ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000...

of 17 /17
Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Embed Size (px)

Transcript of ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000...

Page 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα

Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΑΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Page 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Πρωτεύουσα: Τίρανα

Έκταση: 28.750 τετρ. χλµ

(1/4 Ελλάδας)

Πληθυσµός: 2.831.741

Νόµισµα: αλβανικό λεκ (ALL)

1 € = 139,1 ALL (16.2.2012)

ΑΕΠ: 1.319,3 δισ. αλβ. λεκ

Κατά κεφαλή ΑΕΠ: 3.716 δολλ. ΗΠΑ (IMF)

Πληθωρισµός: ±3%

Εργατικό δυναµικό: 1.059.000

Βασικός µισθός: 143 €

∆ηµόσιο χρέος: 60% του ΑΕΠ

Εισαγωγές: 542,391 δισ. αλβ. λεκ

Εξαγωγές: 197,427 δισ. αλβ. λεκ

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

ΑΛΒΑΝΙΑ

Page 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Ρυθµός ανάπτυξης - εκτιµήσεις

2011 2012

∆ΝΤ / IMF 1,1% 0,5-1,5%

Παγκόσµια Τράπεζα / World Bank 3,0% 2,0%

ΕΤΑΑ / EBRD 1,9% 1,0%

Υπ. Οικονοµικών Αλβανίας 3,0% 4,3%

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Page 4: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Page 5: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Τοµεακή κατανοµή ΑΕΠ

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Υπηρεσίες

Page 6: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Σύνολο

αξιολογούµενων

χωρών

Θέση

2010 2011 2012

Economist Intelligence Unit

“Democracy Index”167 84η 87η

Transparency International

“Corruption Perceptions Index”182 87η 95η

World Economic Forum

“∆ιεθνής Έκθεση

Ανταγωνιστικότητας”

142 88η 78η

Heritage Journal

“Index of Economic Freedom”183 70ή

World Bank

“Doing Business”183 82η 77η 82η

Κατάταξη Αλβανίας

σε εκθέσεις διεθνών οργανισµών

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Page 7: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

185,2315,4

422,4331 340,2

589,1471,0

831,0

1370,31345,5

1040,5

εκ. €

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Εισροές µεταναστευτικών εµβασµάτων

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Αξία σε εκατ. € 802 937 952 833 781 690

Μεταβολή 3,6% 16,8% 1,6% -12,5% -6,2% -11,6%

Έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Αλβανίας

2000 - 2010

Page 8: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Άµεσες ξένες επενδύσεις

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Αξία σε εκατ. € 209,3 250,3 470,1 620 680,3 822,6

Μεταβολή -21,7% 19,6% 87,8% 31,9% 9,7% 20,91%

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Page 9: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

αλβ

. λεκ

Page 10: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Page 11: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Page 12: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Σύνθεση αλβανικών εισαγωγών

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Page 13: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

∆ιµερές εµπόριο Ελλάδας – Αλβανίας

2006 – 2011

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

εκ. ALL

Page 14: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Σύνθεση αλβανικών εισαγωγών από Ελλάδα

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Page 15: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Επιχειρήσεις στην Αλβανία

103.038 επιχειρήσεις σε λειτουργία τον ∆εκέµβριο 2010

6% µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων σε σχέση µε τοπροηγούµενο έτος

50% ιδρύθηκαν την 5ετία 2005-2009

50% λειτουργούν σε Τίρανα και ∆υρράχιο

80% δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υπηρεσιών (εµπόριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια, µπαρ)

99% είναι µικροµεσαίες

1% έχουν δυναµικό άνω των 50 ατόµων και απασχολούν το42% του συνόλου των εργαζοµένων

2.739 αποκλειστικά ξένες ή κοινοπραξίες µε ξένες

62,7% µονοπρόσωπες µε µόνο εργαζόµενο τον ιδιοκτήτη

Page 16: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

Χρήσιµες πληροφορίες για εξαγωγείς

∆εν κυκλοφορούν επιχειρηµατικοί – επαγγελµατικοί κ.λπ. κατάλογοι µε έγκυρα, πλήρη και επικαιροποιηµένα στοιχεία

επικοινωνίας εταιρειών

Περιορισµένη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αγγλικής

γλώσσας

Σχεδόν αποκλειστική χρήση κινητή τηλεφωνίας

Συνιστάται επιτόπια επίσκεψη και γνωριµία µε τους εισαγωγείς και

δυνητικούς συνεργάτες

Χρήσιµο να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, κατά προτίµηση

στην αλβανική γλώσσα, για καθορισµό συνάντησης µε τους εισαγωγείς

και δυνητικούς συνεργάτες

Page 17: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΩΡΑΣ ......0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 185,2 315,4 422,4

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα

Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων