ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέμα 1o.•παναληπτικο......

of 5 /5
www.askisopolis.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Θέμα 1o. Θέμα 2o. Δίνονται οι παραστάσεις 13 11 και 13 11 Να αποδειχτεί ότι i) 2 μονάδες 15 ii) 12 2 2 μονάδες 15 Θέμα 3o. Δίνονται οι παραστάσεις Α = |2 3| x και Β = |4 1| x α) Να λυθεί η εξίσωση A = 6 μονάδες 15 β) Να λυθεί η εξίσωση 2 1 2 4 3 μονάδες 15 γ) Να λυθεί η εξίσωση : |3 | 6 για 3 1 2 4 x μονάδες 10 Να χαρακτηρίσετε τις παρακατω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος: 1) Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού ειναι αρνητικοό αριθμός 2) 3) 4) 5) Αν α+β=0 α 2 2 |α|=|β| α 2 2 |x-y| = |y-x| Η ισότητα x y x y ισχύει μόνο όταν οι x,y είναι θετικοί μονάδες 30

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέμα 1o.•παναληπτικο......

 • www.askisopolis.gr

  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ

  Θέμα 1o.

  Θέμα 2o.

  Δίνονται οι παραστάσεις 13 11 και 13 11 Να αποδειχτεί ότι

  i) 2

  μονάδες 15

  ii) 122 2

  μονάδες 15

  Θέμα 3o.

  Δίνονται οι παραστάσεις Α = | 2 3|x και Β = | 4 1|x

  α) Να λυθεί η εξίσωση A = 6 μονάδες 15

  β) Να λυθεί η εξίσωση 2 1

  24 3

  μονάδες 15

  γ) Να λυθεί η εξίσωση : | 3 | 6 για 3 1

  2 4x μονάδες 10

  Να χαρακτηρίσετε τις παρακατω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος:1) Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού ειναι αρνητικοό αριθμός2) 3)4)5)

  Αν α+β=0 α2 =β2

  |α|=|β| α2=β2 |x-y| = |y-x|

  Η ισότητα x y x y ισχύει μόνο όταν οι x, y είναι θετικοί

  μονάδες 30

 • 86

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  Α) Ερωτήσεις Σωστού (Σ) - Λάθους (Λ)

  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος

  1. Αν α+β=0 α2=β2

  2. |α|=|β| α2=β2

  3. |α|

 • 87

  3. Αν α = β = 0 προκύπτει ότι:

  Α. α = 0 ή β = 0 Β. α = 0 και β = 0 Γ. α = 0 και β 0

  Δ. α 0 ή β 0 .

  4. Η ισότητα 3α + α = 2α ισχύει όταν:

  Α. α < 0, Β. α 0, Γ. α > 0, Δ. α 0 .

  5. Η ανίσωση x - x αληθεύει για:

  Α. x < 0, Β. για κάθε x πραγματικό,

  Γ. x 0, Δ. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα.

  6. Αν x - 2 = x + 1 τότε ο x είναι ίσος με:

  Α. 3

  2

  , Β. -3

  2

  , Γ. -1

  2

  , Δ. 2

  3

  , Ε. 3

  2

  .

  7. Αν x < x2 < x τότε το x ανήκει στο διάστημα:

  Α. (0 1), Β. (-1, 1), Γ. (-, 1), Δ. (-1, 0).

  8. Αν α < 0 < β τότε η παράσταση Α = α - β - α - β είναι ίση με:

  Α. -2α, Β. 2α, Γ. 2β, Δ. -2β.

  Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  Απαντήστε σύντομα ( ή με απόδειξη) στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Τι συμπεραίνετε για τους x, y αν i) x y 0 ; ii) x y 0 ;

  2. Τι προκύπτει για τους x, y αν x y 0 ;

  3. Τι προκύπτει για τους x, y αν i) |xy|=xy ; ii) |xy|=-xy ;

  4. Πότε ισχύει η ισότητα |x+y| = |x| + |y| ;

  5. Τι προκύπτει για τους α , β όταν α β β α 0 ;

  6. Τι προκύπτει για τους α , β όταν |α+β| = |α-β|;

  7. Γιατί ισχύει 1

  2

  για κάθε α ;

  8. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή της παράστασης Α= |x-1|2 + 3 ;

  9. Ποιες είναι οι δυνατές τιμές του κλάσματος x

  x

  10. Αν x2 = 9 , με τι ισούται η |x| ;

  11. Αν x[-5,5], πόσο είναι i) η ελάχιστη απόσταση του x από το 0; ii) η μέγιστη απόσταση ;

  12. Αν 1x 3 , πόσο είναι η μέγιστη τιμή της απόστασης του x από τον αριθμό 2 ;

  13. Αν d(x ,2000)8 , σε ποιο διάστημα ανήκει ο x ;

  14. Αν |x-3|2 , ποιες τιμές παίρνει ο x ;

  15. Με δύο παραδείγματα δείξτε ότι δεν ισχύει η ισοδυναμία x y x y

 • 88

  16. Αν x (l , l ) να δείξετε ότι ισχύει η ανισότητα |x-l| < ε

  i) 2

  ( ) ( )3

  P A P A B

 • www.askisopolis.gr

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (2)

  ΣΤΙΣ

  ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ

  Θέμα 1o.

  i. Τι λέγεται κλειστό διάστημα από το α μέχρι το β και πως συμβολίζεται ;

  (10 μονάδες)

  ii. Τι λέγεται ανοικτό δεξιά διάστημα και πώς συμβολίζεται ;

  (10 μονάδες)

  iii. Να γράψετε την ανισότητα x >α σε μορφή διαστήματος .

  (10 μονάδες)

  Θέμα 2o.

  Δίνονται οι παραστάσεις 7 5 και 7 5 Να αποδειχτεί ότι

  i) 2

  μονάδες 15

  ii) 62 2

  μονάδες 15

  Θέμα 3o.

  Δίνονται οι παραστάσεις Α = | 3 4 |x και Β = | 2 7 |x

  α) Να λυθεί η εξίσωση A = 4

  μονάδες 15

  β) Να λυθεί η εξίσωση 1

  24 5

  μονάδες 15

  γ) Να λυθεί η εξίσωση : | 2 | 2 για 4 7

  3 2x μονάδες 10