ασκήσεις Handout

43
Microsoft Excel 2007

Transcript of ασκήσεις Handout

Page 1: ασκήσεις Handout

Microsoft Excel 2007

Page 2: ασκήσεις Handout

Πίνακας Περιεχομένων

To Περιβάλλον τον Microsoft Excel ........................................................................ 3

Επεξεργασία Δεδομένων ........................................................................................ 7

Οικονομικές Αναλύσεις ........................................................................................ 11

Μορφοποίηση Υύλλων Εργασίας ...................................................................... 14

Προετοιμασία για Εκτύπωση ................................................................................ 17

Γραφήματα ............................................................................................................ 20

υναρτήσεις ........................................................................................................... 23

χήματα .................................................................................................................. 26

Προσαρμογή Γραφημάτων .................................................................................. 31

Προχωρημένη Μορφοποίηση Δεδομένων .......................................................... 34

Προσαρμοσμένη Μορφή Αριθμού .................................................................... 36

Page 3: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

3

1ο Μάθημα

To Περιβάλλον τον Microsoft Excel

«Είσαι σύμβουλος επιχειρήσεων. Πρέπει να συναντήσεις τον

πελάτη σου, έναν μεγάλο έμπορο επίπλων, και να συζητήσεις

τα προβλήματα που έχει με τις πωλήσεις. Πρέπει να αναλύσεις

τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και να προτείνεις λύσεις

στο πρόβλημά του.»

Σι αρμοδιότητες έχει όμως ένας σύμβουλος επιχειρήσεων;

Ο σύμβουλος επιχειρήσεων είναι ένα άτομο που δίνει ειδικές συμβουλές σε

επιχειρηματίες για το πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν με τις

επιχειρήσεις τους. Υτιάχνει το πλάνο της επιχείρησης και προσπαθεί να βρει λύσεις που

να οδηγήσουν σε αύξηση των κερδών και μείωση του κόστους της επιχείρησης. Έχει τη

δυνατότητα να προσλαμβάνει προσωπικό που θα βοηθήσει την επιχείρηση να λύσει τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει. Όταν ολοκληρωθεί ο στόχος, ο σύμβουλος

επιχειρήσεων ασχολείται με τον επόμενο πελάτη.

Βασικό εργαλείο δουλειάς ενός συμβούλου επιχειρήσεων είναι ο Η/Τ και το λογισμικό

Microsoft Excel 2007. Σο Microsoft Excel είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα επεξεργασίας

αριθμών. Με το Excel μπορείς να δημιουργήσεις προτάσεις, εμπορικά πλάνα,

επαγγελματικές φόρμες, λογιστικά βιβλία εργασίας και οποιοδήποτε σχεδόν έγγραφο

που περιέχει αριθμούς που βασίζονται σε υπολογισμούς. Αυτά τα φύλλα εργασίας

μπορούν να περιέχουν επίσης γραφικά και διαγράμματα.

κέφτεσαι σαν ύμβουλος Επιχειρήσεων;

Μπορείς να εντοπίζεις τα προβλήματα, να προγραμματίζεις πλάνο δράσης να

βρίσκεις λύσεις;

Περιέγραψε μία κατάσταση που έχεις σκεφτεί με αυτό τον τρόπο και έχεις φτάσει

στο στόχο σου.

Page 4: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

4

1ο Μάθημα

1η ΆΚΗΗ

Περιβάλλον του Microsoft Excel 2007

Ονόμασε τα μέρη του παραθύρου του Microsoft Excel

1. 5. 9.

2. 6. 10.

3. 7. 11.

4. 8. 12.

4 5

12

11

3

8

7

6

1

2

9 10

Όροι:

Γραμμή εργαλείων

γρήγορης

πρόσβασης

Καρτέλα

Κορδέλα Καρτέλα φύλλου

Γραμμή τύπων Εντολή

Ομάδες Κουμπί Office

Γραμμή τίτλου Βοήθεια

Πλαίσιο ονόματος Γραμμές κύλισης

Page 5: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

5

1ο Μάθημα

2η ΆΚΗΗ

1. Άνοιξε το Microsoft Excel 2007.

2. Δημιούργησε ένα νέο κενό βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας το κουμπί του

Office.

3. Ποια συντόμευση πληκτρολογίου θα χρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις

ένα νέο βιβλίο εργασίας;

4. Δημιούργησε ένα νέο βιβλίο εργασίας που να βασίζεται στο εγκατεστημένο

πρότυπο Κατάσταση Εξόδων.

5. Αποθήκευσε το βιβλίο εργασίας με όνομα Έξοδα Εταιρείας.xlsx

6. Απέκρυψε τη γραμμή τύπων.

7. Επανεμφάνισε τη γραμμή τύπων.

8. Άνοιξε το βιβλίο εργασίας με όνομα Έξοδα Εταιρείας.xlsx χρησιμοποιώντας τη

λίστα με τα πρόσφατα έγγραφα και σταθεροποιήστε το βιβλίο εργασίας στη

λίστα πρόσφατα έγγραφα.

9. Φρησιμοποίησε την καρτέλα Προβολή για να εμφανίσεις το νέο βιβλίο

εργασίας που δημιούργησες και ονομάζεται Βιβλίο2.

10. Φρησιμοποίησε μια συντόμευση πληκτρολογίου για να κλείσεις όλα τα ανοικτά

βιβλία εργασίας.

11. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture.xlsx από το φάκελο 1o Μάθημα

12. Κάνε εισαγωγή του κειμένου στα κελιά:

το κελί Α2 το κείμενο: τρώματα

το κελί Α3 το κείμενο: Κρεβατοκάμαρες

το κελί A4 το κείμενο: Παιδικά Δωμάτια

το κελί Α15 το κείμενο: Ηλεκτρικά Σζάκια

το κελί Α16 το κείμενο: Φαλιά

το κελί Α17 το κείμενο: Υωτιστικά

το κελί Ε2 τον αριθμό: 13260

το κελί E17 τον αριθμό: 6154

13.Αποθήκευσε το βιβλίο εργασίας με όνομα TechnoFurniture_complete.xlsx

14.Κάνε κλικ στο φύλλο 2

15.το κελί Α1 πληκτρολόγησε το κείμενο: Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Δράσης

το κελί A3: 15 Ιανουαρίου 2010.

το κελί Α4: 15/1/2010.

το κελί A5: 15 Ιαν 2010.

16.Κάνε κλικ στα κελιά με τις ημερομηνίες. Σι παρατηρείς;

17. το κελί Α1 κάνε εισαγωγή του συμβόλου που θα το βρεις στη

γραμματοσειρά Wingdings

Page 6: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

6

1ο Μάθημα

18. Επέλεξε ταυτόχρονα τα κελιά D22, D32, D39.

19. Επέλεξε την περιοχή κελιών Β3 έως Ε9.

20. Επέλεξε τις περιοχές κελιών Β11:E22;G11:J21.

21.Αποθήκευσε και κλείσε το αρχείο.

Page 7: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

7

2ο Μάθημα

Επεξεργαςία Δεδομένων

« Ένας σωστός σύμβουλος επιχειρήσεων ξεκινάει αμέσως τη

δουλειά του. Άνοιξε τα αρχεία της εταιρείας και κάνε τις απαραίτητες

αλλαγές έτσι ώστε να μπορείς να τα επεξεργαστείς σωστά και

γρήγορα. Τα αρχεία έχουν λάθη. Κάνε τις απαραίτητες διορθώσεις.

Πολύ βασική είναι η διαδικασία της αντιγραφής και επικόλλησης. Στη

καρτέλα Κεντρική βρίσκονται όλες οι εντολές που θα

χρησιμοποιήσεις για να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές . Μπορείς

να χρησιμοποιήσεις όμως και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου. Άρχισε αμέσως

δουλειά.»

1η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο employee.xlsx.

2. Διόρθωσε το κελί A1 έτσι ώστε να περιέχει το κείμενο τελέχη Πωλήσεων

3. Διόρθωσε το κελί D5 έτσι ώστε να περιέχει την τιμή 4200€.

4. Κάνε κλικ στο φύλλο 2

5. Φρησιμοποίησε την αυτόματη συμπλήρωση για να αντιγράψεις την τιμή του

κελιού C2, στην περιοχή κελιών C3:C6 και την τιμή του κελιού D2 στη περιοχή

κελιών D3:D6

6. Ξεκινώντας από το κελί Α2 συμπλήρωσε τη σειρά ως το κελί Α6.

7. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα employee_complete.xlsx

8. Κλείστε το αρχείο

CTRL+ C Αντιγραφή

CTRL+X Αποκοπή

CTRL+V Επικόλληση

Page 8: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

8

2ο Μάθημα

2η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο Best Employee.xlsx.

2. Κάνε αντιγραφή τα κελιά Α1:D11.

3. Επικόλλησε την περιοχή ξεκινώντας από το κελί A24.

4. Άνοιξε το πρόχειρο του Office και επικόλλησε ξανά την περιοχή ξεκινώντας

από το κελί A44.

5. Κάνε απαλοιφή όλων των στοιχείων που περιέχει.

6. Μετακίνησε την περιοχή Α1:D11 σε μία άλλη περιοχή του φύλλου που να

ξεκινάει από το κελί G1.

7. Κάνε αποκοπή τα κελιά A24:D34 και επικόλλησε τα στο φύλλο 2 στο κελί Α1.

8. Όρισε ύψος γραμμής 14 για τις γραμμές 1:54.

9. Όρισε πλάτος στήλης 13,3 για τις στήλες Α και Β.

10. Μετακίνησε τα δεδομένα των κελιών Α24:d34 να ξεκινούν απόν Α1.

11. Κάνε αυτόματη προσαρμογή της στήλης Α.

12. Κάνε εισαγωγή μίας νέας στήλης πριν τη στήλη D

13. Πληκτρολόγησε στο κελί D1 τη λέξη Μισθός .

14. Κάνε εισαγωγή των παρακάτω τιμών στα κελιά του φύλλου:

D7 D8 D9 D10 D11

1115 1020 1250 1100 1090

15.Κάνε εισαγωγή 3 γραμμών πάνω από τη γραμμή 1

15. τη πρώτη γραμμή γράψε το κείμενο Μισθοδοσία Τπαλλήλων.

16. Ο Φρήστος Ιωαννίδης έχει παραιτηθεί. Κάνε απαλοιφή των περιεχομένων των

κελιών με τα στοιχεία του.

17. Κάνε διαγραφή των κελιών Α2: D2 με μετακίνηση των κελιών προς τα πάνω.

18. Διέγραψε τη γραμμή 2.

19. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα Best employee_Complete.xlsx

20. Κλείστε το αρχείο

D2 D3 D4 D5 D6

1200 1500 1350 1200 1100

Page 9: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

9

2ο Μάθημα

1.Άνοιξε το αρχείο employee info.xlsx

ΜΕΣΟΝΟΜΑΙΑ ΥΤΛΛΟΤ

2. Κάνε δεξί κλικ μετονομασία στο φύλλο 1 και γράψε το κείμενο τοιχεία Τπαλλήλων

ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΥΤΛΛΟΤ

3.Επίλεξε τα Υύλλα 2 & 3 με πατημένο το CTRL και κάνε κλικ στην εντολή Διαγραφή

Ως σύμβουλος χρειάζεται να αναλύσεις

κάποια δεδομένα της επιχείρησης. Σα

δεδομένα που σου έδωσαν είναι

μαζεμένα σε ένα φύλλο εργασίας και

είναι δύσκολο να διαβαστούν.

Ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες για

να κάνεις το βιβλίο εργασίας πιο

κατανοητό.

Page 10: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

10

2ο Μάθημα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΥΤΛΛΟΤ

4.Επίλεξε την εντολή Δεξί κλικ Εισαγωγή και κάνε εισαγωγή ενός νέου φύλλου

εργασίας

5.Ονόμασε το νέο φύλλο εργασίας Ανατολικό Σμήμα

6.Μετακίνησε το φύλλο Ανατολικό Σμήμα μετά το φύλλο τοιχεία Τπαλλήλων

7.Κάνε το ίδιο και με τα υπόλοιπα τμήματα (Βόρειο, Νότιο, Δυτικό) Κάθε τμήμα πρέπει

να αντιστοιχεί σ’ ένα διαφορετικό φύλλο με τα αντίστοιχα στοιχεία των υπαλλήλων.

8.Από το φύλλο εργασίας τοιχεία Τπαλλήλων αντέγραψε τα κελιά Α2:D2 και

επικόλλησέ τα με μία κίνηση στα υπόλοιπα φύλλα στα ίδια κελιά.

9.Κάνε αντιγραφή και επικόλλησε σε κάθε φύλλο τα στοιχεία των υπαλλήλων ανάλογα

με το τμήμα.

10.Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα employee info_complete.xlsx

11.Κλείσε το αρχείο.

Tip: Για να εισάγεις εύκολα ένα φύλλο εργασίας μπορείς να κάνεις κλικ στην εντολή

Page 11: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

11

3ο Μάθημα

B3, C4, D5 είναι τα κελιά

που θα γίνει η πράξη. Σα

κελιά χωρίζονται με

κόμμα και μπαίνουν και

σε παρένθεση().

Όλοι οι

υπολογισμοί στο

Excel ξεκινούν με

το =.

Σο SUM είναι η

συνάρτηση του

αθροίσματος

Όλοι οι υπολογισμοί

στο Excel ξεκινούν με το

=.

Σο SUM είναι η συνάρτηση

του αθροίσματος

Όταν η πράξη γίνεται σε

συνεχόμενα κελιά τότε

αναγράφεται το πρώτο

και το τελευταίο κελί και

ανάμεσά τους μπαίνει

άνω και κάτω τελεία.

Οικονομικέσ Αναλύςεισ

«Χρειάζεται να αναλύσεις την οικονομική κατάσταση της

εταιρείας ΤechnoFurniture. Για να κατανοήσεις τα οικονομικά

στοιχεία πρέπει συμπεριλάβεις τις τριμηνιαίες αποδοχές, τις

πωλήσεις γραμμών προϊόντων, τα χρήματα που κερδίζονται

από κάθε κατηγορία και το συνολικό ετήσιο εισόδημα. Για να

κάνεις πράξεις στο Microsoft Excel πρέπει να χρησιμοποιήσεις

συναρτήσεις»

Ανάλυση της συνάρτησης SUM

=SUM(B3, C4, D5)

=SUM(B3:B7)

Page 12: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

12

3ο Μάθημα

1η Ασκηση

Κάνε εξάσκηση στους υπολογισμούς:

1. Άνοιξε το αρχείο Formula Demo GR.xlsx.

2. τα κελιά B4,Β5, Β6, Β7 πληκτρολόγησε: =Β1.

3. το κελί C4, C5, C6, C7 πληκτρολόγησε: =B2.

4. το κελί Β1 πρόσθεσε την τιμή 50. Ποιες τιμές άλλαξαν στο φύλλο εργασίας;

5. το κελί Β2 πρόσθεσε την τιμή 20 . Ποιες τιμές άλλαξαν στο φύλλο εργασίας;

6. Κάνε εισαγωγή τους κατάλληλους τύπους στα κελιά D4 έως και D7 που θα

κάνουν την αντίστοιχη πράξη που αναφέρεται στα κελιά Α2 έως Α7.

7. το κελί D8 πρόσθεσε ένα τύπο που θα αφαιρεί το C8 από το Β8 και το

αποτέλεσμα θα το πολλαπλασιάζει με το C8.

8. Κάνε εισαγωγή της τιμής 100 στο κελί Α1 του φύλλου εργασίας Υύλλο2.

9. Κάνε εισαγωγή της τιμής 350 στο κελί Α1 του φύλλου εργασίας Υύλλο3.

10. το κελί Α25 του φύλλου εργασίας Υύλλο1 γράψε ένα τύπο που να προσθέτει

τις τιμές των κελιών Α1 από τα φύλλα εργασίας Υύλλο2 και Υύλλο3.

11. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα Formula Demo GR_complete.xlsx.

12. Κλείσε το αρχείο.

2η άσκηση

Επεξεργάσου τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας TechnoFurniture

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture Template_GR.xlsx

2. το φύλλο εργασίας τοιχεία Τπαλλήλων στο κελί D32 πληκτρολόγησε μία

συνάρτηση που θα σε βοηθήσει να βρεις το άθροισμα των ετήσιων

πωλήσεων της εταιρείας.

3. το φύλλο εργασίας Πωλήσεις Σριμήνου στο κελί Β20 πληκτρολόγησε μία

συνάρτηση που θα σε βοηθήσει να βρεις το σύνολο Πωλήσεων του πρώτου

τριμήνου.

4. Φρησιμοποίησε την αυτόματη άθροιση για να βρεις το σύνολο πωλήσεων των

υπόλοιπων τριμήνων.

5. το κελί Β22 βρες το Μέσο όρο πωλήσεων του πρώτου τριμήνου.

6. Φρησιμοποίησε την αυτόματη συμπλήρωση τύπων για να βρεις το Μέσο όρο

πωλήσεων και των υπόλοιπων τριμήνων.

7. το κελί Β24 πληκτρολόγησε την κατάλληλη συνάρτηση που να υπολογίζει τη

μέγιστη τιμή του έτους.

8. Ποιο είναι το προϊόν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ;

Page 13: ασκήσεις Handout

[Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας]

13

3ο Μάθημα

9. το κελί Β26 πληκτρολόγησε μία συνάρτηση που να υπολογίζει την ελάχιστη

τιμή του έτους.

10. Ποιο είναι το προϊόν με τις μικρότερες πωλήσεις;

11.το κελί F2 υπολόγισε το σύνολο πωλήσεων των τρωμάτων.

12.Φρησιμοποίησε την αυτόματη συμπλήρωση τύπων για να υπολογίσεις το

σύνολο πωλήσεων των υπόλοιπων προϊόντων.

13.Ο στόχος της επόμενης χρονιάς είναι μία αύξηση των πωλήσεων

10%.Τπολόγισε την αύξηση χρησιμοποιώντας την τιμή του κελιού Β29.

(Φρησιμοποίησε απόλυτη αναφορά)

14.το κελί Η2 υπολόγισε το σύνολο πωλήσεων στα στρώματα μετά την αύξηση

του 10%.

15.Φρησιμοποίησε την αυτόματη συμπλήρωση τύπων για να υπολογίσεις το

σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων μετά από την αύξηση.

16.Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα TechnoFurniture_complete.xlsx

17.Κλείσε το αρχείο

3η Άσκηση

Άνοιξε το αρχείο index.html από το φάκελο ταυρόλεξο που βρίσκεται μέσα στο

τρίτο μάθημα και λύσε το ταυρόλεξο με τις υναρτήσεις.

Page 14: ασκήσεις Handout

14

4ο Μάθημα

Μορφοποίηςη Φύλλων Εργαςίασ

«Ο Διευθυντής της εταιρείας TechnoFurniture ζήτησε μία

πρώτη εικόνα των οικονομικών αναλύσεων. Η οικονομική

ανάλυση της εταιρείας είναι έτοιμη στο αρχείο

TechnoFurniture_complete. Το μόνο που μένει είναι

μορφοποιήσεις το βιβλίο εργασίας και να κερδίσεις τις

εντυπώσεις».

Θα χρησιμοποιήσεις τις ακόλουθες εντολές από το Micorosoft Excel:

Από την καρτέλα Κεντρική τις ομάδες:

Από την καρτέλα Διάταξη ελίδας τις ομάδες:

Page 15: ασκήσεις Handout

15

4ο Μάθημα

1η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture_complete.xlsx

2. Εφάρμοσε στα δεδομένα των κελιών Β2:Η17 Νομισματική Μορφή Ευρώ με δυο

δεκαδικά και με χρήση διαχωριστικού χιλιάδων.

3. τις περιοχές των κελιών Β20:Ε20, Β22:Ε22, Β24 και Β26 εφάρμοσε λογιστική

μορφή. Φρησιμοποίησε το κατάλληλο εργαλείο για να μειώσεις τα δεκαδικά

ψηφία σε 1.

4. Εφάρμοσε στυλ ποσοστού στο κελί Β29

5. τοιχίστε στο κέντρο τα περιεχόμενα των κελιών Α2:Α17

6. Κάνε εισαγωγή δυο γραμμών πάνω από τη γραμμή 1

7. το κελί Α1 γράψε το κείμενο ―ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

TECHNOFURNΙTURE”

8. Κάνε συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο στα κελιά Α1:Η1

9. Μορφοποίησε το περιεχόμενο των συγχωνευμένων κελιών με γραμματοσειρά

Σahoma , μέγεθος 20, χρώμα γραμματοσειράς Κόκκινο Έμφαση 2, έντονη στυλ

και υπογράμμιση.

10. Εφάρμοσε πλάγια γραφή στην περιοχή των κελιών A4:A19

11. Εφάρμοσε παχύ περίγραμμα πλαισίου στα κελιά Α3:Η19

12. Εφάρμοσε στα κελιά Β4:Ε19 Φρώμα Θέματος Λευκό, Υόντο 1

13. Εφάρμοσε στο φύλλο το θέμα Ρίζες με θέμα χρώματος Αποκορύφωμα

Σο φύλλο εργασίας πρέπει να δείχνει όπως το παρακάτω:

Page 16: ασκήσεις Handout

16

4ο Μάθημα

14. το φύλλο εργασίας Πωλήσεις Σριμήνου πρόσθεσε Φρώμα Καρτέλας Λαδί

Έμφαση 2

15. Κάνε κλικ στο φύλλο τοιχεία Τπαλλήλων

16. τα κελιά Α2:D32 κάνε απαλοιφή μορφοποίησης

17. Πρόσθεσε την εικόνα furniture.jpg ως φόντο του φύλλου εργασίας τοιχεία

Τπαλλήλων

18. Απόκρυψε τις γραμμές πλέγματος και της επικεφαλίδες στηλών και γραμμών

19. Επανεμφάνισε τις γραμμές πλέγματος και τις επικεφαλίδες

20. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα TechnoFurniture_edit.xlsx

21. Κλείσε το αρχείο

Page 17: ασκήσεις Handout

17

5ο Μάθημα

Προετοιμαςία για Εκτύπωςη

« Το αρχείο σου είναι έτοιμο για εκτύπωση.

Κάνε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να εκτυπώσεις το αρχείο

σωστά και να το δώσεις στο διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας

TechnoFurniture.»

Θα χρησιμοποιήσεις τις ακόλουθες εντολές από το Microsoft

Excel:

Από την καρτέλα Διάταξη ελίδας θα χρησιμοποιήσεις την ομάδα Διαμόρφωση

ελίδας:

Από την καρτέλα Προεπισκόπηση Εκτύπωσης τις ομάδες Εκτύπωση, ζουμ,

Προεπισκόπηση:

Από την καρτέλα Προβολή τις ομάδες Προβολές Βιβλίου Εργασίας, Ζουμ, Παράθυρο:

Page 18: ασκήσεις Handout

18

5ο Μάθημα

1η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture_edit.xlsx

2. Εμφάνισε το φύλλο εργασίας με ζουμ 65%

3. Δημιούργησε ένα νέο παράθυρο για το βιβλίο εργασίας

4. Κάνε κατακόρυφη τακτοποίηση όλων των παραθύρων

5. Εμφάνισε το κελί Η10 και στα δυο παράθυρα

6. Κάνε οριζόντια τακτοποίηση όλων των παραθύρων

7. Κλείσε όλα τα παράθυρα εκτός του βασικού αρχείου

8. Εμφάνισε το φύλλο εργασίας με ζουμ 125%

9. Διαίρεσε κάθετα το παράθυρο μεταξύ των στηλών B και Η

10. Εμφάνισε τη στήλη Η στο δεξιό μέρος

11. Διαίρεσε οριζόντια το παράθυρο μεταξύ των γραμμών 22 και 38

12. Απάλειψε τη διαίρεση από το φύλλο εργασίας

13. ταθεροποίησε την πρώτη στήλη του φύλλου εργασίας.

14. Κάνε αποσταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου.

15. ταθεροποίησε την πρώτη στήλη και τις 3 πρώτες γραμμές του φύλλου

εργασίας.

16. Εμφάνισε τη γραμμή 19 κάτω από τη γραμμή 4 και τη στήλη Η δίπλα στη στήλη

Α.

17. Κάνε Ζουμ στην επιλογή Α22 έως Β22.

18. Απόκρυψε το παράθυρο του βιβλίου εργασίας.

19. Επανεμφάνισε το παράθυρο του βιβλίου εργασίας.

20. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα Furniture_print.xlsx

21. Κλείσε το αρχείο.

Page 19: ασκήσεις Handout

19

5ο Μάθημα

2η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο Furniture_print.xlsx

2. Κάνε προεπισκόπηση εκτύπωσης του φύλλου εργασίας

3. Δες όλες τις σελίδες που θα εκτυπωθούν και κλείσε την προεπισκόπηση

4. Άλλαξε το προσανατολισμό σελίδας σε Οριζόντιο

5. Πρόβαλλε το φύλλο σε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας

6. Πρόβαλλε το φύλλο σε Κανονική Προβολή

7. Όρισε ότι το φύλλο θα εκτυπωθεί σε χαρτί Α4

8. Διαμόρφωσε τη σελίδα έτσι ώστε το φύλλο να εκτυπωθεί με κλίμακα 130%

9. Διαμόρφωσε τη σελίδα έτσι ώστε το φύλλο να εκτυπωθεί σε κλίμακα 1 σελίδα

ανά πλάτος και 1 σελίδα ανά ύψος

10. Εκτύπωσε το φύλλο εργασίας και παρατήρησε τα αποτελέσματα

11. Πρόσθεσε ένα υποσέλιδο που να εμφανίζει στο αριστερό μέρος τον αριθμό

της σελίδας και τον συνολικό αριθμό σελίδων (χωρισμένες με /) και στο δεξί

μέρος το όνομα και τη διαδρομή του αρχείου.

12. Προσθέστε μία κεφαλίδα που να εμφανίζει στο κέντρο το κείμενο

TechnoFurniture με γραμματοσειρά Tahoma 16 στ. και στο δεξί μέρος την

τρέχουσα ημερομηνία.

13. Όρισε ότι κατά την εκτύπωση η γραμμή 3 θα επαναλαμβάνεται στην κορυφή

κάθε σελίδας.

14. Σι εντολή θα έδινες για να εκτυπώσεις την πρώτη σελίδα του φύλλου εργασίας;

15. Όρισε την περιοχή Α22 : Ε31 ως περιοχή εκτύπωσης.

16. Σι εντολή θα έδινες για να εκτυπώσεις το φύλλο εργασίας σε δυο αντίτυπα.

17. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα Furniture_print2.xlsx

18. Κλείσε το αρχείο.

Page 20: ασκήσεις Handout

20

6ο Μάθημα

Γραφήματα

«Σας σύμβουλος επιχειρήσεων είναι σημαντικό να

γνωρίζεις σε βάθος την οικονομική κατάσταση

της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο πρέπει να

αναλύσεις κάθε γραμμή προϊόντων έτσι ώστε να

γνωρίζεις ποια κατηγορία προϊόντος έχει τις

μεγαλύτερες πωλήσεις και ποια τις μικρότερες.

Χρησιμοποίησε γραφήματα για να

αναπαραστήσεις τα δεδομένα. Μάθε για τους τύπους γραφημάτων και επέλεξε

το σωστό γράφημα κάθε φορά.»

Θα χρησιμοποιήσεις τις ακόλουθες εντολές από το Microsoft Excel:

Από την καρτέλα Εισαγωγή θα χρησιμοποιήσεις την ομάδα Γραφήματα:

Από την καρτέλα Εργαλεία Γραφήματος θα χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω

ομάδες:

Από την καρτέλα Διάταξη θα χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω ομάδες:

Page 21: ασκήσεις Handout

21

6ο Μάθημα

1η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture.xlsx

2. Δημιούργησε ένα γράφημα τήλης Σμημάτων 2Δ που να αναπαριστά τις

πωλήσεις του πρώτου τριμήνου ανά προϊόν.

3. Άλλαξε το τύπο γραφήματος σε γράφημα γραμμής.

4. Ποιο προϊόν έκανε τις μεγαλύτερες πωλήσεις το Α’ Σρίμηνο;

5. Ποιο προϊόν έκανε τις μικρότερες πωλήσεις το Α’ Σρίμηνο;

6. Άλλαξε το στυλ γραφήματος σε στυλ 31.

Σο γράφημα σου πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

7. Μετακινήστε το γράφημα σε ένα νέο φύλλο εργασίας με το όνομα Πωλήσεις

Πρώτου Σριμήνου.

8. Αλλάξτε τη διάταξη του γραφήματος σε 2.

9. Εμφανίστε τις ετικέτες δεδομένων επάνω.

10. Εμφανίστε τον πίνακα δεδομένων με κλειδιά υπομνήματος στο γράφημα.

11. Εμφανίστε κύριες και δευτερεύουσες κατακόρυφες γραμμές πλέγματος.

12. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα TechnoFurniture_chart.xlsx

€ 0,00€ 5.000,00

€ 10.000,00€ 15.000,00€ 20.000,00€ 25.000,00€ 30.000,00€ 35.000,00€ 40.000,00€ 45.000,00€ 50.000,00

Στρ

ώμ

ατα

Κρ

εβα

τοκά

μα

ρεσ

Πα

ιδικ

ά δ

ωμ

άτι

α

Κα

ρζκ

λεσ

Γρα

φεί

ου

Γρα

φεί

α Υ

πο

λογι

ςτι

Έπιπ

λα Κ

ου

ηίνα

σ

Τρα

πεη

αρ

ίεσ

Κα

ρζκ

λεσ

Τρα

πεη

αρ

ίασ

Mic

row

ave

Car

ts

Κα

ναπ

ζδεσ

Έπιπ

λα Τ

θλε

όρ

ας

θσ

Τρα

πεη

άκι

α

Κο

υνι

ςτζ

σ Π

ολυ

κρ

όνε

σ

Ηλε

κτρ

ικά

τηά

κια

Χα

λιά

Φω

τις

τικά

1ο Τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος

1ο Τρίμθνο Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ

Page 22: ασκήσεις Handout

22

6ο Μάθημα

2η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture_chart.xlsx

2. Δημιουργήστε ένα γράφημα Ράβδου Σμημάτων 2Δ που να αναπαριστά τις

πωλήσεις για κάθε προϊόν.

3. Άλλαξε τον τίτλο γραφήματος με το κείμενο Έσοδα ανά Προϊόν.

4. Μετακίνησε το γράφημα σε ένα νέο φύλλο εργασίας με το όνομα υνολικά

Έσοδα.

5. Εφάρμοσε στο γράφημα το στυλ 16

6. Εμφανίστε τις ετικέτες δεομένων στο κέντρο.

7. Αλλάξτε το τίτλο του γραφήματος σε Κεντραρισμένος Σίτλος σε υπέρθεση

8. Μετακινήστε το υπόμνημα του γραφήματος Κάτω

Σο γράφημά σας πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

9. Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα TechnoFurniture_Chart2.xlsx

10. Κλείστε το αρχείο.

Page 23: ασκήσεις Handout

23

7ο Μάθημα

Συναρτήςεισ

«Ο λογιστής της εταιρείας έχει κάνει πολλά λάθη στη

μισθοδοσία των υπαλλήλων. Φρησιμοποίησε προχωρημένες

συναρτήσεις για να κάνεις σύνθετους υπολογισμούς και

υπολόγισε σωστά την μισθοδοσία και τα bonus των

υπαλλήλων.»

Θα χρησιμοποιήσεις της ακόλουθες εντολές από το Microsoft Excel:

Από την καρτέλα Κεντρική θα χρησιμοποιήσεις την ομάδα Αριθμός:

Από την καρτέλα Σύποι θα χρησιμοποιήσεις την ομάδα Βιβλιοθήκη υναρτήσεων:

Page 24: ασκήσεις Handout

24

7ο Μάθημα

1η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο Πληροφορίες Τπαλλήλων.xlsx και εμφάνισε το φύλλο

εργασίας Τπάλληλοι

2. το κελί Κ7 κάνε εισαγωγή μίας συνάρτησης που να υπολογίζει το μέσο όρο

των μισθών των υπαλλήλων

3. το κελί Κ8 κάνε εισαγωγή μίας συνάρτησης που να στρογγυλοποιεί την τιμή

του κελιού Κ7 με ένα δεκαδικό ψηφίο.

4. το κελί Κ9 κάνε εισαγωγή μία συνάρτηση που να στρογγυλοποιεί προς τα

πάνω την τιμή του κελιού Κ7 με κανένα δεκαδικό ψηφίο.

5. Φρησιμοποίησε μία συνάρτηση για να υπολογίσεις στο κελί Κ13 το σύνολο των

μισθών που είναι μεγαλύτεροι από 30.000€.

6. το κελί Κ14 χρησιμοποίησε μία συνάρτηση για να υπολογίσεις το σύνολο των

μισθών μόνο για αυτούς που βρίσκονται στο επίπεδο 7.

7. το κελί Κ15 χρησιμοποίησε μία συνάρτηση για να υπολογίσεις το σύνολο των

μισθών των υπαλλήλων που δουλεύουν στο επίπεδο 2 και παίρνουν μισθό

μεγαλύτερο από 20.000€.

8. Φρησιμοποίησε μία συνάρτηση στο κελί G6 που να αναφέρεται στη τιμή του

κελιού Ε6 και να επιστρέφει το bonus που ταιριάζει ακριβώς από τις τιμές

αναζήτησης στη περιοχή των κελιών Α41:Β45

9. Εξήγησε το λόγο για τον οποίο κάποια κελιά εμφανίζουν το σφάλμα #Δ/Τ.

10. Φρησιμοποίησε στο κελί Η6 τη συνάρτηση IFERROR σε συνδυασμό με τη

VLOOKUP έτσι ώστε:

Όταν το αποτέλεσμα της VLOOKUP είναι σφάλμα να εμφανίζεται το κείμενο

Επίπεδο 4 σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζεται το αποτέλεσμα της VLOOKUP.

11. Κάνε εισαγωγή μίας στήλης αριστερά από την στήλη Α

12. το κελί Α5 πληκτρολόγησε το κείμενο Ονοματεπώνυμο

13. το κελί Α6 κάνε εισαγωγή μία συνάρτησης που να εμφανίζει μαζί το επώνυμο

και το όνομα του υπαλλήλου.

14. Κάνε εισαγωγή μία στήλης πριν από την στήλη Α.

15. το κελί Α6 κάνε εισαγωγή μία συνάρτησης που θα εμφανίζει το

Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία γράμματα.

16. Εμφάνισε το φύλλο εργασίας Πωλήσεις

17. Κάνε εισαγωγή τρεις στήλες πριν από την στήλη Β

18. Μορφοποίησε τα κελιά Β2:D168 με μορφή αριθμού Γενική.

19. Πληκτρολόγησε στο κελί Β1 το κείμενο Μήνας και στο κελί C1 το κείμενο Έτος

και στο κελί D1 Hμέρα.

20. Κάνε εισαγωγή μίας συνάρτησης στο κελί Β2 που να εμφανίζει το μήνα της

ημερομηνίας που βρίσκεται στο κελί Α2.

21. Κάνε εισαγωγή μίας συνάρτησης στο κελί C2 που να εμφανίζει το έτος της

ημερομηνίας που βρίσκεται στο κελί Α2.

22. Κάνε εισαγωγή μίας συνάρτησης στο κελί D2 που να εμφανίζει την ημέρα της

ημερομηνίας που βρίσκεται στο κελί Α2.

Page 25: ασκήσεις Handout

25

7ο Μάθημα

23. Φρησιμοποίησε την αυτόματη συμπλήρωση για να αντιγράψεις τις

συναρτήσεις

24. το κελί G2 εμφάνισε με συνάρτηση την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα

25. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα Πληροφορίες Τπαλλήλων_complete.xlsx

26. Κλείσε το αρχείο.

2η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο Πληροφορίες Τπαλλήλων_2.xlsx

2. το φύλλο εργασίας Μισθοδοσία Τπαλλήλων στο κελί Ι9 χρησιμοποίησε μία

συνάρτηση που να υπολογίζει το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων.

3. το κελί Ι12 χρησιμοποίησε μία συνάρτηση για να βρεις τον αριθμό των

υπαλλήλων που δουλεύουν στο επίπεδο 2.

4. το κελί Ι15 χρησιμοποίησε μία συνάρτηση για να βρεις τον αριθμό των

υπαλλήλων που παίρνουν μισθό μεγαλύτερο από 30.000€.

5. το κελί Ι18 χρησιμοποίησε μία συνάρτηση για να βρεις τον Μέσο όρο των

μισθών των υπαλλήλων που δουλεύουν στο επίπεδο 2.

6. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα Πληροφορίες Τπαλλήλων_2 complete.xlsx

7. Κλείσε το αρχείο.

Page 26: ασκήσεις Handout

26

8ο Μάθημα

Σχήματα

« Η εταιρεία TechnoFurntiture διαθέτει δικό της εκθεσιακό

χώρο για την έκθεση και πώληση των επίπλων της. Κατά

την επίσκεψή σου χώρο αυτό διαπίστωσες ότι τα έπιπλα

δεν είναι σωστά τοποθετημένα γεγονός που οδηγεί στη

μείωση των πωλήσεων αφού το προϊόν φαίνεται λιγότερο ελκυστικό στο πελάτη. Κάνε

ένα προσχέδιο τοποθέτησε σωστά τα έπιπλα και στείλε το αρχείο στο διευθυντή της

εταιρείας.

Θα χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω εντολές από το Microsoft Excel:

Από την καρτέλα Εισαγωγή θα χρησιμοποιήσεις τις ομάδες:

Από την καρτέλα Εργαλεία Εικόνας-Μορφοποίηση θα χρησιμοποιήσεις τις ομάδες:

TechnoFurniture

Page 27: ασκήσεις Handout

27

8ο Μάθημα

Από την καρτέλα Smart Art Tools θα χρησιμοποιήσεις τις ομάδες:

Page 28: ασκήσεις Handout

28

8ο Μάθημα

1η Άσκηση

1. Δημιούργησε ένα νέο κενό βιβλίο εργασίας

2. χεδίασε στο νέο βιβλίο εργασίας 1 ορθογώνιο σχήμα. Σο ορθογώνιο σχήμα

πρέπει να καλύπτει τα κελιά G23-G25

3. Όρισε το στυλ του σχήματος να είναι Έντονο εφέ-Έμφαση 6

4. Δημιούργησε ένα δεύτερο σχήμα τρογγύλεμα Διαγώνιας Γωνίας του

Ορθογωνίου που να έχει μέγεθος 13 εκ. ύψος και 22 εκ. πλάτος και να

καλύπτει τα κελιά C1:Ρ25

5. Μετέφερε το ορθογώνιο σχήμα μπροστά από το δεύτερο σχήμα

6. τοίχισε τα σχήματα στο μέσο και κάτω

7. Κάνε αλλαγή σχήματος στο ορθογώνιο και στη θέση του κάνε εισαγωγή

σχήματος επεξήγηση Πάνω Βέλος

8. Μέσα στο σχήμα Επεξήγηση Πάνω Βέλος πρόσθεσε το κείμενο: Είσοδος

Έκθεσης TechnoFurniture

9. Κάνε αναζήτηση για εικόνες Clip-Art με το κείμενο: Έπιπλα

10. Κάνε εισαγωγή, περιστροφή και αλλαγή μεγέθους των εικόνων και στοίχισέ τις

πάνω στο σχήμα.

Δείγμα αποτελέσματος

11. Επέλεξε μία εικόνα και ενεργοποίησε τη επεξεργασία εικόνας Clip-Art

12. Άλλαξε το χρώμα του Clip-Art σε κάποιο χρώμα της επιλογής σου.

13. Κάνε εισαγωγή κειμένου Word –Art με το κείμενο TechnoFurniture

14. Εφάρμοσε στυλ Word-Art Γέμισμα-Έμφαση 3-Περίγραμμα-Κείμενο 2

15. Κάνε μεταφορά, περιστροφή και στοίχιση του Word-Art στο φύλλο εργασίας

16. Εφάρμοσε στο Word-Art το εφέ χρώμα έμφασης 6, λάμψη 18στ

17. Κάνε εισαγωγή της εικόνας furniture.jpg που βρίσκεται στο φάκελο 8ο

Μάθημα

18. Όρισε το ύψος της εικόνας σε 5 εκ και το πλάτος σε 6 εκ.

Page 29: ασκήσεις Handout

29

8ο Μάθημα

19. Κάνε περικοπή της εικόνας από δεξιά και από αριστερά

20. Όρισε την φωτεινότητας της εικόνας +10%

21. Όρισε το κοντράστ της εικόνας σε +30%

22. Εφάρμοσε το στυλ εικόνας Ορθογώνιο με απαλές ακμές

23. Επαναχρωμάτισε την εικόνα με χρώμα έμφασης 6 φωτεινό

24. Όρισε το σχήμα της εικόνας να είναι κορνίζα

25. Αντέγραψε την εικόνα στο φύλλο 2 του βιβλίου εργασίας και κάνε επαναφορά

εικόνας

26. Εφάρμοσε στην εικόνα περιστροφή 3Δ Ισομετρικά δεξιά επάνω

27. Εφάρμοσε την παρακάτω μορφοποίηση 3Δ στην εικόνα:

Α. Κορνίζα Επάνω Κλίση με πλάτος 19 στ

Β. Βάθος 30 στ. με χρώμα Λαδί, έμφαση 3, πιο ανοιχτό 30%

Γ. Άποψη επιφάνειας με χρώμα σκούρο μπλε και μέγεθος 2 στ

Δ. Επιφάνεια με Πλαστικό υλικό και Υωτισμό Θερμή Ανατολή

28. Αποθήκευσε το βιβλίο εργασίας με το όνομα TechnoFurniture_layout.xlsx

29. Κλείσε το βιβλίο εργασίας

Page 30: ασκήσεις Handout

30

8ο Μάθημα

2η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο Techno_Adventure.xlsx

2. το φύλλο 2 δίπλα στην εικόνα κάνε εισαγωγή ενός διαγράμματος Smart Art

Βασική Λίστα Μπλοκ

3. Πληκτρολόγησε στα 5 βασικά σχήματα του Smart Art τα προϊόντα με τις

μεγαλύτερες πωλήσεις.

4. Άλλαξε τη διάταξη του Smart Art σε Σραπεζοειδή Λίστα

5. Αλλάξτε το στυλ Smart Art σε γυαλισμένο

Δείγμα αποτελέσματος

6. Επανέφερε το γραφικό στην αρχική του κατάσταση

7. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα TechnoAdventure_layout2.xlsx

Page 31: ασκήσεις Handout

31

9ο Μάθημα

Προςαρμογή Γραφημάτων

«Ο Διευθυντής Πωλήσεων δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως

τις γραφικές παραστάσεις και ζήτησε αν γίνετε να εμφανίζονται

περισσότερες λεπτομέρειες στα γραφήματα. Προσπάθησε να

προσαρμόσεις τις γραφικές παραστάσεις στις ανάγκες της

εταιρείας TechnoFurniture.»

Θα χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω εντολές από το Microsoft Excel:

Θα χρησιμοποιήσεις τις εντολές από την καρτέλα Εργαλεία Γραφήματος-Σχεδίαση:

Θα χρησιμοποιήσεις τις εντολές από την καρτέλα Εργαλεία Γραφήματος-Μορφή:

Θα χρησιμοποιήσεις τις εντολές από την καρτέλα Εργαλεία Γραφήματος-Διάταξη:

Page 32: ασκήσεις Handout

32

9ο Μάθημα

1η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture_1.xlsx

2. Δημιούργησε ένα γράφημα Ράβδων 2Δ που να αναπαριστά το σύνολο

πωλήσεων ανά προϊόν.

3. Μετακίνησε το γράφημα έτσι ώστε η επάνω αριστερή γωνία να βρίσκεται στο

κελί D24.

4. Εφάρμοσε τη διάταξη του γραφήματος Διάταξη 8.

5. Μετακίνησε το γράφημα σε ένα νέο φύλλο με το όνομα ύνολο Πωλήσεων.

6. Άλλαξε το τίτλο του γραφήματος σε ύνολο Πωλήσεων.

7. Άλλαξε το μέγεθος της γραμματοσειράς του υπομνήματος σε 8 στ.

8. Εφάρμοσε στο υπόμνημα Γέμισμα με διαβαθμίσεις με Φρώμα Φαραυγή και

τύπος ορθογώνια.

9. Εφάρμοσε στο υπόμνημα σκιά Εσωτερικά Διαγώνια Επάνω Δεξιά

10. το κατακόρυφο άξονα κάνε εισαγωγή του τίτλου Προϊόντα ενώ στον

οριζόντιο άξονα γράψε το κείμενο Ευρώ

11. Άλλαξε το μέγεθος της γραμματοσειράς των τίτλων του κατακόρυφου και του

οριζόντιου άξονα σε 20 στ.

12. Όρισε τίτλο πρωτεύοντα άξονα Κατακόρυφο τίτλο και ότι οι ετικέτες δεδομένων

θα εμφανίζονται εξωτερικά

13. Όρισε για τον Οριζόντιο άξονα:

ταθερή Μέγιστη τιμή την τιμή 200000

ταθερή Ελάχιστη τιμή την τιμή 10000

ταθερή Κύρια μονάδα 40000

Οι τιμές να εμφανίζονται σε αντίστροφη διάταξη

Σύπο υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα Εσωτερικά

Δείγμα Γραφήματος

14. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα ΣechnoFurniture_chart.xlsx

15. Κλείσε το αρχείο.

Page 33: ασκήσεις Handout

33

9ο Μάθημα

2η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture_2.xlsx

2. Δημιούργησε ένα γράφημα τηλών- τήλη 2Δ που να αναπαριστά το σύνολο

πωλήσεων του Πρώτου και του Σέταρτου Σριμήνου (Φρησιμοποίησε τις

περιοχές δεδομένων Α1:Α1, Β1:Β17 και Ε1:Ε17)

3. Μετακίνησε το γράφημα σε ένα νέο φύλλο εργασίας με το όνομα ύνολο

Πωλήσεων

4. Εφάρμοσε το τίτλο του γραφήματος μέγεθος γραμματοσειράς 20 και γέμισμα

Μπλε, Έμφαση 1, πιο ανοιχτό 80%.

5. Φρησιμοποίησε το εργαλείο τοιχεία Γραφήματος στην ομάδα Σρέχουσα

επιλογή, Διάταξη για να επιλέξεις τη σειρά Καναπέδες.

6. Όρισε ότι η σειρά καναπέδες θα εμφανίζεται σε δευτερεύον άξονα ως

γράφημα γραμμής.

7. Φρησιμοποίησε το εργαλείο τοιχεία Γραφήματος στην ομάδα Σρέχουσα

Επιλογή, Διάταξη για να επιλέξεις τη σειρά Καρέκλες Σραπεζαρίας

8. Όρισε ότι η σειρά Καρέκλες Σραπεζαρίας θα εμφανίζεται σε δευτερεύον άξονα

ως γράφημα γραμμής.

9. Μορφοποίησε το γράφημα γραμμής για τη σειρά Καναπέδες με πάχος

γραμμής 41/2 στ. με χρώμα γραμμής Μοβ έμφαση 4 πιο σκούρο, 50%

10. Αφαίρεσε τη σειρά δεδομένων Έπιπλα από το γράφημα

11. Σροποποίησε τη μέγιστη τιμή για το κατακόρυφο άξονα σε 45000

12. Εφάρμοσε στο γράφημα το στυλ 42.

Δείγμα Γραφήματος

13. Πρόσθεσε μία Γραμμική Γραμμή Σάσης για την σειρά γραφείου Παιδικά

Δωμάτια

14. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα ΣechnoFurniture_chart

_2.xlsx και κλείσε το αρχείο.

Page 34: ασκήσεις Handout

34

10ο Μάθημα

Προχωρημένη Μορφοποίηςη Δεδομένων

«Μορφοποίησε τα δεδομένα του βιβλίου εργασίας

TechnoFurniture για να τα παρουσιάσεις στο εβδομαδιαίο

meeting της εταιρείας που θα γίνει αύριο. Μόλις τελειώσεις με

τη μορφοποίηση στείλε το αρχείο στο Διευθυντή Πωλήσεων

της εταιρείας».

Από την καρτέλα Κεντρική θα χρησιμοποιήσεις τις ομάδες:

Page 35: ασκήσεις Handout

35

10ο Μάθημα

1η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture.xlsx

2. τα κελιά Α1:Η1 εφάρμοσε προσανατολισμό 40ο.

3. το κελί Α20 απενεργοποίησε τη λειτουργία αναδίπλωση Κειμένου

4. Κάνε εισαγωγής μίας γραμμής πάνω από την πρώτη

5. το κελί Α1 γράψε το κείμενο Πωλήσεις Εταιρείας TechnoFurniture

6. τα κελιά Α1:J1 εφάρμοσε υγχώνευση και τοίχιση στο κέντρο

7. Μορφοποίησε τον τίτλο με γραμματοσειρά Cambria, μέγεθος 16, χρώμα

γραμματοσειράς κούρο Μπλε Κείμενο 2

8. τοίχισε το κείμενο του κελιού Α1 κατακόρυφα και οριζόντια στο κέντρο.

9. Μορφοποίησε το κελί Α21 με γραμματοσειρά Cambria, έντονη γραμματοσειρά

10. Φρησιμοποίησε το πινέλο μορφοποίησης για να αντιγράψεις τη μορφοποίηση

από το κελί Α21 στα κελιά Α23, Α25, Α27, Α30

11. Κάνε απόκρυψη της γραμμής 22

12. Κάνε απόκρυψη των γραμμών 19,20,22,24,28,29 ταυτόχρονα.

13. Επανεμφάνισε ταυτόχρονα όλες τις γραμμές και στήλες του φύλλου εργασίας

που είναι κρυμμένες.

14. Κάνε απόκρυψη του φύλλου εργασίας τοιχεία Τπαλλήλων

15. Κάνε επανεμφάνιση του φύλλου εργασίας τοιχεία Τπαλλήλων

16. Εφάρμοσε το στυλ κελιών ύνολο στη περιοχή κελιών Α3:Η18

17. Εφάρμοσε το στυλ κελιών τίτλος στη περιοχή κελιών Α2:Ι2

18. την ίδια περιοχή κελιών άλλαξε το μέγεθος γραμματοσειράς σε 11

19. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα TechnoFurntiture_edit2.xlsx

20. Κλείσε το αρχείο

Page 36: ασκήσεις Handout

36

10ο Μάθημα

Προςαρμοςμένη Μορφή Αριθμού Ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες για να μορφοποιήσεις τα δεδομένα στου στο

φύλλο εργασίας με την μορφή που επιθυμείς:

1. Επίλεξε τα κελιά που θέλεις να μορφοποιήσεις.

2. Από το μενού Μορφή, επίλεξε την εντολή Κελιά και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

καρτέλα Αριθμός.

3. τη λίστα Κατηγορία, κάνε κλικ σε μια κατηγορία που μοιάζει με εκείνη που

θέλεις και στη συνέχεια όρισε τις ενσωματωμένες μορφές της, σύμφωνα με

εκείνες που θέλεις. (Δεν θα αλλάξεις την ενσωματωμένη μορφή, αλλά θα

δημιουργήσεις ένα αντίγραφό της, για να το προσαρμόσεις.)

4. τη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

5. το πλαίσιο Σύπος, επεξεργάσου τους κωδικούς της μορφής αριθμών, για να

δημιουργήσεις τη μορφοποίηση που θέλεις.

Έχεις τη δυνατότητα να καθορίσεις μέχρι τέσσερις ενότητες κωδικών μορφής.

Οι κωδικοί μορφής, διαχωριζόμενοι με ερωτηματικά, ορίζουν τις μορφές

θετικών αριθμών, αρνητικών αριθμών, μηδενικών τιμών και κειμένου, με αυτήν

τη σειρά. Εάν καθορίσεις μόνο δύο ενότητες, η πρώτη χρησιμοποιείται για

θετικούς αριθμούς και μηδενικές τιμές και η δεύτερη για αρνητικούς αριθμούς.

Εάν καθορίσεις μόνο μία ενότητα, χρησιμοποιείται για όλους τους αριθμούς.

Εάν παραλείψεις μια ενότητα, συμπεριέλαβε το τελικό ερωτηματικό για αυτήν

την ενότητα.

Φρησιμοποίησε κωδικούς μορφής, οι οποίοι περιγράφουν με ποιον τρόπο θέλεις να

εμφανίζεται ένας αριθμός, μια ημερομηνία ή ώρα, μια νομισματική μονάδα, ένα

ποσοστό, μια επιστημονική παράσταση και το κείμενο ή τα διαστήματα.

#,##0.00€;#,##0.00€;"-";"text"@

Μορθή γηα αρλεηηθούς αρηζκούς

Μορθή γηα ζεηηθούς αρηζκούς Μορθή γηα κεδεληθά

Μορθή γηα θείκελο

Δηατωρηζηηθά ηωλ

ηκεκάηωλ ηες

προζαρκοζκέλες

κορθής

Page 37: ασκήσεις Handout

37

10ο Μάθημα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Εμφάνιση κειμένου και αριθμών :

Για να εμφανίσεις κείμενο και αριθμούς σε ένα κελί, περιέκλεισε τους χαρακτήρες

κειμένου σε διπλά εισαγωγικά (" ") ή πληκτρολόγησε πριν από έναν μόνο χαρακτήρα

μια ανάστροφη διαγώνιο (\). υμπεριέλαβε τους χαρακτήρες στην κατάλληλη ενότητα

των κωδικών μορφής. Για παράδειγμα, πληκτρολόγησε τη μορφή 0,00 Ευρώ."

Πλεόνασμα";-0,00 Ευρώ." Έλλειμμα", για να εμφανίσετε μια θετική τιμή ως "125,74 Ευρώ.

Πλεόνασμα" και μια αρνητική τιμή ως "-125,74 Ευρώ. Έλλειμμα". Οι χαρακτήρες που

ακολουθούν, εμφανίζονται χωρίς τα εισαγωγικά: $ - + / ( ) : ! ^ & ' (αριστερό μονό

εισαγωγικό) ' (δεξιό μονό εισαγωγικό) ~ { } = < > και ο χαρακτήρας διαστήματος.

υμπερίληψη μιας ενότητας για καταχώρηση κειμένου:

Αν συμπεριλάβεις μια ενότητα μορφής κειμένου, είναι πάντα η τελευταία ενότητα στη

μορφή αριθμού. Πληκτρολόγησε το χαρακτήρα @ στην ενότητα, στο σημείο όπου

θέλεις να εμφανίζεται το κείμενο που πληκτρολογείς στο κελί.

Εάν παραλειφθεί ο χαρακτήρας @ από την ενότητα κειμένου, το κείμενο που

πληκτρολογείς δεν θα εμφανίζεται. Εάν θέλεις να εμφανίζονται πάντα συγκεκριμένοι

χαρακτήρες κειμένου με το κείμενο που πληκτρολογείς, περιέκλεισε το πρόσθετο

κείμενο σε διπλά εισαγωγικά (" ") —για παράδειγμα, "μεικτές εισπράξεις για "@.

Αν η μορφή δεν συμπεριλαμβάνει ενότητα κειμένου, το κείμενο που πληκτρολογείς δεν

επηρεάζεται από τη μορφή.

Προσθήκη διαστήματος

Για να δημιουργηθεί ένα διάστημα ίσο με το πλάτος του χαρακτήρα σε μια μορφή

αριθμού, συμπεριέλαβε ένα χαρακτήρα υπογράμμισης (_) που θα ακολουθείται από

ένα χαρακτήρα. Για παράδειγμα, όταν μετά το χαρακτήρα υπογράμμισης

πληκτρολογήσεις μια δεξιά παρένθεση (_)), οι θετικοί αριθμοί στοιχίζονται σωστά με

τους αρνητικούς αριθμούς που περικλείονται σε παρενθέσεις.

Επαναλαμβανόμενοι χαρακτήρες

Για να επαναλάβεις τον επόμενο χαρακτήρα στη μορφή, ώστε να συμπληρωθεί το

πλάτος μιας στήλης, συμπεριέλαβε έναν αστερίσκο (*) στη μορφή αριθμού. Για

παράδειγμα, πληκτρολόγησε 0*-, για να συμπεριλάβεις αρκετές παύλες μετά από έναν

αριθμό, ώστε να συμπληρωθεί το κελί.

Δεκαδικές Θέσεις, Διαστήματα, Φρώματα & Όροι

Δεκαδικές θέσεις και σημαντικά ψηφία

Για να μορφοποιήσεις κλάσματα ή αριθμούς με δεκαδικά ψηφία, συμπεριέλαβε στην

ενότητα τις θέσεις των δεκαδικών ψηφίων. Εάν ένας αριθμός έχει περισσότερα ψηφία

δεξιά της υποδιαστολής από τις θέσεις δεκαδικών ψηφίων που υπάρχουν στη μορφή,

ο αριθμός στρογγυλοποιείται σε όσα δεκαδικά ψηφία είναι και οι θέσεις δεκαδικών.

Εμφανίζονται επιπλέον ψηφία, εάν υπάρχουν περισσότερα ψηφία αριστερά της

υποδιαστολής από τις θέσεις που υπάρχουν.

Page 38: ασκήσεις Handout

38

10ο Μάθημα

Εάν η μορφή περιέχει μόνο σύμβολα αριθμών (#) αριστερά της υποδιαστολής, οι

αριθμοί που είναι μικρότεροι της μονάδας αρχίζουν με υποδιαστολή.

Σο σύμβολο # εμφανίζει μόνο σημαντικά ψηφία και δεν εμφανίζει μηδενικά χωρίς

σημασία.

Σο σύμβολο 0 (μηδέν) εμφανίζει τα μηδενικά χωρίς σημασία, αν ο αριθμός έχει

λιγότερα ψηφία από τα μηδενικά που έχει η μορφή.

Σο σύμβολο ? προσθέτει διαστήματα για τα μηδενικά χωρίς σημασία και στις δύο

πλευρές της υποδιαστολής, ώστε να στοιχίζονται οι υποδιαστολές κατά τη

μορφοποίηση με μια γραμματοσειρά σταθερού πλάτους, όπως η Courier New.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ? για κλάσματα με διαφορετικό αριθμό

ψηφίων.

Διατωριζηικό τιλιάδων

Για να εμφανίσεις μια τελεία ως διαχωριστικό χιλιάδων ή να μετατρέψεις έναν αριθμό

σε πολλαπλάσιο του χίλια, πρόσθεσε μια τελεία στη μορφή αριθμού.

Για να εμθανίζεις Υρηζιμοποίηζε ηον κωδικό: Το 12000 ως 12.000 #.### Το 12000 ως 12 #. Το 12200000 ως 12,2 0,0..

Υρώμα

Για να ορίσεις το χρώμα για μια ενότητα της μορφής, πληκτρολόγησε στην ενότητα

το όνομα ενός από τα ακόλουθα οκτώ χρώματα μέσα σε αγκύλες. Ο κωδικός

χρώματος πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο της ενότητας.

[Μαύρο] [Μπιε] [Γαιάδηο] [Πράζηλο] [Μαηδέληα] [Κόθθηλο] [Λεσθό] [Κίηρηλο]

Για να εμφανίσεις Φρησιμοποίησε τον

κωδικό

Σο 1234,59 ως 1234,6 ####,#

Σο 8,9 ως 8,900 #,000

Σο 0,631 ως 0,6 0,#

Σο 12 ως 12,0 και το 1234,568 ως 1234,57 #,0#

Σο 44,398, 102,65 και 2,8 με στοίχιση στην

υποδιαστολή

???,???

Σο 5,25 ως 5 1/4 και το 5,3 ως 5 3/10, με

στοιχισμένο το σύμβολο της διαίρεσης

# ???/???

Page 39: ασκήσεις Handout

39

10ο Μάθημα

Όροι

Για να ορίσεις μορφές αριθμού που θα εφαρμόζονται μόνο όταν ένας αριθμός

ικανοποιεί κάποιον όρο που καθορίζεις, τοποθέτησε τον όρο σε αγκύλες. Ο όρος

αποτελείται από έναν τελεστή σύγκρισης1 και μια τιμή. Για παράδειγμα, η παρακάτω

μορφή εμφανίζει αριθμούς μικρότερους ή ίσους του 100 με κόκκινη γραμματοσειρά

και αριθμούς μεγαλύτερους του 100 με μπλε γραμματοσειρά.

[Κόκκινο][<=100];[Μπλε][>100]

Για να εφαρμόσεις μορφοποίηση υπό όρους σε κελιά — για παράδειγμα, έγχρωμη

σκίαση, η οποία εξαρτάται από την τιμή ενός κελιού — χρησιμοποίησε την εντολή

Μορφοποίηση υπό όρους του μενού Μορφή.

ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ, ΠΟΟΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ

Νομιζμαηικά ζύμβολα Γηα λα εηζάγεης έλα από ηα παραθάηω λοκηζκαηηθά

ζύκβοια ζε κηα κορθή αρηζκού, πίεζε ηο πιήθηρο NUM LOCK θαη τρεζηκοποίεζε ηο αρηζκεηηθό πιεθηροιόγηο, γηα λα εηζάγεης ηολ θωδηθό ANSI γηα ηο ζύκβοιο.

Κράηηζε παηημένο ηο πλήκηρο ALT και πληκηρολόγηζε ηον κωδικό:

¢ 0162 £ 0163 ¥ 0165 € 0128

ημείωζη Οι προσαρμοσμένες μορφές αποθηκεύονται με το βιβλίο εργασίας. Για

να χρησιμοποιήσεις στο Microsoft Excel ένα συγκεκριμένο νομισματικό σύμβολο,

άλλαξε το νομισματικό σύμβολο με το εικονίδιο Σοπικές Ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου,

πριν ανοίξεις το Excel.

Ποζοζηό Για να εμφανίζονται οι αριθμοί ως ποσοστό επί τοις εκατό, συμπεριέλαβε

το σύμβολο του ποσοστού (%) στη μορφή αριθμού. Για παράδειγμα, ο αριθμός 0,08

θα εμφανίζεται ως 8%, ενώ ο αριθμός 2,8 θα εμφανίζεται ως 280%.

1 Τειεζηής ζύγθρηζες: Το ζύκβοιο ποσ τρεζηκοποηείηαη ζε θρηηήρηα ζύγθρηζες γηα

ηε ζύγθρηζε δύο ηηκώλ. Οη ηειεζηές είλαη: = Ίζε κε, > Μεγαιύηερε από, < Μηθρόηερε από, >= Μεγαιύηερε ή ίζε κε, <= Μηθρόηερε ή ίζε κε, <> Ότη ίζε κε.

Page 40: ασκήσεις Handout

40

10ο Μάθημα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΚΑΙ ΩΡΕ

Ημέρες, μήνες και έηη Εάν χρησιμοποιήσετε ένα "μ" αμέσως μετά τους

κωδικούς "ω" ή "ωω" ή αμέσως πριν από τον κωδικό "δδ"", το Microsoft Excel

εμφανίζει λεπτά αντί για το μήνα.

Για να εμθανίζεις Υρηζιμοποίηζε ηον παρακάηω κωδικό

Οι μήνες ως 1–12 μ

Οι μήνες ως 01–12 μμ

Οι μήνες ως Ιαν–Δεκ μμμ

Οι μήνες ως Ιανουάριος–Δεκέμβριος μμμμ

Οι μήνες ως το πρώτο γράμμα του

μήνα

μμμμμ

Οι ημέρες ως 1–31 η

Οι ημέρες ως 01–31 ηη

Οι ημέρες ως Κυρ–αβ ηηη

Οι ημέρες ως Κυριακή–άββατο ηηηη

Σα έτη ως 00–99 εε

Σα έτη ως 1900–9999 εεεε

Ώρες, λεπηά και δεσηερόλεπηα

Για να εμθανίζεις Υρηζιμοποίηζε ηον παρακάηω κωδικό

Οι ώρες ως 0–23 Ω

Οι ώρες ως 00–23 ωω

Σα λεπτά ως 0–59 λ

Σα λεπτά ως 00–59 λλ

Σα δευτερόλεπτα ως 0–59 δ

Σα δευτερόλεπτα ως 00–59 δδ

Οι ώρες ως 4 ΠΜ ω ΠΜ/ΜΜ

Η ώρα ως 4:36 ΜΜ ω:λλ ΠΜ/ΜΜ

Η ώρα ως 4:36:03 Μ ω:λλ:δδ Π/Μ

Ο χρόνος που πέρασε σε ώρες, για

παράδειγμα, 25:02

[ω]:λλ

Ο χρόνος που πέρασε σε λεπτά, για

παράδειγμα, 63:46

[λλ]:δδ

Ο χρόνος που πέρασε σε δευτερόλεπτα [δδ]

Κλάσματα του δευτερολέπτου ω:λλ:δδ,00

ΠΜ και ΜΜ Εάν η μορφή περιέχει την ένδειξη ΠΜ ή ΜΜ, η ώρα βασίζεται στο

δωδεκάωρο σύστημα, όπου τα "ΠΜ" ή "Π" δηλώνουν ώρες από τα μεσάνυχτα μέχρι το

μεσημέρι και τα "ΜΜ" ή "Μ" δηλώνουν ώρες από το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.

Διαφορετικά, η ώρα βασίζεται στο εικοσιτετράωρο σύστημα. Ο κωδικός "μ" ή "μμ"

Page 41: ασκήσεις Handout

41

10ο Μάθημα

πρέπει να εμφανίζεται αμέσως μετά τον κωδικό "ω" ή "ωω" ή αμέσως πριν από τον

κωδικό "δδ", διαφορετικά το Microsoft Excel εμφανίζει το μήνα αντί για τα λεπτά.

ημείωζη Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τον τελεστή κειμένου & (εμπορικό

"και"), για να συνδέσεις ή να συνενώσεις δύο τιμές.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΟΤ

1. Από το μενού Μορφή, επίλεξε την εντολή Κελιά και στη συνέχεια κάνε κλικ στην

καρτέλα Αριθμός.

2. τη λίστα Κατηγορία, κάνε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

3. το κάτω μέρος του πλαισίου Σύπος, κάνε κλικ στην προσαρμοσμένη μορφή

που επιθυμείς να διαγράψεις.

4. Κάνε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Σο Microsoft Excel εφαρμόζει την προεπιλεγμένη μορφή "Γενική" στα κελιά του

βιβλίου εργασίας, τα οποία είχαν μορφοποιηθεί με την προσαρμοσμένη

μορφή που διέγραψες.

Page 42: ασκήσεις Handout

42

10ο Μάθημα

2η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture.xlsx

2. Εφάρμοσε στο φύλλο εργασίας τοιχεία Τπαλλήλων μία προσαρμοσμένη

μορφοποίηση στα κελιά C2:C30 έτσι ώστε η ημερομηνία να εμφανίζεται όπως

το παρακάτω δείγμα:

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

3. Εφάρμοσε μία προσαρμοσμένη μορφοποίηση στα κελιά D2:D30 ώστε ο

αριθμός του τηλεφώνου να εμφανίζεται όπως το παρακάτω δείγμα:

+30 (210) 1234567

4. Μορφοποίησε τις τιμές των κελιών στην περιοχή G2:G30 έτσι ώστε να

εμφανίζονται με τη μορφή του συμβόλου Ευρώ, 1 δεκαδικό ψηφίο και

διαχωριστικό χιλιάδων. Επιπλέον, να είναι Μπλε χρώμα, όταν είναι θετικοί και

Κόκκινο όταν είναι αρνητικοί. Επίσης, όταν οι τιμές είναι μηδέν να εμφανίζεται το

κείμενο μηδέν.

5. τη περιοχή κελιών Ε2:Ε30 δημιουργήστε μία προσαρμοσμένη μορφή αριθμού

που να εμφανίζει το κείμενο ΑΥΜ πριν από κάθε κωδικό.

6. Αποθήκευσε το αρχείο με το όνομα TechnoFurniture_Format.xlxs

7. Κλείσε το αρχείο.

3η Άσκηση

1. Άνοιξε το αρχείο TechnoFurniture.xlsx

2. Κάνε κλικ στο φύλλο εργασίας τοιχεία Τπαλλήλων

3. Επίλεξε τα κελιά Α2:G30 και κάνε απαλοιφή μορφοποίησης.

4. Μορφοποίησε υπό όρους την περιοχή κελιών G2:G30 με στυλ Μοβ Ράβδος

Δεδομένων.

Ποιος υπάλληλος κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις;

Ποιος υπάλληλος κάνει τις λιγότερες πωλήσεις;

5. Κάνε κλικ στο φύλλο Πωλήσεις Σριμήνου.

6. Μορφοποίησε υπό όρους την περιοχή των κελιών F2:F17 με στυλ 3 φανάρια

κυκλοφορίας χωρίς πλαίσιο

7. Άλλαξε τον κανόνα μορφοποίησης για την περιοχή F2:F17 έτσι ώστε τα

εικονίδια να εμφανίζονται με αντίστροφη σειρά.

8. Δημιούργησε ένα κανόνα μορφοποίησης στη περιοχή κελιών Η2:Η17 έτσι ώστε

οι τιμές των κελιών είναι >100000 να γίνετε επισήμανση με Πράσινο γέμισμα και

με Κίτρινο κείμενο

9. Εφάρμοσε αυτόματο φίλτρο στη περιοχή κελιών Η1:Η17 και φίλτραρε τις τιμές

έτσι ώστε να εμφανίζει τις εγγραφές όπου το χρώμα γεμίσματος στη στήλη H

να είναι Πράσινο.

Page 43: ασκήσεις Handout

43

10ο Μάθημα

10. Κάνε απαλοιφή του κανόνα μορφοποίησης στη περιοχή κελιών F2:F17

11. Κατάργησε όλους τους κανόνες μορφοποίησης από το φύλλο εργασίας.

12. Κλείσε το φύλλο εργασίας χωρίς να το αποθηκεύσεις.