Κατηγοριοποίηση ΙΙ I

Click here to load reader

 • date post

  20-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  40
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Κατηγοριοποίηση ΙΙ I. Κατηγοριοποιητές Κανόνων. Κατηγοριοποίηση με Κανόνες. Κατηγοριοποίηση των εγγραφών με βάση ένα σύνολο από κανόνες της μορφής “if…then…” Κανόνας : ( Συνθήκη )  y όπου Συνθήκη ( Condition ) είναι σύζευξη συνθηκών στα γνωρίσματα y η ετικέτα της κλάσης - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Κατηγοριοποίηση ΙΙ I

 • I

 • ifthen

  : () y (Condition) y

  LHS: rule antecedent () condition ()RHS: rule consequent ( )

  :

  (Blood Type=Warm) (Lay Eggs=Yes) Birds

  (Taxable Income < 50K) (Refund=Yes) Cheat=No

 • R1: (Give Birth = no) (Can Fly = yes) BirdsR2: (Give Birth = no) (Live in Water = yes) FishesR3: (Give Birth = yes) (Blood Type = warm) MammalsR4: (Give Birth = no) (Can Fly = no) ReptilesR5: (Live in Water = sometimes) Amphibians (Rule Set)

 • R1: (Give Birth = no) (Can Fly = yes) BirdsR2: (Give Birth = no) (Live in Water = yes) FishesR3: (Give Birth = yes) (Blood Type = warm) MammalsR4: (Give Birth = no) (Can Fly = no) ReptilesR5: (Live in Water = sometimes) Amphibians R1 hawk ( hawk / (trigger) ) => Bird R3 grizzly bear => Mammals r (covers) ()

 • (Status=Single) No Coverage = 40%, Accuracy = 50% - Coverage: LHS

  - Accuracy: LHS RHS

  Tid

  Refund

  Marital

  Status

  Taxable

  Income

  Class

  1

  Yes

  Single

  125K

  No

  2

  No

  Married

  100K

  No

  3

  No

  Single

  70K

  No

  4

  Yes

  Married

  120K

  No

  5

  No

  Divorced

  95K

  Yes

  6

  No

  Married

  60K

  No

  7

  Yes

  Divorced

  220K

  No

  8

  No

  Single

  85K

  Yes

  9

  No

  Married

  75K

  No

  10

  No

  Single

  90K

  Yes

  10

 • : R1: (Give Birth = no) (Can Fly = yes) BirdsR2: (Give Birth = no) (Live in Water = yes) FishesR3: (Give Birth = yes) (Blood Type = warm) MammalsR4: (Give Birth = no) (Can Fly = no) ReptilesR5: (Live in Water = sometimes) Amphibians Lemur R1 Turtle R4, R5 Godfish -

 • (Mutually exclusive rules) ,

  (Exhaustive rules) (coverage)

  :

 • (conflict resolution) : , (Decision list) , . () , () / , () (size ordering) : , , + (misclassification cost) default LHS :

 • : ..: RIPPER, CN2, Holtes 1R

  : ( ) ..: C4.5 :

 • RepeatGrow a rule using the Learn-One-Rule functionRemove training records covered by the ruleAdd rule to the set until stopping condition : (sequential covering)

 • : :

 • : : Rule-Growing Strategy R: {} y

 • ? ? : : Remove Training Records R1 12/15 80%, R2 7/10 20%, R3 8/12 70% R1, () ? R2 R3?

 • ( ) , :

 • : - (RHS) :

 • Rule Setr1: (P=No,Q=No) ==> -r2: (P=No,Q=Yes) ==> +r3: (P=Yes,R=No) ==> +r4: (P=Yes,R=Yes,Q=No) ==> -r5: (P=Yes,R=Yes,Q=Yes) ==> +PQRQ-++-+NoNoNoYesYesYesNoYes : :

 • : (Refund=No) (Status=Married) No : (Status=Married) No ( LHS ) :

  Tid

  Refund

  Marital

  Status

  Taxable

  Income

  Cheat

  1

  Yes

  Single

  125K

  No

  2

  No

  Married

  100K

  No

  3

  No

  Single

  70K

  No

  4

  Yes

  Married

  120K

  No

  5

  No

  Divorced

  95K

  Yes

  6

  No

  Married

  60K

  No

  7

  Yes

  Divorced

  220K

  No

  8

  No

  Single

  85K

  Yes

  9

  No

  Married

  75K

  No

  10

  No

  Single

  90K

  Yes

  10

 • ():

  :

 • 1: Induction Step 2: Deduction Step Eager Learners vs Lazy Learners Instance Based Classifiers ( )

 • :Rote-learner (Memorizes)

  Nearest neighbor k closest (nearest neighbors)

 • k- x k- x

 • Basic idea: If it walks like a duck, quacks like a duck, then its probably a duck

 • : k - .., (majority vote)

 • Distance Metric k,

 • :

  weight factor, w = 1/d2

 • k:k , k , k = sqr(n), n , , , default, k=10

  X

 • : 1.5m 1.8m 90lb 300lb $10K $1M , ( ) ( k-)

 • ( )

 • 2- kd- R2

  : x y () ( )

 • 2- kd-

 • 2- kd-

 • 2- kd-

 • 2- kd-

 • 2- kd-

 • 2- kd-

 • 2- kd- u u

 • 2- kd- R2

  : O(n) O(logn) O(nlogn) 2 Binary Space Partitioning

 • Bayes

 • X, Y (Conditional probability): Pr(Y=y | X=x) Bayes Bayes : Pr(X=x,Y=y) (joint) (conditional)

 • Bayes " C", " " 4/5. " C" 1/3 " " 2/3

  ; " " " C"; Bayes: 1

 • Bayes 2 , 0 1 0 65% 0, 30% 175% 1

  1 0 , ; Bayes: 2

 • ; Bayes

 • X=(Home Owner=No, Marital Status=Married, AnnualIncome=120K): Pr(Yes|X), Pr(No|X) No Yes, ; BayesX: Y: ()

  Y X (non-determininstic) P(Y|X) : Posterior probability ( )P(Y): Prior probability ( )

 • Bayes : Pr(Y|X) X Y

  : X, Y Pr(Y|X)

  , P(X) ( - evidence)P(Y): , Y ( )Pr(X|Y)?

 • Bayes Pr(X|Y) :

 • Bayes , ?: 1 ()

 • Bayes: P(homeOwner = yes|No) = 3/7

  P(MaritalStatus = Single| Yes) = 2/3

  Categorical attribute XiPr(Xi = xi|Y=y): y xi i-

 • 35 , ? : P(, 35| ) (, 35| ) Bayes:

 • X = {X1,,Xd} d

  Conditional independence ( ):X Y, Z :

  P(X|Y,Z) = P(X|Z) P(X,Y|Z) = P(X|Z) P(Y|Z)

  Bayes ()

 • Bayes X = {X1,,Xd} d

 • 35 , ? Bayes: ()

 • Bayes

 • BayesP(A|M)P(M) > P(A|N)P(N)=> MammalsA: M: mammalsN: non-mammals

  animals2

  NameGive BirthLay EggsCan FlyLive in WaterHave LegsClass

  humanyesnononoyesmammals

  pythonnoyesnononoreptiles

  salmonnoyesnoyesnofishes

  whaleyesnonoyesnomammals

  frognoyesnosometimesyesamphibians

  komodonoyesnonoyesreptiles

  batyesnoyesnoyesmammals

  pigeonnoyesyesnoyesbirds

  catyesnononoyesmammals

  leopard sharkyesnonoyesnofishes

  turtlenoyesnosometimesyesreptiles

  penguinnoyesnosometimesyesbirds

  porcupineyesnononoyesmammals

  eelnoyesnoyesnofishes

  salamandernoyesnosometimesyesamphibians

  gila monsternoyesnonoyesreptiles

  platypusnoyesnonoyesmammals

  owlnoyesyesnoyesbirds

  dolphinyesnonoyesnomammals

  eaglenoyesyesnoyesbirds

  NameGive BirthLay EggsCan FlyLive in WaterHave LegsClass

  humanyesnononoyesmammals

  pythonnoyesnonononon-mammals

  salmonnoyesnoyesnonon-mammals

  whaleyesnonoyesnomammals

  frognoyesnosometimesyesnon-mammals

  komodonoyesnonoyesnon-mammals

  batyesnoyesnoyesmammals

  pigeonnoyesyesnoyesnon-mammals

  catyesnononoyesmammals

  leopard sharkyesnonoyesnonon-mammals

  turtlenoyesnosometimesyesnon-mammals

  penguinnoyesnosometimesyesnon-mammals

  porcupineyesnononoyesmammals

  eelnoyesnoyesnonon-mammals

  salamandernoyesnosometimesyesnon-mammals

  gila monsternoyesnonoyesnon-mammals

  platypusnoyesnonoyesmammals

  owlnoyesyesnoyesnon-mammals

  dolphinyesnonoyesnomammals

  eaglenoyesyesnoyesnon-mammals

  NameGive BirthLay EggsCan FlyLive in WaterHave LegsClass

  humanyesnonoyesno?

  animals2

  NameGive BirthLay EggsCan FlyLive in WaterHave LegsClass

  humanyesnononoyesmammals

  pythonnoyesnononoreptiles

  salmonnoyesnoyesnofishes

  whaleyesnonoyesnomammals

  frognoyesnosometimesyesamphibians

  komodonoyesnonoyesreptiles

  batyesnoyesnoyesmammals

  pigeonnoyesyesnoyesbirds

  catyesnononoyesmammals

  leopard sharkyesnonoyesnofishes

  turtlenoyesnosometimesyesreptiles

  penguinnoyesnosometimesyesbirds

  porcupineyesnononoyesmammals

  eelnoyesnoyesnofishes

  salamandernoyesnosometimesyesamphibians

  gila monsternoyesnonoyesreptiles

  platypusnoyesnonoyesmammals

  owlnoyesyesnoyesbirds

  dolphinyesnonoyesnomammals

  eaglenoyesyesnoyesbirds

  NameGive BirthLay EggsCan FlyLive in WaterHave LegsClass

  humanyesnononoyesmammals

  pythonnoyesnonononon-mammals

  salmonnoyesnoyesnonon-mammals

  whaleyesnonoyesnomammals

  frognoyesnosometimesyesnon-mammals

  komodonoyesnonoyesnon-mammals

  batyesnoyesnoyesmammals

  pigeonnoyesyesnoyesnon-mammals

  catyesnononoyesmammals

  leopard sharkyesnonoyesnonon-mammals

  turtlenoyesnosometimesyesnon-mammals

  penguinnoyesnosometimesyesnon-mammals

  porcupineyesnononoyesmammals

  eelnoyesnoyesnonon-mammals

  salamandernoyesnosometimesyesnon-mammals

  gila monsternoyesnonoyesnon-mammals

  platypusnoyesnonoyesmammals

  owlnoyesyesnoyesnon-mammals

  dolphinyesnonoyesnomammals

  eaglenoyesyesnoyesnon-mammals

 • Bayes (discretization) -> ->

 • Bayes Gauss () () (2)

 • Bayes To ij () yi

 • Bayes

  (Income, Class=No):sample mean = 110sample variance = 2975

 • Bayes

 • Bayes

 • X = (HomeOwner = No, MaritalStatus = Married, Income=120K) Pr(Y|X), Pr(Y)xPr(X|Y)But P(X|Y) isY = No:P(HO=No|No) x P(MS=Married|No) x P(Inc=120K|No) = 4/7 x 4/7 x 0.0072 = 0.0024Y=Yes:P(HO=No|Yes) x P(MS=Married|Yes) x P(Inc=120K|Yes) = 1 x 0 x 1.2x10-9 = 0 Bayes

 • X = (HomeOwner = No, MaritalStatus = Married, Income=120K) Pr(X|Y = Yes) 0! -> nc: yj xin: yj

  m: (equivalent sample size) ( (nc/n) (p)

  p: ( xi Xi yi) Bayes

 • - Xi (irrelevant), P(Xi|Y) uniform

  () (correlated attributes)

  ,

  ,

  Bayes

 • (Support Vector Machines)

 • - ( ) SVM

 • SVM

  B1

 • SVM

  B2

 • SVM

 • B1 B2? ; ; SVM

  B1

  B2

 • - (margin) => B1 B2 () SVM

  B1

  B2

  b11

  b12

  b21

  b22

  margin

 • SVM SVM1 -1

 • :

  :

  (constraints):

  (constrained optimization problem) SVM

 • SVM

 • (slack variables) :

  : SVM

 • SVM