Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - H Orthodoksi...

of 26 /26
Η Ανατολική (ορθόδοξη) Εκκλησία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας

Embed Size (px)

description

http://katixitis.blogspot.com (Το αρχείο δημιούργησε συνάδελφος). Ένα αρχείο παρουσίασης διαφανειών σε μορφή ppt, που εξιστορεί εν συντομία την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα πλαίσια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μιλάει μεταξύ άλλων για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, για την Οθωμανική αυτοκρατορία, για την εθναρχία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, για την παροχή προνομίων, για τον εξισλαμισμό και τους νεομάρτυρες, για τους κρυπτοχριστιανούς, για την καθοριστική συμβολή της Εκκλησίας στην εκπαίδευση των υποδούλων και για τους μεγάλους διδασκάλους του Γένους.

Transcript of Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - H Orthodoksi...

()

1453 .

( )

. ( ): 1. 2. ( ) 3. 4.

/

.

=

=

( )

( ) . ( )

( , )