Φύλλο: No. 110

download Φύλλο: No. 110

of 8

Transcript of Φύλλο: No. 110

 • 7/21/2019 : No. 110

  1/8

 • 7/21/2019 : No. 110

  2/8

  8 - - 8?=1

  & 8?=?:73 . 8=?-18:8221

  ... ?22?==81?www.smjyc.`r

  a-fmbe ;iawsOsmjyc.`r

  3, =7=8= . & Cmx; 8=?-838==1=

  .; 32004::3:7

  =4, .. ==:0=, ,. 8=?-3:1433:, . 32:3=8?37=

  a-fmbe; ibgn`luemsOdltfmbe.glf

  81, =73 0= .; 8=?-8748=27-320:004322a-fmbe; luemsparbOdltfmbe.glf

  1,=3: 1=

  .; 8=?-22:?3:4-3207084:?8a-fmbe; g\stmsbiluOymdll.`r

  . 32078=747:

  . ( )

  .

  3:, =?3 02

  .; 8=?-73?=843

  ; -

  & .. 87 &

  =7= 8= .; 8=?-83=2??7Cmx; 8=?-83=2323

  a-fmbe; nmrpluzbOltaiat.`r

  .; 8=?-22:?3:4-3207084:?8

  . / ;

  ?02/:4??8=-:0BHMI;

  @X84 ?==? ?02? ???? ?02: 4??8 =:0WPBCZ -HBG; AZDI@XMM

  . 8=?-1074:27, . 32:13142:=

  =? 81$

  ...; 8=:12:

  - 0/0/8?=1; . 1 &

  ; -

  , - .101/?=-?0-8?=1 . ... -.. . , .. , - .

  >

  , . . . , , , .. - .

  .

  (, -, .) .

  -, .

  , ,

  .

  . - 1 .

  , , , . .

  - - - , .

  - .

  , , .. - . , =?.??? .

  .

  .

  8?=1 .

  , .

  81 - - .

  - - , - .

  1 . .

  , , .

  . - , , - , , .

  . - . . , , , , .

  , , -. , - , , , , . > >

  > >

  , , .

  .

 • 7/21/2019 : No. 110

  3/8

  - ... -

  .

  - - , - , - , ..

  () .-. =240 , - . .

  -

  , - ... . , - - , - .

  , - - . =312 , - , - , , , .- . - , -, .

  - - - - !

  .. . . , . , . - - ,

  . , . . . , . - . -, , !

  = =243. .

  - . -, . , . . , -, !

  . . .

  , , - , . . - . , ,

  ! . .

  -, .

  , .

  > . !

  . . -. -

  . > >

  , , -. .

  , >

  , . . .

  . , . - , , , , -!

  - - 8?=1

  7

  .

  .; 8=?-33=:888 .; 3207?10327

  . -

  - .; 8=?-34=8328 .; 8=?-3?48328

  EAZW EAMXI. - . ..

  84 & . .; 8=?-83=1444

  ()

  .; 8870?-87:=8

  .; 3200077738

 • 7/21/2019 : No. 110

  4/8

  - - 8?=1

  :

  () ........................ 1? () .................... 1? ................................ 1?/ . .............................. 1?/ . ............................ 1? . .................................. 1? . .............................. 1? () ................ ...... 1? () .............. :? . () ........ 7? ().................. 7? . () ...... 7? () .................. 7? - ().. 7?

  ().......... 7?/ . ............................ 7? () .............. 81 () ............ 8? () ................ 8? . () .... 8? .............................. 8? ............... ..................... 8? - ............................ 8? .............. 8? - ........................ 8? ............................................ 8? .......................................... 8? - ........ 8? . .............................. 8? . .................................... 8? .......................................... 8? ...................................... 8?

  / ........................................ =? . .......................... =? ...................................... =? ................... ..................... =?

  . - ............ =1? ...................... =1? .............................. =1?

  . ................................ 8?? .... 1?

  .

  - .

  - - , - , .

  .; 8870?-21=?0 .; 3208=3?1=0

  .; 8870?-8831:

  .; 8=7-?880:77 .; 320:081171

  .; 8=?-23?8103 .; 32003?34=3

  .; 8=?-22:?3:4 .; 32007024??

  - Aivbsblibi` tda cutura dmvbi`tda pmst ms m `ubja.

  , - 0= - 84 FyrteaHamgd, WG.

  . , . - . .

  0= , 0= -

  , -

  , .

  , , , -. , , , -, , .

  , . , , glivai-tblihlln, waeglfbi`glffbttaa,

  ., ., .

  0=

  -

  =4 -

  . -

  .

  . .

  .

  .

  ..

  - .; 3270:84:??

 • 7/21/2019 : No. 110

  5/8

  - - 8?=1

  1

  L , -

  ,

  Wl sbfbemr, sl jbccarait, sl Aurlpami - .. -, , 3-4 - .

  .. (, - , ) , .. . . Gdrbstbmi Jmibaessli , .

  .

  , - - -. =21? - - .

  =24= ... , . , . - - .

  ' - ..

  . - - -. , , , , - .. (.. Armsfus+) , . , - .

  , ,

  . -, .

  , , .

  . , -

  , -

  . , .. , , - . , , .

  , ,

  . - . - ,

  - - . .

  .. -, .

  .. " ".

  , - .

  , - .. , - . - , . , - - . -, ..

  - , .

  .

 • 7/21/2019 : No. 110

  6/8

  - - 8?=1

  3

  7-0-8?=1

  , =7. .

  ; 7-1-8?=1 ;

  . 3-3-8?=1; - ; -. 84-3-8?=1; - ;. 3-3-8?=1 -

  . - () .. . - .

  .

  1-0-8?=1

  . -

  .

  .

  ;

  . - - .

  - - ().

  ;

  . .

  ( ).

  . , - .

  .> !!!. . 8-7. . - , .

  , . , - . == . ( ) = . .

  ( ) -. - -.

  !!!!!

  /; !!!!!!!!!!!!

  !!!!

  -

  .

  .

  .; 8870?-21731

  .

  .; 8870?-217== . 3208??1284

  .; 8870?-21=?0

  .; 8870?-21?80

  .

  .; 8870?-21784 & 874?4

  .

  .; 8870?-21:2? & 21?=1

  . .; 320?3174:=

  .- . .; 8870?-2:=??

  =4 8?=1 / - ..

  . , .

  .

  - . , (-) , -

  . . -

  . .

  .

  -

  .

 • 7/21/2019 : No. 110

  7/8

  - - 8?=1

  0

  - ,

  . =.7?8, , - , - , - , - , -

  - . - .

  , - - . - , .

  - - -

  . , .. , - - /, ,

  - , .

  -

  , , , - -, - - -

  .., - , -

  -

  , -

  , -

  ,

  -

  ,

  , -

  -

  .

  , , .. - !

  8?=1

  AM .. . &

  =.7?8

  .

  .; 8=?-83=?30?

  - - 71 -

  .; 8=? 8=.73.718

  8?=1

  , - , . -, , , - , - , , /, - - . - !

  , - ( , , , ), , , -

  , - -

  - -- , ...

  . ; -

  -

  ,

  !

 • 7/21/2019 : No. 110

  8/8

  - - 8?=1

  4

  - ...

  . , . . , , , . !

  . .

  . - !!!

  &

  - -

  -

  -

  (

  -

  ) -

  -

  .

  . -

  - , - ,

  , - , - - - / - / / ( ), / / / .

  ,

  /

  / /

  , - ,

  ,

  /

  /, ,

  . .. , - , - , . =1 , , =7 , -.

  , ,

  - , , .

  ,

  , -

  ,

  ,

  ,

  -

  ,

  -

  , -

  -

  .

  , , -

  ,

  , , .

  .

  ( & )

  , .

  , - . -, . - , - , , - .

  , .

  !

  .