Οι νόμοι του Newton (...

Click here to load reader

download Οι νόμοι του Newton ( Νεύτωνα )

of 57

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  92
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Οι νόμοι του Newton ( Νεύτωνα ). Μερικές από τις διαφάνειες αυτής της ενότητας είναι από δουλειά του Φυσικού Ανδρέα Ι. Κασσέτα. Κίνηση. Δυνάμεις. Δυναμική. Στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ μελετάμε την σχέση που έχει η δύναμη με την κίνηση. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Οι νόμοι του Newton (...

PowerPoint

1

Newton ()

. .

2

.

2

3

20 , Einstein .

, .

( )

Sir Isaac Newton (1643 1727)

(1686)

1686 Isaac Newton 43 3 , .

4

-

4

5

( )

5

6

;

, ;

, !

6

7

. .

;

, .

7

8

) , , .

) , , , .

8

9

;

Pioneer 10

Pioneer-10 2 1972 , Ross248 30.611 .

NASA Pioneer-10 22 2003.

21 , 30 .

9

10

Pioneer10 Carl Sagan, , .

10

11

, !

!

12

.

1. , .

3. , .

2. ( ).

12

13

;

.

13

14

animations .

15

15

16

!

video

7 .

video

pioneer.

video

17

F = 0

F = 0

17

18

xx

yy

19

.

.

19

20

( )

20

21

, ;

.

21

22

,

,

, .

22

23

;

() .

23

24

( )

( )

F = m.a

F

F

.

F = m.a

24

25

SI

1kg

1

.

=

1N

SI

Newton ( N )

26

2 Newton

. ( =0 ). :

m. = 0

m 0

= 0

t 0

= 0

=

:

(=0), .

( 0),

( ).

27

. ( 0 ). :

m. =

m =

=

, .

28

, !

! .

F=m., F .

29

30

,

w .

g

g 9,78 ( ) 9,83 ( ). .

1kg

w = 1kg. = 9,81N,

w = 1kg. = 9,83N.

31

,

.

32

319 kg

52 kg

319 kg

, ;

. , .

) , .

33

;

. ( ), wx w .

=

mxm .

1 kg

34

.

, .

( Einstein)

.

35

2 Newton.

video

( video video )

36

37

, B

. .

FAB

FBA

38

, .

39

40

41

( ).

, , .

, ;

. , . , .

42

w

w

, .

! . .

43

44

45

1. F = m.

. .

. .

. .

. .

2. F ' , . ,

. .

. .

. .

. .

46

3. 1

. 1kg.

. 1kg 1m/s2.

. 1g.

. 1g 1cm/s2.

4.

. .

. .

. .

. .

47

6. m F = 10 m/s2. 3m 3F.

. 10 m/s2. . 5 m/s2. . 20 m/s2. . 2,5 m/s2.

5. ' , , :

. .

. .

. .

. , .

48

7. .

. .

. .

. .

. .

8. .

. .

. .

. .

. .

49

9. .

. .

. .

. .

. .

10. o i . o o i

. o o .

. o o o .

. .

. o .

50

11. o o o o o o o, .

. M .

. M .

. M .

. H .

12. 50 kg 30 .

. 50 N. . 80 N. . 0 . . 20 .

51

13. 50 .

. .

. .

. 50.

. .

14. , m m/2 . F 2F. ,

. 1/2. . 2. . 1/4. . 4.

.

52

15. .

.

, .

. . .

.

SI 1 Kg.

53

16. .

. .

. .

. .

. .

54

17. , .

;

: .

55

m=2kg . , t=0 t=13s. 0s - 13s.

. .

18.

56

. .

. , .

. .

t=0 x=30m.

57

17. 10kg, . t1=8s, F=30, .

, .

. t1;

. , t2 = 12s, ;

0=

x

F

0=

y

F

0

=

1

2

F

-

F

2

F-F

=

1

0

=

F

r

21

FF

1

F

2

F

r

am.F

m

F

==

F

a

m.

F

r

r

=

.mF

=

g.mw

=

w

g

r

AB

F

BA

F

BAAB

F-F

=