγών5536 873911 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5537 873945 Μαθηματικών5538 873962 Δασκάλων5539 873965 Δασκάλων5540 873991 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5541 873991 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5542 873995 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5543 874007 Αγγλικών5544 874008 Μουσικής5545 874010 Φιλολογικών5546 874029 Αγγλικών5547 874059 Δασκάλων5548 874078 Φιλολογικών5549 874082 Φιλολογικών5550 874086 Δασκάλων5551 874086 Νηπιαγωγών5552 874091 Βιολογίας5553 874109 Γαλλικών5554 874110 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)5555 874134 Δασκάλων5556 874134 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5557 874137 Φιλολογικών5558 874145 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)5559 874166 Φιλολογικών5560 874167 Νηπιαγωγών5561 874172 Αγγλικών5562 874179 Δασκάλων5563 874181 Δασκάλων5564 874216 Νηπιαγωγών5565 874229 Δασκάλων5566 874231 Δασκάλων5567 874236 Μουσικής5568 874246 Φυσικής

Page 117: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5569 874248 Φυσικής5570 874256 Αγγλικών5571 874272 Δασκάλων5572 874277 Γεωγραφίας5573 874279 Αγγλικών5574 874280 Δασκάλων5575 874287 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5576 874313 Μαθηματικών5577 874326 Φιλολογικών5578 874352 Αγγλικών5579 874362 Φιλολογικών5580 874392 Εμπορικών/Οικονομικών5581 874404 Μαθηματικών5582 874419 Νηπιαγωγών5583 874420 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5584 874422 Εμπορικών/Οικονομικών5585 874422 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5586 874424 Φιλολογικών5587 874439 Μαθηματικών5588 874440 Νηπιαγωγών5589 874449 Δασκάλων5590 874461 Νηπιαγωγών5591 874475 Οικιακής Οικονομίας5592 874478 Δασκάλων5593 874488 Φιλολογικών5594 874497 Θρησκευτικών5595 874518 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5596 874527 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5597 874527 Φιλολογικών5598 874528 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5599 874528 Φιλολογικών5600 874541 Τέχνης5601 874550 Δασκάλων5602 874556 Δασκάλων5603 874561 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5604 874561 Νηπιαγωγών5605 874565 Αγγλικών5606 874569 Βιολογίας5607 874570 Χημείας5608 874572 Δασκάλων5609 874604 Φυσικής5610 874606 Μαθηματικών5611 874614 Νηπιαγωγών5612 874623 Μαθηματικών5613 874630 Φιλολογικών5614 874639 Φιλολογικών5615 874653 Αγγλικών5616 874673 Νηπιαγωγών

Page 118: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5617 874690 Μαθηματικών5618 874691 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5619 874702 Εμπορικών/Οικονομικών5620 874717 Φιλολογικών5621 874718 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5622 874729 Φιλολογικών5623 874731 Εμπορικών/Οικονομικών5624 874752 Φιλολογικών5625 874766 Φυσικής5626 874769 Χημείας5627 874776 Μαθηματικών5628 874777 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5629 874777 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5630 874778 Νηπιαγωγών5631 874779 Εμπορικών/Οικονομικών5632 874787 Φυσικής5633 874798 Γαλλικών5634 874827 Αγγλικών5635 874836 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5636 874850 Αγγλικών5637 874861 Οικιακής Οικονομίας5638 874881 Φιλολογικών5639 874888 Δασκάλων5640 874889 Δασκάλων5641 874894 Χημείας5642 874923 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5643 874923 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5644 874924 Φιλολογικών5645 874953 Δασκάλων5646 875035 Φιλολογικών5647 875076 Φιλολογικών5648 875082 Γαλλικών5649 875085 Βιολογίας5650 875100 Δασκάλων5651 875103 Νηπιαγωγών5652 875141 Φιλολογικών5653 875151 Δασκάλων5654 875154 Φιλολογικών5655 875163 Φιλολογικών5656 875170 Φιλολογικών5657 875174 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5658 875174 Νηπιαγωγών5659 875216 Φυσικής Αγωγής5660 875218 Δασκάλων5661 875218 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5662 875244 Δασκάλων5663 875256 Φυσικής Αγωγής5664 875257 Βιολογίας

Page 119: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5665 875260 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5666 875267 Μαθηματικών5667 875274 Δασκάλων5668 875275 Νηπιαγωγών5669 875307 Νηπιαγωγών5670 875316 Μηχανολογίας (Γενική)5671 875316 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5672 875326 Φιλολογικών5673 875334 Μαθηματικών5674 875357 Φυσικής Αγωγής5675 875375 Γαλλικών5676 875384 Αγγλικών5677 875387 Μαθηματικών5678 875400 Οικιακής Οικονομίας5679 875415 Μαθηματικών5680 875433 Φιλολογικών5681 875440 Νηπιαγωγών5682 875478 Θρησκευτικών5683 875486 Φυσικής Αγωγής5684 875520 Δασκάλων5685 875582 Μαθηματικών5686 875588 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5687 875594 Φιλολογικών5688 875630 Αγγλικών5689 875648 Δασκάλων5690 875674 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5691 875675 Φιλολογικών5692 875754 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5693 875767 Μουσικής5694 875768 Θρησκευτικών5695 875805 Δασκάλων5696 875805 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5697 875812 Δασκάλων5698 875827 Δασκάλων5699 875839 Νηπιαγωγών5700 875878 Φυσικής5701 875890 Αγγλικών5702 875904 Φιλολογικών5703 875911 Διακοσμητικής5704 875987 Νηπιαγωγών5705 875993 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5706 875993 Νηπιαγωγών5707 875998 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5708 876074 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5709 876089 Εμπορικών/Οικονομικών5710 876102 Δασκάλων5711 876102 Νηπιαγωγών5712 876132 Δασκάλων

Page 120: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5713 876132 Φιλολογικών5714 876155 Φιλολογικών5715 876206 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5716 876206 Φιλολογικών5717 876244 Αγγλικών5718 876251 Δασκάλων5719 876254 Φιλολογικών5720 876296 Δασκάλων5721 876296 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5722 876299 Δασκάλων5723 876303 Φυσικής Αγωγής5724 876316 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5725 876332 Δασκάλων5726 876336 Εμπορικών/Οικονομικών5727 876356 Θρησκευτικών5728 876385 Φιλολογικών5729 876430 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)5730 876474 Αγγλικών5731 876486 Νηπιαγωγών5732 876492 Λογοθεραπείας5733 876504 Δασκάλων5734 876510 Νηπιαγωγών5735 876525 Λογοθεραπείας5736 876528 Φιλολογικών5737 876539 Αγγλικών5738 876602 Δασκάλων5739 876606 Μαθηματικών5740 876607 Μαθηματικών5741 876613 Δασκάλων5742 876618 Δασκάλων5743 876623 Δασκάλων5744 876696 Νηπιαγωγών5745 876699 Φιλολογικών5746 876727 Θρησκευτικών5747 876749 Φιλολογικών5748 876756 Μαθηματικών5749 876761 Φιλολογικών5750 876772 Δασκάλων5751 876796 Θρησκευτικών5752 876864 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5753 876914 Γαλλικών5754 876919 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5755 876919 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5756 876926 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5757 876926 Νηπιαγωγών5758 876941 Γεωπονίας (Γενική)5759 876941 Μαθηματικών5760 876959 Φυσιοθεραπείας

Page 121: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5761 876985 Αγγλικών5762 877006 Γραφικών Τεχνών5763 877019 Φυσικής Αγωγής5764 877068 Φυσικής5765 877075 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)5766 877080 Φυσικής5767 877105 Μαθηματικών5768 877123 Νηπιαγωγών5769 877128 Δασκάλων5770 877164 Αγγλικών5771 877186 Βιολογίας5772 877213 Γραφικών Τεχνών5773 877230 Μουσικής5774 877237 Γαλλικών5775 877248 Δασκάλων5776 877251 Αγγλικών5777 877259 Νηπιαγωγών5778 877270 Φυσιοθεραπείας5779 877291 Φιλολογικών5780 877296 Μηχανικής Αυτοκινήτων5781 877314 Δασκάλων5782 877332 Μουσικής5783 877333 Φυσικής5784 877337 Χημείας5785 877363 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5786 877382 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5787 877406 Θρησκευτικών5788 877406 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5789 877420 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5790 877424 Αγγλικών5791 877453 Φιλολογικών5792 877456 Φυσικής5793 877465 Φιλολογικών5794 877469 Φυσικής5795 877470 Μαθηματικών5796 877477 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5797 877477 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5798 877527 Βιολογίας5799 877549 Μαθηματικών5800 877570 Δασκάλων5801 877590 Μαθηματικών5802 877604 Δασκάλων5803 877662 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5804 877671 Εμπορικών/Οικονομικών5805 877687 Μαθηματικών5806 877692 Νηπιαγωγών5807 877693 Δασκάλων5808 877695 Δασκάλων

Page 122: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5809 877699 Γραφικών Τεχνών5810 877715 Αγγλικών5811 877716 Φιλολογικών5812 877766 Φιλολογικών5813 877771 Δασκάλων5814 877786 Φιλολογικών5815 877789 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5816 877789 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5817 877791 Δασκάλων5818 877798 Δασκάλων5819 877807 Φιλολογικών5820 877827 Νηπιαγωγών5821 877832 Δασκάλων5822 877856 Εμπορικών/Οικονομικών5823 877861 Νηπιαγωγών5824 877872 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5825 877873 Νηπιαγωγών5826 877879 Λογοθεραπείας5827 877886 Φυσικής5828 877888 Οικιακής Οικονομίας5829 877890 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5830 877890 Νηπιαγωγών5831 877920 Φιλολογικών5832 877921 Δασκάλων5833 877943 Φιλολογικών5834 877945 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5835 877963 Χημείας5836 877973 Λογοθεραπείας5837 877983 Φιλολογικών5838 877998 Θρησκευτικών5839 878005 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5840 878011 Φυσικής5841 878062 Εμπορικών/Οικονομικών5842 878068 Νηπιαγωγών5843 878096 Φυσικής5844 878106 Φυσικής5845 878108 Τέχνης5846 878127 Φυσικής5847 878134 Φυσικής Αγωγής5848 878162 Αγγλικών5849 878166 Μαθηματικών5850 878171 Φιλολογικών5851 878180 Μαθηματικών5852 878195 Δασκάλων5853 878206 Αγγλικών5854 878226 Μουσικής5855 878248 Αγγλικών5856 878278 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 123: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5857 878313 Δασκάλων5858 878333 Μαθηματικών5859 878340 Οικιακής Οικονομίας5860 878342 Θρησκευτικών5861 878345 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5862 878369 Φιλολογικών5863 878388 Νηπιαγωγών5864 878440 Δασκάλων5865 878455 Λογοθεραπείας5866 878458 Ξενοδοχειακών (Γενικά)5867 878458 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)5868 878462 Μηχανολογίας (Γενική)5869 878462 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5870 878465 Νηπιαγωγών5871 878472 Φυσικής5872 878478 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5873 878478 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5874 878480 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)5875 878494 Φυσικής5876 878495 Μαθηματικών5877 878500 Μαθηματικών5878 878520 Φιλολογικών5879 878528 Αγγλικών5880 878536 Φιλολογικών5881 878553 Γραφικών Τεχνών5882 878554 Φιλολογικών5883 878583 Μηχανικής Αυτοκινήτων5884 878592 Εμπορικών/Οικονομικών5885 878610 Μουσικής5886 878613 Μουσικοθεραπείας5887 878624 Μουσικής5888 878627 Μαθηματικών5889 878629 Φιλολογικών5890 878642 Φιλολογικών5891 878645 Δασκάλων5892 878645 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5893 878654 Φιλολογικών5894 878655 Φιλολογικών5895 878680 Φιλολογικών5896 878693 Φιλολογικών5897 878697 Δασκάλων5898 878715 Νηπιαγωγών5899 878717 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)5900 878719 Εμπορικών/Οικονομικών5901 878743 Φιλολογικών5902 878744 Φιλολογικών5903 878772 Μουσικής5904 878786 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 124: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5905 878817 Νηπιαγωγών5906 878820 Νηπιαγωγών5907 878828 Δασκάλων5908 878832 Μηχανικής Αυτοκινήτων5909 878849 Νηπιαγωγών5910 878851 Φιλολογικών5911 878879 Θρησκευτικών5912 878886 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5913 878886 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5914 878898 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5915 878899 Φιλολογικών5916 878905 Εμπορικών/Οικονομικών5917 878937 Φιλολογικών5918 878955 Οικιακής Οικονομίας5919 878964 Φιλολογικών5920 878986 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5921 878990 Δασκάλων5922 878995 Εμπορικών/Οικονομικών5923 879000 Φιλολογικών5924 879025 Νηπιαγωγών5925 879068 Δασκάλων5926 879070 Φιλολογικών5927 879073 Φιλολογικών5928 879086 Βιολογίας5929 879122 Φιλολογικών5930 879128 Δασκάλων5931 879132 Δασκάλων5932 879136 Λογοθεραπείας5933 879139 Φιλολογικών5934 879152 Λογοθεραπείας5935 879174 Εμπορικών/Οικονομικών5936 879199 Χημείας5937 879204 Φιλολογικών5938 879227 Νηπιαγωγών5939 879228 Φιλολογικών5940 879241 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5941 879257 Φιλολογικών5942 879266 Εμπορικών/Οικονομικών5943 879286 Μαθηματικών5944 879302 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5945 879305 Εμπορικών/Οικονομικών5946 879322 Μηχανολογίας (Γενική)5947 879322 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5948 879326 Εμπορικών/Οικονομικών5949 879326 Μαθηματικών5950 879335 Εμπορικών/Οικονομικών5951 879342 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών5952 879342 Νηπιαγωγών

Page 125: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα5953 879381 Φιλολογικών5954 879396 Φιλολογικών5955 879400 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5956 879406 Δασκάλων5957 879410 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.5958 879416 Φιλολογικών5959 879433 Φιλολογικών5960 879440 Φιλολογικών5961 879448 Φιλολογικών5962 879453 Φιλολογικών5963 879460 Δασκάλων5964 879466 Λογοθεραπείας5965 879478 Φιλολογικών5966 879481 Μαθηματικών5967 879506 Δασκάλων5968 879520 Εργοθεραπείας5969 879570 Δασκάλων5970 879572 Δασκάλων5971 879597 Δασκάλων5972 879623 Δασκάλων5973 879657 Γεωπονίας (Γενική)5974 879669 Φιλολογικών5975 879696 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας5976 879697 Μαθηματικών5977 879704 Φυσικής Αγωγής5978 879706 Νηπιαγωγών5979 879721 Δασκάλων5980 879723 Αγγλικών5981 879733 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)5982 879735 Δασκάλων5983 879740 Φιλολογικών5984 879741 Γεωγραφίας5985 879747 Ηλεκτρολογίας (Γενική)5986 879747 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών5987 879747 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας5988 879762 Δασκάλων5989 879764 Δασκάλων5990 879785 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής5991 879785 Φιλολογικών5992 879801 Δασκάλων5993 879801 Θρησκευτικών5994 879815 Νηπιαγωγών5995 879816 Φιλολογικών5996 879852 Θρησκευτικών5997 879856 Φυσικής5998 879859 Βιολογίας5999 879873 Δασκάλων6000 879873 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 126: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6001 879878 Μαθηματικών6002 879914 Θρησκευτικών6003 879920 Δασκάλων6004 879935 Αγγλικών6005 879938 Μαθηματικών6006 879944 Φιλολογικών6007 879946 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)6008 879952 Φιλολογικών6009 879963 Φυσικής6010 879992 Μουσικής6011 879998 Δασκάλων6012 880010 Μαθηματικών6013 880017 Δασκάλων6014 880019 Φυσικής6015 880037 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6016 880056 Νηπιαγωγών6017 880079 Φιλολογικών6018 880080 Μουσικής6019 880081 Νηπιαγωγών6020 880086 Μαθηματικών6021 880120 Νηπιαγωγών6022 880124 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6023 880124 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών6024 880124 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6025 880124 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6026 880134 Βιολογίας6027 880138 Φυσικής Αγωγής6028 880145 Φιλολογικών6029 880147 Οικιακής Οικονομίας6030 880150 Δασκάλων6031 880177 Φιλολογικών6032 880178 Φιλολογικών6033 880201 Φιλολογικών6034 880207 Εμπορικών/Οικονομικών6035 880229 Φιλολογικών6036 880234 Φιλολογικών6037 880237 Δασκάλων6038 880278 Θρησκευτικών6039 880285 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6040 880308 Φυσικής Αγωγής6041 880335 Φυσικής6042 880376 Εμπορικών/Οικονομικών6043 880396 Εμπορικών/Οικονομικών6044 880419 Γαλλικών6045 880437 Φιλολογικών6046 880445 Λογοθεραπείας6047 880462 Νηπιαγωγών6048 880464 Αγγλικών

Page 127: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6049 880470 Γαλλικών6050 880474 Δασκάλων6051 880496 Μαθηματικών6052 880504 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6053 880505 Μουσικής6054 880517 Φιλολογικών6055 880536 Φιλολογικών6056 880557 Νηπιαγωγών6057 880581 Δασκάλων6058 880585 Μαθηματικών6059 880600 Μαθηματικών6060 880606 Δασκάλων6061 880606 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6062 880613 Δασκάλων6063 880618 Μαθηματικών6064 880630 Μαθηματικών6065 880652 Φιλολογικών6066 880656 Νηπιαγωγών6067 880657 Δασκάλων6068 880661 Φιλολογικών6069 880680 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6070 880687 Αγγλικών6071 880687 Νηπιαγωγών6072 880698 Μηχανολογίας (Γενική)6073 880698 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6074 880722 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6075 880726 Εμπορικών/Οικονομικών6076 880730 Δασκάλων6077 880732 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6078 880734 Φυσικής6079 880803 Λογοθεραπείας6080 880814 Φιλολογικών6081 880824 Δασκάλων6082 880831 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6083 880856 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6084 880856 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6085 880870 Δασκάλων6086 880870 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6087 880871 Δασκάλων6088 880884 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6089 880890 Εμπορικών/Οικονομικών6090 880897 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6091 880914 Δασκάλων6092 880921 Νηπιαγωγών6093 880953 Νηπιαγωγών6094 880956 Θρησκευτικών6095 880968 Νηπιαγωγών6096 881003 Φυσικής

Page 128: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6097 881005 Φιλολογικών6098 881017 Μαθηματικών6099 881025 Τέχνης6100 881033 Θρησκευτικών6101 881042 Δασκάλων6102 881049 Βιολογίας6103 881074 Δασκάλων6104 881092 Αγγλικών6105 881093 Χημείας6106 881113 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6107 881119 Φιλολογικών6108 881121 Φυσικής6109 881182 Φιλολογικών6110 881195 Φιλολογικών6111 881199 Μαθηματικών6112 881209 Αγγλικών6113 881210 Φιλολογικών6114 881230 Φιλολογικών6115 881240 Νηπιαγωγών6116 881254 Βιολογίας6117 881261 Φιλολογικών6118 881272 Φιλολογικών6119 881282 Μαθηματικών6120 881287 Δασκάλων6121 881309 Μουσικής6122 881321 Βιολογίας6123 881339 Φυσικής Αγωγής6124 881363 Δασκάλων6125 881377 Δασκάλων6126 881388 Αγγλικών6127 881396 Φιλολογικών6128 881411 Φυσικής6129 881415 Δασκάλων6130 881422 Ξενοδοχειακών (Γενικά)6131 881450 Εργοθεραπείας6132 881455 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6133 881456 Δασκάλων6134 881463 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6135 881488 Μαθηματικών6136 881495 Νηπιαγωγών6137 881519 Φιλολογικών6138 881542 Δομικών (Αρχιτεκτονική)6139 881555 Λογοθεραπείας6140 881587 Εμπορικών/Οικονομικών6141 881620 Λογοθεραπείας6142 881643 Αγγλικών6143 881685 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6144 881696 Δασκάλων

Page 129: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6145 881708 Φιλολογικών6146 881724 Δασκάλων6147 881724 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6148 881727 Φυσιοθεραπείας6149 881733 Λογοθεραπείας6150 881750 Αγγλικών6151 881751 Μαθηματικών6152 881752 Χημείας6153 881762 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6154 881762 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6155 881789 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6156 881796 Μαθηματικών6157 881797 Φιλολογικών6158 881800 Φιλολογικών6159 881807 Μαθηματικών6160 881817 Δασκάλων6161 881844 Αγγλικών6162 881858 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6163 881862 Μαθηματικών6164 881876 Φιλολογικών6165 881881 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6166 881896 Μαθηματικών6167 881902 Φιλολογικών6168 881932 Οικιακής Οικονομίας6169 881950 Φιλολογικών6170 881967 Φιλολογικών6171 881971 Γαλλικών6172 881978 Φιλολογικών6173 881982 Μαθηματικών6174 881988 Δασκάλων6175 882026 Φιλολογικών6176 882035 Αγγλικών6177 882039 Χημείας6178 882067 Μηχανολογίας (Γενική)6179 882067 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6180 882077 Θρησκευτικών6181 882096 Θρησκευτικών6182 882099 Δασκάλων6183 882119 Δασκάλων6184 882121 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6185 882121 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6186 882130 Εμπορικών/Οικονομικών6187 882136 Εμπορικών/Οικονομικών6188 882142 Νηπιαγωγών6189 882144 Δασκάλων6190 882144 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6191 882147 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6192 882167 Αγγλικών

Page 130: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6193 882174 Νηπιαγωγών6194 882183 Φιλολογικών6195 882190 Θρησκευτικών6196 882190 Φιλολογικών6197 882203 Δασκάλων6198 882210 Φιλολογικών6199 882255 Γραφικών Τεχνών6200 882256 Δασκάλων6201 882272 Δασκάλων6202 882272 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6203 882280 Γαλλικών6204 882383 Φυσικής6205 882410 Φιλολογικών6206 882417 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6207 882443 Φυσικής6208 882469 Νηπιαγωγών6209 882470 Εμπορικών/Οικονομικών6210 882496 Φιλολογικών6211 882515 Φιλολογικών6212 882525 Φυσικής6213 882542 Θρησκευτικών6214 882547 Αγγλικών6215 882547 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής6216 882553 Φυσικής Αγωγής6217 882572 Αγγλικών6218 882585 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών6219 882585 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6220 882597 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6221 882597 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6222 882627 Δασκάλων6223 882643 Φυσικής Αγωγής6224 882667 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6225 882667 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6226 882683 Φιλολογικών6227 882699 Θρησκευτικών6228 882709 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6229 882711 Φιλολογικών6230 882748 Δασκάλων6231 882760 Φιλολογικών6232 882771 Φυσικής6233 882793 Θρησκευτικών6234 882804 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6235 882816 Φιλολογικών6236 882818 Φιλολογικών6237 882820 Φιλολογικών6238 882832 Νηπιαγωγών6239 882848 Δασκάλων6240 882872 Δασκάλων

Page 131: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6241 882876 Θρησκευτικών6242 882878 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6243 882882 Φιλολογικών6244 882888 Φιλολογικών6245 882895 Αγγλικών6246 882906 Φιλολογικών6247 882914 Λογοθεραπείας6248 882915 Δασκάλων6249 882915 Φιλολογικών6250 882942 Φιλολογικών6251 882944 Μαθηματικών6252 882963 Δασκάλων6253 882967 Μουσικής6254 882969 Δασκάλων6255 883000 Δασκάλων6256 883008 Φιλολογικών6257 883012 Δασκάλων6258 883016 Φιλολογικών6259 883036 Γαλλικών6260 883043 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6261 883046 Φιλολογικών6262 883048 Δασκάλων6263 883087 Μουσικής6264 883089 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6265 883120 Φυσικής Αγωγής6266 883125 Νηπιαγωγών6267 883135 Φιλολογικών6268 883138 Εμπορικών/Οικονομικών6269 883140 Βιολογίας6270 883141 Νηπιαγωγών6271 883151 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6272 883151 Νηπιαγωγών6273 883155 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας6274 883164 Γαλλικών6275 883171 Δασκάλων6276 883177 Δασκάλων6277 883183 Φιλολογικών6278 883185 Φιλολογικών6279 883187 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6280 883198 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6281 883198 Νηπιαγωγών6282 883202 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6283 883250 Οικιακής Οικονομίας6284 883260 Εμπορικών/Οικονομικών6285 883263 Φιλολογικών6286 883276 Δασκάλων6287 883281 Φιλολογικών6288 883285 Φυσικής

Page 132: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6289 883303 Φιλολογικών6290 883328 Νηπιαγωγών6291 883342 Αγγλικών6292 883349 Αγγλικών6293 883364 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών6294 883364 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6295 883389 Λογοθεραπείας6296 883390 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής6297 883426 Φυσικής Αγωγής6298 883433 Μαθηματικών6299 883434 Εμπορικών/Οικονομικών6300 883440 Δασκάλων6301 883443 Φιλολογικών6302 883461 Μαθηματικών6303 883462 Βιολογίας6304 883463 Μαθηματικών6305 883474 Νηπιαγωγών6306 883491 Φιλολογικών6307 883492 Δασκάλων6308 883505 Φιλολογικών6309 883511 Φιλολογικών6310 883520 Αγγλικών6311 883522 Μηχανικής Αυτοκινήτων6312 883538 Μουσικής6313 883551 Φυσικής6314 883557 Μαθηματικών6315 883560 Νηπιαγωγών6316 883580 Δασκάλων6317 883581 Δασκάλων6318 883584 Δασκάλων6319 883585 Φιλολογικών6320 883609 Γαλλικών6321 883612 Νηπιαγωγών6322 883620 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6323 883630 Νηπιαγωγών6324 883642 Αγγλικών6325 883650 Δασκάλων6326 883674 Φιλολογικών6327 883676 Φυσικής Αγωγής6328 883683 Δασκάλων6329 883685 Δασκάλων6330 883685 Νηπιαγωγών6331 883694 Φιλολογικών6332 883705 Φιλολογικών6333 883707 Φυσικής6334 883716 Δασκάλων6335 883716 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6336 883732 Δασκάλων

Page 133: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6337 883770 Φιλολογικών6338 883775 Γαλλικών6339 883780 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6340 883782 Δασκάλων6341 883785 Φιλολογικών6342 883789 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6343 883789 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6344 883816 Εμπορικών/Οικονομικών6345 883819 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6346 883830 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6347 883838 Φυσικής Αγωγής6348 883849 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6349 883849 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6350 883857 Αγγλικών6351 883859 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6352 883859 Νηπιαγωγών6353 883875 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6354 883880 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6355 883880 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών6356 883880 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6357 883888 Αγγλικών6358 883899 Μαθηματικών6359 883904 Εμπορικών/Οικονομικών6360 883905 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6361 883913 Βιολογίας6362 883916 Φιλολογικών6363 883929 Εμπορικών/Οικονομικών6364 883946 Γραφικών Τεχνών6365 883953 Φιλολογικών6366 883961 Νηπιαγωγών6367 883965 Φιλολογικών6368 883981 Βιολογίας6369 883982 Δασκάλων6370 883983 Εμπορικών/Οικονομικών6371 883988 Δασκάλων6372 883990 Μαθηματικών6373 883991 Δασκάλων6374 883991 Φυσικής Αγωγής6375 883993 Οικιακής Οικονομίας6376 884002 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6377 884022 Δασκάλων6378 884022 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6379 884027 Φιλολογικών6380 884033 Λογοθεραπείας6381 884034 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6382 884034 Νηπιαγωγών6383 884062 Νηπιαγωγών6384 884069 Δασκάλων

Page 134: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6385 884078 Αγγλικών6386 884118 Δασκάλων6387 884119 Δασκάλων6388 884124 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6389 884124 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών6390 884125 Φυσικής6391 884167 Χημείας6392 884172 Λογοθεραπείας6393 884187 Νηπιαγωγών6394 884191 Φιλολογικών6395 884192 Φιλολογικών6396 884199 Αγγλικών6397 884201 Ξενοδοχειακών (Γενικά)6398 884207 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6399 884220 Δασκάλων6400 884221 Φιλολογικών6401 884231 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6402 884234 Χημείας6403 884235 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής6404 884235 Φιλολογικών6405 884247 Δασκάλων6406 884250 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6407 884275 Μαθηματικών6408 884308 Δασκάλων6409 884309 Φυσικής Αγωγής6410 884324 Δασκάλων6411 884328 Δασκάλων6412 884328 Νηπιαγωγών6413 884333 Φιλολογικών6414 884356 Αγγλικών6415 884372 Δασκάλων6416 884372 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6417 884374 Δασκάλων6418 884380 Νηπιαγωγών6419 884392 Εμπορικών/Οικονομικών6420 884403 Δασκάλων6421 884416 Δασκάλων6422 884426 Βιολογίας6423 884457 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6424 884472 Δασκάλων6425 884480 Δασκάλων6426 884481 Δασκάλων6427 884485 Δασκάλων6428 884486 Θρησκευτικών6429 884515 Φιλολογικών6430 884528 Εμπορικών/Οικονομικών6431 884534 Δασκάλων6432 884534 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 135: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6433 884535 Δασκάλων6434 884535 Νηπιαγωγών6435 884540 Νηπιαγωγών6436 884542 Φιλολογικών6437 884558 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6438 884567 Νηπιαγωγών6439 884570 Δασκάλων6440 884580 Χημείας6441 884581 Φυσικής6442 884593 Μαθηματικών6443 884597 Λογοθεραπείας6444 884604 Νηπιαγωγών6445 884622 Δασκάλων6446 884635 Δασκάλων6447 884636 Τέχνης6448 884637 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6449 884637 Νηπιαγωγών6450 884652 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)6451 884652 Οικιακής Οικονομίας6452 884665 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6453 884671 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6454 884673 Γεωπονίας (Γενική)6455 884673 Ξενοδοχειακών (Γενικά)6456 884690 Δασκάλων6457 884694 Νηπιαγωγών6458 884702 Αγγλικών6459 884705 Εμπορικών/Οικονομικών6460 884706 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6461 884713 Νηπιαγωγών6462 884755 Φιλολογικών6463 884761 Φυσικής6464 884764 Φιλολογικών6465 884768 Μουσικής6466 884783 Θρησκευτικών6467 884790 Οικιακής Οικονομίας6468 884804 Δασκάλων6469 884805 Δασκάλων6470 884817 Δασκάλων6471 884840 Φυσικής6472 884842 Μουσικής6473 884851 Δασκάλων6474 884875 Δασκάλων6475 884892 Μαθηματικών6476 884903 Μαθηματικών6477 884906 Δασκάλων6478 884913 Δασκάλων6479 884923 Νηπιαγωγών6480 884929 Φυσικής Αγωγής

Page 136: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6481 884935 Δασκάλων6482 884946 Νηπιαγωγών6483 884949 Μαθηματικών6484 884955 Δασκάλων6485 884967 Δασκάλων6486 884968 Οικιακής Οικονομίας6487 884981 Φιλολογικών6488 884999 Νηπιαγωγών6489 885004 Νηπιαγωγών6490 885013 Δασκάλων6491 885013 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6492 885023 Δασκάλων6493 885032 Μαθηματικών6494 885034 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6495 885049 Δασκάλων6496 885065 Νηπιαγωγών6497 885066 Φιλολογικών6498 885091 Φυσικής6499 885112 Δασκάλων6500 885119 Αγγλικών6501 885120 Γεωγραφίας6502 885130 Γαλλικών6503 885142 Φιλολογικών6504 885168 Φυσικής6505 885218 Δασκάλων6506 885228 Νηπιαγωγών6507 885230 Αγγλικών6508 885234 Γεωγραφίας6509 885238 Φυσικής6510 885240 Μαθηματικών6511 885253 Φιλολογικών6512 885256 Δασκάλων6513 885256 Νηπιαγωγών6514 885269 Αγγλικών6515 885269 Νηπιαγωγών6516 885273 Φιλολογικών6517 885293 Φιλολογικών6518 885320 Αγγλικών6519 885322 Δασκάλων6520 885325 Νηπιαγωγών6521 885341 Μουσικής6522 885362 Γραφικών Τεχνών6523 885372 Φυσιοθεραπείας6524 885381 Γραφικών Τεχνών6525 885392 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6526 885393 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)6527 885395 Βιολογίας6528 885420 Μαθηματικών

Page 137: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6529 885426 Δασκάλων6530 885436 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής6531 885439 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6532 885484 Φυσικής Αγωγής6533 885504 Φυσικής6534 885514 Γραφικών Τεχνών6535 885516 Μαθηματικών6536 885525 Μαθηματικών6537 885545 Θρησκευτικών6538 885549 Μαθηματικών6539 885558 Οικιακής Οικονομίας6540 885563 Φιλολογικών6541 885566 Τέχνης6542 885583 Νηπιαγωγών6543 885595 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6544 885609 Δασκάλων6545 885609 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6546 885632 Δασκάλων6547 885652 Δασκάλων6548 885653 Δομικών (Αρχιτεκτονική)6549 885680 Δασκάλων6550 885692 Δασκάλων6551 885699 Φιλολογικών6552 885704 Μουσικής6553 885714 Νηπιαγωγών6554 885716 Δασκάλων6555 885725 Δασκάλων6556 885733 Αγγλικών6557 885770 Χημείας6558 885772 Δασκάλων6559 885796 Μαθηματικών6560 885798 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6561 885798 Νηπιαγωγών6562 885802 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6563 885816 Φιλολογικών6564 885822 Γεωπονίας (Γενική)6565 885837 Δασκάλων6566 885841 Νηπιαγωγών6567 885847 Φιλολογικών6568 885848 Οικιακής Οικονομίας6569 885865 Νηπιαγωγών6570 885872 Ξενοδοχειακών (Γενικά)6571 885872 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)6572 885891 Φιλολογικών6573 885911 Γαλλικών6574 885919 Φιλολογικών6575 885938 Δασκάλων6576 885945 Φιλολογικών

Page 138: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6577 885963 Εμπορικών/Οικονομικών6578 885973 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6579 885981 Δασκάλων6580 885984 Φιλολογικών6581 885994 Δασκάλων6582 886018 Μαθηματικών6583 886024 Δασκάλων6584 886036 Φιλολογικών6585 886051 Φιλολογικών6586 886066 Αγγλικών6587 886085 Μαθηματικών6588 886091 Φιλολογικών6589 886092 Νηπιαγωγών6590 886096 Μαθηματικών6591 886099 Φιλολογικών6592 886103 Φυσικής Αγωγής6593 886104 Μαθηματικών6594 886120 Νηπιαγωγών6595 886152 Δασκάλων6596 886159 Φιλολογικών6597 886176 Λογοθεραπείας6598 886187 Νηπιαγωγών6599 886203 Φιλολογικών6600 886214 Νηπιαγωγών6601 886224 Μαθηματικών6602 886228 Δασκάλων6603 886233 Φυσικής6604 886249 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6605 886249 Νηπιαγωγών6606 886251 Νηπιαγωγών6607 886260 Δασκάλων6608 886267 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6609 886269 Νηπιαγωγών6610 886270 Γαλλικών6611 886281 Μουσικής6612 886282 Φιλολογικών6613 886300 Φιλολογικών6614 886323 Δασκάλων6615 886340 Αγγλικών6616 886346 Μαθηματικών6617 886360 Φυσικής6618 886373 Θρησκευτικών6619 886375 Θρησκευτικών6620 886379 Ξενοδοχειακών (Γενικά)6621 886379 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)6622 886381 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6623 886394 Δασκάλων6624 886396 Δασκάλων

Page 139: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6625 886396 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6626 886404 Φιλολογικών6627 886407 Θρησκευτικών6628 886426 Νηπιαγωγών6629 886452 Φιλολογικών6630 886457 Νηπιαγωγών6631 886464 Φιλολογικών6632 886470 Νηπιαγωγών6633 886501 Φιλολογικών6634 886515 Δασκάλων6635 886535 Νηπιαγωγών6636 886537 Οικιακής Οικονομίας6637 886542 Φιλολογικών6638 886544 Νηπιαγωγών6639 886550 Δασκάλων6640 886561 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6641 886561 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6642 886572 Δασκάλων6643 886632 Μαθηματικών6644 886654 Φιλολογικών6645 886667 Δασκάλων6646 886668 Δασκάλων6647 886672 Δασκάλων6648 886691 Αγγλικών6649 886698 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6650 886717 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων6651 886727 Δασκάλων6652 886734 Δασκάλων6653 886745 Οικιακής Οικονομίας6654 886746 Δομικών (Αρχιτεκτονική)6655 886762 Μαθηματικών6656 886776 Μουσικής6657 886782 Θρησκευτικών6658 886783 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6659 886783 Νηπιαγωγών6660 886792 Δασκάλων6661 886812 Φιλολογικών6662 886817 Φιλολογικών6663 886819 Γαλλικών6664 886821 Ρωσσικών6665 886844 Τέχνης6666 886858 Δασκάλων6667 886864 Φιλολογικών6668 886892 Φιλολογικών6669 886913 Νηπιαγωγών6670 886916 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας6671 886921 Μαθηματικών6672 886953 Ηλεκτρολογίας (Γενική)

Page 140: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6673 886953 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6674 886962 Εμπορικών/Οικονομικών6675 886975 Μουσικής6676 886999 Δασκάλων6677 886999 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6678 887012 Δασκάλων6679 887035 Μαθηματικών6680 887057 Φυσικής6681 887058 Δασκάλων6682 887095 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6683 887095 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6684 887096 Φυσικής6685 887101 Γεωπονίας (Γενική)6686 887106 Δασκάλων6687 887109 Φυσικής Αγωγής6688 887112 Δασκάλων6689 887139 Μαθηματικών6690 887142 Λογοθεραπείας6691 887176 Φιλολογικών6692 887186 Φυσικής6693 887189 Δασκάλων6694 887191 Βιολογίας6695 887191 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6696 887206 Λογοθεραπείας6697 887226 Φιλολογικών6698 887235 Φιλολογικών6699 887237 Δασκάλων6700 887247 Αγγλικών6701 887251 Δασκάλων6702 887251 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6703 887251 Νηπιαγωγών6704 887252 Φιλολογικών6705 887276 Τέχνης6706 887283 Φιλολογικών6707 887288 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6708 887305 Μουσικής6709 887322 Αγγλικών6710 887328 Φιλολογικών6711 887329 Φιλολογικών6712 887349 Θρησκευτικών6713 887357 Φιλολογικών6714 887382 Μαθηματικών6715 887385 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6716 887386 Δασκάλων6717 887387 Θρησκευτικών6718 887392 Νηπιαγωγών6719 887413 Δασκάλων6720 887417 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 141: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6721 887421 Μουσικής6722 887430 Γεωγραφίας6723 887441 Δασκάλων6724 887472 Δασκάλων6725 887484 Φιλολογικών6726 887500 Φυσικής6727 887503 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6728 887510 Φιλολογικών6729 887511 Νηπιαγωγών6730 887533 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6731 887533 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6732 887562 Φιλολογικών6733 887581 Φιλολογικών6734 887582 Φιλολογικών6735 887626 Δασκάλων6736 887630 Δασκάλων6737 887631 Νηπιαγωγών6738 887660 Αγγλικών6739 887664 Γραφικών Τεχνών6740 887723 Νηπιαγωγών6741 887748 Φυσικής Αγωγής6742 887774 Δασκάλων6743 887776 Φιλολογικών6744 887783 Δασκάλων6745 887783 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6746 887784 Δασκάλων6747 887810 Μαθηματικών6748 887830 Μαθηματικών6749 887854 Εμπορικών/Οικονομικών6750 887857 Βιολογίας6751 887872 Χημείας6752 887880 Φιλολογικών6753 887882 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6754 887882 Λογοθεραπείας6755 887895 Γαλλικών6756 887898 Δασκάλων6757 887900 Δασκάλων6758 887909 Φιλολογικών6759 887921 Νηπιαγωγών6760 887949 Δασκάλων6761 887975 Φυσικής6762 887990 Δασκάλων6763 888006 Δασκάλων6764 888010 Μηχανολογίας (Γενική)6765 888022 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6766 888026 Μαθηματικών6767 888036 Μαθηματικών6768 888038 Αγγλικών

Page 142: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6769 888061 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6770 888074 Φυσικής Αγωγής6771 888105 Φιλολογικών6772 888123 Φυσιοθεραπείας6773 888130 Δασκάλων6774 888130 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6775 888135 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6776 888135 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6777 888158 Νηπιαγωγών6778 888171 Δασκάλων6779 888177 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6780 888178 Δασκάλων6781 888186 Δασκάλων6782 888193 Δασκάλων6783 888220 Φιλολογικών6784 888240 Νηπιαγωγών6785 888241 Νηπιαγωγών6786 888252 Εμπορικών/Οικονομικών6787 888282 Νηπιαγωγών6788 888283 Φιλολογικών6789 888302 Δασκάλων6790 888306 Φιλολογικών6791 888330 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6792 888338 Φιλολογικών6793 888342 Δασκάλων6794 888354 Τέχνης6795 888358 Δασκάλων6796 888365 Λογοθεραπείας6797 888380 Μαθηματικών6798 888381 Φυσικής6799 888392 Δασκάλων6800 888396 Φιλολογικών6801 888407 Χημείας6802 888409 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής6803 888409 Φιλολογικών6804 888421 Θρησκευτικών6805 888426 Δασκάλων6806 888426 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6807 888437 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6808 888438 Δασκάλων6809 888445 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6810 888451 Φιλολογικών6811 888460 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6812 888460 Νηπιαγωγών6813 888462 Δασκάλων6814 888464 Χημείας6815 888521 Δασκάλων6816 888538 Δασκάλων

Page 143: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6817 888540 Νηπιαγωγών6818 888585 Φιλολογικών6819 888593 Νηπιαγωγών6820 888619 Λογοθεραπείας6821 888628 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6822 888652 Φυσικής6823 888658 Οικιακής Οικονομίας6824 888659 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6825 888718 Μηχανικής Αυτοκινήτων6826 888718 Μηχανολογίας (Γενική)6827 888718 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6828 888719 Αγγλικών6829 888722 Φυσικής6830 888730 Φιλολογικών6831 888741 Αγγλικών6832 888753 Φιλολογικών6833 888755 Θρησκευτικών6834 888755 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής6835 888779 Δασκάλων6836 888794 Δασκάλων6837 888814 Δασκάλων6838 888814 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6839 888859 Δασκάλων6840 888884 Μουσικής6841 888892 Μουσικής6842 888937 Βιολογίας6843 888951 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6844 888951 Νηπιαγωγών6845 889042 Φιλολογικών6846 889043 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6847 889045 Μαθηματικών6848 889054 Αγγλικών6849 889082 Εμπορικών/Οικονομικών6850 889114 Δασκάλων6851 889116 Δασκάλων6852 889117 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6853 889124 Νηπιαγωγών6854 889188 Φιλολογικών6855 889237 Φυσικής6856 889282 Εμπορικών/Οικονομικών6857 889284 Φιλολογικών6858 889299 Φιλολογικών6859 889314 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6860 889315 Μηχανολογίας (Γενική)6861 889315 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6862 889316 Νηπιαγωγών6863 889320 Δασκάλων6864 889322 Δασκάλων

Page 144: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6865 889323 Γεωπονίας (Γενική)6866 889352 Δασκάλων6867 889381 Δασκάλων6868 889388 Βιολογίας6869 889402 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6870 889449 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6871 889467 Φιλολογικών6872 889532 Μαθηματικών6873 889544 Δασκάλων6874 889576 Μουσικής6875 889580 Δασκάλων6876 889584 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6877 889584 Νηπιαγωγών6878 889590 Φιλολογικών6879 889593 Δασκάλων6880 889607 Δασκάλων6881 889681 Δασκάλων6882 889704 Ξενοδοχειακών (Γενικά)6883 889704 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)6884 889704 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)6885 889704 Οικιακής Οικονομίας6886 889733 Γεωπονίας (Γενική)6887 889738 Δασκάλων6888 889745 Αγγλικών6889 889782 Δασκάλων6890 889809 Μαθηματικών6891 889811 Ηλεκτρολογίας (Γενική)6892 889811 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6893 889838 Γραφικών Τεχνών6894 889847 Φιλολογικών6895 889869 Νηπιαγωγών6896 889961 Φιλολογικών6897 889968 Δασκάλων6898 889969 Φυσικής6899 889997 Φιλολογικών6900 890007 Μαθηματικών6901 890009 Μαθηματικών6902 890015 Νηπιαγωγών6903 890032 Βιολογίας6904 890072 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6905 890078 Δασκάλων6906 890096 Νηπιαγωγών6907 890136 Φιλολογικών6908 890165 Φυσικής6909 890207 Φιλολογικών6910 890241 Εμπορικών/Οικονομικών6911 890262 Γαλλικών6912 890265 Δασκάλων

Page 145: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6913 890278 Διακοσμητικής6914 890288 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6915 890305 Λογοθεραπείας6916 890309 Φιλολογικών6917 890329 Δασκάλων6918 890355 Μουσικής6919 890367 Νηπιαγωγών6920 890391 Φιλολογικών6921 890450 Φιλολογικών6922 890496 Νηπιαγωγών6923 890546 Φυσικής6924 890547 Φιλολογικών6925 890552 Δομικών (Αρχιτεκτονική)6926 890561 Μαθηματικών6927 890567 Φυσιοθεραπείας6928 890572 Δασκάλων6929 890577 Μηχανικής Αυτοκινήτων6930 890624 Λογοθεραπείας6931 890626 Δασκάλων6932 890645 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)6933 890710 Αγγλικών6934 890725 Βιολογίας6935 890759 Νηπιαγωγών6936 890771 Δασκάλων6937 890789 Θρησκευτικών6938 890795 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6939 890807 Μαθηματικών6940 890812 Φιλολογικών6941 890815 Φιλολογικών6942 890816 Μαθηματικών6943 890829 Δασκάλων6944 890829 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6945 890832 Δασκάλων6946 890836 Δασκάλων6947 890878 Φιλολογικών6948 890920 Φιλολογικών6949 890926 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6950 890941 Ρωσσικών6951 890944 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής6952 890944 Φυσικής6953 890958 Φιλολογικών6954 890974 Χημείας6955 890977 Φιλολογικών6956 890982 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)6957 890989 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6958 891004 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6959 891023 Φιλολογικών6960 891026 Δασκάλων

Page 146: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα6961 891026 Φιλολογικών6962 891030 Μαθηματικών6963 891036 Δασκάλων6964 891036 Νηπιαγωγών6965 891053 Αγγλικών6966 891071 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6967 891077 Δασκάλων6968 891081 Φιλολογικών6969 891083 Δασκάλων6970 891092 Φιλολογικών6971 891121 Τέχνης6972 891164 Φιλολογικών6973 891167 Δασκάλων6974 891175 Φιλολογικών6975 891190 Τέχνης6976 891191 Νηπιαγωγών6977 891199 Χημείας6978 891221 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6979 891232 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6980 891236 Μηχανολογίας (Γενική)6981 891236 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6982 891239 Νηπιαγωγών6983 891264 Φυσικής6984 891279 Εμπορικών/Οικονομικών6985 891300 Φιλολογικών6986 891320 Φυσικής6987 891344 Φυσικής6988 891346 Δασκάλων6989 891355 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών6990 891378 Φιλολογικών6991 891384 Μαθηματικών6992 891391 Μαθηματικών6993 891401 Δασκάλων6994 891403 Δασκάλων6995 891420 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών6996 891420 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.6997 891420 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας6998 891439 Νηπιαγωγών6999 891444 Μαθηματικών7000 891446 Εμπορικών/Οικονομικών7001 891454 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7002 891462 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7003 891473 Φιλολογικών7004 891505 Δασκάλων7005 891505 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7006 891510 Θρησκευτικών7007 891529 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7008 891562 Δασκάλων

Page 147: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7009 891562 Νηπιαγωγών7010 891585 Χημείας7011 891586 Αγγλικών7012 891586 Δασκάλων7013 891589 Αγγλικών7014 891602 Δασκάλων7015 891603 Εμπορικών/Οικονομικών7016 891619 Δασκάλων7017 891623 Μαθηματικών7018 891630 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7019 891630 Νηπιαγωγών7020 891633 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7021 891640 Μηχανολογίας (Γενική)7022 891640 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7023 891645 Αγγλικών7024 891655 Μηχανολογίας (Γενική)7025 891655 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7026 891663 Φιλολογικών7027 891676 Δασκάλων7028 891731 Φιλολογικών7029 891778 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7030 891783 Φιλολογικών7031 891788 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7032 891788 Νηπιαγωγών7033 891801 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7034 891812 Αγγλικών7035 891825 Δασκάλων7036 891826 Εμπορικών/Οικονομικών7037 891838 Δασκάλων7038 891840 Ηλεκτρολογίας (Γενική)7039 891846 Φιλολογικών7040 891847 Δασκάλων7041 891851 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7042 891852 Μαθηματικών7043 891855 Θρησκευτικών7044 891855 Φιλολογικών7045 891866 Μαθηματικών7046 891867 Νηπιαγωγών7047 891871 Δασκάλων7048 891873 Δασκάλων7049 891892 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7050 891893 Αγγλικών7051 891909 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7052 891921 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7053 891925 Νηπιαγωγών7054 891942 Γαλλικών7055 891960 Γαλλικών7056 891973 Νηπιαγωγών

Page 148: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7057 891981 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7058 891981 Νηπιαγωγών7059 891998 Δασκάλων7060 892006 Φιλολογικών7061 892016 Αγγλικών7062 892023 Δασκάλων7063 892025 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7064 892041 Φυσικής7065 892068 Φιλολογικών7066 892100 Εμπορικών/Οικονομικών7067 892118 Δασκάλων7068 892121 Νηπιαγωγών7069 892129 Εμπορικών/Οικονομικών7070 892131 Δασκάλων7071 892147 Δασκάλων7072 892149 Φιλολογικών7073 892176 Φυσικής7074 892182 Φυσικής7075 892193 Ηλεκτρολογίας (Γενική)7076 892193 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7077 892193 Φυσικής7078 892210 Φιλολογικών7079 892244 Γεωπονίας (Γενική)7080 892264 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)7081 892268 Αγγλικών7082 892295 Νηπιαγωγών7083 892331 Νηπιαγωγών7084 892345 Δασκάλων7085 892357 Δασκάλων7086 892360 Αγγλικών7087 892393 Χημείας7088 892394 Οικιακής Οικονομίας7089 892417 Φιλολογικών7090 892433 Φυσικής Αγωγής7091 892435 Αγγλικών7092 892472 Φυσικής7093 892473 Φυσικής7094 892481 Αγγλικών7095 892488 Γαλλικών7096 892495 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)7097 892523 Δασκάλων7098 892558 Δασκάλων7099 892570 Δασκάλων7100 892596 Νηπιαγωγών7101 892620 Φιλολογικών7102 892624 Δασκάλων7103 892626 Αγγλικών7104 892649 Δασκάλων

Page 149: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7105 892655 Φυσικής Αγωγής7106 892658 Φυσικής Αγωγής7107 892670 Μαθηματικών7108 892682 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7109 892688 Φιλολογικών7110 892693 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)7111 892710 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7112 892711 Εμπορικών/Οικονομικών7113 892719 Φιλολογικών7114 892724 Δασκάλων7115 892725 Φιλολογικών7116 892734 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7117 892754 Φιλολογικών7118 892764 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7119 892764 Νηπιαγωγών7120 892770 Αγγλικών7121 892771 Φιλολογικών7122 892777 Νηπιαγωγών7123 892803 Εμπορικών/Οικονομικών7124 892819 Φιλολογικών7125 892850 Φυσικής Αγωγής7126 892861 Νηπιαγωγών7127 892862 Φιλολογικών7128 892864 Αγγλικών7129 892867 Φιλολογικών7130 892869 Δασκάλων7131 892884 Φιλολογικών7132 892889 Φυσικής7133 892891 Φιλολογικών7134 892963 Μουσικής7135 892968 Δασκάλων7136 892968 Νηπιαγωγών7137 892990 Νηπιαγωγών7138 893000 Δασκάλων7139 893020 Δασκάλων7140 893047 Δασκάλων7141 893048 Οικιακής Οικονομίας7142 893068 Χημείας7143 893089 Φιλολογικών7144 893093 Ηλεκτρολογίας (Γενική)7145 893093 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7146 893154 Μουσικής7147 893158 Φυσικής7148 893159 Θρησκευτικών7149 893167 Εμπορικών/Οικονομικών7150 893169 Νηπιαγωγών7151 893175 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7152 893175 Φιλολογικών

Page 150: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7153 893207 Δασκάλων7154 893221 Μαθηματικών7155 893222 Φιλολογικών7156 893240 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7157 893246 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7158 893254 Αγγλικών7159 893260 Νηπιαγωγών7160 893272 Νηπιαγωγών7161 893310 Αγγλικών7162 893313 Νηπιαγωγών7163 893315 Δασκάλων7164 893317 Δασκάλων7165 893317 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7166 893335 Νηπιαγωγών7167 893340 Ηλεκτρολογίας (Γενική)7168 893340 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7169 893351 Αγγλικών7170 893366 Φιλολογικών7171 893370 Τέχνης7172 893402 Μαθηματικών7173 893444 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7174 893451 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7175 893451 Νηπιαγωγών7176 893473 Φιλολογικών7177 893474 Φυσικής7178 893477 Δασκάλων7179 893489 Ξενοδοχειακών (Γενικά)7180 893489 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)7181 893493 Δασκάλων7182 893504 Ξενοδοχειακών (Γενικά)7183 893504 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)7184 893505 Φιλολογικών7185 893507 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7186 893513 Μαθηματικών7187 893515 Φιλολογικών7188 893538 Φιλολογικών7189 893555 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών7190 893555 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7191 893555 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7192 893567 Φυσικής7193 893573 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)7194 893578 Δασκάλων7195 893597 Δασκάλων7196 893600 Γραφικών Τεχνών7197 893615 Νηπιαγωγών7198 893624 Δασκάλων7199 893624 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7200 893631 Γεωπονίας (Γενική)

Page 151: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7201 893632 Φιλολογικών7202 893641 Φυσικής7203 893645 Θρησκευτικών7204 893648 Φιλολογικών7205 893669 Δασκάλων7206 893707 Μαθηματικών7207 893711 Φιλολογικών7208 893720 Νηπιαγωγών7209 893721 Μαθηματικών7210 893731 Φιλολογικών7211 893735 Οικιακής Οικονομίας7212 893736 Εμπορικών/Οικονομικών7213 893740 Φιλολογικών7214 893753 Εμπορικών/Οικονομικών7215 893758 Φυσιοθεραπείας7216 893760 Μηχανολογίας (Γενική)7217 893760 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7218 893780 Φιλολογικών7219 893790 Μαθηματικών7220 893791 Φιλολογικών7221 893800 Δασκάλων7222 893823 Δασκάλων7223 893827 Νηπιαγωγών7224 893845 Φιλολογικών7225 893846 Θρησκευτικών7226 893848 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7227 893848 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7228 893859 Μουσικής7229 893892 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7230 893893 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7231 893903 Δασκάλων7232 893910 Νηπιαγωγών7233 893933 Αγγλικών7234 893942 Χημείας7235 893943 Δασκάλων7236 893958 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7237 893964 Διακοσμητικής7238 893984 Μαθηματικών7239 893989 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7240 893998 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7241 893999 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7242 893999 Φιλολογικών7243 894000 Μαθηματικών7244 894011 Εμπορικών/Οικονομικών7245 894025 Φιλολογικών7246 894033 Δασκάλων7247 894035 Μαθηματικών7248 894041 Φιλολογικών

Page 152: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7249 894107 Δασκάλων7250 894164 Μουσικής7251 894165 Νηπιαγωγών7252 894166 Φιλολογικών7253 894177 Μαθηματικών7254 894180 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων7255 894200 Βιολογίας7256 894206 Νηπιαγωγών7257 894208 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7258 894210 Δασκάλων7259 894210 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7260 894234 Φιλολογικών7261 894240 Μηχανικής Αυτοκινήτων7262 894240 Μηχανολογίας (Γενική)7263 894240 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7264 894266 Δασκάλων7265 894312 Αγγλικών7266 894318 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7267 894321 Φιλολογικών7268 894322 Νηπιαγωγών7269 894337 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)7270 894339 Φυσικής Αγωγής7271 894343 Μουσικής7272 894350 Νηπιαγωγών7273 894369 Δασκάλων7274 894387 Μαθηματικών7275 894393 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7276 894414 Φιλολογικών7277 894437 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7278 894439 Νηπιαγωγών7279 894441 Φιλολογικών7280 894450 Δασκάλων7281 894452 Φυσικής7282 894459 Φιλολογικών7283 894515 Νηπιαγωγών7284 894517 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7285 894517 Νηπιαγωγών7286 894519 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7287 894519 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7288 894523 Φιλολογικών7289 894525 Ηλεκτρολογίας (Γενική)7290 894525 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών7291 894525 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7292 894525 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7293 894526 Δασκάλων7294 894526 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7295 894529 Δασκάλων7296 894536 Γραφικών Τεχνών

Page 153: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7297 894553 Διακοσμητικής7298 894580 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7299 894600 Γαλλικών7300 894606 Νηπιαγωγών7301 894628 Φιλολογικών7302 894629 Φιλολογικών7303 894653 Αγγλικών7304 894673 Δασκάλων7305 894677 Οικιακής Οικονομίας7306 894682 Μαθηματικών7307 894687 Φιλολογικών7308 894688 Νηπιαγωγών7309 894689 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7310 894691 Νηπιαγωγών7311 894703 Δασκάλων7312 894711 Δασκάλων7313 894722 Δασκάλων7314 894723 Εμπορικών/Οικονομικών7315 894755 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7316 894755 Νηπιαγωγών7317 894773 Φιλολογικών7318 894782 Φιλολογικών7319 894798 Μαθηματικών7320 894802 Δασκάλων7321 894805 Αγγλικών7322 894806 Φιλολογικών7323 894815 Δασκάλων7324 894826 Φιλολογικών7325 894846 Λογοθεραπείας7326 894858 Θρησκευτικών7327 894871 Δασκάλων7328 894873 Μαθηματικών7329 894879 Νηπιαγωγών7330 894881 Δασκάλων7331 894933 Φιλολογικών7332 894939 Αγγλικών7333 894949 Δασκάλων7334 894949 Νηπιαγωγών7335 894975 Θρησκευτικών7336 894978 Λογοθεραπείας7337 894979 Φιλολογικών7338 894990 Φιλολογικών7339 895036 Φυσικής7340 895098 Δασκάλων7341 895098 Νηπιαγωγών7342 895105 Δασκάλων7343 895144 Φιλολογικών7344 895165 Φιλολογικών

Page 154: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7345 895174 Φιλολογικών7346 895189 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7347 895201 Δομικών (Αρχιτεκτονική)7348 895216 Μαθηματικών7349 895222 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7350 895238 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7351 895248 Φυσικής Αγωγής7352 895273 Γαλλικών7353 895279 Χημείας7354 895292 Τέχνης7355 895317 Μηχανικής Αυτοκινήτων7356 895319 Νηπιαγωγών7357 895330 Δασκάλων7358 895330 Φιλολογικών7359 895337 Μαθηματικών7360 895338 Δασκάλων7361 895351 Δασκάλων7362 895370 Φυσικής7363 895379 Δασκάλων7364 895408 Ηλεκτρολογίας (Γενική)7365 895408 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7366 895436 Εμπορικών/Οικονομικών7367 895446 Μουσικής7368 895448 Αγγλικών7369 895449 Δασκάλων7370 895458 Δασκάλων7371 895459 Νηπιαγωγών7372 895500 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7373 895502 Φυσιοθεραπείας7374 895505 Χημείας7375 895506 Χημείας7376 895535 Χημείας7377 895538 Φιλολογικών7378 895545 Φιλολογικών7379 895547 Φιλολογικών7380 895561 Εργοθεραπείας7381 895566 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7382 895577 Δασκάλων7383 895584 Νηπιαγωγών7384 895585 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7385 895585 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7386 895591 Εμπορικών/Οικονομικών7387 895624 Φιλολογικών7388 895625 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7389 895630 Μαθηματικών7390 895650 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7391 895660 Φιλολογικών7392 895661 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 155: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7393 895665 Δασκάλων7394 895670 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7395 895671 Δασκάλων7396 895683 Γαλλικών7397 895687 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας7398 895687 Σχεδίασης Επίπλων7399 895710 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7400 895717 Μουσικής7401 895741 Δασκάλων7402 895742 Δασκάλων7403 895743 Δασκάλων7404 895745 Φυσικής Αγωγής7405 895765 Δασκάλων7406 895773 Δασκάλων7407 895794 Φιλολογικών7408 895795 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7409 895797 Μαθηματικών7410 895803 Ηλεκτρολογίας (Γενική)7411 895803 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7412 895803 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7413 895810 Φιλολογικών7414 895816 Δασκάλων7415 895822 Νηπιαγωγών7416 895840 Βιολογίας7417 895859 Δασκάλων7418 895874 Νηπιαγωγών7419 895880 Δασκάλων7420 895891 Δασκάλων7421 895891 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7422 895891 Φιλολογικών7423 895892 Δασκάλων7424 895902 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7425 895902 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7426 895916 Δασκάλων7427 895920 Χημείας7428 895925 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7429 895925 Νηπιαγωγών7430 895926 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)7431 895928 Φυσικής7432 895929 Φιλολογικών7433 895933 Μαθηματικών7434 895934 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7435 895967 Νηπιαγωγών7436 895975 Δομικών (Αρχιτεκτονική)7437 895980 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)7438 895982 Οικιακής Οικονομίας7439 895983 Μαθηματικών7440 895989 Δασκάλων

Page 156: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7441 895989 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7442 896038 Φιλολογικών7443 896045 Φιλολογικών7444 896047 Δασκάλων7445 896055 Φυσικής7446 896063 Φιλολογικών7447 896077 Εμπορικών/Οικονομικών7448 896087 Γεωπονίας (Γενική)7449 896097 Μαθηματικών7450 896100 Μαθηματικών7451 896103 Δασκάλων7452 896103 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7453 896109 Νηπιαγωγών7454 896113 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7455 896172 Δασκάλων7456 896212 Φιλολογικών7457 896236 Νηπιαγωγών7458 896252 Αγγλικών7459 896266 Χημείας7460 896268 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7461 896268 Νηπιαγωγών7462 896272 Φιλολογικών7463 896274 Θρησκευτικών7464 896279 Δασκάλων7465 896291 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7466 896309 Φιλολογικών7467 896329 Φιλολογικών7468 896332 Δασκάλων7469 896334 Νηπιαγωγών7470 896335 Μουσικής7471 896336 Δασκάλων7472 896337 Βιολογίας7473 896340 Νηπιαγωγών7474 896350 Φυσικής7475 896363 Φιλολογικών7476 896368 Φιλολογικών7477 896379 Δασκάλων7478 896379 Νηπιαγωγών7479 896386 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7480 896387 Οικιακής Οικονομίας7481 896389 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7482 896396 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7483 896412 Φυσιοθεραπείας7484 896419 Δασκάλων7485 896419 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7486 896424 Δασκάλων7487 896434 Δασκάλων7488 896439 Μαθηματικών

Page 157: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7489 896445 Νηπιαγωγών7490 896490 Δασκάλων7491 896497 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7492 896512 Δασκάλων7493 896552 Τέχνης7494 896597 Μουσικής7495 896600 Βιολογίας7496 896610 Μαθηματικών7497 896624 Δασκάλων7498 896642 Δασκάλων7499 896642 Φιλολογικών7500 896665 Νηπιαγωγών7501 896696 Δασκάλων7502 896717 Δασκάλων7503 896724 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7504 896733 Μουσικής7505 896738 Φυσικής7506 896739 Φυσικής7507 896771 Δασκάλων7508 896771 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7509 896773 Μουσικής7510 896784 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)7511 896807 Αγγλικών7512 896813 Δασκάλων7513 896850 Μαθηματικών7514 896852 Φιλολογικών7515 896859 Φιλολογικών7516 896893 Φιλολογικών7517 896898 Μαθηματικών7518 896903 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7519 896908 Δασκάλων7520 896917 Φυσικής Αγωγής7521 896928 Λογοθεραπείας7522 896933 Εμπορικών/Οικονομικών7523 896949 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7524 896953 Αγγλικών7525 896980 Δασκάλων7526 896986 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7527 896988 Μαθηματικών7528 897025 Φυσικής7529 897027 Φιλολογικών7530 897035 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7531 897035 Φιλολογικών7532 897036 Φιλολογικών7533 897061 Μαθηματικών7534 897089 Μαθηματικών7535 897101 Μηχανολογίας (Γενική)7536 897101 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 158: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7537 897106 Δομικών (Αρχιτεκτονική)7538 897114 Νηπιαγωγών7539 897125 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7540 897127 Φιλολογικών7541 897139 Δασκάλων7542 897148 Νηπιαγωγών7543 897153 Αγγλικών7544 897170 Φιλολογικών7545 897186 Δασκάλων7546 897189 Νηπιαγωγών7547 897228 Μαθηματικών7548 897249 Φιλολογικών7549 897284 Φιλολογικών7550 897309 Εμπορικών/Οικονομικών7551 897318 Δασκάλων7552 897331 Φιλολογικών7553 897341 Μηχανολογίας (Γενική)7554 897344 Δομικών (Αρχιτεκτονική)7555 897347 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7556 897348 Δασκάλων7557 897349 Μαθηματικών7558 897357 Μαθηματικών7559 897359 Μαθηματικών7560 897362 Φιλολογικών7561 897382 Σχεδίασης Επίπλων7562 897398 Δασκάλων7563 897414 Αγγλικών7564 897428 Δασκάλων7565 897428 Νηπιαγωγών7566 897442 Εμπορικών/Οικονομικών7567 897449 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7568 897453 Φιλολογικών7569 897464 Φιλολογικών7570 897469 Χημείας7571 897500 Δασκάλων7572 897502 Μηχανολογίας (Γενική)7573 897502 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7574 897509 Χημείας7575 897524 Φιλολογικών7576 897566 Δασκάλων7577 897575 Εμπορικών/Οικονομικών7578 897590 Θρησκευτικών7579 897606 Δασκάλων7580 897606 Νηπιαγωγών7581 897623 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7582 897632 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)7583 897635 Φυσικής7584 897646 Δασκάλων

Page 159: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7585 897648 Δασκάλων7586 897663 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών7587 897663 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7588 897667 Φιλολογικών7589 897709 Φιλολογικών7590 897712 Δασκάλων7591 897712 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7592 897723 Φυσικής Αγωγής7593 897732 Εμπορικών/Οικονομικών7594 897746 Νηπιαγωγών7595 897758 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7596 897760 Φυσικής Αγωγής7597 897810 Χημείας7598 897821 Γαλλικών7599 897822 Νηπιαγωγών7600 897823 Φιλολογικών7601 897833 Δασκάλων7602 897862 Μηχανολογίας (Γενική)7603 897862 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7604 897863 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας7605 897863 Σχεδίασης Επίπλων7606 897883 Φυσικής7607 897886 Μαθηματικών7608 897890 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7609 897894 Φυσικής7610 897898 Δασκάλων7611 897929 Εμπορικών/Οικονομικών7612 897965 Δασκάλων7613 897968 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής7614 897983 Αγγλικών7615 897996 Φιλολογικών7616 898021 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7617 898042 Εμπορικών/Οικονομικών7618 898047 Φιλολογικών7619 898056 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)7620 898065 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7621 898075 Μαθηματικών7622 898076 Χημείας7623 898078 Αγγλικών7624 898093 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7625 898107 Εμπορικών/Οικονομικών7626 898113 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7627 898114 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7628 898121 Δασκάλων7629 898121 Νηπιαγωγών7630 898149 Δασκάλων7631 898184 Φιλολογικών7632 898186 Νηπιαγωγών

Page 160: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7633 898198 Μαθηματικών7634 898223 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7635 898228 Βιολογίας7636 898237 Δομικών (Αρχιτεκτονική)7637 898237 Τέχνης7638 898245 Νηπιαγωγών7639 898246 Φυσικής7640 898248 Δασκάλων7641 898302 Γραφικών Τεχνών7642 898303 Μαθηματικών7643 898308 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας7644 898308 Σχεδίασης Επίπλων7645 898323 Αγγλικών7646 898326 Χημείας7647 898331 Φυσικής Αγωγής7648 898334 Φυσικής7649 898347 Φιλολογικών7650 898352 Θρησκευτικών7651 898362 Δασκάλων7652 898362 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7653 898371 Νηπιαγωγών7654 898374 Τέχνης7655 898409 Χημείας7656 898411 Οικιακής Οικονομίας7657 898432 Μαθηματικών7658 898440 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7659 898444 Φιλολογικών7660 898472 Μαθηματικών7661 898477 Εμπορικών/Οικονομικών7662 898485 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7663 898497 Φιλολογικών7664 898504 Φιλολογικών7665 898510 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7666 898510 Νηπιαγωγών7667 898531 Νηπιαγωγών7668 898536 Φιλολογικών7669 898562 Μηχανικής Αυτοκινήτων7670 898563 Φιλολογικών7671 898565 Δασκάλων7672 898570 Αγγλικών7673 898574 Γαλλικών7674 898578 Φιλολογικών7675 898581 Φιλολογικών7676 898585 Φιλολογικών7677 898588 Φυσικής Αγωγής7678 898593 Νηπιαγωγών7679 898604 Δομικών (Αρχιτεκτονική)7680 898641 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 161: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7681 898653 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7682 898663 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7683 908149 Βιολογίας7684 908670 Φυσικής Αγωγής7685 908710 Αγγλικών7686 911244 Μαθηματικών7687 911368 Εμπορικών/Οικονομικών7688 912045 Εμπορικών/Οικονομικών7689 912287 Μαθηματικών7690 912346 Νηπιαγωγών7691 912425 Βιολογίας7692 912499 Μαθηματικών7693 912529 Δασκάλων7694 912553 Μαθηματικών7695 912773 Νηπιαγωγών7696 912799 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7697 912833 Βιολογίας7698 912873 Βιολογίας7699 912919 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7700 913470 Δασκάλων7701 913579 Βιολογίας7702 913821 Βιολογίας7703 913975 Βιολογίας7704 914027 Βιολογίας7705 914232 Δασκάλων7706 914586 Μαθηματικών7707 914724 Φιλολογικών7708 914893 Φιλολογικών7709 914917 Νηπιαγωγών7710 914919 Αγγλικών7711 914959 Δασκάλων7712 915172 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7713 915199 Δασκάλων7714 915275 Γαλλικών7715 915315 Χημείας7716 915316 Νηπιαγωγών7717 915331 Δασκάλων7718 915431 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7719 915501 Νηπιαγωγών7720 915753 Νηπιαγωγών7721 915781 Εμπορικών/Οικονομικών7722 915816 Δασκάλων7723 915847 Φιλολογικών7724 915922 Νηπιαγωγών7725 916091 Βιολογίας7726 916192 Βιολογίας7727 916240 Μαθηματικών7728 916328 Χημείας

Page 162: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7729 916401 Βιολογίας7730 916498 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7731 916498 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7732 916574 Φιλολογικών7733 916591 Βιολογίας7734 916624 Φιλολογικών7735 916641 Αγγλικών7736 916712 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7737 916731 Μαθηματικών7738 916753 Αγγλικών7739 916758 Φιλολογικών7740 916874 Μαθηματικών7741 916890 Φυσικής Αγωγής7742 917005 Μαθηματικών7743 917103 Μαθηματικών7744 917155 Νηπιαγωγών7745 917264 Νηπιαγωγών7746 917340 Βιολογίας7747 917348 Βιολογίας7748 917453 Νηπιαγωγών7749 917606 Νηπιαγωγών7750 917619 Δασκάλων7751 917635 Δασκάλων7752 917640 Εμπορικών/Οικονομικών7753 917756 Βιολογίας7754 918156 Δασκάλων7755 918179 Βιολογίας7756 918229 Μαθηματικών7757 918309 Λογοθεραπείας7758 918381 Εμπορικών/Οικονομικών7759 918400 Νηπιαγωγών7760 918428 Αγγλικών7761 918452 Μουσικής7762 918473 Δασκάλων7763 918540 Βιολογίας7764 918561 Δασκάλων7765 918576 Δασκάλων7766 918651 Αγγλικών7767 918718 Τέχνης7768 918735 Αγγλικών7769 918817 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7770 918863 Νηπιαγωγών7771 918963 Τέχνης7772 919160 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7773 919258 Φυσικής Αγωγής7774 919381 Δασκάλων7775 919385 Νηπιαγωγών7776 919397 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 163: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7777 919483 Βιολογίας7778 919484 Αγγλικών7779 919509 Μαθηματικών7780 919520 Εμπορικών/Οικονομικών7781 919541 Τέχνης7782 919581 Αγγλικών7783 919652 Νηπιαγωγών7784 919666 Νηπιαγωγών7785 919683 Νηπιαγωγών7786 919684 Νηπιαγωγών7787 919685 Εμπορικών/Οικονομικών7788 919704 Νηπιαγωγών7789 919831 Εμπορικών/Οικονομικών7790 919854 Δασκάλων7791 919877 Μαθηματικών7792 919882 Μαθηματικών7793 919884 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7794 919930 Βιολογίας7795 919944 Ρωσσικών7796 919958 Δασκάλων7797 920160 Λογοθεραπείας7798 920170 Δασκάλων7799 920214 Νηπιαγωγών7800 920259 Νηπιαγωγών7801 920272 Νηπιαγωγών7802 920281 Νηπιαγωγών7803 920320 Αγγλικών7804 920330 Δασκάλων7805 920372 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7806 920514 Εμπορικών/Οικονομικών7807 920599 Αγγλικών7808 920608 Δασκάλων7809 920623 Μαθηματικών7810 920658 Λογοθεραπείας7811 920693 Χημείας7812 920746 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7813 920751 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7814 920807 Ρωσσικών7815 920815 Χημείας7816 920866 Μαθηματικών7817 920889 Νηπιαγωγών7818 920912 Μουσικής7819 920916 Νηπιαγωγών7820 921050 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7821 921060 Βιολογίας7822 921205 Μαθηματικών7823 921256 Χημείας7824 921294 Μαθηματικών

Page 164: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7825 921309 Δασκάλων7826 921478 Αγγλικών7827 921498 Νηπιαγωγών7828 921571 Εμπορικών/Οικονομικών7829 921624 Αγγλικών7830 921753 Δασκάλων7831 921850 Δασκάλων7832 921858 Χημείας7833 921870 Μαθηματικών7834 921911 Δασκάλων7835 921911 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7836 921916 Μαθηματικών7837 921928 Μαθηματικών7838 921929 Λογοθεραπείας7839 921931 Δασκάλων7840 921953 Νηπιαγωγών7841 921964 Εμπορικών/Οικονομικών7842 922031 Νηπιαγωγών7843 922054 Νηπιαγωγών7844 922280 Δασκάλων7845 922358 Δασκάλων7846 922360 Φυσικής Αγωγής7847 922389 Λογοθεραπείας7848 922414 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7849 922414 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7850 922423 Φυσικής Αγωγής7851 922477 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7852 922499 Μαθηματικών7853 922599 Νηπιαγωγών7854 922667 Βιολογίας7855 922714 Δασκάλων7856 922758 Δασκάλων7857 922819 Μαθηματικών7858 922853 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7859 922880 Χημείας7860 922885 Νηπιαγωγών7861 922890 Μαθηματικών7862 923177 Μαθηματικών7863 923210 Δασκάλων7864 923455 Φυσικής Αγωγής7865 923473 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7866 923478 Δασκάλων7867 923513 Νηπιαγωγών7868 923540 Δασκάλων7869 923574 Βιολογίας7870 923575 Εμπορικών/Οικονομικών7871 923600 Αγγλικών7872 923620 Μαθηματικών

Page 165: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7873 923671 Δασκάλων7874 923672 Χημείας7875 923703 Αγγλικών7876 923706 Εμπορικών/Οικονομικών7877 923765 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7878 923981 Λογοθεραπείας7879 923993 Δασκάλων7880 924034 Τέχνης7881 924044 Δασκάλων7882 924066 Δασκάλων7883 924071 Δασκάλων7884 924096 Δασκάλων7885 924122 Μουσικής7886 924156 Λογοθεραπείας7887 924160 Δασκάλων7888 924201 Εμπορικών/Οικονομικών7889 924226 Νηπιαγωγών7890 924231 Εμπορικών/Οικονομικών7891 924296 Δασκάλων7892 924302 Λογοθεραπείας7893 924363 Νηπιαγωγών7894 924407 Εμπορικών/Οικονομικών7895 924418 Μαθηματικών7896 924434 Δασκάλων7897 924469 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7898 924471 Νηπιαγωγών7899 924492 Δασκάλων7900 924514 Μουσικής7901 924518 Βιολογίας7902 924519 Μαθηματικών7903 924538 Φιλολογικών7904 924558 Μαθηματικών7905 924575 Δασκάλων7906 924581 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7907 924665 Λογοθεραπείας7908 924707 Μαθηματικών7909 924749 Νηπιαγωγών7910 924806 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7911 924815 Τέχνης7912 924841 Δασκάλων7913 924841 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7914 924857 Μαθηματικών7915 924859 Τέχνης7916 924877 Εμπορικών/Οικονομικών7917 924896 Αγγλικών7918 924898 Δασκάλων7919 924911 Νηπιαγωγών7920 924921 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 166: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7921 924921 Μαθηματικών7922 924952 Νηπιαγωγών7923 924953 Εμπορικών/Οικονομικών7924 924953 Μαθηματικών7925 925040 Φιλολογικών7926 925048 Εμπορικών/Οικονομικών7927 925083 Δασκάλων7928 925096 Ρωσσικών7929 925112 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7930 925137 Φυσικής Αγωγής7931 925145 Δασκάλων7932 925178 Νηπιαγωγών7933 925185 Αγγλικών7934 925222 Εμπορικών/Οικονομικών7935 925257 Αγγλικών7936 925264 Αγγλικών7937 925268 Δασκάλων7938 925274 Νηπιαγωγών7939 925297 Νηπιαγωγών7940 925332 Μουσικής7941 925337 Νηπιαγωγών7942 925367 Αγγλικών7943 925371 Φυσικής7944 925382 Λογοθεραπείας7945 925462 Δασκάλων7946 925561 Γαλλικών7947 925577 Αγγλικών7948 925598 Νηπιαγωγών7949 925606 Φιλολογικών7950 925611 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7951 925612 Δασκάλων7952 925632 Λογοθεραπείας7953 925650 Νηπιαγωγών7954 925696 Δασκάλων7955 925705 Μουσικής7956 925766 Δασκάλων7957 925766 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών7958 925830 Νηπιαγωγών7959 925844 Φιλολογικών7960 925847 Δασκάλων7961 925851 Δασκάλων7962 925917 Νηπιαγωγών7963 925964 Νηπιαγωγών7964 925973 Χημείας7965 926016 Φιλολογικών7966 926040 Δασκάλων7967 926158 Νηπιαγωγών7968 926238 Μαθηματικών

Page 167: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα7969 926242 Φιλολογικών7970 926274 Δασκάλων7971 926281 Νηπιαγωγών7972 926293 Τέχνης7973 926299 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας7974 926312 Εμπορικών/Οικονομικών7975 926325 Εμπορικών/Οικονομικών7976 926336 Δασκάλων7977 926346 Νηπιαγωγών7978 926408 Φιλολογικών7979 926446 Βιολογίας7980 926454 Φιλολογικών7981 926516 Φιλολογικών7982 926538 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.7983 926540 Αγγλικών7984 926554 Βιολογίας7985 926559 Αγγλικών7986 926563 Εμπορικών/Οικονομικών7987 926573 Εμπορικών/Οικονομικών7988 926586 Νηπιαγωγών7989 926627 Βιολογίας7990 926637 Αγγλικών7991 926637 Ρωσσικών7992 926649 Λογοθεραπείας7993 926672 Φυσικής Αγωγής7994 926689 Εμπορικών/Οικονομικών7995 926703 Εμπορικών/Οικονομικών7996 926767 Φιλολογικών7997 926768 Εμπορικών/Οικονομικών7998 926790 Χημείας7999 926807 Νηπιαγωγών8000 926820 Φυσικής Αγωγής8001 926824 Δασκάλων8002 926849 Νηπιαγωγών8003 926860 Φυσικής Αγωγής8004 926862 Βιολογίας8005 926872 Βιολογίας8006 926879 Αγγλικών8007 926919 Δασκάλων8008 926952 Δασκάλων8009 926993 Βιολογίας8010 926993 Χημείας8011 927035 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8012 927037 Δασκάλων8013 927063 Μουσικής8014 927074 Δασκάλων8015 927136 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8016 927159 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 168: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8017 927186 Μαθηματικών8018 927202 Φυσικής Αγωγής8019 927213 Βιολογίας8020 927239 Νηπιαγωγών8021 927330 Δασκάλων8022 927354 Δασκάλων8023 927374 Νηπιαγωγών8024 927383 Δασκάλων8025 927431 Λογοθεραπείας8026 927453 Αγγλικών8027 927483 Λογοθεραπείας8028 927514 Μηχανολογίας (Γενική)8029 927514 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8030 927535 Αγγλικών8031 927541 Νηπιαγωγών8032 927543 Νηπιαγωγών8033 927553 Αγγλικών8034 927579 Νηπιαγωγών8035 927590 Βιολογίας8036 927590 Χημείας8037 927608 Γαλλικών8038 927609 Νηπιαγωγών8039 927614 Δασκάλων8040 927623 Βιολογίας8041 927655 Γραφικών Τεχνών8042 927655 Διακοσμητικής8043 927702 Εμπορικών/Οικονομικών8044 927726 Νηπιαγωγών8045 927776 Τέχνης8046 927819 Οικιακής Οικονομίας8047 927899 Νηπιαγωγών8048 927958 Αγγλικών8049 927972 Νηπιαγωγών8050 927977 Δασκάλων8051 927992 Αγγλικών8052 928018 Νηπιαγωγών8053 928019 Φιλολογικών8054 928045 Δασκάλων8055 928051 Φιλολογικών8056 928091 Εμπορικών/Οικονομικών8057 928129 Φιλολογικών8058 928141 Βιολογίας8059 928153 Φιλολογικών8060 928222 Μαθηματικών8061 928242 Νηπιαγωγών8062 928287 Βιολογίας8063 928319 Φιλολογικών8064 928332 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 169: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8065 928350 Δασκάλων8066 928351 Δασκάλων8067 928356 Μαθηματικών8068 928363 Λογοθεραπείας8069 928364 Νηπιαγωγών8070 928402 Εμπορικών/Οικονομικών8071 928419 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8072 928447 Δασκάλων8073 928459 Εμπορικών/Οικονομικών8074 928494 Βιολογίας8075 928502 Χημείας8076 928515 Δασκάλων8077 928530 Δασκάλων8078 928593 Εμπορικών/Οικονομικών8079 928598 Φιλολογικών8080 928613 Δασκάλων8081 928621 Αγγλικών8082 928674 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8083 928684 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων8084 928691 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8085 928694 Νηπιαγωγών8086 928699 Χημείας8087 928703 Νηπιαγωγών8088 928725 Φιλολογικών8089 928772 Φιλολογικών8090 928791 Νηπιαγωγών8091 928848 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8092 928871 Χημείας8093 928881 Τέχνης8094 928893 Φιλολογικών8095 928900 Βιολογίας8096 928911 Δασκάλων8097 928920 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8098 928935 Φιλολογικών8099 928951 Μαθηματικών8100 928971 Εμπορικών/Οικονομικών8101 929082 Μαθηματικών8102 929127 Μαθηματικών8103 929161 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8104 929189 Εμπορικών/Οικονομικών8105 929208 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8106 929217 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8107 929245 Φιλολογικών8108 929342 Δασκάλων8109 929383 Νηπιαγωγών8110 929387 Δασκάλων8111 929388 Δασκάλων8112 929406 Αγγλικών

Page 170: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8113 929411 Χημείας8114 929450 Τέχνης8115 929472 Μουσικής8116 929473 Νηπιαγωγών8117 929482 Νηπιαγωγών8118 929488 Μαθηματικών8119 929498 Φυσικής8120 929499 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8121 929548 Φυσικής8122 929551 Εμπορικών/Οικονομικών8123 929559 Αγγλικών8124 929567 Νηπιαγωγών8125 929641 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8126 929709 Νηπιαγωγών8127 929740 Νηπιαγωγών8128 929744 Χημείας8129 929749 Βιολογίας8130 929760 Μαθηματικών8131 929825 Δασκάλων8132 929861 Βιολογίας8133 929909 Εμπορικών/Οικονομικών8134 929987 Φιλολογικών8135 929991 Φυσικής Αγωγής8136 929992 Μουσικής8137 930001 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8138 930001 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8139 930015 Μαθηματικών8140 930016 Νηπιαγωγών8141 930032 Λογοθεραπείας8142 930048 Βιολογίας8143 930066 Φυσικής Αγωγής8144 930105 Δασκάλων8145 930139 Εμπορικών/Οικονομικών8146 930183 Τέχνης8147 930207 Νηπιαγωγών8148 930229 Φυσικής Αγωγής8149 930230 Αγγλικών8150 930232 Φυσικής8151 930247 Μαθηματικών8152 930268 Δασκάλων8153 930268 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8154 930270 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8155 930275 Βιολογίας8156 930292 Νηπιαγωγών8157 930298 Φιλολογικών8158 930330 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8159 930345 Γραφικών Τεχνών8160 930354 Βιολογίας

Page 171: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8161 930362 Εμπορικών/Οικονομικών8162 930376 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8163 930376 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8164 930398 Δασκάλων8165 930415 Νηπιαγωγών8166 930478 Εμπορικών/Οικονομικών8167 930540 Δασκάλων8168 930540 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8169 930557 Δασκάλων8170 930577 Μαθηματικών8171 930641 Δασκάλων8172 930666 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8173 930670 Βιολογίας8174 930673 Εμπορικών/Οικονομικών8175 930677 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8176 930686 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8177 930686 Νηπιαγωγών8178 930702 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8179 930721 Φιλολογικών8180 930755 Αγγλικών8181 930821 Φιλολογικών8182 930840 Δασκάλων8183 930841 Νηπιαγωγών8184 930866 Βιολογίας8185 930873 Βιολογίας8186 930881 Μαθηματικών8187 930913 Νηπιαγωγών8188 930924 Φυσικής8189 930943 Δασκάλων8190 930968 Νηπιαγωγών8191 930985 Νηπιαγωγών8192 931013 Μαθηματικών8193 931021 Νηπιαγωγών8194 931034 Χημείας8195 931052 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8196 931061 Νηπιαγωγών8197 931093 Χημείας8198 931117 Αγγλικών8199 931125 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8200 931149 Χημείας8201 931163 Φιλολογικών8202 931180 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8203 931212 Νηπιαγωγών8204 931232 Φιλολογικών8205 931233 Νηπιαγωγών8206 931252 Νηπιαγωγών8207 931266 Μαθηματικών8208 931305 Φιλολογικών

Page 172: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8209 931326 Βιολογίας8210 931370 Φυσικής Αγωγής8211 931398 Δασκάλων8212 931432 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8213 931433 Μουσικής8214 931444 Νηπιαγωγών8215 931457 Θρησκευτικών8216 931480 Δασκάλων8217 931483 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8218 931499 Μαθηματικών8219 931522 Δασκάλων8220 931584 Φιλολογικών8221 931592 Αγγλικών8222 931602 Φυσικής Αγωγής8223 931604 Δασκάλων8224 931607 Δασκάλων8225 931615 Δασκάλων8226 931625 Βιολογίας8227 931635 Λογοθεραπείας8228 931647 Νηπιαγωγών8229 931668 Αγγλικών8230 931670 Μαθηματικών8231 931672 Αγγλικών8232 931722 Φυσικής8233 931729 Φυσικής Αγωγής8234 931739 Νηπιαγωγών8235 931754 Εμπορικών/Οικονομικών8236 931755 Μαθηματικών8237 931800 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)8238 931884 Αγγλικών8239 931925 Βιολογίας8240 931929 Μαθηματικών8241 931976 Νηπιαγωγών8242 931989 Δασκάλων8243 932010 Μαθηματικών8244 932015 Δασκάλων8245 932032 Μαθηματικών8246 932035 Βιολογίας8247 932056 Αγγλικών8248 932087 Τέχνης8249 932103 Νηπιαγωγών8250 932120 Δασκάλων8251 932136 Φυσικής Αγωγής8252 932150 Νηπιαγωγών8253 932157 Λογοθεραπείας8254 932267 Μαθηματικών8255 932272 Εμπορικών/Οικονομικών8256 932297 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 173: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8257 932308 Δασκάλων8258 932317 Μαθηματικών8259 932334 Δασκάλων8260 932368 Δασκάλων8261 932369 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8262 932369 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8263 932385 Νηπιαγωγών8264 932390 Δασκάλων8265 932392 Δασκάλων8266 932452 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8267 932455 Εμπορικών/Οικονομικών8268 932460 Φιλολογικών8269 932461 Νηπιαγωγών8270 932503 Δασκάλων8271 932558 Μαθηματικών8272 932561 Δασκάλων8273 932588 Εμπορικών/Οικονομικών8274 932611 Εμπορικών/Οικονομικών8275 932631 Μαθηματικών8276 932636 Εμπορικών/Οικονομικών8277 932663 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8278 932664 Νηπιαγωγών8279 932667 Δασκάλων8280 932667 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8281 932674 Δασκάλων8282 932676 Δασκάλων8283 932677 Εμπορικών/Οικονομικών8284 932683 Δασκάλων8285 932694 Χημείας8286 932698 Φυσικής8287 932760 Γαλλικών8288 932785 Δασκάλων8289 932791 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8290 932816 Αγγλικών8291 932851 Βιολογίας8292 932857 Εμπορικών/Οικονομικών8293 932862 Μηχανολογίας (Γενική)8294 932873 Εμπορικών/Οικονομικών8295 932886 Φυσικής Αγωγής8296 932887 Μαθηματικών8297 932894 Χημείας8298 932908 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8299 932909 Νηπιαγωγών8300 932917 Δασκάλων8301 932994 Μουσικής8302 932999 Φυσικής8303 933009 Αγγλικών8304 933013 Νηπιαγωγών

Page 174: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8305 933021 Εμπορικών/Οικονομικών8306 933022 Αγγλικών8307 933029 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8308 933029 Νηπιαγωγών8309 933047 Δασκάλων8310 933071 Βιολογίας8311 933108 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8312 933120 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8313 933141 Εμπορικών/Οικονομικών8314 933163 Φιλολογικών8315 933197 Δασκάλων8316 933203 Νηπιαγωγών8317 933272 Εμπορικών/Οικονομικών8318 933280 Μαθηματικών8319 933289 Νηπιαγωγών8320 933298 Μαθηματικών8321 933303 Μαθηματικών8322 933307 Μαθηματικών8323 933309 Εμπορικών/Οικονομικών8324 933318 Θρησκευτικών8325 933334 Δασκάλων8326 933337 Μαθηματικών8327 933353 Φιλολογικών8328 933372 Εμπορικών/Οικονομικών8329 933395 Εμπορικών/Οικονομικών8330 933404 Φιλολογικών8331 933422 Λογοθεραπείας8332 933435 Φυσικής Αγωγής8333 933463 Λογοθεραπείας8334 933465 Εμπορικών/Οικονομικών8335 933468 Δασκάλων8336 933476 Νηπιαγωγών8337 933525 Βιολογίας8338 933531 Δασκάλων8339 933540 Εμπορικών/Οικονομικών8340 933545 Δασκάλων8341 933546 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8342 933578 Μαθηματικών8343 933583 Γραφικών Τεχνών8344 933627 Δασκάλων8345 933662 Μαθηματικών8346 933668 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8347 933682 Μαθηματικών8348 933689 Φυσικής8349 933703 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8350 933704 Φιλολογικών8351 933717 Φιλολογικών8352 933744 Δασκάλων

Page 175: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8353 933745 Νηπιαγωγών8354 933750 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8355 933770 Δασκάλων8356 933770 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8357 933809 Φυσικής8358 933817 Δασκάλων8359 933817 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8360 933828 Δασκάλων8361 933837 Χημείας8362 933853 Δασκάλων8363 933875 Νηπιαγωγών8364 933888 Αγγλικών8365 933969 Λογοθεραπείας8366 933975 Μηχανικής Αυτοκινήτων8367 933975 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8368 934005 Γαλλικών8369 934019 Νηπιαγωγών8370 934025 Ηλεκτρολογίας (Γενική)8371 934025 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8372 934034 Εμπορικών/Οικονομικών8373 934055 Αγγλικών8374 934066 Γραφικών Τεχνών8375 934073 Μηχανολογίας (Γενική)8376 934073 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8377 934082 Εμπορικών/Οικονομικών8378 934096 Εμπορικών/Οικονομικών8379 934100 Εμπορικών/Οικονομικών8380 934100 Μαθηματικών8381 934102 Λογοθεραπείας8382 934109 Λογοθεραπείας8383 934112 Μαθηματικών8384 934117 Μαθηματικών8385 934168 Μαθηματικών8386 934191 Νηπιαγωγών8387 934195 Μαθηματικών8388 934206 Δασκάλων8389 934212 Χημείας8390 934257 Μαθηματικών8391 934278 Μουσικής8392 934317 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8393 934331 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8394 934340 Δασκάλων8395 934340 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8396 934359 Φιλολογικών8397 934376 Εμπορικών/Οικονομικών8398 934380 Μαθηματικών8399 934446 Βιολογίας8400 934456 Δασκάλων

Page 176: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8401 934472 Τέχνης8402 934497 Εμπορικών/Οικονομικών8403 934508 Εμπορικών/Οικονομικών8404 934539 Φυσικής Αγωγής8405 934597 Βιολογίας8406 934626 Φυσικής Αγωγής8407 934664 Δασκάλων8408 934670 Θρησκευτικών8409 934674 Βιολογίας8410 934684 Εμπορικών/Οικονομικών8411 934687 Δασκάλων8412 934709 Μαθηματικών8413 934716 Νηπιαγωγών8414 934742 Φιλολογικών8415 934746 Δασκάλων8416 934753 Λογοθεραπείας8417 934790 Εμπορικών/Οικονομικών8418 934790 Μαθηματικών8419 934801 Δασκάλων8420 934804 Αγγλικών8421 934822 Λογοθεραπείας8422 934823 Νηπιαγωγών8423 934833 Τέχνης8424 934861 Φιλολογικών8425 934870 Δασκάλων8426 934873 Νηπιαγωγών8427 934879 Φιλολογικών8428 934892 Μαθηματικών8429 934907 Μαθηματικών8430 934915 Μαθηματικών8431 934938 Δασκάλων8432 934939 Δασκάλων8433 934941 Τέχνης8434 934947 Βιολογίας8435 934960 Δασκάλων8436 934964 Τέχνης8437 935000 Δασκάλων8438 935000 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8439 935009 Δασκάλων8440 935062 Μαθηματικών8441 935069 Εμπορικών/Οικονομικών8442 935086 Βιολογίας8443 935112 Χημείας8444 935141 Φιλολογικών8445 935151 Φυσικής Αγωγής8446 935170 Φυσικής8447 935174 Νηπιαγωγών8448 935187 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 177: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8449 935206 Δασκάλων8450 935206 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8451 935209 Δασκάλων8452 935221 Νηπιαγωγών8453 935233 Φυσικής8454 935236 Εμπορικών/Οικονομικών8455 935265 Βιολογίας8456 935317 Δασκάλων8457 935332 Μαθηματικών8458 935364 Δασκάλων8459 935367 Μαθηματικών8460 935375 Δασκάλων8461 935389 Φιλολογικών8462 935395 Λογοθεραπείας8463 935400 Νηπιαγωγών8464 935407 Φυσικής8465 935440 Φυσικής Αγωγής8466 935453 Φιλολογικών8467 935457 Φιλολογικών8468 935476 Δασκάλων8469 935486 Δασκάλων8470 935492 Νηπιαγωγών8471 935495 Φυσικής8472 935509 Μαθηματικών8473 935519 Μαθηματικών8474 935541 Φυσικής Αγωγής8475 935558 Δασκάλων8476 935564 Χημείας8477 935567 Δασκάλων8478 935569 Μαθηματικών8479 935585 Νηπιαγωγών8480 935608 Εμπορικών/Οικονομικών8481 935639 Χημείας8482 935641 Φιλολογικών8483 935644 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8484 935700 Δασκάλων8485 935705 Εμπορικών/Οικονομικών8486 935710 Μηχανολογίας (Γενική)8487 935710 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8488 935737 Δασκάλων8489 935745 Εμπορικών/Οικονομικών8490 935757 Δασκάλων8491 935760 Νηπιαγωγών8492 935769 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8493 935780 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8494 935800 Λογοθεραπείας8495 935824 Δασκάλων8496 935853 Δασκάλων

Page 178: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8497 935854 Χημείας8498 935883 Θρησκευτικών8499 935885 Νηπιαγωγών8500 935901 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8501 935907 Νηπιαγωγών8502 935915 Αγγλικών8503 935922 Νηπιαγωγών8504 935929 Φυσικής Αγωγής8505 935942 Βιολογίας8506 935948 Μαθηματικών8507 935958 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8508 935958 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8509 935979 Εμπορικών/Οικονομικών8510 935985 Εμπορικών/Οικονομικών8511 935993 Αγγλικών8512 935999 Δασκάλων8513 936015 Νηπιαγωγών8514 936039 Εμπορικών/Οικονομικών8515 936054 Βιολογίας8516 936067 Φιλολογικών8517 936082 Δασκάλων8518 936083 Δασκάλων8519 936091 Δασκάλων8520 936096 Μουσικής8521 936101 Δασκάλων8522 936107 Εμπορικών/Οικονομικών8523 936108 Μαθηματικών8524 936123 Λογοθεραπείας8525 936130 Γαλλικών8526 936140 Τέχνης8527 936141 Μαθηματικών8528 936143 Μουσικής8529 936164 Δασκάλων8530 936164 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8531 936169 Δασκάλων8532 936196 Φιλολογικών8533 936212 Μαθηματικών8534 936231 Νηπιαγωγών8535 936240 Μαθηματικών8536 936275 Νηπιαγωγών8537 936287 Δασκάλων8538 936287 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8539 936290 Εμπορικών/Οικονομικών8540 936296 Εμπορικών/Οικονομικών8541 936308 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8542 936326 Νηπιαγωγών8543 936351 Εμπορικών/Οικονομικών8544 936376 Δασκάλων

Page 179: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8545 936384 Αγγλικών8546 936408 Φιλολογικών8547 936417 Φιλολογικών8548 936418 Χημείας8549 936420 Δασκάλων8550 936427 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8551 936427 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8552 936430 Φιλολογικών8553 936441 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8554 936479 Εμπορικών/Οικονομικών8555 936486 Δασκάλων8556 936536 Μουσικής8557 936543 Νηπιαγωγών8558 936560 Βιολογίας8559 936572 Νηπιαγωγών8560 936619 Μαθηματικών8561 936696 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8562 936703 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8563 936709 Εμπορικών/Οικονομικών8564 936720 Δασκάλων8565 936723 Νηπιαγωγών8566 936748 Μαθηματικών8567 936787 Λογοθεραπείας8568 936794 Δασκάλων8569 936807 Δασκάλων8570 936821 Μουσικής8571 936846 Φιλολογικών8572 936852 Φιλολογικών8573 936936 Νηπιαγωγών8574 936973 Αγγλικών8575 936984 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8576 936984 Νηπιαγωγών8577 936992 Μαθηματικών8578 937026 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8579 937055 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8580 937078 Νηπιαγωγών8581 937090 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8582 937094 Μαθηματικών8583 937104 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8584 937121 Αγγλικών8585 937128 Εμπορικών/Οικονομικών8586 937194 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8587 937213 Δασκάλων8588 937214 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8589 937230 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8590 937232 Μαθηματικών8591 937233 Μαθηματικών8592 937262 Δασκάλων

Page 180: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8593 937285 Νηπιαγωγών8594 937286 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8595 937319 Νηπιαγωγών8596 937334 Νηπιαγωγών8597 937338 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8598 937358 Δασκάλων8599 937402 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8600 937410 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8601 937427 Δασκάλων8602 937466 Μουσικής8603 937467 Εμπορικών/Οικονομικών8604 937477 Νηπιαγωγών8605 937483 Δασκάλων8606 937493 Βιολογίας8607 937501 Τέχνης8608 937508 Δασκάλων8609 937512 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8610 937521 Φυσικής Αγωγής8611 937525 Δασκάλων8612 937554 Ξενοδοχειακών (Γενικά)8613 937554 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)8614 937572 Φιλολογικών8615 937577 Δομικών (Αρχιτεκτονική)8616 937577 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)8617 937584 Μαθηματικών8618 937638 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8619 937716 Μαθηματικών8620 937720 Μαθηματικών8621 937724 Χημείας8622 937739 Νηπιαγωγών8623 937749 Δασκάλων8624 937805 Νηπιαγωγών8625 937807 Δασκάλων8626 937816 Νηπιαγωγών8627 937823 Φυσικής8628 937868 Δασκάλων8629 937873 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8630 937930 Βιολογίας8631 937937 Τέχνης8632 937944 Μαθηματικών8633 937951 Λογοθεραπείας8634 937960 Τέχνης8635 937977 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8636 937981 Νηπιαγωγών8637 938003 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8638 938006 Νηπιαγωγών8639 938028 Φιλολογικών8640 938041 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 181: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8641 938051 Μαθηματικών8642 938070 Νηπιαγωγών8643 938095 Φιλολογικών8644 938096 Δασκάλων8645 938096 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8646 938104 Ρωσσικών8647 938106 Εμπορικών/Οικονομικών8648 938110 Νηπιαγωγών8649 938121 Μαθηματικών8650 938129 Φυσικής8651 938132 Χημείας8652 938148 Νηπιαγωγών8653 938151 Φυσικής8654 938153 Εμπορικών/Οικονομικών8655 938175 Φιλολογικών8656 938196 Δασκάλων8657 938196 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8658 938247 Δασκάλων8659 938250 Δασκάλων8660 938255 Αγγλικών8661 938255 Δασκάλων8662 938256 Αγγλικών8663 938266 Εμπορικών/Οικονομικών8664 938266 Μαθηματικών8665 938280 Γραφικών Τεχνών8666 938280 Τέχνης8667 938285 Μαθηματικών8668 938286 Δασκάλων8669 938290 Χημείας8670 938296 Μαθηματικών8671 938298 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8672 938308 Μαθηματικών8673 938332 Βιολογίας8674 938332 Χημείας8675 938340 Φυσικής Αγωγής8676 938387 Βιολογίας8677 938407 Μουσικής8678 938439 Τέχνης8679 938441 Βιολογίας8680 938459 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8681 938500 Δασκάλων8682 938507 Νηπιαγωγών8683 938512 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8684 938531 Μουσικής8685 938554 Δασκάλων8686 938601 Εμπορικών/Οικονομικών8687 938602 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8688 938621 Νηπιαγωγών

Page 182: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8689 938630 Γαλλικών8690 938640 Δασκάλων8691 938646 Φιλολογικών8692 938667 Φυσικής8693 938670 Μουσικής8694 938675 Λογοθεραπείας8695 938730 Μουσικής8696 938731 Αγγλικών8697 938748 Τέχνης8698 938760 Μουσικής8699 938782 Βιολογίας8700 938795 Χημείας8701 938812 Νηπιαγωγών8702 938826 Λογοθεραπείας8703 938841 Χημείας8704 938858 Δασκάλων8705 938873 Φυσικής8706 938913 Δασκάλων8707 938925 Φυσικής8708 938932 Δασκάλων8709 938938 Εμπορικών/Οικονομικών8710 938948 Βιολογίας8711 938955 Φιλολογικών8712 938980 Νηπιαγωγών8713 939006 Νηπιαγωγών8714 939010 Μαθηματικών8715 939011 Δασκάλων8716 939011 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8717 939040 Φυσικής8718 939090 Μουσικής8719 939101 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8720 939125 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8721 939126 Φιλολογικών8722 939157 Φυσικής8723 939158 Δασκάλων8724 939165 Μαθηματικών8725 939185 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8726 939190 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8727 939218 Μαθηματικών8728 939225 Φυσικής8729 939235 Αγγλικών8730 939255 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8731 939260 Φιλολογικών8732 939265 Δασκάλων8733 939276 Φιλολογικών8734 939306 Χημείας8735 939307 Μαθηματικών8736 939309 Φυσικής Αγωγής

Page 183: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8737 939312 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8738 939337 Νηπιαγωγών8739 939344 Χημείας8740 939350 Εμπορικών/Οικονομικών8741 939356 Δασκάλων8742 939363 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8743 939363 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8744 939366 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8745 939376 Φιλολογικών8746 939379 Εμπορικών/Οικονομικών8747 939390 Φιλολογικών8748 939405 Εμπορικών/Οικονομικών8749 939409 Φυσικής Αγωγής8750 939413 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8751 939414 Δασκάλων8752 939430 Μαθηματικών8753 939432 Φιλολογικών8754 939467 Φιλολογικών8755 939469 Αγγλικών8756 939481 Χημείας8757 939483 Δασκάλων8758 939492 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8759 939505 Δασκάλων8760 939505 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8761 939506 Αγγλικών8762 939510 Εμπορικών/Οικονομικών8763 939515 Δασκάλων8764 939533 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8765 939548 Τέχνης8766 939553 Φυσικής Αγωγής8767 939560 Φυσικής8768 939563 Μαθηματικών8769 939573 Αγγλικών8770 939588 Βιολογίας8771 939604 Μαθηματικών8772 939621 Νηπιαγωγών8773 939627 Εμπορικών/Οικονομικών8774 939627 Μαθηματικών8775 939640 Δασκάλων8776 939659 Βιολογίας8777 939663 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8778 939665 Φυσικής8779 939674 Μαθηματικών8780 939679 Νηπιαγωγών8781 939726 Φυσικής8782 939733 Λογοθεραπείας8783 939748 Μαθηματικών8784 939769 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)

Page 184: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8785 939775 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8786 939789 Γαλλικών8787 939814 Δασκάλων8788 939819 Δασκάλων8789 939825 Βιολογίας8790 939833 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8791 939852 Φυσικής Αγωγής8792 939876 Δασκάλων8793 939892 Φιλολογικών8794 939903 Φιλολογικών8795 939921 Φυσικής8796 939938 Εμπορικών/Οικονομικών8797 939968 Αγγλικών8798 939975 Μαθηματικών8799 939986 Βιολογίας8800 939994 Μουσικής8801 940026 Μαθηματικών8802 940036 Νηπιαγωγών8803 940053 Φυσικής8804 940087 Αγγλικών8805 940109 Λογοθεραπείας8806 940151 Εμπορικών/Οικονομικών8807 940153 Εμπορικών/Οικονομικών8808 940160 Φυσικής Αγωγής8809 940165 Αγγλικών8810 940169 Δασκάλων8811 940196 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8812 940218 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8813 940226 Αγγλικών8814 940229 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών8815 940229 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8816 940229 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8817 940235 Δομικών (Αρχιτεκτονική)8818 940239 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8819 940246 Νηπιαγωγών8820 940251 Νηπιαγωγών8821 940314 Δασκάλων8822 940324 Δασκάλων8823 940324 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8824 940333 Φιλολογικών8825 940339 Φιλολογικών8826 940340 Μαθηματικών8827 940342 Δασκάλων8828 940399 Δασκάλων8829 940440 Δασκάλων8830 940453 Θρησκευτικών8831 940493 Βιολογίας8832 940502 Μαθηματικών

Page 185: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8833 940526 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8834 940544 Μαθηματικών8835 940574 Εμπορικών/Οικονομικών8836 940579 Νηπιαγωγών8837 940582 Εμπορικών/Οικονομικών8838 940582 Μαθηματικών8839 940609 Δασκάλων8840 940610 Δασκάλων8841 940659 Φυσικής8842 940675 Δασκάλων8843 940705 Ηλεκτρολογίας (Γενική)8844 940705 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών8845 940705 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8846 940705 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8847 940714 Μαθηματικών8848 940742 Βιολογίας8849 940745 Φιλολογικών8850 940749 Εμπορικών/Οικονομικών8851 940778 Εμπορικών/Οικονομικών8852 940789 Τέχνης8853 940798 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)8854 940861 Εμπορικών/Οικονομικών8855 940871 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8856 940883 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)8857 940888 Δασκάλων8858 940918 Νηπιαγωγών8859 940966 Φιλολογικών8860 940976 Δασκάλων8861 940991 Εμπορικών/Οικονομικών8862 941012 Λογοθεραπείας8863 941023 Δασκάλων8864 941031 Δασκάλων8865 941075 Βιολογίας8866 941087 Αγγλικών8867 941098 Εμπορικών/Οικονομικών8868 941102 Εμπορικών/Οικονομικών8869 941112 Νηπιαγωγών8870 941122 Δασκάλων8871 941124 Μαθηματικών8872 941159 Μαθηματικών8873 941171 Δασκάλων8874 941178 Οικιακής Οικονομίας8875 941195 Νηπιαγωγών8876 941216 Φυσικής8877 941218 Μαθηματικών8878 941247 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8879 941257 Λογοθεραπείας8880 941261 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 186: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8881 941265 Εμπορικών/Οικονομικών8882 941276 Φυσικής Αγωγής8883 941279 Αγγλικών8884 941282 Φυσικής8885 941283 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8886 941295 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8887 941311 Φιλολογικών8888 941312 Εμπορικών/Οικονομικών8889 941318 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8890 941318 Νηπιαγωγών8891 941343 Μαθηματικών8892 941350 Δομικών (Αρχιτεκτονική)8893 941365 Βιολογίας8894 941420 Δασκάλων8895 941442 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8896 941446 Μαθηματικών8897 941478 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8898 941488 Ηλεκτρολογίας (Γενική)8899 941497 Φυσικής8900 941502 Δασκάλων8901 941512 Εμπορικών/Οικονομικών8902 941515 Μαθηματικών8903 941517 Αγγλικών8904 941528 Δασκάλων8905 941551 Βιολογίας8906 941552 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8907 941554 Εμπορικών/Οικονομικών8908 941590 Δασκάλων8909 941592 Εμπορικών/Οικονομικών8910 941607 Φυσικής Αγωγής8911 941612 Βιολογίας8912 941633 Μαθηματικών8913 941636 Δασκάλων8914 941636 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8915 941640 Εμπορικών/Οικονομικών8916 941659 Νηπιαγωγών8917 941663 Δασκάλων8918 941678 Αγγλικών8919 941682 Νηπιαγωγών8920 941703 Δασκάλων8921 941710 Δασκάλων8922 941712 Φιλολογικών8923 941717 Λογοθεραπείας8924 941743 Μαθηματικών8925 941745 Αγγλικών8926 941755 Δασκάλων8927 941782 Δασκάλων8928 941808 Νηπιαγωγών

Page 187: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8929 941811 Μηχανικής Αυτοκινήτων8930 941811 Μηχανολογίας (Γενική)8931 941811 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8932 941821 Φυσικής8933 941866 Βιολογίας8934 941870 Φιλολογικών8935 941886 Εμπορικών/Οικονομικών8936 941923 Φιλολογικών8937 941958 Νηπιαγωγών8938 941964 Δασκάλων8939 941969 Φυσικής8940 941982 Ηλεκτρολογίας (Γενική)8941 941982 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8942 942003 Μαθηματικών8943 942017 Μηχανολογίας (Γενική)8944 942017 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8945 942040 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8946 942061 Δασκάλων8947 942061 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8948 942065 Φυσικής8949 942076 Δασκάλων8950 942079 Αγγλικών8951 942087 Μαθηματικών8952 942109 Χημείας8953 942127 Μαθηματικών8954 942128 Δασκάλων8955 942147 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8956 942154 Γεωπονίας (Γενική)8957 942158 Γραφικών Τεχνών8958 942160 Εμπορικών/Οικονομικών8959 942189 Νηπιαγωγών8960 942223 Εμπορικών/Οικονομικών8961 942225 Εμπορικών/Οικονομικών8962 942227 Νηπιαγωγών8963 942232 Εμπορικών/Οικονομικών8964 942236 Δασκάλων8965 942236 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8966 942243 Νηπιαγωγών8967 942249 Φιλολογικών8968 942252 Βιολογίας8969 942253 Δασκάλων8970 942253 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών8971 942261 Λογοθεραπείας8972 942263 Δασκάλων8973 942278 Φιλολογικών8974 942284 Εμπορικών/Οικονομικών8975 942297 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8976 942300 Νηπιαγωγών

Page 188: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα8977 942349 Φιλολογικών8978 942363 Δασκάλων8979 942369 Βιολογίας8980 942370 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8981 942370 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8982 942378 Φιλολογικών8983 942383 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8984 942384 Δασκάλων8985 942397 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8986 942406 Φιλολογικών8987 942441 Φυσικής8988 942448 Νηπιαγωγών8989 942453 Αγγλικών8990 942464 Φυσικής8991 942465 Νηπιαγωγών8992 942470 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.8993 942470 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας8994 942484 Φιλολογικών8995 942487 Χημείας8996 942512 Βιολογίας8997 942520 Τέχνης8998 942535 Μαθηματικών8999 942538 Βιολογίας9000 942550 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9001 942565 Δασκάλων9002 942582 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9003 942591 Νηπιαγωγών9004 942625 Βιολογίας9005 942633 Φυσικής9006 942645 Δασκάλων9007 942648 Νηπιαγωγών9008 942659 Γαλλικών9009 942660 Εμπορικών/Οικονομικών9010 942664 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9011 942665 Νηπιαγωγών9012 942683 Αγγλικών9013 942689 Φιλολογικών9014 942697 Δασκάλων9015 942705 Φυσιοθεραπείας9016 942711 Βιολογίας9017 942746 Δασκάλων9018 942754 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9019 942754 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9020 942789 Εμπορικών/Οικονομικών9021 942818 Νηπιαγωγών9022 942842 Δασκάλων9023 942843 Φυσικής Αγωγής9024 942848 Μαθηματικών

Page 189: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9025 942867 Φυσικής Αγωγής9026 942875 Βιολογίας9027 942878 Μαθηματικών9028 942892 Δασκάλων9029 942901 Νηπιαγωγών9030 942905 Δασκάλων9031 942906 Νηπιαγωγών9032 942930 Μουσικής9033 942943 Φυσικής Αγωγής9034 942945 Νηπιαγωγών9035 942948 Δασκάλων9036 942949 Χημείας9037 942962 Μαθηματικών9038 942967 Βιολογίας9039 942973 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9040 942991 Φυσικής9041 942996 Λογοθεραπείας9042 943017 Γραφικών Τεχνών9043 943022 Φυσικής9044 943024 Δασκάλων9045 943026 Φιλολογικών9046 943027 Εμπορικών/Οικονομικών9047 943033 Δασκάλων9048 943096 Δομικών (Αρχιτεκτονική)9049 943100 Δασκάλων9050 943104 Δασκάλων9051 943112 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9052 943114 Χημείας9053 943122 Νηπιαγωγών9054 943126 Αγγλικών9055 943127 Βιολογίας9056 943127 Χημείας9057 943130 Τέχνης9058 943140 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9059 943140 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9060 943148 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)9061 943174 Δασκάλων9062 943176 Φυσικής9063 943182 Φιλολογικών9064 943183 Δασκάλων9065 943187 Φυσικής9066 943205 Φυσικής9067 943218 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9068 943220 Δασκάλων9069 943221 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9070 943222 Λογοθεραπείας9071 943234 Δασκάλων9072 943236 Μηχανολογίας (Γενική)

Page 190: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9073 943236 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9074 943244 Φιλολογικών9075 943251 Δασκάλων9076 943251 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9077 943258 Δασκάλων9078 943258 Νηπιαγωγών9079 943277 Δασκάλων9080 943290 Φυσικής9081 943292 Φυσικής Αγωγής9082 943307 Μαθηματικών9083 943326 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9084 943339 Φιλολογικών9085 943341 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9086 943352 Ξενοδοχειακών (Γενικά)9087 943372 Δασκάλων9088 943391 Ρωσσικών9089 943393 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9090 943407 Μαθηματικών9091 943412 Γραφικών Τεχνών9092 943416 Αγγλικών9093 943430 Μηχανολογίας (Γενική)9094 943430 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9095 943433 Δασκάλων9096 943435 Δασκάλων9097 943435 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9098 943488 Εργοθεραπείας9099 943506 Λογοθεραπείας9100 943523 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9101 943527 Δασκάλων9102 943531 Φιλολογικών9103 943559 Φιλολογικών9104 943563 Μαθηματικών9105 943565 Μαθηματικών9106 943571 Δασκάλων9107 943580 Δασκάλων9108 943583 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9109 943591 Μουσικής9110 943591 Μουσικοθεραπείας9111 943599 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9112 943607 Χημείας9113 943609 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9114 943616 Δασκάλων9115 943616 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9116 943617 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9117 943621 Εμπορικών/Οικονομικών9118 943623 Μαθηματικών9119 943627 Χημείας9120 943633 Δασκάλων

Page 191: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9121 943633 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9122 943634 Βιολογίας9123 943650 Αγγλικών9124 943651 Νηπιαγωγών9125 943652 Βιολογίας9126 943654 Δασκάλων9127 943670 Φυσικής9128 943679 Χημείας9129 943688 Εμπορικών/Οικονομικών9130 943701 Αγγλικών9131 943702 Μαθηματικών9132 943703 Εμπορικών/Οικονομικών9133 943704 Ξενοδοχειακών (Γενικά)9134 943704 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)9135 943705 Βιολογίας9136 943720 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9137 943763 Μαθηματικών9138 943766 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής9139 943771 Δασκάλων9140 943775 Μαθηματικών9141 943787 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών9142 943787 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9143 943787 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9144 943792 Δασκάλων9145 943807 Μαθηματικών9146 943813 Φιλολογικών9147 943814 Δασκάλων9148 943838 Διακοσμητικής9149 943839 Βιολογίας9150 943857 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9151 943857 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9152 943888 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών9153 943888 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9154 943889 Δασκάλων9155 943892 Φυσικής9156 943898 Αγγλικών9157 943900 Δασκάλων9158 943906 Φυσικής9159 943923 Αγγλικών9160 943929 Εμπορικών/Οικονομικών9161 943932 Φυσικής Αγωγής9162 943936 Εμπορικών/Οικονομικών9163 943952 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9164 943963 Φυσικής9165 943964 Αγγλικών9166 943968 Δασκάλων9167 943976 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9168 943987 Νηπιαγωγών

Page 192: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9169 943997 Μηχανολογίας (Γενική)9170 943997 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9171 944019 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9172 944023 Μαθηματικών9173 944027 Νηπιαγωγών9174 944031 Μουσικής9175 944036 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9176 944036 Νηπιαγωγών9177 944037 Τέχνης9178 944062 Δασκάλων9179 944067 Φιλολογικών9180 944068 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9181 944069 Βιολογίας9182 944083 Φιλολογικών9183 944088 Οικιακής Οικονομίας9184 944105 Δασκάλων9185 944138 Βιολογίας9186 944152 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9187 944160 Δασκάλων9188 944198 Δασκάλων9189 944259 Δασκάλων9190 944259 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9191 944285 Γραφικών Τεχνών9192 944286 Δομικών (Αρχιτεκτονική)9193 944290 Εμπορικών/Οικονομικών9194 944292 Μηχανολογίας (Γενική)9195 944292 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9196 944304 Δασκάλων9197 944311 Μαθηματικών9198 944328 Δασκάλων9199 944334 Φυσικής9200 944370 Εμπορικών/Οικονομικών9201 944374 Μαθηματικών9202 944392 Αγγλικών9203 944400 Εμπορικών/Οικονομικών9204 944404 Φιλολογικών9205 944408 Μηχανικής Αυτοκινήτων9206 944409 Αγγλικών9207 944415 Δασκάλων9208 944424 Διακοσμητικής9209 944425 Γεωπονίας (Γενική)9210 944429 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών9211 944429 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9212 944437 Δομικών (Αρχιτεκτονική)9213 944448 Μαθηματικών9214 944452 Νηπιαγωγών9215 944461 Δασκάλων9216 944480 Νηπιαγωγών

Page 193: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9217 944489 Φυσικής Αγωγής9218 944497 Δασκάλων9219 944509 Αγγλικών9220 944518 Δασκάλων9221 944530 Μαθηματικών9222 944545 Βιολογίας9223 944561 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9224 944566 Μαθηματικών9225 944569 Φιλολογικών9226 944571 Φιλολογικών9227 944572 Χημείας9228 944573 Δασκάλων9229 944578 Δασκάλων9230 944582 Εμπορικών/Οικονομικών9231 944593 Νηπιαγωγών9232 944623 Δασκάλων9233 944626 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)9234 944628 Μηχανολογίας (Γενική)9235 944628 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9236 944638 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9237 944644 Νηπιαγωγών9238 944667 Εμπορικών/Οικονομικών9239 944677 Δομικών (Αρχιτεκτονική)9240 944679 Δασκάλων9241 944712 Φιλολογικών9242 944716 Βιολογίας9243 944720 Βιολογίας9244 944724 Φυσικής9245 944736 Δασκάλων9246 944746 Βιολογίας9247 944748 Φιλολογικών9248 944750 Δασκάλων9249 944761 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9250 944784 Μαθηματικών9251 944792 Μουσικής9252 944830 Δασκάλων9253 944831 Μαθηματικών9254 944833 Ξενοδοχειακών (Γενικά)9255 944833 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)9256 944846 Δασκάλων9257 944853 Νηπιαγωγών9258 944860 Δασκάλων9259 944865 Δασκάλων9260 944872 Δασκάλων9261 944875 Δασκάλων9262 944880 Νηπιαγωγών9263 944887 Δασκάλων9264 944888 Δασκάλων

Page 194: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9265 944892 Βιολογίας9266 944897 Μαθηματικών9267 944905 Δασκάλων9268 944918 Φιλολογικών9269 944933 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9270 944938 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9271 944958 Εμπορικών/Οικονομικών9272 944972 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9273 945024 Εμπορικών/Οικονομικών9274 945034 Μαθηματικών9275 945050 Δασκάλων9276 945059 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9277 945062 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9278 945068 Γραφικών Τεχνών9279 945069 Δασκάλων9280 945073 Δασκάλων9281 945078 Αγγλικών9282 945084 Φιλολογικών9283 945088 Εμπορικών/Οικονομικών9284 945089 Τέχνης9285 945122 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9286 945138 Μαθηματικών9287 945141 Φιλολογικών9288 945150 Δασκάλων9289 945157 Λογοθεραπείας9290 945160 Εμπορικών/Οικονομικών9291 945195 Φιλολογικών9292 945198 Φιλολογικών9293 945208 Μηχανικής Αυτοκινήτων9294 945217 Φυσικής9295 945220 Γραφικών Τεχνών9296 945225 Δασκάλων9297 945226 Δασκάλων9298 945228 Φιλολογικών9299 945233 Δασκάλων9300 945248 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9301 945255 Μαθηματικών9302 945273 Νηπιαγωγών9303 945278 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9304 945319 Μηχανικής Αυτοκινήτων9305 945325 Δασκάλων9306 945325 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9307 945347 Δασκάλων9308 945347 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9309 945348 Χημείας9310 945354 Αγγλικών9311 945386 Δασκάλων9312 945388 Δασκάλων

Page 195: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9313 945388 Νηπιαγωγών9314 945393 Μαθηματικών9315 945395 Μαθηματικών9316 945444 Φιλολογικών9317 945449 Φιλολογικών9318 945474 Αγγλικών9319 945496 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9320 945519 Νηπιαγωγών9321 945532 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9322 945533 Φιλολογικών9323 945542 Εμπορικών/Οικονομικών9324 945574 Φιλολογικών9325 945576 Φυσικής9326 945579 Δασκάλων9327 945587 Αγγλικών9328 945607 Εμπορικών/Οικονομικών9329 945611 Δασκάλων9330 945636 Δασκάλων9331 945642 Αγγλικών9332 945670 Μαθηματικών9333 945679 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9334 945679 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών9335 945679 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9336 945679 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9337 945689 Αγγλικών9338 945689 Δασκάλων9339 945690 Μαθηματικών9340 945696 Μαθηματικών9341 945711 Μουσικής9342 945712 Δασκάλων9343 945722 Λογοθεραπείας9344 945757 Εμπορικών/Οικονομικών9345 945811 Μαθηματικών9346 945830 Φιλολογικών9347 945838 Φιλολογικών9348 945842 Μαθηματικών9349 945861 Μαθηματικών9350 945863 Εμπορικών/Οικονομικών9351 945866 Μαθηματικών9352 945867 Δασκάλων9353 945869 Αγγλικών9354 945900 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9355 945917 Νηπιαγωγών9356 945921 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9357 945966 Χημείας9358 945983 Γεωπονίας (Γενική)9359 945992 Δασκάλων9360 946007 Νηπιαγωγών

Page 196: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9361 946014 Αγγλικών9362 946037 Φυσικής Αγωγής9363 946048 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας9364 946048 Σχεδίασης Επίπλων9365 946081 Φιλολογικών9366 946095 Νηπιαγωγών9367 946102 Μαθηματικών9368 946105 Βιολογίας9369 946105 Χημείας9370 946115 Δασκάλων9371 946156 Εμπορικών/Οικονομικών9372 946168 Δασκάλων9373 946171 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9374 946176 Μουσικής9375 946199 Βιολογίας9376 946204 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9377 946204 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9378 946206 Φυσικής Αγωγής9379 946209 Δασκάλων9380 946236 Δασκάλων9381 946236 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9382 946238 Γραφικών Τεχνών9383 946245 Ρωσσικών9384 946274 Μουσικής9385 946306 Φυσικής Αγωγής9386 946308 Αγγλικών9387 946334 Εμπορικών/Οικονομικών9388 946336 Βιολογίας9389 946345 Αγγλικών9390 946364 Νηπιαγωγών9391 946365 Δασκάλων9392 946365 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9393 946370 Χημείας9394 946393 Μαθηματικών9395 946403 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9396 946414 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9397 946426 Δασκάλων9398 946427 Τέχνης9399 946446 Δασκάλων9400 946455 Νηπιαγωγών9401 946464 Φυσικής9402 946477 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)9403 946487 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9404 946504 Δασκάλων9405 946507 Δομικών (Αρχιτεκτονική)9406 946520 Δασκάλων9407 946540 Βιολογίας9408 946552 Νηπιαγωγών

Page 197: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9409 946553 Εμπορικών/Οικονομικών9410 946555 Δασκάλων9411 946556 Λογοθεραπείας9412 946575 Εμπορικών/Οικονομικών9413 946588 Δασκάλων9414 946590 Χημείας9415 946602 Δασκάλων9416 946631 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9417 946644 Βιολογίας9418 946650 Λογοθεραπείας9419 946698 Μουσικής9420 946700 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9421 946714 Δασκάλων9422 946727 Βιολογίας9423 946735 Εμπορικών/Οικονομικών9424 946754 Ξενοδοχειακών (Γενικά)9425 946755 Αγγλικών9426 946756 Τέχνης9427 946766 Φιλολογικών9428 946776 Τέχνης9429 946801 Φυσικής9430 946826 Φιλολογικών9431 946834 Εμπορικών/Οικονομικών9432 946838 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9433 946850 Φυσικής9434 946866 Εμπορικών/Οικονομικών9435 946889 Δασκάλων9436 946889 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9437 946891 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9438 946897 Δασκάλων9439 946916 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9440 946922 Δασκάλων9441 946923 Μαθηματικών9442 946932 Εμπορικών/Οικονομικών9443 946933 Φιλολογικών9444 946937 Δασκάλων9445 946939 Νηπιαγωγών9446 946961 Φυσικής Αγωγής9447 946969 Δασκάλων9448 946973 Μαθηματικών9449 946975 Νηπιαγωγών9450 946976 Βιολογίας9451 946979 Αγγλικών9452 946980 Μαθηματικών9453 946983 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9454 947002 Χημείας9455 947068 Νηπιαγωγών9456 947073 Βιολογίας

Page 198: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9457 947086 Εμπορικών/Οικονομικών9458 947111 Νηπιαγωγών9459 947117 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)9460 947160 Θρησκευτικών9461 947173 Τέχνης9462 947192 Αγγλικών9463 947196 Μαθηματικών9464 947198 Γαλλικών9465 947208 Δασκάλων9466 947212 Δασκάλων9467 947217 Αγγλικών9468 947218 Χημείας9469 947221 Φυσικής Αγωγής9470 947226 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9471 947226 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9472 947228 Νηπιαγωγών9473 947229 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9474 947229 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9475 947232 Δασκάλων9476 947236 Τέχνης9477 947237 Λογοθεραπείας9478 947247 Φυσικής9479 947277 Νηπιαγωγών9480 947285 Μαθηματικών9481 947290 Εμπορικών/Οικονομικών9482 947303 Εμπορικών/Οικονομικών9483 947316 Μαθηματικών9484 947321 Φιλολογικών9485 947324 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9486 947336 Φιλολογικών9487 947337 Δασκάλων9488 947343 Χημείας9489 947344 Δασκάλων9490 947366 Δασκάλων9491 947372 Εργοθεραπείας9492 947384 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9493 947384 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9494 947385 Εμπορικών/Οικονομικών9495 947391 Αγγλικών9496 947416 Νηπιαγωγών9497 947426 Δασκάλων9498 947442 Φιλολογικών9499 947447 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9500 947471 Γραφικών Τεχνών9501 947476 Δομικών (Αρχιτεκτονική)9502 947508 Αγγλικών9503 947522 Τέχνης9504 947525 Νηπιαγωγών

Page 199: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9505 947558 Διακοσμητικής9506 947558 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας9507 947558 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9508 947558 Τέχνης9509 947572 Λογοθεραπείας9510 947579 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9511 947607 Εμπορικών/Οικονομικών9512 947609 Μαθηματικών9513 947614 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9514 947615 Λογοθεραπείας9515 947616 Εμπορικών/Οικονομικών9516 947621 Μαθηματικών9517 947622 Δασκάλων9518 947641 Εμπορικών/Οικονομικών9519 947642 Μηχανολογίας (Γενική)9520 947642 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9521 947661 Λογοθεραπείας9522 947666 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9523 947680 Εμπορικών/Οικονομικών9524 947681 Νηπιαγωγών9525 947693 Εμπορικών/Οικονομικών9526 947699 Φιλολογικών9527 947712 Φυσικής Αγωγής9528 947726 Μαθηματικών9529 947738 Φυσικής Αγωγής9530 947776 Εμπορικών/Οικονομικών9531 947790 Μαθηματικών9532 947795 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9533 947831 Δασκάλων9534 947840 Νηπιαγωγών9535 947874 Δασκάλων9536 947880 Μαθηματικών9537 947892 Λογοθεραπείας9538 947898 Δασκάλων9539 947909 Νηπιαγωγών9540 947911 Αγγλικών9541 947920 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9542 947924 Οικιακής Οικονομίας9543 947933 Γραφικών Τεχνών9544 947934 Νηπιαγωγών9545 947947 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9546 947957 Νηπιαγωγών9547 947962 Φυσιοθεραπείας9548 947964 Δασκάλων9549 947978 Τέχνης9550 947980 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9551 947985 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9552 947985 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 200: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9553 947995 Φυσικής9554 948005 Δασκάλων9555 948010 Νηπιαγωγών9556 948026 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9557 948030 Φιλολογικών9558 948035 Μαθηματικών9559 948055 Αγγλικών9560 948061 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9561 948066 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής9562 948066 Φιλολογικών9563 948067 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9564 948072 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9565 948084 Χημείας9566 948100 Εμπορικών/Οικονομικών9567 948134 Μαθηματικών9568 948141 Εμπορικών/Οικονομικών9569 948163 Νηπιαγωγών9570 948200 Φιλολογικών9571 948211 Μουσικής9572 948216 Δασκάλων9573 948227 Νηπιαγωγών9574 948229 Μαθηματικών9575 948231 Νηπιαγωγών9576 948235 Δασκάλων9577 948240 Δασκάλων9578 948269 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9579 948280 Δασκάλων9580 948284 Δασκάλων9581 948291 Εργοθεραπείας9582 948302 Μουσικής9583 948303 Φυσικής9584 948305 Εμπορικών/Οικονομικών9585 948315 Εμπορικών/Οικονομικών9586 948325 Εμπορικών/Οικονομικών9587 948326 Εμπορικών/Οικονομικών9588 948332 Δασκάλων9589 948342 Δομικών (Αρχιτεκτονική)9590 948353 Φυσικής Αγωγής9591 948354 Δασκάλων9592 948358 Δασκάλων9593 948367 Τέχνης9594 948374 Δασκάλων9595 948378 Δασκάλων9596 948378 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9597 948379 Φυσικής9598 948381 Φιλολογικών9599 948388 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9600 948390 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 201: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9601 948408 Δασκάλων9602 948409 Δασκάλων9603 948427 Δασκάλων9604 948439 Μουσικής9605 948443 Δασκάλων9606 948445 Δασκάλων9607 948454 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9608 948455 Νηπιαγωγών9609 948481 Δασκάλων9610 948489 Φυσικής Αγωγής9611 948495 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9612 948495 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9613 948505 Αγγλικών9614 948529 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9615 948543 Μουσικής9616 948547 Δασκάλων9617 948558 Φιλολογικών9618 948574 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9619 948574 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9620 948575 Νηπιαγωγών9621 948583 Νηπιαγωγών9622 948585 Μαθηματικών9623 948602 Μαθηματικών9624 948611 Δασκάλων9625 948612 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9626 948632 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9627 948638 Φιλολογικών9628 948651 Δασκάλων9629 948655 Μαθηματικών9630 948656 Δασκάλων9631 948662 Αγγλικών9632 948664 Αγγλικών9633 948674 Εμπορικών/Οικονομικών9634 948695 Δασκάλων9635 948713 Μαθηματικών9636 948715 Εμπορικών/Οικονομικών9637 948722 Δασκάλων9638 948729 Φυσικής Αγωγής9639 948731 Φυσικής9640 948743 Φυσικής Αγωγής9641 948745 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9642 948758 Δασκάλων9643 948760 Εμπορικών/Οικονομικών9644 948766 Δασκάλων9645 948776 Λογοθεραπείας9646 948779 Μουσικής9647 948783 Εμπορικών/Οικονομικών9648 948799 Δασκάλων

Page 202: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9649 948800 Εμπορικών/Οικονομικών9650 948820 Μουσικής9651 948831 Φιλολογικών9652 948833 Δασκάλων9653 948849 Αγγλικών9654 948854 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9655 948872 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9656 948874 Νηπιαγωγών9657 948876 Νηπιαγωγών9658 948880 Βιολογίας9659 948880 Χημείας9660 948887 Νηπιαγωγών9661 948889 Δασκάλων9662 948897 Φιλολογικών9663 948911 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9664 948911 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών9665 948911 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9666 948911 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9667 948915 Τέχνης9668 948954 Αγγλικών9669 948957 Χημείας9670 948958 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9671 948958 Νηπιαγωγών9672 948967 Φιλολογικών9673 948973 Βιολογίας9674 948976 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9675 948989 Βιολογίας9676 948998 Φυσικής Αγωγής9677 949010 Δασκάλων9678 949028 Φιλολογικών9679 949045 Δασκάλων9680 949050 Αγγλικών9681 949073 Εμπορικών/Οικονομικών9682 949076 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9683 949113 Μαθηματικών9684 949135 Βιολογίας9685 949147 Αγγλικών9686 949148 Μαθηματικών9687 949172 Τέχνης9688 949184 Νηπιαγωγών9689 949199 Δασκάλων9690 949199 Νηπιαγωγών9691 949202 Δασκάλων9692 949203 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9693 949203 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9694 949211 Δασκάλων9695 949220 Δασκάλων9696 949227 Νηπιαγωγών

Page 203: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9697 949238 Μαθηματικών9698 949267 Δασκάλων9699 949280 Μαθηματικών9700 949281 Εμπορικών/Οικονομικών9701 949283 Δασκάλων9702 949300 Μουσικής9703 949336 Μαθηματικών9704 949338 Δασκάλων9705 949355 Αγγλικών9706 949358 Δασκάλων9707 949362 Φυσικής Αγωγής9708 949370 Φιλολογικών9709 949383 Μαθηματικών9710 949389 Μαθηματικών9711 949397 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής9712 949415 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9713 949419 Διακοσμητικής9714 949419 Τέχνης9715 949454 Εμπορικών/Οικονομικών9716 949456 Φυσικής9717 949492 Μαθηματικών9718 949496 Αγγλικών9719 949525 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9720 949526 Δασκάλων9721 949527 Εμπορικών/Οικονομικών9722 949561 Φυσικής9723 949566 Βιολογίας9724 949602 Φυσικής Αγωγής9725 949606 Φιλολογικών9726 949611 Γαλλικών9727 949626 Βιολογίας9728 949637 Νηπιαγωγών9729 949639 Φυσικής Αγωγής9730 949649 Νηπιαγωγών9731 949686 Δασκάλων9732 949697 Φιλολογικών9733 949699 Βιολογίας9734 949705 Φιλολογικών9735 949709 Εμπορικών/Οικονομικών9736 949716 Δασκάλων9737 949719 Δασκάλων9738 949731 Εμπορικών/Οικονομικών9739 949736 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9740 949740 Φιλολογικών9741 949742 Δασκάλων9742 949789 Εμπορικών/Οικονομικών9743 949805 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9744 949810 Τέχνης

Page 204: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9745 949821 Μουσικής9746 949836 Μαθηματικών9747 949857 Φιλολογικών9748 949865 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9749 949866 Νηπιαγωγών9750 949867 Εμπορικών/Οικονομικών9751 949871 Δασκάλων9752 949893 Δασκάλων9753 949898 Μηχανολογίας (Γενική)9754 949898 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9755 949902 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9756 949902 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9757 949931 Φιλολογικών9758 949935 Λογοθεραπείας9759 949944 Εμπορικών/Οικονομικών9760 949953 Εμπορικών/Οικονομικών9761 949965 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής9762 949973 Μαθηματικών9763 949977 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9764 949997 Βιολογίας9765 950033 Αγγλικών9766 950036 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9767 950072 Δασκάλων9768 950088 Φιλολογικών9769 950089 Εμπορικών/Οικονομικών9770 950096 Δασκάλων9771 950128 Μουσικής9772 950133 Φυσικής Αγωγής9773 950137 Δασκάλων9774 950141 Δασκάλων9775 950148 Δασκάλων9776 950149 Αγγλικών9777 950155 Ρωσσικών9778 950156 Μουσικής9779 950159 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9780 950161 Βιολογίας9781 950195 Εμπορικών/Οικονομικών9782 950208 Μαθηματικών9783 950225 Φυσικής Αγωγής9784 950237 Δασκάλων9785 950240 Δασκάλων9786 950253 Δασκάλων9787 950254 Μουσικής9788 950266 Βιολογίας9789 950278 Μαθηματικών9790 950288 Φυσικής9791 950293 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9792 950313 Δασκάλων

Page 205: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9793 950330 Αγγλικών9794 950365 Μαθηματικών9795 950370 Βιολογίας9796 950380 Μαθηματικών9797 950391 Βιολογίας9798 950398 Φυσικής Αγωγής9799 950410 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9800 950425 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9801 950425 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9802 950433 Μαθηματικών9803 950435 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9804 950449 Μαθηματικών9805 950462 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών9806 950462 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9807 950475 Νηπιαγωγών9808 950488 Χημείας9809 950492 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9810 950498 Δασκάλων9811 950501 Νηπιαγωγών9812 950509 Μουσικής9813 950520 Φιλολογικών9814 950534 Δασκάλων9815 950536 Νηπιαγωγών9816 950539 Φιλολογικών9817 950562 Φιλολογικών9818 950582 Δασκάλων9819 950589 Μαθηματικών9820 950600 Εμπορικών/Οικονομικών9821 950633 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9822 950640 Δασκάλων9823 950647 Βιολογίας9824 950650 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9825 950650 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9826 950659 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9827 950659 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9828 950687 Μαθηματικών9829 950692 Νηπιαγωγών9830 950702 Θρησκευτικών9831 950706 Μαθηματικών9832 950739 Αγγλικών9833 950742 Φιλολογικών9834 950749 Εμπορικών/Οικονομικών9835 950756 Διακοσμητικής9836 950760 Μαθηματικών9837 950778 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9838 950800 Αγγλικών9839 950820 Εμπορικών/Οικονομικών9840 950839 Δασκάλων

Page 206: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9841 950839 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9842 950846 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9843 950860 Φιλολογικών9844 950879 Γραφικών Τεχνών9845 950879 Τέχνης9846 950884 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9847 950902 Λογοθεραπείας9848 950922 Νηπιαγωγών9849 950939 Μηχανικής Αυτοκινήτων9850 950961 Τέχνης9851 951000 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9852 951005 Εργοθεραπείας9853 951008 Εμπορικών/Οικονομικών9854 951010 Χημείας9855 951019 Μαθηματικών9856 951027 Χημείας9857 951028 Φυσικής Αγωγής9858 951030 Φιλολογικών9859 951034 Φιλολογικών9860 951035 Τέχνης9861 951036 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9862 951067 Δασκάλων9863 951075 Νηπιαγωγών9864 951078 Δασκάλων9865 951079 Βιολογίας9866 951079 Χημείας9867 951084 Νηπιαγωγών9868 951093 Χημείας9869 951102 Δασκάλων9870 951105 Τέχνης9871 951106 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9872 951109 Δασκάλων9873 951123 Φυσικής Αγωγής9874 951136 Τέχνης9875 951142 Αγγλικών9876 951145 Εμπορικών/Οικονομικών9877 951153 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9878 951158 Γαλλικών9879 951168 Μαθηματικών9880 951178 Μαθηματικών9881 951195 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9882 951219 Βιολογίας9883 951224 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9884 951225 Δασκάλων9885 951230 Δασκάλων9886 951234 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9887 951240 Αγγλικών9888 951251 Οικιακής Οικονομίας

Page 207: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9889 951253 Δασκάλων9890 951273 Δασκάλων9891 951276 Φυσικής Αγωγής9892 951291 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9893 951292 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9894 951293 Μουσικής9895 951297 Δασκάλων9896 951334 Φυσικής Αγωγής9897 951374 Φιλολογικών9898 951375 Μαθηματικών9899 951393 Μαθηματικών9900 951431 Δασκάλων9901 951494 Νηπιαγωγών9902 951497 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9903 951497 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9904 951505 Λογοθεραπείας9905 951518 Φυσικής9906 951531 Νηπιαγωγών9907 951540 Αγγλικών9908 951541 Δασκάλων9909 951541 Λογοθεραπείας9910 951544 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9911 951544 Νηπιαγωγών9912 951578 Δασκάλων9913 951589 Τέχνης9914 951610 Αγγλικών9915 951619 Δασκάλων9916 951619 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9917 951621 Δασκάλων9918 951627 Φιλολογικών9919 951632 Μαθηματικών9920 951651 Τέχνης9921 951679 Φιλολογικών9922 951686 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9923 951692 Μαθηματικών9924 951708 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9925 951708 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9926 951714 Φιλολογικών9927 951734 Δασκάλων9928 951736 Βιολογίας9929 951741 Μαθηματικών9930 951745 Δασκάλων9931 951760 Νηπιαγωγών9932 951762 Δασκάλων9933 951784 Ηλεκτρολογίας (Γενική)9934 951784 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9935 951784 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας9936 951789 Μαθηματικών

Page 208: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9937 951802 Νηπιαγωγών9938 951806 Δασκάλων9939 951808 Μαθηματικών9940 951819 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9941 951838 Αγγλικών9942 951841 Φιλολογικών9943 951845 Φυσικής Αγωγής9944 951847 Δασκάλων9945 951848 Εμπορικών/Οικονομικών9946 951855 Χημείας9947 951878 Φιλολογικών9948 951897 Φιλολογικών9949 951912 Μουσικής9950 951917 Δασκάλων9951 951924 Μουσικής9952 951935 Δασκάλων9953 951968 Δομικών (Αρχιτεκτονική)9954 951976 Βιολογίας9955 951977 Δασκάλων9956 951991 Εμπορικών/Οικονομικών9957 952026 Αγγλικών9958 952029 Γραφικών Τεχνών9959 952033 Φιλολογικών9960 952038 Εμπορικών/Οικονομικών9961 952040 Φυσικής Αγωγής9962 952050 Εμπορικών/Οικονομικών9963 952052 Φυσικής Αγωγής9964 952053 Δασκάλων9965 952081 Εργοθεραπείας9966 952083 Μαθηματικών9967 952085 Δασκάλων9968 952120 Νηπιαγωγών9969 952137 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.9970 952175 Νηπιαγωγών9971 952195 Αγγλικών9972 952210 Φυσικής Αγωγής9973 952215 Βιολογίας9974 952231 Βιολογίας9975 952236 Χημείας9976 952242 Φιλολογικών9977 952246 Βιολογίας9978 952254 Μαθηματικών9979 952269 Γαλλικών9980 952283 Γαλλικών9981 952306 Φυσικής Αγωγής9982 952326 Βιολογίας9983 952340 Αγγλικών9984 952362 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 209: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα9985 952371 Φυσιοθεραπείας9986 952390 Δασκάλων9987 952397 Δασκάλων9988 952403 Εμπορικών/Οικονομικών9989 952405 Δασκάλων9990 952410 Αγγλικών9991 952430 Μαθηματικών9992 952436 Νηπιαγωγών9993 952465 Μαθηματικών9994 952474 Μουσικής9995 952493 Φυσικής Αγωγής9996 952507 Δασκάλων9997 952522 Δασκάλων9998 952522 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών9999 952525 Νηπιαγωγών

10000 952529 Αγγλικών10001 952535 Χημείας10002 952543 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10003 952577 Οικιακής Οικονομίας10004 952586 Φιλολογικών10005 952601 Μηχανικής Αυτοκινήτων10006 952610 Μαθηματικών10007 952628 Νηπιαγωγών10008 952630 Δασκάλων10009 952647 Αγγλικών10010 952690 Νηπιαγωγών10011 952695 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10012 952695 Νηπιαγωγών10013 952698 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10014 952698 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10015 952702 Βιολογίας10016 952719 Νηπιαγωγών10017 952749 Νηπιαγωγών10018 952751 Αγγλικών10019 952762 Εμπορικών/Οικονομικών10020 952764 Χημείας10021 952772 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10022 952772 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10023 952777 Φιλολογικών10024 952796 Οικιακής Οικονομίας10025 952806 Γεωγραφίας10026 952812 Βιολογίας10027 952815 Μαθηματικών10028 952824 Φυσικής Αγωγής10029 952846 Φυσικής Αγωγής10030 952850 Τέχνης10031 952934 Δασκάλων10032 952935 Δασκάλων

Page 210: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10033 952936 Δασκάλων10034 952938 Χημείας10035 952941 Εμπορικών/Οικονομικών10036 952965 Δασκάλων10037 952966 Δασκάλων10038 952969 Δασκάλων10039 952994 Μουσικής10040 952996 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας10041 953001 Δασκάλων10042 953003 Εμπορικών/Οικονομικών10043 953005 Εμπορικών/Οικονομικών10044 953013 Αγγλικών10045 953019 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10046 953021 Εμπορικών/Οικονομικών10047 953049 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10048 953127 Μαθηματικών10049 953128 Δασκάλων10050 953147 Μηχανολογίας (Γενική)10051 953147 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10052 953159 Δασκάλων10053 953166 Δασκάλων10054 953178 Αγγλικών10055 953185 Φιλολογικών10056 953186 Νηπιαγωγών10057 953192 Βιολογίας10058 953200 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)10059 953207 Μαθηματικών10060 953214 Δασκάλων10061 953222 Φυσικής Αγωγής10062 953223 Δασκάλων10063 953232 Εμπορικών/Οικονομικών10064 953243 Μαθηματικών10065 953248 Δασκάλων10066 953252 Φυσικής Αγωγής10067 953279 Δασκάλων10068 953283 Δασκάλων10069 953283 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10070 953342 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10071 953345 Νηπιαγωγών10072 953352 Δασκάλων10073 953352 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10074 953363 Φιλολογικών10075 953367 Μηχανικής Αυτοκινήτων10076 953367 Μηχανολογίας (Γενική)10077 953388 Βιολογίας10078 953412 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10079 953412 Νηπιαγωγών10080 953422 Λογοθεραπείας

Page 211: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10081 953426 Δασκάλων10082 953450 Δασκάλων10083 953456 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10084 953479 Βιολογίας10085 953480 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10086 953492 Φιλολογικών10087 953525 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10088 953525 Νηπιαγωγών10089 953526 Χημείας10090 953546 Τέχνης10091 953555 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10092 953560 Αγγλικών10093 953564 Φιλολογικών10094 953579 Νηπιαγωγών10095 953592 Δασκάλων10096 953593 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων10097 953595 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής10098 953595 Φιλολογικών10099 953597 Δασκάλων10100 953619 Φυσικής Αγωγής10101 953624 Δασκάλων10102 953675 Φυσικής Αγωγής10103 953724 Εμπορικών/Οικονομικών10104 953726 Δασκάλων10105 953744 Εμπορικών/Οικονομικών10106 953788 Εμπορικών/Οικονομικών10107 953789 Δασκάλων10108 953799 Οικιακής Οικονομίας10109 953819 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10110 953819 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10111 953823 Δασκάλων10112 953836 Βιολογίας10113 953851 Βιολογίας10114 953877 Φιλολογικών10115 953881 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10116 953899 Φιλολογικών10117 953903 Μουσικής10118 953937 Γεωγραφίας10119 953951 Ξενοδοχειακών (Γενικά)10120 953951 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)10121 953951 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)10122 953958 Δασκάλων10123 953970 Δασκάλων10124 953972 Δασκάλων10125 953988 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10126 953992 Μουσικής10127 953995 Δασκάλων10128 953997 Μουσικής

Page 212: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10129 953997 Μουσικοθεραπείας10130 954020 Βιολογίας10131 954023 Νηπιαγωγών10132 954025 Φιλολογικών10133 954044 Δασκάλων10134 954044 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10135 954053 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10136 954053 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10137 954055 Δασκάλων10138 954057 Εμπορικών/Οικονομικών10139 954057 Μαθηματικών10140 954075 Εμπορικών/Οικονομικών10141 954113 Δασκάλων10142 954118 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10143 954118 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών10144 954122 Δασκάλων10145 954135 Αγγλικών10146 954143 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10147 954147 Μηχανολογίας (Γενική)10148 954147 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10149 954160 Γαλλικών10150 954182 Μηχανολογίας (Γενική)10151 954182 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10152 954190 Δασκάλων10153 954199 Νηπιαγωγών10154 954204 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10155 954205 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10156 954213 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10157 954213 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10158 954226 Χημείας10159 954229 Δασκάλων10160 954232 Δασκάλων10161 954265 Εμπορικών/Οικονομικών10162 954267 Νηπιαγωγών10163 954268 Δασκάλων10164 954273 Φυσικής Αγωγής10165 954275 Λογοθεραπείας10166 954301 Μαθηματικών10167 954317 Φιλολογικών10168 954327 Βιολογίας10169 954327 Χημείας10170 954336 Μουσικής10171 954349 Μαθηματικών10172 954354 Φυσικής10173 954363 Δασκάλων10174 954404 Φυσικής10175 954412 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10176 954414 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Page 213: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10177 954414 Φιλολογικών10178 954429 Φιλολογικών10179 954431 Δασκάλων10180 954434 Δασκάλων10181 954443 Φυσικής Αγωγής10182 954451 Βιολογίας10183 954454 Τέχνης10184 954464 Νηπιαγωγών10185 954465 Δασκάλων10186 954472 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10187 954493 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10188 954493 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10189 954497 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10190 954507 Μαθηματικών10191 954533 Φυσικής Αγωγής10192 954550 Δασκάλων10193 954551 Μαθηματικών10194 954580 Φιλολογικών10195 954593 Βιολογίας10196 954597 Δασκάλων10197 954612 Δασκάλων10198 954637 Βιολογίας10199 954655 Φυσικής Αγωγής10200 954661 Δασκάλων10201 954661 Νηπιαγωγών10202 954670 Μηχανικής Αυτοκινήτων10203 954670 Μηχανολογίας (Γενική)10204 954670 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10205 954677 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10206 954683 Νηπιαγωγών10207 954694 Δασκάλων10208 954706 Νηπιαγωγών10209 954708 Βιολογίας10210 954717 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10211 954719 Φυσικής Αγωγής10212 954744 Εμπορικών/Οικονομικών10213 954753 Εμπορικών/Οικονομικών10214 954762 Θρησκευτικών10215 954770 Μαθηματικών10216 954794 Αγγλικών10217 954798 Βιολογίας10218 954830 Δασκάλων10219 954841 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10220 954875 Φιλολογικών10221 954878 Αγγλικών10222 954886 Εμπορικών/Οικονομικών10223 954898 Μουσικής10224 954912 Χημείας

Page 214: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10225 954950 Γραφικών Τεχνών10226 954960 Φυσικής Αγωγής10227 954972 Εμπορικών/Οικονομικών10228 954976 Μαθηματικών10229 954990 Γεωπονίας (Γενική)10230 954994 Φιλολογικών10231 954999 Λογοθεραπείας10232 955000 Νηπιαγωγών10233 955005 Βιολογίας10234 955036 Βιολογίας10235 955037 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10236 955039 Φιλολογικών10237 955047 Νηπιαγωγών10238 955050 Αγγλικών10239 955061 Εμπορικών/Οικονομικών10240 955071 Μαθηματικών10241 955079 Αγγλικών10242 955080 Νηπιαγωγών10243 955082 Εμπορικών/Οικονομικών10244 955089 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10245 955090 Δασκάλων10246 955090 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10247 955094 Δασκάλων10248 955094 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10249 955099 Βιολογίας10250 955104 Μαθηματικών10251 955106 Αγγλικών10252 955114 Δασκάλων10253 955117 Δασκάλων10254 955119 Οικιακής Οικονομίας10255 955147 Γαλλικών10256 955171 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10257 955171 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10258 955183 Δασκάλων10259 955196 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10260 955212 Δασκάλων10261 955212 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10262 955228 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10263 955250 Μουσικής10264 955288 Εμπορικών/Οικονομικών10265 955308 Φυσικής10266 955342 Φιλολογικών10267 955349 Χημείας10268 955385 Δασκάλων10269 955397 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10270 955403 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής10271 955415 Δασκάλων10272 955415 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 215: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10273 955421 Νηπιαγωγών10274 955449 Φιλολογικών10275 955458 Χημείας10276 955460 Φυσικής Αγωγής10277 955475 Γαλλικών10278 955494 Εμπορικών/Οικονομικών10279 955560 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10280 955561 Δασκάλων10281 955573 Χημείας10282 955575 Μουσικής10283 955581 Δασκάλων10284 955594 Μαθηματικών10285 955595 Φιλολογικών10286 955622 Δασκάλων10287 955623 Δασκάλων10288 955635 Δασκάλων10289 955637 Δασκάλων10290 955648 Μαθηματικών10291 955655 Δασκάλων10292 955655 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10293 955662 Μαθηματικών10294 955665 Μαθηματικών10295 955674 Μαθηματικών10296 955693 Εμπορικών/Οικονομικών10297 955714 Δασκάλων10298 955743 Μαθηματικών10299 955812 Φυσικής Αγωγής10300 955816 Φυσικής10301 955833 Φιλολογικών10302 955840 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10303 955850 Γαλλικών10304 955852 Μουσικής10305 955860 Δασκάλων10306 955904 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10307 955914 Δασκάλων10308 955916 Νηπιαγωγών10309 955945 Φυσικής Αγωγής10310 955947 Τέχνης10311 955953 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10312 955963 Μαθηματικών10313 955990 Εμπορικών/Οικονομικών10314 956010 Γαλλικών10315 956018 Δασκάλων10316 956018 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10317 956049 Φιλολογικών10318 956054 Νηπιαγωγών10319 956055 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10320 956064 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 216: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10321 956069 Νηπιαγωγών10322 956085 Μαθηματικών10323 956088 Φιλολογικών10324 956089 Φιλολογικών10325 956090 Εμπορικών/Οικονομικών10326 956106 Τέχνης10327 956113 Δασκάλων10328 956139 Δασκάλων10329 956141 Δασκάλων10330 956143 Φυσικής10331 956147 Μαθηματικών10332 956160 Δασκάλων10333 956163 Φυσικής Αγωγής10334 956171 Αγγλικών10335 956179 Οικιακής Οικονομίας10336 956197 Εμπορικών/Οικονομικών10337 956202 Δασκάλων10338 956215 Νηπιαγωγών10339 956225 Δασκάλων10340 956226 Νηπιαγωγών10341 956233 Φυσικής10342 956236 Φιλολογικών10343 956256 Εμπορικών/Οικονομικών10344 956274 Μαθηματικών10345 956287 Εργοθεραπείας10346 956308 Δασκάλων10347 956308 Μαθηματικών10348 956312 Φιλολογικών10349 956314 Χημείας10350 956315 Φιλολογικών10351 956332 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10352 956339 Νηπιαγωγών10353 956349 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10354 956349 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10355 956352 Φιλολογικών10356 956362 Λογοθεραπείας10357 956364 Δασκάλων10358 956372 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10359 956379 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10360 956386 Φυσικής10361 956393 Δασκάλων10362 956398 Οικιακής Οικονομίας10363 956434 Φυσικής Αγωγής10364 956451 Δασκάλων10365 956457 Δασκάλων10366 956460 Φιλολογικών10367 956515 Μαθηματικών10368 956519 Φιλολογικών

Page 217: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10369 956522 Δασκάλων10370 956527 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10371 956547 Εμπορικών/Οικονομικών10372 956548 Νηπιαγωγών10373 956552 Αγγλικών10374 956561 Αγγλικών10375 956569 Εμπορικών/Οικονομικών10376 956570 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10377 956576 Φιλολογικών10378 956580 Εμπορικών/Οικονομικών10379 956612 Μαθηματικών10380 956616 Δασκάλων10381 956617 Βιολογίας10382 956638 Φυσικής Αγωγής10383 956673 Δασκάλων10384 956685 Δασκάλων10385 956687 Εμπορικών/Οικονομικών10386 956699 Μαθηματικών10387 956703 Φυσικής Αγωγής10388 956704 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10389 956709 Δασκάλων10390 956724 Εμπορικών/Οικονομικών10391 956726 Δασκάλων10392 956736 Φυσικής10393 956744 Δασκάλων10394 956747 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10395 956747 Νηπιαγωγών10396 956806 Εμπορικών/Οικονομικών10397 956840 Δασκάλων10398 956846 Μαθηματικών10399 956847 Εμπορικών/Οικονομικών10400 956848 Δασκάλων10401 956858 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10402 956891 Δασκάλων10403 956893 Μουσικής10404 956899 Βιολογίας10405 956956 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10406 956956 Νηπιαγωγών10407 956963 Δασκάλων10408 956964 Δασκάλων10409 956965 Νηπιαγωγών10410 957009 Μουσικής10411 957088 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10412 957088 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10413 957127 Εμπορικών/Οικονομικών10414 957129 Νηπιαγωγών10415 957130 Νηπιαγωγών10416 957136 Μηχανικής Αυτοκινήτων

Page 218: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10417 957148 Φυσικής Αγωγής10418 957150 Φυσιοθεραπείας10419 957186 Χημείας10420 957193 Μαθηματικών10421 957214 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)10422 957220 Δασκάλων10423 957258 Φιλολογικών10424 957279 Μαθηματικών10425 957317 Δασκάλων10426 957374 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10427 957393 Χημείας10428 957394 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10429 957416 Βιολογίας10430 957423 Νηπιαγωγών10431 957440 Νηπιαγωγών10432 957461 Δασκάλων10433 957463 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10434 957471 Τέχνης10435 957511 Μηχανολογίας (Γενική)10436 957511 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10437 957530 Νηπιαγωγών10438 957540 Αγγλικών10439 957573 Μουσικής10440 957574 Θρησκευτικών10441 957576 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής10442 957584 Εμπορικών/Οικονομικών10443 957587 Χημείας10444 957597 Αγγλικών10445 957607 Μουσικής10446 957613 Μουσικής10447 957616 Δασκάλων10448 957617 Βιολογίας10449 957633 Δασκάλων10450 957654 Φιλολογικών10451 957657 Βιολογίας10452 957678 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10453 957693 Νηπιαγωγών10454 957695 Δασκάλων10455 957722 Νηπιαγωγών10456 957731 Νηπιαγωγών10457 957739 Μαθηματικών10458 957740 Αγγλικών10459 957743 Δασκάλων10460 957745 Φιλολογικών10461 957758 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής10462 957764 Νηπιαγωγών10463 957772 Νηπιαγωγών10464 957773 Δασκάλων

Page 219: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10465 957788 Δασκάλων10466 957788 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10467 957794 Εμπορικών/Οικονομικών10468 957805 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10469 957811 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10470 957811 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10471 957820 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας10472 957820 Σχεδίασης Επίπλων10473 957822 Εμπορικών/Οικονομικών10474 957846 Χημείας10475 957848 Δασκάλων10476 957885 Δασκάλων10477 957885 Φυσικής Αγωγής10478 957903 Δασκάλων10479 957926 Τέχνης10480 957937 Μαθηματικών10481 957947 Φυσικής10482 957949 Αγγλικών10483 957950 Νηπιαγωγών10484 957961 Νηπιαγωγών10485 957964 Φιλολογικών10486 957972 Δασκάλων10487 957980 Φιλολογικών10488 957986 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10489 957997 Δασκάλων10490 958002 Χημείας10491 958018 Μαθηματικών10492 958020 Νηπιαγωγών10493 958030 Δασκάλων10494 958034 Μαθηματικών10495 958036 Νηπιαγωγών10496 958037 Βιολογίας10497 958057 Μαθηματικών10498 958061 Αγγλικών10499 958075 Βιολογίας10500 958100 Νηπιαγωγών10501 958106 Αγγλικών10502 958129 Αγγλικών10503 958129 Δασκάλων10504 958148 Δασκάλων10505 958148 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10506 958152 Τέχνης10507 958153 Εμπορικών/Οικονομικών10508 958174 Μαθηματικών10509 958179 Φυσικής Αγωγής10510 958186 Δασκάλων10511 958192 Αγγλικών10512 958209 Δασκάλων

Page 220: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10513 958223 Φυσικής Αγωγής10514 958226 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10515 958228 Βιολογίας10516 958232 Φυσικής Αγωγής10517 958239 Αγγλικών10518 958269 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10519 958269 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10520 958272 Νηπιαγωγών10521 958284 Φιλολογικών10522 958292 Μαθηματικών10523 958293 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10524 958325 Δασκάλων10525 958327 Νηπιαγωγών10526 958333 Φιλολογικών10527 958345 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10528 958345 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10529 958348 Αγγλικών10530 958351 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10531 958359 Δασκάλων10532 958361 Δασκάλων10533 958361 Νηπιαγωγών10534 958375 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10535 958395 Μαθηματικών10536 958424 Νηπιαγωγών10537 958432 Μαθηματικών10538 958469 Βιολογίας10539 958490 Δασκάλων10540 958527 Δασκάλων10541 958538 Λογοθεραπείας10542 958551 Φιλολογικών10543 958569 Εμπορικών/Οικονομικών10544 958601 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10545 958601 Νηπιαγωγών10546 958609 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10547 958611 Βιολογίας10548 958639 Τέχνης10549 958645 Φιλολογικών10550 958649 Δασκάλων10551 958693 Μουσικής10552 958703 Φυσικής10553 958705 Νηπιαγωγών10554 958719 Μαθηματικών10555 958747 Φυσικής Αγωγής10556 958752 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10557 958772 Φυσικής10558 958773 Φυσικής Αγωγής10559 958788 Μουσικής10560 958795 Ρωσσικών

Page 221: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10561 958814 Νηπιαγωγών10562 958820 Αγγλικών10563 958833 Μαθηματικών10564 958856 Μαθηματικών10565 958876 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10566 958913 Νηπιαγωγών10567 958919 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής10568 958919 Φιλολογικών10569 958924 Μαθηματικών10570 958929 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10571 958929 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10572 958931 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10573 958934 Φιλολογικών10574 958948 Μουσικής10575 958984 Χημείας10576 959009 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10577 959017 Μουσικής10578 959033 Βιολογίας10579 959042 Φιλολογικών10580 959046 Ξενοδοχειακών (Γενικά)10581 959058 Νηπιαγωγών10582 959061 Τέχνης10583 959062 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10584 959064 Φυσικής10585 959088 Μαθηματικών10586 959088 Φυσικής10587 959113 Δασκάλων10588 959117 Εμπορικών/Οικονομικών10589 959119 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10590 959119 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10591 959131 Δασκάλων10592 959131 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10593 959162 Δασκάλων10594 959171 Εμπορικών/Οικονομικών10595 959171 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής10596 959185 Μαθηματικών10597 959194 Αγγλικών10598 959196 Νηπιαγωγών10599 959206 Μαθηματικών10600 959226 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10601 959226 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10602 959231 Μαθηματικών10603 959244 Φιλολογικών10604 959248 Δασκάλων10605 959266 Τέχνης10606 959274 Μαθηματικών10607 959283 Αγγλικών10608 959291 Δασκάλων

Page 222: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10609 959297 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10610 959297 Νηπιαγωγών10611 959323 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10612 959333 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)10613 959333 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10614 959353 Δασκάλων10615 959365 Γαλλικών10616 959371 Φιλολογικών10617 959379 Δασκάλων10618 959381 Φιλολογικών10619 959384 Αγγλικών10620 959393 Εμπορικών/Οικονομικών10621 959397 Δασκάλων10622 959409 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10623 959409 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10624 959421 Εμπορικών/Οικονομικών10625 959450 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10626 959461 Δασκάλων10627 959479 Μουσικής10628 959480 Δασκάλων10629 959485 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10630 959490 Φυσικής Αγωγής10631 959500 Μαθηματικών10632 959509 Βιολογίας10633 959510 Χημείας10634 959518 Λογοθεραπείας10635 959532 Δασκάλων10636 959535 Δασκάλων10637 959537 Φιλολογικών10638 959539 Δασκάλων10639 959556 Γαλλικών10640 959562 Γαλλικών10641 959567 Βιολογίας10642 959619 Φυσικής Αγωγής10643 959620 Δασκάλων10644 959620 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10645 959629 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10646 959632 Γαλλικών10647 959640 Βιολογίας10648 959678 Νηπιαγωγών10649 959685 Νηπιαγωγών10650 959688 Δασκάλων10651 959688 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10652 959716 Λογοθεραπείας10653 959722 Μαθηματικών10654 959729 Φιλολογικών10655 959747 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10656 959747 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Page 223: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10657 959755 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10658 959755 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10659 959759 Αγγλικών10660 959793 Μουσικής10661 959798 Νηπιαγωγών10662 959801 Δασκάλων10663 959803 Φιλολογικών10664 959855 Νηπιαγωγών10665 959858 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10666 959860 Νηπιαγωγών10667 959862 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10668 959883 Φυσικής Αγωγής10669 959917 Εμπορικών/Οικονομικών10670 959924 Εμπορικών/Οικονομικών10671 959935 Νηπιαγωγών10672 959947 Φιλολογικών10673 959956 Φιλολογικών10674 959984 Μαθηματικών10675 959987 Νηπιαγωγών10676 960013 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10677 960047 Δασκάλων10678 960065 Εμπορικών/Οικονομικών10679 960084 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10680 960088 Βιολογίας10681 960092 Φιλολογικών10682 960120 Μαθηματικών10683 960134 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10684 960140 Μαθηματικών10685 960159 Μαθηματικών10686 960161 Μουσικής10687 960171 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10688 960171 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών10689 960171 Μηχανολογίας (Γενική)10690 960175 Μαθηματικών10691 960179 Νηπιαγωγών10692 960184 Βιολογίας10693 960190 Νηπιαγωγών10694 960194 Μαθηματικών10695 960218 Χημείας10696 960220 Χημείας10697 960251 Χημείας10698 960261 Νηπιαγωγών10699 960267 Μουσικής10700 960268 Δασκάλων10701 960271 Νηπιαγωγών10702 960280 Νηπιαγωγών10703 960291 Εμπορικών/Οικονομικών10704 960298 Δασκάλων

Page 224: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10705 960310 Μαθηματικών10706 960315 Τέχνης10707 960322 Νηπιαγωγών10708 960342 Φιλολογικών10709 960343 Χημείας10710 960347 Φυσικής Αγωγής10711 960350 Νηπιαγωγών10712 960354 Μαθηματικών10713 960362 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10714 960382 Φυσιοθεραπείας10715 960388 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10716 960406 Εμπορικών/Οικονομικών10717 960430 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10718 960434 Νηπιαγωγών10719 960445 Εμπορικών/Οικονομικών10720 960468 Τέχνης10721 960479 Νηπιαγωγών10722 960485 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10723 960490 Εμπορικών/Οικονομικών10724 960506 Μαθηματικών10725 960524 Δασκάλων10726 960524 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10727 960536 Εμπορικών/Οικονομικών10728 960539 Μαθηματικών10729 960543 Λογοθεραπείας10730 960545 Βιολογίας10731 960559 Αγγλικών10732 960567 Τέχνης10733 960580 Μαθηματικών10734 960585 Εμπορικών/Οικονομικών10735 960609 Τέχνης10736 960665 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10737 960667 Δασκάλων10738 960668 Δασκάλων10739 960672 Δασκάλων10740 960672 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10741 960683 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10742 960692 Αγγλικών10743 960724 Δασκάλων10744 960742 Βιολογίας10745 960773 Φυσικής Αγωγής10746 960801 Δασκάλων10747 960811 Δασκάλων10748 960811 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10749 960815 Φυσικής Αγωγής10750 960820 Αγγλικών10751 960827 Ρωσσικών10752 960835 Δασκάλων

Page 225: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10753 960836 Μαθηματικών10754 960863 Δασκάλων10755 960863 Λογοθεραπείας10756 960885 Εμπορικών/Οικονομικών10757 960894 Δασκάλων10758 960894 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10759 960901 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10760 960935 Εμπορικών/Οικονομικών10761 960949 Φυσικής Αγωγής10762 960956 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10763 960960 Βιολογίας10764 960969 Δασκάλων10765 960973 Δασκάλων10766 960985 Δασκάλων10767 961003 Φιλολογικών10768 961017 Δασκάλων10769 961041 Φιλολογικών10770 961052 Αγγλικών10771 961055 Νηπιαγωγών10772 961064 Δασκάλων10773 961080 Δασκάλων10774 961085 Βιολογίας10775 961097 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10776 961121 Εμπορικών/Οικονομικών10777 961139 Δασκάλων10778 961140 Φυσικής Αγωγής10779 961143 Δασκάλων10780 961153 Αγγλικών10781 961160 Εμπορικών/Οικονομικών10782 961173 Εμπορικών/Οικονομικών10783 961180 Μαθηματικών10784 961207 Μαθηματικών10785 961210 Ρωσσικών10786 961211 Δασκάλων10787 961214 Βιολογίας10788 961214 Χημείας10789 961219 Νηπιαγωγών10790 961232 Λογοθεραπείας10791 961251 Νηπιαγωγών10792 961260 Δασκάλων10793 961273 Φυσικής10794 961289 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10795 961304 Λογοθεραπείας10796 961305 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10797 961311 Βιολογίας10798 961319 Φιλολογικών10799 961323 Δασκάλων10800 961335 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 226: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10801 961341 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10802 961345 Δασκάλων10803 961352 Χημείας10804 961374 Μαθηματικών10805 961375 Μαθηματικών10806 961403 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10807 961428 Δασκάλων10808 961477 Μουσικής10809 961484 Λογοθεραπείας10810 961501 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10811 961507 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10812 961526 Δασκάλων10813 961536 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10814 961567 Λογοθεραπείας10815 961581 Εμπορικών/Οικονομικών10816 961587 Νηπιαγωγών10817 961593 Αγγλικών10818 961593 Γαλλικών10819 961602 Γαλλικών10820 961612 Βιολογίας10821 961620 Δασκάλων10822 961622 Βιολογίας10823 961641 Φυσικής Αγωγής10824 961646 Δασκάλων10825 961687 Γαλλικών10826 961696 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10827 961699 Νηπιαγωγών10828 961705 Αγγλικών10829 961722 Χημείας10830 961726 Δασκάλων10831 961743 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10832 961757 Γραφικών Τεχνών10833 961758 Μαθηματικών10834 961762 Ρωσσικών10835 961767 Νηπιαγωγών10836 961769 Νηπιαγωγών10837 961789 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10838 961789 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10839 961790 Φιλολογικών10840 961792 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10841 961797 Χημείας10842 961806 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10843 961806 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10844 961817 Δασκάλων10845 961824 Φιλολογικών10846 961830 Βιολογίας10847 961854 Φυσικής10848 961866 Δασκάλων

Page 227: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10849 961875 Νηπιαγωγών10850 961891 Φυσικής Αγωγής10851 961908 Μαθηματικών10852 961914 Μαθηματικών10853 961938 Δασκάλων10854 961940 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής10855 961943 Δασκάλων10856 961956 Χημείας10857 961962 Λογοθεραπείας10858 961964 Γαλλικών10859 961968 Μαθηματικών10860 961978 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10861 961993 Νηπιαγωγών10862 961997 Δασκάλων10863 962020 Φιλολογικών10864 962031 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10865 962036 Δασκάλων10866 962036 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10867 962040 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10868 962045 Βιολογίας10869 962059 Ηλεκτρολογίας (Γενική)10870 962059 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10871 962060 Εμπορικών/Οικονομικών10872 962066 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10873 962077 Μαθηματικών10874 962080 Χημείας10875 962088 Δασκάλων10876 962093 Δασκάλων10877 962106 Δασκάλων10878 962106 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10879 962114 Δασκάλων10880 962134 Δασκάλων10881 962150 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10882 962150 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10883 962153 Μουσικής10884 962165 Δασκάλων10885 962165 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10886 962182 Βιολογίας10887 962221 Μαθηματικών10888 962228 Νηπιαγωγών10889 962230 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10890 962237 Μαθηματικών10891 962288 Γραφικών Τεχνών10892 962315 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10893 962315 Νηπιαγωγών10894 962322 Φιλολογικών10895 962328 Φιλολογικών10896 962333 Φιλολογικών

Page 228: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10897 962344 Φυσικής10898 962358 Αγγλικών10899 962371 Δασκάλων10900 962384 Φυσικής10901 962388 Μαθηματικών10902 962402 Δασκάλων10903 962409 Φιλολογικών10904 962412 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10905 962412 Νηπιαγωγών10906 962427 Δασκάλων10907 962448 Βιολογίας10908 962464 Δασκάλων10909 962466 Δασκάλων10910 962484 Νηπιαγωγών10911 962492 Εμπορικών/Οικονομικών10912 962495 Δασκάλων10913 962502 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10914 962504 Φυσικής Αγωγής10915 962505 Εμπορικών/Οικονομικών10916 962518 Δασκάλων10917 962541 Δασκάλων10918 962563 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10919 962563 Νηπιαγωγών10920 962566 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10921 962616 Μαθηματικών10922 962634 Δασκάλων10923 962643 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10924 962653 Δασκάλων10925 962653 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10926 962678 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10927 962681 Φυσικής Αγωγής10928 962685 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10929 962693 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10930 962702 Αγγλικών10931 962703 Εμπορικών/Οικονομικών10932 962716 Φιλολογικών10933 962717 Εμπορικών/Οικονομικών10934 962723 Εμπορικών/Οικονομικών10935 962730 Φυσικής Αγωγής10936 962761 Τέχνης10937 962783 Δασκάλων10938 962814 Δασκάλων10939 962824 Δασκάλων10940 962840 Δασκάλων10941 962841 Δασκάλων10942 962869 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10943 962883 Φυσικής10944 962905 Φιλολογικών

Page 229: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10945 962929 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10946 962930 Μαθηματικών10947 962934 Νηπιαγωγών10948 962947 Δασκάλων10949 962947 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10950 962971 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10951 963066 Δασκάλων10952 963102 Νηπιαγωγών10953 963112 Εμπορικών/Οικονομικών10954 963112 Μαθηματικών10955 963144 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10956 963152 Εμπορικών/Οικονομικών10957 963155 Μαθηματικών10958 963156 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών10959 963156 Νηπιαγωγών10960 963167 Εμπορικών/Οικονομικών10961 963207 Αγγλικών10962 963209 Μαθηματικών10963 963214 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10964 963232 Δασκάλων10965 963274 Αγγλικών10966 963276 Δασκάλων10967 963288 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10968 963302 Εμπορικών/Οικονομικών10969 963307 Φιλολογικών10970 963314 Δασκάλων10971 963333 Νηπιαγωγών10972 963338 Δασκάλων10973 963346 Αγγλικών10974 963347 Βιολογίας10975 963350 Βιολογίας10976 963355 Μουσικής10977 963368 Δασκάλων10978 963369 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας10979 963372 Βιολογίας10980 963376 Δασκάλων10981 963384 Εμπορικών/Οικονομικών10982 963387 Βιολογίας10983 963397 Φυσικής Αγωγής10984 963426 Εμπορικών/Οικονομικών10985 963447 Νηπιαγωγών10986 963449 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.10987 963463 Δασκάλων10988 963466 Φιλολογικών10989 963473 Εμπορικών/Οικονομικών10990 963475 Βιολογίας10991 963482 Φυσικής Αγωγής10992 963483 Δασκάλων

Page 230: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα10993 963484 Δασκάλων10994 963493 Βιολογίας10995 963496 Φυσικής Αγωγής10996 963501 Αγγλικών10997 963506 Εμπορικών/Οικονομικών10998 963507 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)10999 963559 Γαλλικών11000 963562 Φυσικής Αγωγής11001 963563 Λογοθεραπείας11002 963573 Νηπιαγωγών11003 963593 Μαθηματικών11004 963597 Γαλλικών11005 963598 Φυσικής11006 963604 Μουσικής11007 963607 Μαθηματικών11008 963624 Δασκάλων11009 963650 Εμπορικών/Οικονομικών11010 963663 Δασκάλων11011 963677 Μηχανολογίας (Γενική)11012 963677 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11013 963678 Λογοθεραπείας11014 963693 Φυσικής11015 963702 Εμπορικών/Οικονομικών11016 963712 Αγγλικών11017 963739 Δασκάλων11018 963739 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11019 963740 Φιλολογικών11020 963745 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11021 963750 Βιολογίας11022 963757 Θρησκευτικών11023 963759 Γεωγραφίας11024 963763 Φιλολογικών11025 963771 Εμπορικών/Οικονομικών11026 963779 Φιλολογικών11027 963787 Μαθηματικών11028 963792 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11029 963800 Φυσικής Αγωγής11030 963816 Γαλλικών11031 963817 Εμπορικών/Οικονομικών11032 963827 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11033 963837 Αγγλικών11034 963839 Δασκάλων11035 963840 Φυσιοθεραπείας11036 963847 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11037 963854 Δασκάλων11038 963863 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11039 963877 Δασκάλων11040 963902 Δασκάλων

Page 231: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11041 963905 Φιλολογικών11042 963924 Φιλολογικών11043 963932 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11044 963933 Δασκάλων11045 963933 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11046 963947 Γεωπονίας (Γενική)11047 963949 Βιολογίας11048 963988 Λογοθεραπείας11049 964000 Χημείας11050 964048 Φυσικής Αγωγής11051 964075 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11052 964106 Μαθηματικών11053 964143 Τέχνης11054 964153 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11055 964167 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11056 964167 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11057 964172 Νηπιαγωγών11058 964179 Δασκάλων11059 964179 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11060 964186 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11061 964194 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11062 964195 Βιολογίας11063 964201 Εμπορικών/Οικονομικών11064 964219 Δασκάλων11065 964225 Δασκάλων11066 964254 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11067 964256 Δασκάλων11068 964264 Φυσικής Αγωγής11069 964265 Δασκάλων11070 964272 Μουσικής11071 964323 Εμπορικών/Οικονομικών11072 964324 Δασκάλων11073 964328 Μαθηματικών11074 964353 Φιλολογικών11075 964354 Φυσικής11076 964362 Αγγλικών11077 964371 Αγγλικών11078 964376 Δασκάλων11079 964447 Νηπιαγωγών11080 964456 Μαθηματικών11081 964459 Δασκάλων11082 964471 Αγγλικών11083 964479 Φυσικής11084 964488 Μουσικής11085 964494 Γραφικών Τεχνών11086 964494 Τέχνης11087 964506 Φιλολογικών11088 964526 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 232: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11089 964529 Βιολογίας11090 964534 Εμπορικών/Οικονομικών11091 964535 Εμπορικών/Οικονομικών11092 964546 Νηπιαγωγών11093 964574 Λογοθεραπείας11094 964578 Δασκάλων11095 964578 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11096 964623 Εμπορικών/Οικονομικών11097 964626 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11098 964641 Αγγλικών11099 964657 Φιλολογικών11100 964663 Δασκάλων11101 964676 Δασκάλων11102 964694 Εμπορικών/Οικονομικών11103 964718 Μαθηματικών11104 964720 Φυσικής Αγωγής11105 964734 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11106 964741 Βιολογίας11107 964742 Μαθηματικών11108 964744 Αγγλικών11109 964744 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11110 964760 Αγγλικών11111 964770 Μηχανολογίας (Γενική)11112 964770 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11113 964771 Φιλολογικών11114 964789 Νηπιαγωγών11115 964791 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)11116 964794 Δασκάλων11117 964794 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11118 964803 Εμπορικών/Οικονομικών11119 964832 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11120 964839 Βιολογίας11121 964852 Δασκάλων11122 964863 Φιλολογικών11123 964867 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11124 964872 Φιλολογικών11125 964881 Φιλολογικών11126 964886 Δασκάλων11127 964890 Γεωπονίας (Γενική)11128 964895 Μαθηματικών11129 964913 Μουσικής11130 964927 Φυσικής11131 964938 Οικιακής Οικονομίας11132 964943 Εμπορικών/Οικονομικών11133 964947 Νηπιαγωγών11134 964956 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11135 964961 Φυσικής11136 964991 Γραφικών Τεχνών

Page 233: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11137 964996 Δασκάλων11138 964999 Δασκάλων11139 965014 Νηπιαγωγών11140 965034 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11141 965048 Χημείας11142 965054 Μαθηματικών11143 965090 Τέχνης11144 965109 Δασκάλων11145 965120 Αγγλικών11146 965128 Δασκάλων11147 965128 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11148 965137 Φιλολογικών11149 965140 Φιλολογικών11150 965162 Νηπιαγωγών11151 965164 Φυσικής Αγωγής11152 965168 Βιολογίας11153 965172 Δασκάλων11154 965182 Λογοθεραπείας11155 965208 Νηπιαγωγών11156 965218 Δασκάλων11157 965247 Μηχανολογίας (Γενική)11158 965247 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11159 965252 Δασκάλων11160 965252 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11161 965294 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11162 965295 Δασκάλων11163 965301 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)11164 965345 Τέχνης11165 965354 Φιλολογικών11166 965358 Λογοθεραπείας11167 965361 Αγγλικών11168 965389 Εμπορικών/Οικονομικών11169 965393 Μηχανολογίας (Γενική)11170 965393 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11171 965399 Λογοθεραπείας11172 965407 Μουσικής11173 965412 Εμπορικών/Οικονομικών11174 965426 Μουσικής11175 965443 Δασκάλων11176 965450 Νηπιαγωγών11177 965452 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11178 965452 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11179 965457 Βιολογίας11180 965463 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11181 965474 Οικιακής Οικονομίας11182 965476 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11183 965476 Φιλολογικών11184 965488 Δασκάλων

Page 234: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11185 965497 Φιλολογικών11186 965498 Μαθηματικών11187 965511 Δασκάλων11188 965520 Φυσικής Αγωγής11189 965575 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11190 965588 Μουσικής11191 965596 Μαθηματικών11192 965600 Δασκάλων11193 965607 Μαθηματικών11194 965610 Νηπιαγωγών11195 965620 Μουσικής11196 965622 Δασκάλων11197 965622 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11198 965624 Νηπιαγωγών11199 965642 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11200 965650 Φυσικής Αγωγής11201 965676 Εμπορικών/Οικονομικών11202 965677 Αγγλικών11203 965706 Εμπορικών/Οικονομικών11204 965718 Εμπορικών/Οικονομικών11205 965727 Αγγλικών11206 965739 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11207 965742 Φυσικής Αγωγής11208 965747 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11209 965755 Βιολογίας11210 965761 Νηπιαγωγών11211 965770 Δασκάλων11212 965781 Βιολογίας11213 965787 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11214 965793 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11215 965796 Φυσικής Αγωγής11216 965802 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11217 965809 Εμπορικών/Οικονομικών11218 965818 Μουσικής11219 965821 Δασκάλων11220 965822 Εμπορικών/Οικονομικών11221 965843 Δασκάλων11222 965852 Δασκάλων11223 965863 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)11224 965875 Νηπιαγωγών11225 965878 Δασκάλων11226 965895 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11227 965895 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11228 965898 Φιλολογικών11229 965911 Δασκάλων11230 965931 Δασκάλων11231 965931 Μουσικής11232 965933 Φιλολογικών

Page 235: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11233 965935 Δασκάλων11234 965944 Φιλολογικών11235 965947 Τέχνης11236 965965 Βιολογίας11237 965970 Εμπορικών/Οικονομικών11238 965977 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11239 965977 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11240 965979 Φυσικής Αγωγής11241 965998 Χημείας11242 965999 Δασκάλων11243 966007 Δασκάλων11244 966007 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11245 966017 Φυσικής11246 966032 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11247 966032 Φιλολογικών11248 966035 Θρησκευτικών11249 966036 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11250 966038 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11251 966058 Νηπιαγωγών11252 966065 Φυσικής Αγωγής11253 966096 Ξενοδοχειακών (Γενικά)11254 966096 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)11255 966108 Νηπιαγωγών11256 966117 Μαθηματικών11257 966120 Μαθηματικών11258 966137 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11259 966157 Φυσικής Αγωγής11260 966166 Δασκάλων11261 966175 Δασκάλων11262 966184 Μαθηματικών11263 966195 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11264 966195 Νηπιαγωγών11265 966213 Φιλολογικών11266 966234 Βιολογίας11267 966236 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)11268 966238 Χημείας11269 966256 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11270 966259 Μαθηματικών11271 966291 Φυσικής11272 966312 Νηπιαγωγών11273 966327 Δασκάλων11274 966334 Βιολογίας11275 966337 Τέχνης11276 966358 Φιλολογικών11277 966364 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11278 966383 Νηπιαγωγών11279 966393 Δασκάλων11280 966402 Μαθηματικών

Page 236: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11281 966411 Νηπιαγωγών11282 966414 Φυσικής Αγωγής11283 966424 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11284 966425 Δασκάλων11285 966455 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11286 966457 Δασκάλων11287 966458 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11288 966473 Δασκάλων11289 966503 Φυσικής11290 966509 Βιολογίας11291 966559 Δασκάλων11292 966589 Τέχνης11293 966591 Εμπορικών/Οικονομικών11294 966601 Τέχνης11295 966626 Μαθηματικών11296 966639 Φιλολογικών11297 966640 Γραφικών Τεχνών11298 966640 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11299 966640 Τέχνης11300 966645 Αγγλικών11301 966654 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11302 966664 Νηπιαγωγών11303 966675 Βιολογίας11304 966692 Δασκάλων11305 966692 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11306 966698 Μαθηματικών11307 966699 Μαθηματικών11308 966706 Εμπορικών/Οικονομικών11309 966707 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11310 966714 Νηπιαγωγών11311 966715 Δασκάλων11312 966719 Δασκάλων11313 966722 Χημείας11314 966726 Φυσικής11315 966743 Δασκάλων11316 966746 Νηπιαγωγών11317 966753 Φιλολογικών11318 966778 Δασκάλων11319 966783 Ηλεκτρολογίας (Γενική)11320 966783 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11321 966829 Εμπορικών/Οικονομικών11322 966834 Δασκάλων11323 966834 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11324 966856 Νηπιαγωγών11325 966859 Εμπορικών/Οικονομικών11326 966861 Δασκάλων11327 966865 Φυσικής11328 966877 Μαθηματικών

Page 237: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11329 966889 Δασκάλων11330 966889 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11331 966911 Μουσικοθεραπείας11332 966944 Εμπορικών/Οικονομικών11333 966948 Δασκάλων11334 966961 Αγγλικών11335 966981 Μαθηματικών11336 966988 Δασκάλων11337 967015 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11338 967020 Δασκάλων11339 967040 Δασκάλων11340 967048 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11341 967049 Μουσικής11342 967055 Φιλολογικών11343 967062 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11344 967100 Μαθηματικών11345 967102 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11346 967118 Εμπορικών/Οικονομικών11347 967138 Δασκάλων11348 967149 Βιολογίας11349 967152 Δασκάλων11350 967158 Μαθηματικών11351 967171 Εμπορικών/Οικονομικών11352 967188 Νηπιαγωγών11353 967189 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11354 967194 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11355 967194 Φιλολογικών11356 967198 Βιολογίας11357 967200 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11358 967206 Δασκάλων11359 967212 Φιλολογικών11360 967218 Δασκάλων11361 967219 Μαθηματικών11362 967227 Εμπορικών/Οικονομικών11363 967232 Εμπορικών/Οικονομικών11364 967242 Μαθηματικών11365 967275 Εμπορικών/Οικονομικών11366 967325 Δασκάλων11367 967327 Δασκάλων11368 967337 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11369 967340 Φιλολογικών11370 967378 Εμπορικών/Οικονομικών11371 967409 Φυσικής Αγωγής11372 967412 Μαθηματικών11373 967432 Δασκάλων11374 967447 Ηλεκτρολογίας (Γενική)11375 967447 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών11376 967447 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 238: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11377 967447 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11378 967460 Εμπορικών/Οικονομικών11379 967493 Λογοθεραπείας11380 967494 Μαθηματικών11381 967501 Δασκάλων11382 967512 Φυσικής11383 967524 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11384 967541 Αγγλικών11385 967541 Γαλλικών11386 967551 Μουσικής11387 967572 Φυσικής11388 967579 Νηπιαγωγών11389 967585 Εμπορικών/Οικονομικών11390 967599 Δασκάλων11391 967599 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11392 967605 Νηπιαγωγών11393 967633 Τέχνης11394 967647 Εμπορικών/Οικονομικών11395 967649 Δασκάλων11396 967654 Βιολογίας11397 967661 Εμπορικών/Οικονομικών11398 967677 Δασκάλων11399 967677 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11400 967682 Μουσικής11401 967685 Μαθηματικών11402 967691 Φιλολογικών11403 967701 Λογοθεραπείας11404 967717 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11405 967729 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)11406 967759 Νηπιαγωγών11407 967765 Φυσικής Αγωγής11408 967774 Δασκάλων11409 967782 Φυσικής11410 967791 Φιλολογικών11411 967794 Δασκάλων11412 967799 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11413 967843 Μαθηματικών11414 967851 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11415 967872 Φυσικής11416 967879 Νηπιαγωγών11417 967893 Φιλολογικών11418 967904 Δασκάλων11419 967906 Βιολογίας11420 967914 Νηπιαγωγών11421 967920 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11422 967930 Εμπορικών/Οικονομικών11423 967936 Φυσικής Αγωγής11424 967949 Χημείας

Page 239: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11425 967952 Μουσικής11426 967963 Νηπιαγωγών11427 967974 Δομικών (Αρχιτεκτονική)11428 967980 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11429 967980 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11430 968004 Τέχνης11431 968032 Βιολογίας11432 968034 Δασκάλων11433 968056 Δασκάλων11434 968061 Δασκάλων11435 968077 Φυσικής Αγωγής11436 968099 Δασκάλων11437 968099 Κωφών11438 968105 Μαθηματικών11439 968107 Μαθηματικών11440 968116 Δομικών (Αρχιτεκτονική)11441 968121 Νηπιαγωγών11442 968132 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11443 968134 Φιλολογικών11444 968143 Λογοθεραπείας11445 968154 Φιλολογικών11446 968161 Δασκάλων11447 968174 Γαλλικών11448 968200 Βιολογίας11449 968223 Φιλολογικών11450 968225 Μαθηματικών11451 968232 Αγγλικών11452 968273 Βιολογίας11453 968273 Χημείας11454 968277 Μαθηματικών11455 968295 Φυσικής11456 968307 Αγγλικών11457 968319 Μαθηματικών11458 968325 Αγγλικών11459 968331 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11460 968347 Δασκάλων11461 968359 Μαθηματικών11462 968367 Δασκάλων11463 968387 Φυσικής Αγωγής11464 968394 Χημείας11465 968400 Δασκάλων11466 968402 Νηπιαγωγών11467 968406 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11468 968407 Δασκάλων11469 968431 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11470 968431 Φιλολογικών11471 968468 Μουσικής11472 968479 Φυσικής

Page 240: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11473 968499 Εμπορικών/Οικονομικών11474 968521 Φιλολογικών11475 968532 Δασκάλων11476 968542 Φιλολογικών11477 968592 Φυσικής11478 968599 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11479 968599 Νηπιαγωγών11480 968603 Νηπιαγωγών11481 968631 Δασκάλων11482 968636 Μαθηματικών11483 968639 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11484 968639 Φιλολογικών11485 968653 Μουσικής11486 968657 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11487 968662 Μουσικής11488 968681 Δασκάλων11489 968692 Δασκάλων11490 968695 Δασκάλων11491 968703 Δασκάλων11492 968707 Δασκάλων11493 968709 Νηπιαγωγών11494 968723 Τέχνης11495 968726 Εμπορικών/Οικονομικών11496 968728 Διακοσμητικής11497 968737 Εμπορικών/Οικονομικών11498 968739 Εμπορικών/Οικονομικών11499 968747 Φυσιοθεραπείας11500 968747 Χημείας11501 968762 Μουσικής11502 968763 Δασκάλων11503 968768 Μαθηματικών11504 968775 Χημείας11505 968777 Εμπορικών/Οικονομικών11506 968779 Χημείας11507 968799 Μαθηματικών11508 968812 Γραφικών Τεχνών11509 968813 Λογοθεραπείας11510 968818 Δομικών (Αρχιτεκτονική)11511 968820 Νηπιαγωγών11512 968823 Νηπιαγωγών11513 968847 Δασκάλων11514 968857 Δασκάλων11515 968867 Εμπορικών/Οικονομικών11516 968876 Εμπορικών/Οικονομικών11517 968892 Δασκάλων11518 968893 Φυσικής Αγωγής11519 968902 Αγγλικών11520 968910 Δασκάλων

Page 241: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11521 968919 Εμπορικών/Οικονομικών11522 968935 Δασκάλων11523 969011 Εμπορικών/Οικονομικών11524 969026 Φυσικής Αγωγής11525 969045 Μαθηματικών11526 969056 Μουσικής11527 969059 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11528 969062 Φιλολογικών11529 969077 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11530 969087 Φυσικής11531 969112 Νηπιαγωγών11532 969119 Φυσικής Αγωγής11533 969120 Βιολογίας11534 969134 Φιλολογικών11535 969136 Λογοθεραπείας11536 969153 Δασκάλων11537 969161 Βιολογίας11538 969199 Φιλολογικών11539 969218 Δασκάλων11540 969222 Μαθηματικών11541 969224 Μαθηματικών11542 969229 Φυσικής Αγωγής11543 969236 Φιλολογικών11544 969244 Δασκάλων11545 969250 Μαθηματικών11546 969253 Μαθηματικών11547 969257 Δασκάλων11548 969257 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11549 969270 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11550 969270 Νηπιαγωγών11551 969273 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)11552 969280 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11553 969288 Χημείας11554 969289 Φυσικής11555 969292 Νηπιαγωγών11556 969322 Φυσικής Αγωγής11557 969328 Μαθηματικών11558 969347 Φυσικής Αγωγής11559 969368 Μαθηματικών11560 969382 Φυσικής Αγωγής11561 969385 Χημείας11562 969390 Φιλολογικών11563 969399 Φυσικής11564 969404 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11565 969404 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11566 969424 Δασκάλων11567 969427 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11568 969459 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 242: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11569 969483 Εμπορικών/Οικονομικών11570 969496 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11571 969520 Φιλολογικών11572 969532 Μαθηματικών11573 969551 Δασκάλων11574 969574 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)11575 969577 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11576 969589 Δασκάλων11577 969592 Μαθηματικών11578 969620 Μουσικής11579 969638 Μαθηματικών11580 969647 Δασκάλων11581 969647 Μουσικοθεραπείας11582 969675 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11583 969685 Μαθηματικών11584 969703 Χημείας11585 969720 Δασκάλων11586 969726 Γαλλικών11587 969737 Νηπιαγωγών11588 969738 Νηπιαγωγών11589 969751 Δασκάλων11590 969753 Τέχνης11591 969756 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11592 969803 Δασκάλων11593 969804 Φυσικής Αγωγής11594 969813 Μηχανικής Αυτοκινήτων11595 969813 Μηχανολογίας (Γενική)11596 969831 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11597 969832 Δασκάλων11598 969836 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11599 969836 Φιλολογικών11600 969845 Φιλολογικών11601 969847 Φυσικής Αγωγής11602 969858 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11603 969859 Βιολογίας11604 969860 Φυσικής11605 969862 Αγγλικών11606 969871 Θρησκευτικών11607 969881 Δασκάλων11608 969883 Τέχνης11609 969891 Φυσικής Αγωγής11610 969894 Δασκάλων11611 969902 Φυσικής Αγωγής11612 969904 Νηπιαγωγών11613 969906 Δασκάλων11614 969909 Φιλολογικών11615 969920 Δασκάλων11616 969946 Νηπιαγωγών

Page 243: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11617 969970 Αγγλικών11618 969981 Αγγλικών11619 969989 Βιολογίας11620 969995 Δασκάλων11621 969997 Δομικών (Αρχιτεκτονική)11622 970010 Ηλεκτρολογίας (Γενική)11623 970010 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών11624 970010 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11625 970010 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11626 970015 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11627 970020 Εμπορικών/Οικονομικών11628 970022 Νηπιαγωγών11629 970040 Μουσικής11630 970042 Αγγλικών11631 970065 Δασκάλων11632 970067 Χημείας11633 970071 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11634 970096 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11635 970099 Βιολογίας11636 970118 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11637 970120 Φιλολογικών11638 970123 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11639 970130 Μουσικής11640 970145 Μηχανολογίας (Γενική)11641 970145 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11642 970148 Νηπιαγωγών11643 970159 Νηπιαγωγών11644 970164 Θρησκευτικών11645 970166 Εμπορικών/Οικονομικών11646 970199 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11647 970222 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11648 970240 Βιολογίας11649 970258 Εμπορικών/Οικονομικών11650 970259 Χημείας11651 970260 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11652 970260 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11653 970277 Δασκάλων11654 970295 Μαθηματικών11655 970327 Μαθηματικών11656 970328 Μαθηματικών11657 970339 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11658 970339 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11659 970364 Λογοθεραπείας11660 970368 Εμπορικών/Οικονομικών11661 970368 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11662 970377 Νηπιαγωγών11663 970399 Νηπιαγωγών11664 970425 Δασκάλων

Page 244: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11665 970450 Νηπιαγωγών11666 970481 Μαθηματικών11667 970493 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)11668 970496 Δασκάλων11669 970518 Εμπορικών/Οικονομικών11670 970523 Μαθηματικών11671 970552 Χημείας11672 970575 Φιλολογικών11673 970595 Βιολογίας11674 970603 Λογοθεραπείας11675 970620 Εμπορικών/Οικονομικών11676 970650 Βιολογίας11677 970661 Εμπορικών/Οικονομικών11678 970661 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11679 970668 Μουσικής11680 970681 Μαθηματικών11681 970686 Τέχνης11682 970688 Βιολογίας11683 970693 Μαθηματικών11684 970696 Μαθηματικών11685 970699 Ηλεκτρολογίας (Γενική)11686 970699 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11687 970702 Εμπορικών/Οικονομικών11688 970705 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11689 970728 Φυσικής Αγωγής11690 970731 Δασκάλων11691 970747 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11692 970749 Νηπιαγωγών11693 970758 Δασκάλων11694 970759 Δασκάλων11695 970759 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11696 970768 Τέχνης11697 970771 Αγγλικών11698 970773 Τέχνης11699 970813 Δασκάλων11700 970825 Βιολογίας11701 970829 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11702 970845 Δασκάλων11703 970883 Βιολογίας11704 970884 Φυσικής Αγωγής11705 970895 Δασκάλων11706 970901 Δασκάλων11707 970901 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11708 970909 Εμπορικών/Οικονομικών11709 970913 Τέχνης11710 970915 Ξενοδοχειακών (Γενικά)11711 970915 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)11712 970967 Λογοθεραπείας

Page 245: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11713 970992 Μαθηματικών11714 970994 Φιλολογικών11715 971001 Δασκάλων11716 971006 Εμπορικών/Οικονομικών11717 971013 Φυσιοθεραπείας11718 971030 Δασκάλων11719 971032 Δασκάλων11720 971035 Δομικών (Αρχιτεκτονική)11721 971077 Αγγλικών11722 971080 Δασκάλων11723 971080 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11724 971087 Οικιακής Οικονομίας11725 971090 Μαθηματικών11726 971090 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11727 971094 Νηπιαγωγών11728 971102 Δασκάλων11729 971111 Δασκάλων11730 971120 Μουσικής11731 971123 Νηπιαγωγών11732 971127 Μαθηματικών11733 971139 Μαθηματικών11734 971141 Μηχανολογίας (Γενική)11735 971141 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11736 971146 Φιλολογικών11737 971160 Δασκάλων11738 971165 Φιλολογικών11739 971171 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11740 971181 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11741 971197 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11742 971200 Αγγλικών11743 971202 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11744 971203 Φιλολογικών11745 971210 Φυσικής11746 971216 Μαθηματικών11747 971222 Φυσικής11748 971241 Δασκάλων11749 971261 Εμπορικών/Οικονομικών11750 971273 Δασκάλων11751 971282 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11752 971291 Φιλολογικών11753 971293 Αγγλικών11754 971307 Φιλολογικών11755 971338 Χημείας11756 971346 Γραφικών Τεχνών11757 971348 Αγγλικών11758 971376 Μηχανολογίας (Γενική)11759 971376 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11760 971392 Φιλολογικών

Page 246: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11761 971409 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11762 971409 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11763 971413 Χημείας11764 971433 Δασκάλων11765 971434 Φυσικής Αγωγής11766 971436 Μαθηματικών11767 971440 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11768 971447 Εμπορικών/Οικονομικών11769 971451 Φυσικής Αγωγής11770 971457 Αγγλικών11771 971467 Βιολογίας11772 971477 Εμπορικών/Οικονομικών11773 971481 Λογοθεραπείας11774 971485 Δασκάλων11775 971487 Τέχνης11776 971494 Μαθηματικών11777 971497 Δασκάλων11778 971498 Τέχνης11779 971533 Δασκάλων11780 971550 Φιλολογικών11781 971574 Φυσικής Αγωγής11782 971583 Βιολογίας11783 971589 Αγγλικών11784 971598 Δομικών (Αρχιτεκτονική)11785 971599 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11786 971607 Δασκάλων11787 971614 Εμπορικών/Οικονομικών11788 971643 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11789 971657 Εμπορικών/Οικονομικών11790 971671 Μουσικής11791 971682 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11792 971695 Βιολογίας11793 971700 Μαθηματικών11794 971703 Αγγλικών11795 971708 Νηπιαγωγών11796 971719 Βιολογίας11797 971764 Μουσικής11798 971780 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11799 971793 Νηπιαγωγών11800 971801 Μαθηματικών11801 971803 Βιολογίας11802 971813 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11803 971827 Δασκάλων11804 971827 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11805 971862 Μηχανολογίας (Γενική)11806 971862 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11807 971869 Μαθηματικών11808 971875 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)

Page 247: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11809 971884 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11810 971884 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11811 971885 Γεωπονίας (Γενική)11812 971890 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11813 971898 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11814 971913 Μαθηματικών11815 971923 Δασκάλων11816 971940 Φυσικής11817 971949 Βιολογίας11818 971978 Φυσικής Αγωγής11819 972014 Δασκάλων11820 972024 Δασκάλων11821 972037 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11822 972042 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11823 972043 Βιολογίας11824 972055 Δασκάλων11825 972065 Μαθηματικών11826 972102 Φυσικής Αγωγής11827 972110 Νηπιαγωγών11828 972111 Δασκάλων11829 972124 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)11830 972126 Φιλολογικών11831 972131 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11832 972147 Μαθηματικών11833 972152 Μαθηματικών11834 972158 Βιολογίας11835 972162 Δασκάλων11836 972185 Νηπιαγωγών11837 972195 Εμπορικών/Οικονομικών11838 972208 Φιλολογικών11839 972211 Τέχνης11840 972222 Δασκάλων11841 972224 Βιολογίας11842 972235 Δασκάλων11843 972240 Γαλλικών11844 972245 Φιλολογικών11845 972247 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11846 972254 Δασκάλων11847 972259 Δασκάλων11848 972282 Δασκάλων11849 972305 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11850 972317 Δασκάλων11851 972318 Δασκάλων11852 972329 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11853 972359 Βιολογίας11854 972363 Φιλολογικών11855 972369 Δασκάλων11856 972372 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 248: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11857 972373 Δασκάλων11858 972374 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11859 972387 Εμπορικών/Οικονομικών11860 972392 Φιλολογικών11861 972427 Βιολογίας11862 972436 Φυσικής11863 972444 Χημείας11864 972450 Φυσικής11865 972466 Νηπιαγωγών11866 972491 Γραφικών Τεχνών11867 972492 Δασκάλων11868 972501 Δασκάλων11869 972508 Δασκάλων11870 972535 Μαθηματικών11871 972566 Δασκάλων11872 972568 Δασκάλων11873 972588 Δασκάλων11874 972598 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11875 972605 Μαθηματικών11876 972616 Φιλολογικών11877 972654 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11878 972674 Βιολογίας11879 972685 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11880 972691 Τέχνης11881 972710 Βιολογίας11882 972729 Γραφικών Τεχνών11883 972740 Δασκάλων11884 972746 Αγγλικών11885 972784 Μαθηματικών11886 972789 Δασκάλων11887 972807 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11888 972814 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11889 972820 Φυσικής11890 972821 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας11891 972844 Δασκάλων11892 972844 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11893 972848 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11894 972861 Φυσικής Αγωγής11895 972875 Δασκάλων11896 972885 Νηπιαγωγών11897 972890 Δασκάλων11898 972900 Νηπιαγωγών11899 972901 Τέχνης11900 972903 Φιλολογικών11901 972922 Δασκάλων11902 972936 Νηπιαγωγών11903 972941 Τέχνης11904 972964 Βιολογίας

Page 249: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11905 972995 Αγγλικών11906 973010 Νηπιαγωγών11907 973044 Δασκάλων11908 973045 Νηπιαγωγών11909 973049 Βιολογίας11910 973054 Δασκάλων11911 973062 Φυσικής Αγωγής11912 973070 Φυσικής Αγωγής11913 973073 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11914 973080 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11915 973089 Αγγλικών11916 973091 Εμπορικών/Οικονομικών11917 973111 Δασκάλων11918 973113 Δασκάλων11919 973115 Γαλλικών11920 973122 Δασκάλων11921 973138 Φυσικής11922 973163 Νηπιαγωγών11923 973172 Δασκάλων11924 973176 Δασκάλων11925 973185 Δασκάλων11926 973189 Δασκάλων11927 973197 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11928 973200 Δασκάλων11929 973200 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11930 973214 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11931 973221 Εμπορικών/Οικονομικών11932 973232 Μαθηματικών11933 973232 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11934 973238 Φιλολογικών11935 973243 Δασκάλων11936 973254 Νηπιαγωγών11937 973290 Μαθηματικών11938 973292 Δασκάλων11939 973303 Φιλολογικών11940 973338 Τέχνης11941 973342 Χημείας11942 973372 Τέχνης11943 973373 Βιολογίας11944 973379 Δασκάλων11945 973401 Νηπιαγωγών11946 973455 Εμπορικών/Οικονομικών11947 973463 Φυσικής Αγωγής11948 973494 Βιολογίας11949 973500 Λογοθεραπείας11950 973509 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11951 973516 Μαθηματικών11952 973574 Φυσικής Αγωγής

Page 250: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα11953 973578 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11954 973594 Εμπορικών/Οικονομικών11955 973601 Δασκάλων11956 973618 Δασκάλων11957 973629 Δασκάλων11958 973633 Δασκάλων11959 973636 Τέχνης11960 973662 Δασκάλων11961 973666 Εμπορικών/Οικονομικών11962 973705 Βιολογίας11963 973707 Μουσικής11964 973712 Εμπορικών/Οικονομικών11965 973712 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11966 973746 Φυσικής Αγωγής11967 973753 Δασκάλων11968 973754 Αγγλικών11969 973754 Λογοθεραπείας11970 973760 Εμπορικών/Οικονομικών11971 973762 Φιλολογικών11972 973774 Νηπιαγωγών11973 973793 Γραφικών Τεχνών11974 973793 Δομικών (Αρχιτεκτονική)11975 973809 Δασκάλων11976 973815 Φυσικής Αγωγής11977 973827 Δασκάλων11978 973857 Μουσικής11979 973857 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής11980 973865 Αγγλικών11981 973880 Δασκάλων11982 973890 Δασκάλων11983 973906 Δασκάλων11984 973911 Βιολογίας11985 973928 Δασκάλων11986 973928 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών11987 973945 Αγγλικών11988 973947 Δασκάλων11989 973952 Δασκάλων11990 973958 Δασκάλων11991 973992 Δασκάλων11992 974005 Φιλολογικών11993 974013 Φιλολογικών11994 974018 Μαθηματικών11995 974020 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.11996 974023 Γεωγραφίας11997 974042 Δασκάλων11998 974050 Φυσικής11999 974060 Νηπιαγωγών12000 974078 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)

Page 251: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12001 974084 Φυσιοθεραπείας12002 974089 Χημείας12003 974102 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12004 974103 Τέχνης12005 974106 Βιολογίας12006 974108 Μουσικής12007 974114 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12008 974114 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12009 974115 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12010 974121 Δασκάλων12011 974132 Φυσικής12012 974135 Δασκάλων12013 974140 Δασκάλων12014 974141 Δασκάλων12015 974159 Δασκάλων12016 974160 Νηπιαγωγών12017 974163 Νηπιαγωγών12018 974165 Εμπορικών/Οικονομικών12019 974166 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12020 974188 Φυσικής Αγωγής12021 974192 Μαθηματικών12022 974201 Μουσικής12023 974268 Δασκάλων12024 974270 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12025 974284 Δασκάλων12026 974289 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12027 974302 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12028 974302 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12029 974313 Δασκάλων12030 974339 Αγγλικών12031 974355 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12032 974362 Φυσικής Αγωγής12033 974367 Μαθηματικών12034 974370 Φυσιοθεραπείας12035 974371 Φιλολογικών12036 974383 Μαθηματικών12037 974387 Φιλολογικών12038 974389 Φυσικής Αγωγής12039 974393 Φυσικής Αγωγής12040 974404 Κωφών12041 974404 Νηπιαγωγών12042 974428 Δασκάλων12043 974430 Εμπορικών/Οικονομικών12044 974434 Νηπιαγωγών12045 974483 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12046 974499 Δασκάλων12047 974500 Νηπιαγωγών12048 974518 Δασκάλων

Page 252: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12049 974521 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12050 974525 Δασκάλων12051 974528 Φιλολογικών12052 974529 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12053 974535 Φιλολογικών12054 974539 Αγγλικών12055 974540 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12056 974544 Φιλολογικών12057 974545 Δασκάλων12058 974547 Δασκάλων12059 974552 Δασκάλων12060 974574 Δασκάλων12061 974584 Χημείας12062 974596 Εμπορικών/Οικονομικών12063 974610 Μαθηματικών12064 974611 Βιολογίας12065 974614 Εμπορικών/Οικονομικών12066 974621 Γραφικών Τεχνών12067 974622 Φυσικής12068 974637 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας12069 974637 Σχεδίασης Επίπλων12070 974641 Τέχνης12071 974653 Εμπορικών/Οικονομικών12072 974673 Εμπορικών/Οικονομικών12073 974679 Βιολογίας12074 974722 Φιλολογικών12075 974726 Δασκάλων12076 974726 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12077 974730 Θρησκευτικών12078 974739 Τέχνης12079 974746 Φιλολογικών12080 974751 Βιολογίας12081 974755 Δασκάλων12082 974764 Μηχανικής Αυτοκινήτων12083 974767 Δασκάλων12084 974767 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12085 974768 Δασκάλων12086 974777 Φιλολογικών12087 974788 Νηπιαγωγών12088 974799 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12089 974803 Δασκάλων12090 974815 Δασκάλων12091 974816 Δασκάλων12092 974816 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12093 974817 Φιλολογικών12094 974819 Λογοθεραπείας12095 974863 Φυσικής12096 974874 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 253: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12097 974878 Φυσικής Αγωγής12098 974905 Νηπιαγωγών12099 974912 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12100 974916 Νηπιαγωγών12101 974923 Δασκάλων12102 974927 Δασκάλων12103 974930 Εμπορικών/Οικονομικών12104 974955 Γαλλικών12105 974978 Φιλολογικών12106 974981 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12107 974994 Τέχνης12108 975002 Μουσικής12109 975006 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12110 975023 Δασκάλων12111 975024 Γραφικών Τεχνών12112 975024 Τέχνης12113 975027 Φιλολογικών12114 975039 Νηπιαγωγών12115 975049 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12116 975050 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12117 975061 Τέχνης12118 975066 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12119 975068 Νηπιαγωγών12120 975086 Μαθηματικών12121 975087 Εμπορικών/Οικονομικών12122 975111 Εμπορικών/Οικονομικών12123 975126 Δασκάλων12124 975141 Δασκάλων12125 975144 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12126 975144 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12127 975158 Εμπορικών/Οικονομικών12128 975173 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12129 975197 Νηπιαγωγών12130 975199 Γραφικών Τεχνών12131 975201 Δασκάλων12132 975208 Νηπιαγωγών12133 975226 Δασκάλων12134 975247 Φιλολογικών12135 975257 Νηπιαγωγών12136 975265 Εμπορικών/Οικονομικών12137 975277 Εμπορικών/Οικονομικών12138 975280 Δασκάλων12139 975280 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12140 975293 Αγγλικών12141 975296 Γαλλικών12142 975304 Μαθηματικών12143 975310 Βιολογίας12144 975343 Δασκάλων

Page 254: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12145 975359 Δασκάλων12146 975360 Εμπορικών/Οικονομικών12147 975361 Νηπιαγωγών12148 975382 Νηπιαγωγών12149 975396 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12150 975414 Φιλολογικών12151 975451 Φιλολογικών12152 975489 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12153 975491 Μηχανολογίας (Γενική)12154 975491 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12155 975492 Φυσικής Αγωγής12156 975503 Βιολογίας12157 975530 Εμπορικών/Οικονομικών12158 975548 Εμπορικών/Οικονομικών12159 975569 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12160 975573 Δασκάλων12161 975596 Μαθηματικών12162 975601 Εμπορικών/Οικονομικών12163 975624 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12164 975627 Δασκάλων12165 975651 Φυσικής12166 975687 Εμπορικών/Οικονομικών12167 975694 Νηπιαγωγών12168 975710 Φιλολογικών12169 975717 Δασκάλων12170 975718 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12171 975721 Βιολογίας12172 975727 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12173 975757 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12174 975767 Νηπιαγωγών12175 975768 Δασκάλων12176 975776 Δασκάλων12177 975778 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12178 975778 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12179 975779 Εμπορικών/Οικονομικών12180 975792 Εμπορικών/Οικονομικών12181 975802 Νηπιαγωγών12182 975817 Τέχνης12183 975819 Δασκάλων12184 975820 Δασκάλων12185 975822 Αγγλικών12186 975825 Μηχανολογίας (Γενική)12187 975825 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12188 975844 Βιολογίας12189 975846 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12190 975868 Νηπιαγωγών12191 975879 Δασκάλων12192 975897 Φιλολογικών

Page 255: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12193 975915 Δασκάλων12194 975919 Δασκάλων12195 975926 Μαθηματικών12196 975930 Μαθηματικών12197 975944 Γαλλικών12198 975961 Δασκάλων12199 975967 Δασκάλων12200 975968 Δασκάλων12201 975992 Δασκάλων12202 976023 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12203 976033 Δασκάλων12204 976059 Μαθηματικών12205 976060 Δασκάλων12206 976061 Δασκάλων12207 976070 Εμπορικών/Οικονομικών12208 976078 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12209 976081 Θρησκευτικών12210 976089 Φιλολογικών12211 976117 Δασκάλων12212 976119 Μαθηματικών12213 976128 Δασκάλων12214 976138 Δασκάλων12215 976150 Φιλολογικών12216 976164 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12217 976171 Δασκάλων12218 976171 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12219 976180 Εμπορικών/Οικονομικών12220 976181 Χημείας12221 976183 Μαθηματικών12222 976188 Φιλολογικών12223 976201 Μηχανικής Αυτοκινήτων12224 976204 Δασκάλων12225 976216 Χημείας12226 976315 Γεωπονίας (Γενική)12227 976344 Μηχανικής Αυτοκινήτων12228 976344 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12229 976355 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12230 976363 Μαθηματικών12231 976366 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12232 976408 Δασκάλων12233 976435 Γαλλικών12234 976435 Φιλολογικών12235 976464 Δασκάλων12236 976468 Φιλολογικών12237 976471 Εμπορικών/Οικονομικών12238 976492 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12239 976494 Δασκάλων12240 976511 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 256: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12241 976518 Δασκάλων12242 976544 Αγγλικών12243 976548 Δασκάλων12244 976549 Δασκάλων12245 976553 Φυσικής12246 976554 Φυσικής12247 976563 Εμπορικών/Οικονομικών12248 976566 Φιλολογικών12249 976584 Αγγλικών12250 976594 Μουσικής12251 976626 Δασκάλων12252 976637 Φιλολογικών12253 976644 Οικιακής Οικονομίας12254 976645 Νηπιαγωγών12255 976652 Μαθηματικών12256 976653 Μαθηματικών12257 976662 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12258 976676 Δασκάλων12259 976696 Εμπορικών/Οικονομικών12260 976702 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12261 976711 Δασκάλων12262 976757 Δασκάλων12263 976776 Φυσικής Αγωγής12264 976781 Οικιακής Οικονομίας12265 976797 Δασκάλων12266 976806 Γεωπονίας (Γενική)12267 976806 Ξενοδοχειακών (Γενικά)12268 976806 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)12269 976818 Τέχνης12270 976835 Μαθηματικών12271 976854 Εμπορικών/Οικονομικών12272 976861 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12273 976863 Δασκάλων12274 976889 Βιολογίας12275 976895 Δασκάλων12276 976918 Μαθηματικών12277 976927 Νηπιαγωγών12278 976934 Δασκάλων12279 976942 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12280 976946 Φιλολογικών12281 976947 Νηπιαγωγών12282 976948 Φιλολογικών12283 976949 Δασκάλων12284 976952 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12285 976992 Εμπορικών/Οικονομικών12286 977004 Δασκάλων12287 977005 Νηπιαγωγών12288 977026 Δασκάλων

Page 257: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12289 977032 Δασκάλων12290 977037 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12291 977039 Φιλολογικών12292 977059 Μουσικής12293 977071 Δασκάλων12294 977074 Φιλολογικών12295 977094 Φιλολογικών12296 977113 Νηπιαγωγών12297 977114 Δασκάλων12298 977125 Φιλολογικών12299 977148 Μαθηματικών12300 977164 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας12301 977189 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12302 977202 Δασκάλων12303 977205 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12304 977264 Δασκάλων12305 977274 Νηπιαγωγών12306 977280 Δομικών (Αρχιτεκτονική)12307 977296 Δασκάλων12308 977326 Βιολογίας12309 977337 Δασκάλων12310 977372 Φυσικής12311 977402 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12312 977405 Φιλολογικών12313 977468 Βιολογίας12314 977476 Βιολογίας12315 977483 Μουσικής12316 977484 Εμπορικών/Οικονομικών12317 977490 Εμπορικών/Οικονομικών12318 977520 Δασκάλων12319 977539 Δασκάλων12320 977564 Χημείας12321 977579 Δασκάλων12322 977618 Δασκάλων12323 977656 Δασκάλων12324 977670 Φυσικής Αγωγής12325 977695 Φιλολογικών12326 977742 Εμπορικών/Οικονομικών12327 977747 Δασκάλων12328 977750 Δασκάλων12329 977753 Λογοθεραπείας12330 977761 Δασκάλων12331 977769 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12332 977779 Νηπιαγωγών12333 977782 Φιλολογικών12334 977800 Οικιακής Οικονομίας12335 977808 Φιλολογικών12336 977813 Φυσικής

Page 258: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12337 977816 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12338 977816 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12339 977820 Δασκάλων12340 977820 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12341 977827 Βιολογίας12342 977858 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12343 977889 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12344 977898 Δασκάλων12345 977898 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12346 977908 Φιλολογικών12347 977910 Δασκάλων12348 977926 Φυσικής Αγωγής12349 977936 Φιλολογικών12350 977939 Φιλολογικών12351 977941 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής12352 977944 Δασκάλων12353 977951 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12354 977953 Δασκάλων12355 977960 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12356 977962 Δομικών (Αρχιτεκτονική)12357 977965 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12358 977972 Δασκάλων12359 978002 Νηπιαγωγών12360 978005 Μουσικής12361 978011 Δασκάλων12362 978023 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12363 978032 Τέχνης12364 978042 Φιλολογικών12365 978043 Δασκάλων12366 978054 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12367 978067 Νηπιαγωγών12368 978092 Γεωπονίας (Γενική)12369 978101 Λογοθεραπείας12370 978102 Αγγλικών12371 978118 Μηχανολογίας (Γενική)12372 978118 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12373 978139 Μαθηματικών12374 978146 Φιλολογικών12375 978155 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής12376 978200 Δασκάλων12377 978242 Δασκάλων12378 978256 Φυσικής Αγωγής12379 978268 Μαθηματικών12380 978305 Δασκάλων12381 978315 Φιλολογικών12382 978340 Γραφικών Τεχνών12383 978396 Νηπιαγωγών12384 978403 Λογοθεραπείας

Page 259: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12385 978411 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12386 978411 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12387 978423 Δασκάλων12388 978434 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12389 978441 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12390 978441 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12391 978448 Δασκάλων12392 978452 Φυσικής Αγωγής12393 978459 Φιλολογικών12394 978472 Δασκάλων12395 978481 Μαθηματικών12396 978514 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12397 978517 Μαθηματικών12398 978521 Μαθηματικών12399 978524 Αγγλικών12400 978537 Μηχανολογίας (Γενική)12401 978537 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12402 978556 Δασκάλων12403 978560 Εμπορικών/Οικονομικών12404 978561 Φυσικής Αγωγής12405 978571 Μουσικής12406 978578 Νηπιαγωγών12407 978581 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12408 978593 Μαθηματικών12409 978600 Μαθηματικών12410 978601 Φυσικής Αγωγής12411 978616 Φιλολογικών12412 978654 Φυσικής Αγωγής12413 978658 Θρησκευτικών12414 978666 Οικιακής Οικονομίας12415 978670 Φιλολογικών12416 978697 Δασκάλων12417 978725 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12418 978725 Νηπιαγωγών12419 978732 Φιλολογικών12420 978736 Δασκάλων12421 978744 Δασκάλων12422 978745 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12423 978768 Εμπορικών/Οικονομικών12424 978774 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής12425 978774 Φιλολογικών12426 978798 Φυσικής Αγωγής12427 978826 Δασκάλων12428 978845 Φυσικής12429 978872 Βιολογίας12430 978883 Μαθηματικών12431 978884 Δασκάλων12432 978907 Φιλολογικών

Page 260: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12433 978920 Δασκάλων12434 978951 Δασκάλων12435 978951 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12436 978953 Φυσικής12437 978971 Δασκάλων12438 978971 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12439 978990 Αγγλικών12440 979009 Μουσικής12441 979027 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12442 979056 Θρησκευτικών12443 979058 Μουσικής12444 979065 Φιλολογικών12445 979079 Τέχνης12446 979091 Μαθηματικών12447 979113 Δασκάλων12448 979113 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12449 979133 Φυσικής12450 979147 Δασκάλων12451 979160 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12452 979187 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12453 979189 Φιλολογικών12454 979198 Νηπιαγωγών12455 979217 Δασκάλων12456 979217 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12457 979225 Νηπιαγωγών12458 979232 Δασκάλων12459 979234 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12460 979235 Δασκάλων12461 979237 Δασκάλων12462 979244 Αγγλικών12463 979247 Μαθηματικών12464 979263 Γεωπονίας (Γενική)12465 979282 Αγγλικών12466 979297 Δασκάλων12467 979299 Νηπιαγωγών12468 979303 Μαθηματικών12469 979308 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής12470 979320 Δασκάλων12471 979329 Φιλολογικών12472 979342 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12473 979406 Δασκάλων12474 979408 Δασκάλων12475 979417 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12476 979417 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12477 979424 Φυσικής Αγωγής12478 979445 Δασκάλων12479 979447 Νηπιαγωγών12480 979451 Γεωπονίας (Γενική)

Page 261: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12481 979452 Φυσικής12482 979467 Βιολογίας12483 979473 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12484 979484 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12485 979485 Νηπιαγωγών12486 979486 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12487 979487 Φιλολογικών12488 979493 Δασκάλων12489 979495 Νηπιαγωγών12490 979496 Δασκάλων12491 979509 Μαθηματικών12492 979534 Χημείας12493 979535 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής12494 979551 Φιλολογικών12495 979559 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12496 979559 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12497 979574 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)12498 979587 Φιλολογικών12499 979590 Φυσικής Αγωγής12500 979620 Αγγλικών12501 979625 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12502 979655 Τέχνης12503 979661 Νηπιαγωγών12504 979676 Ξενοδοχειακών (Γενικά)12505 979676 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)12506 979696 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12507 979700 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12508 979702 Μαθηματικών12509 979705 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12510 979717 Φυσικής Αγωγής12511 979726 Δασκάλων12512 979726 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12513 979727 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12514 979734 Μαθηματικών12515 979736 Γαλλικών12516 979738 Χημείας12517 979751 Εμπορικών/Οικονομικών12518 979754 Δασκάλων12519 979766 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12520 979784 Φυσικής Αγωγής12521 979785 Δασκάλων12522 979785 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12523 979800 Αγγλικών12524 979814 Δασκάλων12525 979817 Δασκάλων12526 979821 Δασκάλων12527 979834 Μαθηματικών12528 979846 Φιλολογικών

Page 262: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12529 979883 Νηπιαγωγών12530 979890 Φυσικής Αγωγής12531 979902 Δασκάλων12532 979912 Φιλολογικών12533 979932 Δασκάλων12534 979946 Δασκάλων12535 979946 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12536 979948 Εμπορικών/Οικονομικών12537 979962 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12538 979969 Μαθηματικών12539 980010 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12540 980020 Φυσικής Αγωγής12541 980023 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12542 980038 Λογοθεραπείας12543 980054 Φυσικής Αγωγής12544 980057 Δασκάλων12545 980061 Βιολογίας12546 980067 Μαθηματικών12547 980076 Δασκάλων12548 980076 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12549 980078 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12550 980096 Μαθηματικών12551 980115 Δασκάλων12552 980119 Φιλολογικών12553 980137 Χημείας12554 980145 Δασκάλων12555 980160 Φιλολογικών12556 980167 Δασκάλων12557 980170 Εμπορικών/Οικονομικών12558 980196 Δασκάλων12559 980199 Φυσικής12560 980209 Μουσικής12561 980219 Δασκάλων12562 980222 Φυσικής12563 980228 Δασκάλων12564 980246 Δασκάλων12565 980249 Μηχανολογίας (Γενική)12566 980249 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12567 980255 Γραφικών Τεχνών12568 980257 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12569 980261 Μαθηματικών12570 980262 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12571 980281 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12572 980294 Μαθηματικών12573 980303 Φυσικής Αγωγής12574 980318 Εμπορικών/Οικονομικών12575 980333 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12576 980333 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 263: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12577 980372 Γραφικών Τεχνών12578 980388 Εμπορικών/Οικονομικών12579 980391 Εμπορικών/Οικονομικών12580 980408 Φυσικής Αγωγής12581 980411 Δασκάλων12582 980412 Μουσικής12583 980428 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12584 980450 Δασκάλων12585 980461 Δασκάλων12586 980462 Αγγλικών12587 980467 Αγγλικών12588 980472 Φυσικής Αγωγής12589 980475 Τέχνης12590 980487 Γαλλικών12591 980487 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής12592 980493 Χημείας12593 980499 Μαθηματικών12594 980518 Μαθηματικών12595 980550 Νηπιαγωγών12596 980554 Μαθηματικών12597 980556 Δασκάλων12598 980559 Εμπορικών/Οικονομικών12599 980580 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12600 980584 Φυσιοθεραπείας12601 980591 Μουσικής12602 980598 Δασκάλων12603 980613 Νηπιαγωγών12604 980617 Νηπιαγωγών12605 980618 Δασκάλων12606 980637 Εμπορικών/Οικονομικών12607 980640 Εμπορικών/Οικονομικών12608 980644 Χημείας12609 980653 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12610 980659 Εμπορικών/Οικονομικών12611 980671 Φυσικής Αγωγής12612 980681 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12613 980681 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12614 980683 Αγγλικών12615 980689 Τέχνης12616 980690 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12617 980693 Δασκάλων12618 980693 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12619 980695 Βιολογίας12620 980724 Μαθηματικών12621 980741 Εμπορικών/Οικονομικών12622 980772 Τέχνης12623 980789 Μαθηματικών12624 980794 Δασκάλων

Page 264: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12625 980841 Δασκάλων12626 980849 Βιολογίας12627 980856 Γραφικών Τεχνών12628 980869 Μαθηματικών12629 980877 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12630 980889 Δασκάλων12631 980894 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12632 980894 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12633 980917 Δασκάλων12634 980917 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12635 980918 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12636 980926 Δασκάλων12637 980935 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12638 980935 Νηπιαγωγών12639 980938 Φιλολογικών12640 980942 Μαθηματικών12641 980958 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12642 980966 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12643 980966 Κωφών12644 981001 Γαλλικών12645 981017 Φυσικής Αγωγής12646 981030 Δασκάλων12647 981032 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12648 981038 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12649 981061 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12650 981064 Νηπιαγωγών12651 981092 Φυσικής12652 981108 Βιολογίας12653 981113 Δασκάλων12654 981146 Εμπορικών/Οικονομικών12655 981150 Δασκάλων12656 981150 Νηπιαγωγών12657 981153 Φιλολογικών12658 981169 Βιολογίας12659 981177 Εργοθεραπείας12660 981182 Τέχνης12661 981198 Νηπιαγωγών12662 981208 Δασκάλων12663 981216 Μουσικής12664 981218 Δασκάλων12665 981220 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12666 981241 Εμπορικών/Οικονομικών12667 981252 Δασκάλων12668 981259 Δομικών (Αρχιτεκτονική)12669 981266 Μαθηματικών12670 981269 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12671 981272 Δασκάλων12672 981280 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 265: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12673 981282 Δασκάλων12674 981285 Δασκάλων12675 981298 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12676 981307 Μαθηματικών12677 981313 Εμπορικών/Οικονομικών12678 981336 Εμπορικών/Οικονομικών12679 981349 Δασκάλων12680 981352 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12681 981436 Γραφικών Τεχνών12682 981443 Δομικών (Αρχιτεκτονική)12683 981448 Φυσιοθεραπείας12684 981449 Οικιακής Οικονομίας12685 981450 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12686 981491 Δασκάλων12687 981502 Εμπορικών/Οικονομικών12688 981516 Μαθηματικών12689 981537 Φυσικής Αγωγής12690 981539 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12691 981544 Δασκάλων12692 981550 Δασκάλων12693 981554 Δασκάλων12694 981555 Φιλολογικών12695 981580 Φιλολογικών12696 981599 Φυσικής Αγωγής12697 981603 Μηχανολογίας (Γενική)12698 981603 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12699 981616 Εμπορικών/Οικονομικών12700 981617 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12701 981617 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών12702 981617 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12703 981617 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12704 981631 Δασκάλων12705 981636 Λογοθεραπείας12706 981642 Μαθηματικών12707 981663 Τέχνης12708 981728 Αγγλικών12709 981733 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12710 981733 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12711 981749 Εμπορικών/Οικονομικών12712 981759 Μουσικής12713 981764 Χημείας12714 981774 Αγγλικών12715 981777 Μηχανολογίας (Γενική)12716 981777 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12717 981799 Δασκάλων12718 981816 Δασκάλων12719 981832 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)12720 981856 Δασκάλων

Page 266: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12721 981857 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12722 981859 Φυσικής12723 981861 Αγγλικών12724 981878 Δασκάλων12725 981884 Νηπιαγωγών12726 981912 Εμπορικών/Οικονομικών12727 981923 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12728 981939 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12729 981962 Δασκάλων12730 981989 Βιολογίας12731 981994 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής12732 982002 Δασκάλων12733 982006 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12734 982010 Δασκάλων12735 982010 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12736 982022 Δασκάλων12737 982077 Δασκάλων12738 982080 Φιλολογικών12739 982083 Δασκάλων12740 982089 Δασκάλων12741 982099 Αγγλικών12742 982126 Δασκάλων12743 982127 Βιολογίας12744 982137 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12745 982137 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12746 982138 Χημείας12747 982141 Φυσικής Αγωγής12748 982154 Δασκάλων12749 982168 Μηχανολογίας (Γενική)12750 982168 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12751 982169 Λογοθεραπείας12752 982195 Νηπιαγωγών12753 982210 Δασκάλων12754 982214 Φιλολογικών12755 982215 Δασκάλων12756 982236 Φιλολογικών12757 982262 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12758 982287 Δασκάλων12759 982293 Φυσικής12760 982333 Δασκάλων12761 982335 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12762 982335 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών12763 982335 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12764 982348 Δασκάλων12765 982358 Δασκάλων12766 982358 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12767 982360 Δασκάλων12768 982368 Δασκάλων

Page 267: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12769 982370 Δασκάλων12770 982373 Φυσικής Αγωγής12771 982381 Δασκάλων12772 982395 Αγγλικών12773 982400 Δασκάλων12774 982439 Μαθηματικών12775 982444 Χημείας12776 982448 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12777 982450 Δασκάλων12778 982457 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12779 982468 Μαθηματικών12780 982482 Χημείας12781 982502 Φυσικής Αγωγής12782 982503 Βιολογίας12783 982523 Μαθηματικών12784 982523 Φυσικής12785 982565 Μουσικής12786 982576 Δασκάλων12787 982577 Δασκάλων12788 982600 Δασκάλων12789 982602 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12790 982604 Φιλολογικών12791 982609 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12792 982613 Δασκάλων12793 982631 Δομικών (Αρχιτεκτονική)12794 982635 Τέχνης12795 982643 Φιλολογικών12796 982645 Τέχνης12797 982656 Φιλολογικών12798 982665 Νηπιαγωγών12799 982666 Μηχανολογίας (Γενική)12800 982671 Εμπορικών/Οικονομικών12801 982676 Βιολογίας12802 982679 Φιλολογικών12803 982686 Φιλολογικών12804 982704 Δασκάλων12805 982708 Δασκάλων12806 982718 Μηχανολογίας (Γενική)12807 982718 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12808 982731 Δασκάλων12809 982732 Φιλολογικών12810 982750 Δασκάλων12811 982754 Δομικών (Αρχιτεκτονική)12812 982755 Βιολογίας12813 982791 Μαθηματικών12814 982797 Μηχανικής Αυτοκινήτων12815 982797 Μηχανολογίας (Γενική)12816 982797 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 268: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12817 982808 Μαθηματικών12818 982813 Βιολογίας12819 982828 Φυσιοθεραπείας12820 982831 Γραφικών Τεχνών12821 982838 Δασκάλων12822 982839 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12823 982844 Φιλολογικών12824 982849 Δασκάλων12825 982864 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12826 982880 Νηπιαγωγών12827 982882 Μουσικής12828 982883 Μαθηματικών12829 982888 Μουσικής12830 982905 Βιολογίας12831 982906 Μαθηματικών12832 982911 Γραφικών Τεχνών12833 982912 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12834 982912 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12835 982929 Δασκάλων12836 982945 Διακοσμητικής12837 982945 Δομικών (Αρχιτεκτονική)12838 982972 Αγγλικών12839 982985 Βιολογίας12840 982987 Εμπορικών/Οικονομικών12841 982993 Νηπιαγωγών12842 982999 Μουσικής12843 983025 Λογοθεραπείας12844 983041 Βιολογίας12845 983046 Νηπιαγωγών12846 983047 Νηπιαγωγών12847 983049 Τέχνης12848 983050 Δασκάλων12849 983051 Μηχανολογίας (Γενική)12850 983051 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12851 983087 Δασκάλων12852 983102 Δασκάλων12853 983105 Δασκάλων12854 983107 Εμπορικών/Οικονομικών12855 983110 Τέχνης12856 983111 Δασκάλων12857 983115 Δασκάλων12858 983118 Δασκάλων12859 983121 Νηπιαγωγών12860 983124 Φιλολογικών12861 983133 Βιολογίας12862 983137 Εμπορικών/Οικονομικών12863 983156 Μαθηματικών12864 983167 Φιλολογικών

Page 269: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12865 983200 Φιλολογικών12866 983208 Φιλολογικών12867 983231 Μαθηματικών12868 983240 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12869 983240 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12870 983250 Εμπορικών/Οικονομικών12871 983254 Μουσικής12872 983260 Μαθηματικών12873 983261 Βιολογίας12874 983263 Γαλλικών12875 983263 Ρωσσικών12876 983282 Δασκάλων12877 983312 Δομικών (Αρχιτεκτονική)12878 983315 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)12879 983316 Δασκάλων12880 983320 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12881 983320 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12882 983370 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12883 983370 Νηπιαγωγών12884 983376 Μουσικής12885 983379 Μαθηματικών12886 983384 Δασκάλων12887 983393 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12888 983414 Μαθηματικών12889 983435 Φιλολογικών12890 983444 Φιλολογικών12891 983460 Δασκάλων12892 983476 Δασκάλων12893 983500 Μουσικής12894 983503 Εμπορικών/Οικονομικών12895 983507 Φιλολογικών12896 983509 Φιλολογικών12897 983511 Δασκάλων12898 983517 Ηλεκτρολογίας (Γενική)12899 983517 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12900 983523 Δασκάλων12901 983545 Δασκάλων12902 983547 Τέχνης12903 983550 Δασκάλων12904 983567 Φιλολογικών12905 983569 Νηπιαγωγών12906 983594 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12907 983597 Δασκάλων12908 983604 Νηπιαγωγών12909 983610 Εμπορικών/Οικονομικών12910 983612 Νηπιαγωγών12911 983613 Δασκάλων12912 983626 Φυσικής Αγωγής

Page 270: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12913 983671 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12914 983675 Οικιακής Οικονομίας12915 983681 Μαθηματικών12916 983683 Οικιακής Οικονομίας12917 983691 Μαθηματικών12918 983709 Αγγλικών12919 983710 Ξενοδοχειακών (Γενικά)12920 983710 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)12921 983713 Μαθηματικών12922 983719 Δασκάλων12923 983730 Μαθηματικών12924 983735 Φιλολογικών12925 983744 Μαθηματικών12926 983756 Φιλολογικών12927 983766 Δασκάλων12928 983771 Μουσικής12929 983772 Φυσικής Αγωγής12930 983782 Δασκάλων12931 983791 Δασκάλων12932 983809 Φιλολογικών12933 983811 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής12934 983816 Μουσικής12935 983821 Δασκάλων12936 983823 Μαθηματικών12937 983824 Δασκάλων12938 983828 Μαθηματικών12939 983833 Μαθηματικών12940 983863 Φιλολογικών12941 983880 Αγγλικών12942 983894 Νηπιαγωγών12943 983916 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12944 983969 Μουσικής12945 983970 Δασκάλων12946 983998 Μαθηματικών12947 984007 Φυσικής12948 984013 Φυσικής12949 984024 Δασκάλων12950 984027 Δασκάλων12951 984028 Δασκάλων12952 984028 Φιλολογικών12953 984032 Οικιακής Οικονομίας12954 984046 Δασκάλων12955 984051 Τέχνης12956 984059 Οικιακής Οικονομίας12957 984103 Γραφικών Τεχνών12958 984108 Φιλολογικών12959 984113 Μαθηματικών12960 984123 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 271: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα12961 984144 Φιλολογικών12962 984157 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12963 984169 Δασκάλων12964 984175 Βιολογίας12965 984176 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12966 984179 Δασκάλων12967 984185 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών12968 984203 Γραφικών Τεχνών12969 984204 Φιλολογικών12970 984224 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12971 984239 Εμπορικών/Οικονομικών12972 984242 Νηπιαγωγών12973 984245 Γραφικών Τεχνών12974 984247 Γαλλικών12975 984264 Δασκάλων12976 984277 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής12977 984277 Φιλολογικών12978 984287 Γεωγραφίας12979 984293 Μουσικής12980 984310 Φυσικής12981 984316 Δασκάλων12982 984326 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12983 984328 Μαθηματικών12984 984331 Τέχνης12985 984334 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12986 984334 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12987 984336 Φυσικής Αγωγής12988 984362 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας12989 984362 Φιλολογικών12990 984366 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12991 984382 Μουσικής12992 984384 Φυσικής Αγωγής12993 984400 Δασκάλων12994 984410 Δασκάλων12995 984415 Φιλολογικών12996 984425 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12997 984426 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.12998 984446 Βιολογίας12999 984463 Φιλολογικών13000 984465 Νηπιαγωγών13001 984474 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13002 984482 Εμπορικών/Οικονομικών13003 984492 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13004 984493 Μουσικής13005 984541 Νηπιαγωγών13006 984556 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13007 984563 Φυσικής Αγωγής13008 984576 Φιλολογικών

Page 272: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13009 984598 Εμπορικών/Οικονομικών13010 984599 Αγγλικών13011 984624 Μαθηματικών13012 984663 Δασκάλων13013 984668 Δασκάλων13014 984669 Δασκάλων13015 984734 Νηπιαγωγών13016 984760 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών13017 984760 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13018 984760 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13019 984781 Δασκάλων13020 984781 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13021 984786 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13022 984786 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13023 984800 Δασκάλων13024 984804 Μουσικής13025 984829 Φυσικής13026 984833 Μαθηματικών13027 984845 Τέχνης13028 984864 Νηπιαγωγών13029 984866 Μαθηματικών13030 984926 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13031 984927 Βιολογίας13032 984937 Φυσικής13033 984982 Φιλολογικών13034 985005 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13035 985007 Φιλολογικών13036 985011 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)13037 985028 Νηπιαγωγών13038 985056 Εμπορικών/Οικονομικών13039 985069 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)13040 985073 Χημείας13041 985080 Φιλολογικών13042 985082 Δασκάλων13043 985119 Δασκάλων13044 985122 Δασκάλων13045 985139 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13046 985142 Δασκάλων13047 985147 Φιλολογικών13048 985149 Φυσικής13049 985152 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13050 985171 Αγγλικών13051 985172 Φυσικής Αγωγής13052 985174 Εμπορικών/Οικονομικών13053 985189 Νηπιαγωγών13054 985197 Αγγλικών13055 985200 Βιολογίας13056 985216 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 273: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13057 985221 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13058 985236 Γαλλικών13059 985255 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13060 985277 Γραφικών Τεχνών13061 985289 Φιλολογικών13062 985294 Μουσικής13063 985299 Χημείας13064 985301 Μαθηματικών13065 985310 Αγγλικών13066 985323 Δασκάλων13067 985328 Δασκάλων13068 985341 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13069 985365 Βιολογίας13070 985405 Μαθηματικών13071 985415 Φυσικής Αγωγής13072 985424 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)13073 985435 Δασκάλων13074 985435 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13075 985463 Μουσικής13076 985470 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13077 985490 Δασκάλων13078 985492 Φυσικής Αγωγής13079 985497 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13080 985499 Τέχνης13081 985502 Εμπορικών/Οικονομικών13082 985521 Δασκάλων13083 985521 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13084 985527 Νηπιαγωγών13085 985546 Φιλολογικών13086 985573 Δασκάλων13087 985581 Νηπιαγωγών13088 985594 Φυσικής Αγωγής13089 985626 Αγγλικών13090 985628 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13091 985658 Χημείας13092 985662 Εμπορικών/Οικονομικών13093 985669 Φιλολογικών13094 985693 Φυσικής Αγωγής13095 985696 Βιολογίας13096 985696 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13097 985729 Δασκάλων13098 985734 Νηπιαγωγών13099 985740 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13100 985741 Δασκάλων13101 985761 Δασκάλων13102 985768 Νηπιαγωγών13103 985783 Δασκάλων13104 985784 Δασκάλων

Page 274: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13105 985796 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13106 985814 Μουσικής13107 985835 Γεωπονίας (Γενική)13108 985847 Νηπιαγωγών13109 985858 Αγγλικών13110 985874 Δασκάλων13111 985880 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13112 985895 Γραφικών Τεχνών13113 985914 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13114 985917 Οικιακής Οικονομίας13115 985921 Οικιακής Οικονομίας13116 985933 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13117 985954 Βιολογίας13118 985956 Αγγλικών13119 985957 Φιλολογικών13120 985968 Δασκάλων13121 985978 Φυσικής Αγωγής13122 985991 Νηπιαγωγών13123 985992 Δασκάλων13124 986015 Δασκάλων13125 986030 Αγγλικών13126 986041 Εμπορικών/Οικονομικών13127 986042 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13128 986043 Μουσικής13129 986045 Φυσικής13130 986049 Φιλολογικών13131 986051 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13132 986141 Νηπιαγωγών13133 986145 Βιολογίας13134 986151 Εμπορικών/Οικονομικών13135 986153 Δασκάλων13136 986157 Φιλολογικών13137 986163 Δασκάλων13138 986169 Δασκάλων13139 986171 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13140 986173 Αγγλικών13141 986189 Αγγλικών13142 986199 Νηπιαγωγών13143 986208 Μηχανικής Αυτοκινήτων13144 986208 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13145 986222 Δασκάλων13146 986247 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13147 986252 Νηπιαγωγών13148 986259 Νηπιαγωγών13149 986276 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13150 986276 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13151 986309 Μαθηματικών13152 986329 Φιλολογικών

Page 275: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13153 986350 Δασκάλων13154 986355 Φυσικής Αγωγής13155 986384 Δασκάλων13156 986384 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13157 986390 Τέχνης13158 986433 Λογοθεραπείας13159 986442 Εμπορικών/Οικονομικών13160 986448 Νηπιαγωγών13161 986450 Φιλολογικών13162 986451 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13163 986459 Δασκάλων13164 986466 Μαθηματικών13165 986493 Μουσικής13166 986499 Αγγλικών13167 986500 Δασκάλων13168 986507 Εμπορικών/Οικονομικών13169 986508 Φιλολογικών13170 986513 Γαλλικών13171 986521 Φυσικής13172 986534 Οικιακής Οικονομίας13173 986534 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13174 986541 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών13175 986541 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13176 986541 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13177 986578 Δασκάλων13178 986583 Φιλολογικών13179 986585 Δασκάλων13180 986590 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13181 986605 Εμπορικών/Οικονομικών13182 986643 Νηπιαγωγών13183 986649 Μαθηματικών13184 986658 Μαθηματικών13185 986675 Δασκάλων13186 986682 Δασκάλων13187 986687 Φυσικής13188 986729 Μηχανολογίας (Γενική)13189 986729 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13190 986778 Εμπορικών/Οικονομικών13191 986784 Οικιακής Οικονομίας13192 986800 Φιλολογικών13193 986809 Οικιακής Οικονομίας13194 986825 Δασκάλων13195 986846 Φιλολογικών13196 986848 Δομικών (Αρχιτεκτονική)13197 986849 Μαθηματικών13198 986853 Αγγλικών13199 986855 Δασκάλων13200 986871 Δασκάλων

Page 276: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13201 986881 Φιλολογικών13202 986882 Δομικών (Αρχιτεκτονική)13203 986895 Νηπιαγωγών13204 986920 Φιλολογικών13205 986934 Δασκάλων13206 986954 Φιλολογικών13207 986965 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13208 986968 Εμπορικών/Οικονομικών13209 986972 Λογοθεραπείας13210 986975 Μαθηματικών13211 986981 Μηχανολογίας (Γενική)13212 986981 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13213 986987 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13214 986990 Μουσικής13215 987011 Βιολογίας13216 987017 Δασκάλων13217 987025 Φυσικής Αγωγής13218 987027 Εμπορικών/Οικονομικών13219 987037 Νηπιαγωγών13220 987039 Νηπιαγωγών13221 987049 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13222 987074 Φιλολογικών13223 987082 Γραφικών Τεχνών13224 987088 Φυσικής Αγωγής13225 987093 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13226 987094 Μαθηματικών13227 987104 Φυσικής Αγωγής13228 987105 Δασκάλων13229 987112 Δασκάλων13230 987115 Εμπορικών/Οικονομικών13231 987118 Φιλολογικών13232 987131 Δασκάλων13233 987137 Δασκάλων13234 987137 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13235 987140 Φιλολογικών13236 987190 Δασκάλων13237 987206 Εμπορικών/Οικονομικών13238 987215 Φιλολογικών13239 987221 Φυσικής Αγωγής13240 987237 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13241 987247 Δασκάλων13242 987250 Χημείας13243 987291 Μαθηματικών13244 987315 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13245 987343 Δασκάλων13246 987369 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13247 987369 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13248 987378 Αγγλικών

Page 277: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13249 987384 Δασκάλων13250 987404 Μαθηματικών13251 987417 Μαθηματικών13252 987434 Μηχανολογίας (Γενική)13253 987434 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13254 987443 Τέχνης13255 987486 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13256 987490 Εμπορικών/Οικονομικών13257 987497 Αγγλικών13258 987507 Νηπιαγωγών13259 987541 Δασκάλων13260 987557 Φυσικής Αγωγής13261 987562 Εμπορικών/Οικονομικών13262 987569 Δασκάλων13263 987579 Δασκάλων13264 987579 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13265 987587 Μαθηματικών13266 987588 Τέχνης13267 987599 Λογοθεραπείας13268 987604 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13269 987604 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13270 987609 Εμπορικών/Οικονομικών13271 987612 Τέχνης13272 987626 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13273 987626 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13274 987643 Δασκάλων13275 987661 Βιολογίας13276 987670 Φιλολογικών13277 987674 Μαθηματικών13278 987692 Φυσικής13279 987696 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13280 987696 Νηπιαγωγών13281 987699 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13282 987709 Δασκάλων13283 987724 Μαθηματικών13284 987744 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας13285 987744 Σχεδίασης Επίπλων13286 987751 Εμπορικών/Οικονομικών13287 987763 Φυσικής Αγωγής13288 987778 Νηπιαγωγών13289 987781 Δασκάλων13290 987787 Φυσικής13291 987788 Φυσικής Αγωγής13292 987806 Φυσικής Αγωγής13293 987808 Δασκάλων13294 987813 Νηπιαγωγών13295 987814 Δασκάλων13296 987824 Γεωπονίας (Γενική)

Page 278: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13297 987825 Φιλολογικών13298 987831 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13299 987831 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13300 987831 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13301 987849 Μουσικής13302 987853 Δασκάλων13303 987856 Φιλολογικών13304 987858 Αγγλικών13305 987862 Φιλολογικών13306 987874 Βιολογίας13307 987888 Φιλολογικών13308 987890 Μαθηματικών13309 987892 Νηπιαγωγών13310 987896 Φυσικής Αγωγής13311 987914 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13312 987918 Δασκάλων13313 987931 Φυσικής13314 987949 Φυσικής Αγωγής13315 987961 Δομικών (Αρχιτεκτονική)13316 987975 Μουσικής13317 987978 Νηπιαγωγών13318 987982 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13319 987982 Νηπιαγωγών13320 987983 Δασκάλων13321 987983 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13322 988040 Μαθηματικών13323 988049 Ξενοδοχειακών (Γενικά)13324 988049 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)13325 988049 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)13326 988055 Νηπιαγωγών13327 988073 Αγγλικών13328 988085 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13329 988089 Νηπιαγωγών13330 988106 Δασκάλων13331 988125 Φιλολογικών13332 988130 Μουσικής13333 988153 Εμπορικών/Οικονομικών13334 988181 Οικιακής Οικονομίας13335 988184 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13336 988191 Φυσικής Αγωγής13337 988209 Τέχνης13338 988210 Φιλολογικών13339 988224 Τέχνης13340 988227 Φυσικής13341 988229 Φυσικής13342 988230 Θρησκευτικών13343 988249 Μαθηματικών13344 988253 Δασκάλων

Page 279: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13345 988261 Γαλλικών13346 988301 Δασκάλων13347 988328 Οικιακής Οικονομίας13348 988338 Δασκάλων13349 988353 Δασκάλων13350 988354 Δασκάλων13351 988365 Δασκάλων13352 988373 Δασκάλων13353 988385 Βιολογίας13354 988394 Εμπορικών/Οικονομικών13355 988400 Φιλολογικών13356 988404 Μουσικής13357 988410 Μαθηματικών13358 988435 Νηπιαγωγών13359 988437 Οικιακής Οικονομίας13360 988444 Αγγλικών13361 988445 Τέχνης13362 988452 Δασκάλων13363 988460 Γαλλικών13364 988465 Φυσιοθεραπείας13365 988474 Μαθηματικών13366 988488 Δασκάλων13367 988542 Εμπορικών/Οικονομικών13368 988553 Φυσικής Αγωγής13369 988559 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13370 988585 Δασκάλων13371 988592 Νηπιαγωγών13372 988611 Δασκάλων13373 988622 Νηπιαγωγών13374 988632 Φυσικής Αγωγής13375 988635 Μηχανολογίας (Γενική)13376 988635 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13377 988706 Τέχνης13378 988717 Δασκάλων13379 988747 Δασκάλων13380 988752 Μηχανικής Αυτοκινήτων13381 988752 Μηχανολογίας (Γενική)13382 988752 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13383 988753 Φυσικής13384 988760 Δασκάλων13385 988763 Μηχανολογίας (Γενική)13386 988763 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13387 988775 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13388 988775 Νηπιαγωγών13389 988790 Μουσικής13390 988794 Εμπορικών/Οικονομικών13391 988801 Νηπιαγωγών13392 988829 Δασκάλων

Page 280: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13393 988840 Μαθηματικών13394 988841 Χημείας13395 988857 Εμπορικών/Οικονομικών13396 988870 Φυσιοθεραπείας13397 988886 Δασκάλων13398 988898 Φυσικής Αγωγής13399 988925 Οικιακής Οικονομίας13400 988934 Μαθηματικών13401 988950 Βιολογίας13402 988983 Φυσικής13403 988985 Φιλολογικών13404 989005 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13405 989022 Νηπιαγωγών13406 989035 Δασκάλων13407 989068 Δομικών (Αρχιτεκτονική)13408 989070 Φυσικής Αγωγής13409 989083 Εμπορικών/Οικονομικών13410 989085 Φυσικής Αγωγής13411 989099 Θρησκευτικών13412 989118 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13413 989131 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)13414 989135 Αγγλικών13415 989157 Τέχνης13416 989158 Ξενοδοχειακών (Γενικά)13417 989166 Μαθηματικών13418 989167 Μαθηματικών13419 989178 Οικιακής Οικονομίας13420 989188 Φυσικής13421 989231 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13422 989260 Δασκάλων13423 989263 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13424 989265 Μαθηματικών13425 989268 Δασκάλων13426 989268 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13427 989277 Μαθηματικών13428 989309 Εμπορικών/Οικονομικών13429 989346 Φιλολογικών13430 989349 Δασκάλων13431 989364 Φυσικής13432 989366 Αγγλικών13433 989378 Φιλολογικών13434 989380 Δασκάλων13435 989380 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13436 989381 Αγγλικών13437 989409 Δασκάλων13438 989416 Φιλολογικών13439 989442 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13440 989456 Βιολογίας

Page 281: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13441 989469 Βιολογίας13442 989470 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13443 989475 Νηπιαγωγών13444 989483 Τέχνης13445 989526 Νηπιαγωγών13446 989532 Βιολογίας13447 989550 Γραφικών Τεχνών13448 989560 Εμπορικών/Οικονομικών13449 989561 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας13450 989561 Σχεδίασης Επίπλων13451 989565 Αγγλικών13452 989565 Γαλλικών13453 989583 Νηπιαγωγών13454 989591 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13455 989621 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13456 989621 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13457 989626 Βιολογίας13458 989632 Αγγλικών13459 989632 Ρωσσικών13460 989633 Γραφικών Τεχνών13461 989645 Νηπιαγωγών13462 989652 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)13463 989663 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13464 989667 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)13465 989671 Φιλολογικών13466 989678 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)13467 989715 Εμπορικών/Οικονομικών13468 989727 Εμπορικών/Οικονομικών13469 989753 Διακοσμητικής13470 989753 Σχεδίασης Επίπλων13471 989818 Μαθηματικών13472 989823 Δασκάλων13473 989827 Εμπορικών/Οικονομικών13474 989845 Φιλολογικών13475 989846 Μαθηματικών13476 989850 Φυσικής13477 989857 Δασκάλων13478 989914 Λογοθεραπείας13479 989949 Φυσικής Αγωγής13480 989959 Εμπορικών/Οικονομικών13481 989960 Φιλολογικών13482 989965 Φυσικής Αγωγής13483 989973 Δασκάλων13484 989974 Νηπιαγωγών13485 989985 Δασκάλων13486 989989 Νηπιαγωγών13487 989994 Τέχνης13488 989996 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 282: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13489 990002 Δασκάλων13490 990007 Μαθηματικών13491 990014 Βιολογίας13492 990016 Φιλολογικών13493 990017 Δασκάλων13494 990018 Δασκάλων13495 990020 Αγγλικών13496 990022 Μαθηματικών13497 990023 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13498 990025 Φιλολογικών13499 990027 Φιλολογικών13500 990030 Αγγλικών13501 990046 Αγγλικών13502 990054 Μαθηματικών13503 990059 Βιολογίας13504 990060 Νηπιαγωγών13505 990062 Αγγλικών13506 990067 Δασκάλων13507 990071 Νηπιαγωγών13508 990081 Μαθηματικών13509 990094 Μαθηματικών13510 990099 Βιολογίας13511 990109 Φυσικής Αγωγής13512 990110 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)13513 990116 Αγγλικών13514 990119 Φυσικής Αγωγής13515 990125 Μαθηματικών13516 990130 Μαθηματικών13517 990133 Γραφικών Τεχνών13518 990144 Διακοσμητικής13519 990150 Δασκάλων13520 990174 Χημείας13521 990192 Φιλολογικών13522 990211 Φιλολογικών13523 990217 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13524 990217 Φιλολογικών13525 990218 Βιολογίας13526 990220 Φυσικής Αγωγής13527 990255 Φυσικής13528 990256 Δασκάλων13529 990256 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13530 990262 Φιλολογικών13531 990264 Αγγλικών13532 990274 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13533 990285 Νηπιαγωγών13534 990291 Μηχανικής Αυτοκινήτων13535 990291 Μηχανολογίας (Γενική)13536 990291 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 283: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13537 990297 Φιλολογικών13538 990301 Δασκάλων13539 990306 Αγγλικών13540 990321 Μαθηματικών13541 990328 Θρησκευτικών13542 990341 Μαθηματικών13543 990345 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13544 990348 Βιολογίας13545 990362 Αγγλικών13546 990368 Δασκάλων13547 990379 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13548 990384 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13549 990389 Φιλολογικών13550 990405 Εμπορικών/Οικονομικών13551 990421 Εμπορικών/Οικονομικών13552 990426 Φυσικής Αγωγής13553 990442 Φιλολογικών13554 990447 Φιλολογικών13555 990449 Δασκάλων13556 990467 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13557 990482 Φιλολογικών13558 990483 Δασκάλων13559 990483 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13560 990488 Οικιακής Οικονομίας13561 990514 Νηπιαγωγών13562 990544 Αγγλικών13563 990550 Φιλολογικών13564 990566 Χημείας13565 990576 Μαθηματικών13566 990581 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13567 990582 Φιλολογικών13568 990584 Φυσικής13569 990587 Μαθηματικών13570 990599 Φιλολογικών13571 990609 Μαθηματικών13572 990620 Φυσικής Αγωγής13573 990631 Μαθηματικών13574 990634 Δασκάλων13575 990634 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13576 990642 Βιολογίας13577 990649 Δασκάλων13578 990657 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13579 990661 Δασκάλων13580 990690 Φιλολογικών13581 990704 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13582 990716 Τέχνης13583 990739 Τέχνης13584 990744 Μαθηματικών

Page 284: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13585 990748 Φιλολογικών13586 990755 Μαθηματικών13587 990763 Μηχανικής Αυτοκινήτων13588 990769 Φυσικής Αγωγής13589 990778 Χημείας13590 990781 Μαθηματικών13591 990787 Νηπιαγωγών13592 990789 Μαθηματικών13593 990803 Χημείας13594 990808 Μαθηματικών13595 990812 Δασκάλων13596 990831 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13597 990831 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13598 990833 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών13599 990833 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13600 990833 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13601 990836 Τέχνης13602 990840 Εμπορικών/Οικονομικών13603 990847 Φυσικής13604 990853 Δασκάλων13605 990855 Αγγλικών13606 990859 Μαθηματικών13607 990869 Δασκάλων13608 990876 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13609 990876 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών13610 990876 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13611 990876 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13612 990898 Μουσικής13613 990917 Δασκάλων13614 990917 Νηπιαγωγών13615 990918 Φιλολογικών13616 990919 Δασκάλων13617 990920 Τέχνης13618 990924 Φιλολογικών13619 990925 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13620 990927 Εμπορικών/Οικονομικών13621 990933 Χημείας13622 990943 Δασκάλων13623 990946 Δασκάλων13624 990959 Μουσικής13625 990965 Νηπιαγωγών13626 990987 Δασκάλων13627 990993 Βιολογίας13628 991019 Δασκάλων13629 991020 Φυσικής13630 991032 Δασκάλων13631 991033 Μαθηματικών13632 991055 Νηπιαγωγών

Page 285: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13633 991057 Τέχνης13634 991060 Φιλολογικών13635 991093 Φυσικής13636 991112 Δασκάλων13637 991112 Λογοθεραπείας13638 991116 Μαθηματικών13639 991118 Γραφικών Τεχνών13640 991127 Δασκάλων13641 991152 Φυσικής Αγωγής13642 991161 Δασκάλων13643 991168 Βιολογίας13644 991187 Δασκάλων13645 991195 Τέχνης13646 991207 Φυσικής Αγωγής13647 991209 Φιλολογικών13648 991213 Φιλολογικών13649 991218 Φιλολογικών13650 991231 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13651 991231 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13652 991233 Μαθηματικών13653 991235 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13654 991248 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13655 991249 Δομικών (Αρχιτεκτονική)13656 991255 Μαθηματικών13657 991259 Εμπορικών/Οικονομικών13658 991263 Αγγλικών13659 991263 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13660 991275 Φιλολογικών13661 991293 Εμπορικών/Οικονομικών13662 991297 Δασκάλων13663 991303 Φιλολογικών13664 991307 Οικιακής Οικονομίας13665 991308 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13666 991321 Γαλλικών13667 991326 Δασκάλων13668 991337 Δασκάλων13669 991337 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13670 991340 Φιλολογικών13671 991344 Αγγλικών13672 991385 Βιολογίας13673 991392 Γαλλικών13674 991405 Μηχανολογίας (Γενική)13675 991405 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13676 991456 Δασκάλων13677 991461 Δασκάλων13678 991470 Δασκάλων13679 991472 Μαθηματικών13680 991478 Τέχνης

Page 286: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13681 991483 Βιολογίας13682 991494 Μαθηματικών13683 991524 Μαθηματικών13684 991525 Τέχνης13685 991529 Μαθηματικών13686 991532 Φυσικής Αγωγής13687 991548 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13688 991562 Φιλολογικών13689 991564 Οικιακής Οικονομίας13690 991597 Δασκάλων13691 991622 Φυσικής Αγωγής13692 991628 Φυσικής Αγωγής13693 991630 Τέχνης13694 991631 Μαθηματικών13695 991643 Φυσικής13696 991648 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13697 991648 Νηπιαγωγών13698 991650 Δασκάλων13699 991650 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13700 991664 Φιλολογικών13701 991668 Νηπιαγωγών13702 991678 Φυσικής13703 991694 Φιλολογικών13704 991700 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13705 991708 Φιλολογικών13706 991745 Οικιακής Οικονομίας13707 991751 Νηπιαγωγών13708 991752 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13709 991753 Μαθηματικών13710 991755 Φυσικής13711 991760 Δασκάλων13712 991762 Νηπιαγωγών13713 991764 Νηπιαγωγών13714 991815 Χημείας13715 991825 Νηπιαγωγών13716 991857 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)13717 991860 Βιολογίας13718 991878 Δασκάλων13719 991879 Μαθηματικών13720 991882 Φιλολογικών13721 991883 Φυσικής13722 991886 Αγγλικών13723 991905 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13724 991915 Τέχνης13725 991926 Φυσικής Αγωγής13726 991927 Φιλολογικών13727 991935 Φιλολογικών13728 991939 Αγγλικών

Page 287: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13729 991940 Φιλολογικών13730 991941 Γραφικών Τεχνών13731 991950 Γαλλικών13732 991969 Φιλολογικών13733 991978 Μαθηματικών13734 991983 Δασκάλων13735 992019 Θρησκευτικών13736 992031 Φυσικής13737 992040 Δασκάλων13738 992050 Φυσικής13739 992068 Φιλολογικών13740 992075 Φυσικής13741 992080 Δασκάλων13742 992081 Μαθηματικών13743 992083 Εμπορικών/Οικονομικών13744 992117 Φιλολογικών13745 992119 Βιολογίας13746 992123 Φιλολογικών13747 992129 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13748 992132 Δασκάλων13749 992136 Γραφικών Τεχνών13750 992139 Φυσικής Αγωγής13751 992148 Βιολογίας13752 992164 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13753 992164 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13754 992165 Εμπορικών/Οικονομικών13755 992174 Μηχανολογίας (Γενική)13756 992174 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13757 992177 Μαθηματικών13758 992199 Φιλολογικών13759 992201 Δασκάλων13760 992211 Τέχνης13761 992220 Δασκάλων13762 992224 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13763 992229 Φιλολογικών13764 992248 Φυσικής Αγωγής13765 992262 Φιλολογικών13766 992269 Θρησκευτικών13767 992293 Εμπορικών/Οικονομικών13768 992294 Μαθηματικών13769 992299 Φιλολογικών13770 992336 Γαλλικών13771 992342 Εμπορικών/Οικονομικών13772 992361 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)13773 992362 Εμπορικών/Οικονομικών13774 992381 Νηπιαγωγών13775 992399 Δασκάλων13776 992407 Διακοσμητικής

Page 288: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13777 992407 Δομικών (Αρχιτεκτονική)13778 992417 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13779 992417 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13780 992426 Αγγλικών13781 992431 Εμπορικών/Οικονομικών13782 992448 Φιλολογικών13783 992478 Φιλολογικών13784 992482 Αγγλικών13785 992499 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13786 992499 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13787 992515 Μαθηματικών13788 992518 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13789 992521 Εμπορικών/Οικονομικών13790 992543 Οικιακής Οικονομίας13791 992550 Μηχανολογίας (Γενική)13792 992550 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13793 992558 Δασκάλων13794 992560 Τέχνης13795 992571 Φυσικής13796 992583 Δασκάλων13797 992583 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13798 992593 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13799 992599 Δασκάλων13800 992610 Αγγλικών13801 992624 Δασκάλων13802 992637 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13803 992650 Δασκάλων13804 992650 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13805 992660 Εμπορικών/Οικονομικών13806 992669 Δασκάλων13807 992669 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13808 992674 Τέχνης13809 992683 Φιλολογικών13810 992685 Αγγλικών13811 992713 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13812 992721 Φυσικής13813 992758 Δασκάλων13814 992766 Αγγλικών13815 992781 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας13816 992781 Σχεδίασης Επίπλων13817 992786 Μουσικής13818 992794 Αγγλικών13819 992800 Νηπιαγωγών13820 992817 Τέχνης13821 992828 Μαθηματικών13822 992829 Δασκάλων13823 992835 Μουσικής13824 992836 Μαθηματικών

Page 289: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13825 992854 Οικιακής Οικονομίας13826 992864 Φυσικής Αγωγής13827 992868 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής13828 992868 Φιλολογικών13829 992890 Φιλολογικών13830 992906 Αγγλικών13831 992912 Δασκάλων13832 992931 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13833 992944 Μαθηματικών13834 993001 Αγγλικών13835 993018 Μηχανικής Αυτοκινήτων13836 993041 Γραφικών Τεχνών13837 993078 Φιλολογικών13838 993081 Οικιακής Οικονομίας13839 993082 Μαθηματικών13840 993082 Τέχνης13841 993084 Δασκάλων13842 993086 Λογοθεραπείας13843 993097 Δασκάλων13844 993103 Νηπιαγωγών13845 993105 Δασκάλων13846 993122 Αγγλικών13847 993126 Μαθηματικών13848 993139 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13849 993153 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών13850 993153 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13851 993153 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13852 993182 Νηπιαγωγών13853 993201 Χημείας13854 993211 Δασκάλων13855 993213 Δασκάλων13856 993239 Αγγλικών13857 993242 Δασκάλων13858 993246 Δασκάλων13859 993249 Βιολογίας13860 993265 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13861 993285 Αγγλικών13862 993365 Μαθηματικών13863 993390 Εμπορικών/Οικονομικών13864 993398 Δασκάλων13865 993398 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13866 993411 Φιλολογικών13867 993416 Νηπιαγωγών13868 993432 Δασκάλων13869 993433 Μηχανικής Αυτοκινήτων13870 993439 Φυσικής13871 993450 Γραφικών Τεχνών13872 993452 Οικιακής Οικονομίας

Page 290: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13873 993454 Λογοθεραπείας13874 993457 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13875 993479 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13876 993482 Φυσικής Αγωγής13877 993488 Φυσικής Αγωγής13878 993490 Αγγλικών13879 993494 Νηπιαγωγών13880 993512 Μαθηματικών13881 993533 Δασκάλων13882 993535 Εμπορικών/Οικονομικών13883 993541 Εμπορικών/Οικονομικών13884 993555 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13885 993563 Φιλολογικών13886 993579 Δασκάλων13887 993579 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13888 993593 Δασκάλων13889 993606 Βιολογίας13890 993607 Φιλολογικών13891 993638 Μαθηματικών13892 993641 Μουσικής13893 993656 Δασκάλων13894 993656 Νηπιαγωγών13895 993657 Μουσικής13896 993657 Μουσικοθεραπείας13897 993667 Νηπιαγωγών13898 993686 Μαθηματικών13899 993691 Νηπιαγωγών13900 993699 Φυσικής Αγωγής13901 993701 Μαθηματικών13902 993722 Δασκάλων13903 993736 Δασκάλων13904 993738 Δασκάλων13905 993742 Μαθηματικών13906 993764 Φυσικής Αγωγής13907 993771 Φιλολογικών13908 993822 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13909 993825 Εμπορικών/Οικονομικών13910 993838 Φιλολογικών13911 993856 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13912 993861 Δασκάλων13913 993877 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13914 993883 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13915 993883 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13916 993917 Δασκάλων13917 993918 Αγγλικών13918 993925 Φυσικής Αγωγής13919 993930 Φιλολογικών13920 993939 Βιολογίας

Page 291: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13921 993941 Αγγλικών13922 993960 Νηπιαγωγών13923 993961 Τέχνης13924 993965 Αγγλικών13925 993982 Βιολογίας13926 993988 Μουσικής13927 993993 Μαθηματικών13928 993997 Εμπορικών/Οικονομικών13929 994022 Τέχνης13930 994026 Τέχνης13931 994035 Νηπιαγωγών13932 994047 Δασκάλων13933 994051 Φιλολογικών13934 994115 Νηπιαγωγών13935 994127 Γαλλικών13936 994131 Μαθηματικών13937 994133 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13938 994133 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13939 994138 Φιλολογικών13940 994140 Φυσικής13941 994153 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13942 994153 Νηπιαγωγών13943 994156 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13944 994156 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13945 994159 Αγγλικών13946 994169 Δασκάλων13947 994183 Ηλεκτρολογίας (Γενική)13948 994183 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13949 994184 Εμπορικών/Οικονομικών13950 994191 Φυσικής Αγωγής13951 994199 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13952 994199 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13953 994203 Αγγλικών13954 994218 Μηχανολογίας (Γενική)13955 994218 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας13956 994222 Τέχνης13957 994232 Δασκάλων13958 994232 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13959 994253 Εμπορικών/Οικονομικών13960 994257 Δασκάλων13961 994262 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)13962 994263 Μαθηματικών13963 994294 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13964 994303 Εμπορικών/Οικονομικών13965 994308 Φιλολογικών13966 994326 Νηπιαγωγών13967 994363 Μαθηματικών13968 994368 Φιλολογικών

Page 292: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα13969 994382 Νηπιαγωγών13970 994387 Τέχνης13971 994390 Δασκάλων13972 994390 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13973 994408 Δασκάλων13974 994424 Φιλολογικών13975 994433 Νηπιαγωγών13976 994436 Φυσικής13977 994441 Μαθηματικών13978 994464 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13979 994500 Νηπιαγωγών13980 994508 Δασκάλων13981 994533 Δασκάλων13982 994543 Εμπορικών/Οικονομικών13983 994549 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών13984 994555 Οικιακής Οικονομίας13985 994583 Δασκάλων13986 994585 Δασκάλων13987 994589 Βιολογίας13988 994598 Δασκάλων13989 994606 Θρησκευτικών13990 994623 Φιλολογικών13991 994652 Δασκάλων13992 994671 Φιλολογικών13993 994677 Εμπορικών/Οικονομικών13994 994690 Βιολογίας13995 994695 Δασκάλων13996 994697 Φιλολογικών13997 994729 Νηπιαγωγών13998 994762 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.13999 994782 Δασκάλων14000 994801 Μηχανολογίας (Γενική)14001 994801 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14002 994806 Δασκάλων14003 994863 Μουσικής14004 994875 Βιολογίας14005 994880 Εμπορικών/Οικονομικών14006 994887 Μαθηματικών14007 994897 Νηπιαγωγών14008 994921 Νηπιαγωγών14009 994935 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14010 994960 Δασκάλων14011 994961 Νηπιαγωγών14012 994969 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14013 994984 Δομικών (Αρχιτεκτονική)14014 994989 Δασκάλων14015 994995 Αγγλικών14016 995000 Γαλλικών

Page 293: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14017 995034 Νηπιαγωγών14018 995039 Δασκάλων14019 995042 Δασκάλων14020 995046 Φιλολογικών14021 995064 Φυσικής14022 995117 Εμπορικών/Οικονομικών14023 995150 Δασκάλων14024 995170 Φιλολογικών14025 995202 Φιλολογικών14026 995227 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14027 995227 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14028 995272 Φιλολογικών14029 995277 Εμπορικών/Οικονομικών14030 995317 Δασκάλων14031 995319 Δασκάλων14032 995325 Χημείας14033 995327 Εμπορικών/Οικονομικών14034 995369 Θρησκευτικών14035 995377 Δασκάλων14036 995395 Νηπιαγωγών14037 995406 Νηπιαγωγών14038 995407 Δασκάλων14039 995431 Νηπιαγωγών14040 995434 Φυσικής Αγωγής14041 995450 Φυσικής14042 995459 Φυσικής14043 995488 Αγγλικών14044 995500 Νηπιαγωγών14045 995516 Φιλολογικών14046 995541 Νηπιαγωγών14047 995542 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14048 995542 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14049 995563 Φιλολογικών14050 995566 Αγγλικών14051 995567 Νηπιαγωγών14052 995575 Δασκάλων14053 995575 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14054 995585 Δασκάλων14055 995586 Μηχανολογίας (Γενική)14056 995586 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14057 995592 Δασκάλων14058 995592 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14059 995595 Δασκάλων14060 995596 Μαθηματικών14061 995612 Φιλολογικών14062 995618 Νηπιαγωγών14063 995660 Εμπορικών/Οικονομικών14064 995668 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 294: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14065 995671 Φιλολογικών14066 995676 Αγγλικών14067 995685 Αγγλικών14068 995687 Φυσικής14069 995699 Μαθηματικών14070 995711 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14071 995735 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14072 995742 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14073 995744 Δασκάλων14074 995745 Δομικών (Αρχιτεκτονική)14075 995754 Βιολογίας14076 995775 Νηπιαγωγών14077 995783 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14078 995803 Δασκάλων14079 995822 Δασκάλων14080 995837 Αγγλικών14081 995888 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14082 995897 Μαθηματικών14083 995921 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14084 995924 Χημείας14085 995934 Φιλολογικών14086 995935 Χημείας14087 995965 Νηπιαγωγών14088 995967 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14089 995980 Φιλολογικών14090 995981 Μηχανολογίας (Γενική)14091 995981 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14092 995984 Δασκάλων14093 995994 Φυσικής Αγωγής14094 995997 Μαθηματικών14095 996023 Δασκάλων14096 996030 Χημείας14097 996058 Νηπιαγωγών14098 996060 Φιλολογικών14099 996075 Αγγλικών14100 996084 Αγγλικών14101 996100 Δασκάλων14102 996136 Νηπιαγωγών14103 996149 Δασκάλων14104 996179 Φιλολογικών14105 996210 Δασκάλων14106 996220 Γραφικών Τεχνών14107 996233 Δασκάλων14108 996233 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14109 996240 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14110 996312 Γραφικών Τεχνών14111 996313 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14112 996329 Δασκάλων

Page 295: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14113 996330 Νηπιαγωγών14114 996365 Δασκάλων14115 996377 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14116 996392 Φιλολογικών14117 996397 Δασκάλων14118 996435 Δασκάλων14119 996442 Δασκάλων14120 996454 Μαθηματικών14121 996459 Μαθηματικών14122 996465 Νηπιαγωγών14123 996480 Νηπιαγωγών14124 996484 Εμπορικών/Οικονομικών14125 996506 Φυσικής14126 996515 Νηπιαγωγών14127 996517 Δασκάλων14128 996524 Χημείας14129 996568 Μαθηματικών14130 996577 Φιλολογικών14131 996589 Βιολογίας14132 996596 Δασκάλων14133 996605 Εμπορικών/Οικονομικών14134 996618 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14135 996646 Βιολογίας14136 996671 Φυσικής Αγωγής14137 996679 Δασκάλων14138 996683 Φιλολογικών14139 996735 Φιλολογικών14140 996748 Μαθηματικών14141 996762 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14142 996776 Φιλολογικών14143 996783 Δασκάλων14144 996789 Αγγλικών14145 996803 Εμπορικών/Οικονομικών14146 996811 Φυσικής14147 996827 Φιλολογικών14148 996870 Νηπιαγωγών14149 996890 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14150 996890 Νηπιαγωγών14151 996891 Μαθηματικών14152 996895 Βιολογίας14153 996900 Μαθηματικών14154 996901 Γαλλικών14155 996938 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14156 996950 Μαθηματικών14157 996997 Φιλολογικών14158 997020 Φιλολογικών14159 997030 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14160 997030 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 296: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14161 997038 Μουσικής14162 997051 Νηπιαγωγών14163 997057 Χημείας14164 997059 Δασκάλων14165 997062 Βιολογίας14166 997086 Χημείας14167 997134 Φιλολογικών14168 997154 Νηπιαγωγών14169 997170 Εμπορικών/Οικονομικών14170 997177 Χημείας14171 997197 Μουσικής14172 997202 Μαθηματικών14173 997226 Μουσικής14174 997245 Γαλλικών14175 997260 Εμπορικών/Οικονομικών14176 997265 Νηπιαγωγών14177 997275 Γαλλικών14178 997288 Μαθηματικών14179 997291 Φιλολογικών14180 997299 Χημείας14181 997324 Δασκάλων14182 997334 Δομικών (Αρχιτεκτονική)14183 997360 Μαθηματικών14184 997374 Φιλολογικών14185 997378 Δασκάλων14186 997389 Νηπιαγωγών14187 997390 Φιλολογικών14188 997391 Δασκάλων14189 997437 Δασκάλων14190 997469 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14191 997470 Δασκάλων14192 997487 Δασκάλων14193 997496 Δασκάλων14194 997528 Νηπιαγωγών14195 997562 Φιλολογικών14196 997587 Μουσικής14197 997604 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14198 997619 Βιολογίας14199 997624 Φιλολογικών14200 997635 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14201 997640 Εμπορικών/Οικονομικών14202 997648 Χημείας14203 997658 Φιλολογικών14204 997663 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14205 997663 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών14206 997663 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14207 997663 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14208 997669 Νηπιαγωγών

Page 297: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14209 997704 Δασκάλων14210 997706 Βιολογίας14211 997729 Μαθηματικών14212 997735 Γεωπονίας (Γενική)14213 997738 Νηπιαγωγών14214 997761 Φυσικής14215 997765 Δασκάλων14216 997768 Φιλολογικών14217 997793 Οικιακής Οικονομίας14218 997795 Μαθηματικών14219 997820 Τέχνης14220 997824 Γραφικών Τεχνών14221 997852 Μαθηματικών14222 997863 Φιλολογικών14223 997877 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14224 997885 Τέχνης14225 997889 Φιλολογικών14226 997912 Χημείας14227 997925 Μουσικής14228 997927 Φιλολογικών14229 997928 Φιλολογικών14230 997929 Μαθηματικών14231 997935 Φιλολογικών14232 997940 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14233 997940 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14234 997954 Χημείας14235 997984 Τέχνης14236 998016 Γαλλικών14237 998020 Φυσικής14238 998037 Αγγλικών14239 998093 Δασκάλων14240 998093 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14241 998109 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14242 998110 Θρησκευτικών14243 998118 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14244 998135 Μαθηματικών14245 998145 Μαθηματικών14246 998183 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14247 998204 Χημείας14248 998214 Φιλολογικών14249 998216 Δομικών (Αρχιτεκτονική)14250 998223 Νηπιαγωγών14251 998237 Αγγλικών14252 998240 Δασκάλων14253 998250 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14254 998269 Δασκάλων14255 998285 Νηπιαγωγών14256 998296 Νηπιαγωγών

Page 298: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14257 998311 Νηπιαγωγών14258 998312 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14259 998339 Δασκάλων14260 998342 Δασκάλων14261 998363 Εμπορικών/Οικονομικών14262 998364 Αγγλικών14263 998365 Φιλολογικών14264 998378 Δασκάλων14265 998386 Φιλολογικών14266 998395 Φιλολογικών14267 998409 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14268 998436 Τέχνης14269 998441 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14270 998442 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων14271 998476 Νηπιαγωγών14272 998479 Αγγλικών14273 998481 Μαθηματικών14274 998509 Νηπιαγωγών14275 998520 Φιλολογικών14276 998522 Δασκάλων14277 998522 Νηπιαγωγών14278 998534 Εμπορικών/Οικονομικών14279 998561 Νηπιαγωγών14280 998589 Δασκάλων14281 998604 Δασκάλων14282 998616 Φιλολογικών14283 998630 Νηπιαγωγών14284 998633 Μηχανολογίας (Γενική)14285 998643 Αγγλικών14286 998648 Νηπιαγωγών14287 998679 Φιλολογικών14288 998689 Νηπιαγωγών14289 998708 Βιολογίας14290 998709 Αγγλικών14291 998736 Δασκάλων14292 998742 Κωφών14293 998755 Ξενοδοχειακών (Γενικά)14294 998764 Αγγλικών14295 998774 Εμπορικών/Οικονομικών14296 998794 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14297 998796 Δασκάλων14298 998797 Εμπορικών/Οικονομικών14299 998802 Δασκάλων14300 998806 Μουσικής14301 998829 Αγγλικών14302 998834 Δασκάλων14303 998844 Μαθηματικών14304 998850 Δασκάλων

Page 299: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14305 998850 Νηπιαγωγών14306 998869 Φιλολογικών14307 998871 Μαθηματικών14308 998886 Εμπορικών/Οικονομικών14309 998904 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14310 998905 Μουσικής14311 998914 Χημείας14312 998926 Φιλολογικών14313 998938 Αγγλικών14314 998939 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)14315 998940 Νηπιαγωγών14316 998944 Μαθηματικών14317 998954 Φιλολογικών14318 998959 Αγγλικών14319 998980 Δασκάλων14320 998980 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14321 998997 Μουσικής14322 999001 Νηπιαγωγών14323 999004 Φιλολογικών14324 999029 Φυσικής14325 999051 Φιλολογικών14326 999052 Φιλολογικών14327 999053 Εμπορικών/Οικονομικών14328 999053 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14329 999058 Δασκάλων14330 999079 Αγγλικών14331 999080 Γραφικών Τεχνών14332 999102 Ξενοδοχειακών (Γενικά)14333 999108 Φυσιοθεραπείας14334 999112 Δασκάλων14335 999155 Δασκάλων14336 999162 Αγγλικών14337 999183 Βιολογίας14338 999183 Χημείας14339 999196 Δασκάλων14340 999231 Εμπορικών/Οικονομικών14341 999237 Δασκάλων14342 999247 Φιλολογικών14343 999249 Μαθηματικών14344 999250 Αγγλικών14345 999257 Φυσικής Αγωγής14346 999302 Βιολογίας14347 999306 Φιλολογικών14348 999314 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14349 999365 Μουσικής14350 999379 Φιλολογικών14351 999397 Φυσικής14352 999411 Νηπιαγωγών

Page 300: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14353 999455 Δασκάλων14354 999462 Δασκάλων14355 999465 Δασκάλων14356 999475 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14357 999476 Τέχνης14358 999484 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14359 999504 Βιολογίας14360 999504 Χημείας14361 999528 Φιλολογικών14362 999544 Αγγλικών14363 999562 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14364 999562 Νηπιαγωγών14365 999564 Φιλολογικών14366 999617 Δασκάλων14367 999619 Δασκάλων14368 999641 Δασκάλων14369 999654 Μαθηματικών14370 999673 Τέχνης14371 999674 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14372 999675 Φιλολογικών14373 999689 Μαθηματικών14374 999696 Ξενοδοχειακών (Γενικά)14375 999696 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)14376 999696 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)14377 999718 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14378 999719 Νηπιαγωγών14379 999724 Δασκάλων14380 999739 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14381 999750 Φιλολογικών14382 999770 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14383 999779 Γαλλικών14384 999783 Νηπιαγωγών14385 999831 Δασκάλων14386 999833 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14387 999906 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)14388 1000005 Αγγλικών14389 1000016 Δασκάλων14390 1000020 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14391 1000024 Βιολογίας14392 1000181 Δασκάλων14393 1000181 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14394 1000231 Φυσιοθεραπείας14395 1000258 Μαθηματικών14396 1000260 Μουσικής14397 1000263 Δασκάλων14398 1000268 Δασκάλων14399 1000320 Αγγλικών14400 1000335 Νηπιαγωγών

Page 301: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14401 1000351 Φυσικής Αγωγής14402 1000354 Μαθηματικών14403 1000368 Νηπιαγωγών14404 1000520 Χημείας14405 1000562 Φυσικής14406 1000579 Φιλολογικών14407 1000599 Μαθηματικών14408 1000602 Μουσικής14409 1000641 Μαθηματικών14410 1000681 Αγγλικών14411 1000780 Δασκάλων14412 1000872 Μουσικής14413 1000892 Φιλολογικών14414 1000900 Φιλολογικών14415 1000903 Λογοθεραπείας14416 1000915 Αγγλικών14417 1000982 Δασκάλων14418 1001064 Φιλολογικών14419 1001139 Αγγλικών14420 1001149 Φυσικής Αγωγής14421 1001155 Βιολογίας14422 1001178 Δασκάλων14423 1001264 Εμπορικών/Οικονομικών14424 1001264 Μαθηματικών14425 1001266 Αγγλικών14426 1001269 Αγγλικών14427 1001302 Φιλολογικών14428 1001348 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14429 1001363 Φιλολογικών14430 1001387 Αγγλικών14431 1001408 Αγγλικών14432 1001418 Φυσικής14433 1001453 Αγγλικών14434 1001514 Αγγλικών14435 1001542 Δασκάλων14436 1001626 Φυσικής14437 1001684 Μουσικής14438 1001716 Μαθηματικών14439 1001716 Φυσικής14440 1001725 Τέχνης14441 1001740 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14442 1001770 Φυσικής Αγωγής14443 1001811 Αγγλικών14444 1001829 Τέχνης14445 1001859 Νηπιαγωγών14446 1001919 Δασκάλων14447 1001928 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14448 1001938 Δασκάλων

Page 302: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14449 1001954 Φιλολογικών14450 1001963 Μηχανολογίας (Γενική)14451 1001963 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14452 1001985 Φιλολογικών14453 1001990 Δασκάλων14454 1001995 Δασκάλων14455 1001999 Εμπορικών/Οικονομικών14456 1002047 Μαθηματικών14457 1002058 Μουσικής14458 1002097 Δασκάλων14459 1002097 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14460 1002130 Αγγλικών14461 1002141 Φυσικής Αγωγής14462 1002149 Βιολογίας14463 1002166 Δασκάλων14464 1002176 Τέχνης14465 1002179 Εμπορικών/Οικονομικών14466 1002202 Τέχνης14467 1002205 Μαθηματικών14468 1002215 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14469 1002256 Αγγλικών14470 1002298 Δασκάλων14471 1002326 Δασκάλων14472 1002336 Δασκάλων14473 1002345 Νηπιαγωγών14474 1002346 Μουσικής14475 1002366 Μαθηματικών14476 1002444 Εμπορικών/Οικονομικών14477 1002453 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14478 1002454 Δασκάλων14479 1002479 Μαθηματικών14480 1002485 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14481 1002489 Νηπιαγωγών14482 1002501 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14483 1002526 Μαθηματικών14484 1002529 Δασκάλων14485 1002545 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών14486 1002545 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14487 1002617 Βιολογίας14488 1002628 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών14489 1002628 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14490 1002633 Εμπορικών/Οικονομικών14491 1002642 Φυσικής14492 1002645 Μαθηματικών14493 1002647 Μουσικής14494 1002649 Φυσικής Αγωγής14495 1002657 Φυσικής Αγωγής14496 1002668 Σχεδίασης Επίπλων

Page 303: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14497 1002670 Χημείας14498 1002748 Δασκάλων14499 1002774 Δασκάλων14500 1002781 Εμπορικών/Οικονομικών14501 1002819 Αγγλικών14502 1002857 Τέχνης14503 1002882 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14504 1002949 Νηπιαγωγών14505 1002965 Λογοθεραπείας14506 1002988 Δασκάλων14507 1002988 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14508 1003046 Οικιακής Οικονομίας14509 1003050 Λογοθεραπείας14510 1003091 Γαλλικών14511 1003102 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14512 1003102 Νηπιαγωγών14513 1003130 Μαθηματικών14514 1003181 Χημείας14515 1003182 Δασκάλων14516 1003196 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14517 1003196 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14518 1003236 Δασκάλων14519 1003238 Φιλολογικών14520 1003244 Εμπορικών/Οικονομικών14521 1003252 Μαθηματικών14522 1003269 Φυσικής Αγωγής14523 1003290 Δασκάλων14524 1003320 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14525 1003322 Μαθηματικών14526 1003342 Νηπιαγωγών14527 1003355 Νηπιαγωγών14528 1003412 Εμπορικών/Οικονομικών14529 1003428 Φυσικής Αγωγής14530 1003431 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14531 1003451 Δασκάλων14532 1003459 Φυσικής Αγωγής14533 1003460 Μηχανολογίας (Γενική)14534 1003460 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14535 1003564 Μαθηματικών14536 1003566 Φυσικής Αγωγής14537 1003573 Βιολογίας14538 1003607 Δομικών (Αρχιτεκτονική)14539 1003680 Αγγλικών14540 1003706 Δασκάλων14541 1003773 Αγγλικών14542 1003800 Λογοθεραπείας14543 1003811 Νηπιαγωγών14544 1003813 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 304: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14545 1003815 Χημείας14546 1003823 Χημείας14547 1003854 Φυσικής Αγωγής14548 1003922 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14549 1003936 Εμπορικών/Οικονομικών14550 1003943 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14551 1003962 Δασκάλων14552 1003969 Λογοθεραπείας14553 1003985 Λογοθεραπείας14554 1004042 Δασκάλων14555 1004068 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14556 1004068 Φιλολογικών14557 1004116 Τέχνης14558 1004126 Δασκάλων14559 1004131 Νηπιαγωγών14560 1004145 Τέχνης14561 1004190 Φιλολογικών14562 1004193 Φιλολογικών14563 1004234 Τέχνης14564 1004250 Γαλλικών14565 1004257 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14566 1004258 Μουσικής14567 1004259 Λογοθεραπείας14568 1004288 Νηπιαγωγών14569 1004299 Δασκάλων14570 1004299 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14571 1004303 Αγγλικών14572 1004337 Εμπορικών/Οικονομικών14573 1004573 Βιολογίας14574 1004638 Αγγλικών14575 1004680 Εμπορικών/Οικονομικών14576 1004703 Δασκάλων14577 1004761 Νηπιαγωγών14578 1004797 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14579 1004803 Νηπιαγωγών14580 1004838 Δασκάλων14581 1004838 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14582 1004877 Νηπιαγωγών14583 1005042 Εμπορικών/Οικονομικών14584 1005125 Δασκάλων14585 1005260 Δασκάλων14586 1005278 Δασκάλων14587 1005368 Δασκάλων14588 1005371 Λογοθεραπείας14589 1005841 Μαθηματικών14590 1005980 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14591 1006753 Δασκάλων14592 1006970 Χημείας

Page 305: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14593 1007158 Δασκάλων14594 1007164 Δασκάλων14595 1007175 Εμπορικών/Οικονομικών14596 1007199 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14597 1007221 Βιολογίας14598 1007231 Δασκάλων14599 1007231 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14600 1007237 Δασκάλων14601 1007298 Βιολογίας14602 1007309 Λογοθεραπείας14603 1007345 Τέχνης14604 1007365 Νηπιαγωγών14605 1007420 Δασκάλων14606 1007433 Εμπορικών/Οικονομικών14607 1007442 Νηπιαγωγών14608 1007458 Δασκάλων14609 1007458 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14610 1007465 Γραφικών Τεχνών14611 1007477 Λογοθεραπείας14612 1007478 Νηπιαγωγών14613 1007505 Φυσικής Αγωγής14614 1007574 Δασκάλων14615 1007574 Εμπορικών/Οικονομικών14616 1007609 Δασκάλων14617 1007640 Γραφικών Τεχνών14618 1007743 Εμπορικών/Οικονομικών14619 1007891 Νηπιαγωγών14620 1007900 Νηπιαγωγών14621 1008239 Δασκάλων14622 1008253 Νηπιαγωγών14623 1008323 Μαθηματικών14624 1008340 Δασκάλων14625 1008363 Φιλολογικών14626 1008379 Δασκάλων14627 1008382 Τέχνης14628 1008389 Φιλολογικών14629 1008406 Ξενοδοχειακών (Γενικά)14630 1008428 Δασκάλων14631 1008460 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14632 1008462 Δασκάλων14633 1008465 Εμπορικών/Οικονομικών14634 1008470 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14635 1008471 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14636 1008472 Μαθηματικών14637 1008497 Τέχνης14638 1008499 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14639 1008499 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14640 1008548 Δασκάλων

Page 306: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14641 1008551 Μαθηματικών14642 1008551 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14643 1008571 Δασκάλων14644 1008579 Χημείας14645 1008580 Εμπορικών/Οικονομικών14646 1008582 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14647 1008582 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14648 1008582 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14649 1008585 Μαθηματικών14650 1008596 Αγγλικών14651 1008604 Δασκάλων14652 1008617 Εμπορικών/Οικονομικών14653 1008630 Αγγλικών14654 1008641 Βιολογίας14655 1008643 Φιλολογικών14656 1008697 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14657 1008778 Εμπορικών/Οικονομικών14658 1008787 Τέχνης14659 1008810 Δασκάλων14660 1008845 Δασκάλων14661 1008898 Φυσικής14662 1008900 Εμπορικών/Οικονομικών14663 1008983 Φιλολογικών14664 1009066 Αγγλικών14665 1009435 Δασκάλων14666 1009436 Δασκάλων14667 1009443 Δασκάλων14668 1009555 Μουσικής14669 1009633 Νηπιαγωγών14670 1009721 Δασκάλων14671 1009725 Μουσικής14672 1009742 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14673 1009788 Νηπιαγωγών14674 1009824 Εμπορικών/Οικονομικών14675 1009838 Μαθηματικών14676 1009872 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14677 1009872 Νηπιαγωγών14678 1009877 Μαθηματικών14679 1009885 Εμπορικών/Οικονομικών14680 1009899 Βιολογίας14681 1009973 Δασκάλων14682 1010045 Λογοθεραπείας14683 1010047 Χημείας14684 1010132 Βιολογίας14685 1010204 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14686 1010255 Δασκάλων14687 1010264 Μουσικής14688 1010268 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 307: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14689 1010300 Δασκάλων14690 1010300 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14691 1010358 Δασκάλων14692 1010481 Βιολογίας14693 1010590 Χημείας14694 1010608 Βιολογίας14695 1010619 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14696 1010626 Νηπιαγωγών14697 1010698 Αγγλικών14698 1010753 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14699 1010900 Δασκάλων14700 1010970 Φυσικής14701 1010983 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14702 1011118 Λογοθεραπείας14703 1011122 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14704 1011308 Αγγλικών14705 1011340 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14706 1011355 Τέχνης14707 1011405 Νηπιαγωγών14708 1011421 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)14709 1011430 Γραφικών Τεχνών14710 1011443 Φυσικής14711 1011453 Τέχνης14712 1011482 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14713 1011498 Χημείας14714 1011520 Δασκάλων14715 1011523 Νηπιαγωγών14716 1011526 Νηπιαγωγών14717 1011527 Δασκάλων14718 1011527 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14719 1011555 Φιλολογικών14720 1011558 Οικιακής Οικονομίας14721 1011560 Φιλολογικών14722 1011566 Φιλολογικών14723 1011611 Μαθηματικών14724 1011655 Βιολογίας14725 1011661 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14726 1011706 Δασκάλων14727 1011712 Φιλολογικών14728 1011735 Νηπιαγωγών14729 1011741 Δασκάλων14730 1011770 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14731 1011770 Νηπιαγωγών14732 1011795 Δασκάλων14733 1011837 Νηπιαγωγών14734 1011838 Χημείας14735 1011865 Δομικών (Αρχιτεκτονική)14736 1011878 Δασκάλων

Page 308: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14737 1011905 Χημείας14738 1011927 Δασκάλων14739 1011930 Φιλολογικών14740 1011931 Μηχανολογίας (Γενική)14741 1011931 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14742 1011969 Μαθηματικών14743 1011972 Δασκάλων14744 1012008 Μαθηματικών14745 1012016 Οικιακής Οικονομίας14746 1012022 Φιλολογικών14747 1012040 Δασκάλων14748 1012040 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14749 1012056 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14750 1012058 Δασκάλων14751 1012065 Μαθηματικών14752 1012074 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14753 1012079 Χημείας14754 1012097 Μαθηματικών14755 1012111 Δασκάλων14756 1012114 Φυσικής14757 1012127 Δασκάλων14758 1012155 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14759 1012155 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών14760 1012155 Μηχανολογίας (Γενική)14761 1012155 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14762 1012155 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14763 1012184 Μηχανολογίας (Γενική)14764 1012184 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14765 1012202 Θρησκευτικών14766 1012202 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14767 1012207 Μαθηματικών14768 1012210 Αγγλικών14769 1012217 Βιολογίας14770 1012244 Φιλολογικών14771 1012250 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής14772 1012254 Εμπορικών/Οικονομικών14773 1012282 Φιλολογικών14774 1012288 Χημείας14775 1012320 Φιλολογικών14776 1012331 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14777 1012333 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14778 1012358 Διακοσμητικής14779 1012358 Σχεδίασης Επίπλων14780 1012374 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14781 1012374 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών14782 1012374 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14783 1012396 Μουσικής14784 1012403 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 309: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14785 1012413 Αγγλικών14786 1012415 Δασκάλων14787 1012421 Δασκάλων14788 1012443 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14789 1012452 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14790 1012453 Δασκάλων14791 1012485 Εμπορικών/Οικονομικών14792 1012506 Γραφικών Τεχνών14793 1012518 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14794 1012532 Φυσιοθεραπείας14795 1012553 Δασκάλων14796 1012558 Ηλεκτρολογίας (Γενική)14797 1012568 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)14798 1012579 Ξενοδοχειακών (Γενικά)14799 1012582 Φιλολογικών14800 1012594 Μηχανολογίας (Γενική)14801 1012594 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14802 1012606 Νηπιαγωγών14803 1012625 Δασκάλων14804 1012635 Εμπορικών/Οικονομικών14805 1012639 Μαθηματικών14806 1012650 Φιλολογικών14807 1012663 Νηπιαγωγών14808 1012678 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14809 1012678 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14810 1012679 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14811 1012688 Χημείας14812 1012707 Δασκάλων14813 1012710 Δασκάλων14814 1012712 Δασκάλων14815 1012715 Δασκάλων14816 1012718 Φιλολογικών14817 1012729 Νηπιαγωγών14818 1012751 Βιολογίας14819 1012754 Δασκάλων14820 1012763 Δασκάλων14821 1012769 Φιλολογικών14822 1012796 Φιλολογικών14823 1012806 Τέχνης14824 1012807 Χημείας14825 1012827 Μαθηματικών14826 1012830 Φιλολογικών14827 1012842 Αγγλικών14828 1012850 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14829 1012866 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14830 1012878 Δασκάλων14831 1012892 Μαθηματικών14832 1012894 Δασκάλων

Page 310: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14833 1012896 Δασκάλων14834 1012896 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14835 1012915 Φιλολογικών14836 1013017 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14837 1013021 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14838 1013025 Φιλολογικών14839 1013074 Εμπορικών/Οικονομικών14840 1013079 Εμπορικών/Οικονομικών14841 1013087 Φυσικής14842 1013131 Νηπιαγωγών14843 1013156 Αγγλικών14844 1013184 Εμπορικών/Οικονομικών14845 1013192 Φυσικής14846 1013195 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14847 1013197 Λογοθεραπείας14848 1013233 Χημείας14849 1013264 Δασκάλων14850 1013275 Εμπορικών/Οικονομικών14851 1013283 Φιλολογικών14852 1013287 Φυσικής Αγωγής14853 1013293 Δασκάλων14854 1013307 Δασκάλων14855 1013307 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14856 1013315 Νηπιαγωγών14857 1013331 Φιλολογικών14858 1013333 Φυσικής14859 1013337 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)14860 1013360 Δασκάλων14861 1013360 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14862 1013361 Εμπορικών/Οικονομικών14863 1013366 Αγγλικών14864 1013379 Βιολογίας14865 1013385 Νηπιαγωγών14866 1013389 Αγγλικών14867 1013401 Νηπιαγωγών14868 1013408 Φιλολογικών14869 1013439 Φιλολογικών14870 1013442 Μαθηματικών14871 1013456 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14872 1013520 Δασκάλων14873 1013520 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14874 1013526 Δασκάλων14875 1013540 Μαθηματικών14876 1013542 Δασκάλων14877 1013576 Μαθηματικών14878 1013593 Φιλολογικών14879 1013612 Φιλολογικών14880 1013640 Δασκάλων

Page 311: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14881 1013658 Φιλολογικών14882 1013691 Αγγλικών14883 1013732 Φυσικής14884 1013735 Φιλολογικών14885 1013746 Δασκάλων14886 1013769 Δασκάλων14887 1013769 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14888 1013771 Φιλολογικών14889 1013784 Δασκάλων14890 1013785 Δασκάλων14891 1013787 Φιλολογικών14892 1013854 Φιλολογικών14893 1013856 Γραφικών Τεχνών14894 1013869 Τέχνης14895 1013883 Φιλολογικών14896 1013900 Νηπιαγωγών14897 1013904 Φυσικής Αγωγής14898 1013907 Δασκάλων14899 1013908 Τέχνης14900 1013914 Τέχνης14901 1013921 Γαλλικών14902 1013936 Δασκάλων14903 1013936 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14904 1013938 Φιλολογικών14905 1013943 Νηπιαγωγών14906 1013950 Μουσικής14907 1013962 Φιλολογικών14908 1014017 Βιολογίας14909 1014038 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14910 1014038 Νηπιαγωγών14911 1014043 Χημείας14912 1014051 Δασκάλων14913 1014051 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14914 1014061 Μουσικής14915 1014073 Νηπιαγωγών14916 1014090 Μηχανικής Αυτοκινήτων14917 1014090 Μηχανολογίας (Γενική)14918 1014090 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14919 1014107 Εμπορικών/Οικονομικών14920 1014127 Αγγλικών14921 1014131 Νηπιαγωγών14922 1014141 Φιλολογικών14923 1014194 Βιολογίας14924 1014212 Μαθηματικών14925 1014246 Δασκάλων14926 1014267 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14927 1014271 Τέχνης14928 1014342 Μουσικής

Page 312: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14929 1014352 Δασκάλων14930 1014361 Φιλολογικών14931 1014377 Φιλολογικών14932 1014378 Φιλολογικών14933 1014388 Φιλολογικών14934 1014444 Φιλολογικών14935 1014452 Φιλολογικών14936 1014469 Μαθηματικών14937 1014482 Αγγλικών14938 1014571 Δασκάλων14939 1014592 Φυσικής14940 1014604 Δασκάλων14941 1014627 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14942 1014627 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14943 1014633 Οικιακής Οικονομίας14944 1014635 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14945 1014635 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14946 1014642 Δασκάλων14947 1014673 Θρησκευτικών14948 1014683 Αγγλικών14949 1014689 Δασκάλων14950 1014702 Νηπιαγωγών14951 1014708 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14952 1014721 Φιλολογικών14953 1014743 Δασκάλων14954 1014771 Οικιακής Οικονομίας14955 1014776 Δασκάλων14956 1014789 Μαθηματικών14957 1014815 Φυσικής14958 1014830 Νηπιαγωγών14959 1014834 Χημείας14960 1014859 Δασκάλων14961 1014866 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14962 1014870 Φιλολογικών14963 1014883 Οικιακής Οικονομίας14964 1014887 Δασκάλων14965 1014889 Χημείας14966 1014900 Δασκάλων14967 1014902 Εμπορικών/Οικονομικών14968 1014904 Μαθηματικών14969 1014935 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών14970 1014935 Νηπιαγωγών14971 1014976 Χημείας14972 1014978 Φυσικής Αγωγής14973 1014979 Νηπιαγωγών14974 1015006 Φιλολογικών14975 1015009 Τέχνης14976 1015015 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 313: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα14977 1015015 Νηπιαγωγών14978 1015076 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.14979 1015092 Δασκάλων14980 1015094 Δασκάλων14981 1015131 Εμπορικών/Οικονομικών14982 1015144 Γαλλικών14983 1015151 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14984 1015152 Βιολογίας14985 1015164 Μαθηματικών14986 1015177 Δασκάλων14987 1015185 Εμπορικών/Οικονομικών14988 1015271 Τέχνης14989 1015277 Δασκάλων14990 1015324 Φυσικής14991 1015339 Διακοσμητικής14992 1015358 Εμπορικών/Οικονομικών14993 1015366 Φυσικής14994 1015375 Εμπορικών/Οικονομικών14995 1015398 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)14996 1015398 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας14997 1015447 Θρησκευτικών14998 1015450 Φυσικής Αγωγής14999 1015451 Βιολογίας15000 1015471 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15001 1015530 Φιλολογικών15002 1015578 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15003 1015590 Γαλλικών15004 1015601 Νηπιαγωγών15005 1015655 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15006 1015656 Λογοθεραπείας15007 1015660 Δασκάλων15008 1015674 Βιολογίας15009 1015705 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15010 1015714 Εμπορικών/Οικονομικών15011 1015721 Φιλολογικών15012 1015745 Δασκάλων15013 1015769 Δασκάλων15014 1015792 Δασκάλων15015 1015796 Γαλλικών15016 1015798 Μαθηματικών15017 1015873 Χημείας15018 1015888 Εμπορικών/Οικονομικών15019 1015947 Φιλολογικών15020 1015973 Οικιακής Οικονομίας15021 1015979 Φιλολογικών15022 1016004 Νηπιαγωγών15023 1016068 Γαλλικών15024 1016224 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 314: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15025 1016231 Εμπορικών/Οικονομικών15026 1016281 Αγγλικών15027 1016345 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15028 1016345 Νηπιαγωγών15029 1016352 Θρησκευτικών15030 1016363 Νηπιαγωγών15031 1016365 Φιλολογικών15032 1016390 Δασκάλων15033 1016402 Μουσικής15034 1016411 Μαθηματικών15035 1016425 Βιολογίας15036 1016429 Δασκάλων15037 1016429 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15038 1016431 Φιλολογικών15039 1016466 Δασκάλων15040 1016594 Φιλολογικών15041 1016607 Δασκάλων15042 1016615 Νηπιαγωγών15043 1016648 Δασκάλων15044 1016655 Φυσικής15045 1016670 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15046 1016670 Νηπιαγωγών15047 1016681 Δασκάλων15048 1016686 Μαθηματικών15049 1016689 Δασκάλων15050 1016693 Δασκάλων15051 1016708 Νηπιαγωγών15052 1016756 Φιλολογικών15053 1016764 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15054 1016769 Αγγλικών15055 1016780 Φυσικής Αγωγής15056 1016783 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15057 1016793 Μουσικής15058 1016826 Χημείας15059 1016845 Φιλολογικών15060 1016871 Φιλολογικών15061 1016880 Αγγλικών15062 1016896 Φιλολογικών15063 1016943 Δασκάλων15064 1016962 Αγγλικών15065 1017004 Δασκάλων15066 1017046 Μαθηματικών15067 1017049 Μαθηματικών15068 1017081 Δασκάλων15069 1017112 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15070 1017145 Φιλολογικών15071 1017202 Νηπιαγωγών15072 1017208 Νηπιαγωγών

Page 315: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15073 1017224 Φιλολογικών15074 1017236 Φιλολογικών15075 1017249 Φιλολογικών15076 1017328 Αγγλικών15077 1017339 Μηχανολογίας (Γενική)15078 1017339 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15079 1017341 Φυσικής Αγωγής15080 1017349 Φυσικής15081 1017353 Μουσικής15082 1017356 Δασκάλων15083 1017367 Φιλολογικών15084 1017397 Εμπορικών/Οικονομικών15085 1017431 Γαλλικών15086 1017465 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)15087 1017482 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15088 1017482 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15089 1017499 Μαθηματικών15090 1017515 Δασκάλων15091 1017516 Φιλολογικών15092 1017528 Νηπιαγωγών15093 1017586 Μαθηματικών15094 1017595 Βιολογίας15095 1017657 Εργοθεραπείας15096 1017672 Νηπιαγωγών15097 1017678 Εμπορικών/Οικονομικών15098 1017681 Γαλλικών15099 1017682 Φιλολογικών15100 1017684 Δασκάλων15101 1017699 Δασκάλων15102 1017699 Νηπιαγωγών15103 1017710 Δασκάλων15104 1017726 Φιλολογικών15105 1017793 Εμπορικών/Οικονομικών15106 1017842 Δασκάλων15107 1017850 Μηχανικής Αυτοκινήτων15108 1017909 Θρησκευτικών15109 1017911 Εμπορικών/Οικονομικών15110 1017976 Μαθηματικών15111 1017986 Δασκάλων15112 1017986 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15113 1018007 Νηπιαγωγών15114 1018042 Δασκάλων15115 1018050 Γαλλικών15116 1018073 Θρησκευτικών15117 1018078 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15118 1018078 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15119 1018099 Νηπιαγωγών15120 1018110 Μαθηματικών

Page 316: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15121 1018112 Δασκάλων15122 1018116 Μηχανολογίας (Γενική)15123 1018189 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15124 1018221 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15125 1018221 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15126 1018249 Γαλλικών15127 1018267 Μουσικής15128 1018267 Μουσικοθεραπείας15129 1018290 Δασκάλων15130 1018291 Φυσικής Αγωγής15131 1018312 Δασκάλων15132 1018317 Δασκάλων15133 1018318 Νηπιαγωγών15134 1018331 Τέχνης15135 1018338 Φιλολογικών15136 1018359 Χημείας15137 1018395 Μουσικής15138 1018405 Αγγλικών15139 1018422 Δασκάλων15140 1018429 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15141 1018431 Γαλλικών15142 1018432 Τέχνης15143 1018475 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15144 1018480 Θρησκευτικών15145 1018528 Βιολογίας15146 1018544 Βιολογίας15147 1018555 Δασκάλων15148 1018562 Φιλολογικών15149 1018610 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15150 1018633 Εμπορικών/Οικονομικών15151 1018691 Φυσικής15152 1018705 Φυσικής15153 1018714 Αγγλικών15154 1018723 Βιολογίας15155 1018740 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15156 1018864 Δασκάλων15157 1018961 Εμπορικών/Οικονομικών15158 1018982 Φυσιοθεραπείας15159 1019023 Φυσικής Αγωγής15160 1019109 Εμπορικών/Οικονομικών15161 1019113 Δασκάλων15162 1019133 Δασκάλων15163 1019134 Μαθηματικών15164 1019207 Φιλολογικών15165 1019218 Μηχανολογίας (Γενική)15166 1019218 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15167 1019230 Δασκάλων15168 1019280 Φιλολογικών

Page 317: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15169 1019282 Φιλολογικών15170 1019316 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15171 1019363 Αγγλικών15172 1019422 Φιλολογικών15173 1019435 Νηπιαγωγών15174 1019501 Φυσικής Αγωγής15175 1019528 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15176 1019528 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15177 1019531 Φυσικής15178 1019537 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15179 1019537 Νηπιαγωγών15180 1019575 Νηπιαγωγών15181 1019621 Χημείας15182 1019705 Φιλολογικών15183 1019706 Δασκάλων15184 1019722 Τέχνης15185 1019760 Φιλολογικών15186 1019788 Εμπορικών/Οικονομικών15187 1019795 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15188 1019861 Χημείας15189 1019871 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15190 1019871 Νηπιαγωγών15191 1019886 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15192 1019935 Γεωπονίας (Γενική)15193 1019943 Δασκάλων15194 1019946 Εμπορικών/Οικονομικών15195 1019957 Μαθηματικών15196 1020015 Μαθηματικών15197 1020039 Βιολογίας15198 1020079 Δασκάλων15199 1020080 Φυσικής Αγωγής15200 1020153 Μηχανικής Αυτοκινήτων15201 1020226 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15202 1020245 Τέχνης15203 1020262 Εμπορικών/Οικονομικών15204 1020280 Φιλολογικών15205 1020327 Εμπορικών/Οικονομικών15206 1020333 Φυσικής15207 1020354 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15208 1020555 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15209 1020555 Φιλολογικών15210 1020560 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15211 1020560 Νηπιαγωγών15212 1020603 Φυσικής Αγωγής15213 1020634 Δασκάλων15214 1020747 Νηπιαγωγών15215 1020756 Φιλολογικών15216 1020757 Μαθηματικών

Page 318: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15217 1020792 Δασκάλων15218 1020799 Μουσικής15219 1020806 Μαθηματικών15220 1020810 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15221 1020817 Φυσικής15222 1020818 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15223 1020838 Νηπιαγωγών15224 1020840 Γαλλικών15225 1020848 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15226 1020856 Δασκάλων15227 1020865 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15228 1020905 Δασκάλων15229 1020941 Ξενοδοχειακών (Γενικά)15230 1020962 Δασκάλων15231 1020962 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15232 1021000 Φιλολογικών15233 1021005 Φυσικής15234 1021085 Εμπορικών/Οικονομικών15235 1021124 Φυσικής Αγωγής15236 1021232 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15237 1021241 Αγγλικών15238 1021264 Δασκάλων15239 1021264 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15240 1021308 Φιλολογικών15241 1021391 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15242 1021391 Νηπιαγωγών15243 1021449 Δασκάλων15244 1021640 Νηπιαγωγών15245 1021649 Μαθηματικών15246 1021652 Δασκάλων15247 1021652 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15248 1021775 Μουσικής15249 1021840 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15250 1021846 Φυσικής15251 1021849 Φυσικής Αγωγής15252 1021977 Μαθηματικών15253 1022001 Γαλλικών15254 1022005 Αγγλικών15255 1022040 Μουσικής15256 1022042 Γραφικών Τεχνών15257 1022042 Διακοσμητικής15258 1022042 Τέχνης15259 1022063 Φιλολογικών15260 1022094 Φυσικής15261 1022152 Διακοσμητικής15262 1022154 Νηπιαγωγών15263 1022162 Δασκάλων15264 1022191 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Page 319: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15265 1022204 Νηπιαγωγών15266 1022215 Εμπορικών/Οικονομικών15267 1022299 Δασκάλων15268 1022344 Φιλολογικών15269 1022373 Νηπιαγωγών15270 1022386 Θρησκευτικών15271 1022415 Φιλολογικών15272 1022441 Μουσικής15273 1022446 Βιολογίας15274 1022466 Φιλολογικών15275 1022472 Εμπορικών/Οικονομικών15276 1022480 Φυσικής15277 1022543 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15278 1022561 Φιλολογικών15279 1022579 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15280 1022602 Φυσικής15281 1022678 Δασκάλων15282 1022703 Μουσικής15283 1022734 Αγγλικών15284 1022751 Μαθηματικών15285 1022753 Φιλολογικών15286 1022772 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15287 1022788 Νηπιαγωγών15288 1022794 Μαθηματικών15289 1022818 Διακοσμητικής15290 1022827 Δασκάλων15291 1022827 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15292 1022836 Νηπιαγωγών15293 1022839 Γαλλικών15294 1022930 Οικιακής Οικονομίας15295 1022957 Φιλολογικών15296 1022963 Νηπιαγωγών15297 1022966 Τέχνης15298 1023021 Δασκάλων15299 1023023 Μουσικής15300 1023046 Φυσικής Αγωγής15301 1023068 Θρησκευτικών15302 1023099 Τέχνης15303 1023107 Φιλολογικών15304 1023109 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15305 1023147 Δασκάλων15306 1023151 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15307 1023164 Δασκάλων15308 1023215 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15309 1023215 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15310 1023222 Φιλολογικών15311 1023291 Φιλολογικών15312 1023327 Μαθηματικών

Page 320: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15313 1023355 Αγγλικών15314 1023372 Βιολογίας15315 1023378 Φυσικής Αγωγής15316 1023378 Φυσιοθεραπείας15317 1023445 Φιλολογικών15318 1023459 Αγγλικών15319 1023483 Φιλολογικών15320 1023492 Νηπιαγωγών15321 1023500 Αγγλικών15322 1023519 Δασκάλων15323 1023527 Τέχνης15324 1023530 Μηχανολογίας (Γενική)15325 1023530 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15326 1023550 Φυσικής Αγωγής15327 1023580 Γαλλικών15328 1023610 Θρησκευτικών15329 1023627 Δασκάλων15330 1023627 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15331 1023745 Δασκάλων15332 1023745 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15333 1023774 Φιλολογικών15334 1023807 Φυσικής15335 1023838 Δασκάλων15336 1023868 Δασκάλων15337 1023883 Εμπορικών/Οικονομικών15338 1023899 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15339 1023901 Δασκάλων15340 1023901 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15341 1023921 Δασκάλων15342 1023941 Αγγλικών15343 1023975 Εμπορικών/Οικονομικών15344 1024000 Φιλολογικών15345 1024029 Φιλολογικών15346 1024035 Δασκάλων15347 1024046 Μαθηματικών15348 1024052 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15349 1024052 Νηπιαγωγών15350 1024144 Εμπορικών/Οικονομικών15351 1024186 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15352 1024188 Εμπορικών/Οικονομικών15353 1024192 Μουσικής15354 1024209 Φυσικής15355 1024255 Εμπορικών/Οικονομικών15356 1024256 Μαθηματικών15357 1024260 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15358 1024263 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15359 1024268 Δασκάλων15360 1024298 Μαθηματικών

Page 321: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15361 1024331 Φιλολογικών15362 1024370 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15363 1024383 Εμπορικών/Οικονομικών15364 1024458 Φιλολογικών15365 1024461 Μαθηματικών15366 1024469 Μαθηματικών15367 1024498 Φυσικής15368 1024545 Χημείας15369 1024548 Δασκάλων15370 1024548 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15371 1024554 Δασκάλων15372 1024570 Δασκάλων15373 1024586 Αγγλικών15374 1024684 Αγγλικών15375 1024713 Δασκάλων15376 1024725 Φιλολογικών15377 1024743 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15378 1024783 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15379 1024799 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15380 1024799 Νηπιαγωγών15381 1024835 Φιλολογικών15382 1024858 Δασκάλων15383 1024922 Ξενοδοχειακών (Γενικά)15384 1024922 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)15385 1024922 Φυσικής Αγωγής15386 1024925 Μαθηματικών15387 1024929 Αγγλικών15388 1024943 Φιλολογικών15389 1024950 Φιλολογικών15390 1025015 Θρησκευτικών15391 1025033 Μαθηματικών15392 1025062 Φιλολογικών15393 1025086 Δασκάλων15394 1025144 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15395 1025151 Νηπιαγωγών15396 1025156 Δασκάλων15397 1025174 Μαθηματικών15398 1025319 Μαθηματικών15399 1025321 Νηπιαγωγών15400 1025347 Αγγλικών15401 1025348 Δασκάλων15402 1025395 Δασκάλων15403 1025454 Μαθηματικών15404 1025456 Φιλολογικών15405 1025468 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15406 1025481 Φιλολογικών15407 1025568 Φιλολογικών15408 1025676 Φιλολογικών

Page 322: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15409 1025694 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15410 1025713 Μαθηματικών15411 1025762 Φυσικής Αγωγής15412 1025782 Εμπορικών/Οικονομικών15413 1025782 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15414 1025820 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15415 1025820 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15416 1025847 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15417 1025851 Εμπορικών/Οικονομικών15418 1025852 Μουσικής15419 1025871 Μουσικής15420 1025884 Μαθηματικών15421 1025885 Νηπιαγωγών15422 1025912 Αγγλικών15423 1025914 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15424 1025914 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15425 1025936 Νηπιαγωγών15426 1025951 Φιλολογικών15427 1025953 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15428 1025984 Μουσικής15429 1026019 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15430 1026064 Μαθηματικών15431 1026100 Τέχνης15432 1026146 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15433 1026183 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15434 1026194 Μαθηματικών15435 1026207 Μαθηματικών15436 1026214 Εμπορικών/Οικονομικών15437 1026225 Δασκάλων15438 1026239 Φυσικής15439 1026245 Δασκάλων15440 1026245 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15441 1026255 Νηπιαγωγών15442 1026269 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15443 1026317 Νηπιαγωγών15444 1026342 Θρησκευτικών15445 1026362 Αγγλικών15446 1026366 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15447 1026387 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15448 1026404 Δασκάλων15449 1026463 Δασκάλων15450 1026524 Φιλολογικών15451 1026540 Δασκάλων15452 1026553 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15453 1026562 Μαθηματικών15454 1026578 Μαθηματικών15455 1026581 Μαθηματικών15456 1026623 Φιλολογικών

Page 323: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15457 1026637 Δασκάλων15458 1026651 Θρησκευτικών15459 1026667 Νηπιαγωγών15460 1026673 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15461 1026673 Νηπιαγωγών15462 1026706 Μαθηματικών15463 1026714 Φιλολογικών15464 1026725 Οικιακής Οικονομίας15465 1026728 Μηχανικής Αυτοκινήτων15466 1026728 Μηχανολογίας (Γενική)15467 1026728 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15468 1026782 Δασκάλων15469 1026782 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15470 1026783 Φιλολογικών15471 1026786 Νηπιαγωγών15472 1026794 Τέχνης15473 1026797 Τέχνης15474 1026846 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15475 1026846 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15476 1026853 Τέχνης15477 1026858 Δασκάλων15478 1026898 Μαθηματικών15479 1026914 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15480 1026914 Φιλολογικών15481 1026916 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15482 1026916 Φιλολογικών15483 1027009 Δασκάλων15484 1027058 Μαθηματικών15485 1027081 Δασκάλων15486 1027081 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15487 1027150 Δασκάλων15488 1027183 Δασκάλων15489 1027221 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας15490 1027221 Σχεδίασης Επίπλων15491 1027237 Φιλολογικών15492 1027250 Γαλλικών15493 1027254 Νηπιαγωγών15494 1027275 Αγγλικών15495 1027335 Εμπορικών/Οικονομικών15496 1027417 Δασκάλων15497 1027532 Μουσικής15498 1027542 Αγγλικών15499 1027564 Νηπιαγωγών15500 1027574 Φυσικής Αγωγής15501 1027627 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15502 1027647 Φυσικής15503 1027663 Δασκάλων15504 1027663 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Page 324: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15505 1027688 Φιλολογικών15506 1027703 Νηπιαγωγών15507 1027709 Νηπιαγωγών15508 1027747 Δασκάλων15509 1027757 Φιλολογικών15510 1027794 Δασκάλων15511 1027823 Δασκάλων15512 1027828 Δασκάλων15513 1027842 Φιλολογικών15514 1027887 Μαθηματικών15515 1027948 Φιλολογικών15516 1027980 Μαθηματικών15517 1027991 Μαθηματικών15518 1027993 Δασκάλων15519 1027993 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15520 1028002 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15521 1028044 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15522 1028049 Μαθηματικών15523 1028122 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15524 1028171 Αγγλικών15525 1028179 Φυσικής15526 1028201 Χημείας15527 1028226 Θρησκευτικών15528 1028262 Λογοθεραπείας15529 1028267 Φιλολογικών15530 1028386 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)15531 1028468 Δασκάλων15532 1028515 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15533 1028515 Νηπιαγωγών15534 1028528 Φιλολογικών15535 1028534 Φυσικής15536 1028561 Δασκάλων15537 1028596 Δασκάλων15538 1028640 Δασκάλων15539 1028662 Φιλολογικών15540 1028665 Μαθηματικών15541 1028751 Τέχνης15542 1028791 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15543 1028803 Φυσικής15544 1028812 Αγγλικών15545 1028880 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15546 1028885 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15547 1028893 Νηπιαγωγών15548 1028904 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15549 1028933 Μαθηματικών15550 1028943 Χημείας15551 1028945 Σχεδίασης - Κατασκευής Ενδυμάτων15552 1028951 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Page 325: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15553 1028973 Φυσικής15554 1028987 Νηπιαγωγών15555 1028998 Δασκάλων15556 1029039 Δασκάλων15557 1029057 Νηπιαγωγών15558 1029093 Δασκάλων15559 1029109 Δασκάλων15560 1029117 Φιλολογικών15561 1029120 Δασκάλων15562 1029131 Φιλολογικών15563 1029147 Φιλολογικών15564 1029166 Γεωπονίας (Γενική)15565 1029218 Δασκάλων15566 1029232 Φιλολογικών15567 1029240 Δασκάλων15568 1029240 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15569 1029251 Νηπιαγωγών15570 1029282 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15571 1029294 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15572 1029309 Αγγλικών15573 1029319 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15574 1029376 Νηπιαγωγών15575 1029390 Δασκάλων15576 1029413 Μαθηματικών15577 1029493 Γαλλικών15578 1029537 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15579 1029573 Φιλολογικών15580 1029577 Δασκάλων15581 1029579 Δασκάλων15582 1029675 Φιλολογικών15583 1029854 Φιλολογικών15584 1029865 Φιλολογικών15585 1029866 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15586 1029872 Νηπιαγωγών15587 1029904 Φυσικής15588 1029933 Δασκάλων15589 1029989 Αγγλικών15590 1030017 Εμπορικών/Οικονομικών15591 1030058 Μαθηματικών15592 1030123 Νηπιαγωγών15593 1030138 Φυσικής15594 1030166 Φιλολογικών15595 1030179 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15596 1030224 Φιλολογικών15597 1030390 Φιλολογικών15598 1030395 Βιολογίας15599 1030410 Φυσικής15600 1030414 Μαθηματικών

Page 326: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15601 1030419 Φιλολογικών15602 1030421 Δασκάλων15603 1030433 Μαθηματικών15604 1030444 Φιλολογικών15605 1030462 Αγγλικών15606 1030477 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15607 1030483 Φιλολογικών15608 1030494 Φιλολογικών15609 1030538 Φιλολογικών15610 1030554 Δασκάλων15611 1030567 Βιολογίας15612 1030573 Νηπιαγωγών15613 1030576 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15614 1030580 Μαθηματικών15615 1030586 Δασκάλων15616 1030637 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15617 1030729 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15618 1030736 Φιλολογικών15619 1030755 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15620 1030801 Δασκάλων15621 1030852 Δασκάλων15622 1030888 Φιλολογικών15623 1030927 Φιλολογικών15624 1030981 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15625 1031008 Δασκάλων15626 1031019 Δασκάλων15627 1031021 Φιλολογικών15628 1031028 Δασκάλων15629 1031069 Φυσικής15630 1031075 Φιλολογικών15631 1031083 Φυσικής15632 1031085 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15633 1031093 Μαθηματικών15634 1031099 Οικιακής Οικονομίας15635 1031118 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15636 1031119 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15637 1031137 Δασκάλων15638 1031137 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15639 1031138 Νηπιαγωγών15640 1031141 Μαθηματικών15641 1031174 Γαλλικών15642 1031175 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15643 1031243 Δασκάλων15644 1031245 Τέχνης15645 1031262 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15646 1031297 Φυσικής Αγωγής15647 1031313 Νηπιαγωγών15648 1031314 Χημείας

Page 327: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15649 1031368 Μαθηματικών15650 1031393 Φιλολογικών15651 1031403 Φιλολογικών15652 1031483 Μαθηματικών15653 1031522 Λογοθεραπείας15654 1031537 Δασκάλων15655 1031558 Φιλολογικών15656 1031600 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15657 1031608 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15658 1031640 Θρησκευτικών15659 1031651 Ρωσσικών15660 1031652 Δασκάλων15661 1031667 Φυσικής Αγωγής15662 1031676 Φιλολογικών15663 1031752 Αγγλικών15664 1031762 Φυσικής Αγωγής15665 1031766 Δασκάλων15666 1031790 Αγγλικών15667 1031800 Φυσικής15668 1031809 Δασκάλων15669 1031809 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15670 1031841 Νηπιαγωγών15671 1031843 Φιλολογικών15672 1031880 Μαθηματικών15673 1031887 Τέχνης15674 1031904 Χημείας15675 1031920 Φιλολογικών15676 1031940 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15677 1031942 Χημείας15678 1031958 Φιλολογικών15679 1031959 Δασκάλων15680 1031968 Νηπιαγωγών15681 1031970 Νηπιαγωγών15682 1031977 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15683 1032051 Δασκάλων15684 1032081 Νηπιαγωγών15685 1032088 Μουσικής15686 1032088 Μουσικοθεραπείας15687 1032108 Δασκάλων15688 1032136 Μηχανολογίας (Γενική)15689 1032163 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15690 1032194 Δασκάλων15691 1032234 Μουσικής15692 1032242 Εμπορικών/Οικονομικών15693 1032258 Νηπιαγωγών15694 1032267 Θρησκευτικών15695 1032286 Φυσικής Αγωγής15696 1032292 Νηπιαγωγών

Page 328: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15697 1032295 Φιλολογικών15698 1032298 Τέχνης15699 1032358 Δασκάλων15700 1032420 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15701 1032420 Νηπιαγωγών15702 1032435 Νηπιαγωγών15703 1032497 Δασκάλων15704 1032518 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15705 1032535 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15706 1032540 Μουσικής15707 1032541 Αγγλικών15708 1032547 Δασκάλων15709 1032566 Αγγλικών15710 1032581 Νηπιαγωγών15711 1032597 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15712 1032605 Δασκάλων15713 1032605 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15714 1032615 Δασκάλων15715 1032615 Νηπιαγωγών15716 1032637 Δασκάλων15717 1032637 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15718 1032639 Δασκάλων15719 1032682 Φιλολογικών15720 1032732 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15721 1032736 Δασκάλων15722 1032736 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15723 1032799 Δασκάλων15724 1032818 Μαθηματικών15725 1032834 Βιολογίας15726 1032843 Δασκάλων15727 1032853 Δασκάλων15728 1032890 Δασκάλων15729 1032894 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15730 1032894 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15731 1032931 Μηχανολογίας (Γενική)15732 1032931 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15733 1032977 Χημείας15734 1032992 Φιλολογικών15735 1033060 Φιλολογικών15736 1033064 Νηπιαγωγών15737 1033068 Μαθηματικών15738 1033070 Φιλολογικών15739 1033118 Φιλολογικών15740 1033128 Φιλολογικών15741 1033156 Δασκάλων15742 1033156 Νηπιαγωγών15743 1033160 Δασκάλων15744 1033174 Εμπορικών/Οικονομικών

Page 329: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15745 1033183 Δασκάλων15746 1033215 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15747 1033232 Δασκάλων15748 1033232 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15749 1033268 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15750 1033299 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15751 1033307 Φυσικής Αγωγής15752 1033359 Δασκάλων15753 1033368 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15754 1033383 Θρησκευτικών15755 1033402 Δασκάλων15756 1033404 Δασκάλων15757 1033416 Φιλολογικών15758 1033420 Δασκάλων15759 1033426 Νηπιαγωγών15760 1033430 Μαθηματικών15761 1033447 Φιλολογικών15762 1033463 Δασκάλων15763 1033463 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15764 1033472 Δασκάλων15765 1033489 Τέχνης15766 1033489 Φιλολογικών15767 1033494 Φυσικής15768 1033512 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15769 1033585 Φιλολογικών15770 1033665 Εμπορικών/Οικονομικών15771 1033667 Μουσικής15772 1033710 Θρησκευτικών15773 1033734 Θρησκευτικών15774 1033782 Φιλολογικών15775 1033814 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15776 1033814 Νηπιαγωγών15777 1033815 Φιλολογικών15778 1033817 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15779 1033853 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15780 1033953 Μαθηματικών15781 1033962 Δασκάλων15782 1034005 Δασκάλων15783 1034088 Φιλολογικών15784 1034094 Φιλολογικών15785 1034105 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15786 1034117 Εμπορικών/Οικονομικών15787 1034129 Φυσικής15788 1034149 Δασκάλων15789 1034158 Εμπορικών/Οικονομικών15790 1034199 Φιλολογικών15791 1034204 Αγγλικών15792 1034213 Φιλολογικών

Page 330: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15793 1034216 Νηπιαγωγών15794 1034232 Αγγλικών15795 1034249 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15796 1034309 Μουσικής15797 1034315 Δασκάλων15798 1034320 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15799 1034334 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15800 1034334 Φιλολογικών15801 1034354 Δασκάλων15802 1034386 Αγγλικών15803 1034432 Αγγλικών15804 1034436 Φιλολογικών15805 1034448 Φιλολογικών15806 1034511 Αγγλικών15807 1034512 Αγγλικών15808 1034537 Δασκάλων15809 1034548 Δασκάλων15810 1034555 Φυσικής Αγωγής15811 1034812 Φιλολογικών15812 1034835 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15813 1034868 Μαθηματικών15814 1034878 Χημείας15815 1034881 Βιολογίας15816 1034891 Νηπιαγωγών15817 1034897 Βιολογίας15818 1034904 Εμπορικών/Οικονομικών15819 1034911 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15820 1034935 Βιολογίας15821 1035037 Δασκάλων15822 1035038 Δασκάλων15823 1035046 Μουσικής15824 1035056 Φιλολογικών15825 1035135 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15826 1035137 Φυσικής15827 1035148 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15828 1035150 Φυσικής15829 1035245 Μαθηματικών15830 1035326 Δασκάλων15831 1035358 Γαλλικών15832 1035387 Δασκάλων15833 1035389 Νηπιαγωγών15834 1035432 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15835 1035465 Νηπιαγωγών15836 1035501 Εμπορικών/Οικονομικών15837 1035517 Φιλολογικών15838 1035518 Λογοθεραπείας15839 1035523 Φιλολογικών15840 1035556 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Page 331: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15841 1035556 Φιλολογικών15842 1035573 Μαθηματικών15843 1035633 Φιλολογικών15844 1035655 Φυσικής15845 1035659 Φιλολογικών15846 1035677 Μαθηματικών15847 1035688 Μαθηματικών15848 1035739 Μαθηματικών15849 1035739 Τέχνης15850 1035772 Φυσικής Αγωγής15851 1035810 Φιλολογικών15852 1035830 Τέχνης15853 1035837 Φιλολογικών15854 1035838 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15855 1035838 Φιλολογικών15856 1035846 Εμπορικών/Οικονομικών15857 1035848 Θρησκευτικών15858 1035933 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15859 1035933 Νηπιαγωγών15860 1035936 Φυσικής15861 1035942 Δασκάλων15862 1035943 Φιλολογικών15863 1035944 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15864 1035948 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15865 1035952 Δασκάλων15866 1035952 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15867 1035952 Νηπιαγωγών15868 1035960 Εμπορικών/Οικονομικών15869 1036025 Μουσικής15870 1036099 Φιλολογικών15871 1036116 Φιλολογικών15872 1036165 Δασκάλων15873 1036165 Θρησκευτικών15874 1036200 Φυσικής Αγωγής15875 1036271 Μηχανικής Αυτοκινήτων15876 1036276 Φιλολογικών15877 1036323 Φιλολογικών15878 1036330 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15879 1036330 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15880 1036334 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15881 1036334 Φιλολογικών15882 1036362 Αγγλικών15883 1036369 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15884 1036426 Μαθηματικών15885 1036449 Μαθηματικών15886 1036539 Δασκάλων15887 1036640 Μαθηματικών15888 1036727 Δασκάλων

Page 332: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15889 1036750 Δασκάλων15890 1036750 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15891 1036767 Φιλολογικών15892 1036773 Αγγλικών15893 1036784 Μαθηματικών15894 1036803 Φιλολογικών15895 1036831 Δασκάλων15896 1036863 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15897 1036868 Μαθηματικών15898 1036892 Μηχανολογίας (Γενική)15899 1036892 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15900 1036899 Δασκάλων15901 1036901 Δασκάλων15902 1036912 Φιλολογικών15903 1036942 Μαθηματικών15904 1037029 Φιλολογικών15905 1037083 Φιλολογικών15906 1037090 Φιλολογικών15907 1037143 Εμπορικών/Οικονομικών15908 1037221 Αγγλικών15909 1037256 Οικιακής Οικονομίας15910 1037260 Μαθηματικών15911 1037265 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15912 1037308 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής15913 1037342 Φιλολογικών15914 1037355 Νηπιαγωγών15915 1037416 Λογοθεραπείας15916 1037442 Φυσικής Αγωγής15917 1037514 Δασκάλων15918 1037514 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15919 1037548 Φιλολογικών15920 1037594 Νηπιαγωγών15921 1037664 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15922 1037673 Δασκάλων15923 1037675 Οικιακής Οικονομίας15924 1037711 Νηπιαγωγών15925 1037752 Μαθηματικών15926 1037787 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15927 1037811 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15928 1037868 Δασκάλων15929 1037868 Νηπιαγωγών15930 1037875 Νηπιαγωγών15931 1037904 Δασκάλων15932 1037908 Αγγλικών15933 1037911 Τέχνης15934 1037979 Φυσικής Αγωγής15935 1038033 Φυσικής15936 1038067 Ηλεκτρολογίας (Γενική)

Page 333: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15937 1038067 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15938 1038080 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15939 1038148 Δασκάλων15940 1038148 Λογοθεραπείας15941 1038156 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)15942 1038165 Εμπορικών/Οικονομικών15943 1038229 Χημείας15944 1038236 Νηπιαγωγών15945 1038238 Φιλολογικών15946 1038264 Εργοθεραπείας15947 1038267 Νηπιαγωγών15948 1038305 Νηπιαγωγών15949 1038310 Δασκάλων15950 1038333 Νηπιαγωγών15951 1038396 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών15952 1038396 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15953 1038400 Φιλολογικών15954 1038492 Αγγλικών15955 1038493 Μηχανικής Αυτοκινήτων15956 1038558 Μαθηματικών15957 1038565 Γραφικών Τεχνών15958 1038568 Δασκάλων15959 1038574 Δασκάλων15960 1038588 Μαθηματικών15961 1038605 Δασκάλων15962 1038605 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15963 1038619 Φιλολογικών15964 1038630 Φιλολογικών15965 1038639 Δασκάλων15966 1038639 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15967 1038647 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15968 1038647 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15969 1038666 Φυσικής15970 1038676 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15971 1038682 Φυσικής Αγωγής15972 1038696 Φυσικής15973 1038699 Ηλεκτρολογίας (Γενική)15974 1038699 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15975 1038701 Δασκάλων15976 1038716 Λογοθεραπείας15977 1038717 Φιλολογικών15978 1038721 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)15979 1038744 Νηπιαγωγών15980 1038780 Τέχνης15981 1038826 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών15982 1038826 Νηπιαγωγών15983 1038829 Δομικών (Αρχιτεκτονική)15984 1038841 Φιλολογικών

Page 334: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα15985 1038847 Μαθηματικών15986 1038905 Λογοθεραπείας15987 1038923 Γαλλικών15988 1039039 Φιλολογικών15989 1039051 Μηχανικής Αυτοκινήτων15990 1039051 Μηχανολογίας (Γενική)15991 1039051 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15992 1039065 Γαλλικών15993 1039078 Αγγλικών15994 1039113 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας15995 1039129 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.15996 1039137 Φιλολογικών15997 1039163 Δασκάλων15998 1039165 Μαθηματικών15999 1039168 Φυσικής16000 1039186 Φιλολογικών16001 1039204 Νηπιαγωγών16002 1039216 Δασκάλων16003 1039220 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16004 1039231 Δασκάλων16005 1039274 Αγγλικών16006 1039274 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής16007 1039281 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)16008 1039298 Λογοθεραπείας16009 1039315 Βιολογίας16010 1039355 Τέχνης16011 1039356 Φυσικής16012 1039441 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16013 1039484 Χημείας16014 1039512 Μαθηματικών16015 1039543 Εμπορικών/Οικονομικών16016 1039819 Δασκάλων16017 1039819 Εμπορικών/Οικονομικών16018 1039891 Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας16019 1039891 Σχεδίασης Επίπλων16020 1039909 Φιλολογικών16021 1039958 Γαλλικών16022 1039980 Μουσικής16023 1039989 Νηπιαγωγών16024 1040014 Μαθηματικών16025 1040031 Οικιακής Οικονομίας16026 1040039 Φυσικής16027 1040058 Δασκάλων16028 1040066 Φιλολογικών16029 1040082 Μηχανολογίας (Γενική)16030 1040082 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16031 1040144 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16032 1040152 Φυσικής

Page 335: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα16033 1040199 Φιλολογικών16034 1040309 Μηχανολογίας (Γενική)16035 1040309 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16036 1040398 Νηπιαγωγών16037 1040432 Μαθηματικών16038 1040492 Γραφικών Τεχνών16039 1040495 Μηχανολογίας (Γενική)16040 1040495 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16041 1040515 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16042 1040540 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16043 1040583 Δασκάλων16044 1040583 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16045 1040609 Φιλολογικών16046 1040649 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16047 1040649 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16048 1040652 Μηχανολογίας (Γενική)16049 1040652 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16050 1040668 Βιολογίας16051 1040754 Νηπιαγωγών16052 1040793 Φιλολογικών16053 1040877 Εμπορικών/Οικονομικών16054 1040937 Χημείας16055 1040990 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών16056 1041029 Μουσικής16057 1041031 Δασκάλων16058 1041057 Νηπιαγωγών16059 1041093 Νηπιαγωγών16060 1041122 Αγγλικών16061 1041132 Δασκάλων16062 1041150 Φυσικής Αγωγής16063 1041171 Φιλολογικών16064 1041189 Φυσικής16065 1041233 Φιλολογικών16066 1041297 Φιλολογικών16067 1041325 Δασκάλων16068 1041346 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)16069 1041377 Φιλολογικών16070 1041477 Μηχανολογίας (Γενική)16071 1041477 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16072 1041556 Νηπιαγωγών16073 1041559 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)16074 1041583 Λογοθεραπείας16075 1041645 Φιλολογικών16076 1041673 Δασκάλων16077 1041677 Δασκάλων16078 1041685 Τέχνης16079 1041701 Αγγλικών16080 1041736 Δασκάλων

Page 336: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα16081 1041792 Φυσικής Αγωγής16082 1041878 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)16083 1041906 Φυσικής16084 1041938 Δασκάλων16085 1041938 Νηπιαγωγών16086 1042005 Νηπιαγωγών16087 1042012 Δασκάλων16088 1042036 Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)16089 1042042 Δασκάλων16090 1042139 Φιλολογικών16091 1042157 Δασκάλων16092 1042160 Δασκάλων16093 1042163 Μηχανολογίας (Γενική)16094 1042163 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16095 1042181 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16096 1042182 Ξενοδοχειακών (Γενικά)16097 1042249 Ξενοδοχειακών (Γενικά)16098 1042249 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)16099 1042249 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)16100 1042302 Φυσικής Αγωγής16101 1042370 Φιλολογικών16102 1042387 Μαθηματικών16103 1042426 Μαθηματικών16104 1042448 Φυσικής Αγωγής16105 1042470 Φιλολογικών16106 1042502 Δασκάλων16107 1042502 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16108 1042511 Δασκάλων16109 1042511 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16110 1042521 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16111 1042573 Φιλολογικών16112 1042603 Φιλολογικών16113 1042672 Οικιακής Οικονομίας16114 1042690 Αγγλικών16115 1042695 Φιλολογικών16116 1042718 Αγγλικών16117 1042733 Νηπιαγωγών16118 1042744 Δασκάλων16119 1042744 Μουσικής16120 1042748 Δασκάλων16121 1042786 Φιλολογικών16122 1042810 Χημείας16123 1042819 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16124 1042819 Νηπιαγωγών16125 1042844 Οικιακής Οικονομίας16126 1042959 Δασκάλων16127 1043020 Δασκάλων16128 1043046 Χημείας

Page 337: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα16129 1043057 Εμπορικών/Οικονομικών16130 1043086 Μουσικής16131 1043232 Φιλολογικών16132 1043244 Νηπιαγωγών16133 1043257 Νηπιαγωγών16134 1043275 Φιλολογικών16135 1043317 Μαθηματικών16136 1043370 Δασκάλων16137 1043380 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16138 1043380 Νηπιαγωγών16139 1043466 Δασκάλων16140 1043466 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16141 1043507 Δασκάλων16142 1043507 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16143 1043524 Εμπορικών/Οικονομικών16144 1043552 Δασκάλων16145 1043566 Δασκάλων16146 1043566 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16147 1043580 Τέχνης16148 1043709 Φυσικής16149 1043973 Αγγλικών16150 1043978 Μουσικής16151 1044046 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16152 1044102 Μουσικής16153 1044307 Αγγλικών16154 1044473 Φυσικής Αγωγής16155 1044475 Ηλεκτρολογίας (Γενική)16156 1044475 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16157 1044635 Δασκάλων16158 1044868 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16159 1044869 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16160 1045061 Ρωσσικών16161 1045193 Φυσικής16162 1045223 Νηπιαγωγών16163 1045446 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16164 1045652 Φυσιοθεραπείας16165 1045689 Βιολογίας16166 1045733 Νηπιαγωγών16167 1045810 Φυσικής16168 1045822 Δασκάλων16169 1046142 Δασκάλων16170 1046150 Μαθηματικών16171 1046298 Οικιακής Οικονομίας16172 1046363 Βιολογίας16173 1046372 Δασκάλων16174 1046377 Εμπορικών/Οικονομικών16175 1046627 Δασκάλων16176 1046645 Δασκάλων

Page 338: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα16177 1046661 Μαθηματικών16178 1046804 Αγγλικών16179 1046848 Νηπιαγωγών16180 1046863 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16181 1046863 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16182 1046908 Δασκάλων16183 1046910 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16184 1047002 Δασκάλων16185 1047070 Οικιακής Οικονομίας16186 1047149 Γεωπονίας (Γενική)16187 1047161 Φιλολογικών16188 1047242 Φιλολογικών16189 1047259 Εμπορικών/Οικονομικών16190 1047285 Φυσικής16191 1047291 Φιλολογικών16192 1047337 Μαθηματικών16193 1047365 Δασκάλων16194 1047621 Μαθηματικών16195 1047663 Δασκάλων16196 1047751 Μηχανολογίας (Γενική)16197 1047751 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16198 1047795 Μηχανολογίας (Γενική)16199 1047795 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας16200 1048047 Δασκάλων16201 1048105 Αγγλικών16202 1048111 Δασκάλων16203 1048117 Βιολογίας16204 1048186 Αγγλικών16205 1048186 Δασκάλων16206 1048337 Δομικών (Αρχιτεκτονική)16207 1048646 Φιλολογικών16208 1048833 Δασκάλων16209 1048883 Φυσικής Αγωγής16210 1048885 Φυσικής Αγωγής16211 1048900 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16212 1048925 Νηπιαγωγών16213 1048950 Δασκάλων16214 1048977 Φιλολογικών16215 1048992 Δασκάλων16216 1049098 Φυσικής Αγωγής16217 1049135 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.16218 1049140 Νηπιαγωγών16219 1049174 Μουσικής16220 1049174 Μουσικοθεραπείας16221 1049188 Δασκάλων16222 1049188 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16223 1049255 Νηπιαγωγών16224 1049265 Μαθηματικών

Page 339: α/α Ταυτότητα Ειδικότητα 1 510712 Μηχανολογίας (Γενική) 2 ... · 109 653711. Μηχανολογίας (Γενική) 110. 653711 Σχεδιασμού

α/α Ταυτότητα Ειδικότητα16225 1049265 Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής16226 1049353 Τέχνης16227 1049441 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών16228 1049458 Λογοθεραπείας16229 1049488 Φυσιοθεραπείας162