ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ II - ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

of 79 /79
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ Δίκαιο απόδειξης: α) Γενικό μέρος που καθορίζει το σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας και β) Ειδικό μέρος που αφορά τα κατιδίαν αποδεικτικά μέσα Άρθρο 335 Αντικείμενο της αποδείξεως Αντικείμενο απόδειξης είναι μόνο τα πραγματικά γεγονότα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Δικαίωμα που αναγνωρίζονται από το ουσιαστικό δίκαιο και πως μπορούμε να τα αποδείξουμε αυτά. Συνήθως δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάποιο δικαίωμα που έχουμε. Πρέπει να αποδείξουμε τα δικαιώματα που έχουμε. Δεν λαμβάνεται τίποτα αυτεπαγγέλτως υπόψη στη πολιτική δίκη. Ο δικαστής δεν λαμβάνει τίποτα αυτεπάγγελτα υπόψη σε σχέση με τη δίκη. Άρθρο 106 Αρχή διάθεσης και συζήτησης Το δικαστήριο ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Άρθρο 338 Ποιος φέρει το βάρος της αποδείξεως 1. Κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την αυτοτελή αίτηση ή ανταίτησή του.

Embed Size (px)

Transcript of ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ II - ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

: ) )

335 . . . . . .

106 , .

338 1. . 2. , , . . . , .

( ) # ( ). . . # / . . / . . : -> . -> , . ( ). . !!!! . ( ) . . . .. . .

.. . .

559 1) , , , , . ' , 2) , 3) , , , , 4) , 5) ' , 47 46, 6) , 7) , 8) , 9) , 10) ( 8 . 2915/ 2001 - > . ( / ) ( ) . : ) ) ) : 335

-

. . : . , . .. 7 . ( ). .

-> . # ( ) . : , .. 50 % . . : . . . .. . . , .

393 1. (5.900) ( 14 .5 2915/2001. 1.1.2002 - 15 2943/2001.) 2. , (5.900) . ( 14 .5 2915/2001. 1.1.2002 - 15 2943/2001.) 3. , , . ( ) => . => . 2915/ 2001-> . # : . : . .

352 1. , , , . 2. . . . : . ( ). ( ). : . . . . . . . . . . : -

- . . - , . ( ).

261 . , , . . ( ).

116 , , , , , .

205 , , , , (150) (880) , , , 1) ,

2) : . . . . . , , . . . . -> -> .

353 , , . , , , . . , . .. -> . -> , .

. , ( ) . .. -> / ( ). . : - ( ) - ( ) - - - . . . .. . . = # . .. . . . . -> -> . . . / . , .

: 1. ( ) ( ) . -> . . . ( ). ( .) / . . 2. , . ( ). / . . 3. ( ). . 958/1971. . .. . . .

, . , .

600 .. 1. 592 .1 , , , . . . 5 . .

94 1. . 2. : ) ) , ) . 3. . 2 , , .

95

, . , .

96 1. , . 2. 1. 3. 1. .

97 . . 1. , , , , , , . 2. , . 3. .

98 96 , , ) , ,

) , , , .

99 , , .

99 : 1) , 2) , , 3) , 4) , 5) .

101 , . ( ) . . .

352 1. , , , . 2. .

353 , , . , , , .

354 . . : , , , ( ). , . : ( ) ( ). ( ). . . . .

# . . .

298 , . 297 . , .

340 , . . . . . . + -> ( ) + -> . : 1. -> -> -> -> . 2. (

) -> ( 298 ). # . / , . . # ( 339 ). . . . , 2115/ 2001 . .

339 , , , , , , .

415 1. , . 2. , , , . 3. , . 4. , .

416 . ( , ) . . . . . -> , ( ) -> ( ) # ( 873) . . . 873

, , . , , . 874 .

875 , ' . : . . . -> . , . . . .. . ( ). . : . . . . . .

270 .

1. . . . , , . 260, , , . 2. , . , 393 394. , , . , .3 237, , . 3. , 415. . , . 4. , , . , , , , , . 5. . , , . 6. , ,

269 .2. , . 7. .

355 .

356 1. . 2. , .

357 , . , , , , , .

358 , , , , ' . .

359 1. , , , , , . , . 2. , , . , , ' . 3. , . 4. , , , , , .

360 , . , .

361 , , .

362 , , , , . .

363 1. , . 2. , . .

364 ' .

365 1. , . 2. , . 3. ' , , . . 4. , .

366 . , .

367 . , , 205. . . . . . . . . . , . . . 3 . , . . .

, . . . . . ( ). . . . . + = . . . , . . . . ( ) . . (). #

.

368 1. , . 2. (= ) . : 1. . . 368 . ( ) . . . . . . 2. . . , . . .. . . . .

413 , , . 3. : . 4. . . . . . . . . ( ). . # # # # . . 368 . . . . . 370 . .

/ / .

370 14 .1 2915/2001. 1.1.2002 - 15 2943/2001. 2. , , . 3. , 686 .

383 . . 1. , . , , , , . 2. , . , . 3. , . , . 4. ' . , .

. . . . . . . , . . . .

387 .

390 , .

391 1. , . 2. . 390 . .

615 1. , , , , . 2. , ' , ' , . 3. . , , ' . . DNA test. M . . . . , .

409 1. . , .

2. , , . 3. , , . . . . . . . .

393 1. (5.900) ( 14 .5 2915/2001. 1.1.2002 - 15 2943/2001.) 2. , (5.900) . ( 14 .5 2915/2001. 1.1.2002 - 15 2943/2001.) 3. , , . .

. . . 1: / 5900 . . , , . (.. , ) . : 1. ( ). 2. . .. , .., ( ). . : (5.900 ) . . .. ( ) -- . , . . 2: . 5.9000 .

. 5.900 . . . . , . 3: 5.900 . . ( ). .. ( ) ( ). . 4: . , (). . (.. ). . . , . .

394

1. ) , ) , ) , ) , , . 2. , 1 '. . . ( ). . . . , . .. 5.900 , ( ). . . ( )

. -> -> (.. ). -> . / .

394 1. ) , ) , ) , ) , , . 2. , 1 '. . : : , . . (.. -> ) .

. . . 432/ 438 443 .

432 , , , , , , .

438 , ' . .

443 , . . , . .. .

. ( ) . / .

441 1. 438 439 . 2. 1 , . . . : () . : . . .. . ( + ). . . , , , .

() . . . : . . / . . . . / . : .. . : , . 270 . .

270 . 1. . . . , , . 260,

, , . 2. , . , 393 394. , , . , .3 237, , . 3. , 415. . , . 4. , , . , , , , , . 5. . , , . 6. , , 269 .2. , . 7. .

. . . . . . . . : . .. . -> . -> . . . .

. . , . . . . . : . : / , - .

336 . 1. . 2. , . 3. . 4. . . . :

. : . . . . : . ( ). . . : , . . . . , . : . .

( ) -> # ( ) -> ( ). . . . .

/ . . . , . .. (.. ). : 1. ) 2. 339 .

336 . 1. . 2. , . 3. . 4. .

339 , , , , , , . / . . .

.. - .

270 . 1. . . . , , . 260, , , . 2. , . , 393 394. , , . , .3 237, , . 3. , 415. . , . 4. , , . , , , , , . 5. . , ,

. 6. , , 269 .2. , . 7. . . -> . . . . . . . . . . : . .. . . . H . 914 -> : . . .

. ( ). . . . + . .. (685 914 ) 914 , 685 . . . . : 1. ). ( ). 2. . . .. , , ( ) . : 924 : ( ). . . .

6 -> . . ( ). :

340 , . . . . . . 340 . . . : . ( ).

. .. 100 % . # : .

347 , , . . # ( ) 100 % . . 340 . ( ). : - - ( 336 ) - (338 ). . . . 559 . 685 -> .

- . . . . . 338, . 2 . : # . . : . . . .. ( ) . . . . / . -> . . . / . .. . . .

( ). .

340 , . . . . . . / -> . . : . . . : . . . .

338 1. . 2. , , .

340 , . . ( ) : - 339 -> ( , ). - . . - 270 , . 2 -> . #

339

, , , , , , .

270 . 1. . . . , , . 260, , , . 2. , . , 393 394. , , . , .3 237, , . 3. , 415. . , . 4. , , . , , , , , . 5. . , ,

. 6. , , 269 .2. , . 7. . . ( 395 ) . (.. ) .

395 , . : . (). , . . . .

: . () .

438 , ' . . ( ). 100 % . . . . . 100 % . . 100 % .