ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑMARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ...

of 6 /6
MARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ 1 ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ Διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες και ζωγραφίζουμε σχήματα και γραμμές Κάνουμε γύρω από το βιολί έναν κύκλο. Τραβάμε μια ίσια γραμμή κάτω από το βάζο. Βάζουμε το δένδρο μέσα σε ένα τετράγωνο. Κάνουμε ένα μεγάλο Χ πάνω από τα εσώρουχα. Πηγή : Sparks Schools

Embed Size (px)

Transcript of ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑMARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ...

Page 1: ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑMARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ 1 ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

 

MARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ   1 

 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ  ΚΑΙ  Α ΙΝΙΓΜΑΤΑ 

  Δ ι α β ά ζ ο υ μ ε   π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά   τ ι ς   ο δ η γ ί ε ς   κ α ι   ζ ω γ ρ α φ ί ζ ο υ μ ε  

σ χ ή μ α τ α   κ α ι   γ ρ α μ μ έ ς  

 

 

Κάνουμε γύρω από το βιολί έναν κύκλο. 

Τραβάμε μια ίσια γραμμή κάτω από το βάζο. 

Βάζουμε το δένδρο μέσα σε ένα τετράγωνο. 

Κάνουμε ένα μεγάλο Χ πάνω από τα εσώρουχα. 

 

 

Π η γ ή :   S p a r k s   S c h o o l s  

Page 2: ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑMARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ 1 ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

 

MARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ   2 

 

 

Δ ι α β ά ζ ο υ μ ε   π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά   τ ι ς   ο δ η γ ί ε ς   κ α ι   χ ρ ω μ α τ ί ζ ο υ μ ε  

τ ι ς   μ η χ α ν έ ς   μ ε   τ ο   σ ω σ τ ό   χ ρ ώ μ α  

 

 

Το πράσινο ποδήλατο είναι στην τέταρτη θέση. 

Το μωβ ποδήλατο είναι στην πρώτη θέση. 

Το μπλε ποδήλατο είναι στη δεύτερη θέση. 

Το κίτρινο ποδήλατο είναι στην τελευταία θέση. 

Το κόκκινο ποδήλατο είναι στην τρίτη θέση. 

Το καφέ ποδήλατο είναι στην πέμπτη θέση. 

 

 

 

 

Π η γ ή :   S p a r k s   S c h o o l s    

Page 3: ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑMARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ 1 ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

 

MARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ   3 

 

Δ ι α β ά ζ ο υ μ ε   π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά   τ ι ς   ο δ η γ ί ε ς ,   γ ρ ά φ ο υ μ ε   κ α ι  

ζ ω γ ρ α φ ί ζ ο υ μ ε .  

 

 

   

     

     

 

   

 

Ζωγραφίζουμε μια ίσια γραμμή ανάμεσα στα δύο σκυλάκια. 

Γράφουμε το όνομά μας μετά τα 2 πουλάκια. 

Ζωγραφίζουμε ένα τρίγωνο ανάμεσα στα δύο γατάκια. 

Γράφουμε τι μέρα είναι δεξιά από την κουκουβάγια. 

Page 4: ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑMARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ 1 ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

 

MARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ   4 

 

Δ ι α β ά ζ ο υ μ ε   π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά   τ ι ς   ο δ η γ ί ε ς ,   γ ρ ά φ ο υ μ ε   κ α ι  

ζ ω γ ρ α φ ί ζ ο υ μ ε .  

 

Ζωγραφίζουμε ένα μουστάκι στη φατσούλα που είναι στο δεύτερο κελί της 

δεύτερης σειράς. 

Ζωγραφίζουμε ένα τετράγωνο κάτω από τον μπασκετμπολίστα.  

Ζωγράφισε μια δική σου φατσούλα στο άδειο κελί της τρίτης σειράς. 

Ζωγράφισε ένα λουλούδι αριστερά από τη φατσούλα που ζητάει ησυχία. 

Γράψε δίπλα στη φατσούλα με τα γυαλιά ποιος φοράει γυαλιά στην οικογένειά 

σου. 

Page 5: ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑMARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ 1 ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

 

MARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ   5 

 

Π ο ι ο ς   ε ί μ α ι ;   Σ β ή ν ο υ μ ε   τ α   ζ ω ά κ ι α   π ο υ   δ ε ν   τ α ι ρ ι ά ζ ο υ ν …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν έχω δίδυμο αδελφάκι στην εικόνα. 

Είμαι ζωάκι αλλά όχι φίδι ή γουρούνι. 

Είμαι σε κάποια από τις στήλες 1,3,4,5. 

Δεν είμαι στη δεύτερη ή στην τρίτη γραμμή. 

Ζω σ’ αυτόν τον πλανήτη. 

Βλέπεις τα αυτιά μου! 

Έχω μαζί μου ότι μου αρέσει να τρώω. 

Είμαι κοντά στην τελευταία στήλη. 

 

Page 6: ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑMARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ 1 ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

 

MARIA ZAPPA KASAPIDI – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΟΔΗΓΙΕΣ   6 

 

 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ που χρησιμοποιήσατε αυτό το φύλλο εργασίας. Ανήκει στη σειρά 

«Μαθαίνω να ακολουθώ οδηγίες» από την συλλογή μου για την Ειδική Αγωγή και 

το Νηπιαγωγείο. 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων θα είναι διαθέσιμο μέσω της σελίδας μου στο 

Teachers Pay Teachers τον Οκτώβρη και θα περιλαμβάνει απλό βιβλιοτετράδιο 50 

σελίδων (συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων) με διαβαθμισμένης 

δυσκολίας ασκήσεις και οδηγίες για εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς και 

διαδραστικό pdf με επιπλέον δραστηριότητες για τον υπολογιστή ή τον 

διαδραστικό πίνακα.