ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ - math.uoc.grtertikas/Calculus2_3_7_2018.pdf ·...

of 1 /1
Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: (2810) 393751, 393705, 393743, 393733, Fax: (2810) 393810, 393725 Ιστοσελίδα: http://www.math.uoc.gr Ηράκλειο 3 -7- 2018 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ (Τελική βαθμολογία, έχουν συνυπολογιστεί Φυλλάδια, Πρόοδος) 1652 2 1760 3 1858 5 1874 5,5 2087 2 2095 3,5 2113 3,5 2129 2 2139 5,5 2211 2 2278 3 2279 3,5 2301 3 2305 2,5 2312 5 2329 5,5 2332 6 2343 2,5 2346 5 2354 3 2359 2,5 2361 7,5 2369 2,5 2373 2 2377 5 2389 5 2390 3 2397 2,5 2399 3,5 2405 2 2413 5 2437 5,5 2447 3 2468 5 2479 3 2485 6 2495 6 2498 6 2511 2 2516 2 2518 5,5 2521 3,5 2527 6 2528 2 2529 2 2533 5 2535 2,5 2540 2 2585 5,5 2588 2 2596 3 2601 5,5 2602 6 2604 10 2608 3 2613 3 2623 3 5204 3 5216 2,5 5239 3 5255 3 5257 5 5267 5,5 5306 7,5 5321 5,5 5413 2 5436 5,5 5447 2,5 5448 5,5 5455 2 5467 2 5478 5,5 5482 3 5495 7 5510 2 5512 8 5542 3 5546 5 5563 2 5570 2 5584 5 5585 3 5586 2,5 5593 6 5597 5 5599 2 5602 5 5605 5 5606 8 5607 10 5611 5 5617 2 5623 7,5 5624 6 5633 3 5637 2 5641 5 5656 2 5657 3,5 5658 5 5662 3 5663 10 5666 5 5667 2 5671 3 5672 9 5675 6 5682 6,5 5692 5 5703 2,5 5709 3 5710 2 5712 8 5715 5,5 5717 2,5 5724 7,5 5725 9,5 5731 5 5741 2 5750 3 5751 6 5758 3 5760 5 5762 5,5 5767 5,5 5773 5 Οι υπόλοιποι φοιτητές/τριες έχουν αξιολογηθεί με βαθμό < 2. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να έρθουν να δουν τα γραπτά τους. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Embed Size (px)

Transcript of ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ - math.uoc.grtertikas/Calculus2_3_7_2018.pdf ·...

 • Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης,

  Τηλ.: (2810) 393751, 393705, 393743, 393733, Fax: (2810) 393810, 393725 Ιστοσελίδα: http://www.math.uoc.gr

  Ηράκλειο3-7-2018 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣΛΟΓΙΣΜΟΣΙΙ

  (Τελικήβαθμολογία,έχουνσυνυπολογιστείΦυλλάδια,Πρόοδος)

  16522176031858518745,52087220953,521133,52129221395,5221122278322793,52301323052,52312523295,52332623432,5234652354323592,523617,523692,52373223775238952390323972,523993,5240522413524375,5244732468524793248562495624986251122516225185,525213,52527625282252922533525352,52540225855,5258822596326015,5260262604102608326133262335204352162,552393525535257552675,553067,553215,55413254365,554472,554485,5545525467254785,55482354957551025512855423554655563255702558455585355862,5559365597555992560255605556068560710561155617256237,5562465633356372564155656256573,55658556623566310566655667256713567295675656826,55692557032,557093571025712857155,557172,557247,557259,557315574125750357516575835760557625,557675,557735Οιυπόλοιποιφοιτητές/τριεςέχουναξιολογηθείμεβαθμό<2.Οιφοιτητές/τριεςενθαρρύνονταιναέρθουνναδουνταγραπτάτους.

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ &

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ