ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - Philenewsmedia.philenews.com/phileleftherosgroup/tefxoi/...Σαν παλιό...

2
106 114 70 124 82 154 192 IOYNI ΟΣ 2012 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 70 Αφρικάνικο Κρεσέντο 106 Όλα στο φως, στην Ολλανδία 114 Φυσική επαφή, στη Λεμεσό 124 Προσωπικό στοίχημα, στη Λευκωσία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 60 Η Κύπρος στην Μπιενάλε Βενετίας 80 Αρχιτεκτονικά νέα εντός 82 Το νέο κτίριο του ΘΟΚ 94 Αρχιτεκτονικά νέα εκτός ΧΩΡΟΙ 58 Νέος αέρας στο ξενοδοχείο Annabelle 90 Ένα κλαμπ για παιδιά 96 P.S. εστιατόριο στα χρώματα της μέντας 102 Ξενοδοχείο Fasano Boa Vista ΚΗΠΟΣ 154 Μια μικρή ιδιωτική Εδέμ 160 Στο αγρόκτημα του Νάσου Κτωρίδη ¦ £ ¤ £¬ ¦¡ «¤£ ¦£ ¦¤£ ¦£ ¡£ £ 192©±§©2012 - ¬¡ 6,95 ÄÉ ÆÁÎÁ ÓнÔÉÁ ÐÉÓ½ÎÁ ÂÅÒ ÎÔÁ ÔÈΠоÌÈ/ÓÔÈÎ ÅÊÏؼ ÒÖÔ¾ÔÙÐÅ× ÌÀÓÅÉ× ¹ÌÁ ÔÁ ÙÌÉË ËÁÉ ÇÉÁ ÔÏÎ ÐÅÒÉ ÌÌÏÎÔÁ ØÑÒÏ £ÄÈǽÅ× ÓÙÎÔ¼ÒÈÓÈ× Á̾ÇÏÙÓÔÅ× ÉÄ»Å× ÇÉÁ ÍÐÁÌ˾ÎÉÁ/ÔÁÒ ÔÓÁ ®ÐÉÐÌÁ & ÁÊÅÓÏÙ Ò ¤ £¤ ¦ ¹ÌÁ ÓÔÏ ÆÖ×,  ÐÌÅÔÈ Õ»Á ÓÖÓÔ¼ Ó˽ÁÓÈ Í»ÓÁ ËÉ »ÊÖ ¡£ ¦¤ Á× ÆÉÌÏÊÅÎŽ ÓÔÏ ÁÇÒ¾ËÔÈÍ ÔÏÙ ¬¤. «¤¦ Á× ÊÅÎÁÇŽ ÓÔÏÎ Î»Ï £ Εξώφυλλο: Κατοικία στη Νότια Αφρική 2 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ IOYNIΟΣ’12

Transcript of ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - Philenewsmedia.philenews.com/phileleftherosgroup/tefxoi/...Σαν παλιό...

Page 1: ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - Philenewsmedia.philenews.com/phileleftherosgroup/tefxoi/...Σαν παλιό σινεμά 78 Get the look / 122 Get the look / 132 Get the look 134 Space. Σταθερές

1 0 6

1 1 4

7 0

1 2 4

82

1 5 4

192IOYNIΟΣ 2012

Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ε Σ 70 Αφρικάνικο Κρεσέντο 106 Όλα στο φως, στην Ολλανδία 114 Φυσική επαφή, στη Λεμεσό124 Προσωπικό στοίχημα, στη Λευκωσία

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η 60 Η Κύπρος στην Μπιενάλε Βενετίας80 Αρχιτεκτονικά νέα εντός82 Το νέο κτίριο του ΘΟΚ94 Αρχιτεκτονικά νέα εκτός

Χ Ω Ρ Ο Ι 58 Νέος αέρας στο ξενοδοχείο Annabelle 90 Ένα κλαμπ για παιδιά96 P.S. εστιατόριο στα χρώματα της μέντας102 Ξενοδοχείο Fasano Boa Vista

Κ Η Π Ο Σ 154 Μια μικρή ιδιωτική Εδέμ160 Στο αγρόκτημα του Νάσου Κτωρίδη

192 2012 - €6,95

/

/

&

,

.

Εξώφυλλο: Κατοικία στη Νότια

Αφρική

2 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ I O Y N I Ο Σ ’ 1 2

periexomena.indd 2 5/25/12 3:40:25 PM

Page 2: ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - Philenewsmedia.philenews.com/phileleftherosgroup/tefxoi/...Σαν παλιό σινεμά 78 Get the look / 122 Get the look / 132 Get the look 134 Space. Σταθερές

D E S I G N 44 Περισκόπιο απ’ όλο τον κόσμο66 ∆ημοπρασία για παιδιά100 Hot 10168 Icon. Καναπές “Mah Jong”

T E X N H 56 Παιδικά και οικολογικά από τους Bomba Designs 58 Φωτογραφικά ντοκουμέντα της Ισμήνης Χαχολιάδου62 Event εντός. H εικαστική κίνηση στην Κύπρο64 Event εκτός. H εικαστική κίνηση στο εξωτερικό68 Νέες εκδόσεις αρχιτεκτονικής και διακόσμησης

Α Γ Ο Ρ Ε Σ 18 Lifestyle. Country style20 Lifestyle. Urban style23 Trend Alert. Ραντεβού για καφέ32 Shop around. Σαν παλιό σινεμά78 Get the look / 122 Get the look / 132 Get the look134 Space. Σταθερές αξίες140 Καλοκαίρι στη βεράντα148 Still life. Πικ νικ στην αυλή

Σ T Η Λ Ε Σ

16 Editorial 206 ∆ιευθύνσεις208 Ραντεβού

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Π Ι Σ Ι Ν Α 169 Ιδιωτικές βουτιές176 Λύσεις από την ΕΚΑ182 Στην πόλη ή στην εξοχή188 Στα πέριξ

+ ∆ Ω Ρ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο

192 IOYNIΟΣ 2012

2 3

9 6

1 4 81 4 0

1 6 9

4 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ I O Y N I Ο Σ ’ 1 24 Σ Υ Ν

3 2

periexomena.indd 4 5/25/12 3:43:16 PM