ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ...

25
ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ΝΟΤΗΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΚΑΘΗ ΚΟΝΤΑΓΥΜΝΑΣΙΟΓΝΩΣΕΙΣΑΠΟΔΟ ΧΗΣΥΝΕΠΕΙΑΕΓΚΩΜΗΣΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΑΓΑΠΗΕΥΘΥΝΗΚΥΡΙΑΚΟΣΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΔΙΑΛΟΓΟΣΝΕΟΚΛΕΟΥΣΕΝΣ ΥΝΑΙΣΘΗΣΗΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΕΥΣΥΝΕΙ ΔΗΣΙΑΥΠΑΚΟΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΚ ΟΝΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΝΩΣΗΑΓΩΓΗΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΕΠΙΔΟΣHΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΑΘΗΤΗΣ 2014-15 ΑΞΙΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΜΑΘΗΣΗΑΥΤΟΠ ΕΙΘΑΡΧΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟTHTAΚΟΙΝΩ ΝΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΓΩΓΗΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΟΛΕΙΟΣΤΟΧΟΣΑΞΙΕΣΕΠΙΤΥΧΙΑΔΙΑ ΓΩΓΗΟΡΓΑΝΩΣΗΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΑΓ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Transcript of ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ...

Page 1: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1

ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΤΑΞΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΚΑΘΗΚΟΝΤΑΓΥΜΝΑΣΙΟΓΝΩΣΕΙΣΑΠΟΔΟ ΧΗΣΥΝΕΠΕΙΑΕΓΚΩΜΗΣΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΑΓΑΠΗΕΥΘΥΝΗΚΥΡΙΑΚΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΔΙΑΛΟΓΟΣΝΕΟΚΛΕΟΥΣΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΥΠΑΚΟΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΚΟΝΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΝΩΣΗΑΓΩΓΗΛΟΓΟΣΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΕΠΙΔΟΣHΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΑΘΗΤΗΣ 2014-15 ΑΞΙΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΜΑΘΗΣΗΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟTHTAΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΓΩΓΗΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΧΟΛΕΙΟΣΤΟΧΟΣΑΞΙΕΣΕΠΙΤΥΧΙΑΔΙΑΓΩΓΗΟΡΓΑΝΩΣΗΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΑΓ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Page 2: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2

Page 3: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3

«Πειθαρχία είναι η γέφυρα μεταξύ στόχου και επίτευξης του στόχου»

Jim Rohn, Αμερικανός συγγραφέας

Page 4: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4

Page 5: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 4

ΓΕΝΙΚΑ 4

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 4

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 6

ΦΟΙΤΗΣΗ 6

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 6

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 6

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 7

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 7

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 7

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 8

ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 8

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ 9

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 10

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 11

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 11

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 11

ΣΧΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ 11

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 11

ΦΟΙΤΗΣΗ -ΕΜΦΑΝΙΣΗ -ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 12

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 13

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 14

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 14

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 15

ΜΕΡΟΣ III: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 16

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ 16

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16

ΔΙΑΓΩΓΗ 16

ΕΠΙΔΟΣΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 17

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ 17

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 17

ΔΟΛΙΕΥΣΗ 18

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 19

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ 19

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 19

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 19

ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 19

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 20

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 20

ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 20

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 20

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ 20

ΧΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 20

Page 6: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6

Page 7: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

7

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας που για να λειτουργήσει εύρυθμα, δίκαια, δημοκρατικά και να προοδεύσει χρειάζεται τάξη, οργάνωση, ρύθμιση και καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών της. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το σχολείο. Πέρα από το γενικό νομοθετικό πλαίσιο, τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού –σύμφωνα με τον Κανονισμό 14(1) (α) της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 311/2005- κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει τους δικούς της εσωτερικούς κανονισμούς, προϊόν συλλογικής προσπάθειας καθηγητών και μαθητών.

Το Γυμνάσιο Έγκωμης Κυριάκος Νεοκλέους έχει διαμορφώσει τους δικούς του Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι έχουν επικυρωθεί από τον Καθηγητικό Σύλλογο και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο. Ο Σύνδεσμος Γονέων έχει ενημερωθεί για τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και τους έχει αποδεχτεί. Σημειώνεται ότι οι Εσωτερικοί Κανονισμοί ισχύουν μέχρι την αναθεώρησή τους. Πληρέστερη ενημέρωση παρέχεται στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.oelmek.org/dnn/Νομοθεσία/tabid/56/Default.aspx

www.moec.gov.cy/dme/arxeia/pdf/dikaiomata-ypochreoseis-

mathiton.pdf

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Page 8: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ Κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας από την Προδημοτική ως το Γυμνάσιο και το

Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή. Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι, ανεξάρτητα καταγωγής, φύλου ή θρησκείας και έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν, να αναρτούν και να υποστέλλουν τα λάβαρα και τις σημαίες του σχολείου με μόνα κριτήρια επιλογής τους το ήθος και την επίδοσή τους.

Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης ή των απόψεών τους μέσα στο

σχολείο, όταν αυτές διατυπώνονται με τρόπο που να μην προσβάλλει την υπόληψη, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, τη διαφορετικότητα φυλής, θρησκείας ή ιθαγένειας των άλλων. Νοείται ότι η ελευθερία έκφρασης δεν τείνει στην προώθηση κομματικών θέσεων.

Το σχολείο οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα διοικητικά και παιδαγωγικά μέτρα προκειμένου να

προστατεύει τους μαθητές από κάθε μορφή βίας, προσβολής, εκμετάλλευσης ή έλλειψης φροντίδας.

Το σχολείο σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιεί σταδιακά εκείνες τις συνθήκες που εξασφαλίζουν: - Περιβάλλον και παιδαγωγικές υπηρεσίες ποιότητας που προάγουν την ανάπτυξη ελεύθερων, υγιών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. - Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους και τις εγκαταστάσεις που οφείλουν να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες όλων των μαθητών, περιλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρίες. - Υπηρεσίες και προγράμματα προαγωγής της υγείας και ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη. - Προληπτικά και θεραπευτικά προγράμματα για αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας, του

λειτουργικού αναλφαβητισμού και των μαθησιακών δυσκολιών. - Σχολική πειθαρχία κατά τρόπο συμβατό με την αξιοπρέπεια του μαθητή ως ανθρώπινου όντος και

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε άτομα με ειδικές ανάγκες από την ηλικία των τριών ετών μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση παρέχεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Κάθε πρόσωπο, ιδιαίτερα κάθε γονέας, Διευθυντής σχολείου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού, γιατρός ή ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός έχει καθήκον να γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση στην Επαρχιακή Επιτροπή κάθε περίπτωση παιδιού που περιέρχεται στη γνώση ή στην αντίληψή του ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες. Η γνωστοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου. Η Επαρχιακή Επιτροπή, το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία που πληροφορείται για την περίπτωση παιδιού με ειδικές ανάγκες, συζητά προκαταρκτικά την περίπτωση και αποφασίζει τη σύσταση και σύνθεση της πρωτοβάθμιας πολυθεματικής ομάδας από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία θα αξιολογήσει το παιδί.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Δικαίωμα στην υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή στο Συμβούλιο Τμήματος έχουν όλοι οι μαθητές που η διαγωγή τους τον προηγούμενο χρόνο χαρακτηρίστηκε ως Κοσμιότατη, ανεξάρτητα από τυχόν μείωση διαγωγής σε τετράμηνο.

Page 9: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

9

Μέλος του Συμβουλίου Τμήματος χάνει το αξίωμά του, όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλλογο ή αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες του Συμβουλίου ή δε συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς λειτουργίας του. Την απόφαση για τη στέρηση του αξιώματος επικυρώνει η Διευθύντρια, ύστερα από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου ή του Συμβουλίου του Τμήματος. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Τόσο η σωματική όσο και η έρευνα της βαλίτσας ή άλλης αποσκευής του μαθητή δεν επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεσή του. Νοείται όμως ότι όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο μαθητής μεταφέρει και/ή χρησιμοποιεί κλεμμένα ή άλλα αντικείμενα ή ουσίες που είναι δυνατό να επηρεάσουν την υγεία και/ή τη σωματική ακεραιότητα άλλων προσώπων και/ή την ομαλή λειτουργία του σχολείου και ο μαθητής αρνείται την έρευνα, ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία η οποία επιλαμβάνεται της περίπτωσης.

Page 10: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

10

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΣΗ Η τακτική και ανελλιπής φοίτηση στο σχολείο είναι μια από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών και είναι υποχρεωτική. ΑΠΟΥΣΙΕΣ Οι απουσίες λογίζονται μία για κάθε διδακτική περίοδο. Μαθητής που δικαιολογημένα απουσιάζει -έστω και για μια περίοδο- είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματός του μέσα σε 5 μέρες:

1) Ιατρικό πιστοποιητικό από το θεράποντα γιατρό του ή 2) Υπογραμμένη βεβαίωση από το γονιό/κηδεμόνα του σε ειδικό έντυπο που εκδίδει το σχολείο ή 3) Βεβαίωση/Πιστοποιητικό από την υπηρεσία την οποία επισκέφθηκε ή 4) Πιστοποιητικό συμμετοχής σε επίσημες εξωτερικές εξετάσεις ή σε επίσημες αθλητικές

δραστηριότητες ή άλλες διοργανώσεις.

Οι γονείς/κηδεμόνες του μαθητή οφείλουν να ειδοποιήσουν και να ενημερώσουν για την απουσία του μαθητή στη Γραμματεία του σχολείου. Σε περίπτωση που ένας μαθητής συμμετέχει σε ειδική σχολική αποστολή με άδεια της Διεύθυνσης στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή απασχολείται σε σχολική δραστηριότητα που του ανατέθηκε από τη Διεύθυνση, σημειώνεται το όνομά του στο παρουσιολόγιο για σκοπούς ελέγχου, αλλά δε λογίζεται ως απουσία. Οι βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των δύο (2) συνεχόμενων ημερών. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο το ιατρικό πιστοποιητικό. Επιπλέον οι γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν πέραν των δώδεκα (12) ημερών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Πλαστογράφηση της υπογραφής των γονέων/κηδεμόνων ή παραποίηση δικαιολογητικού/βεβαίωσης/πιστοποιητικού αποτελούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.

Απουσίες που δε συνοδεύονται από δικαιολογητικό –μετά την παρέλευση των 5 ημερών- θεωρούνται αδικαιολόγητες. Η αδικαιολόγητη απουσία από το Σχολείο ή η σκόπιμη και επιλεκτική απουσία από συγκεκριμένα μαθήματα αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι απουσίες σε τέτοια περίπτωση θεωρούνται αδικαιολόγητες. Οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται σε αποβολή από το Βοηθό Διευθυντή ή τη Διευθύντρια θεωρούνται δικαιολογημένες. Σε περίπτωση που μαθητές σημειώνουν μεγάλο αριθμό απουσιών ισχύουν τα κάτωθι:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Οι μαθητές που παραπέμπονται το Σεπτέμβριο εξετάζονται στα εξεταζόμενα μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσικά και Ιστορία) και σε όσα τυχόν αποφασίσει ο Καθηγητικός Σύλλογος.

Παραπέμπονται όσοι μαθητές σημείωσαν: 1) Αδικαιολόγητες απουσίες 42-50 των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων ή 2) Συνολικό αριθμό απουσιών 152-160 από τις οποίες τουλάχιστον 110 είναι δικαιολογημένες,

των τριών αριθμών συμπεριλαμβανομένων ή

Page 11: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

11

3) Αδικαιολόγητες απουσίες 21-25 κατά το Β΄ τετράμηνο, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων ή

4) Συνολικό αριθμό απουσιών 76-80 κατά το Β΄ τετράμηνο, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 55 είναι δικαιολογημένες.

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραπεμφθούν σε εξέταση το Σεπτέμβριο, μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών όχι μεγαλύτερο των 275, από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις 50, με εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου και ύστερα από έγκριση του Υπουργείου. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής καθορίζονται από τον Καθηγητικό Σύλλογο.

Μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες -ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες- συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά.

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Παραμένουν στάσιμοι όσοι μαθητές σημείωσαν:

1) Αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο του 51, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου ή

2) Αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του 161, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλονται οι απουσίες, εκτός αν η περίπτωση καλύπτεται από την πρόνοια της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων ή

3) Αδικαιολόγητες απουσίες περισσότερες από 25 κατά το Β΄ τετράμηνο ή 4) Σύνολο απουσιών δικαιολογημένων ή και αδικαιολόγητων μεγαλύτερο από 80 κατά το Β΄

τετράμηνο. Νοείται ότι ο μαθητής που δεν απολύεται λόγω ελλιπούς φοιτήσεως υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης μόνο για την επόμενη χρονιά, στο ίδιο σχολείο.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 07:30. Ο μαθητής οφείλει να προσέρχεται έγκαιρα το πρωί στο σχολείο, 10 λεπτά, προτού χτυπήσει το κουδούνι και να παραμένει σ’ αυτό μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Ο μαθητής προσέρχεται έγκαιρα και παραμένει χωρίς θόρυβο στο τμήμα του καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η διακίνηση εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται γρήγορα και με απόλυτη ησυχία, μόνο αν υπάρχει λόγος.

Ο μαθητής που αργοπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, χωρίς άλλη καθυστέρηση πηγαίνει στο

τμήμα του και ο διδάσκων καθηγητής σημειώνει τα λεπτά καθυστέρησης στο απουσιολόγιο. Αν ο μαθητής δεν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της πρώτης και δεύτερης περιόδου, ο διδάσκων καθηγητής συμπληρώνει επιπρόσθετο ειδικό έντυπο, το οποίο παραδίδεται στον Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος, για να ενημερωθούν οι γονείς για την απουσία του παιδιού τους. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος παρακολουθεί συστηματικά τις αργοπορίες (πρωινές ή ενδιάμεσες) των μαθητών του τμήματός του και τις καταγράφει σε ειδικό έντυπο που υποβάλλει στον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή, ο οποίος επιλαμβάνεται του παραπτώματος. Η κατ΄ επανάληψη ή η σκόπιμη αργοπορία στην προσέλευση στο σχολείο/τμήμα αποτελεί σοβαρό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ Κανένας μαθητής δεν εξέρχεται από την τάξη σε ώρα μαθήματος. Ο καθηγητής μπορεί να δώσει άδεια σε μαθητή να εξέλθει από την τάξη σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις.

Page 12: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

12

Σε περίπτωση που ο μαθητής αποπέμπεται από την τάξη για λόγους απειθαρχίας, τότε συνοδεύεται από μέλος του Συμβουλίου της τάξης, για να οδηγηθεί στο γραφείο του Εφημερεύοντος Βοηθού Διευθυντή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αναπλήρωσης/δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών, όταν απουσιάζει ο διδάσκων. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η έξοδος μαθητή από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου, αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Οι μαθητές εισέρχονται και εξέρχονται από το σχολείο μόνο από τις εγκεκριμένες εισόδους/εξόδους. Ο μαθητής που για πολύ σοβαρό λόγο πρέπει να φύγει από το σχολείο χρειάζεται γραπτή άδεια εξόδου. Η άδεια εξασφαλίζεται από τον εκάστοτε Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή μετά από τηλεφωνική ή διά ζώσης επικοινωνία με το γονέα/κηδεμόνα.

Η άδεια εξόδου, που ο μαθητής εξασφαλίζει από τον Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή, υπογράφεται από το διδάσκοντα καθηγητή της περιόδου κατά την οποία χορηγείται. Ο καθηγητής καταχωρεί σχετική σημείωση στο απουσιολόγιο. Ο μαθητής με την επάνοδό του στο σχολείο επιστρέφει την άδεια εξόδου ή βεβαίωση/πιστοποιητικό υπογραμμένα από τους γονείς/κηδεμόνα/ ιατρό/υπηρεσία.

Σε περίπτωση που ο λόγος για τον οποίο ζητείται άδεια εξόδου είναι γνωστός από πριν στους γονείς/κηδεμόνα, ο μαθητής φέρνει απαραίτητα μαζί του γραπτή αίτηση/σημείωμα από έναν από τους γονείς/κηδεμόνα του για έγκαιρη ετοιμασία της άδειας εξόδου.

Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, που αφορούν προβλήματα υγείας που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, η Διεύθυνση δρα κατά την κρίση της και ενημερώνει παράλληλα ή εκ των υστέρων έναν από τους γονείς/κηδεμόνα του μαθητή.

Σε περίπτωση που το μάθημα της τελευταίας διδακτικής περιόδου δεν πραγματοποιηθεί -λόγω απουσίας καθηγητή ή άλλης αιτίας- οι μαθητές παραμένουν στην κεντρική αυλή του σχολείου, εκτός και αν έχουν εξασφαλίσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς γραπτή συγκατάθεση από το γονέα/κηδεμόνα τους, ότι τους επιτρέπει να αποχωρήσουν από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων στις 1:35. Σε περίπτωση που οι μαθητές σχολνούν την τελευταία περίοδο και έχουν κενή την προτελευταία, λαμβάνονται παρουσίες από τον Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή πριν από την αναχώρηση των μαθητών. Οι μαθητές που αποχωρούν δεν μπορούν να επανέλθουν στο χώρο του σχολείου. Όσοι μαθητές εγκαταλείψουν το σχολείο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση υπόκεινται σε ποινή.

ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ Σε περίπτωση που μαθητής ενοχλεί συστηματικά μέσα στην τάξη, προκαλεί ένταση με τη συμπεριφορά του, εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του καθηγητή του, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να τον αποπέμψει από την τάξη με τη συνοδεία εκπροσώπου του Μαθητικού Συμβουλίου και να τον παραπέμψει στο γραφείο του Εφημερεύοντα Βοηθού Διευθυντή που θα επιληφθεί άμεσα του θέματος.

Καθηγητής που θεωρεί ότι η συμπεριφορά μαθητή δεν είναι ενδεδειγμένη στην τάξη, στην αυλή ή σε σχολική εκδήλωση (εντός ή εκτός του σχολείου) υποβάλλει γραπτή καταγγελία για το μαθητή στον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή.

Page 13: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

13

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Η μαθητική στολή είναι μια υποχρέωση που απορρέει από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων. Τονίζει τη μαθητική ιδιότητα των παιδιών και τους κάνει να νιώθουν περηφάνια για τον εαυτό τους και για το σχολείο τους.

Οι μαθητές φορούν στο σχολείο τη στολή τους καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και κατά τις εξωσχολικές δραστηριότητες (θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, ιδρύματα κτλ.), τις οποίες οργανώνει το σχολείο. Εξαίρεση γίνεται μόνο κατά τις εκδρομές, οπότε και πάλιν το σχολείο δίνει σχετικές οδηγίες. Η συνέπεια προς τον κανονισμό της στολής είναι ευθύνη τόσο των μαθητών, όσο και της οικογένειάς του. Οι μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο χωρίς στολή δεν γίνονται δεκτοί στην τάξη και παραπέμπονται στον Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή, για να επικοινωνήσει με τους γονείς/κηδεμόνα και να επιβάλει ποινή. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής μαθητής που προσέρχεται χωρίς την προκαθορισμένη στολή της Γυμναστικής παίρνει απουσία. Τονίζεται ότι στις σχολικές εκδρομές οι μαθητές επιτρέπεται να φορούν μόνο μακρύ παντελόνι.

ΣΤΟ ΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΑΘ ΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Γκρίζο παντελόνι Γκρίζο παντελόνι Μαύρο/γκρίζο/μπλε σκούρο παντελονάκι

Άσπρη/γκρίζα/μπλε/μαύρη φανέλα με κοντό ή μακρύ μανίκι

Άσπρο πουκάμισο με μακρύ μανίκι

Άσπρη φανέλα με κοντό μανίκι

Μπλε/μαύρο/γκρίζ ο/άσπρο πλεκτό τρι ό, πουλόβερ, φούτερ ή ζακέτα

Πλεκτό (πουλόβερ) σε σχήμα V-καρέ σε χρώμα μπλε

Μπλε/ μαύρες/γκρίζες φόρμες κατά τους χειμερινούς μήνες

Σακκάκι ή μ ουφάν μπλε /μαύρο/γκρίζο Μαύρα παπούτσια Παπούτσια αθλητι κά σε μαύρο/μπλε/άσπρο /γκρίζο χρώμα

Περιλαίμιο (σάλι) άσπρο /μπλε/ γκρίζο/ μαύρο

Γραβάτα μπλε

ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Μπλε φούστα με πιέτες ή γκρίζο παντελόνι

Μπλε φούστα με πιέτες

Μαύρο/μπλε σκούρο παντελονάκι

Άσπρη/γκρίζα/μπλε/μαύρη φανέλα με κοντό ή μακρύ μανίκι

Άσπρο π υκάμισο με μακρύ μανίκι

Άσπρη φανέ λα με κοντό μανίκι

Μπλε/μαύρο/γκρίζο/άσπρο πλεκτό τρικό, πουλόβερ, φούτερ ή ζακέτα

Πλεκτό (πουλόβερ) σε σχήμα V-καρέ σε χρώμα μπλε

Μπλε/μαύρες/γκρίζες φόρμες κατά τους χειμερινούς μή νες

Σακάκι ή μπου φάν μπλε/μαύρο/γκρίζ ο Μαύρα παπούτσια Παπούτσια αθλητικά σε μαύρο/μπλε/άσπρο/γκρίζο χρώμα

Περιλαίμιο (σάλι)άσπρο/ μπλε/ γκρίζο/ μαύρο

Γραβάτα μπλε

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το πουκάμισο πρέπει να είναι μέσα στο παντελόνι.

Οι φανέλες και τα μπουφάν/πουλόβερ/φούτερ/ζακέτες/πλεκτά δεν πρέπει να έχουν οποιοδήποτε διακριτικό ή άλλο χρώμα.

Μέσα στην τάξη δεν επιτρέπονται τα καπελάκια, τα σκουφάκια και οι κουκούλες. Για τους μαθητές απαγορεύονται τα γένια, το υπογένειο και τα μακριά μαλλιά. Απαγορεύονται τα

Page 14: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

14

εξεζητημένα χτενίσματα, τα βαμμένα μαλλιά, οι σκούφοι/καπέλα και γενικά οποιαδήποτε υπερβολή ή ακαλαισθησία στην εμφάνιση.

Για τις μαθήτριες απαγορεύονται τα στενά και πολύ κατώμεσα παντελόνια και οι στενές και κοντές φούστες. Απαγορεύονται επίσης τα μακριά βαμμένα νύχια, τα εξεζητημένα κοσμήματα (τα πολλά και φανταχτερά δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, οι διακοσμητικές αλυσίδες, τα πολλά σκουλαρίκια σε κάθε αυτί, το σκουλαρίκι στη μύτη, στο φρύδι, στη γλώσσα), τα βαμμένα μαλλιά, τα εξεζητημένα χτενίσματα, τα βαμμένα μάτια και πρόσωπο και γενικά οποιαδήποτε υπερβολή ή ακαλαισθησία στην εμφάνιση.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Εγώ ο μαθητής/η μαθήτρια του Γυμνασίου Έγκωμης Κυριάκος Νεοκλέους:

1. Συμπεριφέρομαι παντού και πάντοτε με ευπρέπεια και κοσμιότητα.

2. Σέβομαι τον εαυτό μου και τους άλλους (καθηγητές και άλλους εργαζομένους στο σχολείο, συμμαθητές, συμμαθήτριες κτλ.).

3. Καλλιεργώ φιλικές σχέσεις με όλους τους συμμαθητές μου. Προσφέρω αγάπη και στήριξη στα παιδιά με ειδικές ικανότητες και παρέχω κάθε βοήθεια σε εκείνα που τη χρειάζονται περισσότερο.

4. Αποφεύγω τις φωνές, τις φιλονικίες, τις προστριβές, τον εκφοβισμό, τα ενοχλητικά αστεία ή

πειράγματα, τις απρεπείς εκφράσεις και τα επικίνδυνα παιγνίδια. Σε καμία περίπτωση δεν χειροδικώ ενάντια σε οποιονδήποτε εντός και εκτός του σχολικού χώρου.

5. Προσέχω ώστε οι αίθουσες διδασκαλίας να διατηρούνται καθαρές και σέβομαι το σχολικό χώρο

και τη σχολική περιουσία. Αποφεύγω να λερώνω ή να καταστρέφω τα θρανία, τις καρέκλες, τους τοίχους ή οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στο σχολείο.

6. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων εγκαταλείπω την αίθουσα διδασκαλίας και μεταβαίνω στην αυλή του σχολείου. Στην αίθουσα διδασκαλίας παραμένουν μόνο οι επιμελητές.

7. Στους διαδρόμους και στην αυλή του σχολείου δεν πετώ σκουπίδια. Τοποθετώ τα άχρηστα

αντικείμενα στα ειδικά καλάθια. Βοηθώ στην ανακύκλωση τοποθετώντας τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια στους ειδικούς καλάθους.

8. Συμμετέχω ενεργά για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του τμήματός μου και συμμετέχω ενεργά στις διάφορες επιτροπές (π.χ. Επιτροπή πινακίδων, Επιτροπή εξωραϊσμού της αίθουσας, Επιτροπή επίβλεψης της καθαριότητας, Επιτροπή εκδηλώσεων κ.ά.). Συμβάλλω με την εβδομαδιαία συνδρομή μου στο ταμείο του τμήματός μου.

9. Κρατώ τη σειρά μου στο κυλικείο, δεν ενοχλώ και δεν διαπληκτίζομαι με άλλους μαθητές, ούτε

προσπαθώ να εκτοπίσω άλλους μαθητές από τη σειρά τους. Από το κυλικείο αγοράζω μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

10. Σέβομαι τα προσωπικά αντικείμενα των άλλων συμμαθητών και καθηγητών μου. Σε καμία περίπτωση δεν παίρνω κάτι που δεν μου ανήκει, χωρίς να ζητήσω άδεια.

11. Υποχρεούμαι να καταβάλω χρηματική αποζημίωση (έναντι απόδειξης) για ζημιά που προκάλεσα στην περιουσία του σχολείου και όσων βρίσκονται στο σχολικό χώρο.

12. Γνωρίζω ότι, αν εσκεμμένα καταστήσω ανέφικτη ή προβληματική τη χρήση αίθουσας ή άλλου χώρου του σχολείου, θα παραπεμφθώ κατευθείαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Page 15: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

15

13. Αποφεύγω να φέρνω μαζί μου στο σχολείο οποιοδήποτε είδη ραδιοφώνου, ηλεκτρονικά

παιγνίδια και οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων ή το έργο του σχολείου.

14. Σε καμία περίπτωση δεν ηχογραφώ, δε βιντεογραφώ ή κινηματογραφώ με το κινητό μου ή με άλλο μέσο. Δεν μεταδίδω και δεν αναρτώ στο Διαδίκτυο υλικό που προσβάλλει είτε μαθητή είτε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του σχολείου μου.

15. Αποφεύγω να φέρνω μαζί μου πολλά χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα, διότι υπάρχει

κίνδυνος απώλειάς τους. Σε περίπτωση που αυτά απολεσθούν, το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη.

16. Δεν καπνίζω, δεν καταναλώνω και δεν έχω στην κατοχή μου οινοπνευματώδη ποτά ή άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες στο σχολικό χώρο ή σε σχολικές δραστηριότητες εκτός του σχολείου.

17. Δε χρησιμοποιώ και δεν προβάλλω σύμβολα ή συνθήματα, σχεδιαγράμματα ή εικόνες που

προβάλλουν τη χρήση ουσιών, την αναρχία, τη μη συμμόρφωση προς τους νόμους και τους κανονισμούς, το ρατσισμό (κοινωνικό και φυλετικό), τον εκφοβισμό και απολυταρχικά καθεστώτα.

18. Δε διακινώ, δεν έχω στην κατοχή μου δεν αγοράζω, δεν πουλώ και δε χρησιμοποιώ κροτίδες ή

άλλες εκρηκτικές κατασκευές.

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σχέση με συμμαθητές Η ευγένεια, η υπομονή, η ανεκτικότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, καθώς και η αποδοχή αλλόγλωσσων μαθητών είναι καθήκον και υποχρέωση όλων των μαθητών. Η αλληλεγγύη, η αγάπη και η συναίσθηση του καθήκοντος απέναντι στον άλλο πρέπει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους.

Σχέση με καθηγητές Ο μαθητής σέβεται και υπακούει τους καθηγητές του και αντιλαμβάνεται ότι αυτοί εργάζονται σκληρά για το δικό του συμφέρον. Ο καθηγητής αγαπά και προστατεύει το μαθητή και προσπαθεί να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί, τόσο όσον αφορά το μάθημά του όσο και τις προσωπικές ανάγκες των μαθητών του.

Σχέση καθηγητών-γονέων Το σχολείο επιζητεί με κάθε τρόπο τη συνεργασία με τους γονείς. Οι καθηγητές επιζητούν την εμπιστοσύνη των γονέων, ώστε να βρίσκονται δίπλα στο σχολείο και να στηρίζουν τις αποφάσεις τους, ακόμα και αν αυτές είναι τιμωρητικές για τα παιδιά, γιατί ο στόχος είναι το συμφέρον των παιδιών τους, η ασφάλεια και η διαπαιδαγώγησή τους στις αρχές της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Η πειθαρχία είναι έννοια συνυφασμένη με την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την πρόοδο και επιτυχία των μαθητών. Σε περίπτωση που ένας μαθητής δε συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς -εντός και εκτός τμήματος- τότε γίνεται γραπτή καταγγελία από τον καθηγητή, η οποία παραδίδεται στον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή. Ο Βοηθός Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να διερευνήσει το παράπτωμα, για να επιβάλει την ανάλογη ποινή/παιδαγωγικό μέτρο. Ο Υπεύθυνος Βοηθός Διευθυντής, η Διευθύντρια ή ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορούν να εξετάσουν παράπτωμα μαθητή χωρίς γραπτή καταγγελία, αν έχουν ιδίαν αντίληψη του παραπτώματος. Ακολουθεί κατάλογος με τα παιδαγωγικά μέτρα που επιβάλλονται στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά:

Page 16: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

16

Α. ΦΟΙΤΗΣΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΤ ΡΟ

Συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη εν ημέρωση του γ νιού

Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρ ίς άδεια

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Απο χώρηση από το σχολείο ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια -Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Ψευδείς δηλώσεις, παραποίηση και/η καταστροφή σχολικών εγγράφων.

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Συστηματική παρέκκλιση από τους κανονισμούς για ευπρεπή εμφάνιση.

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος ή άλλων σχολικών εκδηλώσεων

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Παρουσία κινητού τηλεφώνου στην τάξη, συγκέντρωση, σχολική εκδήλωση εκτός διαλείμματος.

1η φορά: Παρατήρηση

2η φορά: 3 περίοδοι αποβολή με αναστολή

3η φορά: 1 μέρα αποβολή

Συνέχιση του παραπτώματος: Μέχρι 1 μέρα αποβολή κάθε φορά

Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου στην τάξη, συγκέντρωση, σχολική εκδήλωση εκτός διαλείμματος.

1η φορά: 1 μέρα αποβολή με αναστολή

2η φορά: 1 μέρα αποβολή

3η φορά: 1 μέρα αποβολή

Συνέχιση του παραπτώματος: Μέχρι 2 μέρες αποβολή κάθε φορά

Χρήση κινητού τηλεφώνου στην τάξη, συγκέντρωση, σχολική εκδήλωση εκτός διαλείμματος.

1η φορά: 1 μέρα αποβολή με αναστολή

2η φορά: 1 μέρα αποβολή

3η φορά: 1 μέχρι 2 μέρες αποβολή

Συνέχιση του παραπτώματος: Μέχρι 3 μέρες αποβολή κάθε φορά

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση τηλεφώνου

Ανάλογα με την περίπτωση, το παράπτωμα θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του σχολείου, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει από 1-6 μέρες αποβολή ή/και να παραπέμψει το παράπτωμα στον Καθηγητικό Σύλλογο, ο οποίος θα μπορεί να αποφασίσει μέχρι και την αποβολή από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής για πάντα, με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο.

Page 17: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

17

Β. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Κλοπή/απόπειρα κλοπής εντός ή εκτός σχολικού χώρου

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες -Αποβολή 1-4 μέρες -Αποβολή 1-6 μέρες

Αναγραφή υβριστικών /προσβλητικών ή άλλων συνθημάτων

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή εντός του σχολικού χώρου

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -***Αποζημίωση για φθορά περιουσίας του σχολείου ή και άλλων -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες -Αποβολή 1-4 μέρες -Αποβολή 1-6 μέρες

Διάρρηξη/απόπειρα διάρρηξης -Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -***Αποζημίωση για φθορά περιουσίας του σχολείου ή και άλλων -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Εμπρησμός/Απόπειρα εμπρησμού -***Αποζημίωση για φθορά περιουσίας του σχολείου ή και άλλων -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες -Αποβολή 1-4 μέρες -Αποβολή 1-6 μέρες

Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στο σχολικό χώρο σε ώρα λειτουργίας του σχολείου, πλην της προσέλευσης και αποχώρησης στο/ από το σχολείο.

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή άλλη σχολική εκδήλωση σε εργάσιμο χρόνο.

-*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου χωρίς άδεια.

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Κάπνισμα και χρήση οινοπνευματωδών ποτών στο σχολικό χώρο ή σε σχολικές εκδηλώσεις

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Page 18: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

18

Γ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Κατοχή και μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στο σχολικό χώρο ή σε σχολικές εκδηλώσεις

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες -Αποβολή 1-4 μέρες -Αποβολή 1-6 μέρες

Δ. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Υβριστική συμπεριφορά και/ή λεκτική βία

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες

Σεξουαλική παρενόχληση -Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες και γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς για αλλαγή τμήματος -Αλλαγή τμήματος (γίνεται μόνο μια φορά) -Αποβολή 1-4 μέρες

Εκφοβιστική συμπεριφορά -Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες -Αποβολή έως 2 ημέρες και γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς για αλλαγή τμήματος -Αλλαγή τμήματος (γίνεται μόνο μια φορά) -Αποβολή 1-4 μέρες -Αποβολή 1-6 μέρες

Σωματική βία με ή χωρίς αντικείμενο -Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση -**Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας -Αποβολή έως 2 ημέρες και γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς για αλλαγή τμήματος -Αλλαγή τμήματος (γίνεται μόνο μια φορά) -Αποβολή έως 2 ημέρες -Αποβολή 1-8 μέρες -Αποβολή από το σχολείο που φοιτά για πάντα με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο

Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως -Αποβολή 1-6 μέρες -Αποβολή 1-8 μέρες -Αποβολή από το σχολείο που φοιτά για πάντα με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο

Page 19: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

19

Ε. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ/ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Παράνομη κατοχή/χρήση/εμπορία/διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός αν χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα με ιατρική συνταγή

-Παιδαγωγικός διάλογος -Παρατήρηση -Επίπληξη -*Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή -Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού -Αποβολή 1-6 μέρες -Αποβολή 1-8 μέρες -Αποβολή από το σχολείο που φοιτά για πάντα με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης του παραπτώματος αυτού ζητείται η άποψη του οικείου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διάπραξης του αδικήματος αυτού, ο μαθητής παραπέμπεται στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας για ανάλογο χειρισμό.

*Ο μαθητής δεσμεύεται ότι δε θα επαναλάβει το παράπτωμά του κι ότι θα τηρεί εφεξής τους κανονισμούς. Τη συμφωνία προσυπογράφει και ο διδάσκων καθηγητής. ** Η σχολική εργασία στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων του μαθητή προς όφελος της σχολικής κοινότητας και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, πλην των διαλειμμάτων. *** Το πειθαρχικό αυτό μέτρο μπορεί να επιβληθεί παράλληλα με άλλο παιδαγωγικό μέτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα παραπτώματα και τις συμπεριφορές που αναφέρονται πιο πάνω, μπορεί να εφαρμοστούν διαζευκτικά οποιαδήποτε από τα προτεινόμενα μέτρα, χωρίς να ακολουθηθεί κατ’ ανάγκη η σειρά με την οποία αναφέρονται και αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη η συμπεριφορά του μαθητή στο σύνολό της. Εξυπακούεται ότι οι περιπτώσεις των παραπτωμάτων που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες αυτές θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη φύση ή τη σοβαρότητά τους από τη Διεύθυνση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή/και τον Καθηγητικό Σύλλογο, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οι μαθητές απευθύνονται στο Μαθητικό Συμβούλιο του τμήματος σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή παράπονο. Το Μαθητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται του θέματος και ενημερώνει τον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος, αν το θέμα αφορά ολόκληρο το τμήμα. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος συζητά το θέμα με το Μαθητικό Συμβούλιο ή/και με την ολομέλεια του τμήματος και με βάση τις συγκεκριμένες αποφάσεις και σε στενή συνεργασία με το Μαθητικό Συμβούλιο, αντιμετωπίζει το θέμα ή το πρόβλημα. Αν η φύση του προβλήματος απαιτεί και την εμπλοκή της Διεύθυνσης, ο Υπεύθυνος Καθηγητής απευθύνεται στον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή του τμήματος, που επιλαμβάνεται του προβλήματος, ακολουθώντας την προκαθορισμένη διαδικασία. Ο Βοηθός Διευθυντής, αν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν οι εμπλεκόμενοι στο πρόβλημα, αναφέρει την περίπτωση στη Διευθύντρια του σχολείου.

Page 20: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

20

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ Κάθε σχολικό έτος διακρίνεται για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης, αξιολόγησης των μαθητών και του ωρολογίου προγράμματος σε δύο τετράμηνα ως ακολούθως: Α΄ τετράμηνο: Έναρξη μαθημάτων μέχρι 20 Ιανουαρίου Β΄ τετράμηνο: 23 Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων

Τις δύο μέρες που μεσολαβούν μεταξύ Α΄ και Β΄ τετραμήνου οι μαθητές δεν προσέρχονται στο σχολείο. Αν οι μέρες αυτές είναι Σαββατοκύριακο, τότε υπολογίζονται επιπλέον δύο εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του Β’ τετραμήνου.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου που ισχύει για όλη την εβδομάδα έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 8ΩΡΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ)

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΜΒΟΛΙΜΗ

1 07:30-08:15

07:30-08:10 07:30-08:10 07:30-08:15

2 08:15-09:00 08:10-08:50 08:10-08:50 08:15-08:55

08:55-09:25 ΕΜΒΟΛΙΜΗ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:00-09:20

08:50-09:10 08:50-09:20 09:25-09:45

3 09:20-10:05

09:10-09:50 09:20-10:00 09:45-10:25

4 10:05-10:50

09:50-10:30 10:00-10:40 10:25-11:05

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10:50-11:10

10:30-10:45 10:40-11:10 11:05-11:25

5 11:10-11:55

10:45-11:25 11:10-11:55 11:25-12:05

6 11:55-12:40

11:25-12:05 11:55-12:40 12:05-12:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:40-12:50

12:05-12:15 12:40-12:50 12:45-12:55

7 12:50-13:35

12:15-12:55 12:50-13:35 12:55-13:35

8 ______________

12:55-13:35 _____________ ____________

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα με τα μαθήματα δίνεται στους μαθητές, όταν οριστικοποιηθεί και οι μαθητές οφείλουν να το ακολουθούν καθημερινά, εκτός και αν έχουν οδηγίες εκ των προτέρων για αλλαγή του. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές αναρτούνται καθημερινά στον Πίνακα Ανακοινώσεων που είναι τοποθετημένος στην κεντρική αυλή του σχολείου.

ΔΙΑΓΩΓΗ Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραμήνου με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου ως Κοσμιότατη ή Κοσμία ή Καλή ή Επίμεμπτη ή Κακή χωρίς να δίνεται αριθμητική βαθμολογία.

Σε περιπτώσεις μείωσης διαγωγής μαθητή:

Οι λόγοι τεκμηριώνονται και αναγράφονται στα σχετικά πρακτικά του Καθηγητικού Συλλόγου.

Σε περιπτώσεις διαπιστωμένων ψυχολογικών προβλημάτων ή σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων, που δυνατό να επηρεάσουν τη σχολική

Page 21: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

21

προσαρμογή και συμπεριφορά του μαθητή, η Διευθύντρια καλεί τον οικείο Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο, για να συζητήσει μαζί του τις υπό εξέταση περιπτώσεις και ζητεί από αυτόν γραπτή έκθεση την οποία και θέτει ενώπιον του Καθηγητικού Συλλόγου, πριν από τη λήψη της απόφασης.

Ο Καθηγητικός Σύλλογος δύναται σε κάθε περίπτωση να καλέσει τον Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο και να συζητήσει μαζί του τις υπό εξέταση περιπτώσεις και ο τελευταίος υποβάλλει γραπτή έκθεση, αν το κρίνει αναγκαίο.

Ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί να εξετάσει και θέμα αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος στην περίπτωση μαθητή του οποίου η συμπεριφορά χαρακτηρίστηκε ως Επίμεμπτη ή Κακή.

ΕΠΙΔΟΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η βαθμολογία των τετραμήνων στο Γυμνάσιο χαρακτηρίζεται με γράμματα Α, Β,Γ, Δ, Ε.

Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα των τετραμήνων ΕΕ ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10.

Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα των τετραμήνων ΔΔ ή ΓΕ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 6.

Μαθητής που έχει επίδοση στα μη εξεταζόμενα μαθήματα των τετραμήνων ΕΕ ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς) υποχρεώνεται να προσέλθει σε γραπτή εξέταση τον Ιούνιο και θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10.

Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου, ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τετραμήνων και της τελικής εξέτασης. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τετραμήνων.

Γενικός βαθμός του έτους είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών του έτους όλων των μαθημάτων (εξεταζομένων ή μη).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αρ. φακέλου 7.19.09 με ημερομηνία 27/2/2002 μαθητής Γυμνασίου θεωρείται ότι αριστεύει, αν εξασφαλίσει γενικό Βαθμό έτους τουλάχιστον 18 ½.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ– ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Στην αξιολόγηση του μαθητή για το βαθμό του τετραμήνου λαμβάνεται υπόψη η όλη προσπάθειά του κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η επίδοσή του στα διαγωνίσματα, η προφορική επίδοση, η συμμετοχή του στο μάθημα στην τάξη, η ανάληψη πρωτοβουλίας για δημιουργικές εργασίες (π.χ. διαθεματικές εργασίες, projects - έρευνες), η συνέπεια στην τακτική και έγκαιρη ετοιμασία εργασίας που δίνεται για το σπίτι και γενικά η ικανότητα, το ενδιαφέρον και η όλη παρουσία του στο μάθημα.

Τα διαγωνίσματα γίνονται για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης και να αναπτυχθούν ποικίλες δεξιότητες των μαθητών. Με το αποτέλεσμα των διαγωνισμάτων ο καθηγητής δεν αξιολογεί μόνο τους μαθητές, το βαθμό της μάθησής τους, αλλά και την αποδοτικότητα της διδασκαλίας του.

Είδη διαγωνισμάτων 1. Προειδοποιημένα (σε ενότητα ή κοινά) 2. Απροειδοποίητα (στο μάθημα της ημέρας) 3. Ολιγόλεπτες ασκήσεις (μέχρι 10 λεπτά), οι οποίες δεν δηλώνονται στο βιβλίο διαγωνισμάτων

Συχνότητα διαγωνισμάτων 1. Κατανέμονται σε όλη τη διάρκεια του τετραμήνου. Αποφεύγεται η συσσώρευσή τους στις

τελευταίες μέρες του τετραμήνου. 2. Σε μια μέρα μπορούν να γίνουν μέχρι δύο διαγωνίσματα εκ των οποίων το ένα

Page 22: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

22

προειδοποιημένο και το άλλο απροειδοποίητο.

Σε κάθε τετράμηνο γίνεται τουλάχιστον ένα διαγώνισμα πάνω σε ενότητα.

Μορφή ερωτήσεων Χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές ερωτήσεων και ποικίλοι τρόποι εξέτασης, όπως: τύπου έκθεσης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κρίσεως, συγκρίσεως κ.α. Οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και απλότητα, ώστε να αποκλείεται η παρανόηση από μέρους των μαθητών.

Προετοιμασία για διαγώνισμα Προηγείται επεξεργασία της ενότητας και επίλυση των αποριών. Δίνεται επίσης αδρομερής εικόνα της μορφής του διαγωνίσματος ή δειγματικό διαγώνισμα.

Απουσία από διαγώνισμα Μαθητής που απουσιάζει από διαγώνισμα μπορεί να εξεταστεί από τον καθηγητή γραπτά ή προφορικά με την πρώτη ευκαιρία, κατά την κρίση του καθηγητή. Σκόπιμη απουσία από προειδοποιημένο διαγώνισμα δεν απαλλάσσει το μαθητή που απουσιάζει από την υποχρέωση να υποστεί ανάλογη εξέταση την επόμενη φορά που θα έχει μάθημα.

Απουσία μαθητή κατά την περίοδο ή τις περιόδους που προηγούνται προειδοποιημένου διαγωνίσματος θα θεωρείται ως αδικαιολόγητη, εκτός αν η δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή.

Οι μαθητές που τελειώνουν το διαγώνισμα πριν από τον καθορισμένο χρόνο, δεν εγκαταλείπουν την τάξη ούτε παρενοχλούν τους συμμαθητές τους που εξακολουθούν να γράφουν μέχρι το τέλος του καθορισμένου χρόνου.

Μαθητής που αδικαιολόγητα αρνείται να πάρει μέρος σε διαγώνισμα βαθμολογείται με μονάδα (1).

Επιστροφή διαγωνισμάτων Τα διορθωμένα διαγωνίσματα παραδίδονται στους μαθητές, οι οποίοι οφείλουν να τα δείξουν στους γονείς ή κηδεμόνες τους για ενημέρωση. Ο γονιός ή ο κηδεμόνας του μαθητή πρέπει απαραίτητα να υπογράψει το γραπτό στο σχετικό χώρο, ως απόδειξη ότι έχει λάβει γνώση. Τα γραπτά επιστρέφονται στο διδάσκοντα καθηγητή στο επόμενο μάθημα.

Απώλεια γραπτού με υπαιτιότητα μαθητή ή πλαστογράφηση υπογραφής γονιού ή κηδεμόνα συνιστά σοβαρό παράπτωμα. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης διάπραξής του, είναι δυνατό να συνεπάγεται –κατόπιν απόφασης του Καθηγητικού Συλλόγου- και μείωση διαγωγής.

Μαθητής που, κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης, συλλαμβάνεται με ενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο θεωρείται ότι προσπαθεί να δολιευθεί.

Σοβαρό παράπτωμα επίσης αποτελεί και η προσπάθεια μαθητή να παρουσιάσει ως δική του εργασία συμμαθητή του ή άλλου προσώπου και τιμωρείται ανάλογα.

ΔΟΛΙΕΥΣΗ Μαθητής που αποδεδειγμένα συλλαμβάνεται να αντιγράφει κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων (διαγωνίσματα, προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις) διαπράττει σοβαρό παράπτωμα, τιμωρείται με άμεσο τερματισμό της συμμετοχής του στην εξέταση και βαθμολογείται με μονάδα (1) του γραπτού ή της εξέτασης κατά την οποία έχει εκδηλωθεί η δολίευση. Η ποινή αυτή επιβάλλεται από τον καθηγητή στο μάθημα του οποίου έχει εκδηλωθεί η δολίευση και ενημερώνεται γι’ αυτό ο Υπεύθυνος Βοηθός Διευθυντής. Σε περίπτωση επανάληψης του παραπτώματος, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί στον Καθηγητικό Σύλλογο για λήψη άλλων παιδαγωγικών μέτρων και μείωση της διαγωγής του μαθητή.

Page 23: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

23

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Ως Επιμελητές αναλαμβάνουν όλοι ανεξαίρετα οι μαθητές. Ορίζονται δύο μαθητές, εκ περιτροπής για κάθε εβδομάδα, από τον Υπεύθυνο Καθηγητή σε συνεργασία με το Μαθητικό Συμβούλιο του τμήματος. Αναρτάται στην πινακίδα κατάλογος επιμελητών για όλο το χρόνο, σύμφωνα με τον κατάλογο ή τις θέσεις των μαθητών του τμήματος. Αντίγραφο παραδίδεται στη Διευθύντρια και τον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή.

Το Μαθητικό Συμβούλιο του τμήματος έχει τη γενική ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του Επιμελητή. Οι μαθητές που ως Επιμελητές του τμήματος δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, και μάλιστα απομακρύνονται από την τάξη στη διάρκεια των διαλειμμάτων, διαπράττουν παράπτωμα και ευθύνονται για οτιδήποτε συμβεί στην τάξη.

Οι Επιμελητές φροντίζουν ιδιαίτερα, ώστε όλοι οι μαθητές του τμήματος να εξέρχονται από την τάξη και να μην μπαινοβγαίνουν σ’ αυτή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Διατηρούν καθαρή την τάξη, καθαρίζουν τον πίνακα, φροντίζουν τις πινακίδες και ανοίγουν τα παράθυρα για να αερίζεται η αίθουσα. Σε περίπτωση ζημιάς, αναφέρουν την περίπτωση στον Εφημερεύοντα Καθηγητή και ακολούθως στον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ Ο Υπεύθυνος Απουσιολογίου ορίζεται από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματος- σε συνεργασία με το Μαθητικό Συμβούλιο του τμήματος- και φροντίζει για τη συμπλήρωση του απουσιολογίου από τους διδάσκοντες καθηγητές και την ενημέρωσή τους για τους απόντες μαθητές. Επίσης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά του απουσιολογίου στις ειδικές αίθουσες/εργαστήρια και γενικά τη διαφύλαξή του.

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων και τους Βοηθούς Διευθυντές, βοηθά στο συντονισμό της Εφημερίας μαθητών κατά τα διαλείμματα συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία του θεσμού.

Οι μαθητές εφημερεύουν εκ περιτροπής, βρίσκονται έγκαιρα στους χώρους εφημερίας, συνεργάζονται με τους εφημερεύοντες καθηγητές και τον Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή και συμπεριφέρονται ευγενικά, αλλά αποφασιστικά στους μαθητές.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Για κάθε τμήμα ορίζεται ένας Υπεύθυνος Καθηγητής ο οποίος οργανώνει το τμήμα, επικοινωνεί τακτικά με τους μαθητές του, είναι ενήμερος για τα προβλήματα της τάξης, τους συμβουλεύει, τους καθοδηγεί και τους συνοδεύει στις διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής είναι υπεύθυνος για τις απουσίες των μαθητών και παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που προσκομίζουν οι μαθητές του. Καθορίζει τις θέσεις των μαθητών μέσα στην τάξη και οι μαθητές οφείλουν να παραμείνουν σε αυτές, εκτός αν έχουν διαφορετική εντολή από το διδάσκοντα. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή για την ομαλή λειτουργία της τάξης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΣΕΑ Μαθητής που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί συνάντηση με το/τη Σύμβουλο του σχολείου θα πρέπει να διευθετήσει τη συνάντηση εκ των προτέρων, αφού πρώτα ενημερωθούν οι διδάσκοντες, για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Συνάντηση γονέων με το/τη Σύμβουλο γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Όταν για κάποιο λόγο ο καθηγητής δεν προσέρχεται έγκαιρα στην τάξη, οι μαθητές παραμένουν ήσυχοι, δε θορυβούν και δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους. Ο Πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στο Βοηθό Διευθυντή ο οποίος εφημερεύει, για τις σχετικές οδηγίες. Στην περίπτωση που οι οδηγίες είναι να παραμείνουν στην αυλή ή οπουδήποτε αλλού, η μετακίνηση γίνεται χωρίς

Page 24: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

24

φασαρία και θορυβώδεις εκδηλώσεις.

ANAΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Σε περίπτωση που ένας καθηγητής απουσιάζει γίνεται αναπλήρωση από άλλο καθηγητή, που δικαιούται να κάνει μάθημα στο τμήμα, μόνο αν διδάσκει σ’ αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να απασχολήσει τους μαθητές δημιουργικά μέσα στην τάξη ή στην Αίθουσα Ψυχαγωγίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Στις Ειδικές Αίθουσες και τα εργαστήρια οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για τις αίθουσες αυτές και να κάθονται στις θέσεις που έχει καθορίσει ο καθηγητής τους. Δεν επιτρέπεται να αγγίζουν όργανα, εργαλεία, ηλεκτρικά καλώδια, πρίζες ή μηχανήματα χωρίς την άδεια του καθηγητή.

KOINEΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ Η παρουσία όλων των μαθητών στις κοινές συγκεντρώσεις είναι υποχρεωτική. Με το τριπλό κτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές προσέρχονται γρήγορα, με απόλυτη ησυχία και κάθονται ή στέκονται στις προκαθορισμένες θέσεις μέσα στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης. Παρακολουθούν χωρίς σχόλια, συζητήσεις, άσκοπες χειρονομίες, αντιδράσεις ή μετακινήσεις. Οι οποιεσδήποτε επευφημίες πρέπει να γίνονται με κόσμιο τρόπο χωρίς σφυρίγματα. Κανένας μαθητής δεν απομακρύνεται από την κοινή συγκέντρωση χωρίς άδεια από καθηγητή ή Βοηθό Διευθυντή.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Στις εκδρομές συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και επιβιβάζονται ήσυχα στο λεωφορείο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δε σηκώνονται από τη θέση τους, δεν πατούν στα καθίσματα, δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο τα χέρια ή το κεφάλι τους και δεν ενοχλούν τον οδηγό. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής δεν απομακρύνονται από την ομάδα και τους συνοδούς-καθηγητές και τηρούν πιστά τις οδηγίες. Δεν θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή άλλους μαθητές. Στους χώρους επίσκεψης σέβονται την ξένη περιουσία και δεν προξενούν ζημιές.

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ Η παρουσία εξωσχολικών εντός του σχολικού χώρου απαγορεύεται. Με τον όρο «εξωσχολικοί»

εννοούμε κυρίως νεαρούς ή πρώην μαθητές του σχολείου, που χωρίς να έχουν συγκεκριμένη και ουσιαστική εργασία εισέρχονται στους χώρους του σχολείου χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης, παραβιάζοντας ουσιαστικά το σχολικό χώρο, με αποκλειστικό σκοπό να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους, συναντώντας γνωστούς και φίλους ή να ενοχλήσουν.

Το σχολείο δεν είναι χώρος για τέτοιες συναντήσεις και συναναστροφές. Γι’ αυτό όσοι μαθητές μιλούν μαζί τους και γενικά υποβοηθούν με τη στάση τους την παραβίαση του σχολικού χώρου είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι και θα τιμωρούνται. Μαθητής που προγραμματίζει τέτοιες συναντήσεις ή δέχεται επισκέψεις στο σχολείο διαπράττει σοβαρό παράπτωμα.

Οι εξωσχολικοί που έχουν λόγο να εισέλθουν στο σχολείο πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση.

ΧΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Ο μαθητής που έρχεται στο σχολείο με ποδήλατο μόλις εισέλθει στην αυλή, σταθμεύει το ποδήλατο

σε καθορισμένο χώρο, απ’ όπου το παραλαμβάνει κατά την αναχώρησή του από το σχολείο. Η στάθμευση του ποδηλάτου σε άλλους χώρους ή η χρήση του κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για μετακίνηση στο σχολικό χώρο αποτελεί παράπτωμα. Ο ποδηλάτης οφείλει να τηρεί τους κανόνες οδικής ασφάλειας και θεωρείται υπεύθυνος για την ασφάλεια του ποδηλάτου του.

Page 25: ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ...gym-egkomi-lef.schools.ac.cy/data/uploads/STATHERA/ESOT...ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

25