ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ...

Click here to load reader

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ...

 • ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αλεξάνδρα Καπλάνη.

  2013

 • 2

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ................................................................................. 7

  Aντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος της χώρας μας ....................................... 9

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ της αιολικής ενέργειας ................ 12

  Αιολικά πάρκα ............................................................................................................. 13

  Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα ....................................................................................... 13

  Θαλάσσια αιολικά πάρκα............................................................................................. 14

  Μελλοντικά σχέδια για θαλάσσια αιολικά πάρκα ....................................................... 14

  Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των αιολικών πάρκων ....................................... 15

  Ανεμόμυλος ................................................................................................................. 15

  Ο ελληνικός ανεμόμυλος ............................................................................................. 15

  Ανεμογεννήτριες .......................................................................................................... 16

  Ορισμός Βιομάζας ....................................................................................................... 17

  Χαρακτηριστικά Βιομάζας .......................................................................................... 18

  Είδη Βιομάζας .............................................................................................................. 19

  Ιστορία Βιομάζας ......................................................................................................... 20

  Τελευταίες εξελίξεις .................................................................................................... 20

  Η Βιομάζα στο μέλλον ................................................................................................. 21

  Παραδοσιακή – Σύγχρονη Βιομάζα ............................................................................. 22

  Πλεονεκτήματα Βιομάζας............................................................................................ 23

  Μειονεκτήματα Βιομάζας ............................................................................................ 24

  Βιομάζα: εξαιρετική πηγή ενέργειας ........................................................................... 24

  Μια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας ............................................................................. 24

  Πόροι Βιομάζας ........................................................................................................... 25

  Εφαρμογές Βιοενέργειας ............................................................................................. 25

 • 3

  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ........................................................................................ 25

  Πρόοδος και δυναμικό παγκοσμίως ............................................................................ 26

  Βιομάζα: Μια άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ........................................................ 26

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ε.Ε. ...................................................................... 27

  Παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο χωματερών .......................................................... 27

  Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας ................................................................................... 28

  Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας. .................................................. 29

  Η Εκμετάλλευση της Βιομάζας από σιτηρά στην Ελλάδα .......................................... 29

  PELLET ....................................................................................................................... 32

  Τι είναι Pellet; .............................................................................................................. 32

  Πως είναι; ..................................................................................................................... 32

  Τι σημαίνουν για το περιβάλλον .................................................................................. 33

  Τι σημαίνουν για την οικονομία μας ........................................................................... 33

  Πως χρησιμοποιούνται για θέρμανση .......................................................................... 33

  Μέρη του συστήματος ................................................................................................. 33

  Άλλες χρήσεις .............................................................................................................. 34

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ..................................................................................... 36

  ΕΙΔΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ...................................................................... 38

  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ............................................. 40

  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ................................................................................ 40

  Πηγές υδροηλεκτρικής ενέργειας ................................................................................ 42

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ............................ 44

  Η υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα .................................................................... 45

  Σημερινή Πραγματικότητα .......................................................................................... 45

  ΦΡΑΓΜΑ ..................................................................................................................... 47

  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ............................................................................. 47

 • 4

  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ........................................................................... 49

  Πλεονεκτήματα Υδροηλεκτρικών Εργοστασίων......................................................... 51

  Μειονεκτήματα Υδροηλεκτρικων εργοστασίων ......................................................... 52

  ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ........................................................................... 52

  Οφέλη από τη Λειτουργία των ΜΥΗΕ ........................................................................ 57

  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ........................................................................................ 60

  Η Γεωθερμία στην Ελλάδα .......................................................................................... 61

  Η χρήση της Γεωθερμίας παγκοσμίως ......................................................................... 62

  Εφαρμογές της Γεωθερμίας ......................................................................................... 62

  Η γεωθερμία για την θέρμανση και την ψύξη σπιτιών ................................................ 63

  Προβλήματα και πλεονεκτήματα ................................................................................. 64

  Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ .............................. 67

  Εισαγωγή ..................................................................................................................... 69

  Αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος της χώρας μας ..................................... 70

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας .................................................................................... 71

  Ηλιακή Ενέργεια ........................................................................