Γενική εισαγωγή...

Click here to load reader

download Γενική εισαγωγή στη χρωματική ανάλυση (χρωμοανάλυση) από την image-maker.gr

of 61

Embed Size (px)

description

Ο Γιώργος Σαμπροβαλάκης (site http://oxynous.gr) είναι σύμβουλος επίχειρήσεων με πολυετή πείρα στο χώρο των πωλήσεων και τη συμβουλευτική Network Marketing. George Samprovalakis is a Network Marketing consultant having a wide experience in sales and marketing since 1999 (site http://oxynous.gr). Specialty in personal development, soft skills and motivation. He started his studies in the field of Geotechnical science (Agriculturist) but soon enough he was attracted from Sociology, Applied Psychology and Humane Arts so he turned his interest in Social Arts giving emphasis in consulting. He is a holder of a ΜΑ in Counseling from Gordon University and he keeps learning following specialty courses and certifications as he believes in constant improvement.

Transcript of Γενική εισαγωγή...

  • 1. / Image Maker www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette,

2. Agenda www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 3. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 4. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 5. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 6. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 7. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 8. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 9. , . . www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 10. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 11. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 12. , . , , . www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 13. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 14. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 15. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 16. . . . , , , . www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 17. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 18. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 19. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 20. . . www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 21. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 22. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 23. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 24. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 25. - , . www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 26. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 27. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 28. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 29. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 30. ; , , . www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 31. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 32. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 33. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 34. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 35. , . www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 36. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 37. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 38. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette,www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 39. . , . www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 40. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 41. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 42. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 43. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 44. Newton www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 45. - www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 46. 4 www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 47. 4 - www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 48. 4 - www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 49. 4 - www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 50. 4 - www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 51. Image www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 52. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 53. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 54. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 55. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 56. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 57. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 58. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette, 59. www.image-maker.gr : , , Image making, - , etiquette,