®â€®â€œ®â„¢®®â„¢...

download ®â€®â€œ®â„¢®®â„¢ I®£I®â€‌®© ¤®µ¯†¯â€®¯â€-®â„¢®¯®»®¯®¯-2013.pdf¢ 

of 24

 • date post

  24-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ®â€®â€œ®â„¢®®â„¢...

 • ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ’ - ΤΕΥ ΧΟΣ 135

  Ει κό να εξω φύλ λου: Η Δρυς του Μαμβρή στην Χεβρώνα ● Διευ θυ ντής Πε ριο δι κού: πα τήρ Δη μή τριος Λου πα σά κης.

  ● Επι μέ λεια Έκ δο σης & Αρ χι συ ντα ξία: πατήρ Χα ρά λα μπος Βαρ βα γιάν νης

  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

  Αρ χι μαν δρί της Ιγνά τιος Χα τζη νι κο λά ου [Θε ο λό γος – τέ ως Λυ κειάρ χης]

  Κων/νος Αρ. Δημητρακόπουλος: Δάσκαλος

  Ιωάννης Μάγκος [Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός]

  Μαρία Παπαχρίστου Παθολόγος - Ενταντικολόγος

  Νι κό λα ος Συλ λι γαρ δά κης [Ι α τρός Χει ρουρ γός Ω.P.Λ]

  Σο φία Αντω νιά δου [Κα θη γή τρια Φι λό λο γος]

  Ξαν θή Σπυ ροπού λου [Φι λό λο γος]

  Θε ο δώ ρα Κάπου [Ει δι κευό με νη Πα θο λό γος]

  Πό λυ Βαρ τζιώ τη - Γα λε νια νού [Διαι το λό γος]

  Φαίη Σμυρναίου Φοιτήτρια Πάντειου Παν/μίου

  Αρ χείο-Φω το γρα φι κό υλι κό: Ι ε ρός Να ός

  Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη λέ φω νο Ι ε ρού Να ού: 210–3633282 Τη λέ φω νο & Φαξ: 210–3635805 http://www.agioi-isidoroi.gr, e-mail: ai si dor@ote net.gr

  TA ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΑΡ ΘΡΑ TOY ΤΕΥ ΧΟΥΣ: A/A ΤΙ ΤΛΟΣ ΘΕ ΜΑ ΤΟΣ .........................................................................................................................................ΣΕ ΛΙ ΔΑ 1ο Σωματική και πνευματική ανορεξία .............................................................................................................................. 4 2ο Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού .................................................................................................................... 6 3ο Ο Άγιος Αντίοχος ..................................................................................................................................................................... 8 4ο Ο Άγιος Παντελεήμων .......................................................................................................................................................10 5ο Πρόβλημα της υπάρξεως του κακού στον κόσμο.................................................................................................11 6ο Το όνειρο και η θέση .............................................................................................................................................................14 7ο Περί υγείας και ευεξίας - Μεταβολισμός ..................................................................................................................16 8o Ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο ..............................................................................................18 9ο Ιατρικό θέμα - Μείωση του όγκου των αμυγδαλών με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων ....................20 10o Τα νέα από τη ζωή του προσκυνήματός μας ... .......................................................................................................21 11o Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός Ιουλίου ...................................................................................................25 12o Διηγήσεις από το γεροντικό ..............................................................................................................................................26

  - 3 -

 • - 4 -

  ΣΩΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΑΝΟΡΕΞΙΑ

  Όσο και να λέμε πως δυσκόλεψε η ζωή. Πως ακρίβυνε η ζωή, τόσο και πιο πολύ φεύ- γουμε από τον δρόμο του Θεού. Παλιά, όταν οι άνθρωποι είχαν κάποιο πρόβλημα, κατέφευγαν στον Θεό και τους Αγίους Του. Κατέφευγαν στην Εκκλησία. Μελετούσαν τον λόγο του Θεού και τους βίους των Αγίων. Σήμερα καταφεύγουν σε άλλα μέσα και μάλιστα σε ψυχοκαταστροφικά και σωματοκαταστρο- φικά. Δια των παθών και των παρεκτροπών τους θέλουν τη γιατρεία. Και όπως έλεγε ο αββά Ποιμένας «τα κακά μας πάθη μοιάζουνε με κάποιες ρίζες αγκαθωτές και πολύκλωνες». Όποιος, λοιπόν, τις αγγίζει θα ματώσουν τα χέρια του γι’ αυτό χρειάζεται μέσα προφυλακτικά κι

  αυτά είναι οι ιαματικές ψυχών και σωμάτων θείες αρετές. Κι επειδή οι σημερι- νοί άνθρωποι μάθαμε και προτιμούμε τα εύκολα κι επειδή η οδός των αρετών είναι δύσκολη, στενή και τεθλιμμένη (Ματθ. 7, 13-14) παρακά- μπτουμε αγκάθια και τριβόλους (Εβρ. 6,8) και ψάχνουμε τους δρόμους της επιφανειακής ευφορίας, ενώ από κάτω τα σκουλήκια, οι τρίβολοι και τ’ αγκάθια κατατρώγουν, όπως η γάγγραινα, την ύπαρξή μας. Καταντούμε ανάλγητοι και αδιάφοροι. Ψυχροί και απαθείς, ως προς την ηθική μας τελειότητα. Την αρετοποίηση και εξανθρώπηση του εαυτού μας. Γινόμαστε ‘έξυπνοι’ για το πονηρό και αμαρτωλό και νωθροί για την εκτέλεση των εντο- λών του Θεού. Και η οποία πρέπει να γίνεται με προσοχή και προθυμία πολλή. Η λύσις όλων των προβλημάτων ευρίσκεται στην εφαρμογή του θελήματός Του. Οι συνταγές που μας δίνει ο Χριστός σε πολλές περιστάσεις και ευκαιρίες π.χ. Ματθ. Κεφάλαια 5, 6, 7 και σε άλλα σημεία, λύνουν τα προβλήματά μας και καθορίζουν τις σχέσεις μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και είναι αυτό πολύ βασικό και τη σχέση και την αρμονία με τον εαυτό μας. Όμως, η αμαρτωλή ζωή μας. Η προσκόλλησή μας στα πάθη και τις όποιες α- μαρτίες, που τις θεωρούμε ως ‘λύτρωση’, μας δημιουργούν μια αδιαφορία, μια αποστροφή προς τις σωτήριες εντολές του Θεού. Μελετώντας το ψυχωφελές και πολυπροφητικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου ‘Οροι κατ’ επιτομήν’ συναντάμε και το εξής χαρακτηριστικό: ‘Οπως η αρρώστια του σώματος προκαλεί την ανορεξία και την αποστροφή προς τα φαγητά, έτσι και η αμαρτία δημιουργεί στην ψυχή τη νωθρότητα και την οκνηρία ως προς τις εντολές του Θεού’.

 • - 5 -

  Και τα περισσότερα πράγματα αγάπες, φιλίες, προτιμήσεις, επιδόσεις, αρετές, συναισθήματα κ.λ.π. όταν τα αραιώνουμε, όταν τα ‘συνηθίζουμε’ σιγά - σιγά τα αποφεύγουμε. Πόσοι και πόσοι ξεκίνησαν με αγάπες και φιλίες. Πόσοι και πόσοι ξεκίνησαν με οράματα και ενθουσιασμούς. Πόσοι και πόσοι μικρά παιδάκια επή- γαιναν στην εκκλησία, βοηθούσαν στο ιερό. Πόσοι και πόσοι ενθουσιασμοί με την είσοδο στην ιεροσύνη και μετά και όχι ‘καθυστερημένα’ εξατμίστηκαν… Πόσοι και πόσοι γάμοι και οικογένειες διαλύονται. Πόση και πόση αλλοίωση παθαίνουν οι άνθρωποι με την επιδρομή της αμαρτίας στην ψυχή και στη ζωή τους. Πού επήγαν οι ενθουσιασμοί και οι δίψες για όμορφη ζωή! Η υποχώρηση σε κάθε