ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ16 11 2015) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ v.1.pdfπροστασία...

of 95 /95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ _____ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 ης Νοεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Έγκριση της 2 ης ανάρτησης του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ και της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων φορέων και τοπικών συμβουλίων που αφορά την 2 η ανάρτηση του Β1 σταδίου της μελέτης. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης). 2. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (14 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). 3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων κάτω από 5.869,40 € - χωρίς ΦΠΑ (με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87) του Δήμου Δελφών έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών). 4. Λύση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δελφών» (Ο.Κ.Α.Δ.Δ.) (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών). 5. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Οικονομικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20 ης Σεπτεμβρίου 2015. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 7. Έγκριση έκθεσης 3 ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 8. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 9. Εκλογή μελών από την παράταξη της πλειοψηφίας για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 10. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 11. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 12. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και 1 ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 13. Έγκριση 2 ου ΑΠΕ του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΪΑΜΙ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 14. Έγκριση τελικού-τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ16 11 2015) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ v.1.pdfπροστασία...

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  _____

  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ( 16ης Νοεμβρίου 2015)

  -------

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση της 2ης ανάρτησης του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

  ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ και της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ

  ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων

  φορέων και τοπικών συμβουλίων που αφορά την 2η ανάρτηση του Β1 σταδίου της μελέτης. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).(Εισηγητής: κ.

  Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).

  2. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (14η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ.

  Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

  3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων κάτω από 5.869,40 € - χωρίς ΦΠΑ (με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87) του Δήμου Δελφών έτους

  2015. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών

  Υπηρεσιών).

  4. Λύση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Δήμου Δελφών» (Ο.Κ.Α.Δ.Δ.) (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου,

  προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών). 5. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών και

  Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Οικονομικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων

  αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της

  20ης Σεπτεμβρίου 2015. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος

  Οικ/κών Υπηρεσιών). 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή).

  (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

  7. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού

  οικονομικού έτους 2015. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή).

  (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

  8. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

  9. Εκλογή μελών από την παράταξη της πλειοψηφίας για την Επιτροπή Ποιότητας

  Ζωής. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

  10. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

  11. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ.

  (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

  12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ

  ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ

  ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΪΑΜΙ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος

  Δ.Τ.Υ.)

  14. Έγκριση τελικού-τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου

  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ.

  ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 • 15. Έγκριση τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

  ΔΡΟΜΟΥ ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος

  Δ.Τ.Υ.) 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΚΑΡΠΑΚΙ΄ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ

  ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΄ΣΚΙΤΣΑ΄ ΚΑΙ

  ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS 376765. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας,

  προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

  17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΚΑΡΠΑΚΙ΄ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ

  ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΄ΣΚΙΤΣΑ΄ ΚΑΙ

  ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS 376765. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας,

  προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

  18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 2 ΆΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄ της πράξης ΎΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄ MIS 217092.

  (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

  19. Λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης της μελέτης ΄ΕΚΠΟΝΗΣΗ

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ΄(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος

  Δ.Τ.Υ.).

  20. Λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗ Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

  21. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

  ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

  22. Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής για την υποβολή αίτησης αναστολής

  εκτελέσεως στο ΣτΕ για την υπόθεση ΕΛΜΙΝ. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

  23. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό εισοδηματικών και περιουσιακών

  κριτηρίων για την έκδοση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας, για την

  μείωση των δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος,

  Αντιδήμαρχος).

  24. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

  25. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών της επιτροπής καθορισμού

  τιμήματος για την αγορά ακινήτου στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ.

  Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

  26. Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

  Δημ. Βιβλιοθήκης Άμφισσας ).

  27. Τροποποίηση της αριθ. 64/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Ειδ.

  εισηγητής: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δελφών κ. Ηλίας Θεοφάνης).

  28. Έγκριση τέλεσης παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2015, στα πλαίσια της

  θρησκευτικής εορτής του Αγίου Νικολάου στην Τ.Κ. Κίρρας της Δ.Ε. Ιτέας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).(Εισηγητής: κ. Ανδρέας

  Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

  29. Έγκριση παραχώρησης χωρίς καταβολή μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για

  την τοποθέτηση προκατασκευασμένου υποσταθμού ΔΕΗ. (Εισηγητής: κ.

  Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος). 30. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

  Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Καραδήμα, Πρόεδρος Δημοτικού

  Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου).

  31. Ανάκληση της με αριθμό 130/11.4.2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου

  Δήμου Δελφών «περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου (πρώην

  παντοπωλείου Π. Λέζα στην Τ.Κ. Καστελλίων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

  32. ΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην 4η διεξαγωγή του αγώνα

  ανωμάλου δρόμου "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ". (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος,

  Αντιδήμαρχος).

  33. Κατάρτιση σχεδίου χρήσης γηπέδου Χρισσού σε αθλητικούς συλλόγους.

  (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 • 1.

  Έγκριση της 2ης ανάρτησης του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

  ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ και της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ

  ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων φορέων

  και τοπικών συμβουλίων που αφορά την 2η ανάρτηση του Β1 σταδίου της

  μελέτης. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

  (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).

  «… ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 87/2015

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16ης/06.11.2015 συνεδρίασης

  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών

  ΘΕΜΑ 01ο: Έγκριση της 2ης ανάρτησης του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας», και της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων φορέων και τοπικών συμβουλίων που αφορά την 2η ανάρτηση του Β1 σταδίου της μελέτης.

  Στην Άμφισσα σήμερα, 06.11.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 28226/04.11.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη:

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος 1. Καραγιάννης Κωνσταντίνος, Μέλος 2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 2. Κουμπλή Ελένη, Μέλος 3. Κορδάς Ανάργυρος, Μέλος 3. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος 4. Κυριακίδης Αλέξανδρος, Μέλος 5. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 6. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος

  Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων είπε:

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορεί να συνεδριάσει σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

  Η συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω της εκπνοής του προγράμματος ΕΣΠΑ και θα πρέπει να αποπερατωθεί αυτό το στάδιο της μελέτης για να παραδοθεί στον μελετητή. Επίσης υπάρχουν δεσμευτικές προθεσμίες για τα υπόλοιπα θέματα.

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω:

  Αποφασίζει ομόφωνα

  Εγκρίνει το θέμα ως κατεπείγον.

 • Κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πιλάλα-Τσακίρη Τρ., ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου κ. Θεοφάνης Ηλ., ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρ., ο Δ.Σ. Δρακάκης Γ και κάτοικοι της Δ.Κ. Ιτέας. Πριν την έναρξης της συζήτηση του ανωτέρω θέματος κατατέθηκε η από 06.11.2015 (που πήρε αριθμ. πρωτ. 28488/06.11.2015) τοποθέτηση της Δ.Σ. της Δ.Ε. Ιτέας κ. Τσακίρη – Πιλάλα Τρ. Προς την Ε.Π.Ζ. σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2462/13.10.2015 ένσταση των κατοίκων για το νέο νεκροταφείο της Ιτέας, η οποία αναφέρει τα εξής: «…

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ – ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

  2462/13.10.2015 ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ Άμφισσα 6/11/2015 Μετά από προσεκτική ανάγνωση της εισήγησης της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία αναφέρει σαφώς πως το προτεινόμενο από την μελέτη σημείο στον Περιφερειακό της Ιτέας ΔΕΝ πληροί τους όρους δημιουργίας Κοιμητηρίου, επικαλείται όμως την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801 ( ΦΕΚ 147/2-5-2012) με την οποία έγινε η χωροθέτηση σύμφωνα με την εισήγηση του τότε Δημάρχου Δελφών κ. Φουσέκη, 4 ημέρες πριν τις Εθνικές εκλογές 2012 από τον τότε υπουργό κ. Γερουλάνο, Και κατόπιν προσωπικής έρευνας, διαπίστωσα ότι ΔΕΝ τίθεται η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σύμφωνα με την οποία οι Περιορισμοί για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος {Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας ΠΔ/14-7-99 (ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Θ - Άρθρο 190 - Ίδρυση κοιμητηρίων και περιορισμοί στη δόμηση γύρω από αυτά (άρθρο 1 α.ν. 445/1968, άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 α.ν. 582/1968, άρθρο 1 και 2 π.δ. 1128/1980){ δεν τηρήθηκαν ποτέ! - Όπως η απουσία Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, - Η ανυπαρξία γνωμοδότησης του ΕΟΤ, - Η καταγεγραμμένη ύπαρξη των γεωτρήσεων και πηγαδιών πόσιμου νερού καθώς και της γεώτρησης από όπου υδρεύονται οι εγκαταστάσεις στις πλαζ Μαιάμι και Φοινίκων, -Η ανυπαρξία υποχρεωτικής Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του πίνακα 3 του άρθρου 16 της KYA 69269/5387/1990 (B 678) με ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, για την οποία απαιτείται έγκριση υδρογεωτεχνικής μελέτης και μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, -Η αδυναμία μείωσης των προβλεπόμενων αποστάσεων με βάση κοινή απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας – Πρόνοιας 26889/5769/30.9.98 («Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων») ΦΕΚ 838 / 23.10.98, σύμφωνα με το άρθρο 2, που καθιστούν απαγορευτική την επέκταση σχεδίου Πόλεως και περιορίζουν την λειτουργία του Γηροκομείου Ιτέας (ν. Απαγορεύεται να εγκρίνεται νέο και να επεκτείνεται υφιστάμενο σχέδιο πόλεως, να ανορύσσεται φρέαρ πόσιμου νερού και να ιδρύονται νέα νοσοκομεία ή κλινικές σε αποστάσεις από υφιστάμενα κοιμητήρια που να είναι μικρότερες από τις καθοριζόμενες), -Η ανυπαρξία υποχρεωτικής Τεχνικής έκθεσης όπου να περιγράφονται το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, το νομικό καθεστώς δόμησης (εντός σχεδίου, ZOE, εκτός σχεδίου κλπ.), οι οικιστικές συγκεντρώσεις, οι χρήσεις γης, οι κλίσεις εδάφους, οι αποστάσεις από φρέατα και οι πηγές, οι χρήσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών, η έκταση, η δυναμικότητα, η κοκκομετρία και η περατότητα των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών, τα πιθανά προβλήματα επικινδυνότητας των γεωλογικών σχηματισμών, οι δυνατότητες ηλεκτροδότησης, η δυνατότητα υδροδότησης και τηλεφωνικής σύνδεσης, η

 • περιγραφή αποχετευτικού συστήματος, ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης απορριμμάτων, οι αποστάσεις από νοσηλευτικά ιδρύματα, οι επικρατούντες άνεμοι και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Και το σημαντικότερο: η ίδια η μελέτη του ΓΠΣ αναφέρει πως το υπάρχον νεκροταφείο επαρκεί σε σχέση με τον πληθυσμό. Σε καμία δε περίπτωση, δεν μπορεί το συγκεκριμένο να περιγράφεται σαν επέκταση του υπάρχοντος νεκροταφείου διότι δεν υπάρχει εδαφική συνέχεια μεταξύ τους. Επίσης το ΚΑΣ δεν έχει εγκρίνει «επέκταση» νεκροταφείου αλλά «νέο νεκροταφείο». Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω στην Υπηρεσία Δόμησης να κάνει αποδεκτή την από 2462/13-10- 2015 ένσταση των κατοίκων για το θέμα του νεκροταφείου στον περιφερειακό της Ιτέας. …».

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

  1.Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010). 2.Το με αριθμ. πρωτ. 2591/23.10.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας

  Δόμησης του Δήμου Δελφών με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 23.10.2015 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής: «… Θέμα: Εισήγηση του Δ/ντη της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Δελφών, που αφορά την έγκριση της 2ης ανάρτησης του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας», και της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων φορέων και τοπικών συμβουλίων που αφορά την 2η ανάρτηση του Β1 στάδιο της μελέτης. Έχοντας υπόψη: α) την από ανακοίνωση 2310/28-09-2015 2η ανάρτηση του Β1 κεφαλαίου της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας». β) το από 2395/06-10-2015 υποβληθέν Β1 Κεφάλαιο (2η Ανάρτηση) της Χωροταξικής – Πολεοδομικής Μελέτης γ) την αριθμ. 17/364/23-09-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών δ) Το 2420/08-10-2015, Ένσταση Αδριανής Νιάρχου ε) Το 2472/13-10-2015 Γνωμοδότηση Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας στ) Το 2463/13-10-2015 Γνωμοδότηση Νομαρχιακής ΤΕΕ ζ) Το 2462/13-10-2015 Ένσταση Κατοίκων για το Νέο Νεκροταφείο η) Το 2492/15-10-2015 και 2485/15-10-2015 Ένσταση Οικ. Κάβουρα, Ε. Καραμπέτσου, Στ. Αργυρόπουλου θ) Το 2456/12-10-2015 Ένσταση Γ. Μαντά ι) 2502/15-10-2015 Γνωμοδότηση Τοπικού Συμβουλίου Κίρρας κ)2493/15-10-2015 Το Ένσταση Δημητρίου Κουτρουλίκου λ)Το 2475/13-10-2015 Ένσταση Γεωργίου Βρακούτα μ) Το 2458/12-10-2015 Ένσταση Κατοίκων για οδούς Ηρώων και Άστιγκος ν) Το 2444/12-10-2015 και 2498/15-10-2015 Ένσταση Ευρωπαϊκών Βωξιτών Α.Ε. ξ) Το 2457/12/10/2015 και 2415/07-10-2015 Ένσταση προς Εγκατάσταση Π.Υ. Ιτέας ο) Το 2473/13-10-2015 Ένσταση Ιωάννη Λύτρα π) το 2540/20-10-2015, 2496/15-10-2015 και 617/19-13-2015 Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ρ) το 2541/20-10-2015 Λουκά Τσατσαρώνη σ) το 2542/20-10-2015 Κωνσταντίνου Π. Κακανά τ) το 2558/21-10-2015 Ένσταση Πολίτες στο Προσκήνιο

 • υ) το 2476/13-10-2015 Ένσταση των Στέλλας, Γεώργιος και Μήνας Βακούφη φ) το 2477/13-10-2015 Ένσταση των Χαράλαμπος, Ανδρέας, Μαρίας Παπαδήμα και Σπυριδούλας Ζαφειρίου.

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η μελέτη «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας (Δημοτικής Ενότητας Ιτέας)» ανατέθηκε με την (289/2011 ΑΔΑ:45ΨΞΩ9Θ-6ΣΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών) και υπογράφηκε με το από 879/20-3-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΡΩ9Θ-ΕΦ0) Ιδιωτικό Συμφωνητικό με αμοιβή μελέτης 89.445,00 €, από τον Δήμο Δελφών στους: Σαράφη Κωνσταντίνο (Αρχιτέκτονα/Χωροτάκτη), Καρακώτια Δημήτριο (Τοπογράφο/Πολεοδόμο), Σκοβολά Σεραφείμ (Γεωλόγο/ Περιβαλλοντολόγο) και Παπαδόπουλο Δαμιανό (Γεωλόγο). Στην ομάδα μελέτης συμμετέχουν οι: Χατζηνικολή Κωνσταντίνα τοπογράφος–συγκοινωνιολόγος, Ανδρεάδη Μαριάνα τοπογράφος με ειδίκευση σε θέματα GIS, ο Νικολακόπουλος Γεώργιος, η Μαργαρίτη Ευσταθία Αρχαιολόγος, η Χριστοπούλου Μαρία Γεωλόγος, ο Γουλιώτης Λεωνίδας Γεωλόγος, ο Γουλουμής Σπύρος μηχανικός έργων υποδομής και Μάτζιου Βασιλική. Το Ά στάδιο της μελέτης παρουσιάστηκε στις 17/01/2013 και με την υπ’ αρ. 102/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών εγκρίθηκε. Το Β1 στάδιο της μελέτης υποβλήθηκε στις 13-09-2013 και με το 3959/05-12-2013 τέθηκε σε διαβούλευση. Με την αριθμ. 17/364/23-09-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών, τέθηκε διορθωμένο σε δεύτερη ανάρτηση, με την 2310/28-09-2015 ανακοίνωση. Η οριστική πρόταση του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες. Το σύνολο των απόψεων, προτάσεων και παρατηρήσεων που κατατέθηκαν από συλλογικούς φορείς κατοίκους, εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και η εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση της πρότασης που αποτελεί αντικείμενο του τελικού, Β2’ Σταδίου της μελέτης. Με την ολοκλήρωση επί της διαβούλευσης της 2ης Ανάρτησης του Β1 σταδίου κατατέθηκαν οι γνωμοδοτήσεις και ενστάσεις φορέων και ιδιωτών:

  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

  1. Για την 2420/08-10-2015, Ένσταση Αδριανής Νιάρχου Θέμα: α) της προσθήκης χρήσεων γης για Τουρισμό και Αναψυχή στο νησί Άγιος Αθανάσιος και β) της μεταφοράς της αναγραφής του νησιού από το Κεφάλαιο των Περιοχών Προστασίας στις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ή ακόμη προτιμότερο στη μεθεπόμενη παράγραφο των ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εισήγηση: α) Δεκτή εν μέρει, διότι η χρήση Τουρισμού και Αναψυχής δεν προβλέπεται από το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού. Θα προβλεφθούν χρήσεις για:

  Χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης, με τις συνοδές του εγκαταστάσεις (υγιεινής, ενδιαίτησης, εστίασης κτλ)

  Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων

  Υπαίθριες αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα. Β) Δεκτή οι χρήσεις θα γίνουν στο κεφάλαιο: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. Για το 2472/13-10-2015 Γνωμοδότηση Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας Θέμα: Η υπηρεσία θέτει όρους και νομοθεσία της αρμοδιότητας της Εισήγηση: Θα γίνει εναρμόνιση

  3. Για την 2463/13-10-2015 Γνωμοδότηση Νομαρχιακής ΤΕΕ Θέμα: α) Στο σχέδιο με τίτλο: ΓΠΣ-Χρήσεις Γης και Προστασίας Περιβάλλοντος ΟΤΑ με Αριθμό Σχεδίου Π.2. να παρουσιάζονται και οι προτεινόμενοι κύριοι οδικοί άξονες της περιοχής.

 • β) Στις Περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου να αφαιρεθούν τα Ο.Τ.102,Ο.Τ.101,Ο.Τ.100, να ενταχθούν στην περιοχή κατοικίας Κ1 και να συμπεριληφθούν τα Ο.Τ.68, Ο.Τ.45, Ο.Τ.24,25,26,27,28,41 και Ο.Τ.72 ώστε να μεγαλώσει το Πολεοδομικό Κέντρο προς την παραλιακή ζώνη της πόλης . γ) Να προβλεφθεί έξοδος του χειμάρρου «Μπελενίκου» προς τη θάλασσα καθώς τώρα δεν προβλέπεται. δ) Στην Μαρίνα της Ιτέας να προβλεφθεί αύξηση του συντελεστή δόμησης και αύξηση του μέγιστου ύψος έως δυο ορόφους, ώστε να μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον για την εμπορική της εκμετάλλευση. ε) Στην περιοχή Λαρνάκι όπου υπάρχει τώρα προσωρινή χρήση σαν ΠΠΜ (Σύνοδες Εγκαταστάσεις Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων) να προβλεφθεί ώστε στην περίπτωση λήξης της σύμβασης και μη ανανέωσης της, η περιοχή να ενταχθεί με χρήση ΠΠΔ ΗΤ3 (Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης). Εισήγηση : α) Δεκτή. β) Απορρίπτεται, για τα ΟΤ 100 και ΟΤ 101 είναι επί της Μεταμορφώσεως και δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις για το ΟΤ102 είναι επί της πλατείας Ηρώων και ακολουθεί τον ευρύτερο σχεδιασμό και μπορεί να φιλοξενεί χρήσεις ΜΚ (σε καμία περίπτωση όμως ΚΙ). Τα Ο.Τ.68, Ο.Τ.45, Ο.Τ.24,25,26,27,28,41 και Ο.Τ.72 είναι ΜΚ που επιτρέπει σύμφωνα με τον Ν.4269/2014, τις περισσότερες χρήσεις από αυτές του ΠΚ. Ο χαρακτηρισμός των περιοχών Κ1, Κ2 , ΜΚ κλπ γίνεται στο σύνολο των Οικοδομικών Τετραγώνων και ακολουθεί τον συνολικότερο σχεδιασμό. Η ένσταση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. γ) Δεκτή, δ) Δεκτή. Ειδικά για την Μαρίνα Ιτέας θα προταθούν από το ΓΠΣ αυξημένοι συντελεστές δόμησης, για τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσει Πολεοδομική μελέτη ώστε να τεκμηριωθεί και να θεσμοθετηθεί η πρόταση. Εν κατακλείδι θα πρέπει να τροποποιηθεί το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα της μαρίνας (όπως αυτό έχει εγκριθεί με το ΦΕΚ 100/Δ/2000) και αντ' αυτού να εκπονηθεί ένα συνολικό master plan για τον λιμένα και τη μαρίνα Ιτέας συμφώνα με τις νέες προδιαγραφές του υπ Ναυτιλίας με πρόβλεψη όλων των απαραίτητων λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων που να ανταποκρίνονται στον αναβαθμισμένο ρόλο του λιμένα (εγκαταστάσεις κρουαζιέρας, εγκαταστάσεις και υποδομές εξυπηρέτησης υδροπλάνων, σύγχρονοι επιβατικοί σταθμοί, περιβαλλοντικές υποδομές, κτλ.). Επιπλέον για την περίπτωση της μαρίνας, το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα απο Σ.Δ. 0,029, να γίνει ο μέγιστος επιτρεπόμενος Σ.Δ 0,2 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4179/2013. Επίσης οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στον χερσαίο χώρο της μαρίνας είναι πολύ περιορισμένες όταν ο ίδιος νόμος δίνει τη δυνατότητα χωροθέτησης πολλών εναλλακτικών κατηγοριών χρήσεων γης που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν σημαντικά τη μαρίνα και να δημιουργήσουν έναν σύνθετο πόλο τουρισμού αναψυχής στο παραλιακό μέτωπο της Ιτέα, με πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη την πόλη. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4179/2013, μεταξύ των επιτρεπόμενων χρήσεων στις μαρίνες μπορεί να περιλαμβάνονται:

  αθλητικές εγκαταστάσεις,

  γραφεία/τράπεζες/κτίρια διοίκησης,

  τουριστικές εγκαταστάσεις,

  εμπορικά καταστήματα,

  καταστήματα παροχής υπηρεσιών,

  εστιατόρια/ αναψυκτήρια/κέντρα διασκέδασης,

  κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση,

 • χώροι συνάθροισης κοινού/πολιτιστικά κτίρια,

  χώροι πρασίνου,

  κτίρια/γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης,

  πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

  ε) Δεκτή εν μέρει, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία θα εξεταστούν με την αναθεώρηση του ΓΠΣ σε 5 χρόνια. Δεν προβλέπεται η εναλλακτική χρήση από το νόμο, στην παρούσα φάση. 4. Για την 2462/13-10-2015 Ένσταση Κατοίκων για το Νέο Νεκροταφείο Θέμα: Ένσταση για την χωροθέτηση του νέου νεκροταφείου. Εισήγηση: Απορρίπτεται διότι αν και δεν πληροί τις προϋποθέσεις η χωροθέτηση του (ύπαρξη εγκεκριμένων γεωτρήσεων, όρια κάτω των 250μ από το σχέδιο πόλης κτλ),, υπάρχει εξαίρεση με χρήση νεκροταφείου στο ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/02-05-2012. Το θέμα θα το εξετάσει και η ΔΙΠΕΧΩΣ που είναι και η αρμόδια υπηρεσία.

  5. Για την 2492/15-10-2015 και 2485/15-10-2015 Ένσταση Οικ. Κάβουρα, Ε. Καραμπέτσου, Στ. Αργυρόπουλου Θέμα: Να παραμείνουν οι ιδιοκτησίες τους με χρήση Κ1 Εισήγηση: Απορρίπτεται, Ο χαρακτηρισμός των περιοχών Κ1, Κ2 , ΜΚ κλπ γίνεται στο σύνολο των Οικοδομικών Τετραγώνων και ακολουθεί τον συνολικότερο σχεδιασμό. Η ένσταση δεν μπορεί να γίνει δεκτή, σε συνδιασμό με τις γνωμοδοτήσεις των τοπικών συμβουλίων.

  6. Για την 2456/12-10-2015 Ένσταση Γ. Μαντά Θέμα: Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης Τοπικού Συμβουλίου Κίρρας Εισήγηση: Δεκτή

  7. Για την 2502/15-10-2015 Γνωμοδότηση Τοπικού Συμβουλίου Κίρρας Θέμα: Τον αποχαρακτηρισμό του παλαιού ανενεργού Κοιμητηρίου Κίρρας έκτασης (περίπου 1 στρεμ.) εντός αρχαιολογικής περιοχής Μαγούλα, από δημοτικό κοιμητήριο σε χώρο ανάδειξης και έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων Κιρρας προκειμένου να αποτελέσει ενιαίο σύνολο με την πέριξ αυτού αρχαιολογική περιοχή. Εισήγηση: Δεκτή

  8. Για την 2493/15-10-2015 Ένσταση Δημητρίου Κουτρουλίκου Θέμα: α) Να μην γίνει το κοιμητήριο Ιτέας στον χώρο που προτείνεται αλλά σε νέο χώρο στον Βάλτο. β) Να διορθωθούν τα Όρια της Δ.Ε. Ιτέας στην ''Καμιώτισσα'' γ) Συμπλήρωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του Λιμένα Ιτέα Εισήγηση: α) Απορρίπτεται διότι αν και δεν πληροί τις προϋποθέσεις η χωροθέτηση του (ύπαρξη εγκεκριμένων γεωτρήσεων, όρια κάτω των 250μ από το σχέδιο πόλης κτλ), υπάρχει εξαίρεση με χρήση νεκροταφείου στο ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/02-05-2012. Το θέμα θα το εξετάσει και η ΔΙΠΕΧΩΣ που είναι και η αρμόδια υπηρεσία. β) Δεκτή εν μέρει. Η μελέτη του ΓΠΣ δεν μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα διοικητικά όρια όπως αυτά απεικονίζονται στα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα αναφερθεί στο κείμενο όμως: «ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις στα όρια μεταξύ ΔΕ Ιτέας και ΔΕ Άμφισσας στην περιοχή της ''Καμιώτισσας''. Προτείνεται η από κοινού προσφυγή σε διαιτητικό Δικαστήριο, για την οριστική λύση του θέματος. γ) Δεκτή και σε συνδυασμό με την ένσταση του ΤΕΕ Φωκίδας, θα αναφερθεί στο κείμενο: Προτείνεται η οργάνωση της προβλήτας, η δημιουργία στεγάστρου υποδοχής στον μώλο, καθώς επίσης και η κατασκευή χώρων υγιεινής (για τουρίστες και κατοίκους. Επίσης Στη σελ. 60 του Β1 Σταδίου της μελέτης «Αναθεώρηση του ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας» οι σχετικές αναφορές για τη Μαρίνα και το Λιμάνι Ιτέας περιορίζονται στην υφιστάμενη κατάσταση και δεν υπάρχουν κατευθύνσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμισή του ως λιμενικές υποδομές που θα έχουν σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή. Συνεπώς θα πρέπει

 • στο συγκεκριμένο κεφάλαιο να διατυπωθούν σαφείς κατευθύνσεις για τον ρόλο και τον τρόπο ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών και συγκεκριμένα:

  ο ρόλος του λιμένα Ιτέας θα πρέπει να αναβαθμιστεί ως λιμάνι αρχή και τέλους κρουαζιέρας (Home Port) και φυσικά να εφοδιαστεί με τις κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων.

  να προβλεφθεί η δυνατότητα χωροθέτησης υδατοδρομίου για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων

  ο φορέας διαχείρισης του λιμένα οφείλει να διαθέτει τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για να εξασφαλίζονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των πλοίων που προσεγγίζουν, ιδίως όσον αφορά τις εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου σύμφωνα με την οδηγία 2000/59/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γαλάζιο λιμάνι)

  κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή των χώρων εξυπηρέτησης των επιβατών έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόβλεψη εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, καθώς και σε εξυπηρετήσεις και καινοτόμες υπηρεσίες που μπορεί να ποικίλουν από χώρους αναμονής και υγιεινής, μέχρι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τραπεζικές συναλλαγές, ευρυζωνικά ή ασύρματα δίκτυα (wi fi), κτλ.

  να εκπονηθεί ένα συνολικό master plan για τον λιμένα και τη μαρίνα Ιτέας συμφώνα με τις νέες προδιαγραφές του Υπ. Ναυτιλίας με πρόβλεψη όλων των απαραίτητων λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων που να ανταποκρίνονται στον αναβαθμισμένο ρόλο του λιμένα (εγκαταστάσεις κρουαζιέρας, εγκαταστάσεις και υποδομές εξυπηρέτησης υδροπλάνων, σύγχρονοι επιβατικοί σταθμοί, περιβαλλοντικές υποδομές, κτλ.).

  9. Για την 2475/13-10-2015 Ένσταση Γεωργίου Βρακούτα Θέμα: Πρόταση για την τακτοποίηση, μετά της ρυμοτομία της ιδιοκτησίας Εισήγηση: Η ένταση είναι εκτός αντικειμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αποτελεί θέμα μελέτης Πράξης Εφαρμογής.

  10. Για την 2458/12-10-2015 Ένσταση Κατοίκων για οδούς Ηρώων και Άστιγγος Θέμα: Κατά του χαρακτηρισμού των οδών Άστιγγος και Ηρώων ως πεζόδρομους. Να εφαρμοστεί η νομοθεσία και η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Εισήγηση: Απορρίπτεται. Η μελέτη ΄΄Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας-Κίρρας΄΄ ακολουθεί την εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη. Όσο αφορά την τροποποίηση των αναφερόμενων πεζόδρομων θα ληφθεί υπόψη στην επικαιροποίηση ή αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης, κατόπιν τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης. 11. Για την 2444/12-10-2015 και 2498/15-10-2015 Ένσταση Ευρωπαϊκών Βωξιτών Α.Ε. Θέμα: α) Άρση της ζώνης ασφαλείας για την Υπεραστική Συγκοινωνία του άρθ.2 του ΠΔ 209/1998, διότι αφαιρούν 110στρέμματα από την ΠΠΜ β) Σύγκρουση χρήσεων γης στην περιοχή Σύνοδες Εγκαταστάσεις Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και περιοχής Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης. Αφαιρούν από την ΠΠΜ 19 στέμματα. Οι προτάσεις της μελέτης κινούνται έξω από το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από τον υπερκείμενο σχεδιασμό και μειώνουν δραστικά τον ζωτικό χώρο της δραστηριότητας. γ) Άρση της πρότασης "επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται από την ΥΑ 35869/1801/1-5-2012 του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2012) για τη Ζώνη Απολύτου Προστασία Α επιπλέον ότι εγκρίνει από τις προτεινόμενες χρήσεις το ΚΑΣ". Εισήγηση: α) Δεκτή όσο αφορά την χάραξη στους χάρτες ώστε να μην αποτελεί περιορισμός μετρήσιμος, διότι τα όρια και οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν. Να διευκρινίζεται στη μελέτη ότι η Ζώνη Ασφαλείας για την Υπεραστική Συγκοινωνία ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία. β) Απορρίπτεται, η εφαρμογή ή όχι του υπερκείμενου σχεδιασμού θα ελεγχθεί από την ΔΙΠΕΧΩΣ η οποία είναι και η μόνη κατά νόμον αρμόδια. Στο χώρο των 19 στρεμμάτων δεν

 • δραστηριοποιείται πλέον η επιχείρηση και η έκταση δεν της ανήκει πλέον. Παρόλ΄αυτά επειδή η έκταση αυτή έχει δημιουργηθεί από προσχώσεις, έχει εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο, χάραξη αιγιαλού-παραλία και χερσαία ζώνη, προτείνεται να αναπτυχθούν μόνο χρήσεις πρασίνου και αθλοπαιδιών και όχι δόμησης. γ) Απορρίπτεται, η πρόταση εισήχθηκε μετά από υπόδειξη με το 1439/11-06-2015 (3256/132186/2014) έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ η οποία είναι και η μόνη κατά νόμον αρμόδια. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 3256/132186/2014 γνωμοδότηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, η οποία αναφέρει: για όλες τις ΠΕΠ και ΠΕΠΔ που βρίσκονται στη Ζώνη Β του Δελφικού τοπίου ισχύουν τα αναφερόμενο στην ΥΑ 35869/1801/1-5-2012 «Έγκριση ανακαθορισμού των ορίων ... Δελφικού Τοπίου» του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 147/ ΜΠ/2012). Θα πρέπει να γνωμοδοτήσει οπωσδήποτε για τις περιοχές αυτές η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Φωκίδος. Θα ήταν καλό όμως να διευκρινιστεί ότι για τις ΠΕΠ και ΠΕΠΔ που βρίσκονται στη Ζώνη Β του Δελφικού τοπίου ισχύουν αυτά που αναφέρονται μόνο για την Β Ζώνη του Δελφικού τοπίου στην ΥΑ 35869/1801/1-5-2012 «Έγκριση ανακαθορισμού των ορίων ... Δελφικού Τοπίου» του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 147/ ΑΑΠΜΠ/2012). Θα πρέπει να γνωμοδοτήσει οπωσδήποτε για τις περιοχές αυτές η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Φωκίδος.

  12. Για την 2457/12/10/2015 και 2415/07-10-2015 Ένσταση προς Εγκατάσταση Π.Υ. Ιτέας Θέμα: Αξιοποίηση οικοπέδου στην Κίρρα για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιτέας Εισήγηση: Δεκτή βάση της 05/15-3-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών έγκρισης παραχώρησης οικοπέδου Κίρρας. Θα εξεταστεί η καταλληλότητα μετά την ακριβή υπόδειξη της θέσης του οικοπέδου.

  13. Για την 2473/13-10-2015 Ένσταση Ιωάννη Λύτρα Θέμα: 1)Στα αναρτηθέντα διαγράμματα του Β1 Κεφαλαίου της Αναθεώρησης του ΓΠΣ Ιτέας- Κίρρας Δήμου Ιτέας δεν περιλαμβάνονται όλα τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α3, των Τεχνικών προδιαγραφών όπως καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 9572/1845 /2000(ΦΕΚ 209Δ/7-4-2000) και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη παράγραφο Α.3.3: «Παρουσιάζονται τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα βασικά δίκτυα υποδομής της περιοχής μελέτης: Μεταφορικό δίκτυο, Ενέργεια , Τηλεπικοινωνίες, Ύδρευση αποχέτευση, απορρίματα κ.λ.π.» 2)Όσον αφορά το μεταφορικό-οδικό δίκτυο και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 10788/04 (ΦΕΚ 285Δ/5-3-2004) η οποία αφορά «Έγκριση Πολεοδομικών Σταθεροτύπων κατά την εκπόνηση Γ.Π.Σ…...», κεφάλαιο 6.1, πρέπει στα ΓΠΣ να φαίνεται πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο, αρτηρίες συλλεκτήριες οδοί, τοπικές οδοί καθώς και αυτές να συνδέονται κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούν την κυκλοφορία, τα οποία όμως δεν απεικονίζονται στα αναρτηθέντα σχέδια. 3)Αντιθέτως στο αναρτηθέν σχέδιο υπ αριθμ.Π.3.3., το οποίο στερείται και τίτλο θέματος Σχεδίου, παρουσιάζεται ένα δίκτυο πεζοδρόμων, οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείμενο του ΓΠΣ, δεδομένου ότι αυτό αφορά τον Γενικό Σχεδιασμό και δεν μπορεί να υπάρχουν δεσμεύσεις με τέτοιες λεπτομέρειες οι οποίες ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον αναλυτικό σχεδιασμό της Πολεοδομικής Μελέτης και του Ρυμοτομικού Σχεδίου που έπονται, όπου εκεί εξετάζονται αναλυτικά και καθορίζονται με βάση τις τότε υπάρχουσες συνθήκες και ανάγκες. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε δέσμευση από σήμερα,η τυχούσα αστοχία,η λανθασμένη και μη απαιτούμενη εκτίμηση ,είναι πολύ δύσκολο να διορθωθούν στο μέλλον μετά την έγκρισή του. 4)Δεν αντιμετωπίζεται η σύνδεση των δύο εκατέρωθεν της Ε.Ο (Βόρεια και Νότια) τμημάτων του Σχεδίου Πόλης και δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ,στο εμπορικό κέντρο, στο λιμάνι και εν γένει στο κατάντη τμήμα της πόλης. 5)Δεν έχει ληφθεί υπόψη στην αναθεώρηση του ΓΠΣ η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιτέας με αριθμ. 75/2008 που αφορά την «Κυκλοφοριακή Μελέτη Σχεδίων Πόλεως Ιτέας - Κίρρας και επεκτάσεων αυτών».

 • 6)Σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό Ν. 4067/2012 , άρθρο 2 , παραγρ. 59 και όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269Α) ζζ) Η παρ. 59 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «59. Πεζόδρομοι είναι οι διαμορφωμένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, που εξυπηρετούν κυρίως τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς, εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και ΑΜΕΑ. Σε αυτούς απαγορεύεται η στάθμευση και επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο τα οχήματα που κινούνται προς και από εισόδους −εξόδους χώρων, στάθμευσης των παρόδιων χρήσεων εκτός αν άλλως ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.» Επειδή στους δρόμους που εμφανίζονται σαν πεζόδρομοι στο ΓΠΣ, υπάρχει κυκλοφορία και στάθμευση αυτοκινήτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τροποποίηση του ΓΠΣ είναι χρονοβόρα, προτείνεται οι πεζόδρομοι στα ανωτέρω σχέδια, οι οποίοι μάλιστα φαίνονται με κίτρινο χρώμα (που αποτελούν συμβολισμό των Πολεοδομικών μελετών), να φαίνονται στη κατηγορία των τοπικών οδών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης αν αυτό απαιτηθεί χωρίς να υπάρχει ασυμφωνία με το ΓΠΣ. 7) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2508/97 στο οποίο περιγράφονται τα περιεχόμενα του ΓΠΣ και συγκεκριμένα στην παρ. 6, αναφέρεται : « Η παραπάνω πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης αναφέρεται στις χρήσεις γης, στα πολεοδομικά κέντρα, στο κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, στη πυκνότητα και στο μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα ή τμήμα της, σε απαγορεύσεις δόμησης και χρήσης .» Στην αναρτηθείσα πρόταση ΓΠΣ δεν εμφανίζονται στοιχεία κυκλοφοριακής οργάνωσης, ούτε υπάρχει πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο, στο οποίο να φαίνεται η οργάνωση του η συσχέτιση των λειτουργικών κατηγοριών οδών. Αντ’ αυτού φαίνονται μόνο οι πεζόδρομοι οι οποίοι θα έπρεπε να περιλαμβάνονται και να εμφανίζονται σαν τοπικές οδοί. 8) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές αλλά και τους κανόνες των κυκλοφοριακών μελετών, όταν οι φόρτοι γίνονται σημαντικοί, οι δρόμοι με το μεγαλύτερο πλάτος αποτελούν το κύριο οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί τις σημαντικότερες κινήσεις (μεγαλύτερες αποστάσεις, μεγαλύτεροι φόρτοι) ενώ οι δρόμοι με το μικρότερο πλάτος συγκροτούν το τοπικό οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί τις τοπικές κινήσεις και μετατρέπονται σε πεζόδρομους. 9)Στην αναρτηθείσα πρόταση ΓΠΣ παρατηρείται δρόμοι (λεωφόροι) με το μεγαλύτερο πλάτος να έχουν χαρακτηριστεί και προτείνονται σαν πεζόδρομοι, αντί να απεικονίζονται σαν δρόμοι του τοπικού δικτύου χωρίς να χαρακτηρίζονται ώστε να μπορέσουν να μετατραπούν σε κύριο οδικό δρόμο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 10) Η έξοδος από την Εθνική Οδό προς τον αστικό ιστό της Ιτέας γίνεται σε περιοχή κλειστής καμπύλης και μάλιστα με αριστερή στροφή οπότε υπάρχουν προβλήματα ορατότητας και αυξημένος κίνδυνος σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, ενώ η σύνδεση για το Βόρεια της Ε.Ο εντός σχεδίου τμήμα όπως αναφέρθηκε δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται, προτείνεται τροποποίηση. 11) Στο αναρτηθέν Σχέδιο αναθεώρησης ΓΠΣ Ιτέας-Κίρρας δεν παρουσιάζεται η Παράκαμψη της Ιτέας με διέλευση της Ε.Ο εκτός αστικού ιστού, η οποία και ιδιαίτερης σημασίας κρίννεται και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ, ενώ υπάρχει και εγκεκριμένη σε πρώτο Στάδιο πρόσφατη Μελέτη του ΥΠΥΜΕΔΙ, στην οποία και έχει ενταχθεί. Εισήγηση : 1) Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης είναι αντικείμενο του Α΄ Σταδίου το οποίο έχει εγκριθεί και έχουν όλα τα προαναφερθέντα αναλυθεί στο Κεφ. Α.3.3.6 Δίκτυα Υποδομών της Περιοχής Μελέτης. Στο Π2 Οργάνωση των Χρήσεων Γής και Προστασία Περιβάλλοντος ΟΤΑ, να αναφερθεί όπως αναφέρεται και στη σελ 59, ότι ΄΄όσο αφορά το δίκτυο εντός της πόλης της Ιτέας και της Κίρρας, ισχύουν οι εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες΄΄. 2) Το μεταφορικό οδικό δίκτυο έχει απεικονιστεί όπως αυτό ισχύει στην Πολεοδομική Μελέτη. 3) Ο τίτλος δεν αναφέρεται από τυπογραφικό λάθος και είναι ΄΄Αστικές Υποδομές΄΄.

 • 4) Το οδικό δίκτυο και κατά συνέπεια το δίκτυο πεζόδρομων έχει απεικονιστεί σύμφωνα με το ισχύων ρυμοτομικό. 5) Με την πρόβλεψη κυκλοφοριακών συνδέσεων (κόμβων) και περιφερειακού, ο αστικό ιστός ενοποιείται. 6) Να γίνει αναφορά της απόφασης του Δ.Σ. Ιτέας (75/2008) που αφορά την ''Κυκλοφοριακή Μελέτη Σχεδίων Πόλεως και Επεκτάσεων Αυτών Ιτέας-Κίρρας΄΄. Η Κυκλοφοριακή Μελέτη χρήζει επικαιροποίησης ή αναθεώρησης ΚΑΙ έγκριση από: α) τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 46 του Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α) και τη νομολογία του ΣτΕ (σχετικές οι υπ’ αριθ. 1115/2012 και 49/2012 αποφάσεις του Δ’ Τμήματος) και την σχετική υπ’ α.π. 15109/13-5-2013 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για την άσκηση του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας (της παρ.1 του άρθρου 252 του Ν.3852/2010) στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που εγκρίνουν κυκλοφοριακές μελέτες. Για να εγκριθεί η Κυκλοφοριακή Μελέτη από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απαιτούνται: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της μελέτης. Η εγκεκριμένη μελέτη που έχει εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ή μέσω ανάθεσης από ιδιώτες μελετητές, συνοδευόμενη με σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και η σήμανση. Σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εφόσον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν τις υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). β) Έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΚΑ πλέων) ή της Περιφέρειας με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν: α) Το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτού και αυτές που το επηρεάζουν. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 46 του Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α) γ) Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις άλλες περιοχές της χώρας (εκτός ΟΑΣΑ). Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 46 του Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α) δ) Σύμφωνα με το άρθρου 52A του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α’): «1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης έως 150 τετραγωνικών μέτρων και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, σε λιμένες τοπικής σημασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3450/2006, όπως ισχύει, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (MasterPlan), λαμβάνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της οικείας Λιμενικής Αρχής, με βάση μελέτες των οικείων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές τους υπηρεσίες, ή ελλείψει αυτών, από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών, με μέριμνα των φορέων. 2. Όσον αφορά στους τουριστικούς λιμένες της επικράτειας, τα μέτρα της παραγράφου 1 λαμβάνονται σύμφωνα με το περιεχόμενο μελέτης που συντάσσεται με μέριμνα του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, του μελετητή για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της προς τις εκάστοτε κείμενες οικείες διατάξεις. Η μελέτη αυτή, μαζί με την υπεύθυνη

 • δήλωση του μελετητή κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Τουρισμού, στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, και στην οικεία Λιμενική Αρχή προς γνώσιν τους.» Για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα (ΧΖΛ) τοπικής σημασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (MasterPlan), απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από:

  Εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

  Εισήγηση της οικείας Λιμενικής Αρχής.

  Εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες (κυκλοφοριακές μελέτες) των οικείων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές τους υπηρεσίες, ή ελλείψει αυτών, από τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών, είτε μέσω ανάθεσης εκπόνησης μελετών σε ιδιώτες μελετητές αντίστοιχης κατηγορίας, με μέριμνα των φορέων, συνοδευόμενες με σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και η απαιτούμενη σήμανση.

  Σύμφωνη γνώμη των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών εφόσον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν τις υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

  Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

  Απόφαση Καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα με αριθμό ΦΕΚ, η οποία και θα αποτυπώνεται στο σχέδιο της πρότασης. Για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα (ΧΖΛ) σε τουριστικούς λιμένες της επικράτειας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (MasterPlan), απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού μετά από:

  Εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

  Εισήγηση της οικείας Λιμενικής Αρχής.

  Εγκεκριμένες από την επιτροπή τουριστικών λιμένων του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993 (Α’118) όπως ισχύει, τεχνικές μελέτες (κυκλοφοριακές μελέτες) των οικείων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές τους υπηρεσίες, ή ελλείψει αυτών, από τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών, είτε μέσω ανάθεσης εκπόνησης μελετών σε ιδιώτες μελετητές αντίστοιχης κατηγορίας, με μέριμνα των φορέων, συνοδευόμενες με σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και η απαιτούμενη σήμανση.

  Σύμφωνη γνώμη των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών εφόσον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν τις υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

  Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

  Απόφαση Καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα με αριθμό ΦΕΚ, η οποία και θα αποτυπώνεται στο σχέδιο της πρότασης. Η έγκριση του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με την 15106/13-05-2013 επιστολή της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήμα Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, για τις μετά τις 03-06-2007 εκδοθείσες αποφάσεις των ΟΤΑ, είναι απαραίτητη, ώστε να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση.

 • ε) Εφόσον ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις θα ακολουθήσει η τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης και κατόπιν η εφαρμογή της Κυκλοφοριακής. 6) Το θέμα θα αντιμετωπιστεί με την Επικαιροποίηση ή Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης εφόσον ακολουθήσει την προαναφερθείσα διαδικασία αδειοδότησης. 7) όπως το 11.2 8) όπως το 11.6 9) όπως το 11.6 10) όπως το 11.6 11) Δεκτό θα διορθωθεί στο Β2 - σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΠΥΜΕΔΙ.

  14. 2496/15-10-15, 2540/20-10-2015, 617/19-03-2015 Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας Θέμα: α) Να προσκομιστούν στην υπηρεσία 3 αντίγραφα χαρτών της μελέτης διότι υπάρχουν ασυμβατότητες ανάμεσα στα όρια των περιοχών Α και Β ζώνης. Εισήγηση: Με την ολοκλήρωση της 2ης ανάρτησης και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα δοθούν στην υπηρεσία τα τελικά σχέδια, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το ΚΑΣ. Η ομάδα μελέτης θα επικοινωνήσει με την υπηρεσία για να διορθωθούν τυχόν ασυμβατότητες στα όρια των ζωνών του Δελφικού Τοπίου. Τα όρια όπως απεικονίζονται στους χάρτες της μελέτης έχουν ληφθεί από τα ΦΕΚ 224ΑΑΠ/2012 και 147ΑΑΠ/2012 . Ειδικότερα α)Δεν έχει αναθεωρηθεί η θέση του νεκροταφείου, β) Δεν έχουν αλλάξει οι χρήσει γης στη Θέση Γωνιά. Η μόνη αλλαγή στην πρόταση είναι η κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης - κόμβου, που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για λόγους ασφαλείας και σύνδεσης της πόλης. 15. Για την 2541/20-10-2015, ένσταση του Λ. Τσατσαρώνη Θέμα: Αλλαγή χρήση του ΟΤ124Γ από Κ2 ΣΕ ΜΚ, εξαιτίας υπάρχουσας χρήσεις γυμναστηρίου >150τμ που δεν καλύπτεται από την Κ2 Εισήγηση: Δεκτή 16. Για την 2542/20-10-2015, ένσταση Χ. Κακανά Θέμα: Αλλαγή χρήσης του ΟΤ101 ΚΑΙ ΟΤ102 από ΠΚ σε Κ1 Εισήγηση: Απορρίπτεται, για τα ΟΤ 101 είναι επί της Μεταμορφώσεως και δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις για το ΟΤ102 είναι επί της πλατείας Ηρώων και ακολουθεί τον ευρύτερο σχεδιασμό και μπορεί να φιλοξενεί χρήσεις ΜΚ (σε καμία περίπτωση όμως ΚΙ). 17. 2558/21-10-15 Πολίτες στο Προσκήνιο Θέμα: 1) Να επεκταθεί το Πολεοδομικό Κέντρο σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Ιτέας- Κίρρας. Να μην προβλέπονται στα Πολεοδομικά Κέντρα (Άρθρο 18/Ν.4269): τα 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22. Εισήγηση: Απορρίπτεται, Κατά τον σχεδιασμό της μελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ δόθηκε δυνατότητα ανάπτυξης ενός πολεοδομικού κέντρου, στην περιοχή που είναι ήδη διαμορφωμένα τα εμπορικά κέντρα και στο παραλιακό μέτωπο μπροστά στην Μαρίνα, στις υπόλοιπες περιοχές προτείνεται ως χρήση η μικτή κατοικία- Κατοικία Ενδιάμεσου Επιπέδου (ΜΚ) η οποία προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης των ακινήτων. Η αφαίρεση των προβλεπομένων από το Άρθρο 18/Ν.4269: τα 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 πέραν ότι αντιβαίνει την νομοθεσία, έρχεται και σε σύγκρουση με την απόφαση υπ΄αριθμ 25/2014 2-4-2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας, με Θέμα : Να μην εξαιρεθούν τα συνεργεία από τις περιοχές Γενικής Κατοικίας. Θέμα: 2) Αιτιολόγηση για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Κατοικία (Κ1) και κατάργηση τους αν γίνεται .

 • Εισήγηση: Απορρίπτεται, Πρόκειται για περιοχές όπου αντικαθιστούν την παλιά περιοχή «αμιγούς» κατοικίας και στις οποίες επιτρέπεται η χρήση κατοικίας. Στις περιοχές που διέπονται από ειδικά διατάγματα (ΠΔ, βασιλικά κ.α) όπως στην περίπτωση της Ιτέας και με αυτά επιτρέπεται μόνο η κατοικία (πλην προσδιορισμένων χώρων στο ρυμοτομικό σχέδιο όπου επιτρέπονται και επιπλέον χρήσεις κοινόχρηστες και κοινωφελείς, διοίκησης, εμπορίου, αναψυχής κτλ), κατά την αναθεώρηση, είτε διατηρούνται οι υπάρχουσες χρήσεις είτε προβλέπονται σε άλλη θέση με παράλληλη κατάργηση της ισχύουσας και ε τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου τους προκειμένου να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής. Η προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος λόγω των εκτεταμένων περιοχών με χρήση αμιγούς κατοικίας στις εγκεκριμένες Πολεοδομικές μελέτες Ιτέας και Κίρρας , δεν μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη τους. Θέμα: 3) Περιοχή ΠΕΠΒ NATURA sci. - Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό χάρτη της NATURA (http://natura2000.eea.europa.eu/#) η άνω περιοχή είναι NATURA 2000 spa. Επίσης η ίδια περιοχή είναι ΠΕΠ Β γιατί είναι Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου. Εισήγηση: Δεκτή Θέμα: 4) Εκτός από τις περιοχές ΠΕΠΔ Α όλες οι υπόλοιπες περιοχές (ΠΠΜ, ΠΠΔ ΗΤ3, ΠΠΔ ΗΤ2, ΠΠΔ ΠΕ, ΠΠΔ ΕΠ, Π-Δ, Π-Ρ, ΠΠΔ-Α, ΠΠΔ ΗΤ) ανήκουν στη Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου. Εισήγηση: Ως Β’ Ζώνη αναφέρονται . Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές αναγράφεται ότι: Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται από την ΥΑ 35869/1801/1-5-2012 του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 147/ ΑΑΠ/2012) Θέμα: 5) α)Η περιοχή Λαρνάκι δεν μπορεί να είναι χαρακτηρισμένη ΠΠΜ, διότι είναι Β΄ Ζώνη Δελφικού Τοπίου, β) Είναι μέσα στην NATURA 2000 – κατηγορία spa, γ) Τόσο στη Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου όσο και στη NATURA 2000 spa, απαγορεύονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποτελούν βιομηχανική μονάδα υψηλής όχλησης (Γεγονός που φαίνεται στην ΑΔΑ ΒΛΛΚΟ-Υ4Θ/ 14-10-2013 καθώς και στη ΜΠΕ του 2011, των Εγκαταστάσεων). δ) Να ισχύσει ότι και στην ΑΔΑ ΒΙ6ΜΓ-840. Ζητάμε να ισχύσει ότι και στην ΑΔΑ ΒΙ6ΜΓ-840, σύμφωνα με την οποία: (i) «3. Να μην εγκριθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην παραλιακή ζώνηστη θέση Καμιώτισσα. Η περιοχή της Καμιώτισσας, τόσο το τμήμα της βόρεια-βορειοδυτικά της Ε.Ο. Ιτέας -Ναυπάκτου,όσο και το παράκτιο τμήμα της νοτίως της Ε.Ο., να μη χρησιμοποιείται για την απόθεση βωξίτη ,προκειμένου να μην προκαλείται έμμεση βλάβη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε γειτνίαση. Να υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου στη θέση αυτή, σύμφωνα με την υπ’αρ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/112237/4861πε/18.4.2012 ΥΑ.» (ii) «4. Να μην εγκριθεί η προτεινόμενη Περιοχή Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας (ΠΕΠΔ 7) εγγύς του παραλιακού μετώπου.» και(iii) «ΙΑ. Περιμετρικά των αρχαίων πύργων, οχυρώσεων και άλλων αρχαιοτήτων στις θέσεις Λαρνάκι, Πιλικίνος, Αγ. Παρασκευή Σερνικακίου και στη Βίνιανη, καθώς και περιμετρικά των διατηρούμενων τμημάτων αρχαίου αγωγού μεταφοράς ύδατος στα βόρεια της Άμφισσας, θα θεσπιστούν σημειακά ζώνες απολύτου προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3028/2002.» ε) Η πόλη της Ιτέας είναι χαρακτηρισμένη ως Τουριστική από δεκαετίες και με Π.Δ. και πρόσφατα με την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ιτέας (Αριθ. 25 /25-5-2015)επί του ΓΠΣ Ιτέας. (Πρέπει να δηλωθεί και στο Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού, η Ιτέα στις Αναπτυσσόμενες Τουριστικά Α2 περιοχές, γιατί πληροί τις

  http://natura2000.eea.europa.eu/

 • προϋποθέσεις). Όπως αναφέρεται στην Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013 ), δε συνάδει η Αναπτυσσόμενη Τουριστική πόλη και η εγκατάσταση Π