Γ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ · 2016-11-24 · για τη Βυζαντινή...

4
υπό την αιγίδα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 AULA Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Γ ΄ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ Διημερίδα επιστημονικού διαλόγου για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία « ΒυζΑΝτιΝΗ ΠΟιΗσΗ »

Transcript of Γ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ · 2016-11-24 · για τη Βυζαντινή...

Page 1: Γ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ · 2016-11-24 · για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία ... Μια βυζαντινή Θεογονία σε πολιτικό στίχο

υπό την αιγίδατου Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 AULA Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Γ΄ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ

Διημερίδα επιστημονικού διαλόγουγια τη Βυζαντινή Λογοτεχνία

«ΒυζΑΝτιΝΗ ΠΟιΗσΗ»

Page 2: Γ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ · 2016-11-24 · για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία ... Μια βυζαντινή Θεογονία σε πολιτικό στίχο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προεδρεύει: Μαρινα Λουκακη

9.50 Έναρξη – Χαιρετισμοί από • την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ καθηγήτρια

Ελένη Καραμαλέγκου • τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας καθηγητή Αμφιλοχιο

Παπαθωμα • τη Διευθύντρια του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογρα–

φίας καθηγήτρια Θέοδωρα Αντωνοπουλου

10.00 Αndreas Rhoby (Βιένη): Inscriptional Book Epigrams in Illuminated Byzantine Manuscripts

10.25 So Miyagawa (Göttingen): The Use of the Psalms in Educational Monastic Literature in

Byzantine Egypt: A Case Study of Shenoute, Fifth-century Egyptian Monastic Leader

10.50 Carlos A. Martins de Jesus (Coimbra): Marianus Scholasticus’ APl 201: a Christian Rewriting of Platonic

Eros from Justin II and Sophia’s Reign

11.15 Alexander Riehle (Βιένη): Individual Features of a Byzantine Hymnographer? On Klement and the Problem of Authorship in Liturgical Poetry

Διάλειμμα

Προεδρεύει: Ιωαννησ Βασσησ

12.10 Beatrice Daskas (Μόναχο):Towards the Definition of a New Rhetorical Genre: Constantine the Rhodian’s eikôn of the Church of the Holy Apostles

Page 3: Γ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ · 2016-11-24 · για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία ... Μια βυζαντινή Θεογονία σε πολιτικό στίχο

12.35 Θέοδωρα Αντωνοπουλου (Αθήνα): Βασιλική Υμνογραφία; Κανόνες αποδιδόμενοι στον Κωνσταντίνο

Ζ΄ Πορφυρογέννητο

13.00 Frederick Lauritzen (Βενετία): Psellos’ Imperial Poetry

13.25 Delphine Lauritzen (Βενετία): Christopher Mitylenaios and the Palatine Anthology

Μεσημεριανό διάλειμμα

Προεδρεύει: Αndreas Rhoby

15.15 Floris Bernard (Βουδαπέστη): Byzantine Didactic Poetry: Educational Practices and Imperial

Ideologies

15.40 Ηλιασ Νέσσέρησ (Βιένη): Τα άγνωστα επιγράμματα του κώδ. ΕΒΕ 1907 (olim Βυλίζης)

16.05 Μαρια Τωμαδακη (Γάνδη): Μια βυζαντινή Θεογονία σε πολιτικό στίχο

16.30 Κωνσταντινοσ Χρυσογέλοσ (Πάτρα): Διασκελισμοί στον δωδεκασύλλαβο του 12ου αιώνα

Διάλειμμα

Προεδρεύει: Θέοδωρα Αντωνοπουλου

17.20 Νικοσ Ζαγκλασ (Βιένη): Verse Satires and Invectives in Twelfth-century Byzantium: Models,

Trends, Functions, and Contexts

17.45 Δημητριοσ Σκρέκασ (Οξφόρδη): Θεοδώρου Επισκόπου Γρεβενού, Κανὼν ἱκετήριος εἰς διαφόρους

ἁγίους

18.10 Εβέλινα Μινέβα (Αθήνα): Οι Βυζαντινές ακολουθίες για την αγία Παρασκευή των Επιβατών

στους κώδικες του Κέντρου Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Ivan Dujčev», Σόφια

Page 4: Γ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ · 2016-11-24 · για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία ... Μια βυζαντινή Θεογονία σε πολιτικό στίχο

ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ / PAREKBOLAIAN ELECTRONIC JOURNAL FOR BYZANTINE LITERATURE

http://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ /OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ:

Θεοδώρα Αντωνοπούλου, ΕΚΠΑΙωάννης Βάσσης, ΑΠΘΣοφία Κοτζάμπαση, ΑΠΘΜαρίνα Λουκάκη, ΕΚΠΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προεδρεύει: Σοφια Κοτζαμπαση

10.00 Ιωαννησ Βασσησ (Θεσσαλονίκη): 47 ποιήματα ζητούν συγγραφέα: η συλλογή επιγραμμάτων του

κώδικα 84 της Βουλής των Ελλήνων

10.25 Μarina Bazzani (Οξφόρδη): Friendship of a Gender: Male and Female Recipients in the Poems of Manuel Philes

10.50 Rui Carlos Fonseca (Λισσαβώνα): Ἄλλος ὁκάτι βασιλεὺς εὐγενικὸς καὶ μέγας (K&C 846): Kallimachos’

Rival and Double

Διάλειμμα

11.45 Μανολησ Πατέδακησ (Ρέθυμνο): Επιγράμματα σε επιγραφές τοιχογραφημένων ναών της Κρήτης

(13ος-15ος αι.)

12.10 Ιωαννησ Πολέμησ (Αθήνα): Ζητήματα ποιητικής στον Θεόδωρο Μετοχίτη

12.35 Λήξη Διημερίδας