Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

10
Vodafone Mobile POS Powered by Cardlink

Transcript of Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Page 1: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Vodafone Mobile POS

Powered by Cardlink

Page 2: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

2

Οκόσμος γύρωμαςαλλάζει…

Συνδεσιμότητα τωνπραγμάτων

Πολύ-καναλικότητα

Εξατομικευμένεςεμπειρίες πελατών

Τα πάντα μπορούν ναδοθούνως υπηρεσίες

Επιχειρήσεις χωρίςσύνορα

Όποια συσκευή,οπουδήποτε,

οποιαδήποτε στιγμή

Απρόβλεπτεςαλλαγές

… επομένωςκάθε επιχείρησηχρειάζεται να είναιReady Business

Page 3: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Συνδρομητής Vodafoneκάτοχος smartphone/

Tablet

Mobile Application for iOS & Android

Υπηρεσία Vodafone mobile POS

Συσκευήmobile POS.

Page 4: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Η συνεργασία

4

MobilityMobility: : Λύση που να εξυπηρετείεπαγγελματίες που βρίσκονται εν κινήσει καιχρησιμοποιούν το smartphone τους

ΑνταγωνιστικόΑνταγωνιστικό ΠροϊόνΠροϊόν: : Λύσηπου ναπεριλαμβάνει τα πιο εξελιγμέναχαρακτηριστικά καθώς και ευελιξία

One Stop ShopOne Stop Shop: : Εύκολη και χωρίςκαθυστερήσεις διαδικασία, κοινή για όλες τιςτράπεζες στα καταστήματα

ΠροσωπικήΠροσωπική ΕξυπηρέτησηΕξυπηρέτηση: : Άμεσηεπίλυση/ενημέρωση από εξειδικευμένοπροσωπικό

Υπηρεσία mobile payments που συνδυάζειεφαρμογή στο κινητό καιmpos συσκευή σεVodafone user interface

Πολυετής εμπειρία σε λύσεις τραπεζικώνσυναλλαγών με στόχο την κάλυψη αναγκών σεκαθετοποιημένες αγορές

Διαχειριστής των τραπεζικών διαδικασιών.

Όλες οι τράπεζες και συμβάσεις σε ένα σημείοΚοινή διαδικασία για τους πελάτες

Εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα1o επίπεδο εξυπηρέτησης Vodafone

2o επίπεδο εξυπηρέτησης Cardlink

Page 5: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Οφέλη Vodafone Mobile POS

Page 6: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Προκλήσεις

- Ανταγωνιστικόπεριβάλλον- Εκπαίδευση του τελικούπελάτη- Εκπαίδευση καναλιών- Τα καταστήματα μας να γίνουνπροορισμός για POS προϊόντα- Άλλες POS λύσεις εκτόςmPOS

Page 7: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Η συνέχεια…

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών γιαγια τηντην απλοποίησηαπλοποίηση πληρωμώνπληρωμών μεμεκέντροκέντρο τοτο smartphonesmartphone/tablet /tablet τωντων χρηστώνχρηστών

Page 8: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Ευχαριστούμε!

Page 9: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Η αγορά του Mobile POS

Αυξημένη η τάση στην Ευρώπη, κατά τα τελευταία έτη, σχετικά με τη χρήσηπιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αντί μετρητών, ως μέσο πληρωμής

Οι πληρωμές με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες έχουν τριπλασιαστεί στην Ελλάδα από τονΙούνιο του 2015 λόγω της εισαγωγής των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (Capital controls)

Η πρόβλεψη για τα επόμενα 3 χρόνια ('16, '17, '18) είναι ότι περισσότερες από 400.000 POS συσκευές κάθε είδους θα διοχετευτούν στην αγορά (Εκτίμηση: 5% θα είναι mPOS)

Η Vodafone ως μια καινοτομική εταιρεία ήταν ηπρώτη από τουςπαρόχουςτηλεπικοινωνιώνστηνΕλλάδαπουπροσέφερε αυτή τηπρωτοποριακήυπηρεσία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί όταν είσαι Ready

Business, είσαι μπροστά στις εξελίξεις!

Page 10: Ευαγγελία Μηλιώτη Marketing Manager, Vodafone Greece

Περιγραφή υπηρεσίας

Σημείωση:

Η υπηρεσία Vodafone Mobile POS, powered by Cardlink, αποτελεί μια απλή, οικονομική αλλά καιπρωτοποριακή λύση για την λήψη ηλεκτρονικών πληρωμών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Πρακτικά, μέσω της mobile εφαρμογής Vodafone Mobile POS (διαθέσιμη για Android και iOS) που οι πελάτεςμας θα εγκαταστήσουν στο smartphone/tablet ους και το ειδικό φορητό ασύρματο τερματικό της Cardlink

που θα προμηθευτούν από την Vodafone μπορούν να δέχονται πληρωμές με κάρτες εν κινήσει.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σύμβασης αποδοχής και εκκαθάρισης καρτών (Acquiring) με μία απότις συνεργαζόμενες τράπεζες (Alpha, Eurobank). Η Vodafone σε συνεργασία με την Cardlink προσφέρει τηδυνατότητα σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης μέσα από τα καταστήματα της χωρίς να απαιτείται ηεπίσκεψη της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία σε κατάστημα της τράπεζας.

Συνεπώς το Vodafone Mobile POS, διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη λύση προσφέροντας:

Smartphone ή Tablet

Σύνδεση στο δίκτυο της Vodafone

Vodafone mobile POS application

Αναγνώστη καρτών (Cardlink POS)