Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ...

of 23 /23
ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ [ΦΥΛΛΟ 19] ΜΑΪΟΣ 2010 EKΔOTΩN Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ε Σ E Φ H M E P I Δ E Σ Π E P I O Δ I K A ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: [email protected] Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ Προϋποθέσεις καταβολής επιδομάτων Σελ. 8 Το δικαίωμα του εκλέγειν Σελ. 10 Μόνοι μας θα αναβαθμίσουμε τον κλάδο μας... Σελ. 20 ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ Σαράντα χρόνια δουλειάς για σύνταξη 35ετίας... Σελ. 6 ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ Δεν…«τετραγωνίζεται ο κύκλος» Σελ. 7 Στημένο παιχνίδι, στυμμένος πολίτης... Οι 172 βουλευτές του κοινοβουλίου μας, ψήφισαν υπέρ του οικονομικού πακέτου που πρότειναν και ουσιαστικά συνέτα- ξαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομι- σματικό Ταμείο, ώστε μέσα στα επόμε- να 3 χρόνια να δοθεί σε δόσεις στη χώρα μας το ποσό των 110 δις ευρώ. «Σκούρα τα πράγματα», θα τολμούσε να εκφρά- σει ο καθένας από μας…Οι εκπρόσωποι του λαού λοιπόν, ημών και υμών, ανα- γνωρίζοντας την αλγεινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, έσπευσαν να υπο- θηκεύσουν τις τύχες και τις ζωές μας με τρόπο τουλάχιστον ελαφρύ, διορίζοντας και επισήμως πάνω απ’ τα κεφάλια μας τον υπερατλαντικό νταβατζή της Ουάσι- γκτον…Η κατάσταση της οικονομίας μας, όμως, σε τίποτα δε τους εμπόδισε προ ημερών να ψηφίσουν υπέρ της διάθεσης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον ηλεκτρο- νικό εξοπλισμό των γραφείων τους με laptops και γκατζετάκια… «Τ ο υπέροχο ταξίδι μας άρχι- σε με ούριο άνεμο και τους καλύτερους οιωνούς. Λαι- στρυγόνες δεν υπάρχουν πια, οι Κύκλωπες είναι δικοί μας και ο Ποσει- δώνας μας κλείνει φιλικά το μάτι…». Με αυτά τα λόγια καλωσόρισε τους περισσότερους από 5000 συμμετέχο- ντες στο 3ο Πανελλήνιο και 2ο Πανευ- ρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελ- ματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στα Ιωάννινα, ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ε., κ. Δημήτρης Σκουτέλης. Νοσηλευτές, διακεκριμένοι εκπρό- σωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητές, διευθυντικά στελέχη οργα- νισμών υγείας, εκπρόσωποι των πολι- τικών κομμάτων, όλοι ήταν εκεί, στο μεγαλύτερο συνέδριο του χώρου της Υγείας. Ο κ. Σκουτέλης τόνισε ότι, για τους νοσηλευτές το σύνθημα δεν μπορεί να είναι άλλο από την δράση, την αφύ- πνιση και,κυρίως,την συμμετοχή όλων στην κοινή προσπάθεια, ενώ ο Γενι- κός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτρο- πής του Συνεδρίου κ.Αριστείδης Δάγλας, υποστήριξε πως, ο δημόσιος και δωρε- άν χαρακτήρας της Υγείας τίθεται εν αμφιβόλω και κάλεσε όλους τους παρευρισκόμενους να είναι πάντα έτοι- μοι για δυναμικές παρεμβάσεις, όπου και όταν χρειάζεται... Σελ. 12-15 Σελ. 4 Δεν χωράς πουθενά, πουθενά... Ρεκόρ συμμετοχής στο συνέδριο της Ε.Ν.Ε. στα Ιωάννινα Ε.Ν.Ε.κα Ε.Ν.Ε.κα Ε.Ν.Ε.κα > ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ Ενόψει των επικείμε- νων εκλογών της Ε.Ν.Ε., ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι 10 μέρες πριν την προγραμματι- σμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλο- γών ανά Περιφερειακό Τμήμα, στην ιστο- σελίδα μας www.enne.gr θα υπάρχει ειδικός χώρος με την ένδειξη «ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙ- ΖΕΙΣ», όπου οι οικονομικά τακτοποιημένοι νοσηλευτές θα μπορούν, πληκτρολογώ- ντας τον Αριθμό Μητρώου τους, να γνωρί- ζουν το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Embed Size (px)

Transcript of Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ...

Page 1: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ[ΦΥΛΛΟ 19] ΜΑΪΟΣ 2010

EKΔOTΩN

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHM

EPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΛΟΣ

Ταχ. ΓραφείοKEMΠAΘ

Αριθμός Άδειας4993

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: [email protected]

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ

Προϋποθέσεις καταβολής επιδομάτων Σελ. 8

Το δικαίωμα του εκλέγειν Σελ. 10

Μόνοι μας θα αναβαθμίσουμε τον κλάδο μας... Σελ. 20

ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ Σαράντα χρόνια δουλειάς για σύνταξη 35ετίας... Σελ. 6

ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ Δεν…«τετραγωνίζεται ο κύκλος» Σελ. 7

Στημένο παιχνίδι,στυμμένος πολίτης...

Οι 172 βουλευτές του κοινοβουλίου μας,ψήφισαν υπέρ του οικονομικού πακέτουπου πρότειναν και ουσιαστικά συνέτα-ξαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ηΕυρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομι-σματικό Ταμείο, ώστε μέσα στα επόμε-να 3 χρόνια να δοθεί σε δόσεις στη χώραμας το ποσό των 110 δις ευρώ. «Σκούρατα πράγματα», θα τολμούσε να εκφρά-σει ο καθένας από μας…Οι εκπρόσωποιτου λαού λοιπόν, ημών και υμών, ανα-γνωρίζοντας την αλγεινή κατάσταση τηςελληνικής οικονομίας, έσπευσαν να υπο-θηκεύσουν τις τύχες και τις ζωές μας μετρόπο τουλάχιστον ελαφρύ, διορίζονταςκαι επισήμως πάνω απ’ τα κεφάλια μαςτον υπερατλαντικό νταβατζή της Ουάσι-γκτον…Η κατάσταση της οικονομίας μας,όμως, σε τίποτα δε τους εμπόδισε προημερών να ψηφίσουν υπέρ της διάθεσης1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον ηλεκτρο-νικό εξοπλισμό των γραφείων τους μεlaptops και γκατζετάκια…

««ΤΤο υπέροχο ταξίδι μας άρχι-σε με ούριο άνεμο και τουςκαλύτερους οιωνούς. Λαι-

στρυγόνες δεν υπάρχουν πια, οιΚύκλωπες είναι δικοί μας και ο Ποσει-δώνας μας κλείνει φιλικά το μάτι…».Με αυτά τα λόγια καλωσόρισε τουςπερισσότερους από 5000 συμμετέχο-ντες στο 3ο Πανελλήνιο και 2ο Πανευ-ρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελ-ματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο τηςΈνωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στα

Ιωάννινα, ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ε., κ.Δημήτρης Σκουτέλης.

Νοσηλευτές,διακεκριμένοι εκπρό-σωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας,ερευνητές, διευθυντικά στελέχη οργα-νισμών υγείας, εκπρόσωποι των πολι-τικών κομμάτων, όλοι ήταν εκεί, στομεγαλύτερο συνέδριο του χώρου τηςΥγείας.

Ο κ.Σκουτέλης τόνισε ότι, για τουςνοσηλευτές το σύνθημα δεν μπορείνα είναι άλλο από την δράση, την αφύ-

πνιση και,κυρίως,την συμμετοχή όλωνστην κοινή προσπάθεια, ενώ ο Γενι-κός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.καιΠρόεδρος της Επιστημονικής Επιτρο-πής του Συνεδρίου κ.Αριστείδης Δάγλας,υποστήριξε πως,ο δημόσιος και δωρε-άν χαρακτήρας της Υγείας τίθεται εναμφιβόλω και κάλεσε όλους τουςπαρευρισκόμενους να είναι πάντα έτοι-μοι για δυναμικές παρεμβάσεις,όπουκαι όταν χρειάζεται... �

Σελ. 12-15

Σελ. 4

Δεν χωράς πουθενά,πουθενά...

Ρεκόρ συμμετοχής στο συνέδριο της Ε.Ν.Ε. στα Ιωάννινα

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

> ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Ενόψει των επικείμε-

νων εκλογών της Ε.Ν.Ε.,

ενημερώνουμε τα μέλη

μας ότι 10 μέρες πριν την προγραμματι-

σμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλο-

γών ανά Περιφερειακό Τμήμα, στην ιστο-

σελίδα μας www.enne.gr θα υπάρχει ειδικός

χώρος με την ένδειξη «ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙ-

ΖΕΙΣ», όπου οι οικονομικά τακτοποιημένοι

νοσηλευτές θα μπορούν, πληκτρολογώ-

ντας τον Αριθμό Μητρώου τους, να γνωρί-

ζουν το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Page 2: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

ΚΚ ΑΑ ΘΘ ΗΗ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΑΑ

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα κκααιι κκααθθοορριισσμμέένναα Για μια ακόμη φορά η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) αισθά-νεται την ανάγκη να παρέμβει, προκειμένου να διευκρινιστούντα υπηρεσιακά καθήκοντα των υπαλλήλων που ανήκουν στονκλάδο των νοσηλευτών ΤΕ. Επισημαίνεται, λοιπόν, ότι τα επαγ-γελματικά δικαιώματα και τα υπηρεσιακά καθήκοντα όλων όσωνφέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή, ανεξαρτήτωςτου φορέα απασχόλησης, προσδιορίζονται από τις διατάξεις τουΠροεδρικού Διατάγματος 351/1989. Από την ανάγνωση των ενλόγω διατάξεων προκύπτει, ότι οι νοσηλευτές είναι επιφορτισμέ-νοι με την παροχή αποκλειστικά υπηρεσιών υγείας και φροντί-δας προς τους ασθενείς. Με άλλα λόγια μεταξύ των υπηρεσια-κών καθηκόντων των νοσηλευτών δεν συγκαταλέγεται η εκτέλεσηδιοικητικού έργου, όπως συλλογή και αρχειοθέτηση ιατρικώνφακέλων, η συνταγογράφηση φαρμάκων που αποτελεί υποχρέ-ωση των ιατρών, πολλώ δε μάλλον η φύλαξη και εν γένει επιστα-σία επί κτιριακών εγκαταστάσεων. Το ανωτέρω έργο ανήκει σευπαλλήλους άλλων κλάδων. Υπογραμμίζεται, δε, ότι σύμφωναμε την διάταξη του άρθρου 30§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού…

Σελ. 10

ΓΓ ΝΝ ΩΩ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ

ΔΔεενν εείίννααιι δδεεσσμμεευυττιικκέέςς,,ααλλλλάά......Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου165§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-κα (Νόμος 3528/2007), «οι πρωτοβάθ-μιες υγειονομικές επιτροπές είναι αρμό-διες να γνωματεύουν, ύστερα από ερώτηματης υπηρεσίας: α) για τη χορήγηση αναρ-ρωτικών αδειών, β) για την πιστοποίη-ση της υγείας των υποψηφίων για διο-ρισμό, γ) για το χαρακτηρισμό νοσημάτωνπου χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγη-ση άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσι-μων ημερών το χρόνο, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 τουπαρόντος και δ) για κάθε άλλο θέμαυγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέ-ση με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα».Όπως σαφώς προκύπτει από τις ανωτέ-ρω διατάξεις, οι πρωτοβάθμιες υγειο-νομικές επιτροπές αποτελούν γνωμο-δοτικά όργανα της διοίκησης για θέματαπου αφορούν την υγεία των υπαλλήλων.Σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητι-κού δικαίου, η εκφορά γνώμης, που νοεί-ται κατά τεκμήριο ως απλή και το περιε-χόμενο αυτής δεν δεσμεύουν το αποφασίζονόργανο, που έχει την δυνατότητα να κρί-νει διαφορετικά, παραπέμποντας τονενδιαφερόμενο υπάλληλο…

Σελ. 8

Μάιος 2010

ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΑΑ ΠΠ ΤΤ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΑΑ

ΠΠρροοςς όόφφεελλοοςς ττηηςς υυππηηρρεεσσίίααςς……Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εκάστου δημοσίου υπαλ-λήλου αποτελούν αναμφισβήτητα το βασικό κριτήριο για τηναξιολόγησή του, αλλά και την ασφαλή εκφορά κρίσης περίτης προαγωγικής του εξέλιξης και περί της ενδεχόμενης κατά-ληψης ορισμένης θέσεως ευθύνης στην οργανική μονάδα όπουυπηρετεί. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται ρητώς στις σχετικές δια-τάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και μετουσιώνουν τηνκατευθυντήρια αρχή της αξιοκρατίας, που πρέπει να διέπειολόκληρη την δομή της δημόσιας διοίκησης. Σε αντίθεση μετα παραπάνω, τα ειδικότερα προσόντα ενός υπαλλήλου, όπωςγια παράδειγμα η κτήση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,δεν δημιουργούν κάποιας μορφής δέσμευση για την διοίκη-ση ως προς την πλήρη αξιοποίηση του συγκεκριμένου υπαλ-λήλου σε αντικείμενο απόλυτα συναφές με τα προσόντα αυτά.Με άλλα λόγια, ενώ κατά τον διορισμό ενός υπαλλήλου λαμ-βάνεται υπόψη, ως λογικό προαπαιτούμενο, ο τίτλος σπουδώνπου αρμόζει στην προκηρυχθείσα θέση, όπως αυτός προσδιο-ρίζεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 50/2001(Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις…

Σελ. 9

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πΕ.Ν.Ε.πίγραφαίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφαπεριεχόμενα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

2

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΟΟ εερραασσττήήςς ττωωνν ««μμαακκρριισσμμέέννωωνν θθααλλαασσσσώώνν......»» Εκατό χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή Νίκου Καββαδία συμπληρώθηκανφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας, ο αγαπημένος ποιητής των μακρινών ωκεανών, γεννήθη-κε το 1910 από έλληνες γονείς στην Ματζουρία. Ο πατέρας του ήταν έμπορος, προμη-θευτής του τσαρικού στρατού. Με την έναρξη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου η οικο-γένεια του επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της, την Κεφαλονιά και αμέσως μετά στονΠειραιά. Ο μικρός Νίκος ήδη από το σχολείο δείχνει το ταλέντο του και τη στιχουργι-κή του δεινότητα εκδίδοντας ένα σχολικό περιοδικό τον «Σχολικό Σάτυρο». Τελειώνο-ντας το γυμνάσιο δουλεύει υπάλληλος σε ένα ναυτικό γραφείο στο Πειραιά. Όμως τουπαλληλίκι δεν του ταιριάζει και μπαρκάρει ναύτης σε φορτηγό, για να ζήσει αυτά πουονειρεύονταν ανάμεσα στα λογιστικά βιβλία του ναυτικού γραφείου, όπως το περι-γράφει έξοχα στο ποίημά του «Ιδανικός και ανάξιος εραστής...». Για να καλυτερεύσειτις συνθήκες εργασίας στα καράβια που δουλεύει, αποφασίζει να γίνει μαρκόνης. Το1939 παίρνει το δίπλωμα του ασυρματιστή, αλλά τον προλαβαίνει ο πόλεμος και επι-στρατεύεται στο αλβανικό μέτωπο. Από εκείνη την εποχή δημοσιεύτηκε το 1987 μετάτον θάνατό του ένα υπέροχο μικρό πεζό, «Στο άλογό μου». Με το τέλος του πολέμουμπαρκάρει σαν ασυρματιστής και ταξιδεύει συνεχώς για 30 χρόνια...

Σελ.22- 23

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ

ΈΈνναα γγρράάμμμμαα γγιιαα ττηηνν ΕΕύύαα μμααςς......Έζησες με θόρυβο και έφυγες απλά, άηχα, απρόσμενα… Όσοι από μας έχουμε τηντύχη να σε ξέρουμε (ο ενεστώτας είναι ο χρόνος που σου πρέπει), μιλάμε για την Εύαμας που τα ‘ζησε όλα, έντονα και συμπυκνωμένα. Μέσα στα λίγα σου χρόνια, χώρε-σες το δίχως άλλο δυο ζωές. Με τις πράξεις σου έδωσες σε πολύ κόσμο ανακούφισηκαι παρηγοριά. Πάντα εκρηκτική, πάντα δίκαιη, ξεχώριζες ανάμεσα στο πλήθος πουσε περιστοίχιζε, σα να ‘ξερες χρόνια πριν γεννηθείς, ποιον δρόμο να πάρεις…Δεν ήτανεύκολο να βάλεις περισσότερο νερό στο κρασί σου, ούτε μπόρεσες αυτό να το κρύ-ψεις από τον «Αόρατο» του Ρίτσου, αυτόν που σκάρωσε τούτη τη φάρσα και μας άφη-σε σύξυλους…

Σελ.5

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 4710676, Αθήνα,

Τηλ.: 210 3648 044Fax.: 210 3617 859

e-mail: [email protected]

ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣ -- ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ Δημήτριος ΣκουτέληςΠρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣΑριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ-- ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΜΜ.. ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ ΑΑ..ΕΕ..Αγίου Νικολάου 102

16674 ΓλυφάδαΤηλ: 210-8947002Fax: 210-8941551

e-mail: [email protected]

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΝικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος Δημήτριος Πιστόλας

ΤαμίαςΕλένη Αλμπάνη

Οργανωτική Γραμματέας Λάμπρος Μπίζας

Αναπληρωτής Γραμματέας Δημοσθένης ΣαληκίδηςΑναπληρωτής ΤαμίαςΚωνσταντία Μπελαλή

Μέλος Δ.Σ.Γεώργιος Δραχτίδης

Μέλος Δ.Σ.Γεωργία Μπλάντα

Μέλος Δ.Σ. Γεώργιος Δόντσιος

Μέλος Δ.Σ. Ευτέρπη Βασιλειάδου

Μέλος Δ.Σ.Νικόλαος Σαββίδης

Μέλος Δ.Σ.Απόστολος Κωτσής

Μέλος Δ.Σ. Αντώνης Θεοδωρίδης

Υπεύθυνος ιστοσελίδαςwww.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑΜΜΕΕ ΤΤΟΟΝΝ ΝΝΟΟΜΜΟΟ

Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 8376

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις τουυπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικάτην εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη,δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωσηή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένουχωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Page 3: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,
Page 4: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

ΟΟι περισσότεροι (και κυρίωςοι…ιστορικοί) διακρίνονταιγια τις επιδόσεις τους στο

χώρο των υπολογιστών και του δια-δικτύου, προεξάρχοντος του αντιπρο-έδρου της κυβέρνησης κ. Πάγκαλου,ο οποίος σε πρόσφατη πρωινή εκπο-μπή αναφέρονταν με δέος στη δυνα-τότητα, που εσχάτως του αποκάλυψαν,να βλέπει δηλαδή το σπίτι του στη Τζιάαπό δορυφόρο μέσω…«γκογκλ», όπωςχαριτωμένα το πρόφερε (με προφοράγιαγιάς επαρχιώτισσας που πρωταγω-νιστεί σε τηλεοπτική διαφήμιση)…

Αμνήμονες, χωρίς την παραμικρήικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδο-μένα και δίχως την ελάχιστη πολιτικήευφυΐα,οι εκπρόσωποι του λαού (εκλεγ-μένοι, δε λέω), αδυνατούν να δουνδίπλα τους, σε απόσταση αναπνοής: ΗΡουμανία που ελέγχεται από το ΔΝΤ,το 2009 είχε έλλειμμα 7,5% και τηςέθεσαν ως στόχο να το φτάσει στο5,9%. Το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 7,15%το 2009 και η κοινωνική αναταραχήοδήγησε σε κατάρρευση της κυβέρ-νησης τον περασμένο Νοέμβριο. Οιόροι που επιβλήθηκαν στη γείτοναχώρα, προβλέπουν απολύσεις 100.000δημοσίων υπαλλήλων, πανεθνικόπάγωμα μισθών και συντάξεων, αυξή-σεις έμμεσων φόρων και περικοπήπρόωρων συντάξεων… Μήπως αυτόσας θυμίζει την αρχή του δικού μαςπαραμυθιού;

Μέσα σ’ αυτή τη δυσμενέστατη οικο-νομική συγκυρία λοιπόν, που σαφέ-στατα έχει κοινωνικά και άλλα χαρα-κτηριστικά, η εγκαθίδρυση ενόςμονεταριστικού τρόπου αντιμετώπισηςτων ευρωπαϊκών λαών, από τους διε-θνείς χωροφύλακες που γεννήθηκαντο 1992 στο Μάαστριχτ και η ισοπέδω-ση κάθε άλλης πολιτικής και πολιτιστι-κής εθνικής ιδιαιτερότητας από απάτρι-δα και άθρησκα ανθρωποειδή υβρίδιατύπου Όλι Ρεν, είναι η χειρότερη μορ-φή ήττας για την ανθρωπότητα.

Στη χώρα μας, οι πολιτικοί διαχει-

ριστές της έπρεπε να ζητούν απεγνω-σμένα την εφαρμογή προγραμμάτωνανάπτυξης, ώστε να κινηθεί η αργο-κίνητη κρατική παραγωγική μηχανήκαι να μειωθεί η ανεργία που πλήτ-τει κυρίως τους νέους. Υπάρχουν χρή-ματα όμως;

Η απάντηση είναι σοκαριστική: Ναιυπάρχουν. Και δεν εννοώ το «ναι, χρή-ματα υπάρχουν» που εκστόμισε ο Γεώρ-γιος Παπανδρέου (ή κατά κόσμον Γιωρ-γάκης), αλλά τα 20,4 δις ευρώ του ΕΣΠΑπου από το 2005 το Ευρωπαϊκό Συμ-βούλιο διέθεσε στην Ελλάδα, στο πλαί-σιο της κατανομής κοινοτικών κονδυ-λίων για να πραγματοποιηθεί ηχρηματοδότηση της Πολιτικής της Συνο-χής για την περίοδο 2007-2013.

Τα 20,4 δις αυτή την ώρα της επεν-δυτικής ανομβρίας είναι στα αζήτητα(Ελευθεροτυπία, 8-5-2010), δηλαδήανεκμετάλλευτα.

Οι κυβερνήσεις λοιπόν, εν έτει 2010κατάφεραν να δέχεται η χώρα μας οξύ-τατη κριτική για τεράστιες καθυστερή-σεις στην απορρόφηση των κονδυλίωνπου της έχουν διατεθεί. Η χώρα μαςέτσι, εμφανίζει μια περίτρανη παραδο-ξότητα: Από τη μια είναι ανίκανη ναβάλει το αριστερό της χέρι στη γεμάτητης τσέπη για να πορευτεί κι από τηνάλλη τείνει το δεξί προς την Ευρώπηγια να ζητιανέψει…

Μεσούσης της πρωτόφαντης τού-της κρίσης, από τους κοινοτικούς αξιω-ματούχους αποκαλύφτηκε ότι μέχριστιγμής μένουν αναξιοποίητα τα κον-δύλια στήριξης των ανέργων, χρήμα-τα που θα επιδοτούσαν 120.000 θέσειςεργασίας… Πρόκειται περί κάποιουσχεδίου ή περί αναξιοκρατίας καιασχετοσύνης; Μάλλον η δεύτερη εκδο-χή είναι η επικρατέστερη, χωρίς ναμπορώ να πω ποια είναι χειρότερηαπό τις δύο…

Αν κάποιος ρίξει μια ματιά και στουςάλλους τομείς που χρηματοδοτούνταιαπό το ΕΣΠΑ, θα διαπιστώσει ότι ταπράγματα κι εδώ είναι για κλάματα. Η

μηδενική απορροφητικότητα και ανε-ξήγητα πολυδαίδαλες διαδικασίες, έκα-ναν τον Ζακ Πονσέ, γενικό διευθυντήπεριφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. να πειότι, αν η ελληνική κυβέρνηση αποτύ-χει στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσε-ων, παρότι μπορεί να αξιοποιήσει πολ-λά δις από το ΕΣΠΑ, δεν θα βρεθείκανείς να την κατανοήσει.Ούτε οι ευρω-παίοι, ούτε ο ελληνικός λαός. Και έχειαπόλυτο δίκιο.Η κυβέρνηση, διαδεχό-μενη το χάος της προηγούμενης, κατόρ-θωσε στην κυριολεξία, μέσα σε 7 μήνεςθητείας να απολέσει κάθε ίχνος αξιο-πιστίας τόσο στο εσωτερικό, όσο καιστο εξωτερικό.

Όσο για τη γενικότερη εικόνα τηςκοινοβουλευτικής κυψέλης και ορισμέ-νων εκ των κηφήνων της, όλοι μας λίγοπολύ ενθυμούμαστε διάφορα κομβικάσημεία που στοιχειοθετούν τη σημερι-νή εικόνα του χάους.

Από το «Τσοβόλα δώστα όλα» καιτην άλωση του δημοσίου από τους αε-τονύχηδες προμηθευτές, μέχρι τις μη-τσοτακικές αλχημείες των αποκρατι-κοποιήσεων του πρώιμου ’90, το Βα-τερλό του χρηματιστηρίου των πασο-κικών εκσυγχρονιστών που βούλια-ξε τους πολλούς και πλούτισε τουςολίγους, το C4I, τη SIEMENS, το φα-γοπότι της Ολυμπιάδας και τη συνδι-οίκηση ΔΕΚΟ και οργανισμών μετους επαγγελματίες συνδικαλιστές, ηιστορία του τόπου βρίθει εγκλημάτωνκατά των κατοίκων τούτης της άμοι-ρης χώρας.

Έτσι, η απληστία και η ατιμωρησίατων πωλητών της λαϊκής εντολής, ευθύ-νονται τα μέγιστα για την πολύπλευρηχρεοκοπία των (συνυπεύθυνων για τημακαριότητά τους) πολιτών του ελλα-διστάν, δικαιώνοντας απολύτως τονΗσίοδο που είχε γράψει στη Θεογονίατου ότι «ητοι μεν πρώτιστα Χάος γένε-το», δηλαδή «στην αρχή έγινε το Χάος»…

Τι κάνεις, όμως, που τόσες χιλιάδεςχρόνια μετά, τίποτα δε φαίνεται να έχειαλλάξει…

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia lΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

4

Στημένο παιχνίδι, στυμμένος πολίτης...

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ΔΔάάγγλλααςς,, Γενικός Γραμματέας

Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

«Στη χώρα μας, οι πολιτικοί δια-

χειριστές της έπρε-πε να ζητούν απε-

γνωσμένα τηνεφαρμογή προ-

γραμμάτων ανά-πτυξης»

~’ ΄

Page 5: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

Έζησες με θόρυβο και έφυγες απλά, άηχα, απρόσμενα… Όσοι από μας έχουμε την

τύχη να σε ξέρουμε (ο ενεστώτας είναι ο χρόνος που σου πρέπει), μιλάμε για την Εύα μας που τα ‘ζησε όλα, έντονα και συμπυκνω-μένα. Μέσα στα λίγα σου χρόνια, χώρεσες το δίχως άλλο δυο ζωές. Με τις πράξεις σου έδωσες σε πολύ κόσμο ανακούφιση και παρηγοριά. Πάντα εκρηκτική, πάντα δίκαιη, ξεχώριζες ανάμεσα στο πλήθος που σε περιστοίχιζε, σα να ‘ξερες χρόνια πριν γεννηθείς, ποιον δρό-μο να πάρεις… Δεν ήταν εύκολο ναβάλεις περισσότερο νερό στο κρα-σί σου, ούτε μπόρεσες αυτό να το κρύψεις από τον «Αόρατο» του Ρί-τσου, αυτόν που σκάρωσε τούτη τη φάρσα και μας άφησε σύξυλους:

«Περισσότερο ἀπ’ ὅλα θά ῾θελᾳ νὰ σᾶς ἀφήσω τὸν τρόποτῆς ἀλλαγῆς τῶν χρωμάτων πρὸς τὸ ἀσῆμι καὶ τὸ ρόδινοὅταν ἡ πόρτα κλείνει καὶ σκοτεινιάζουν τὰ δωμάτια κι ὡστόσο οἱ καθρέφτες διατηροῦν ἀνέπαφη τὴν εἰκόνα τῆς θάλασσας, γι’ αὐτὸ γαλανίζουν τὰ σεντόνιαστὸ μεγάλο γαμήλιο κρεβάτι τῶν νεκρῶν. Θά ῾θελα ἀλλὰτούτη τὴν ὥρα μὲ πρόλαβε ὁ Ἀόρατος, ὁ Πανταχοῦ καὶ Πάντοτε Παρών, μοῦ ῾σβησε τὸ φανάρικαὶ πιὰ δὲ βλέπω οὔτε νὰ δείξω τίποτα κι οὔτε νὰ περπατήσω.»

Ακόμα κι ο Καρωτάκης δικαιο-λογεί αυτό που εισέπραξα από το βιαστικό σου φευγιό, παρότι φύσει απαισιόδοξος:

«Η πεταλούδα πάντα θα πετάξειαφήνοντας στα δάχτυλα τη γύρη.Θρόισμα το αντίο, το χέρι σου μετάξι,κι εχάθηκες. Από το παραθύριη πεταλούδα πάντα θα πετάξει...».

Για να είμαι ειλικρινής όμως και παρά τα στιχάκια των ποιητών

μας, δεν πολυκατάλαβα πώς οργα-νώθηκε όλο τούτο το ταξίδι. Πώς αφήσαμε να μας αποχαιρετίσεις έτσι απλά, σα να ήταν αυτονόητη η αναχώρησή σου και προετοιμα-σμένη από καιρό…Λες και κάτι μας αποκοίμισε, δίνοντας βάση στη δική σου σπιρτάδα και στην επι-μονή σου, που ώρες ώρες γκρέμιζε τοίχο…Και καλά, εσύ έλεγες τα δικά σου. Εμείς γιατί σ’ ακούσαμε; Ε; Μου λες; Ποτέ δε θα πάψουμε νααναρωτιόμαστε…

Θα δανειστώ δυο λόγια από το Ρί-τσο, για να δείξω –όσο μπορώ- την ξεχωριστή σου ποιότητα, τη μονα-δική σου ανιδιοτέλεια, το μεγάλο και ασυγχώρητο κενό που αφήνεις στην παρέα μας…

«Χάριζες.Μόνο χάριζες.Όλα τα δώρα σουτα μοίρασεςκ’ έμειναν άδειεςοι παλάμες σου.Έγειρες το κεφάλι- πικραμένο πουλί,στη σκοτεινή φτερούγα σουκαι τραγούδησες το απίστευτο τραγούδι

του πληγωμένου σύμπαντος».

Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, αν ανέβαλες την αναχώρησή σου, θα έλεγα με περισσή σιγουριά πως θα έκανες πολλούς από μας τρισευτυ-χισμένους. Αν…Με ματιά που καθρέφτιζε πά-ντα την απέραντη μεγαλοψυχία σου, ασχολήθηκες με σπουδή, με όποιον προσέτρεξε σε σένα για βοήθεια και ακόμα κι αυτοί που κάποτε σ’ εχθρεύτηκαν (γιατί δυ-στυχώς πάντα υπάρχουν τέτοιοι), αναγνωρίζουνε το δίχως άλλο το μεγαλείο της σπάνιας ψυχής σου. Έχοντας όλα τούτα στο μυαλό μου, θυμάμαι τον Ελύτη που λέει:

«Και θέλω να κλείσω τους κύκλους που άνοιξαν τα δικά σου δάχτυλα,να εφαρμόσω επάνω τους τον ουρα-νό για να μην είναι πια ποτέ οστερνός τους λόγος άλλος».

Θυελλώδης και θετικά αυθόρμη-τη, σάρωνες με τρόπο καταιγιστι-κό κάθε συντηρητική ιδέα και δεν δίσταζες να συγκρουστείς με όλη σου την ορμή, με οποιονδήποτε ένιωθες ότι καταπατούσε την αξι-οπρέπειά σου. Ήσουν αδιαπραγ-

μάτευτη για θέματα που ζητούσαν μεσοβέζικες λύσεις και δε λύγισες ποτέ σου μπροστά σε καμία απει-λή…Και χρειάστηκε να το κάνεις πολλές φορές… Ασυναίσθητα, γράφοντας όλα αυτά, πάλι εμφανίζεται ο σκοτεινός και αμείλικτος παρατατικός εκτοπίζο-ντας τον αμυντικό ενεστώτα…Μα ρε Εύα, όλο αυτό που κάνω τώρα, να κάθομαι και να γράφω με δεδομένο πως, δεν θα σε ξαναδώ, δεν μπορώ να το δεχτώ…Ούτε ’γω, ούτε η Λιάνα, ούτε η Γιωργία, ούτε η Μαριάννα, ούτε ο Δημήτρης, ούτε κανένας μας…Απλά δε μπο-ρώ. Κι ας λέει ο Ουράνης ότι:

«Δὲν πέθανες. Ἀδιάφορο οἱ μῆνες κι ἂν περνᾶνε:τότε οἱ νεκροὶ πεθαίνουνε, ὅταν τοὺς λησμονᾶνε!».

Με σιγουριά θα πω, ότι εσύ απλά,δεν μπορείς να ξεχαστείς, γιατί επέ-βαλες με τη ζωή σου την ανεξίτηληπαρουσία σου στα πράγματα με ταοποία ασχολήθηκες. Παράδειγμαδυσκολομίμητο για όλους μας, μιαάσβεστη φλόγα που μόνο ο Ελύτηςμπορεί ίσως να προσεγγίσει:

ΕΥΑΑφήνεσαι με κύμα στη σιωπήΠου ερημώνει την κατοικημένη ελπίδα μουΈνα δασάκι πλάι στη φωτιάΣτοίχημα των νυχτερινών ανέμωνΈνα βηματισμό σκιάς στην όχθη της ΧίμαιραςΈνα δωμάτιοΔωμάτιο των απλών ανθρώπωνΈνα μυστικόΠλυμένο κι απλωμένο στη ματιά που θέλγειΣτη ματιά σου ή στο ύψος του ήλιου τηςΌλος μου ο βίος γίνεται μια λέξηΌλος ο κόσμος χώμα και νερόΚι όλες οι φλόγες των δαχτύλων μουΒιάζουν τα χείλη της ημέραςΚόβουν στα χείλη της ημέραςΤο κεφάλι σουΑντιμέτωπο στη μοναξιά του ονείρου.

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανάρθρα / επιστολές

5����� 2010

Ένα γράμμα για την Εύα μας...

Page 6: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Γράφει ο Λάμπρος Μπίζας,Ανα-πληρωτής Γραμματέας Δ.Σ.Ε.Ν.Ε.

ΜΜετά από κυοφορία αρκε-τών ημερών και μεφόντο τις πιέσεις που

ασκήθηκαν σε εργαζόμενουςκαι συνταξι-ούχους απότο γνωστό«μνημόνιοσυνεργασίας»των επιτη-ρητών τηςχώρας μαςόπως,Κομι-

σιόν,Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-πεζα (ΕΚΤ) και Διεθνές Νομι-σματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τοΥπουργείο Εργασίας κατέθεσετην εισήγησή του για την ανα-βάθμιση (;) του ασφαλιστικού.

Αν και τονίζεται ότι, δεναλλάζουν τα όρια ηλικίας συντα-ξιοδότησης, με τον νέο τρόπουπολογισμού θα απαιτείται πλέ-ον εργασία 40 ετών για να λάβεικάποιος την ανώτατη σύνταξη.Με το παρόν θα επιχειρηθείμια συνοπτική περιγραφή τωνκυριότερων αλλαγών του ασφα-λιστικού, που προτείνονται μετο πρόσφατο νομοσχέδιο.

� Αλλάζει ο τρόπος υπολογι-σμού βασικής και αναλογικήςσύνταξης,με ενίσχυση της ανα-λογικής. Ο χρόνος εργασίαςχωρίζεται σε τριετίες και η τελευ-ταία,από τα 36 έτη και μετά,έχειμεταβαλλόμενους συντελεστέςανά έτος,ώστε να υπάρχει κίνη-τρο παραμονής ως τα 40 χρό-νια στην εργασία, ενώ από1/1/2013 μειώνεται στο 2% γιακάθε έτος το ποσοστό αναπλή-ρωσης για όλους τους ασφαλι-σμένους. Διατηρούνται τυπικάτα 35 και 37 έτη εργασίας,αλλάδεν θα αποδίδουν την ανώτα-τη σύνταξη.Με αυτό τον τρόποεκτιμάται μείωση των συντάξε-ων της τάξης του 7% κατά τουπουργείο Εργασίας και 20-25%κατά τα συνδικάτα.� Απαγορεύεται η εφαρμογήαπό τους φορείς κοινωνικήςασφάλισης των προγραμμάτωνεθελουσίας εξόδου.� Σταδιακή αύξηση των ορίωνηλικίας συνταξιοδότησης τωνγυναικών από 1/1/2011 έως το2013, με παράλληλη εφαρμο-γή του νόμου Πετραλιά ο οποί-ος προβλέπει αύξηση των ορίωνηλικίας σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπε-ζες και ειδικά ταμεία από το

2013. Πρόθεση της κυβέρνη-σης είναι η εξομοίωση τωνορίων ηλικίας μεταξύ αντρώνκαι γυναικών,καθώς και οι ενι-αίοι όροι συνταξιοδότησης στονιδιωτικό και δημόσιο τομέα.Οιδιατάξεις για το Δημόσιο (πουαφορούν τις γυναίκες) θα εντα-χθούν σε σχέδιο νόμου τουυπουργείου Οικονομικών,πουαναμένεται να κατατεθεί.Πάντως,με την εξομοίωση των ορίων140.000 περίπου γυναίκες τουΔημοσίου, θα είναι υποχρεω-μένες να συνταξιοδοτούνται στα60 με μειωμένη σύνταξη ή στα65 με πλήρη,με «χαμένες» κυρίωςαυτές που άρχισαν να εργάζο-νται από 1/1/1983 έως και31/12/1992.� Σε περιπτώσεις που προβλέ-πεται μειωμένη συνταξιοδότη-ση, από 1/1/2011 θα υπάρχειμείωση 6% για κάθε έτος πουυπολείπεται μέχρι του ορίουγια κύρια σύνταξη.� Καθορισμός ενιαίου καθεστώ-τος ασφάλισης συνταξιούχωνπου εργάζονται σε άλλες θέσειςεργασίας, τόσο στον δημόσιο,όσο και στον ιδιωτικό τομέα μεπερικοπή της σύνταξης για τονσυνταξιούχο που εργάζεται.

� Εισάγεται το εργόσημο,με τοοποίο θα πληρώνεται ο περι-στασιακώς εργαζόμενος (π.χ.υπηρεσίες οικογενειακής φρο-ντίδας, παράδοση ιδιαιτέρωνμαθημάτων,εργάτες γης,κηπου-ρικές εργασίες ,φύλαξη νηπίωνκλπ).� Από 2011 έως 2013 αύξησητων εισφορών κατά τρεις ποσο-στιαίες μονάδες οι εισφορέςασφαλισμένων και εργοδοτώνστο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ισόποση μεί-ωση εισφορών προς τον ΟΑΕΔ,τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ (οργα-νισμό εργατικής εστίας).� Από τον Αύγουστο του τρέ-χοντος έτους θεσπίζεται Εισφο-ρά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(δηλαδή ο ΛΑΦΚΑ με άλλοόνομα), με κλιμακωτή παρα-κράτηση από 3% έως 9% γιασυντάξεις από 1400e και πάνω.� Θεσπίζεται η βασική σύντα-ξη στα 360e μηνιαίως και γιαανασφάλιστους άνω των 65 ετών,με εισοδηματικά κριτήρια.

Εκτός των ανωτέρω, στονομοσχέδιο του ασφαλιστικούπροβλέπονται και διατάξεις,πουαναμένεται να μας προβλημα-τίσουν έντονα στο προσεχέςμέλλον, τόσο για την ίδια τους

τη φύση,όσο και για το ότι προ-μηνύουν πρόσθετα μέτρα καιαλλαγές τόσο στο ασφαλιστι-κό, όσο και στον τομέα υγείαςγενικότερα και ιδού:

11 Διαχωρίζονται οι κλάδοικαι οι υπηρεσίες υγείας

από το συνταξιοδοτικό σύστη-μα. Οι φορείς πρωτοβάθμιαςυγείας θα υπαχθούν την επο-πτεία του υπουργείου υγείαςκαι θα μπουν στο σύστημαπρωτοβάθμιας υγείας.

22 Ενοποίηση (το 2018) τωνασφαλιστικών ταμείων σε

τρία α) μισθωτών, β) αγροτώνκαι γ) αυτοαπασχολούμενων.

33 Ένταξη των δημοσίων υπαλ-λήλων στο ΙΚΑ από το 2013.

44 Αναθεώρηση της λίσταςΒαρέων και Ανθυγιεινών

με σκοπό τον αποχαρακτηρι-σμό διαφόρων επαγγελμάτωνκαι την έξοδό τους από τη λίστα.

55 Από το 2020 καθορισμόςτης σύνταξης με βάση το

προσδόκιμο ζωής (;).Οι αλλαγές είναι πολλές...

Και κανείς δεν μπορεί να πειμε σιγουριά, ποιες άλλες ανα-μένονται στο άμεσο μέλλον ή,ακόμη χειρότερα, ποιες άλλεςβρίσκονται ήδη...προ των πυλών...

Σαράντα χρόνια δουλειάςγια σύνταξη 35ετίας...

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

άρθρα / επιστολές

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

6

> ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Ενόψει των επικείμενων εκλογών της Ε.Ν.Ε., ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι 10

μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ανά

Περιφερειακό Τμήμα, στην ιστοσελίδα μας www.enne.gr θα υπάρχει ειδικός

χώρος με την ένδειξη «ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ», όπου οι οικονομικά τακτοποιη-

μένοι νοσηλευτές θα μπορούν, πληκτρολογώντας τον Αριθμό Μητρώου τους, να

γνωρίζουν το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Page 7: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

ΑΑναφορικά με τον προσδιορισμότης ώρας προσέλευσης και απο-χώρησης των δημοσίων υπαλ-

λήλων στην υπηρεσία τους επισημαί-νονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου1§1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 Απόφασης του Υπουρ-γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησηςκαι Αποκέντρωσης (Καθιέρωση ωρώνπροσέλευσης και αποχώρησης τωνυπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιώνκαι των Ν.Π.Δ.Δ.,ΦΕΚ B΄ 769/27.6.2006),το ωράριο εργασίας σε όλες τις δημό-σιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, στο σύνολοτης επικράτειας και κατ’ επιλογή τωνυπαλλήλων, καθορίζεται ως εξής:

α) -Ώρα προσέλευσης: 07.30.-Ώρα αποχώρησης: 15.00.

(β) -Ώρα προσέλευσης: 09.00.-Ώρα αποχώρησης: 16.30.

ΗΗ ππααρροουυσσίίαα ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν σσττοο χχώώρροοεερργγαασσίίααςς ττοουυςς εείίννααιι υυπποοχχρρεεωωττιικκήή κκααττάάττοο χχρροοννιικκόό δδιιάάσσττηημμαα ααππόό 0099..0000 έέωωςς1155..0000,, ααννεεξξααρρττήήττωωςς ττοουυ ωωρρααρρίίοουυ πποουυέέχχοουυνν εεππιιλλέέξξεειι.. Η επιλογή του ωραρί-ου εργασίας γίνεται με δήλωση τωνυπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητι-κού της οικείας υπηρεσίας,η οποία υπο-βάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο τουμηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωσηαυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητηκαι ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επό-μενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμο-γή του ανωτέρω ωραρίου, η δήλωσηθα υποβληθεί από τη δημοσίευση τηςπαρούσας έως και 31 Ιουλίου 2006. Ηεφαρμογή του ωραρίου αυτού αρχίζειαπό την 1η Σεπτεμβρίου 2006.

ΣΣύύμμφφωωνναα,, ωωσσττόόσσοο,, μμεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςςττοουυ άάρρθθρροουυ 11§22 ττηηςς ααννωωττέέρρωω ΥΥπποουυρρ--γγιικκήήςς ΑΑππόόφφαασσηηςς,, ααππόό ττοο ωωρράάρριιοο ααυυττόόεεξξααιιρροούύννττααιι ρρηηττώώςς,, μμεεττααξξύύ άάλλλλωωνν φφοορρέέ--ωωνν,, τταα ννοοσσηηλλεευυττιικκάά ιιδδρρύύμμαατταα ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ,,

τταα εεξξωωττεερριικκάά ιιααττρρεείίαα ττοουυςς,, τταα ΚΚέέννττρρααΥΥγγεείίααςς ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ,, τταα ΕΕιιδδιικκάά ΚΚέέννττρραα ΥΥγγεείί--ααςς,, τταα ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκάά ΙΙααττρρεείίαα,, τταα ΕΕιιδδιικκάάΠΠεερριιφφεερρεειιαακκάά ΙΙααττρρεείίαα,, τταα ΠΠοολλυυδδύύννααμμααΙΙααττρρεείίαα,, τταα ννοοσσοοκκοομμεείίαα,, ΚΚέέννττρραα ΥΥγγεείίααςςκκααιι ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς ΥΥγγεείίααςς ττωωνν ΟΟρργγααννιισσμμώώννΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς κκααθθώώςς κκααιι οοιιλλοοιιπποοίί φφοορρεείίςς ππααρροοχχήήςς υυππηηρρεεσσιιώώνν υυγγεείί--ααςς πποουυ σσυυννδδέέοοννττααιι μμεε ττοο ΕΕΣΣΥΥ..

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξειςτης παραγράφου 3 του άρθρου1, εξουσιοδοτούνται οι αρμό-διοι Υπουργοί,όπως προσδιο-ρίσουν το ωράριο απασχόλησηςστους φορείς εποπτείας τους,άρα και ο ΥπουργόςΥγείας για τα νοσοκο-μεία κέντρα υγείας κλπ.

Δοθέντος ότι οιφορείς παροχής υπη-ρεσιών υγείας εξαι-ρούνται ρητώς τουανωτέρω ωραρίου,λόγω ακριβώς τηςφύσεώς τους πουσυνδέεται άμεσαμε την ανάγκηεικοσιτετράωρηςλειτουργίας, δενυπάρχει δυνατό-τητα επιλογής, είτεεκ μέρους των υπαλ-λήλων, είτε εκ μέρουςτων προϊσταμένων τους,των ωρών προσέλευσηςκαι αποχώρησης απότην υπηρεσία. ΜΜεε άάλλλλααλλόόγγιιαα οοιι ώώρρεεςς ππρροοσσέέλλεευυ--σσηηςς κκααιι ααπποοχχώώρρηησσηηςς ττωωννεερργγααζζοομμέέννωωνν ρρυυθθμμίίζζοο--ννττααιι μμεε εεννιιααίίοο ττρρόόπποο γγιιααόόλλοουυςς ττοουυςς φφοορρεείίςς ππααρροο--χχήήςς υυππηηρρεεσσιιώώνν υυγγεείίααςς,,ώώσσττεε νναα εεξξυυππηηρρεεττεείίττααιι ττοοσσύύσσττηημμαα εερργγαασσίίααςς κκααττάά ββάάρρ--δδιιεεςς,, δδηηλλααδδήή ττοο κκυυκκλλιικκόόωωρράάρριιοο.. Ως πρωινή, δε,βάρδια στο κυκλικό ωρά-

ριο των νοσοκομείων, έχει καθιερω-θεί το χρονικό διάστημα μεταξύ τωνωρών 07.30 – 15.00.

ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκόό γγιιαα όόλλοουυςς ττοο κκυυκκλλιικκόό ωωρράάρριιοο;; Όπως αναφέραμε πιο πάνω, τα νοση-λευτικά ιδρύματα της χώρας συγκατα-

λέγονται μεταξύ των δημοσίωνφορέων, που ως εκ της φύσεώςτους και του είδους των παρε-χομένων υπηρεσιών λειτουρ-γούν υποχρεωτικώς σε εικο-σιτετράωρη βάση. Το ως άνω

σύστημα αδιάκοπηςλειτουργίας στηρίζε-ται, πρωτίστως, στηνκαθιέρωση και εφαρ-μογή του κυκλικούωραρίου του απα-σχολουμένου προ-σωπικού.ΗΗ ααρρχχήή,,δδεε,, ττηηςς ιισσόόττηηττααςς

εεππιιττάάσσσσεειι,, όόππωωςς όόλλοοιιοοιι υυππάάλλλληηλλοοιι μμεεττέέ--

χχοουυνν σσττοο κκυυκκλλιικκόόωωρράάρριιοο,, δδιιααρρκκώώςς εεννααλλ--λλαασσσσόόμμεεννοοιι μμεεττααξξύύττοουυςς σσττιιςς ττρρεείίςς ββάάρρ--

δδιιεεςς,, ήήττοοιι ττηηνν ππρρωωιιννήή,,ττηηνν ααπποογγεευυμμααττιιννήή κκααιι

ττηηνν ννυυχχττεερριιννήή.. ΜΜεε άάλλλλαα λλόόγγιιαα ηη οορρθθήή

κκααιι ιισσόόττιιμμηη εεφφααρρμμοογγήή ττοουυθθεεσσμμοούύ ττοουυ κκυυκκλλιικκοούύ ωωρραα--ρρίίοουυ,, δδεενν εείίννααιι δδυυννααττόόνν ννααααννεεχχττεείί ττηηνν εεκκττέέλλεεσσηη εεκκμμέέρροουυςς σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωννυυππααλλλλήήλλωωνν μμόόννοονν ππρρωωιι--ννώώνν,, γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα,, ββααρρ--δδιιώώνν,, εεξξααιιρροουυμμέέννωωνν οούύττωωςςττωωνν εενν λλόόγγωω υυππααλλλλήήλλωωνν ααππόόττηηνν εεκκττέέλλεεσσηη ααπποογγεευυμμααττιιννήήςςήή ννυυχχττεερριιννήήςς ββάάρρδδιιααςς,, ττηηρροουυ--μμέέννωωνν ββέέββααιιαα ττωωνν δδιιααττάάξξεεωωννππεερρίί ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν πποουυ κκαατταα--

λλααμμββάάννοουυνν θθέέσσεειιςς εευυθθύύννηηςςκκααιι ττοουυςς ααννααττίίθθεεννττααιι ωωςς εεκκ

ττοούύττοουυ εειιδδιικκάά κκααιι εεππααυυξξηημμέένναα υυππηηρρεε--σσιιαακκάά κκααθθήήκκοονντταα..

Η μοναδική, ίσως, περίπτωση, όπουθα ήταν ανεκτή η εξαίρεση κάποιου υπαλ-λήλου από την πλήρη ένταξή του στοκυκλικό ωράριο,είναι η συνδρομή σοβα-ρών λόγων υγείας,που επιβάλλουν μιατέτοια εξαίρεση. Προκειμένου, ωστόσο,να υλοποιηθεί παρόμοια παρέκκλιση εκτων γενικών κανόνων,θα πρέπει να απο-δεικνύονται πλήρως και επαρκώς τα προ-βλήματα υγείας, δια της εκδόσεως σχε-τικής γνωμάτευσης από την οικείαΥγειονομική Επιτροπή,όπου θα αναφέ-ρεται ρητώς,ότι ο συγκεκριμένος υπάλ-ληλος θα πρέπει να εξαιρεθεί του κυκλι-κού ωραρίου.Για την συμμόρφωση,δε,της διοίκησης με την γνωμάτευση τηςυγειονομικής επιτροπής κρίσιμη είναι ηεπ’αυτής παράθεση σαφούς και ειδικήςαιτιολογίας, που να καθιστά πρόδηλητην ανάγκη εξαίρεσης του υπαλλήλουαπό το κυκλικό ωράριο.

Συμπερασματικά, ηη ααπποοδδεεδδεειιγγμμέέ--ννηη σσυυννδδρροομμήή σσοοββααρρώώνν ππρροοββλληημμάάττωωννυυγγεείίααςς εεννόόςς υυππααλλλλήήλλοουυ εείίννααιι δδυυννααττόόνννναα ααπποοττεελλέέσσεειι λλόόγγοο εεξξααίίρρεεσσηηςς ττοουυσσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ ααππόό ττηηννέέννττααξξήή ττοουυ σσττοο κκυυκκλλιικκόό ωωρράάρριιοο.. ΣΣττηηννππεερρίίππττωωσσηη,, ββέέββααιιαα,, ααυυττήή θθαα ππρρέέππεειι ννααλληηφφθθεείί εειιδδιικκήή μμέέρριιμμνναα γγιιαα ττηηνν σσυυννέέ--χχιισσηη ττηηςς εεύύρρυυθθμμηηςς λλεειιττοουυρργγίίααςς ττηηςςυυππηηρρεεσσίίααςς,, χχωωρρίίςς υυππέέρρμμεεττρρηη εεππιιββάά--ρρυυννσσηη ττοουυ ππρροογγρράάμμμμααττοοςς εερργγαασσίίααςςττωωνν υυπποολλοοίίππωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν..

Τέλος, κρίνεται εν προκειμένω σκό-πιμη η υπενθύμιση των διατάξεων τουάρθρου 100 του ΔημοσιοϋπαλληλικούΚώδικα, περί της θέσεως σε διαθεσιμό-τητα τινός υπαλλήλου, ο οποίος λόγωασθένειας αδυνατεί επί μακρόν να αντα-πεξέλθει στα υπηρεσιακά του καθήκο-ντα. Οι ανωτέρω διατάξεις υπενθυμίζο-νται,επειδή η ίδια η φύση του νοσηλευτικούεπαγγέλματος και τα υπηρεσιακά καθή-κοντα που αναλογούν σε υπαλλήλουςτου κλάδου των νοσηλευτών είναι άμε-σα συνυφασμένα με το κυκλικό ωράριο.

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

7

ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ – ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

Δεν…«τετραγωνίζεται ο κύκλος»

Page 8: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

8

ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 165§1 του Δημοσιοϋ-παλληλικού Κώδικα (Νόμος

3528/2007), «οι πρωτοβάθμιες υγειονο-μικές επιτροπές είναι αρμόδιες να γνω-ματεύουν,ύστερα από ερώτημα της υπη-ρεσίας:α) για τη χορήγηση αναρρωτικώναδειών,β) για την πιστοποίηση της υγεί-ας των υποψηφίων για διορισμό, γ) γιατο χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρή-ζουν νοσηλείας για τη χορήγηση άδει-ας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημε-ρών το χρόνο,σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 50 παρ.2 του παρόντος καιδ) για κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλ-λήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπη-ρεσιακά του καθήκοντα».

Όπως σαφώς προκύπτει από τιςανωτέρω διατάξεις, οοιι ππρρωωττοοββάάθθμμιιεεςςυυγγεειιοοννοομμιικκέέςς εεππιιττρροοππέέςς ααπποοττεελλοούύνν γγννωω--

μμοοδδοοττιικκάά όόρργγαανναα ττηηςς δδιιοοίίκκηησσηηςς γγιιααθθέέμμαατταα πποουυ ααφφοορροούύνν ττηηνν υυγγεείίαα ττωωννυυππααλλλλήήλλωωνν..

Σύμφωνα με πάγια αρχή του διοι-κητικού δικαίου,η εκφορά γνώ-μης, που νοείταικατά τεκμήριοως απλή και τοπεριεχόμενο αυ-τής δεν δεσμεύ-ουν το αποφασί-ζον όργανο,πουέχει την δυνατό-τητα να κρίνειδιαφορετικά,πα-ραπέμποντας τον ενδιαφερόμενουπάλληλο στην οικεία δευτεροβάθμιαυγειονομική επιτροπή.

Αυτό προκύπτει ευθέως εκ των δια-

τάξεων του άρθρου 56§5 του Δημο-σιοϋπαλληλικού Κώδικα, που ορίζουνότι «το αρμόδιο για τη χορήγηση τηςαναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορη-

γεί ολόκληρη τηνάδεια που προ-τείνει η πρωτο-βάθμια υγειονο-μική επιτροπή ή,εάν κρίνει τη γνω-μάτευση της ωςαναιτιολόγητη,παραπέμπει τονενδιαφερόμενογια εξέταση στηδευτεροβάθμια

υγειονομική επιτροπή».Τα ανωτέρω ισχύουν για την διαδι-

κασία χορήγησης αναρρωτικής άδει-ας, αλλά ερμηνευτικώς θα πρέπει να

γίνει δεκτό ότι κατ’ αναλογία ισχύουνκαι για την περίπτωση εκφοράς γνώ-μης των πρωτοβάθμιων υγειονομικώνεπιτροπών για κάθε θέμα υγείας τινόςυπαλλήλου, που σχετίζεται με τα υπη-ρεσιακά του καθήκοντα.

Συμπερασματικά, ηη γγννώώμμηη ττωωνν ππρρωω--ττοοββάάθθμμιιωωνν υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν εεππιιττρροοππώώννδδεενν δδεεσσμμεεύύεειι ττηηνν δδιιοοίίκκηησσηη,, νναα εεννεερρ--γγήήσσεειι σσύύμμφφωωνναα μμεε ττοο ππεερριιεεχχόόμμεεννοο ττηηςςγγννωωμμάάττεευυσσηηςς ήή εεννττόόςς σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςςππρροοθθεεσσμμίίααςς.. ΣΣεε κκάάθθεε ππεερρίίππττωωσσηη,, ββέέββααιιαα,,εεφφόόσσοονν ηη δδιιοοίίκκηησσηη ααρρννεείίττααιι νναα σσυυμμ--μμοορρφφωωθθεείί μμεε ττοο ππεερριιεεχχόόμμεεννοο γγννωωμμάά--ττεευυσσηηςς ττηηςς ππρρωωττοοββάάθθμμιιααςς υυγγεειιοοννοομμιι--κκήήςς εεππιιττρροοππήήςς,, θθαα ππρρέέππεειι νναα ααιιττιιοολλοογγεείίεεππααρρκκώώςς ττηηνν άάρρννηησσήή ττηηςς ααυυττήή κκααιι ννααππααρρααππέέμμππεειι ττοο ζζήήττηημμαα σσττηηνν οοιικκεείίαα δδεευυ--ττεερροοββάάθθμμιιαα υυγγεειιοοννοομμιικκήή εεππιιττρροοππήή γγιιααεεκκφφοορράά ννέέααςς κκρρίίσσηηςς..

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Δεν είναι δεσμευτικές,αλλά…

ΣΣύμφωνα με τις διατά-ξεις του κεφαλαίου Βτου άρθρου 8 του

Νόμου 3205/2003, τα επιδό-ματα των παραγράφων 4, 5,6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19 και 21 καταβάλλονται μετην απαραίτητη προϋπόθεσηότι, οι δικαιούχοι αυτών προ-σφέρουν υπηρεσία με πλή-ρη και αποκλειστική απασχό-ληση στους χώρους και στιςειδικότητες που δικαιολογούντην καταβολή τους.

Εκ των ανωτέρω διατάξε-ων καθίσταται προφανές ότι,οι νοσηλευτές που παρέχουντις υπηρεσίες τους σε ιατρείοδημόσιας επιχείρησης (ΔΕΚΟ)

δικαιούνται να λαμβάνουν τονοσοκομειακό επίδομα.

Αναφορικά με το επίδο-μα ειδικής απασχόλησης τουάρθρου 6 του Νόμου 3205/2003, αυτό αφορά το προ-σωπικό των ΟργανισμώνΤοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθμού, κατά την ρητή δια-τύπωση της σχετικής διάτα-ξης, και όχι το προσωπικότων ΔΕΚΟ.

ΚΚααιι σσχχεεττιικκάά μμεε ττοο εεππίίδδοομμαα θθέέσσηηςς ααννααππλληηρρωωττώώνν Σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 87§4 του Δημοσιοϋ-παλληλικού Κώδικα (Νόμος3528/2007), «αν κενωθεί ή

συσταθεί θέση προϊσταμένουοργανικής μονάδος, έως τηντοποθέτηση νέου προϊσταμέ-νου εφαρμόζονται οι διατά-

ξεις των παραγράφων 1 και 2του παρόντος άρθρου.Ο ανα-πληρωτής προϊσταμένου οργα-

νικής μονάδας κατά την παρά-γραφο αυτή δικαιούται το προ-βλεπόμενο για τη θέση επί-δομα από την έναρξη τηςαναπλήρωσης».

Με βάση τις ανωτέρω δια-τάξεις, εάν η θέση της Διευ-θύντριας της ΝοσηλευτικήςΥπηρεσίας κάποιου νοσοκο-μείου έχει κενωθεί, τότε ηυπάλληλος που διορίστηκεως αναπληρώτρια, δικαιούταινα λαμβάνει το αντίστοιχο επί-δομα θέσης.

Εάν, ωστόσο, η επίμαχηθέση δεν έχει κενωθεί, αλλάη Διευθύντρια της Νοσηλευ-τικής Υπηρεσίας,απλώς απου-σιάζει ή κωλύεται, τότε δεν

γεννάται αυτομάτως αξίωσητου αναπληρωτή προϊσταμέ-νου για την λήψη του σχετι-κού επιδόματος θέσεως.

Στο συμπέρασμα αυτόκαταλήγουμε, δοθέντος ότιο νομοθέτης προέβλεψε ρη-τώς την καταβολή του επιδό-ματος, όταν κενώνεται ή συ-στήνεται το πρώτον μια θέ-ση προϊσταμένου, χωρίςωστόσο να συμπεριλάβειαντίστοιχη ρητή διάταξη γιατην περίπτωση απουσίας ήκωλύματος του προϊσταμέ-νου, καθιερουμένης ούτωςμιας σαφούς διακρίσεως με-ταξύ των δύο ως άνω περι-πτώσεων.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Προϋποθέσεις καταβολής

Η υπάλληλος πουδιορίστηκε ωςαναπληρώτρια,δικαιούται ναλαμβάνει τοαντίστοιχο επί-δομα θέσης.

Page 9: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

9

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - KAMIA NOMIKH ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Προς όφελος της υπηρεσίας…ΤΤ

αα ττυυππιικκάά κκααιι οουυσσιιαασσττιικκάάππρροοσσόόνντταα εεκκάάσσττοουυ δδηημμοο--σσίίοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ ααπποοττεε--

λλοούύνν ααννααμμφφιισσββήήττηητταα ττοο ββαασσιικκόόκκρριιττήήρριιοο γγιιαα ττηηνν ααξξιιοολλόόγγηησσήή ττοουυ,,ααλλλλάά κκααιι ττηηνν αασσφφααλλήή εεκκφφοορράάκκρρίίσσηηςς ππεερρίί ττηηςς ππρροοααγγωωγγιικκήήςςττοουυ εεξξέέλλιιξξηηςς κκααιι ππεερρίί ττηηςς εεννδδεε--χχόόμμεεννηηςς κκααττάάλληηψψηηςς οορριισσμμέέννηηςςθθέέσσεεωωςς εευυθθύύννηηςς σσττηηνν οορργγααννιι--κκήή μμοοννάάδδαα όόπποουυ υυππηηρρεεττεείί..

Τα ανωτέρω αποτυπώνονταιρητώς στις σχετικές διατάξεις τουΔημοσιοϋπαλληλικού Κώδικακαι μετουσιώνουν την κατευθυ-ντήρια αρχή της αξιοκρατίας,πουπρέπει να διέπει ολόκληρη τηνδομή της δημόσιας διοίκησης.

Σε αντίθεση με τα παραπά-νω, τταα εειιδδιικκόόττεερραα ππρροοσσόόνντταα εεννόόςςυυππααλλλλήήλλοουυ,, όόππωωςς γγιιαα ππααρράάδδεειιγγ--μμαα ηη κκττήήσσηη εεννόόςς μμεεττααππττυυχχιιαα--κκοούύ ττίίττλλοουυ σσπποουυδδώώνν,, δδεενν δδηημμιι--οουυρργγοούύνν κκάάπποοιιααςς μμοορρφφήήςςδδέέσσμμεευυσσηη γγιιαα ττηηνν δδιιοοίίκκηησσηη ωωςς

ππρροοςς ττηηνν ππλλήήρρηη ααξξιιοοπποοίίηησσηη ττοουυσσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ σσεεααννττιικκεείίμμεεννοο ααππόόλλυυτταα σσυυννααφφέέςςμμεε τταα ππρροοσσόόνντταα ααυυττάά.. Με άλλαλόγια, ενώ κατά τον διορισμόενός υπαλλήλου λαμβάνεταιυπόψη,ως λογικό προαπαιτού-μενο, ο τίτλος σπουδών πουαρμόζει στην προκηρυχθείσαθέση, όπως αυτός προσδιορί-ζεται από τις διατάξεις του Προ-εδρικού Διατάγματος 50/2001(Καθορισμός των προσόντωνδιορισμού σε θέσεις φορέωντου δημόσιου τομέα), μετά τονδιορισμό δεν γεννάται υποχρέ-ωση ανάθεσης στον υπάλληλοκαθηκόντων, που να αντιστοι-χούν στα ειδικότερα και επι-πρόσθετα προσόντα που τυχόναυτός διαθέτει.

Αρκεί,δηλαδή,η τοποθέτη-ση του υπαλλήλου στην προ-κηρυχθείσα κατά κλάδο καιειδικότητα θέση και η εις αυτόν

ανάθεση των υπηρεσιακώνκαθηκόντων,που αντιστοιχούνστη συγκεκριμένη θέση.Επίπροκηρύξεως θέσεων νοση-λευτών,για παράδειγμα,οι επι-τυχόντες θεμελιώνουν δικαίω-μα – αξίωση πραγματικής άσκησης

καθηκόντων νοσηλευτή. ΕΕάάννκκάάπποοιιοοςς εεππιιττυυχχώώνν δδιιααθθέέττεειι έέννααννμμεεττααππττυυχχιιαακκόό ττίίττλλοο σσπποουυδδώώνν,,πποουυ δδεενν ααπποοττεελλεείί ππρροοϋϋππόόθθεεσσηηθθέέσσεεωωςς υυπποοψψηηφφιιόόττηηττααςς σσττηηννππρροοκκήήρρυυξξηη,, ααυυττόό δδεενν γγεεννννάάυυπποοχχρρέέωωσσηη ττοουυ φφοορρέέαα ααππαασσχχόό--

λληησσήήςς ττοουυ νναα ττοουυ ααννααθθέέσσεειιοοππωωσσδδήήπποοττεε κκααθθήήκκοονντταα ααππόό--λλυυτταα σσυυννααφφήή μμεε ττηηνν εεππιισσττηημμοο--ννιικκήή ττοουυ εειιδδίίκκεευυσσηη..

Σε κάθε περίπτωση θα μπο-ρούσε να υποστηριχθεί,ότι μιατέτοια υποχρέωση της διοίκη-σης είναι δυνατόν να συνάγε-ται καθ’ερμηνεία του άρθρου 1του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-κα,που κάνει λόγο περί της ανά-γκης διασφάλισης της μέγιστηςδυνατής απόδοσης των υπαλ-λήλων κατά την εργασία τους.Ειδικότερα, εεφφόόσσοονν κκάάπποοιιοοςςυυππάάλλλληηλλοοςς δδιιααθθέέττεειι μμιιαα ιιδδιιααίίττεε--ρρηη εεππιισσττηημμοοννιικκήή εειιδδίίκκεευυσσηη,, ηηεειιςς ααυυττόόνν ααννάάθθεεσσηη ααννάάλλοογγωωννεεξξεειιδδιικκεευυμμέέννωωνν υυππηηρρεεσσιιαακκώώννκκααθθηηκκόόννττωωνν θθαα δδιιαασσφφάάλλιιζζεε σσεεμμεεγγααλλύύττεερροο ββααθθμμόό ττηηνν κκααλλύύττεε--ρρηη ααππόόδδοοσσήή ττοουυ.. Στο ίδιο πνεύ-μα θα μπορούσε να υποστηρι-χθεί ότι,όταν ο υπάλληλος αποκτάτις εξειδικευμένες γνώσεις του,

π.χ. αποκτά έναν μεταπτυχιακότίτλο σπουδών, κατόπιν χορή-γησης από την υπηρεσία τουσχετικής εκπαιδευτικής άδειας,τότε βαίνει προς το συμφέροντης υπηρεσίας του να αξιοποι-ήσει τις γνώσεις αυτές δια τηςανάθεσης ανάλογων εξειδικευ-μένων υπηρεσιακών καθηκό-ντων.Προς επίρρωση της ανω-τέρω σκέψης υπογραμμίζεται,ότι βασική προϋπόθεση για τηνχορήγηση άδειας υπηρεσιακήςεκπαίδευσης σε υπάλληλο είναιη συνάφεια της μετεκπαίδευσηςή της μεταπτυχιακής εκπαίδευ-σης με το αντικείμενο της υπη-ρεσίας του.

Επισημαίνεται, βέβαια, γιαακόμη μια φορά, ότι οι ανωτέ-ρω παρατηρήσεις δεν αποτυπώ-νονται ρητώς σε νομοθετική διά-ταξη,γεγονός που σημαίνει ότι,δεν δημιουργούν κάποια υπο-χρέωση για την διοίκηση.

Δεν γεννάταιυποχρέωση ανά-θεσης καθηκό-ντων, που νααντιστοιχούν σταειδικότερα προ-σόντα.

ΣΣύμφωνα με την από 21-01-2010Η.Κ.Ν. του Διοικητή του ΓενικούΝοσοκομείου Κιλκίς, δυνάμει της

οποίας αποφασίζεται η μετακίνηση δύουπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Νοσηλευ-τικής από την καρδιολογική κλινική καιτα εξωτερικά ορθοπεδικά ιατρεία σταεισιτήρια των τακτικών εξωτερικώνιατρείων και στα εισιτήρια των εξωτε-ρικών ορθοπεδικών ιατρείων αντίστοι-χα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

ΤΤοο δδιιοοιικκηηττιικκόό μμέέττρροο ττηηςς μμεετταακκίίννηη--σσηηςς ππρροοββλλέέππεεττααιι κκααιι ππεερριιγγρράάφφεεττααιι σσττιιςςδδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 6666 ττοουυ ΔΔηημμοοσσιιοο--ϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα.. ΚΚααττάά ππάάγγιιαα εερρμμηη--ννεευυττιικκήή εεκκδδοοχχήή ηη μμεετταακκίίννηησσηη ααπποοττεε--λλεείί μμέέττρροο εεσσωωττεερριικκήήςς φφύύσσεεωωςς,, υυπποοκκεείίμμεεννοοωωσσττόόσσοο εειιςς οορριισσμμέέννοουυςς ββαασσιικκοούύςς κκααννόό--

ννεεςς.. ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,, ηη μμεετταακκίίννηησσηη εεννεερργγεείί--ττααιι σσεε άάλλλληη οορργγααννιικκήή θθέέσσηη ττοουυ ααυυττοούύκκλλάάδδοουυ κκααιι εειιδδιικκόόττηηττααςς ττοουυ μμεετταακκιιννοούύ--μμεεννοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ.. ΜΜεε άάλλλλαα λλόόγγιιαα δδεεννννοοεείίττααιι ηη ααννάάθθεεσσηη σσεε υυππάάλλλληηλλοο ααλλλλόό--ττρριιωωνν κκααθθηηκκόόννττωωνν μμεε έέκκδδοοσσηη ααππόόφφαα--σσηηςς ππεερρίί ττηηςς μμεετταακκίίννηησσήήςς ττοουυ..

Υπογραμμίζεται ότι, όπως έχει κρι-θεί από την νομολογία του Συμβουλί-ου της Επικρατείας και των Διοικητι-κών Δικαστηρίων, μετακίνηση σε θέσηάσχετη με τα προσόντα, την ειδικότη-τα ή τα καθήκοντα του υπαλλήλου είναιπαράνομη (Βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ 20/1978,Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 1588/1988).

Τονίζεται εξάλλου, ότι η δια τηςμετακίνησης ανάθεση αλλότριων καθη-κόντων αποτελεί επί της ουσίας παρα-

βίαση της θεμελιώδους διάταξης τουάρθρου 30§1 του Δημοσιοϋπαλληλι-κού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία«ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντατου κλάδου ή της ειδικότητάς του».

Με βάση τις πιο πάνω παρατηρή-σεις και τα νομολογιακά πορίσματαπροκύπτει ότι, οοιι δδιιαα ττηηςς ππρροοααννααφφεερρ--θθεείίσσααςς ααππόόφφαασσηηςς ττοουυ ΔΔιιοοιικκηηττήή ττοουυ ΓΓεεννιι--κκοούύ ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ ΚΚιιλλκκίίςς εεννεερργγηηθθεείίσσεεςςμμεετταακκιιννήήσσεειιςς υυππααλλλλήήλλωωνν ττοουυ κκλλάάδδοουυΔΔΕΕ ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς σστταα εειισσιιττήήρριιαα ττωωννιιααττρρεείίωωνν,, όόππωωςς ααννωωττέέρρωω ααννααφφέέρροοννττααιι,,εείίννααιι ππααρράάννοομμεεςς,, ααφφοούύ ααπποοττεελλοούύνν εεννττοοιιςς ππρράάγγμμαασσιι ααννάάθθεεσσηη κκααθθηηκκόόννττωωννάάσσχχεεττωωνν κκααιι μμηη σσυυννααδδόόννττωωνν μμεε τταα σσυυννήή--θθηη υυππηηρρεεσσιιαακκάά κκααθθήήκκοονντταα ττωωνν μμεετταακκιι--ννοουυμμέέννωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν..

ΕΕππιιππλλέέοονν οοιι σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς μμεετταα--κκιιννήήσσεειιςς ααπποοδδυυννααμμώώννοουυνν έέττιι ππεερριισσσσόό--ττεερροο ττηηνν ννοοσσηηλλεευυττιικκήή υυππηηρρεεσσίίαα ττοουυννοοσσοοκκοομμεείίοουυ,, ηη οοπποοίίαα δδοοκκιιμμάάζζεεττααιιοούύττωωςς ήή άάλλλλωωςς ααππόό ττιιςς σσοοββααρρέέςς εελλλλεείί--ψψεειιςς ππρροοσσωωππιικκοούύ.. Υπ’ αυτό το πρίσμαοι επίμαχες μετακινήσεις αποτελούνμεγίστη πρόκληση και ουδόλως διευ-κολύνουν την εύρυθμη λειτουργία τουνοσοκομείου.

Για τους λόγους αυτούς η προρη-θείσα απόφαση περί των μετακινήσε-ων θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα ωςπροδήλως παράνομη, ενώ παράλλη-λα κρίνεται σκόπιμο να αποφεύγεταιγια το μέλλον η ανάθεση αμιγώς διοι-κητικών καθηκόντων σε υπαλλήλουςτου νοσηλευτικού προσωπικού.

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παράνομη και προκλητική

Page 10: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

ΑΑναφορικά με τον τρό-πο ανάδειξης των υπαλ-λήλων, που μετέχουν

ως μέλη των ΕπιστημονικώνΣυμβουλίων των Νοσοκομεί-ων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., επισημαί-νονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 9§1 του Νόμου3329/2005, σε κάθε νοσοκο-μείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.συνιστάταιεννεαμελές Επιστημονικό Συμ-βούλιο που αποτελείται από:α)…, β) …, ζ) Έναν ΝοσηλευτήΠΕ με βαθμό Α', και ελλείψειαυτού έναν Νοσηλευτή ΤΕ ή

μαία ή επισκέπτρια υγείας μεβαθμό Α', που εκλέγεται απόόλους τους νοσηλευτές και μαί-ες του Νοσοκομείου, με τοναναπληρωτή του.

Όπως προκύπτει από τις ωςάνω νομοθετικές διατάξεις, οοΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς ΠΠΕΕ,, εελλλλεείίψψεειι δδεεααυυττοούύ οο ννοοσσηηλλεευυττήήςς ΤΤΕΕ,, ήή ηημμααίίαα,, ήή ηη εεππιισσκκέέππττρριιαα υυγγεείίααςς,,εεκκλλέέγγοοννττααιι ωωςς μμέέλληη ττοουυ οοιικκεείί--οουυ ΕΕππιισσττηημμοοννιικκοούύ ΣΣυυμμββοουυλλίί--οουυ κκααττόόππιινν ψψηηφφοοφφοορρίίααςς,, σσττηηννοοπποοίίαα σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν μμόόννοονν οοιιΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς κκααιι οοιι ΜΜααίίεεςς ττοουυσσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ..

ΕΕνν ππρροοκκεειιμμέέννωω οο ννοομμοοθθέέ--ττηηςς,, κκάάννοοννττααςς λλόόγγοο ππεερρίί εεκκλλοο--γγήήςς ααππόό ττοουυςς ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς,, αανναα--φφέέρρεεττααιι ππρροοφφααννώώςς σσττοουυςςυυππααλλλλήήλλοουυςς εεκκεείίννοουυςς,, πποουυφφέέρροουυνν ττοονν εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό ττίίττ--λλοο ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή,, όόππωωςς ααυυττόόςςκκααθθιιεερρώώθθηηκκεε ααππόό ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςςττοουυ άάρρθθρροουυ 55§22 ΑΑ ττοουυ ΝΝόόμμοουυ11557799//11998855,, σσύύμμφφωωνναα μμεε ττιιςςοοπποοίίεεςς,, ααππόό ττηη δδηημμοοσσίίεευυσσηη ττοουυππααρρόόννττοοςς ννόόμμοουυ κκααθθιιεερρώώννεεττααιιοο εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς ττίίττλλοοςς ττοουυννοοσσηηλλεευυττήή κκααιι ννοοσσηηλλεεύύττρριιααςςσσττοουυςς ππττυυχχιιοούύχχοουυςς ήή δδιιππλλωω--μμααττοούύχχοουυςς ττωωνν:: αα)) ΤΤμμηημμάάττωωνν

ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ.. ββ)) ΝΝοοσσηη--λλεευυττιικκώώνν ττμμηημμάάττωωνν ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ.. γγ))ΤΤέέωωςς ααννώώττεερρωωνν σσχχοολλώώνν ααδδεελλ--φφώώνν ννοοσσοοκκόόμμωωνν εεππιισσκκεεππττρριιώώννααδδεελλφφώώνν ννοοσσοοκκόόμμωωνν,, ααρρμμοο--δδιιόόττηηττααςς ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείίααςς,,ΠΠρρόόννοοιιααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν ΑΑσσφφαα--λλίίσσεεωωνν κκααιι ΚΚ..ΑΑ..ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ.. δδ)) ΙΙσσόό--ττιιμμωωνν σσχχοολλώώνν ααλλλλοοδδααππήήςς ττωωννααννττίίσσττοοιιχχωωνν σσχχοολλώώνν αα,, ββ,, γγ..

Με βάση τα ανωτέρω καθί-σταται σαφές ότι, το δικαίωματου εκλέγειν στη διαδικασίαανάδειξης ενός Νοσηλευτή ΠΕή ΤΕ, ή μιας μαίας, ή μιας επι-σκέπτριας υγείας, ως μελών

του οικείου ΕπιστημονικούΣυμβουλίου, επιφυλάσσεταιαποκλειστικώς υπέρ των υπαλ-λήλων που φέρουν τον νομο-θετικώς κατοχυρωμένο επαγ-γελματικό τίτλο του Νοσηλευτήκαι ανήκουν, εντεύθεν, στονκλάδο των Νοσηλευτών ΤΕκαι ΠΕ,όπως επίσης υπέρ τωνυπαλλήλων που ανήκουν στονκλάδο των μαιών.Ουδείς άλλοςυπάλληλος νομιμοποιείται νασυμμετάσχει στην εν λόγωεκλογική διαδικασία,όπως π.χ.υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕκαι ΥΕ.

ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Το δικαίωμα του εκλέγειν

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

10

ΓΓ ια μια ακόμη φορά η Ένωση Νοσηλευ-τών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) αισθάνεται τηνανάγκη να παρέμβει, προκειμένου να

διευκρινιστούν τα υπηρεσιακά καθήκοντατων υπαλλήλων που ανήκουν στον κλάδο τωννοσηλευτών ΤΕ. ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι,, λλοοιιππόόνν,, όόττιι ττααεεππααγγγγεελλμμααττιικκάά δδιικκααιιώώμμαατταα κκααιι τταα υυππηηρρεεσσιιαα--κκάά κκααθθήήκκοονντταα όόλλωωνν όόσσωωνν φφέέρροουυνν ττοονν εεππααγγ--γγεελλμμααττιικκόό ττίίττλλοο ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττήή,, ααννεεξξααρρττήή--ττωωςς ττοουυ φφοορρέέαα ααππαασσχχόόλληησσηηςς,, ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιιααππόό ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ ΠΠρροοεεδδρριικκοούύ ΔΔιιααττάάγγμμαα--ττοοςς 335511//11998899.. ΑΑππόό ττηηνν ααννάάγγννωωσσηη ττωωνν εενν λλόόγγωωδδιιααττάάξξεεωωνν ππρροοκκύύππττεειι,, όόττιι οοιι ννοοσσηηλλεευυττέέςς εείίννααιιεεππιιφφοορρττιισσμμέέννοοιι μμεε ττηηνν ππααρροοχχήή ααπποοκκλλεειισσττιικκάάυυππηηρρεεσσιιώώνν υυγγεείίααςς κκααιι φφρροοννττίίδδααςς ππρροοςς ττοουυςςαασσθθεεννεείίςς.. Με άλλα λόγια μεταξύ των υπηρε-σιακών καθηκόντων των νοσηλευτών δενσυγκαταλέγεται η εκτέλεση διοικητικού έργου,όπως συλλογή και αρχειοθέτηση ιατρικώνφακέλων, η συνταγογράφηση φαρμάκων πουαποτελεί υποχρέωση των ιατρών, πολλώ δεμάλλον η φύλαξη και εν γένει επιστασία επίκτιριακών εγκαταστάσεων. Το ανωτέρω έργοανήκει σε υπαλλήλους άλλων κλάδων. Υπο-γραμμίζεται, δε, ότι σύμφωνα με την διάτα-ξη του άρθρου 30§1 του Δημοσιοϋπαλληλι-κού Κώδικα, ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα

του κλάδου ή της ειδικότητάς του. Επιπλέον τονίζεται ότι, η ανάθεση σε νοση-

λευτές της εκτέλεσης καθηκόντων άλλου κλά-δου λόγω έλλειψης προσωπικού του συγκε-κριμένου κλάδου είναι ανεπίτρεπτη και δενσυνιστά επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη, πουνα ενεργοποιεί την εφαρμογή της διάταξηςτης παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Δημο-σιοϋπαλληλικού Κώδικα. Περαιτέρω, σύμφω-να με το άρθρο 29 του ΔημοσιοϋπαλληλικούΚώδικα, ο υπάλληλος παρέχει την εργασίατου μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενεςγενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο. Ο υπάλλη-λος οφείλει να εργαστεί πέρα από τον χρόνοεργασίας όταν αυτό επιβάλλεται από έκτα-κτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες.Βάσει της ανωτέρω διάταξης καθίσταται προ-φανές, ότι η συστηματική επιμήκυνση τουωραρίου των υπαλλήλων, η οποία λόγω τηςσυχνότητάς της δεν δύναται να οφείλεται σεέκτακτες ή εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκεςαλλά σε πάγια τακτική, είναι σε κάθε περί-πτωση παράνομη και καταχρηστική, αντιβαί-νει δε και τις διατάξεις του Προεδρικού Δια-τάγματος 88/1999 περί των ελαχίστωνπροδιαγραφών για την οργάνωση του χρό-νου εργασίας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μόνο έγγραφη καιειδικώς αιτιολογημένη

ΑΑναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για παρακολούθησηνοσηλευτικής ειδικότητας και δη την πράξη απόρριψηςτων ως άνω αιτήσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§1 της υπ’αριθμ.Α4/203/1988Απόφασης του Υπουργού Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-λίσεων, για την παρακολούθηση του προγράμματος κάθε ειδικό-τητας απαιτείται, μεταξύ άλλων, βεβαίωση του φορέα προέλευσης,ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφε-ρομένου για ειδικότητα. ΣΣεε ππεερρίίππττωωσσηη άάρρννηησσηηςς,, ηη άάρρννηησσηη ααυυττήή θθααεείίννααιι εειιδδιικκάά ααιιττιιοολλοογγηημμέέννηη.. ΌΌππωωςς ππρροοκκύύππττεειι εεκκ ττηηςς ααννωωττέέρρωω δδιιαα--ττάάξξεεωωςς,, ππρροοκκεειιμμέέννοουυ νναα εείίννααιι ννόόμμιιμμηη ηη ππρράάξξηη ααππόόρρρριιψψηηςς μμιιααςς ααίίττηη--σσηηςς γγιιαα ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς εειιδδιικκόόττηηττααςς,, θθαα ππρρέέππεειι ααφφεε--ννόόςς νναα εείίννααιι έέγγγγρρααφφηη,, ααφφεεττέέρροουυ νναα φφέέρρεειι εειιδδιικκήή ααιιττιιοολλοογγίίαα.. ΗΗππααρράάθθεεσσηη ααόόρριισσττηηςς ααιιττιιοολλοογγίίααςς,, όόππωωςς γγιιαα ππααρράάδδεειιγγμμαα ηη ααππλλήή αανναα--φφοορράά ππεερρίί εελλλλεείίψψεεωωςς ππρροοσσωωππιικκοούύ,, χχωωρρίίςς ππεερρααιιττέέρρωω δδιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς,,δδεενν δδύύννααττααιι νναα θθεεωωρρηηθθεείί ννόόμμιιμμηη,, ααλλλλάά εείίννααιι ααννεεππίίδδεεκκττηη εεκκττιιμμήήσσεε--ωωςς κκααιι γγιιαα ττοονν λλόόγγοο ααυυττόό δδεενν ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι σσττιιςς ααππααιιττήήσσεειιςς ττωωννππρροοααννααφφεερρθθεειισσώώνν δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ άάρρθθρροουυ 55§11 ττηηςς υυππ’’ααρριιθθμμ..ΑΑ44//220033//11998888 ΥΥπποουυρργγιικκήήςς ΑΑππόόφφαασσηηςς,, όόπποουυ γγίίννεεττααιι ρρηηττώώςς ααννααφφοο--ρράά σσττηηνν ααννααγγκκααιιόόττηητταα ύύππααρρξξηηςς εειιδδιικκήήςς ααιιττιιοολλοογγίίααςς.. Συμπερασματι-κά, το ζήτημα της απόρριψης του αιτήματος για την παρακολούθη-ση κάποιας εκ των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ως πράξη ευρείαςδιακριτικής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου, συνδέεται στε-νά, εξ απόψεως νομιμότητας, με την παράθεση ειδικής αιτιολογίας.Η εκφορά, δε, κρίσης περί της νομιμότητας ή μη της ως άνω αιτιο-λογίας εναπόκειται στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Συγκεκριμένα και καθορισμένα

Page 11: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

11

ΟΟυυπποολλοογγιισσμμόόςς ττωωνν ηημμεερρώώνν κκααννοο--ννιικκήήςς ααδδεείίααςς ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιιμμεε ββάάσσηη ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττωωνν ππααρραα--

γγρράάφφωωνν 11 κκααιι 22 ττοουυ άάρρθθρροουυ 4488 ττοουυ ΔΔηημμοο--σσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα ((ΝΝόόμμοοςς 33552288//22000077))..Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ««οοιιδδηημμόόσσιιοοιι υυππάάλλλληηλλοοιι δδιικκααιιοούύννττααιι κκααννοο--ννιικκήή άάδδεειιαα μμεε ααπποοδδοοχχέέςς δδύύοο ((22)) μμήήννεεςςμμεεττάά ττοο δδιιοορριισσμμόό ττοουυςς.. ΗΗ άάδδεειιαα πποουυ δδιικκααιι--οούύννττααιι νναα λλάάββοουυνν οοιι υυππάάλλλληηλλοοιι οορρίίζζεε--ττααιι σσεε δδύύοο ((22)) ηημμέέρρεεςς γγιιαα κκάάθθεε μμήήνναα υυππηη--ρρεεσσίίααςς κκααιι δδεενν μμπποορρεείί νναα υυππεερρββεείί σσυυννοολλιικκάάττοονν ααρριιθθμμόό ττωωνν ηημμεερρώώνν κκααννοοννιικκήήςς άάδδεειι--ααςς πποουυ δδιικκααιιοούύννττααιι μμεε ττηη σσυυμμππλλήήρρωωσσηηεεννόόςς ((11)) έέττοουυςς δδηημμόόσσιιααςς ππρρααγγμμααττιικκήήςςυυππηηρρεεσσίίααςς.. Οι δημόσιοι υπάλληλοι,μετάτη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγμα-τικής δημόσιας υπηρεσίας, δικαιούνται

κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές,η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκο-σι (20) εργάσιμες ημέρες αν ακολου-θούν εβδομάδα πέντε (5) εργασίμωνημερών και είκοσι τέσσερις (24) εργά-σιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομά-δα έξι (6) εργασίμων ημερών.Ο χρόνος

της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατάμία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτοςαπασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρω-ση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε(25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερώνπροκειμένου για πενθήμερη ή εξαήμε-ρη εβδομάδα εργασίας,αντίστοιχα».Όπως

προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων,βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό τωνημερών κανονικής άδειας,που δικαιού-ται έκαστος υπάλληλος,αποτελεί ο συνο-λικός πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατά-ξεις του άρθρου 51§5 του Δημοσιοϋ-παλληλικού Κώδικα, ««οο χχρρόόννοοςς ττηηςς άάδδεειι--ααςς χχωωρρίίςς ααπποοδδοοχχέέςς ααπποοττεελλεείί χχρρόόννοοππρρααγγμμααττιικκήήςς υυππηηρρεεσσίίααςς μμόόννοο σσττιιςς ππεερριι--ππττώώσσεειιςς ττωωνν ππααρρααγγρράάφφωωνν 11 κκααιι 44 ττοουυππααρρόόννττοοςς άάρρθθρροουυ»».. ΗΗ ππααρράάγγρρααφφοοςς 11ππρροοββλλέέππεειι ττηηνν δδυυννααττόόττηητταα χχοορρήήγγηησσηηςςααδδεείίααςς άάννεευυ ααπποοδδοοχχώώνν μμέέχχρριι εεννόόςς μμηηννόόςςκκααττ’’ έέττοοςς,, εεννώώ ηη ππααρράάγγρρααφφοοςς 44 ααφφοορράάυυππααλλλλήήλλοουυςς πποουυ ααπποοδδέέχχοοννττααιι θθέέσσεειιςςσσττηηνν ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή ΈΈννωωσσηη ήή σσεε δδιιεεθθννεείίςςοορργγααννιισσμμοούύςς..

ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 70§1 του Δημοσιοϋ-παλληλικού Κώδικα (Νόμος

3528/2007), μετάταξη υπαλλήλου σεκενή θέση κλάδου ανώτερης κατη-γορίας του ίδιου Υπουργείου ή τηςίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδι-ου νομικού προσώπου δημοσίουδικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετάαπό αίτηση του υπαλλήλου και ύστε-ρα από γνώμη του υπηρεσιακού συμ-βουλίου του κλάδου στον οποίο μετα-τάσσεται. ΟΟ μμεετταατταασσσσόόμμεεννοοςς ππρρέέππεειινναα κκααττέέχχεειι ττοονν ττίίττλλοο σσπποουυδδώώνν,, πποουυααππααιιττεείίττααιι γγιιαα ττοονν κκλλάάδδοο σσττοονν οοπποοίίοομμεεττααττάάσσσσεεττααιι.. ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, σσύύμμφφωωννααμμεε ττηηνν ππααρράάγγρρααφφοο 33 ττοουυ ιιδδίίοουυ ωωςς άάννωωάάρρθθρροουυ,, οο υυππάάλλλληηλλοοςς μμεεττααττάάσσσσεεττααιιμμεε ττοο ββααθθμμόό πποουυ κκααττέέχχεειι.. Αν ο εισα-γωγικός βαθμός του κλάδου στονοποίο μετατάσσεται είναι ανώτεροςτου βαθμού που κατέχει, μετατάσσε-ται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό.Οχρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθείστο βαθμό με τον οποίο ο υπάλλη-

λος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχειδιανυθεί στο βαθμό της θέσης στηνοποία μετατάσσεται, εφόσον έχει δια-νυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαι-τείται για τον κλάδο αυτόν.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξειςπροκύπτει με σαφήνεια ότι, σσττιιςς ππεερριι--ππττώώσσεειιςς μμεεττάάττααξξηηςς σσεε θθέέσσηη κκλλάάδδοουυααννώώττεερρηηςς κκααττηηγγοορρίίααςς,, ααφφεεννόόςς οο υυππάάλλ--λληηλλοοςς μμεεττααττάάσσσσεεττααιι μμεε ττοονν ββααθθμμόό πποουυκκααττέέχχεειι,, ααφφεεττέέρροουυ ηη ααννααγγννώώρριισσηη ττοουυχχρρόόννοουυ ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίααςς σσττοονν ββααθθμμόόααυυττόό εεξξααρρττάάττααιι ααππόό ττοονν χχρροοννιικκήή σσττιιγγ--μμήή ααππόόκκττηησσηηςς ττοουυ ααννώώττεερροουυ ππττυυχχίί--οουυ,, πποουυ ααππααιιττεείίττααιι ωωςς ττυυππιικκόό ππρροοσσόόννγγιιαα ττηηνν δδιιεεννέέρργγεειιαα ττηηςς μμεεττάάττααξξηηςς..

Υπογραμμίζεται ότι,οι προαναφερ-θείσες νομοθετικές διατάξεις κάνουνσαφώς λόγο περί του χρόνου από-κτησης του ανώτερου πτυχίου,ως κρι-τηρίου για τον υπολογισμό των ανα-γνωρίσιμων ετών πλεονάζοντος χρόνουστον βαθμό μετάταξης και όχι περίτης χρονικής στιγμής κατάθεσης τουανώτερου πτυχίου στην υπηρεσία.

Η Ε.Ν.Ε. ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Θέση, βαθμός, πτυχίο…

ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Όλα είναι θέμα…χρόνου

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις…

ΗΗΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδος, λειτουργούσα ως επαγγελματικός σύλλο-γος των νοσηλευτών, έχει ως μέλη της υποχρεωτικώς όλους τους νοση-λευτές που είναι απόφοιτοι : α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοση-

λευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων,Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοι-ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοση-λευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουναναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπήςαπό τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ανωτέρω προβλέπονται ρητώς στις διατάξεις τουάρθρου 3§2 του Νόμου 3252/2004. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις τα αρμόδιαόργανα της Ε.Ν.Ε., κατά το στάδιο υποβολής αιτήσεων εγγραφής των υποψηφίωνμελών – νοσηλευτών, ελέγχουν την συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής, ήτοιτην κατοχή ενός εκ των περιοριστικών προβλεπομένων τίτλων σπουδών.

Σε περίπτωση κατοχής του απαιτουμένου τίτλου σπουδών η αίτηση εγγραφήςστην Ε.Ν.Ε. γίνεται δεκτή, εκδίδεται σχετική βεβαίωση εγγραφής και χορηγείταιδελτίο ταυτότητας νοσηλευτή.

ΗΗ δδιιααδδιικκαασσίίαα έέκκδδοοσσηηςς άάδδεειιααςς αασσκκήήσσεεωωςς εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς ννοοσσηηλλεευυττήή δδεενν εελλέέγγ--χχεεττααιι ααππόό ττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, ααφφοούύ ααπποοττεελλεείί ααρρμμοοδδιιόόττηητταα ττωωνν οοιικκεείίωωνν ΝΝοομμααρρχχιιαακκώώνν ΑΑυυττοο--δδιιοοιικκήήσσεεωωνν.. ΓΓιιαα ττηηνν έέκκδδοοσσηη,, ωωσσττόόσσοο,, ττηηςς σσχχεεττιικκήήςς άάδδεειιααςς,, ααππααιιττεείίττααιι ωωςς δδιικκααιιοο--λλοογγηηττιικκόό ηη ββεεββααίίωωσσηη εεγγγγρρααφφήήςς σσττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....

Εφόσον, λοιπόν, η Ε.Ν.Ε. δεν έχει ως θεσμοθετημένη αρμοδιότητα την ενερ-γό συμμετοχή της στη διαδικασία έκδοσης άδειας ασκήσεως νοσηλευτικού επαγ-γέλματος, σε περίπτωση άρνησης έκδοσης της ως άνω άδειας από την οικείαΝομαρχία κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμο-δίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Page 12: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

12

ΠΠερισσότεροι από 5.000 συμ-μετέχοντες,ανάμεσά τους δια-κεκριμένοι εκπρόσωποι της

ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητέςκαι διευθυντικά στελέχη οργανισμώνυγείας έδωσαν το παρών στο 3ο Πανελ-λήνιο και 2ο Πανευρωπαϊκό Επιστη-μονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευ-τικό Συνέδριο της Ένωσης ΝοσηλευτώνΕλλάδος στα Ιωάννινα. Σε αυτή τησημαντική συνάντηση για τη ΔημόσιαΥγεία σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχήςκαι έδωσε τη δυνατότητα στους νοση-

λευτές, να στείλουν ένα ηχηρό μήνυ-μα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Κατά την τελετή έναρξης του μεγα-λύτερου συνεδρίου του χώρου της Υγεί-ας,μεταξύ των άλλων ξεχώρισε ο συγ-γραφέας κκ.. ΒΒαασσίίλληηςς ΒΒαασσιιλλιικκόόςς,, ο οποίοςέκλεψε την παράσταση με τις εύστοχεςπαρατηρήσεις του περί του επαγγέλμα-τος του νοσηλευτή, αλλά και ξεσήκω-σε το ακροατήριο με τις επιτυχημένεςαναφορές του στο χώρο της τέχνης.Σημαντική και η παρουσία της κκ.. ΑΑλλκκυυόό--ννηηςς ΠΠααππααδδάάκκηη,, η οποία μετά το συνέ-

δριο της Ρόδου δήλωσε ότι θα υπο-στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις της Ε.Ν.Ε.,όπου κι αν αυτές πραγματοποιηθούν.

Στα πλαίσια της τελετής έναρξης, τοΔΣ της Ε.Ν.Ε. βράβευσε την Διευθύ-ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τουΕυαγγελισμού κκ.. ΚΚααττεερρίίνναα ΜΜόόννιιοουυ,, γιατη συνολική της προσφορά στο επάγ-γελμα και για την αποφασιστική τηςσυμβολή στην παραχώρηση χώρου τηςπαλιάς νοσηλευτικής σχολής του ιδρύ-ματος στην Ε.Ν.Ε. για εκπαιδευτικούςσκοπούς.Επίσης,την κκ.. ΛΛααμμππρριιννήή ΠΠααππαα--

χχρρυυσσααννθθάάκκηη,, Νοσηλεύτρια, πρόεδροτου συλλόγου «Αγκαλιάζω» Αχαΐας καιτέως καθηγήτρια Νοσηλευτικής του ΤΕΙΠάτρας, για την πολύ σημαντική τηςανθρωπιστική δράση πανελληνίως.

Παρούσα στις εργασίες του συνε-δρίου μας ήταν η πρόεδρος της FEPIAnn Cariggy και ο πρόεδρος της Ένω-σης Σέρβων Νοσηλευτών Dragan Sacic.

Αξιοσημείωτες ήταν η παρουσίες τουΤομεάρχη υγείας του ΠΑΣΟΚ και βου-λευτή Θεσπρωτίας κκ.. ΚΚααττσσοούύρραα,, τουΤομεάρχη υγείας της Ν.Δ. και βουλευ-

13Μάιος 2010

««ΜΜε την αθρόα προσέλευσή σας αποδει-κνύετε έμπρακτα, ότι ο κόσμος των νοση-λευτών έχει πλέον αφυπνιστεί, ενδια-

φέρεται για την ανάπτυξη και προώθηση της νοσηλευτικήςεπιστήμης και διεκδικεί την προάσπιση των επαγγελ-ματικών του συμφερόντων. Διότι είναι γεγονός, ότι, μετις δράσεις που αναπτύσσει η Ε.Ν.Ε. τα τελευταία χρό-νια, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά στην Ελλά-δα το προφίλ του «ενεργού νοσηλευτή». Ενός νοση-λευτή, που δεν είναι και δεν θέλει να είναι παθητικόςδέκτης εντολών, αλλά ισχυρός και ισότιμος κρίκος στηναλυσίδα της παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντί-δας. Ενός νοσηλευτή, που διεκδικεί καθημερινά τοδικαίωμα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρ-φωση. Ενός νοσηλευτή, που κάνει πράξη το όραμα τηςΕ.Ν.Ε. για την αλλαγή σελίδας και την μετάβαση σε μιανέα νοσηλευτική εποχή και πραγματικότητα, μακριάαπό δογματικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις ενόςπαρελθόντος, που κυριάρχησαν χυδαίοι διαπληκτισμοίγια τη νομή της εξουσίας και μόνο, αναίσχυντη ψευδο-λογία για να κερδηθούν εντυπώσεις, οιηματική αυθά-δεια για εξωνημένες εκλογικές «επιτυχίες».

Ο κλάδος μας αφουγκράζεται, πλέον, τις ανάγκεςτης σύγχρονης εποχής, διευρύνει συνεχώς τους επι-στημονικούς του ορίζοντες και δηλώνει ένα ηχηρόπαρόν στην αντιμετώπιση κάθε ζητήματος, που άπτε-ται του χώρου της υγείας. Οι νοσηλευτές λειτουργούνπια ως καταλύτης και αποτελούν τη ζωογόνο εκείνηδύναμη, που ανατρέπει κατεστημένες νοοτροπίες καιριζωμένα στερεότυπα.

Κινητήριος μοχλός, που προκάλεσε τα τελευταίαχρόνια την ώθηση της νοσηλευτικής προς το μέλλονκαι την ανάδειξη του μοντέλου του «ενεργού νοσηλευ-

τή» δεν είναι άλλος από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-δος. Άνοιξε, εδώ και πέντε χρόνια την αγκαλιά της καιέγινε η σύγχρονη Ιθάκη για 30000 νοσηλευτές.

Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες είναι αλήθεια,είχαμε λίγες εμπειρίες είναι και αυτό αλήθεια, βουτή-ξαμε όμως στα βαθιά, μάθαμε από τα λάθη μας, πετύ-χαμε πολλά.

Πετύχαμε να βγάλουμε το θεσμό από την αφά-νεια. Φέρνοντας στο μυαλό μας αυτές τις στιγμές δενμπορούμε να μην θυμηθούμε την αρχή, όταν με πολύόρεξη και μεράκι ξεκινάγαμε μια πολύ μεγάλη προ-σπάθεια. Τολμήσαμε και μιλήσαμε για μία Ε.Ν.Ε., πουθα έχει και λόγο και ρόλο στην επαγγελματική μαςζωή, επιδεικνύοντας το ύφος και το ήθος που θα διέ-πουν την λειτουργία και τις παρεμβάσεις της. Αν αυτάήταν τα συναισθήματα που νιώσαμε, τώρα νιώθουμεευθύνη και τιμή, απέναντι σε όλους τους νοσηλευτέςπου μας εμπιστεύθηκαν.

Παρά τις αμφισβητήσεις και τις αλαζονικές επιθέ-σεις που δέχθηκε η Ε.Ν.Ε. από τους εκπροσώπους ενόςπεπαλαιωμένου και αποτυχημένου μοντέλου συνδι-καλισμού, απέδειξε στην πράξη ότι, είναι σε θέση νααναβαθμίσει τον ρόλο του νοσηλευτή και να βελτιώ-σει τους όρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλ-ματος, θέτοντας παράλληλα ένα οριστικό τέλος στιςπροσπάθειες αντιποίησής του. Απέδειξε ότι κοιτάζειμπροστά, χτίζει με σταθερά βήματα το αύριο και θέλεικοντά της όλους τους νοσηλευτές που μοιράζονται ταίδια ιδανικά και οράματα της ανανέωσης, της ανάπτυ-ξης και της συνεχούς δράσης.

Διότι είναι ακριβώς το έλλειμμα δράσης, που παρα-τηρήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της νοση-λευτικής, αυτό που οδήγησε σε σταδιακή απαξίωση

τόσο το νοσηλευτικό επάγγελμα, όσο και τους λει-τουργούς του.

Από την 31/7/2009, πιστοποιήθηκαν σύμφωνα μετις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008 οιπαρακάτω υπηρεσίες της Ε.Ν.Ε.:� Οργάνωση και Διαχείριση μητρώου μελών.� Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιστημονικών και Επαγ-γελματικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων.� Σχεδιασμός και Υλοποίηση ΣυγχρηματοδοτούμενωνΠράξεων για έργα Χωρίς Τεχνικό Αντικείμενο.

Η Ε.Ν.Ε. απόκτησε Διαχειριστική Επάρκεια Β’ Κατη-γορίας, για υλοποίηση έργων στα πλαίσια της Εθνικής

Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Υγεία και την Κοινω-νική Αλληλεγγύη της περιόδου 2007-2013, σε συνδυα-σμό με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ),που έχει σαν στόχο ένα αποδοτικό και οικονομικά βιώ-σιμο Σύστημα Υγείας, που θα προσφέρει αποτελεσμα-τική πρόληψη και φροντίδα σε όλους τους πολίτες.

Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά, ανήκουμε προφα-νώς σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, σεβόμα-στε αυτή την διαφορετικότητα. Ξέρουμε όλοι πολύκαλά ότι, την πενταετία που πέρασε βάλαμε όλοι μαζίτην ανάγκη για την αναβάθμιση των νοσηλευτών.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΕ ΚΑΜΙΑΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ.

Το σύνθημά μας, επομένως, δεν μπορεί να είναιάλλο από την δράση, την αφύπνιση και κυρίως τηνσυμμετοχή όλων στην κοινή προσπάθεια. Το Συνέδριόμας αυτό αποτελεί αναμφίβολα μια ευκαιρία συμμε-τοχής και έκφρασης. Στην πορεία στο μέλλον, που μεαισιοδοξία χαράσσουμε δεν μπορούμε να μην λάβου-με υπόψη μας τις θλιβερές επισημάνσεις και την γκρί-ζα πραγματικότητα που ζούμε. Όχι για να εκφράζου-με διαρκώς παράπονα, αλλά για να αντιληφθούμε τιςδυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Προβλή-ματα μόνιμα, που μιλάμε γι’ αυτά δεκαετίες τώρα,χωρίς λύση, υποβαθμίζουν την ποιότητα της νοσηλευ-τικής ζωής βασανιστικά, εξακολουθητικά, επίμονα –δείχτες ενός αδυσώπητου εργασιακού αδιεξόδου.

Πάγια θεσμικά αιτήματα της νοσηλευτικής κοινό-τητας όπως η δημιουργία της ΔΝΥ στο υπουργείο υγεί-ας, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση τωνΝοσηλευτών, ο προσδιορισμός νοσηλευτικών εργα-σιών και δημιουργία ΚΕΚ στην Ε.Ν.Ε. θεωρούμε πως,

βαίνουν προς ολοκλήρωση. Σε λιγότερο από δύο μήνεςφίλες και φίλοι ακολουθούν οι εκλογές για την ανά-δειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης της Ε.Ν.Ε.. Αυτήη ανοιχτή εκλογική διαδικασία δίνει την δυνατότητασε κάθε νοσηλευτή και νοσηλεύτρια να εκφραστεί καινα διαλέξει τους ανθρώπους εκείνους που θεωρεί ικα-νούς να συνεχίσουν το έργο της Ε.Ν.Ε.. Η ευθύνη είναιμεγάλη για όλους. Η Ένωση Νοσηλευτών πρέπει ναδιατηρήσει την ισχυρή παρουσία της και να συνεχίσειτις αναπτυξιακές της δράσεις. Η αρχή έχει γίνει καιαπαιτεί συνέχεια, συνέπεια και σκληρή δουλειά. Απαι-τεί ανθρώπους έτοιμους για αγώνα και θυσίες, έτοι-μους να αφιερωθούν σε μια διαρκή επίπονη προσπά-θεια αναβάθμισης της νοσηλευτικής στη χώρα μας.

Γι’ αυτό σας καλούμε όλους να προσέλθετε στιςκάλπες και με αίσθημα ευθύνης να στείλετε το μήνυ-μα της ελπίδας και της προοπτικής. Να εκφράσετε τηναντίθεσή σας με τους πλασιέ του καθεστωτικού συν-δικαλισμού, που στέρησαν και στερούν από τον κλά-δο μας κάθε όνειρο για το μέλλον. Να δώσετε μια απά-ντηση σε όσους αμφισβητούν την Ε.Ν.Ε. και να τουςαποδείξετε ότι, η Ε.Ν.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΟΤΙ Η Ε.Ν.Ε. ΑΝΗ-ΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.

Όλοι μαζί συνάδελφοι, να δώσουμε το παρόν στιςεκλογές και όλοι μαζί να προχωρήσουμε, συνεχίζο-ντας την προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει να αποδί-δει καρπούς.

Το υπέροχο ταξίδι μας άρχισε με ούριο άνεμο καιτους καλύτερους οιωνούς. Λαιστρυγόνες δεν υπάρ-χουν πια, οι Κύκλωπες είναι δικοί μας και ο Ποσειδώ-νας μας κλείνει φιλικά το μάτι…».

ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 3Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2Ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δεν χωράς πουθενά, πουθενά...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

«Το υπέροχο ταξίδι μας άρχισε...»

Ο κλάδος μας αφου-γκράζεται, πλέον, τιςανάγκες της σύγχρο-νης εποχής και δηλώ-νει ένα ηχηρό παρόνστην αντιμετώπισηκάθε ζητήματος.

Page 13: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

14

««ΠΠαρακάμπτοντας τα τετριμμένα, θεωρώαπαραίτητο να αναφερθώ, έστω καιαδρομερώς στις δυσμενείς για τη χώρα

μας εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αναφορικά μετην οικονομική μας επιτήρηση από το Διεθνές Νομι-σματικό Ταμείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το Εθνι-κό Σύστημα Υγείας και για τους Νοσηλευτές, που εργά-ζονται είτε στα δημόσια, είτε στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Ενώ λοιπόν πριν από δυο χρόνια, τα αιτήματα τουκλάδου μας για μαζικές προσλήψεις νοσηλευτών, γιααυξήσεις αποδοχών και ενιαίο νοσηλευτικό μισθολό-γιο θεωρούνταν απολύτως δικαιολογημένες, σήμε-ρα, κάποιοι, πλασάροντας έντεχνα την επίπλαστη λογι-κή των μονόδρομων, έχουν φροντίσει επιμελώς ναμας κάνουν να αισθανόμαστε ένοχοι, επειδή ζητάμετα αυτονόητα…

Η μελετημένη καλλιέργεια του πανικού από ταΜΜΕ και η συνεχής κινδυνολογία των εκπροσώπων,μεγάλης μερίδας του τύπου, έχουν σαν αποτέλεσματην άμβλυνση των αντανακλαστικών της πλειοψηφίαςτων πολιτών, με άμεσο αντίκτυπο στη διεκδικητικήτους διάθεση.

Το αποτέλεσμα, λοιπόν, όλης αυτής της βελούδι-νης προετοιμασίας και της καλλιέργειας του επακό-λουθου μιθριδατισμού, είναι κάτι παραπάνω από ορα-τό: Σήμερα, αντί να διεκδικούμε αυξήσεις μισθών,παρακαλάμε να μην έχουμε μειώσεις…

Ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της υγείας,

κάτι που αποτυπώθηκε εδώ και δεκαετίες όχι μόνοστα νομικά κείμενα, αλλά και στη συνείδηση τωνσυμπολιτών μας, σήμερα τίθεται εν αμφιβόλω…

Η Πολιτεία από την πλευρά της, οφείλει να κατα-νοήσει έστω και την ύστατη στιγμή ότι, αν δεν αντι-στραφεί η εξαιρετικά άνιση σχέση προσλήψεων καισυνταξιοδοτήσεων των Νοσηλευτών άμεσα, μετά από

πέντε χρόνια δε θα μιλάμε για Εθνικό Σύστημα Υγεί-ας, γιατί απλούστατα, δε θα υπάρχει.

Η επί σειρά ετών πολυθρύλητη απόπειρα ανασυ-γκρότησης και ενίσχυσης του ΕΣΥ, όπως φαίνεται, δενήταν παρά μια αρρώστια που παρίστανε τη θεραπείακαι δεν ωφέλησε κανέναν άλλο, παρά μόνο τους επι-χειρηματίες της ιδιωτικής υγείας, που είδαν τα κέρ-δη τους να εκτινάσσονται στα ύψη.

Οι Νοσηλευτές, χορτασμένοι από ευχολόγια, ραχο-κοκαλιές και πάσης φύσεως κοσμητικά επίθετα, πρέ-πει να αποενοχοποιηθούμε όσο γίνεται συντομότε-ρα και ενωμένοι, να ξεκολλήσουμε τον κλάδο μαςαπό τη λάσπη της κοινωνικής, οικονομικής και επαγ-γελματικής απαξίωσης.

Θεωρώντας ότι, η ατομική ευθύνη, είναι ίσης βαρύ-τητας με την συλλογική, σας προτείνω να είστε πάνταενήμεροι, για τα όσα συμβαίνουν στον επαγγελματι-κό μας στίβο και πάντα έτοιμοι για παρεμβάσεις ότανκαι όπου χρειάζονται.

Κλείνοντας, σας υπενθυμίζω ότι είναι χρέος όλων,η μαζική μας συμμετοχή στις εκλογές της Ε.Ν.Ε. τονπροσεχή Ιούνιο, όπου μέσα από τα ενιαία ψηφοδέλ-τια των περιφερειακών μας τμημάτων και χωρίς κομ-ματικές εξαρτήσεις, θα θεμελιώσουμε ακόμα πιο γεράτην ανάγκη για εκπροσώπηση των Νοσηλευτών, μόνοναπό Νοσηλευτές, συμβάλλοντας αποφασιστικά στηναυτοεκπροσώπηση και αυτορρύθμιση του επαγγέλ-ματός μας».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

«Η αρρώστια που παρίστανε τη θεραπεία...»

Page 14: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

15

τή Αιτωλοακαρνανίας κκ.. ΣΣααλλμμάάκαι του εκπροσώπου του ΚΚΕκκ.. ΤΤαασσιιοούύλλαα..

Η πρόεδρος των SpecialOlympics κκ.. ΔΔεεσσπποοττοοπποούύλλοουυ,,τίμησε με την παρουσία της τοσυνέδριο της Ε.Ν.Ε.,θεμελιώνο-ντας μια αισιόδοξη προοπτικήπροσφοράς στα πλαίσια του εθε-λοντισμού υπέρ των συνανθρώ-πων μας που τον έχουν ανάγκη.

Ο πρόεδρος της ΙατρικήςΣχολής του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων κκ.. ΓΓοουυδδέέββεεννοοςς,, χωρίςπεριστροφές αναφέρθηκε στηνοικτρή κατάσταση των υπηρε-σιών υγείας και στον θεμελιώ-δη ρόλο των νοσηλευτών στοΕΣΥ, κάτι που επιβεβαίωσε μεπαρρησία και ο Διευθυντήςεκπαίδευσης κι έρευνας τουΥπουργείου Υγείας κκ.. ΚΚοομμμμαα--ττάάςς,, εξαίροντας το ρόλο τηςΕ.Ν.Ε. αναφορικά με την υλο-ποίηση εκπαιδευτικών προ-γραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ καιτην ίδρυση του ΚΕΚ της Ε.Ν.Ε..

Παρών ήταν και ο διοικη-τής του Γ.Ν. «Χατζηκώστα» κκ..ΜΜεεσσσσήήννηηςς,, η Υποδιοικήτριατης 4ης ΥΠΕ κκ.. ΔΔηημμηηττρριιάάδδοουυ,,ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κκ.. ΓΓκκόό--ννττααςς και η Γενική Γραμματέαςτης Ένωσης ΝοσοκομειακώνΓιατρών Ηπείρου κκ.. ΚΚιιττσσάάννοουυ..

Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΈνωσηςΝοσηλευτών Ελλάδος & της ΟΕτου Συνεδρίου κκ.. ΔΔηημμήήττρρηηςς ΣΣκκοουυ--ττέέλληηςς τόνισε ότι, για τους νοση-λευτές το σύνθημα δεν μπορείνα είναι άλλο από την δράση,την αφύπνιση και, κυρίως, τηνσυμμετοχή όλων στην κοινή προ-σπάθεια. Προβλήματα μόνιμα,που μιλάμε γι’ αυτά δεκαετίεςτώρα,χωρίς λύση,υποβαθμίζουντην ποιότητα της νοσηλευτικήςζωής βασανιστικά,εξακολουθη-τικά,επίμονα – δείκτες ενός αδυ-σώπητου εργασιακού αδιεξόδου.

Σε πέντε χρόνια δεν θα υπάρ-χει ΕΣΥ, αν συνεχιστεί ο σημε-ρινός ρυθμός αποχώρησης καιπροσλήψεων νοσηλευτών. Τονκώδωνα του κινδύνου έκρου-σε Ο Γεν.Γραμματέας της Ε.Ν.Ε.& Πρόεδρος της ΕπιστημονικήςΕπιτροπής του Συνεδρίου κκ.. ΑΑρριι--σσττεείίδδηηςς ΔΔάάγγλλααςς,, τονίζοντας ότι,ο δημόσιος και δωρεάν χαρα-

κτήρας της Υγείας τίθεται εν αμφι-βόλω. Η επί σειρά ετών πολυ-θρύλητη απόπειρα ανασυγκρό-τησης και ενίσχυσης του ΕΣΥ –είπε – δεν ήταν παρά μία αρρώ-στια που παρίστανε τη θεραπείακαι δεν ωφέλησε κανέναν άλλον,παρά μόνο τους επιχειρηματίεςτης ιδιωτικής Υγείας, που είδαντα κέρδη τους να εκτινάσσονταιστα ύψη. Κατά τη διάρκεια τουσυνεδρίου,ο γενικός γραμματέ-ας του Υπουργείου Υγείας κκ..ΝΝίίκκοοςς ΠΠοολλύύζζοοςς ανακοίνωσε ότι,έχουν προωθηθεί αρμοδίως τααιτήματα της Ε.Ν.Ε..Ο κ.Πολύ-

ζος εξέφρασε την εκτίμηση ότι,όπως δημιουργήθηκαν οι δια-δικασίες για να πιστοποιηθεί ηΕ.Ν.Ε., έτσι η Ε.Ν.Ε. μπορεί ναφτιάξει πρότυπες διαδικασίες (καικαθηκοντολόγιο) σε μια πρότυ-πη διεύθυνση Ν.Υ. νοσοκομεί-ου.«Γι’αυτό,αλλά και για τη συνε-χιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτισητων νοσηλευτών, είμαστε πρό-θυμοι να βοηθήσουμε με το πιοπρόσφορο τρόπο», είπε χαρα-κτηριστικά. Ο γενικός γραμμα-τέας επεσήμανε,επίσης,τους στό-χους του Υπουργείου στη δημόσιαυγεία και ανέφερε ότι οι νοση-

λευτές είναι το πιο κρίσιμο,ίσως,κομμάτι για τη βελτίωση του ΕΣΥ.

ΣΣηημμααννττιικκάά κκααιι εεννδδιιααφφέέρροονντταα...... Ενδιαφέροντα στοιχεία για τιςδαπάνες και τις προοπτικές στοντομέα χρηματοδότησης τουσυστήματος Υγείας, έδωσε ο κκ..ΜΜααννιιααδδάάκκηηςς.. Ο ομιλητής υπο-γράμμισε ότι η Υγεία απασχο-λεί έντονα τους πολίτες.

Σε έρευνα του «Ευρωβαρό-μετρου»,η οποία πραγματοποιή-θηκε στο τέλος του 2009 και σεερώτηση «ποιο είναι το πιο σημα-ντικό θέμα που σας απασχολεί»,

οι συμμετέχοντας απάντησαν «ηυγεία». Σε άλλο ερώτημα, για το«πού πρέπει να διατεθούν περισ-σότεροι ανθρώπινοι πόροι καιχρήματα», απάντησαν εκ νέου«στην υγεία».Πολύ σημαντική επί-σης,ήταν η παρουσία και η διά-λεξη του κοσμήτορα της ΕΔΣΥκκ.. ΙΙωωάάννννηη ΚΚυυρριιόόπποουυλλοουυ ο οποί-ος αναφέρθηκε ενδελεχώς στααίτια της αποτυχίας της αγοράςκαι της αναποτελεσματικότηταςτης κρατικής παρέμβασης στονυγειονομικό τομέα, εστιάζονταςστην αναγκαιότητα της σύζευξηςκράτους και αγοράς,λαμβανομέ-νων υπόψη των τοπικών μας ιδι-αιτεροτήτων.Ακολούθησε συζή-τηση με τους παρισταμένουςνοσηλευτές επί των βασικότερωνσημείων της διάλεξης του καθη-γητή,αλλά το καλύτερο ήρθε στοτέλος. Ο κ. Κυριόπουλος, ανα-κοίνωσε στο ακροατήριο την ωρί-μανση των διαδικασιών για τηνεπικείμενη συνεργασία Ε.Ν.Ε.και ΕΣΔΥ επί όλων των εκπαι-δευτικών θεμάτων που μας απα-σχολούν (επιμόρφωση, κατάρ-τιση,μεταπτυχιακή εκπαίδευση).

Στα πλαίσια του συνεδρίου,εκπονήθηκαν με τεράστια συμ-μετοχή και 7 ειδικά και κλινι-κά φροντιστήρια, ανεβάζονταςτον πήχη πολύ ψηλά…

Κατά την τελετή λήξης,αφούεκφράστηκε ο προβληματισμόςγια το που θα χωρέσει το 4οσυνέδριο της Ε.Ν.Ε., ακούστη-καν διάφοροι πιθανοί προορι-σμοί με επικρατέστερους τηνΚέρκυρα και τα Χανιά.

Ακολούθησε η βράβευσητων καλύτερων και πιο πρω-τότυπων εργασιών από την πρό-εδρο της επιτροπής βραβεύσε-ων κκ.. ΣΣοοφφίίαα ΖΖυυγγάά και στουςνικητές μαζί με το βραβείο δόθη-καν ως έπαθλο τέσσερα laptopsως ελάχιστο δείγμα τιμής καιενθάρρυνσης για τη συνέχει;.

Με αυτές τις διαπιστώσεις,το 3ο Πανελλήνιο και 2ο Πανευ-ρωπαϊκό Επαγγελματικό κι Επι-στημονικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.,το πιο επιτυχημένο ως τώρακατά γενική ομολογία,δίνει τηθέση του στις πυρετώδεις προ-ετοιμασίες για το επόμενο.

Σας περιμένουμε...

Οι βραβεύσεις του συνεδρίου 11 Kαλύτερη εργασία φοιτητών: Γεωργία Χρι-

στοπούλου. Ο ρόλος των κυτοκινών στηνεξέλιξη του συνδρόμου ΜΙΑ.

22 Καλύτερη Αναρτημένη Ανακοίνωση: Ευτυ-χία Ευαγγελίδου, Μιχαήλ Μαντζανάς, Παντε-

λής Καλαρώνης. Παροχή φροντίδας υγείας σεπαιδιά σε τελικό στάδιο ζωής και ενημέρωσηαυτών για την κατάσταση της υγείας τους.

33 Καλύτερη Ανασκοπική μελέτη: Άννα Μπί-θα, Αλεξάνδρα Κιτσάκη, Καρακώστα Αγα-

θή. Οι νοσηλευτές στην έβδομη τέχνη. Μια κοινωνιολογική περιγραφική μελέτη.

44 Καλύτερη Ερευνητική μελέτη: Παναγιώτης Καλλιανέζος, Ευάγγελος Αλεξόπουλος, ΓεώργιοςΜερεκούλιας, Δέσποινα Σαπουντζή- Κρέπια, Ελένη Γελαστοπούλου. Διερεύνηση διατροφι-

κών συνηθειών και δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά δημοτικών σχολείων στην περιοχή της Πάτρας.

Page 15: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα Παρασκευή, ΔρακοπούλουΜαριάννα, ΧριστοδούλουΕλένη

Ζει χωρίς φαγητόαπό το 1940Πηγή: Έθνος

Έχει να φάει και να πιει απότο 1940.Έτσι, τουλάχιστον,υπο-στηρίζει ένας 82χρονος ΙνδόςΠραχλάντ, που συμπληρώνειότι, αυτό που τον κρατά στηζωή είναι μια γυναικεία θεό-τητα που τον «ταΐζει» ελιξίριο,μέσω μιας οπής που έχει στονουρανίσκο. Όταν τον ρωτούνπώς επιβιώνει, ο ίδιος απαντάμε «πνευματική δύναμη».Σημει-ώνεται πως, οι περισσότεροιάνθρωποι δεν μπορούν ναζήσουν χωρίς φαγητό για περισ-σότερες από 50 ημέρες, ενώη μεγαλύτερη απεργία πείναςπου έχει καταγραφεί στα χρο-νικά είχε διάρκεια 74 ημερών.

Αγαπητό μου κομπιούτερμε... αγχώνεις Πηγή: http:Το Βήμα

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές πουδεν ανταποκρίνονται στις εντο-λές του χρήστη, αργές συνδέ-σεις και μεγάλο χρονικό διά-στημα αναμονής της τεχνικήςυποστήριξης είναι μερικοί απότους λόγους που προκαλούντο λεγόμενο «Σύνδρομο άγχουςτου υπολογιστή», σύμφωνα μεμια αμερικανική έρευνα για τιςεπιπτώσεις της χρήσης των ηλε-κτρονικών υπολογιστών στηνυγεία. Όπως αναφέρει η μελέ-τη,εκατομμύρια άνθρωποι εξαρ-τημένοι από το Διαδίκτυο στηδουλειά τους βρίσκονται καθη-μερινά σε μια κατάσταση ανα-στάτωσης και άγχους, εξαιτίαςπροβλημάτων τεχνικής φύσε-ως, που, όμως, επηρεάζουν τη

ζωή και την ψυχική υγεία σεβαθμό...κακουργήματος.

Νέα ζωή με τοπρόσωπο ενόςάλλου ανθρώπουΠηγή: Τα Νέα Ασθενής υποβλήθηκε σε πολύω-ρη επέμβαση ολικής μεταμό-σχευσης προσώπου, κάτι πουσυμβαίνει πρώτη φορά παγκο-σμίως. Προτού οδηγηθεί σενοσοκομείο της Βαρκελώνηςο άνδρας είχε υποστεί φρικτήπαραμόρφωση στο πρόσωποαπό πυροβολισμό. Η απόφα-ση να υποβληθεί σε ολική μετα-μόσχευση προσώπου ελήφθηπριν από τέσσερα χρόνια.Όλο

αυτό το διάστημα,ειδικοί ψυχο-λόγοι προσπαθούσαν να τονπροετοιμάσουν για την αλλα-γή μιας και ο καθρέφτης τηςπροσωπικότητάς του, το διακρι-τικό της ύπαρξής του και τηςκοινωνικής υπόστασής του,θαάλλαζε για πάντα.

«Απογειώθηκαν»οι πωλήσεις του Viagra Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Μέσα σε δέκα χρόνια δεκαπλα-σιάστηκε ο τζίρος των φαρμά-κων κατά της στυτικής δυσλει-τουργίας,κάτι το οποίο αποδίδεταιστο αυξημένο εργασιακό και

οικονομικό στρες των νέωνανθρώπων, αλλά και στο γεγο-νός ότι, οι Έλληνες βγαίνουνσιγά σιγά από το «καβούκι» τουςκαι μιλούν για το πρόβλημά τους.Το 2008 πωλήθηκαν 31,8 εκα-τομμύρια κουτιά φαρμάκων,πουχορηγούνται σε περίπτωση στυ-τικής δυσλειτουργίας, από 3,3εκατομμύρια το 2000.Σε παγκό-σμιο επίπεδο έχει υπολογιστείότι,σπαταλώνται 4 δισ.δολάριαγια σχετικές θεραπείες.

Τα ανθρακούχαποτά μάς γερνάνε Πηγή: Τo Βήμα

Ερευνητές του Πανεπιστημίου

Χάρβαρντ υποστηρίζουν μεδημοσίευσή τους στο επιστη-μονικό έντυπο «FΑSΕΒ», ότι ταανθρακούχα ποτά επιταχύνουντη διαδικασία της γήρανσης.Οιερευνητές διαπίστωσαν, ότι τοφωσφορικό οξύ που περιέχε-ται στα ανθρακούχα αναψυκτι-κά, χαρίζοντάς τους τη χαρα-κτηριστική γεύση, «μαραίνει» τοδέρμα και τους μυς.

Πεντάλεπτη εξέταση για τον καρκίνο τουπαχέος εντέρουσώζει ζωέςΠηγή: Τo Βήμα

Μια νέα εξέταση του κατώτερουτμήματος του παχέος εντέρουκαι του ορθού, που ονομάζε-ται ευέλικτη σιγμοειδοσκόπη-ση και διενεργείται μέσα σεπέντε λεπτά με τη χρήση μιαςμικρής κάμερας,μπορεί να μει-ώσει τα ποσοστά θανάτου,εξαι-τίας ορθοκολικού καρκίνουκατά 43%,αναφέρουν βρετανοίερευνητές. Ο καρκίνος τουπαχέος εντέρου και του ορθούείναι ο τρίτος συχνότερος καρ-κίνος σε παγκόσμιο επίπεδο.Σύμφωνα με τους ειδικούς, ανο ορθοκολικός καρκίνος εντο-πιστεί εγκαίρως, τα ποσοστά επι-βίωσης αγγίζουν το 90%.

Οι τέσσερις καθημερινέςσυνήθειες που επιταχύνουν τη γήρανσηΠηγή:TA NEA

Ο συνδυασμός τεσσάρων καθη-μερινών συνηθειών μπορούννα οδηγήσουν σε πρόωρηγήρανση κατά 12 έτη,προειδο-ποιούν ειδικοί επιστήμονες.Πρόκειται για το κάπνισμα, τηνκατανάλωση περισσότερων των

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμημικρά & ενδιαφέροντα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

16

Τυπορυχείο…

Ο εγκέφαλος είναι γένους...θηλυκού! Πηγή:TA NEA

Η επιστήμη ανακάλυψε την επίδραση που έχει η τεστοστερόνη,αλλά και τα γονίδια που επι-δρούν και καθορίζουν το γένος. Στο ερώτημα «έχει ο εγκέφαλος γένος;», οι ειδικοί δυσκο-λεύονταν να απαντήσουν. Η πρόοδος στην επιστήμη απέδειξε το μέχρι «χθες» παράδοξο:πως ο εγκέφαλος είναι γένους θηλυκού! «Είναι αξιοσημείωτο πως, οι νευροενδροκρινολό-γοι θεωρούν, ότι ο εγκέφαλος είναι «θηλυκός» και μετατρέπεται σε «αρσενικό» λόγω της επί-δρασης της τεστοστερόνης, κατά την κρίσιμη περίοδο της ανάπτυξής του.

Page 16: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

τριών αλκοολούχων ποτών ημε-ρησίως για τους άνδρες και δύογια τις γυναίκες, η αδράνεια ήέλλειψη σωματικής άσκησης -λιγότερο από δύο ώρες τηνεβδομάδα-, καθώς και η πρό-σληψη φρούτων και λαχανι-κών λιγότερο από τρεις φορέςημερησίως.

Ξύπνησαν πάλι οι μνήμες τουεφιάλτη τηςΣπιναλόγκαςΠηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Η λέπρα ξαναχτυπά στην Κρή-τη, ξυπνώντας μνήμες από τονεφιάλτη της Σπιναλόγκας.Δέκαάτομα από ένα μικρό χωριότου Νομού Λασιθίου έχουνπροσβληθεί από τη συγκεκρι-μένη νόσο, αλλά δεν δέχονταινα μπουν σε πρόγραμμα θερα-πείας, επειδή φοβούνται πως,θα στιγματιστούν κοινωνικά.Ζουν απομονωμένοι σε άθλιεςσυνθήκες. Το όλο θέμα παρα-κολουθεί η καθηγήτρια της Δερ-ματολογίας του Πανεπιστημί-ου Κρήτης Ν. Τόσκα, πουκατήγγειλε το σχετικό γεγονόςστον εισαγγελέα.

Κάθε ώρα γεννιέται έναπαιδί με σύφιληστην ΚίναΠηγή: Ελευθεροτυπία

Η υπ’ αριθμόν ένα μολυσματι-κή ασθένεια στην Κίνα είναι ησύφιλη, με ένα παιδί να γεν-νιέται κάθε μια ώρα με αυτήτην ασθένεια,σύμφωνα με έρευ-να της New England Journal

of Medicine. Η επιδημία τουσεξουαλικά μεταδιδόμενουνοσήματος (ΣΜΝ) συνδέεταιμε την οικονομική άνθηση, ηοποία δημιούργησε ένα τερά-στιο δίκτυο πορνείας. Η σύφι-λη είχε εξαλειφθεί εδώ καιπενήντα χρόνια,όμως,σήμεραείναι η υπ' αριθμόν ένα μολυ-σματική ασθένεια στην Σαγκάη.Ποσοστό μεγαλύτερο του 50%των εγκύων που έχουν σύφι-λη αποβάλλουν ή γεννούν νεκράπαιδιά.Τα βρέφη που γεννιού-νται με σύφιλη, εμφανίζουνσοβαρά προβλήματα υγείας.

Ένας νεκρός στην Ινδία από ραδιενεργάαπόβλητα στασκουπίδιαΠηγή: in.gr

Ένας εργάτης πέθανε και αρκε-τοί ακόμα νοσηλεύονται σε κρί-σιμη κατάσταση, έπειτα από

έκθεση σε ραδιενεργά υλικά,τα οποία πουλήθηκαν ως παλιο-σίδερα από το Πανεπιστήμιοτου Δελχί στην Ινδία.Το πανε-πιστήμιο έδωσε για ανακύκλω-ση μια συσκευή ακτίνων γ,πουπεριείχε ραδιενεργό κοβάλτιο-60,αναφέρει το BBC.Ένας εργά-της που κομμάτιασε το μηχά-νημα σε υπαίθρια αγορά πέθανεαπό τη ραδιενέργεια και «αρκε-τοί άλλοι» νοσηλεύονται σε κρί-σιμη κατάσταση.Ένας από τουςκαθηγητές του Πανεπιστημίουαποκάλυψε, ότι πριν από 20χρόνια τα ραδιενεργά απόβλη-τα θάβονταν μέσα στην ίδια τηνπανεπιστημιούπολη.

Η μελέτη του εγκεφάλου και τα μυστικά της ανάγνωσηςΠηγή: ΑΠΕ

Η νευροεπιστήμη, δηλαδή ημελέτη του εγκεφάλου και του

νου, βρίσκει πλέον το δρόμοτης ακόμα και σε παραδοσια-κές ανθρωπιστικές επιστήμες,όπως η φιλολογία και η ανά-λυση των λογοτεχνικών κειμέ-νων. Μια ομάδα αμερικανώνφιλολόγων προωθεί τη «συνά-ντηση» της νευροεπιστήμης καιτης λογοτεχνίας, σε ένα νέοπεδίο που μερικοί ονομάζουν«νευρολογοτεχνία» και άλλοι«επιστήμη της ανάγνωσης». Τονέο διεπιστημονικό πεδίο αιχ-μής, μελετά ερωτήματα, όπωςτο κατά πόσον και με ποιό τρό-πο τα σημαντικά λογοτεχνικάκείμενα μπορούν να επηρεά-σουν και να αλλάξουν τη νευ-ρωνική «καλωδίωση» του εγκε-φάλου ή το γιατί αρέσει τόσοπολύ στους ανθρώπους να δια-βάζουν.

Οι φακοί επαφήςσώζουν ζωές Πηγή: Τo Βήμα

Νέα γενιά φακών επαφής θα

σώζει ζωές, θεραπεύοντας, όχιμόνο παθήσεις των ματιών,αλλά και σειρά άλλων ασθε-νειών, όπως ημικρανίες, δια-βήτη και δυσλεξία. Με τηντοποθέτηση κόκκινων φακώνεπαφής στα μάτια των ασθε-νών την ώρα μιας κρίσης ημι-κρανίας, σταματά αμέσως οπόνος. Σε Πανεπιστήμιο τουΚαναδά, οι ερευνητές έχουνδημιουργήσει έναν νέο τύποφακού, που μπορούν να χρη-σιμοποιούν οι διαβητικοί. ΣτοΠανεπιστήμιο της Οξφόρδηςερευνητές υπολογίζουν, ότι οένας στους τρεις δυσλεξικούςμπορεί να βοηθηθεί με τη χρή-ση έγχρωμων φίλτρων σεφακούς επαφής.

Κάτι ήξερε ο...Πόντιος Πιλάτος!Πηγή: newsit.gr

Αν έχετε αμφιβολίες και τύ-ψεις για κάποια απόφαση πουμόλις πήρατε και το μυαλόσας βασανίζεται, για το αν επι-λέξατε σωστά, τότε πλύνετε ταχέρια σας με σαπούνι και νε-ρό.Αυτό θα σας βοηθήσει να«εξαγνίσετε» το μυαλό σας με-τά από μια δύσκολη και επί-μαχη επιλογή, σύμφωνα μεμια νέα αμερικανική επιστη-μονική έρευνα.Η έρευνα,υπότον ψυχολόγο Σπάικ Λι τουπανεπιστημίου Μίτσιγκαν, ηοποία δημοσιεύτηκε στο πε-ριοδικό «Science», δείχνει ότιένα καλό πλύσιμο των χε-ριών, μπορεί να απομακρύ-νει, όχι μόνο τις αμαρτίες πα-λαιότερων πράξεων, αλλά καιτα αισθήματα τύψεων ή αμφι-βολιών,σχετικά με καθημερι-νές απλές επιλογές.

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμημικρά & ενδιαφέροντα

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

17

Το ξεροψημένο κρέαςένοχο για καρκίνοΠηγή:Web Only

Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας κρέατος,ειδικά αν αυτό είναι ξεροψημένο, αυξάνειτον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου.Οι εδι-κοί επισημαίνουν πως, ο τρόπος μαγειρέ-ματος δεν έχει σημασία, αλλά όταν το κρέ-ας καρβουνιάσει, δημιουργούνται χημικέςουσίες,που μπορούν να προκαλέσουν καρ-κίνο της ουροδόχου κύστης. Στο πλαίσιοέρευνας που έγινε από ειδικούς του πανε-πιστημίου του Τέξας,διαπιστώθηκε πως,όσοι

άνθρωποι καταναλώνουν συχνά καλοψημένο κρέας, έχουν υπερδιπλάσια πιθανότητα να ανα-πτύξουν καρκίνο, σε σχέση με όσους τρώνε λιγότερο κρέας και μέτρια ψημένο.

ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας ΘεοδόσηςΚαθηγητής Εφαρμογών

ΤΤΕΕΙΙ ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Σαπουντζή ΔέσποιναΚαθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα ΜαρίαΕπίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΤΤΕΕΙΙ ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ --

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣΥπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά

Επίκουρος Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣΥπεύθυνη: Ζυγά ΣοφίαΕπίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΒΒ΄́

Υπεύθυνη: Ευαγγελία ΑδαλήΕπίκουρος Καθηγήτρια

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι - Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Page 17: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

««ΑΑπαράδεκτες συνθήκες χορή-γησης χημειοθεραπείας σεογκολογικούς ασθενείς,

που παρακολουθούνται στο Ιπποκρά-τειο νοσοκομείο καταγγέλλει η Πανελ-λήνια Συνδικαλιστική ΝοσηλευτικήςΟμοσπονδίας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) και οι νοση-λευτές του νοσοκομείου. Μάλιστα, οιτελευταίοι προσανατολίζονται στο νααπέχουν της διαδικασίας παρασκευήςτων κυτταροστατικών φαρμάκων πουχρησιμοποιούνται για τη χημειοθερα-πεία, τουλάχιστον, έως ότου επιλυθείτο πρόβλημα της έλλειψης κατάλληλωνυποδομών για τη διαδικασία.

Όπως επισήμαναν στην «Κ» ο πρό-εδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, κ. ΑριστείδηςΔάγλας και ο γενικός γραμματέας τηςΟμοσπονδίας, κ. Νικόλαος Ορφανός,το πρόβλημα για το Ιπποκράτειο εστιά-ζεται, κυρίως, στον 8ο όροφο και τοΠαράρτημα του νοσοκομείου όπου οιδιαλύσεις των κυτταροστατικών φαρ-μάκων, δηλαδή φαρμάκων υψηλής τοξι-κότητας με μεταλλαξιογόνες και καρ-κινογόνες επιδράσεις σε υγιείς οργανισμούς,γίνονται χωρίς να τηρούνται οι συνθή-κες ασφαλείας για το προσωπικό. Όπωςπεριγράφουν, στο παράρτημα του νοσο-κομείου υποβάλλονται σε χημειοθερα-πεία περίπου 25 - 30 ασθενείς κάθε ημέ-

ρα σε καρέκλες, ο ένας δίπλα στον άλλον,λόγω περιορισμένου χώρου. Στους ίδι-ους χώρους γίνεται και η διάλυση τωνφαρμάκων. Αντίστοιχα, στην κλινική του8ου ορόφου του νοσοκομείου, όπουυποβάλλονται σε χημειοθεραπεία 7 - 8ασθενείς την ημέρα, οι νοσηλευτέςκαλούνται να διαλύσουν αυτά τα άκρωςτοξικά φάρμακα σε καρότσια νοσηλεί-ας. Σύμφωνα με τον κ. Δάγλα, η νομο-

θεσία είναι πολύ συγκεκριμένη όσοναφορά τον τρόπο διάλυσης των κυττα-ροστατικών φαρμάκων. Πρέπει να γίνε-ται από νοσοκομειακό φαρμακοποιόκαι σε ειδικούς χώρους με εξοπλισμόγια την ασφάλεια των εργαζομένων.Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιππο-κράτειο διαθέτει από το 2003 τον εξο-πλισμό, ο οποίος όμως δεν μπορεί ναχρησιμοποιηθεί, καθώς δεν υπάρχει ο

κατάλληλος χώρος.Προχθές, το Δ.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

είχε συνάντηση με τον νέο διοικητή τουνοσοκομείου σχετικά με το πρόβλημα.Σύμφωνα με τον κ. Δάγλα, ο διοικητήςδεσμεύθηκε να βρεθεί μία λύση, τόσοσε σχέση με τις υποδομές του νοσοκο-μείου όσο και με την εμπλοκή άλλωνκλάδων εργαζομένων στη διαδικασίαπαρασκευής των φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον κ. Δάγλα, προβλη-ματικές συνθήκες χορήγησης χημειο-θεραπείας καταγράφονται σε νοσοκο-μεία όλης της χώρας. Μάλιστα, ηΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει γίνει αποδέκτης καταγ-γελιών από νοσηλευτές πολλών νοσο-κομείων όπως ο Ευαγγελισμός, το Γενι-κό Κρατικό και το Λαϊκό, όπου και θαυπάρξουν παρεμβάσεις της Ομοσπον-δίας το ερχόμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος τηςΟμοσπονδίας, ως αποτέλεσμα της μητήρησης των συνθηκών ασφαλείας είναινα παραπονιούνται συχνά οι νοσηλευ-τές που εμπλέκονται στη διαδικασίαδιάλυσης των φαρμάκων για τσούξιμοματιών - ξηροφθαλμία, τριχόπτωση,εγκαύματα, ζάλη, ενώ έχουν καταγρα-φεί ακόμα και περιπτώσεις τερατογε-νέσεων», αναφέρει το δημοσίευμα τηςεφημερίδας «Καθημερινή».

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντΕ.Ν.Ε.ντύπωύπωΕ.Ν.Ε.ντύπωεφημερίδες

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

18

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Παρέμβαση στο «Ιπποκράτειο»

««ΜΜπλόκο στις χημειοθεραπείες καρκινο-παθών έκαναν χθες οι νοσηλευτές του«Ιπποκράτειου» της Αθήνας. Απείχαν

από τη διάλυση των κυτταροστατικών φαρμάκων,εκφράζοντας έτσι τη διαμαρτυρία τους, για τις επικίν-δυνες συνθήκες που επικρατούν στον χώρο. Είκοσιασθενείς δεν υποβλήθηκαν χθες σε χημειοθεραπεία,ενώ το πρόβλημα θα πάρει μόνιμο χαρακτήρα, εάν δενβελτιωθούν οι υποδομές του νοσοκομείου. Οι νοση-λευτές καταγγέλλουν ότι, σε μόλις δέκα τετραγωνικά,στον όγδοο όροφο του κεντρικού κτιρίου και στο παράρ-τημα του νοσοκομείου, υποβάλλονται σε θεραπείαπερισσότεροι από δέκα ασθενείς. Στους ίδιους χώρους,γίνεται διάλυση των φαρμάκων, χωρίς να λαμβάνονταιτα στοιχειώδη μέτρα προστασίας για τους νοσηλευτές

και τους ασθενείς. «Οι χώροι θυμίζουν συνωστισμένακουρεία», τόνισε χθες στο «Έθνος» ο πρόεδρος τηςΠανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπον-δίας ΕΣΥ, κ. Αριστείδης Δάγλας, για να εξηγήσει:

«Στον περιορισμένο και ακατάλληλο αυτό χώρο,διαλύονται τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασθε-νείς. Πρόκειται για ουσίες υψηλής τοξικότητας, μεμεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες επιδράσεις σε υγι-είς οργανισμούς. Αν ένας επισκέπτης παραμείνει στονχώρο για μισή ώρα, θα νιώσει έντονο πονοκέφαλο».Σύμφωνα με τον κ. Δάγλα, η διάλυση των κυτταροστα-τικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από νοσοκομεια-κό φαρμακοποιό, σε ειδικό χώρο και με ειδικά συστή-ματα ροής του αέρα. Από αυτά - σημειώνει - δεν ισχύειτίποτε στο «Ιπποκράτειο» και οι νοσηλευτές υφίστα-

νται τις δυσμενείς συνέπειες στην υγεία τους. Η Νοση-λευτική Ομοσπονδία έχει ενημερώσει με έγγραφό τηςκαι την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τηδιοίκηση του νοσοκομείου, η οποία δεσμεύτηκε χθεςνα προχωρήσει στη δημιουργία κατάλληλων χώρωνγια χημειοθεραπείες. Ο κ. Δάγλας τονίζει ότι, η πρα-κτική που ακολουθείται σε διάφορα δημόσια νοσοκο-μεία είναι εντελώς αυθαίρετη και παράνομη. Ο τρό-πος διάλυσης των φαρμάκων - αναφέρει - είναιεπικίνδυνος. Αγνοεί το σύνολο του υπάρχοντος θεσμο-θετημένου εθνικού και κοινοτικού πλαισίου που διέ-πει τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτώνκαι την ανάγκη κατοχύρωσης των ελάχιστων όρων υγι-εινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας», κατα-γράφει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ»

Τέλος στα...«συνωστισμένα κουρεία»

Page 18: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

««ΤΤο υπουργείο Οικο-νομικών κάνει στε-νό μαρκάρισμα στα

επιμέρους υπουργεία για ναπερικόψουν δραστικά τις δαπά-νες τους. Πίσω από την κατά41,8% μείωση του ελλείμμα-τος του πρώτου τετραμήνουτου 2010, που ανακοίνωσε ουπουργός Οικονομικών στιςΒρυξέλλες κρύβεται, όπως ανα-φέρουν αρμόδιες πηγές τουυπουργείου, μια συμμόρφωσηστις επιταγές της λιτότητας τωνπερισσοτέρων υπουργείων, όχιόμως όλων.

Όπως αναφέρεται, το υπουρ-γείο που επιδεικνύει το ασθε-νέστερο πνεύμα οικονομίαςείναι το Εθνικής Άμυνας, ενώπίσω φαίνεται πως έχουν μεί-νει και τα υπουργεία Παιδείαςκαι Υγείας.

Εκεί, όμως, που τα έχει βρεικυριολεκτικά σκούρα το υπουρ-γείο Οικονομικών είναι στομέτωπο με τη λεγόμενη γενι-

κή κυβέρνηση, δηλαδή τουςΟργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-οίκησης, τα νοσοκομεία, ταασφαλιστικά ταμεία, τα ΑΕΙ καιτα ΤΕΙ. Σε όλους αυτούς τουςοργανισμούς, όπου απασχολεί-ται προσωπικό όσο το μισό Δημό-σιο, περίπου 220.000 εργαζό-μενοι, τα οικονομικά στοιχείαείναι από ανεπαρκή έως είναιανύπαρκτα, παρά τις διαβεβαι-ώσεις της προηγούμενης κυβέρ-νησης- με την επικύρωση τηςΕurostat!- ότι είχε μπει τάξηστην καταγραφή τους (σ.σ.:πρόκειται για τη λεγόμενη άσπρητρύπα). Ο «Καλλικράτης» κάνειτα πράγματα δυσκολότερα, του-λάχιστον σ’ αυτή τη μεταβατι-κή φάση.

Ωστόσο, με βάση το μνημό-νιο, το υπουργείο Οικονομικώνείναι υποχρεωμένο να δημοσι-εύει κάθε μήνα, αρχίζοντας απότον Ιούνιο, στοιχεία «σε ταμει-ακή βάση για τα έσοδα, τις δαπά-νες, τη χρηματοδότηση και τις

ληξιπρόθεσμες οφειλές τους». Επιπλέον βάζει στόχο να

μειωθούν οι σχετικές δαπάνεςκατά 1,5 δισ. ευρώ από το 2011έως το 2013, αρχίζοντας με 500εκατ. ευρώ τουλάχιστον το 2011.Ένα βήμα πριν σηκώσει τα χέριαψηλά, το υπουργείο Οικονομι-κών στηρίζει τις τελευταίες ελπί-

δες του στην τεχνική βοήθειατων εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤπου έρχονται τον Ιούνιο και δια-θέτουν τη σχετική τεχνογνω-σία, λόγω της εμπειρίας τουςσε χώρες της Λατινικής Αμερι-κής!

Σε ό,τι αφορά τα νοσοκο-μεία, το υπουργείο Οικονομι-

κών ευελπιστεί πως, τη λύσηθα δώσουν οι «μεγάλοι 5» ελε-γκτικοί οίκοι που έχουν ήδηεγκατασταθεί στο «Αττικό», το«Γενικό Κρατικό» και τον «Ευαγ-γελισμό» και θα παραδώσουντο πόρισμά τους σχετικά με τοτι γίνεται και πώς πρέπει ναοργανωθούν προμήθειες, απο-θήκες, διπλογραφικά συστή-ματα κ.λπ. σε 2 μήνες.

Ο πόλεμος θα συνεχισθείτο επόμενο διάστημα, καθώςτο υπουργείο Οικονομικών θακαταθέσει νομοσχέδιο που θαπροβλέπει, μεταξύ άλλων, κόψι-μο επιχορηγήσεων σε φορείςτου Δημοσίου και θα ορίζει ένανυπόλογο σε κάθε φορέα καιυπουργείο για κάθε ανάληψηοικονομικής υποχρέωσης. Σεπερίπτωση παράβασης τωνκανόνων, το εν λόγω στέλεχοςθα υφίσταται πειθαρχικές, ίσωςκαι ποινικές κυρώσεις», υπο-στηρίζει σε δημοσίευμά της ηεφημερίδα «Τα Νέα».

««ΑΑναστάτωση και πολλά ερω-τήματα έχει προκαλέσει ηπρόσφατη εγκύκλιος της

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-λίσεων με την οποία εξαιρούνται από τηνερχόμενη Τρίτη της συνταγογράφησηςτα πολλές φορές καταχρηστικώς και υπο-τιμητικώς λεγόμενα «life style» φάρμα-κα, δηλαδή τα φάρμακα του τρόπου ζωής.

Σε μία περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επι-τροπή χαρακτηρίζει την παχυσαρκία ωςεπιδημία για τον 21ο αιώνα και καλεί τα27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσηςσε συγκεκριμένες και στοχευμένες δρά-σεις για την καταπολέμησή της, σε μίαεποχή που δαπανώνται διεθνώς πολλέςεκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δολά-ρια στις αντικαπνιστικές εκστρατείες, ηκυβέρνηση θέτει εκτός συνταγογράφη-σης τα φάρμακα για τη διακοπή του καπνί-

σματος, την καταπολέμηση της παχυσαρ-κίας και την αντιμετώπιση της στυτικήςδυσλειτουργίας αλλά και γνωστά αναλ-γητικά και αντιόξινα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων(ΕΟΦ) αναμένεται εντός των ημερών ναεκδώσει τον σχετικό κατάλογο, ενώ ηγενική διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας τουΙΚΑ Ειρ. Αντωνοπούλου απέστειλε χθεςεγκύκλιο προς όλους τους εμπλεκομέ-νους, σύμφωνα με την οποία «τα φαρ-μακευτικά ιδιοσκευάσματα που φέρουνταινία γνησιότητας «Καφέ» χρώματος,ως ανήκοντα στην κατηγορία των φαρ-μάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρι-κή συνταγή (ΜΥΣΥΦΑ), σύμφωνα με τηναρ. 0-502/10η/17.06.2008 απόφαση τουΔ.Σ. του ΕΟΦ και την αρ. 46986/14.07.2008εγκύκλιο του ίδιου οργανισμού, από 1ηΙουνίου 2010 δεν θα αποζημιώνονται από

το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Κατόπιν τούτου, συνταγέςστις οποίες περιέχονται φάρμακα τηςανωτέρω κατηγορίας δεν θα εξοφλού-νται στους φαρμακοποιούς".

Κι όμως, το εθνικό σχέδιο δράσηςκατά του καπνίσματος, το οποίο είχε δώσειστις 7 Απριλίου 2008 στη δημοσιότητα οτότε υπουργός Υγείας Δημ. Αβραμόπου-λος, προβλέπει ότι, «θα πρέπει να διευ-κολύνεται η πρόσβαση των καπνιστώνσε τέτοια προγράμματα (σ.σ.: διακοπήςτου καπνίσματος), ενώ τα ασφαλιστικάταμεία θα πρέπει να καλύπτουν το κόστοςτων αναγκαίων θεραπειών»...

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορη-μένες πηγές, πάντως, ο ΕΟΦ είναι υπ’ατμόν, προκειμένου να εκδώσει νέα εγκύ-κλιο, η οποία θα προβλέπει ότι τα φάρ-μακα για το κάπνισμα, την παχυσαρκίακαι τη στυτική δυσλειτουργία θα συντα-

γογραφούνται κανονικά, αλλά μόνο γιατις συνοδές παθήσεις. Δηλαδή, σε μιαπροσπάθεια να εξαλειφθεί αποκλειστι-κά και μόνον η καταχρηστική χορήγησήτους, ο γιατρός θα μπορεί να συνταγο-γραφεί, για παράδειγμα, φάρμακο γιατη διακοπή του καπνίσματος σε ασθενήμε αθυροσκλήρωση ή έπειτα από έμφραγ-μα και η ίδια τακτική θα τηρείται και γιατις τρεις κατηγορίες των συγκεκριμένωνφαρμάκων.

Όμως, ο κατάλογος των φαρμάκωνπου θα αφορά η ρύθμιση δεν έχει δημο-σιευθεί ακόμη και, έτσι, ούτε οι ίδιοι για-τροί ούτε οι φαρμακοποιοί γνωρίζουνποια συγκεκριμένα φάρμακα εξαιρού-νται πλέον της συνταγογράφησης και τηςαποζημίωσης από τα ασφαλιστικά ταμεία»,τονίζεται στο δημοσίευμα της εφημερί-δας «Αυγή».

Κόβουν...από παντού!

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντΕ.Ν.Ε.ντύπωύπωΕ.Ν.Ε.ντύπωεφημερίδες

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

19

Περικοπές...χωρίς τέλος!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΥΓΗ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ»

Page 19: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

άρθρα / επιστολές

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

20

Γράφει ο Βαΐτσης Κουτσιπετσί-δης, Πρόεδρος του ΣΥΝΟ –ΕΣΥ Ρεθύμνου,Σύμβουλος τηςΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ

ΗΗ12η Μαΐου κάθε χρό-νο είναι αφιερωμένηστους νοσηλευτές και

νοσηλεύτριες που απασχολού-νται στα συστήματα υγείας σεόλο το κόσμο και στην ανε-κτίμητη συνεισφορά τους στηνκοινωνία.Η επιλογή της συγκε-κριμένης ημερομηνίας έγινετο 1974, στην επέτειο της γέν-νησης της Florens Nightingale,που ήταν η πρώτη νοσηλεύ-τρια που έθεσε τις βάσεις τηςσύγχρονης νοσηλευτικής επι-στήμης και κατέστησε το νοση-λευτικό έργο, κοινωνικό λει-τούργημα.Υπήρξε πρωτοπόροςστην περιποίηση των ασθε-νών και μεταρρυθμίστρια τωνμεθόδων υγιεινής εκείνης τηςεποχής.

Δυστυχώς, στη χώρα μας ηνοσηλευτική επιστήμη και τονοσηλευτικό επάγγελμα/λει-τούργημα είναι τόσο σε επίπε-δο κοινωνική αποδοχής, όσοκαι σε επίπεδο επαγγελματι-κών συνθηκών, πλήρως απα-ξιωμένα σε σχέση με τα όσασυμβαίνουν σε άλλες χώρεςτου κόσμου. Για διάφορουςλόγους,η πλειονότητα των πολι-τών που έρχεται σε επαφή μετο χώρο της περίθαλψης δενέχει ακριβή εικόνα του νευ-ραλγικού ρόλου των νοσηλευ-τών νοσηλευτριών στο σύστη-μα υγείας. Οι πολίτες δεναντιλαμβάνονται,ότι χωρίς τουςνοσηλευτές δεν μπορεί να υπάρ-ξει καμιά μορφή περίθαλψης,ότι η νοσηλευτική είναι αυτό-νομη επιστήμη, που λειτουρ-

γεί συμπληρωματικά και ισό-τιμα με την ιατρική επιστήμη,ότι οι νοσηλευτικές πράξειςείναι εξίσου σημαντικές καικρίσιμες με τις ιατρικές.

Τα τελευταία χρόνια γίνο-νται στην Ελλάδα προσπάθει-ες από επαγγελματικούς καισυνδικαλιστικούς φορείς τουνοσηλευτικού κλάδου, για τηνστήριξη και την αναβάθμισητου χώρου, με παρεμβάσεις,τόσο σε πολιτικό επίπεδο,όσοκαι σε επίπεδοκοινωνίας.

Οι νοσηλευτές διεκδικούν επαγ-γελματική,επιστημονική,μισθο-λογική και εργασιακή αναβάθ-μιση. Με επαρκή στελέχωση,ασφάλεια στην εργασία, ανα-γνώριση και καταξίωση τουρόλου τους, διαρκή εκπαίδευ-ση και αξιοκρατία στην εξέλι-ξη με αντικειμενικά κριτήρια.

Διεκδικούν επίσης,δημό-σιο και κοινωνικόχαρακτήρα Υγείας– Πρόνοιας, προ-σλήψεις του ανα-

γκαίου μόνιμου προ-

σωπικού με νέους σύγχρονουςοργανισμούς, που να αποτυ-πώνουν τις πραγματικές ανά-γκες και άμεση ένταξη των νοση-λευτών στα Βαρέα και ΑνθυγιεινάΕπαγγέλματα. Η Ε.Ν.Ε. και ηΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πρωτοπόρες σεαυτή την προσπάθεια,καθημε-ρινά παρεμβαίνουν,επιλύονταςπροβλήματα, που ταλανίζουντον κλάδο μας.Η ενίσχυσή τουςμε τη συμμετοχή μας στις προ-σπάθειές τους, δίδουν το κου-ράγιο που χρειάζεται για τοδύσκολο αυτό έργο.

Αγαπητοί συνάδελφοι μόνοιμας θα αναβαθμίσουμε τον κλά-δο μας. Δεν πρόκειται να μαςχαριστεί τίποτε! Εμείς οι ίδιοι,ο καθένας από τη θέση πουβρίσκεται, πρέπει να δώσουμετον αγώνα για μια καλύτερηνοσηλευτική στη χώρα μας.Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τοαποτέλεσμα.Η αναβάθμιση θαγίνει μόνο,όταν αναβαθμίσου-με τους εαυτούς μας,όταν βάλου-με τον πήχη λίγο ψιλότερα απότην καθημερινότητα και τη μιζέ-ρια.Όταν η ενσυναίσθηση τουαρρώστου γίνει τρόπος ζωής.Όταν οι υψηλές ιδέες και ταπαραδείγματα που μας έχουνδώσει οι παλαιότεροι συνάδελ-φοι βρουν γόνιμο έδαφος καιανθίσουν και στην εποχή μας.

Οι καιροί είναι δύσκολοικαι πρέπει να κάνουμε το χρέ-ος μας. Πρέπει να σταθούμεμε αγάπη και σεβασμό κοντάστον συνάνθρωπό μας, πουέχει την ανάγκη μας. Πρέπεινα αναδείξουμε όλες τις αρε-τές της Νοσηλευτικής που τηνέκαναν να ξεχωρίζει στη διάρ-κεια των αιώνων.

Εύχομαι μια καλή και δημι-ουργική χρονιά σε όλους σας.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Μόνοι μας θα αναβαθμίσουμετον κλάδο μας...

Χωρίς τους νοση-λευτές δεν μπο-ρεί να υπάρξεικαμιά μορφήπερίθαλψης.

Page 20: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

ΕΕππιιμμέέλλεειιαα:: Μαρία Αθανασοπού-λου, Νοσηλεύτρια, MSc, Υπο-ψήφια διδάκτωρ του Πανεπι-στημίου Αθηνών,Γ.Ν.Μ «ΈλεναΒενιζέλου»

>> ««ΚΚοοιιννοοττιικκήή ΚΚλλιιννιικκήή ΨΨυυχχοολλοογγίίαα//ΨΨυυχχοολλοογγίίαα ττηηςςΥΥγγεείίααςς κκααιι ΔΔηημμόόσσιιαα ΥΥγγεείίαα»»Ο Κλάδος Κλινικής Ψυχολο-γίας και Ψυχολογίας της Υγεί-ας της Ελληνικής ΨυχολογικήςΕταιρείας (ΕΛΨΕ), συνδιοργα-νώνει με τον τομέα Κοινωνιο-λογίας της Εθνικής ΣχολήςΔημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) το 4οΠανελλήνιο Συνέδριό του μεθέμα «Κοινοτική Κλινική Ψυχο-λογία/Ψυχολογία της Υγείας καιΔημόσια Υγεία». Το συνέδριοθα πραγματοποιηθεί στην ΕΣΔΥ,από 4 - 7 Νοεμβρίου 2010.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοοΝΝεεφφρροολλοογγίίααςςΗ Ελληνική Νεφρολογική Εται-ρεία οργανώνει το 16ο Πανελ-λήνιο Συνέδριο Νεφρολογίαςστις 2 - 5 Ιουνίου 2010 στο Ξενο-δοχείο «Kipriotis Village Resort»,στην Κω. Πληροφορίες:C.T.M.International, τηλ: 210-3244932, fax: 210-3250660, e-mail:[email protected],www.16psn.gr.

>> ΣΣυυμμππόόσσιιοο γγιιαα ττηηνν ΑΑρρττηηρριιαακκήή ΠΠίίεεσσηη2ο Συμπόσιο με θέμα: «BloodPressure Monitoring inCardiovascular Medicine andTherapeutics» πραγματοποιεί-ται στις 4 - 5 Ιουνίου 2010 στοΞενοδοχείο "Makedonia Palace",στη Θεσσαλονίκη. Πληροφο-ρίες:Praxicon, τηλ:2310-460682,460652, fax: 2310-435064, e-mail: [email protected].

>> ΣΣεεμμιιννάάρριιοο ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςςΦΦρροοννττίίδδααςς ΥΥγγεείίααςςΗ Ελληνική Εταιρεία Έρευνας& Εκπαίδευσης στην Πρωτο-βάθμια Φροντίδα Υγείας οργα-νώνει το Θερινό ΕκπαιδευτικόΣεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φρο-ντίδας Υγείας στις 25 - 27 Ιου-νίου 2010 στο Ξενοδοχείο«Aldemar», Σκαφίδα. Πληρο-φορίες:ΚΕΓΜ – Congressworld,τηλ:210-7210052,7210001, fax:

210-7210051,e-mail: [email protected],www.congressworld.gr.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΨΨυυχχιιααττρριικκόόΣΣυυννέέδδρριιοο σσττηηνν ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααΦΦρροοννττίίδδαα ΥΥγγεείίααςςΗ Ψυχιατρική Κλινική Πανε-πιστημίου Πατρών και Ελληνι-κή Ψυχιατρική Εταιρεία διορ-γανώνουν το 2ο ΠανελλήνιοΨυχιατρικό Συνέδριο στην Πρω-τοβάθμια Φροντίδα Υγείας,στις4-6 Ιουνίου 2010 στο Grecotel,Κάστρο Κυλλήνης Ηλείας.Πλη-ροφορίες: Τηλ. 27550-22201,Fax 27550-23993, e-mail: [email protected], http://www.e-vip.com.gr.

>> ΔΔιιεεθθννέέςς ΣΣυυννέέδδρριιοο ΠΠννεευυμμοοννοολλοογγίίααςςΗ Πνευμονολογική ΚλινικήΠΓΝ Πατρών πραγματοποιεί το13ο Διεθνές Συνέδριο Πνευ-μονολογίας στις 4 - 6 Ιουνίου2010 στο Συνεδριακό & Πολι-τιστικό Κέντρο ΠανεπιστημίουΠατρών, στην Πάτρα.

>> ΔΔιιεεθθννήήςς σσυυννάάννττηησσηη γγιιαα ττοο ΜΜεελλάάννωωμμαα 8th International Conferenceof Adjuvant Therapy on MalignantMelanoma & 6th EuropeanAssociation of Dermato-Oncologyπραγματοποιούνται στις 17 -19 Ιουνίου 2010 στο Ξενοδο-χείο «Astir Palace», στη Βου-λιαγμένη,Αθήνα.Πληροφορίες:Erasmus Conferences Tours &Travel, τηλ: 210-7257693, fax:210-725732,e-mail:[email protected], www.erasmus.gr, [email protected], www.eado2010.org.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοοΠΠααθθοολλοογγιικκήήςς ΑΑννααττοομμιικκήήςςΗ Ελληνική Εταιρεία Παθολο-γικής Ανατομικής οργανώνειτο 12ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΠαθολογικής Ανατομικής στις16 - 19 Ιουνίου 2010 στο Ξενο-δοχείο «Makedonia Palace»,Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες:Diastasi Tours & Congress, τηλ:2310-889244-5,fax:2310-889246,e-mail:[email protected],www.diastasitravel.com.

>> ΘΘεερριιννόό ΣΣχχοολλεείίοο ΕΕλλλλ.. ΕΕττααιιρρεείίααςς ΑΑθθηηρροοσσκκλλήήρρωωσσηηςςΗ Ελληνική Εταιρεία Αθηρο-σκλήρωσης οργανώνει το 3οΘερινό Σχολείο Ελλ. Εταιρεί-ας Αθηροσκλήρωσης στις 2 -4 Ιουλίου 2010, στο Ξενοδο-χείο «Stratos Vassilikos», Αθή-να.Πληροφορίες:Event Makers,τηλ: 210-9311004-6, fax: 210-9370207 - 208,e-mail:[email protected], www.eventmakers.gr.

>> ΔΔιιεεθθννήή ΣΣυυννέέδδρριιαα� 31st Congress of OccupationalMedicine and Health,1-4/6/2010Toulouse, France. Πληροφο-ρίες:French Associations of OHPhysicians,http://www.medecine-sante-travail.com.

� Conference Hermeneutics inthe Health and Caring Sciences,2-4/6/2010, Oslo UniversityCollege,Norway.Πληροφορίες:

http://www.hio.no/Enheter/Avdeling-for-sykepleierutdanning-SU/FoU-ved-SU/Conference-Hermeneutics-in-the-Health-and-Caring-Sciences.

� Συνέδριο Ιατρικής Ηθικής "IsMedical Ethics really the bestinterest of the patient?", 14-16/6/2010 Uppsala, Sweden.Πληροφορίες:http://www.crb.uu.se/symposia/2010.

� 20th IUHPE World Conferenceon Health Promotion: "Health,Equity and SustainableDevelopment", 11-15/6/2010,Geneva, Switzerland. Πληρο-φορίες: Health PromotionSwitzerland, P.O.Box 311,Dufourstrasse 30,CH-3000 Bern6,Tel.+41 (0)313500435,e-mail:[email protected],http://www.iuhpeconference.net.

� 8th European Conference on

Health Economics,7-10/7/2010,Finlandia Hall,Helsinki,Finland.Πληροφορίες:http://www.eche2010.fi.

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελΕ.Ν.Ε.ξελίξειίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

21

11οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυμμββοούύλλιιοοΠρόεδρος:

Σοφία ΚωσταδιούΑντιπρόεδρος:

Γεωργία ΚουτσοβάϊουΓ. Γραμματέας:

Μιχαήλ ΚουράκοςΑν. Γραμματέας:

Κωνσταντία ΜπελαλήΤαμίας: Λάμπρος Μπίζας

Μέλη: Δημήτριος Σκουτέλης, ΓεώργιοςΔραχτίδης, Γεωργία Μπλάντα, Δημήτριος

Πιστόλας

22οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυμμββοούύλλιιοοΠρόεδρος:

Βασιλική ΜούγιαΑντιπρόεδρος: Ελένη ΠισιμίσηΓ. Γραμματέας:

Ευαγγελία ΤσιότσιουΑν. Γραμματέας: Παναγιώτης Ψας

Ταμίας: Ελένη ΣπυριδοπούλουΜέλη: Αριστείδης Δάγλας,

Μαρία Μελετιάδου

33οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυμμββοούύλλιιοοΠρόεδρος:

Γεώργιος ΜπαλιόζογλουΑντιπρόεδρος:

Δημήτριος ΠαλητζήκαςΓ. Γραμματέας:

Γεώργιος ΧρυσομαλλίδηςΑν. Γραμματέας:

Ιωάννης ΚουτσονίκοςΤαμίας: Χρήστος Καργιώτης

Μέλη: Φίλιππος Κακάνης, ΘεοδωρίδηςΑντώνης

44οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυμμββοούύλλιιοοΠρόεδρος:

Γεώργιος ΔόντσιοςΑντιπρόεδρος:Ελένη ΑβράμηΓ. Γραμματέας:

Φαίδρα ΙωαννίδουΑν. Γραμματέας:

Κων/νος ΜπουμπάρηςΤαμίας:

Όλγα ΔημητριάδουΜέλη: Τριαντάφυλλος Παγκαλίδης,

Μελανία Κοσμαδάκη

55οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυμμββοούύλλιιοοΠρόεδρος:

Απόστολος ΚωτσήςΑντιπρόεδρος:

Μαρία ΣουλτούκηΓ. Γραμματέας:

Μαγδαληνή ΣελαμανίδουΑν. Γραμματέας:

Μαρία ΓκιτέρσουΤαμίας:

Κων/νος ΝιανιόπουλοςΜέλη: Γεώργιος Ρότσας, Νικόλαος

Κιούσης

66οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυμμββοούύλλιιοοΠρόεδρος: Γεωργία Θεοδωρακοπούλου

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ορφανός

Γ. Γραμματέας: Γεώργιος Αρβανίτης

Αν. Γραμματέας: Γεώργιος ΣιώχοςΤαμίας: Ελένη Αλμπάνη

Μέλη: Κυριάκος Κούφαλης, ΔήμητραΤσίλη, Γεώργιος Τζιτζίκος, Χρήστος

Μαρνέρας

77οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυμμββοούύλλιιοοΠρόεδρος:

Νικόλαος ΣαββίδηςΑντιπρόεδρος:

Πηνελόπη ΝτζιλέπηΓ. Γραμματέας:

Γεώργιος ΜεραμβελιωτάκηςΑν. Γραμματέας:

Εμμανουήλ ΑστυρακάκηςΤαμίας:

Τρανόπουλος Χρήστος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.

Ζητούνται νοσηλεύτριες/

τες για εργασία στο εξωτε-

ρικό. Συνθήκες εργασίας,

διαμονής άριστες. Πακέτο

παροχών εξαιρετικά εν-

διαφέρον. Απαραίτητες

προυποθέσεις. 1) Πτυχίο

Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι 2) Καλή γνώση

αγγλικής γλώσσας 3) Προ-

ϋπηρεσία πέραν του έτους

σε Μ.Ε.Θ.. Πληροφορίες.

τηλ. 210 8081811 κιν.

6974 556696. Για βιογρα-

φικό (στα αγγλικά) στο fax

210 8081683.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΟΟ ««ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ»» κκάάθθεε ννοοσσηηλλεευυττήήΗ εφημερίδα ««ΟΟ ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ»» δίνει ρυθμό και λόγο σε όλους τους Νοσηλευτές. Άρθρα,απόψεις, επιστολές, αγγελίες για εργασιακά θέματα και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι θα συμβάλει στηνκαλύτερη ενημέρωση των Νοσηλευτών, μπορείτε να το αποστείλετε στο e-mail: iinnffoo@@ppiittssiilliiddiiss..ggrr

Page 21: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Μάιος 2010

Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

ΕΕκατό χρόνια από τη γέν-νηση του μεγάλου ποι-ητή Νίκου Καββαδία

συμπληρώθηκαν φέτος.Ο Νίκος Καββαδίας, ο αγα-

πημένος ποιητής των μακρι-νών ωκεανών, γεννήθηκε το1910 από έλληνες γονείς στηνΜατζουρία.Ο πατέρας του ήτανέμπορος, προμηθευτής τουτσαρικού στρατού.Με την έναρ-ξη του πρώτου παγκόσμιουπολέμου η οικογένεια του επι-στρέφει στον τόπο καταγωγήςτης, την Κεφαλονιά και αμέ-σως μετά στον Πειραιά. Ομικρός Νίκος ήδη από το σχο-λείο δείχνει το ταλέντο του καιτη στιχουργική του δεινότηταεκδίδοντας ένα σχολικό περιο-δικό τον «Σχολικό Σάτυρο».Τελειώνοντας το γυμνάσιο δου-λεύει υπάλληλος σε ένα ναυ-τικό γραφείο στο Πειραιά.Όμωςτο υπαλληλίκι δεν του ταιριά-ζει και μπαρκάρει ναύτης σεφορτηγό, για να ζήσει αυτάπου ονειρεύονταν ανάμεσαστα λογιστικά βιβλία του ναυ-τικού γραφείου, όπως το περι-γράφει έξοχα στο ποίημά του«Ιδανικός και ανάξιος ερα-στής...». Για να καλυτερεύσειτις συνθήκες εργασίας στακαράβια που δουλεύει, απο-φασίζει να γίνει μαρκόνης. Το1939 παίρνει το δίπλωμα τουασυρματιστή, αλλά τον προλα-βαίνει ο πόλεμος και επιστρα-τεύεται στο αλβανικό μέτωπο.Από εκείνη την εποχή δημο-σιεύτηκε το 1987 μετά τον θάνα-τό του ένα υπέροχο μικρό

πεζό, «Στο άλογό μου». Με τοτέλος του πολέμου μπαρκάρεισαν ασυρματιστής και ταξιδεύ-ει συνεχώς για 30 χρόνια, ότανπροβλήματα υγείας τον ανα-γκάζουν να σταματήσει τα ταξί-δια.Μόλις μετά από τρεις μήνεςστη στεριά, πεθαίνει το 1975,από εγκεφαλικό.

Ο Καββαδίας αρχίζει ναδημοσιεύει ποιήματά του απόπολύ νωρίς σε διάφορα λογο-τεχνικά περιοδικά, αλλά τηνεπίσημη είσοδό του στα ελλη-νικά γράμματα την κάνει το1933 με την ποιητική του συλ-λογή «Μαραμπού», που μου-διάζει τους λογοτεχνικούςκύκλους.Μόνο ο Φώτος Πολί-της και ο Κώστας Βάρναληςμιλάνε με ενθουσιασμό για τονέο ποιητή. Η βιωματική ποί-ηση του με την ιδιωματικήγλώσσα των ναυτικών, η άψο-γη δημοτική με τον ομοιοκα-τάληκτο στίχο και η δυσκολίακατάταξης του σε μια από τιςσχολές της ελληνικής ποίησηςτον αφήνουν απέξω από όλεςτις ανθολογίες να τραβάει τονμοναχικό του δημιουργικόδρόμο μέχρι το θάνατο του.

Εκτός από τις τρεις ποιητι-κές του συλλογές δημοσίευ-σε και την «Βάρδια» το 1954,που πάλι προκάλεσε αίσθη-ση και προβλήματα κατάτα-ξης, μιας που φιλόλογοι δενέχουν αποφασίσει ακόμα ανείναι μυθιστόρημα, αυτοβιο-γραφικό αφήγημα, φανταστι-κή νουβέλα η δεν ξέρω καιεγώ τι άλλο. Η δημοτικότητατου Καββαδία και του έργουτου εκτοξεύτηκε στα ύψη την

δεκαετία του ‘80 με τις πρώ-τες μελοποιήσεις των ποιημά-των του από διάφορους συν-θέτες, αλλά και με τον «Σταυρότου Νότου» του Θάνου Μικρού-τσικου.Ακολούθησαν «Οι γραμ-μές των Οριζόντων» από τονίδιο συνθέτη και μέχρι σήμε-ρα είναι από τους πιο αγαπη-

μένους έλληνες ποιητές.Η Βάρδια, το μοναδικό του

μυθιστόρημα, κυκλοφόρησεγια πρώτη φορά το 1954. Ηποιητική συλλογή Μαραμπούκυκλοφόρησε το 1933, το Πού-σι το 1947, και το Τραβέρσο το1975. Τα μικρά πεζά Λι, καιΤου πολέμου/Στο άλογό μου

κυκλοφόρησαν το 1987. Το«Λι» γυρίστηκε σε κινηματο-γραφική ταινία το 1995 με τίτ-λο «Between the Devil and theDeep Blue Sea».

Ας απολαύσουμε την αρχήτου δεύτερου μέρους της «Βάρ-διας»:

ΒΒάάρρδδιιαα έέκκττηηΔε βλέπεις παραπέρα από έναμέτρο,από μισό,λιγότερο, τίπο-τα, περισσότερο κι από τίπο-τα. Το' χει από νωρίς κατεβά-σει. Το πούσι έχει τη δική τουμυρωδιά, όπως η καταιγίδα, οτυφώνας, η τρικυμία του κάθεκαιρού. Πώς μυρίζει! Γιομίζειτα ρουθούνια μου μα δεν μπο-ρώ να σου πω... Ιουδήθ! Είσαιδέκα χιλιάδες μίλια μακριά απ'το Gomel και πέντε από μένα.Ανασαίνεις τον ιδρώτα τουΤάσμαν. Είμαι σίγουρος πωςέχεις λησμονήσει κείνη τηνύχτα, πάνω στο κατάστρωματου "Cyrenia", δίπλα στο φανά-ρι του Μινικόι. Φορούσες τηνύχτα. Το πορφυρό φόρεμασου σερνόταν κουρέλι σταπόδια σου, τα λιανά σου πόδιαμε τα πέδιλα των Φοινίκων.Το κλώτσησες και χάθηκε στοπράσινο κρουζέτο, πίσω απότη βάρκα. Σαλεύει μονάχα τουματιού σου το πράσινο.- Φόρεσε το ρούχο σου. Σκε-πάσου. Παρακαλώ σε φόρεσέτο.- Το παίρνει ο μουσώνας. Δεβλέπεις;- Είσαι σα γυμνή λεπίδα κινέ-ζικη.- Θέλω τη θήκη μου.Ιουδήθ!... Όλα τα πράγματα

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ

Ο εραστής των «μακρισμένων θαλασσών

και των γαλάζιων πόντων»

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροεπιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη

22

Page 22: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

έχουνε τη δική τους μυρωδιά.Οι άνθρωποι δεν έχουν. Τηνκλέβουν από τα πράγματα. Τακόκκινα μαλλιά σου μυρίζουνσαν το αμπάρι της Πίντα, ότανγύριζε από το πρώτο ταξίδι.Στε-νοί δρόμοι του Γκέττο...Streetsare not safe at night.Avoid allsaloons. Chagall: ο Αρχιραβί-νος.- Ατζαμή! Φίλησέ με.- Μιαν άλλη φορά. Όταν ξανά-βρω τη γεύση μου.- Την έχασες; Πού;- Στο Barbados...Στην άμμο.Την ξέχασα στα χείλια μιας μαύ-ρης.- Καλά. Δάγκασέ με μονάχα.Να πονέσω.- Δεν έχω δόντια. Τ΄άφησα σ'ένα μάγκος άγουρο, εδώ πέρα,αντίκρυ στο Cochin.- Χάιδεψε.- Ιουδήθ... Με τι χέρια... .έχα-σα την αφή μου πάνω στο ξεβαμ-μένο μεταξωτό μιας πολυθρό-νας,σ' ένα σπίτι στο Ικίκι...Εκείανάμεσα... Μαζί κι ένα ζαφεί-ρι... ένα μεγάλο ζαφείρι.- Τότε κοίταξέ με στα μάτια.Για-τί τα κρατάς καρφωμένα χάμω;Κοίταξέ με λοιπόν.- Δεν είναι τα δικά μου. Εκεί-να τα φορά ένας γέρος ζητιά-νος στο Βόλο. Τ' αλλάξαμε.- Κοίταξέ με μέ τα δικά του.- Ήταν τυφλός. Τον βαστούσεένα κορίτσι από το χέρι.- Άσε με να σε βαστάξω κι εγώαπό το χέρι.- Ναι.

- Πάμε. Κρυώνω.- Στάσου να σου πω ένα παρα-μύθι.- Δε θέλω. Πάμε.

- Κάνει ζέστη μέσα. Ο ανεμι-στήρας έχει χαλάσει. Βρωμάεισα φαρμακείο.Είναι κάτι λερω-μένα σεντόνια. Μια βρώμικη

λεκάνη. Ένας σκορπιός πουτρέχει στους τοίχους.Φοβάμαι...- Το σκορπιό;- Eσένα.

- Πάμε σου λέω.- Κάνε πέρα τα χέρια σου. Πεςκάτι ακόμα.- Λοιπόν... Μόνον ο γερο-Γιε-χού δεν κοιμόταν.Διάβαζε δίπλαστη λάμπα με το καπνισμένογυαλί.Διάβαζε το μεγάλο βιβλίο.Η πόρτα λύγισε στις κοντακιές.Ήμουν δώδεκα χρονών. Δενπρόφτασα να χτενίσω τα μαλ-λιά μου τα κόκκινα.Ήτανε δώδε-κα, με μαύρους σταυρούς στομπράτσο. Μεθυσμένοι. Τότε...Μπρος στη μάνα μου,μπροστάστο Γιεχού που προσεύχοντανμε μάτια κλεισμένα.- Κι οι δώδεκα;- Δε θυμάμαι. Δεν έχω ζυγώ-σει άλλον άντρα. Όμως από-ψε...Όχι γιατί μ' αρέσεις. Είμαιμονάχα περίεργη. Πάμε.- Αύριο, στο Colombo.- Τώρα.- Δος μου το χέρι σου.Θα σκο-ντάψεις. Έχει σκαλί. Μην ανά-βεις το φως... Ξέρεις.. Είμαιάρρωστος.- Δε με νοιάζει.- Άκου... Είναι σα να χαλάμετο παιχνίδι για να βρούμε τοθαύμα.- Θέλω να φορέσω το δικό σουπετσί. Να κλέψω κι εγώ κάτιαπό σένα.- Κάνε όπως θέλεις. Ό, τι βρειςκλέψε. Δείξε μού το μονά-χα... Κι έγινε έτσι, όπως τότε,όταν χάιδεψα ένα γυμνό τουPascin μπροστά σε τρεις φύλα-κες του Μουσείου, χωρίς ναμε δούνε...

Μάιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροεπιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη

23

«Με το τέλος του πολέμου μπαρκάρει σαν ασυρματι-στής και ταξιδεύει συνεχώς για 30 χρόνια, όταν προβλή-ματα υγείας τον αναγκάζουν να σταματήσει τα ταξίδια.Μόλις μετά από τρεις μήνες στη στεριά, πεθαίνει το1975, από εγκεφαλικό»

Mερώπη Κονιδάρη

" ......ΓΓιιααττίί οοιι σσυυννθθήήκκεεςς δδεενν ττοο εεππέέττρρεεππαανν!!""σσαανν ππααρρααμμύύθθιι......

H Μερώπη Κονιδάρη σπούδασε νοσηλευτική, ζει και εργάζεται στον Πειραιά, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Συμμετέχει ενεργά στα κοινά. Όσο για τα όνειρά

της αφετηρία είχαν το μικρό νησάκι του Ιονίου, το Μεγανήσι. Kάποια απ` αυτά πραγματοποιήθηκαν, για τα υπόλοιπα προσδοκεί και ελπίζει...

Σπετσών 25, Κυψέλη, 113 62 Αθήνα – Τηλ. 210 8834 329 – fax. 210 8834 329, e-mail: [email protected]

171 φορές το φεγγάρι μίκρυνε και μεγάλω-σε από τότε που γράφτηκε τούτο το παρα-μυθάκι....Το φεγγάρι έλαμπε κάθε νύχτα όλο και πιοπολύ όταν ήταν κοντά του.`Ομως,

το σκεπτικό αστέρι που τρεμόπαιζεδεν το πρόσεχε.Το φεγγάριπληγωνόταν πολύ γι` αυτό.Αλλάδεν τολμούσε να του το πει...

...ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ.

`Οποιες κι αν είναι οι συνθήκες στη ζωή σας,να βλέπετε το φεγγάρι ΠΑΝΤΑ να σας χαμογελά!!!

ISBN 978-960-6819-18-6

Σελίδες 64, Διαστ. 11,5Χ13,5

Τιμή: 7,31 ευρώ

Page 23: Ε.Ν.Ε.ξελίξει Β Δ Ο Μ Α ΔΙΑΙΕΣ Ε.Ν.Ε.μπνεύσει E Ταχ ...enne.gr/wp-content/uploads/2010/10/TEYXOS_19.pdfφέτος. Ο Νίκος Καββαδίας,

Το ««ΕΕλλλληηννιικκόό ΠΠεερριιοοδδιικκόό ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕππιισσττήήμμηηςς»», το επί-σημο επιστημονικό περιοδικό της ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώννΕΕλλλλάάδδοοςς εισέρχεται στο δδεεύύττεερροο χχρρόόννοο λλεειιττοουυρργγίίααςς ττοουυ. Σταπλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε έναπρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.nursingjournal.gr στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστημο-νικού περιοδικού,από την αρχή λειτουργίας του έως σήμερα,θαείναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της χώρας.Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω της διεθνούς του διάστασης θαυπάρχει και αντίστοιχη αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Όσοι, όμως, από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν αντίγρα-φο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θαμπορούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση πουθα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συμβολικό τίμημα, πουαντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και στα ταχυδρομικάέξοδα της αποστολής. Έτσι, ηη ττιιμμήή εεκκάάσσττοουυ ττεεύύχχοουυςς ππεερριιοο--δδιικκοούύ οορρίίσσττηηκκεε σστταα εεππττάά εευυρρώώ ((77pp)) κκααιι οοιι εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιιμμπποορροούύνν νναα τταα ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι ττααχχυυδδρροομμιικκώώςς,, εείίττεε ξξεεχχωωρριι--σσττάά,, εείίττεε ααννάά έέττοοςς,, ααφφοούύ ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς ππρροοσσκκοομμίίσσοουυνν ήήααπποοσσττεείίλλοουυνν σστταα γγρρααφφεείίαα ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ττηη σσχχεεττιικκήή ααππόόδδεειιξξηηεεππώώννυυμμηηςς κκααττάάθθεεσσηηςς σσττηηνν ττρράάππεεζζαα EEUURROOBBAANNKK,, σσττοο λλοογγαα--

ρριιαασσμμόό μμεε ααρριιθθμμόό 00002266..00000022..6655..00220011003355440022 ((μμεε ααιιττιιοολλοογγίίαα««ΓΓιιαα ττοο ΕΕλλλληηννιικκόό ΠΠεερριιοοδδιικκόό ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕππιισσττήήμμηηςς»»))..Επίσης, θα μπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γρα-φεία της Ε.Ν.Ε.,καταβάλλοντας το παραπάνω τίμημα μετρητοίς.

ΤΤοο ΠΠεερριιοοδδιικκόό ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, λλοοιιππόόνν,, σσττηηνν κκααττεεύύθθυυννσσηη ττηηςς αανναα--γγννώώρριισσήήςς ττοουυ ααππόό ττηηνν ΠΠοολλιιττεείίαα ωωςς ττοο εεππίίσσηημμοο ννοοσσηηλλεευυττιικκόόεεππιισσττηημμοοννιικκόό ππεερριιοοδδιικκόό ττηηςς χχώώρρααςς,, ππααρρααμμέέννεειι ππιισσττόό σσττοουυςςππρρωωττααρρχχιικκοούύςς ττοουυ σσττόόχχοουυςς::

• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης• Την συμβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόμων, ομά-

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάστασηυγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-κών νοσηλευτικών θεμάτων

• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και • Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στηνΕλλάδα. ΤΤοο ππεερριιοοδδιικκόό έέχχεειι κκααττααχχωωρρηηθθεείί σσττοονν ΔΔιιεεθθννήήΣΣυυλλλλοογγιικκόό ΚΚααττάάλλοογγοο ΕΕκκδδόόσσεεωωνν σσεε σσεειιρρέέςς σσττοο ΠΠααρρίίσσιι μμεεIISSSSNN 11779911--99000022..