Ιστορική γραμμή Βυζαντινής Ιστορίας (

of 20 /20
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Embed Size (px)

description

Ιστορική γραμμή Βυζαντινής Ιστορίας

Transcript of Ιστορική γραμμή Βυζαντινής Ιστορίας (

  • 1.

2. 313 .. () 3. 330 .. 4. 392 .. () 5. 395 .. 6. 476 .. 7. 527 .. 8. 532 .. 9. 537 .. 10. 6 .. 11. 610 . 673 717 .. 12. 732 .. 13. 7 10 .. 14. 862 .. 15. 8 .. 16. 9 11 .. 17. 1204 .. 18. 11 .. 19. 14 .. 20. 29 1453