Θεωριασ Midi

of 13 /13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI Τί είναι το MIDI; Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού διοχετεύονται διάφορες πληροφορίες που αφορούν διάφορες παραμέτρους μιας νότας (ή γενικότερα ενός ήχου) όπως πχ το τονικό της ύψος, η έντασή της, κάποιο εφέ της (πχ vibrato). Οι συσκευές μεταξύ τους συνδέονται με το καλώδιο MIDI. Καλώδιο MIDI Υποδοχές MIDI Το MIDI σαν πρωτόκολλο δεν μεταφέρει Audio πληροφορίες δηλαδή ΔΕΝ περιλαμβάνει ηχητικό σήμα. Οι πληροφορίες αφού φτάσουν σε μία γεννήτρια ήχου που υποστηρίζει το MIDI πρωτόκολλο (πχ ένα synthesizer) αναπαράγονται μέσω ενός ήχου που μπορούμε να επιλέξουμε. Το καλώδιο MIDI (βλ. παραπάνω εικόνα) περιλαμβάνει στο εσωτερικό του 16 καλώδια και κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί σε ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των 2 συσκευών. Πώς είναι φτιαγμένος ο κώδικας MIDI; Ο κώδικας MIDI είναι 8-bit και μεταδίδεται σειριακά από την μία συσκευή στην άλλη (δηλαδή οι εντολές η μία μετά την άλλη και όχι ταυτόχρονα). Όταν λέμε 8-bit εννοούμε ότι μία MIDI εντολή αναπαριστάται με μία σειρά 8 ψηφίων που αποτελείται μόνο από 0 και 1. Παράδειγμα: 0 0 0 0 1 0 0 1 128 64 32 16 8 4 2 1

Embed Size (px)

description

σημειωσεις για μαθηματα midi

Transcript of Θεωριασ Midi

 • MIDI

  MIDI;

  MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 2

  .

  (

  ) , , ( vibrato).

  MIDI.

  MIDI MIDI

  MIDI Audio

  . MIDI

  ( synthesizer) .

  MIDI (. ) 16

  2 .

  MIDI;

  MIDI 8-bit (

  ). 8-bit MIDI

  8 0 1.

  :

  0 0 0 0 1 0 0 1

  128 64 32 16 8 4 2 1

 • 4 2 MIDI

  .

  .

  10

  : ( )

  . , ( )

  , 16, 32 64

  128 . 1

  1 . 4 9.

  MIDI 0 1, 9

  10. :

  4

  MIDI CHANNEL

  0 0 0 0 0 1

  0 0 0 1 1 2

  0 0 1 0 2 3

  0 0 1 1 3 4

  0 1 0 0 4 5 0 1 0 1 5 6 0 1 1 0 6 7 0 1 1 1 7 8 1 0 0 0 8 9 1 0 0 1 9 10 1 0 1 0 10 11 1 0 1 1 11 12 1 1 0 0 12 13 1 1 0 1 13 14 1 1 1 0 14 15 1 1 1 1 15 16

  MIDI;

  MIDI ( ) 2 . Channel

  Messages System Messages.

  Channel Messages

  MIDI 2 MIDI

  .

 • System Messages

  MIDI

  MIDI .

  Channel Messages:

  Channel Message 3 bytes 3 bits (3 8

  0 1). Status Byte, 1st Data

  Byte Second Data Byte.

  Status Byte

  1. 3

  (note on, note off, pitch bend)

  4 MIDI .

  .

  : 1 0 0 1 0 0 0 0

  MIDI

  Status Byte 001

  note on 0000

  MIDI 1.

  1st Data Byte

  1st Data Byte :

  Status Byte.

  : 0 1 0 0 0 0 0 0

 • 1st Data Byte

  64. 3

  60

  3 .

  1st Data Byte

  2nd Data Byte

  2nd Data Byte ,

  Status Byte. :

  Note On 2nd Data Byte

  ( Velocity).

  Data Bytes .

  :

 • MIDI:

  1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1

  Note On Midi Channel

  MIDI ;

  3 Status Byte .

  NOTE ON . 4

  Status Byte MIDI .

  4 Status Byte 1.

  0 MIDI Channel 1 2. 1st Data Byte

  . 1st Data Byte 67

  4 3 . 2nd Data

  Byte .

  69. :

  MIDI 2 3 69.

  2:

  MIDI:

  1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

  ;

  Status Byte: 001.

  Note On.

  4 Status Byte MIDI . 4

  ( 3

  1 4).

  1st Data Byte

  . 27 1 .

 • 2nd Data Byte Velocity NOTE ON (

  ) 127 MIDI.

  :

  MIDI CHANNEL 4 MI 1 127.

  Status Byte

  Data Bytes .

  1ST DATA BYTE 2ND DATA BYTE

  0 0 1 Note On (

  )

  0 0 0 Note Off (

  )

  0 1 0

  Keys Aftertouch (

  )

  1 0 1

  Channel Aftertouch (

  )

  1st Data Byte (

  byte

  )

  1 0 0 Program Change ( )

  2nd Data Byte

  1 1 0 Pitch Bend

  0 1 1

  Control Change (

  .

  ).

  Channel Messages:

  Channel Messages

  Aftertouch, Pitch Bend, Program Change Control Change.

 • Aftertouch

  MIDI Keyboards

  ( vibrato) .

  , .

  Aftertouch 2 . Keys Aftertouch ( Poly Pressure)

  Channel Aftertouch ( Mono Pressure). Keys Aftertouch

  Clavier

  Channel Aftertouch MIDI Keyboard

  . Aftertouch Effect ( vibrato delay )

  .

  Keys Aftertouch (MIDI : 010)

  1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

  Keys Aftertouch MIDI CHANNEL ()

  4, 3

  2nd Data Byte 11.

  :

  3 4 Aftertouch Effect 11.

  Channel Aftertouch (MIDI 101)

  1 0 1 0 0 0 0 0 1st Data Byte 0 0 0 0 0 1 1 1

  Channel Aftertouch MIDI Channel

  Channel Aftertouch

  1st

  Data Byte. :

  MIDI 1 Aftertouch Effect 7.

 • Program Change (MIDI 100)

  Program Change ( Patch Change)

  1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2nd Data Byte

  Program Change MIDI Channel

  Program Change

  , 1st Data Byte

  . :

  MIDI 3 99 .

  Pitch Bend (MIDI 110)

  MIDI Keyboards

  ,

  . Pitch

  Bend

  MIDI :

  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

  Pitch Bend MIDI Channel Less significant Byte Most Significant Byte

  : MIDI 1 1 .

  1 Data Byte 2

  . , 2 Data Bytes

  14-bit .

  : 128

  256, 512, 1024 .

  Pitch Bend bits Most Significant

  Byte Less Significant Byte.

 • Control Change (MIDI 011)

  Control Change

  MIDI Volume, Balance, Pan,

  Portamento controller . Control Change

  :

  1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  Control Change MIDI Channel

  Control Change

  Status Byte 011. 4 Status Byte MIDI

  . 1st Data Byte 2nd Data Byte

  .

  1st Data Byte , Bank Select

  ( ). 2nd Data Byte

  . :

  MIDI 1 3 .

  CONTROL CHANGE (CC Control Change)

  Control Change

  CC#0 Bank Select

  CC#1 Modulation Wheel

  CC#2 Breath Controller

  CC#3 Assignable

  CC#4 Foot Pedal

  CC#5 Portamento Time

  CC#6 Data Entry

  CC#7 Volume

  CC#8 Balance

  CC#9 Assignable

  CC#10 Pan

  CC#11 Expression

  CC#12 CC#31 Assignable

  1st Data Byte

  .

 • Control Change 1 Modulation Wheel

  Pitch Bend

  .

  MIDI :

  1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1

  Control Change MIDI Channel

  1st Data Byte 1

  Modulation Wheel.

  :

  1 Modulation Wheel 11 .

  Control Change 2 Breath Controller

  Breath Controller MIDI

  .

  Breath Controller

  Breath Controller 1st Data Byte 2 Second Data

  Byte . Status Byte 011

  .

 • Control Change 3 Assignable

  .

  Control Change 4 Foot Pedal

  Foot Pedal Controller

  ( Volume, Wah, Pitch Bend)

  . 2nd Data Byte .

  Foot Pedal

  Control Change 5 Portamento Time

  2 .

  . ,

  . Portamento Time 2nd Data Byte

  .

  2nd Data Byte ( millisecond)

  .

  Control Change 7 Volume

  Volume MIDI .

 • Control Change 8 Balance

  To Balance LEFT RIGHT stereo

  .

  Control Change 9 - Assignable

  CC#3 .

  Control Change 10 Pan

  To Pan Panorama (Left

  Right) .

  Control Change 11 - Expression

  Expression Volume.

  Volume.

  Control Change 12 31

  .

  127

  Control Change;

  CC#32 CC#63 CC#0 CC#31.

  2nd Data Byte 127.

  127.

  3 bits :

  - Status Byte Control Change

  MIDI

  - 1st Data Byte

  CC#32 CC#63. CC#0 CC#31

  CC#32 Bank Select, CC#33 Modulation Wheel, CC#34

  Breath Controller .

  - 2nd Data Byte 2nd Data Byte 14-

  bit 127.

  1st Data Byte 32

  127 MIDI.

 • :

  10110000 00000001 00000011

  10110000 00100001 00000110

  1st Data Byte 1

  33. 32 Control Change

  ( Status Byte 011). Control Change

  Modulation Wheel. Second Data Byte (

  Most Significant Byte Less Significant

  Byte) 771 .