ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]Νομολογία – Υποδείγματα),...

of 21 /21
1 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη Αθήναι 1970 02.01.001 Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού Εγγυητή Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1999 02.01.002 Γέσιου Φαλτσή Π. Η Επίδοση Δικογράφων στην Αλλοδαπή υπό το Φως του Άρθρου 20Σ και των Διεθνών Συμβάσεων [Με τα Συμβατικά Κείμενα και την κατΆρθρον Ερμηνεία της Συμβάσεως της Χάγης(Ν. 1334/1983)] Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1989 02.01.003 Παπαγιάννη Αντ. Το Δίκαιο των Επιδόσεων στην Πολιτική Δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα - Θεσσαλονίκη 02.01.004 Κατράς Ι. Αγωγές Αστικού Κώδικα και Ενστάσεις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 2006 02.01.005 Κολοτούρου Παν. Η απαλλοτρίωση του επιδίκου αντικειμένου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 2009 02.01.006

Embed Size (px)

Transcript of ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]Νομολογία – Υποδείγματα),...

 • 1

  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---]

  Γέσιου – Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν

  Δίκην Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη – Αθήναι 1970

  02.01.001

  Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού Εγγυητή

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1999

  02.01.002

  Γέσιου – Φαλτσή Π. Η Επίδοση Δικογράφων στην Αλλοδαπή υπό το Φως του Άρθρου 20Σ και των Διεθνών Συμβάσεων [Με τα Συμβατικά Κείμενα και την κατ’ Άρθρον Ερμηνεία της Συμβάσεως της Χάγης(Ν. 1334/1983)]

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1989

  02.01.003

  Παπαγιάννη Αντ. Το Δίκαιο των Επιδόσεων στην Πολιτική Δίκη

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

  02.01.004

  Κατράς Ι. Αγωγές Αστικού Κώδικα και Ενστάσεις

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2006

  02.01.005

  Κολοτούρου Παν. Η απαλλοτρίωση του επιδίκου αντικειμένου

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2009

  02.01.006

 • 2

  Τσάμης Ορέστης Η αποδοτέα δικαστική δαπάνη κατά τον ΚΠολΔ

  Εκδόσεις Τσίμος Θες/κη 2009

  02.01.007

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ [02.02.---] Ποδηματά Ε. – Νικόπουλος Β. κλπ

  Η Ερήμην Δίκη κατά τον ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1997

  02.02.001

  Δημητρίου Δ. Δεδικασμένο επί Δικονομικού Ζητήματος [Ερμηνευτική Προσέγγιση του Άρθρου 322Ιβ ΚΠολΔ]

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1999

  02.02.002

  Ποδηματά Ε. Δεδικασμένο, Αντικειμενικά Όρια ιδίως επί Ενστάσεων Ι

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1995

  02.02.003

  Ποδηματά Ε. Δεδικασμένο, Αντικειμενικά Όρια ιδίως επί Ενστάσεων ΙΙ

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2002

  02.02.004

  Μακρίδου Κ. Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της.

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2006

  02.02.005

  Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος

  Σύγχρονα ζητήματα αποδείξεως στην πολιτική δίκη.

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2006

  02.02.006

  Γιαννόπουλος Π. Οι ένορκες βεβαιώσεις ως αποδεικτικό μέσο στην Πολιτική Δίκη.

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2005

  02.02.007

  Μακρής Δ. Η Δικαστική Διανομή Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη,

  02.02.008

 • 3

  2004 Πίψου Λ. Δικαστική Διανομή Εκδόσεις Σάκκουλα,

  Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2006

  02.02.009

  Δεληκωστόπουλος Ι. Η Ελεύθερη Εκτίμηση των Αποδείξεων από το Δικαστή στην Πολιτική Δίκη

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2004

  02.02.010

  Παϊσίδου Ν. Η Επίδειξη Εγγράφων Στην Πολιτική Δίκη

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2006

  02.02.011

  Μανιώτης Δ. Η Ψηφιακή Υπογραφή ως Μέσο Διαπιστώσεως της Γνησιότητας των Εγγράφων στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1998

  02.02.012

  Μακρής Δ. Η Δικαστική Διανομή Τσίμος 2008 02.02.013

  ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ [02.03.---] Κεραμεύς Κ. Ένδικα Μέσα Εκδόσεις Σάκκουλα,

  Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2002

  02.03.001

  Διαμαντόπουλος Γ. Η Ανώτερη Βία ως Λόγος Ανακοπής Ερημοδικίας

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1997

  02.03.002

  Σαμουήλ Σ. Η Έφεση κατά τον ΚΠολΔ Αθήνα 2003, Ε΄ Έκδοση 02.03.003 Κλαμαρής Ν. Η κατά Παραπομπή Αρμοδιότητα

  της Ολομέλειας του Αρείου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,

  02.03.004

 • 4

  Πάγου Αθήνα – Κομοτηνή 1990Παπαδόπουλος Κ. Η Αναιρετική Διαδικασία κατά

  τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

  Αθήνα 1997 02.03.005

  Σινανιώτης Λ. Η Αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ (β΄ έκδοση)

  Π. Ν. Σάκκουλας Δίκαιο και Οικονομία 2006

  02.03.006

  Ζόμπολας Α. Η Αναίρεση στην Πράξη κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα)

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1998

  02.03.007

  Σαμουήλ Σαμουήλ Η Εφεση κατά τον ΚΠολΔ Αθήνα 2009 Στ Έκδοση 02.03.008 Ορφανίδης Γ. Οι προθεσμίες των ένδικων

  μέσων Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή 2009

  02.03.009

  Πανταζόπουλος Στέφ. Αναψηλάφηση της Απόφασης λόγω Ψευδών Αποδεικτικών Μέσων

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009

  02.03.010

  Καλαβρός Κ. Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009

  02.03.011

  Δεληκωστόπουλος Ι Οι δικονομικοί λόγοι αναίρεσης Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θες/κη 2009

  02.03.012

  Βερβενιώτης Χαρίλαος Αναιρετικά Κείμενα (μελέτες- δικόγραφα- αποφάσεις)

  Αθήνα 2012 02.03.013

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ [02.04.---] Μπρακατσούλας Β. Διαταγές Πληρωμής (Πιστωτικοί Εκδόσεις Αντ. Ν. 02.04.001

 • 5

  Τίτλοι και Διαδικασία) Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2004, Θ΄ Έκδοση

  Πανταζόπουλος Σ. Η Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής (Άρθρα 632-633ΚΠολΔ)

  Αθήνα 2001 02.04.002

  Τσαντίνης Σ. Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής (Δογματική Ένταξη και Ρύθμιση)

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2002

  02.04.003

  Μακρής Δ. Άμυνα του Οφειλέτη κατά της Διαταγής Πληρωμής.(Ανακοπή και Αίτηση Αναστολής κατ’ άρθρο 632ΚΠολΔ, οδηγίες για τη σύνταξη δικογράφων και σχέδια δικαστικών αποφάσεων.

  Εκδόσεις Τσίμος, 2005 02.04.004

  Σταυράκης Α. – Παπαδογάμβρου Β.

  Η Διαταγή Πληρωμής (από την Έκδοση ως την Εκτέλεσή της, όπως ισχύει μετά τον Ν. 2479/1997) & η Διαταγή Απόδοσης της Χρήσης Μισθίου Ακινήτου (Νέα Άρθρα 662Α-662Η ΚΠολΔ) [Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα]

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1997

  02.04.005

  Παπαδάκης Χ. Διαταγές στην Μισθωτική Διαδικασία 1. Διαταγή Απόδοσης Μισθίου 2. Διαταγή Πληρωμής (Συστηματική Ερμηνεία των άρθρων 662Α-662Η και 623-634 ΚΠολΔ)

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2004

  02.04.006

 • 6

  Μακρής Δ. Οι διαφορές του άρθρου 681Β΄ ΚΠολΔ για τη διατροφή και την επιμέλεια των τέκνων.

  Νομικές Εκδόσεις Βιβλιοπωλείο Τσίμος 2007

  02.04.007

  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 02.04.008 Βαθρακοκήλης Α Διαδικασία διαφορών από

  προσβολές με δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008

  02.04.009

  Αθανασάς Α. Διαταγή πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα –Κομοτηνή 2009

  02.04.010

  Σινανιώτης Λ. Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ

  Εκδόσεις Σάκκουλας 2008

  02.04.011

  Δημήτριος Μακρής Αμυνα του οφειλέτη κατά της Διαταγές Πληρωμής

  Εκδόσεις Τσίμος 2011 02.04.012

  Δημήτριος Μακρής Κατ’ αρθρο ερμηνεία του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

  Εκδόσεις Τσίμος 2011 02.04.013 (χ2)

  Ι. Σπυριδάκης – Ε. Γεωργακάκη

  Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων ( με τις τροποποιήσεις ν. 3996/2011 και 4019/2011)

  Εκδόσεις Σάκκουλα 2012

  02.04.014

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ [02.05.---] Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων – Πρωτοδικείο Αθηνών

  Η Σύγχρονη Δυναμική των Ασφαλιστικών Μέτρων (Πρακτικά Επιστημονικής

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999

  02.05.001

 • 7

  (Γραφείο Έρευνας και Νομολογίας)

  Διημερίδας 2-3 Απριλίου 1999)

  Χαμηλοθώρης Ι. – Κλουγκίνας Θ. – Βαφειάδου Π. – Γιαννοπούλου Ε.

  Ασφαλιστικά Μέτρα (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα), Τόμος Πρώτος

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2000

  02.05.002

  Χαμηλοθώρης Ι. – Κλουγκίνας Θ. – Βαφειάδου Π. – Γιαννοπούλου Ε.

  Ασφαλιστικά Μέτρα (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα), Τόμος Δεύτερος

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2000

  02.05.003

  Μπρακατσούλας Β. Ασφαλιστικά Μέτρα Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2002, Δ΄ Έκδοση

  02.05.004

  Γεωργίου Κ. Ασφαλιστικά Μέτρα (Θεωρία – Νομολογία), Τόμος Ι

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2004, Δ΄ Έκδοση

  02.05.005

  Γεωργίου Κ. Ασφαλιστικά Μέτρα (Θεωρία – Νομολογία), Τόμος ΙΙ

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, Β΄ Έκδοση

  02.05.006

  Απαλαγάκη Χ. Προσημείωση Υποθήκης – Η δικονομική της θεώρηση

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσ/νικη 2005

  02.05.007

  Μακρής Δ. Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής και Κατοχής

  Εκδόσεις Τσίμος 2005 02.05.008

  Κατράς Ι. Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων και Αμυνα του Αντιδίκου

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή 2007

  02.05.009

  Κατράς Ι. Σύστημα Ασφαλιστικών Μέτρων –Αναγκαστική Εκτέλεσης και Δ/γων Πληρωμής και Αποδοσης

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή 2009

  02.05.010

 • 8

  Νικολόπουλος Γιώργος Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων

  Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή 2010

  02.05.011

  Βαθρακοκοίλης Ασφαλιστικά Μέτρα Ερμηνεία – Νομολογία Τροποποιήσεις ν. 3994/2011 και 40555/2012

  Αθήνα 2012 02.05.012

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ [02.06.---] Μακρής Δ. Η Εκουσία Δικαιοδοσία Εκδόσεις 2004 02.06.001 Χαμηλοθώρης Ι. – Κλούκινας Χ. – Κλουκίνας Θ. – Βαφειάδου Π. – Γιαννοπούλου Ε.

  Εκουσία Δικαιοδοσία (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα), Τόμος Πρώτος

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2001

  02.06.002

  Χαμηλοθώρης Ι. – Κλούκινας Χ. – Κλουκίνας Θ. – Βαφειάδου Π. – Γιαννοπούλου Ε.

  Εκουσία Δικαιοδοσία (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα), Τόμος Δεύτερος

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2001

  02.06.003

  Μπρακατσούλας Β. Η Εκουσία Δικαιοδοσία (Θεωρία – Νομολογία – Πράξη)

  Εκδοτικός Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2006

  02.06.004

  Κούσουλα Α. Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009

  02.06.005

 • 9

  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ [02.07.---] Κουσούλης Στ. Δίκαιο της Διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα

  Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2006

  02.07.001

  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ [02.08.---] Μπέης Κ. Πολιτική Δικονομία (Γενικές

  Αρχές και Ερμηνεία των Άρθρων), Τόμος 21, Αναγκαστική Εκτέλεση, Οι Εκτελεστοί Τίτλοι κατά το Εθνικό Δίκαιο(Άρθρα 904-914ΠολΔ), κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και κατά το Διεθνές Δίκαιο

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2003

  02.08.001

  Μπέης Κ. Πολιτική Δικονομία (Γενικές Αρχές και Ερμηνεία των Άρθρων), Τόμος 22, Αναγκαστική Εκτέλεση, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2 Προϋποθέσεις και προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης – Δίκες περί την εκτέλεση (Άρθρα 915-940α ΚΠολΔ)

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2004

  02.08.002

  Μπρακατσούλας Β. Η Αναγκαστική Εκτέλεση (Θεωρία – Νομολογία – Πράξη), Τόμος Ι

  Εκδοτικός Οίκος Αφοι Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1993

  02.08.003

 • 10

  Μπρακατσούλας Β. Η Αναγκαστική Εκτέλση (Θεωρία – Νομολογία – Πράξη), Τόμος ΙΙ

  Εκδοτικός Οίκος Αφοι Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1993

  02.08.004

  Γέσιου – Φαλτσή Π. Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Ι. Γενικό Μέρος

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Δίκαιο & Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 1998

  02.08.005

  Γέσιου – Φαλτσή Π. Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, ΙΙ. Ειδικό Μέρος

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Δίκαιο & Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2001

  02.08.006

  Γέσιου – Φαλτσή Π. Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, IΙΙ. Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση.

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Δίκαιο & Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2006

  02.08.006α

  Χαμηλοθώρης Ι. – Κλουκίνας Χ. – Κλουκίνας Θ. – Γιαννοπούλου Ε.

  Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Γενικό Μέρος, Τόμος Πρώτος (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα)

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2003

  02.08.007

  Χαμηλοθώρης Ι. – Κλουκίνας Χ. – Κλουκίνας Θ. – Γιαννοπούλου Ε.

  Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Αναγκαστική Εκτέλεση για την ικανοποίηση μη χρηματικών απαιτήσεων - Τόμος Δεύτερος (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα)

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2005

  02.08.007α

  Χαμηλοθώρης Ι. – Κλουκίνας Χ. –

  Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Κατάσχεση, Τόμος Τρίτος

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007

  02.08.007β

 • 11

  Κλουκίνας Θ. – Γιαννοπούλου Ε.

  (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα)

  Χαμηλοθώρης Ι. – Κλουκίνας Χ. – Κλουκίνας Θ. – Γιαννοπούλου Ε.

  Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Πλειστηριασμός, Τόμος Τέταρτος (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα)

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2005

  02.08.007γ

  Χαμηλοθώρης Ι. – Κλουκίνας Χ. – Κλουκίνας Θ. – Γιαννοπούλου Ε.

  Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Αναγκαστική Διαχείριση, Τόμος Πέμπτος (Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα)

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007

  02.08.007δ

  Μακρής Δ. Ανακοπή Κατά της Εκτέλεσης και Αίτηση Αναστολής Κατά τον ΚΠολΔ

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003

  02.08.008

  Σταματόπουλος Σ. Η Δικαστική Προστασία του Τρίτου στην Αναγκαστική Εκτέλεση κατά την ΚΠολΔ 936

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1994

  02.08.009

  Σταματόπουλος Σ. Αναγκαστική Εκτέλεση εις Βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2000

  02.08.010

  Ορφανίδης Γ. Συγκρούσεις Συμφερόντων Δανειστών στην Αναγκαστική Εκτέλεση (Άρθρα 958-997 ΚΠολΔ)

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2004

  02.08.011

  Ταμαμίδης Α. Κατάσχεση των Τραπεζικών Καταθέσεων Ιδιωτών

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2005

  02.08.012

  Δημητρίου Δ. Ο Έλεγχος της διαδικασίας και των απαιτήσεων κατά τη Διανομή

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,

  02.08.013

 • 12

  του Πλειστηριάσματος Αθήνα – Κομοτηνή 2004Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος

  Προσωπική Κράτηση – Απαγόρευση Εκτελέσεως κατά του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1999

  02.08.014

  Τσόγιας Π. Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008

  02.08.015

  Φαλτσή Π Η Δικονομική Έννομη Τάξη 3–Μελέτες και γνωμοδοτήσεις Αστικού Δικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009

  02.08.016

  Φαλτσή Π Η Δικονομική Έννομη Τάξη 4–Μελέτες και γνωμοδοτήσεις Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009

  02.08.017

  Καστριώτης Ι Η Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου Τόμος Α

  Εκδόσεις Κατσαρού Αθήνα 2009

  02.08.018

  Καστριώτης Ι Η Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου Τόμος Β

  Εκδόσεις Κατσαρού Αθήνα 2009

  02.08.019

  Καστριώτης Ι Η Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου Τόμος Γ

  Εκδόσεις Κατσαρού Αθήνα 2009

  02.08.020

  Νίκας Νικόλαος Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως (Γενικό μέρος)

  Εκδόσεις Σάκκουλας 2010

  02.08.021

  Νίκας Νικόλαος Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως(Ειδικό μέρος)

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012

  02.08.021β

  Καλαβρός Κων Το ανίσχυρο των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θες/κη 2010

  02.08.022

 • 13

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02.09.---] Νίκας Ν. Ευρωπαϊκό Δικονομικό Διεθνές

  Δίκαιο (Νομοθετικά Κείμενα – Βιβλιογραφία – Νομολογία ΔΕυρΚ και Ελληνικών Δικαστηρίων – Αιτιολογικές Εκθέσεις)

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2002

  02.09.001

  Πανταζόπουλος Α. Επιλεγμένη Νομολογία του ΕΔΔΑ σε Θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2004

  02.09.002

  Νίκας Ν. Οι Συμβάσεις Βρυξελών και Λουγκάνο

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1998

  02.09.003

  ΓΕΝΙΚΑ [02.10.---] Βαθρακοκοίλης Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας,

  Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ Άρθρο), Με τις Τροποποιήσεις του Ν. 2145/1993, Τόμος Α΄, Άρθρα 1-220

  Αθήνα 1994 02.10.001

  Βαθρακοκοίλης Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ Άρθρο), Με τις Τροποποιήσεις των Ν. 2145/1993, 2172/1993 και 2207/1994, Τόμος

  Αθήνα 1994 02.10.002

 • 14

  Β΄, Άρθρα 221-477 Βαθρακοκοίλης Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας,

  Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ Άρθρο), Με τις Τροποποιήσεις των Ν. 2145/1993, 2172/1993, 2207/1994 και 2298/1995, Τόμος Γ΄, Άρθρα 478-681Δ΄

  Αθήνα 1995 02.10.003

  Βαθρακοκοίλης Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ Άρθρο), Με τις Τροποποιήσεις των Ν. 2145/1993, 2172/1993, 2207/1994, 2298/1995, 2331/1995 και 2335/1995, Τόμος Δ΄, Άρθρα 682-903

  Αθήνα 1996 02.10.004

  Βαθρακοκοίλης Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ Άρθρο), Με τις Τροποποιήσεις των Ν. 2145/1993, 2172/1993, 2207/1994, 2298/1995, 2331/1995 και 2335/1995, Τόμος Ε΄, Άρθρα 904-981

  Αθήνα 1997 02.10.005

  Βαθρακοκοίλης Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ Άρθρο), Με τις Τροποποιήσεις των Ν. 2145/1993, 2172/1993, 2207/1994, 2298/1995, 2331/1995, 2335/1995, 2447/1996, 2462/1997 και 2479/1997, Τόμος

  Αθήνα 1997 02.10.006

 • 15

  ΣΤ΄, Άρθρα 982-1054 και Εισαγωγικός Νόμος του ΚΠολΔ

  Βαθρακοκοίλης Β. Οι Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μετά την Έκδοση κάθε Τόμου από τους έως τώρα Νόμους) και η Διαταγή Απόδοσης της Χρήσης Μισθίου Ακινήτου [Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση]

  Αθήνα 1997 02.10.007

  Βαθρακοκοίλης Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ Άρθρο), Οι Τροποποιήσεις έως τον Ν. 2915/2001, Νομολογία – Βιβλιογραφία (Μετά την Έκδοση κάθε Τόμου), Συμπληρωματικός Τόμος

  Αθήνα 2001 02.10.008

  Βαθρακοκοίλης Β. Οι Νέες Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά τον Ν. 2915/2001 [Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση]

  Αθήνα 2002 02.10.009

  Βαθρακοκοίλης Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ Άρθρο), Οι Τροποποιήσεις των ετών 2002 – 2005, Νομολογία – Βιβλιογραφία (Μετά την Έκδοση κάθε Τόμου), Συμπληρωματικός Τόμος - Τόμος

  Αθήνα 2006 02.10.010

 • 16

  Η΄ Βαθρακοκοίλης Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας,

  Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ Άρθρο), Οι Τροποποιήσεις του Ν,3994/2011, Συμπληρωματικός Τόμος - Τόμος Θ΄

  Αθήνα 2011 02.10.010α

  Κατράς Ι. Επίτομη Νομολογιακή Ερμηνεία του ΚΠολΔ

  Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2006

  02.10.011

  Κεραμεύς Κ. – Κονδύλης Δ. – Νίκας Ν.

  Ερμηνεία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ι. 1-590

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Δίκαιο & Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Κομοτηνή 2000

  02.10.012

  Κεραμεύς Κ. – Κονδύλης Δ. – Νίκας Ν.

  Ερμηνεία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ΙΙ. 591-1054, Εισαγωγικός Νόμος

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Δίκαιο & Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Κομοτηνή 2000

  02.10.013

  Κεραμεύς Κ. – Κονδύλης Δ. – Νίκας Ν.

  Ερμηνεία ΚΠολΔ, Συμπλήρωμα (Μετά τους Νόμους 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002 και 3089/2002)

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2003

  02.10.014

  Νίκας Ν. Πολιτική Δικονομία Ι Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003

  02.10.015

 • 17

  Νίκας Ν. Πολιτική Δικονομία ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003

  02.10.016

  Νίκας Ν. Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ (Ένδικα Μέσα)

  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2007

  02.10.016α

  Μπρακατσούλας Β. Η Πολιτική Δίκη, Β΄ Τόμος Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2001

  02.10.017

  02.10.018 Γιαννοπούλου Ε. – Ζόμπολας Τ. – Καλαντζής Χ. – Κατράς Ι. – Μπλάτσιος Α. – Τσικούρη Μ.

  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Τόμος Πρώτος, Άρθρα 1-494 [Σχόλια – Νομολογία]

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1998

  02.10.019

  Γιαννοπούλου Ε. – Ζόμπολας Τ. – Καλαντζής Χ. – Κατράς Ι. – Μπλάτσιος Α. – Τσικούρη Μ.

  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Τόμος Δεύτερος, Άρθρα 495-738 [Σχόλια – Νομολογία]

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999

  02.10.020

  Γιαννοπούλου Ε. – Ζόμπολας Τ. – Καλαντζής Χ. – Κατράς Ι. – Μπλάτσιος Α. – Τσικούρη Μ.

  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Τόμος Τρίτος, Άρθρα 739-1054 & Εισαγωγικός Νόμος [Σχόλια – Νομολογία]

  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999

  02.10.021

  Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. – Τμήμα Νομικής .Δ.Π.Θ.

  Ο ΚΠολΔ μετά τον Ν. 2915/2001 Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2002

  02.10.022

  Γέσιου – Φαλτσή Π. – Η Νέα Διαδικασία του ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα, 02.10.023

 • 18

  Απαλαγάκη Χ. – Αρβανιτάκης Π.

  στον Πρώτο και Δεύτερο Βαθμό (μετά τους Ν. 2915/2001 και 3043/2002)

  Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004

  Τσάκος Ν. Οι Ενστάσεις του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, Τεύχος Α΄, Άρθρα 138, 174, 178, 179, 281 και 656 εδ. β΄ΑΚ, 263ΚΠολΔ

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 1987

  02.10.024

  Τσάκος Ν. Οι Ενστάσεις του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, Τεύχος Β΄, Άρθρα 140, 147, 150, 325, 416, 419, 427ΑΚ, 1, 3, 216 παρ. 1 ΚΠολΔ

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 1998

  02.10.025

  Τσάκος Ν. Οι Ενστάσεις του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, Τεύχος Γ΄, Άρθρα 300, 409, 440επ., 707, 855, 871ΑΚ, 14επ., 22επ., 215 παρ. 1 και 221επ. ΚΠολΔ

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 1990

  02.10.026

  Τσάκος Ν. Οι Ενστάσεις του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, Τεύχος Δ΄(Άρθρα 501, 905, 909, 1041, 1045, 1487 και 1491 ΑΚ, 710 ΚΠολΔ)

  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2002

  02.10.027

  Βλάχος Δ. Η Προσωρινή Διαταγή κατά τον ΚΠολΔ

  Εκδόσεις Άλφα Πι 2002 02.10.028

  Καλαβρός Κ. – Κολοτούρος Π.

  Η Δίκη Διαζυγίου (Αντικείμενο Δίκης και Διαδικασία)

  Νομική Βιβλιοθήκη 2001

  02.10.029

  Λεκέας Σ. Αρμοδιότητες Εισαγγελέα στην Νομική Βιβλιοθήκη, 02.10.030

 • 19

  Πολιτική Δίκη (Νομοθεσία – Νομολογία – Μελέτες – Υποδείγματα)

  Αθήνα 2003

  Μπέης Κ. Η Διαλεκτική του Δικονομικού Δικαίου, Ι. Τα Συνταγματικά Θεμέλια της Δικαστικής Προστασίας – Το Ελληνικό Έλλειμμα Κράτους Δικαίου

  Εκδόσεις EUNOMIA VERLAG, Αθήνα 1998

  02.10.031

  Μπέης Κ. Η Διαλεκτική του Δικονομικού Δικαίου, ΙΙ. Συμβολές στην Ερμηνεία του ΚΠολΔ (Άρθρα 1 έως 193)

  Εκδόσεις EUNOMIA VERLAG, Αθήνα 1999

  02.10.032

  Μπέης Κ. Η Διαλεκτική του Δικονομικού Δικαίου, ΙΙΙ. Συμβολές στην Ερμηνεία του ΚΠολΔ (Άρθρα 216 έως 334)

  Εκδόσεις EUNOMIA VERLAG, Αθήνα 1999

  02.10.033

  Μπέης Κ. Η Διαλεκτική του Δικονομικού Δικαίου, IV. Συμβολές στην Ερμηνεία του ΚΠολΔ (Άρθρα 335 έως 558)

  Εκδόσεις EUNOMIA VERLAG, Αθήνα 1999

  02.10.034

  Μπέης Κ. Η Διαλεκτική του Δικονομικού Δικαίου, V. Συμβολές στην Ερμηνεία του ΚΠολΔ (Άρθρα 559 έως 681β΄)

  Εκδόσεις EUNOMIA VERLAG, Αθήνα 1999

  02.10.035

  Μπέης Κ. Η Διαλεκτική του Δικονομικού Δικαίου, VI. Συμβολές στην Ερμηνεία του ΚΠολΔ (Άρθρα 682 έως 903)

  Εκδόσεις EUNOMIA VERLAG, Αθήνα 1999

  02.10.036

  Μπέης Κ. Η Διαλεκτική του Δικονομικού Εκδόσεις EUNOMIA 02.10.037

 • 20

  Δικαίου, VII. Συμβολές στην Ερμηνεία του ΚΠολΔ (Άρθρα 904 έως 1050 – Ειδικές Διατάξεις και Ανάλεκτα)

  VERLAG, Αθήνα 1999

  Απαλαγάκη Χ. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας 2Α

  Νομική Βιβλιοθήκη Έκδοση 2008

  02.10.038

  Απαλαγάκη Χ. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας 2Β

  Νομική Βιβλιοθήκη Έκδοση 2008

  02.10.039

  Κατράς Ιωάννης Αγωγές Αστικού Κώδικα και Ενστάσεις

  Εκδόσεις Σάκκουλα 2010

  02.10.040

  Κουτράκης Γρηγόριος Δικανική Εφαρμογή Ιδιωτικού Δικαίου

  Εκδόσεις Τσίμος 2009 02.10.041

  Μακρής Δημήτριος Κατ’άρθρο ερμηνεία του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχεωμένων φυσικών προσώπων

  Εκδόσεις Τσίμος 2010 02.10.042

  Γέλτσιου-Φαλτσή Πελαγία

  Η δικονομική έννομη τάξη 3 Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θες/κη 2009

  02.10.043

  Γέλτσιου-Φαλτσή Πελαγία

  Η δικονομική έννομη τάξη 4 Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θες/κη 2009

  02.10.044

  Κολοτούρος Παναγιώτης

  Ενστάσεις κατά τον ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη 2011

  02.10.045

  Βαθρακοκοίλης Βασίλης

  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Οι τροποποιήσεις του ν. 3994/2011

  Αθήνα 2011 02.10.046

  Β.Βαθρακοκοίλης Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας-Οι τροποποιήσεις του Ν.4055/2012

  Αθήνα 2012 02.10.047

 • 21