ΕΚΘΕΣΗ...

Click here to load reader

 • date post

  21-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΚΘΕΣΗ...

 • ΕΚΘΕΣΗ

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2014

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

  ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2014

  1

  ΣΣΕΔ 2014

 • ΕΚΘΕΣΗ

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ............. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 1.4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 1.5 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ 1.7 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 1.9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  2. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ....................12

  4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  4.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

  4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

  6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ

  8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

  ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.....

  8.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  8.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

  ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2014

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

  .............................................................................................. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΣΕΔ ............................................................

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ......................................................... ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.................................. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ...........................................................

  ΣΥΝΘΕΣΗ ............................................................. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.....................

  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ .............................................. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΣΕΔ.......................................................

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ................................................. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .............................

  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ΟΒΛΗΤΩΝ........................................................................

  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...........

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ

  ΑΤΤΙΚΗΣ................................................................

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΕΚΚ.......................................................

  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.........................................................................2

  ΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.............................................................21

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ............

  ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ..............................

  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  .........................................................................25

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...........................................2

  ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.......................................................................

  2

  ....................................3 .........................4 ........................4 .....................5

  ..........................7

  ...........................8 .....................8 .......................9 ...................10

  ................................10 .........................11

  .............................................................................

  ...........................17

  ΣΤΗΝ

  ...........................17

  .......................................................17

  ................................20

  .............................21

  .............................24

  ............................................24

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  .........................25

  .......................25

  ..............................................25

 • ΕΚΘΕΣΗ

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ

  υποχρεούται να καταρτίζει

  εφαρμογή του συστήματος

  διαχείρισης και τον τρόπο

  βάση της ΚΥΑ. Η παρούσα

  τον προγραμματισμό του

  Η ετήσια έκθεση θα αποτελεί

  την ορθή λειτουρ

  διαχείρισης των ΑΕΚΚ

  ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε΄΄.

  ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2014

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

  την ΚΥΑ 36259/2010 (Αρθρ. 8, παρ.6) κάθε

  καταρτίζει λεπτομερή έκθεση σχετικά

  συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής

  τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων

  παρούσα έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ

  προγραμματισμό του συστήματος για το επόμενο έτος

  θα αποτελεί ένα στοιχείο ελέγχου του Ε

  λειτουργία και την εφαρμογή της εναλλακτικής

  των ΑΕΚΚ του ΣΣΕΔ ΄΄ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

  3

  παρ.6) κάθε ΣΣΕΔ

  σχετικά με την

  συλλογικής εναλλακτικής

  υποχρεώσεων τους

  μεταξύ άλλων και

  επόμενο έτος.

  του Ε.Ο.Αν. για

  της εναλλακτικής

  ΄΄ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

 • ΕΚΘΕΣΗ

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Επωνυμία

  Διακριτικός τίτλος

  ΦΕΚ Σύστασης

  Αριθμός καταστατικού

  ΦΕΚ τροποποίησης

  ΑΦΜ εταιρίας

  ΔΟΥ

  Αριθμός έγκρισης Ε.Ο

  1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Ταχυδρομική Διεύθυνση

  Τηλ. επικοινωνίας

  Φαξ

  Ιστοσελίδα

  Ηλεκτρονική διεύθυνση

  Δ/νων Σύμβουλος

  Υπεύθυνος παροχής στοιχείων

  διαχείρισης & οικονομικών

  στοιχείων συστήματος

  ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2014

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΣΕΔ

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

  ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

  ΦΕΚ8075/02−08−2012

  καταστατικού 7386/2012

  ΦΕΚ 6782/14-10-2013

  800428553

  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

  έγκρισης Ε.Ο.Αν. 633/15-04-2014

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΣΕΔ

  Διεύθυνση Έδρας Γ. ΠΡΟΦΗ & Α. ΠΡΙΦΤΗ

  Τ.Κ. 19400 - ΚΟΡΩΠΙ

  2106623441

  2106626143

  www.aekkattikis.gr

  διεύθυνση [email protected]

  [email protected]

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

  παροχής στοιχείων

  οικονομικών

  συστήματος

  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

  4

  ΑΕΚΚ

  ΑΝΩΝΥΜΗ

  ΑΕΚΚ

  −08−2012

  2013

  ΠΡΙΦΤΗ 11 -

  ΚΟΡΩΠΙ

  [email protected]

  ΚΥΡΙΑΚΟΥ

  ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 • ΕΚΘΕΣΗ

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜ

  Σύμφωνα με το Κεφάλαιο

  Αποβλήτων(Απόφαση

  ρεύματα αποβλήτων

  παρουσιάζονται στον

  Α/Α ΡΕΥΜΑ

  1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ

  2

  ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ

  3 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

  4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ